Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 22 ( Zveřejněno: 12/06/2009)
Oprava:

Oznámení 0499/09 z týdne 14 bylo odstraněno až do vyjasnění posouzení rizik.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0747/09       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Předseda vlečné sítě
 
Značka: Buffalo / Rento
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethylfumaranu (DMF), látky používané jako antiformátové činidlo. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Židlí pro jedno použití, různé barvy, jak tkaninové, tak i usňové.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0752/09       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Místo pro jízdu na kole
 
Značka: Dahon and REI Novara
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — Dahon: Ciao P8, Curve SL, Glide P8, Jetstream P8, Mu P8, Mu P24, mu SL, Mu XL Sport, Visse D7 HG, Speed D7, Speed P8, Speed TR, Speed Pro TT, Mariner D7, REI: Novara Buzz Bzz a ghatle Shuttle.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože se může prasknout závěs na pracovním místě a představovat nebezpečí pádu.25 hlášených mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká modelového roku 2008 Dahon a skládačů Novara Novara se zeměmi původu na Tchaj-wanu a v Číně. Na kole jsou vytištěna slova „Dahon“ nebo „Novara“ a název modelu. Závěsy se závěsem „R“ raženým čepem a /nebo nálepkou „Radius Handlepost“, které se nacházejí na pracovním místě, nejsou do oběhu zahrnuty. Dotčená jízdní kola byla prodána od března 2008 do dubna 2009.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0758/09       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Výrobce kávy – Ital. Espresokocher
 
Značka: Kitchenware
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 24599627
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože bezpečnostní ventil nesplňuje bezpečnostní požadavky. Otevírací tlak je přibližně o 10 % vyšší, než je úroveň požadovaná evropskou normou, což může vést k výbuchu nádrže kvůli nadměrnému tlaku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13248.Jeden nahlášený incident.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kávovar „stovetap Espresso“ sestávající ze tří částí: základna obsahující vodu, která je střední částí k přidržování movité kávy a horních kamen, která připravuje spresso do zkumavky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0757/09       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrická sekačka na trávu
 
Značka: Casino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz: YT5125A, kód EAN: 3 222473 033874, Lot EMC-11–2008
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, neboť zadní ochranné vložky se mohou rozbít kvůli tomu, že kliková skříň a systém pro odběr trávy nesplňují požadavky. Může to vést k tomu, že obsluha bude v průběhu provozu zasažena předměty, které vrhají z žací stroje.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 836.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrická sekačka na trávu, černá a žlutá. Výkon motoru: 1200 wattů. Šířka průřezu: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 32 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0738/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Focus, Focus, C-MAX, Kuga, Mondeo, S-MAX, Galaxy
 
Značka: Ford
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  model Focus, Focus CC, C-MAX, Kuga, Mondeo, S-MAX, Galaxy
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože je možné, že v průběhu zahřátí motoru se zpětný ventil v brzdném vakuovém čerpadla neuvolní a nepřestává se zásobovat jako posilovač brzd. Řidič může ovládat tvrdý brzdový pedál se zvýšenou brzdnou dráhou, která může vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení z oběhu (všechny ref. č.: 9U225) se týká vozidel vybavených vznětovým motorem s dobou trvání 2.0 L (DW10), která byla vyrobena mezi 1. listopadem 2008 a 12. březnem 2009.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Dánsko, Slovinsko, Irsko, Norsko, Malta, Maďarsko, Španělsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0744/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Murano a TENEA
 
Značka: Nissan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Nissan Murano (Z50) a Teana (J31)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože vzduchové hadice v motoru se mohou oddělit od rezonátoru. Toto selhání může vést k dopravní nehodě z důvodu nedostatečné stability či nedostatečné schopnosti urychlit. V mimořádných situacích se může motor zastavit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 17. října 2002 do 11. ledna 2008. < href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w22/0744-09.pdf >Viz přiložený seznam.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Dánsko, Německo, Portugalsko, Maďarsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0759/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Přídavný kabel
 
Značka: Lifetime car
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor „120 AMP“,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 711252 007 182 Bod: 00718
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení, protože:Hodnoty tepla jak červeného, tak černého kabelu (67 K a 85 K) překračují nejvyšší povolené teploty (45 K u červené a 15 K u černé barvy),Pokles napětí naměřený u dvou kabelů (> 10 V) překračuje povolenou hladinu (1.05 V).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrické kabely používané k připojení vybité baterie vozidla na zdroj napájení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0739/09       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Hasicí přístroj – Classic, Auto and Vet
 
Značka: Pyromaster
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  House and office (Huis en but – Haus und Büro) EAN 4260105790015, Automobil (Auto) EAN 4260105790022, Get – Fett) EAN 4260105790039.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože v důsledku konstrukční závady se může dno aerosolu oddělit pod vysokým tlakem vyvolávajícím nebezpečí výbuchu.Oznámených pět incidentů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a zničení výrobků objednaných orgány.

 
Popis:  Hasicí přístroj v aerosolech (500 ml).
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0743/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské soupravy, kabriolety
 
Značka: EB Berlin 1
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A-210
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:Čtyři šrouby s držadlem nastavitelné tyče do rámu se mohou odšroubovat a mohly by způsobit, že se tyč oddělí od podvozku,Existují nedostatky způsobené bublinami v plastickém tvarování důležitých částí podvozku, které tvoří celek. Tyto části se mohou roztrhnout a podvozek by se mohl zhroutit. Tento výrobek představuje riziko otřesu, poranění a zlomenin dětem.Jeden nahlášený incident.Výrobek nesplňuje bezpečnostní požadavky příslušné evropské normy EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odvolání distributora od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kočárek pro kočárek/golfový kočárek s hliníkovou skříní a s výškově nastavitelnou rukojetí/tlakem. Má dvě nafukovací kola a dvě pohybová kola, která mohou být uzamčena.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0764/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Bugaboo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bugaplao Bee
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože brzda se po aplikaci neaktivuje na jedné straně. Příležitostné selhání náhradních náhradníků na obou stranách.Výrobek nesplňuje bezpečnostní požadavky příslušné evropské normy EN 1888.
Bylo oznámeno několik mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kompaktní golfový kočárek balený v krabici.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Řecko, Norsko, Polsko, Finsko, Slovinsko, Rakousko, Německo

1 ze 9 fotografií

2 ze 9 fotografií

3 ze 9 fotografií

4 ze 9 fotografií

5 ze 9 fotografií

6 ze 9 fotografií

7 ze 9 fotografií

8 ze 9 fotografií

9 ze 9 fotografií

Číslo varování: 0735/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Prodlužující se hračka – Grow hračky ovocnářství &
 
Značka: VISION®
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobky představují nebezpečí udušení a poranění, protože části hračky, které se vejdou do válce v malých částech, mohou po umístění do vody zvětšit velikost o více než 50 %. Pokud dítě takové části hračky vybudit, kontakt se slinami nebo žaludeční šťávy způsobí, že hračka vzroste, což může způsobit asfyxie nebo gastrointestinální zranění.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  1.Rozšíření hračky mající povahu hračky, hmotnost: 5,8 g, rozměry hračky přibližně: 73 x 24 x 5 mm, 2. Dvě červená paprika: 5,0 g, rozměry hračky přibližně: 63 x 21 x 6 mm, 3. Hlávkový salát, hmotnost: 8,2 g, rozměry hračky přibližně: 57 x 39 x 6 mm, 4. Dva rostliny lilku vejcoplodého: 7,2 g, rozměry hračky přibližně: 62 x 26 x 6 mm. Rozšíření hraček vyrobených z tvrdého, houbového a rozšiřujícího polymerního materiálu. Hračka je opatřena štítkem s nápisy: „PĚTNÉ HOSPODÁŘSTVÍ OVOCE & ROSTLINNÉ, Neumožněte, rozšíří se na 600 % ORIGINAL SIZE“ a na druhé straně štítku: „Vytvořit svůj svět, netoxický, nedoporučen pro děti do 3 let. UPOZORNĚNÍ: Netýká SE TÉTO POLOŽKY. všechny druhy zvířat určené k produkci potravin Není určeno pro děti mladší 3 let, vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0740/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pomocí háčku s hákem
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 3016343528047, 639 D.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 

Výrobek představuje riziko krácení, protože obsahuje ostré hrany a otřepy.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sady pro lov hraček vyrobené z plastu. Sada se skládá z pěti ryb různých velikostí a barev, z rybářské tyčinky, zbarvené červené, žluté a zelené. Ryby a konec rybářské tyčinky obsahují malé magnety. Obal je karton s průhlednou plastem. Pokud jde o zadní stranu kartonu, štítek s těmito informacemi v polštině: jméno a adresa dovozce, „CE mark“, „Made in China“, číslo přípravku a EAN, piktogram pro omezení ve věku 0–3 let, „Ukládání nebezpečí z důvodu malých částí“, „Balení není hračka“, „Uchovávejte obal pro další odkaz“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0741/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mořské živočichy
 
Značka: Lovely collection
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 4813123118288.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují chemické riziko, neboť obsahují 33 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle nařízení REACH jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je množinou mořských živočichů – želva, ryba klamo, „Nemo“ a její otec, „Dory“ modré ryby. Obaly jsou transparentní plastové sáčky, které jsou uzavřeny složené lepenkou, barvené většinou v růžové označeném názvem a adresou dovozce, „Netoxická“, „značka CE“, „Vyrobeno v Číně“, číslo výrobku a EAN, piktogram týkající se omezení ve věku 0–3 let, „Upozornění: Nebezpečí udušení – malé části, nikoliv pro děti mladší 3 let“, „Balení není hračka. V důsledku užitečných informací se balení uchovává“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0742/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pull podél hračky – Cartoon Eden
 
Značka: Happy Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5900368562026; č. 218; Článek MPC56202.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části se mohou z hračky snadno oddělit.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka hippomus se šňůrou, která se pohybuje na čtyřech kolech. Šňůra se uzavírá s malým kroužkem. Na boku hračky jsou čtyři knoflíky z geometricky tvarovaného, s obrázky zvířat (kočka, pes, kachna a žáb). Stisknutí tlačítka způsobuje emise zvuku zvířete na obrázku nebo melodyho. Na zadní straně hrocha rodu hippomus je část vyzařující světlo, pokrytá červeným, poloprůhledným plastovým potahem. Světlo je vyzařováno současně se zvukem nebo memomidem. Obal je lepenkový rámeček, z velké části fialový, s obrázky různých modelů hračky (lví, kráva a žabí). Hračky jsou označeny značkou ES a těmito informacemi: název a adresa dovozce „Made in China“, číslo EAN. Rovněž je třeba upozornit na nebezpečí, že malé části mohou být vyklopeny z malých částí, a na potřebu uchovávat obal v důsledku užitečných informací, nikoli však v dosahu dětí, neboť obal není hračka, piktogram týkající se omezení ve věku 0–3 let a nápis „AGE 3 +“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0745/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zatáčení na hraní jako hračka – telefon
 
Značka: Kris
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  00–41346
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906160141346
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko:


Poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je 98 dB, která překračuje nejvyšší povolenou hodnotu,

Uškrcení, protože délka řetězce s držadlem překračuje povolenou hodnotu.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je telefonní číslo na kolech, s přijímačem a provádíkem za účelem tahání hračky. Hračka je vyrobena z mnohobarevné plastické hmoty. Stisknutí tlačítka způsobí zvuk a vyzařování světla. Na štítku a na obalu jsou upozornění a informace týkající se výrobku v polštině, název a adresa dovozce, označení CE, „vyrobeno v Číně“, číslo výrobku a EAN, piktogram týkající se omezení ve věku 0–3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0749/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada pistolí s hrudí – nastřelovací pistole
 
Značka: Midex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2025, EAN 5900733012361.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení z důvodu nevhodného rozměru šipek, jejichž délka je 30 mm, místo požadovaných 57 mm.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava se skládá ze dvou střelných zbraní ze stříbra a černé barvy z plastu, 5 oddělovačů oranžového, poloprůhledného plastu zakončeného přísavkami a terče z lepenky s čísly, barevnou žlutou, červenou, černou a zelenou barvou. Na hračce je připojeno dalších 10 kusů. Obal sestává z plastové, průhledné části připevněné k lepenku. Na lepenkové části se objevily známky následující: název hračky, „značka CE“, název a adresa dovozce vyrobeného v Číně, číslo EAN, piktogram „neurčené pro děti“ 0–3“ a písemné informace „neurčené pro děti mladší 3 let v důsledku malých částí, které mohou být spolknuty.“, „Uchovávejte obal, pokud obsahuje užitečné informace“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0750/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z kuličkových pistolí – „Hračky“
 
Značka: Starlet
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5908249017894, vzor CUS 06–9017894, P378.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože kinetická energie projektilů je 0.118 J, která překračuje maximální hodnotu 0.08 J.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je kulová střelná zbraň vyrobená z černého, hnědého a stříbrného plastického plastu. Kazeta: několik tmavožlutých plastových koulí. Hračka je opatřena označením CE a je zabalena v plastu, průhledném sáčku, s plastickým povlakem, s barevnými visačkami, včetně informací a upozornění: název značky, hračky, název a adresa dovozce, „vyrobeno v Číně“, piktogram týkající se stáří 0–3 a 0–14 omezení, číslo EAN. Na hračce je přiložen návod k použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0751/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zbraně na hraní s artkami a holders – Car Funny
 
Značka: Car Super
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5908445712487 (PL), EAN 5400311742296 (B), bod 74229.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení, protože přísavky se mohou z hračky snadno oddělit.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor se skládá z pistole vyrobené ze stříbra a černé barvy z plastu, 3 oddělovačů z černé umělé hmoty, zakončených oranžovou, poloprůhlednou přísavkou. Existuje také dutina tvořená černým plastem. Obal sestává z plastové, průhledné části připevněné k lepenku. Na lepenkové části se objevily známky následující: název hračky, „značka CE“, název a adresa dovozce vyrobeného v Číně, číslo EAN, piktogram „neurčené pro děti“ 0–3“ a písemné informace „neurčené pro děti mladší 3 let v důsledku malých částí, které mohou být spolknuty.“, „Uchovávejte obal, pokud obsahuje užitečné informace“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0756/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon: spiderman
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  M-010
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:


Poškození sluchu, protože vážené emise akustického tlaku přesahují maximální povolenou hodnotu 80 dB (přibližně 101,1 dB),

— udávení, protože malé části mohou být z hračky snadno odděleny.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Telefon na hraní z tvrdého plastu s otočným otevřeným krytem. Obsahuje baterii a zvuky, které jsou emitovány při lisování klíčů. Šňůra je připevněna na jedné straně. Výrobek měří přibližně 15 cm dlouhý, když je kryt otevřen.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0760/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Houpání nesou chrastítka – Chicco Spisovat
 
Značka: Chicco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  00 071731 000 000
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k možnému uvolnění malých částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nebyly poskytnuty
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Polsko, Irsko, Bulharsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0765/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pirát
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 4006592425302, čl. 4412530.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 6,3 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP).


Podle nařízení REACH jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka pirátu vyrobená z plastu, s použitím kalhot, vybavená škou, škou a obuv. Je opatřen označením CE, názvem přípravku, názvem a adresou dovozce, číslem EAN, číslem výrobku a piktogramem, pokud jde o omezení věku 0–3. Produkt je balen v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0766/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrada jako hračka – super Cap Gun 357 Magnum
 
Značka: Die-cast metal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 085–003, č. 2082B (na obalu).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože vytváří zvuk s nejvyšší hladinou akustického tlaku typu C, který je 134 dB (±5) dB a který přesahuje povolenou úroveň 125 dB.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Černý kovový uzávěr s hnědým plastovým držadlem. Balení je označeno takto: „Die-lite kov“, „Super Cap Gun.357 Magnum“, „8 Steplý Round Caps („Shot Round Caps“) a „Regulieund!“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0748/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy – „velmi dobré“
 
Značka: Senay bebe
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské oblečení sestávající ze dvou částí – kalhoty a pocení – určené dětem do 7 let. Tričko proti pocení má kapuci, která je konstruována se šňůrou z plastu až gggles. Je upevněno na zdrhovadlo uprostřed. Na přední straně se používají motivy ve formě zvířat, která je slona a nese batolata. Nad motivem je vyšívaný nápis: „VERY dobré“ a pod ním se nachází další nápis: „DOBA ŠKOLNÍ DOCHÁZKY“. Uvnitř pocení je textilní nálepka s informacemi – 100 % bavlna, BAUMWOLLE, velikost 4 a některé grafické údaje týkající se jeho zpracování. Na výrobku je připojena další lepenková etiketa, která obsahuje tyto informace: — článek: sada, složení: 100 % bavlna, velikost 4, jakož i nápis „Seny bebe“ s vyobrazením malé dívky, kachny a houby. Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0755/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pantofle
 
Značka: Dossan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 3000
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože sáčky obsažené v obalu obsahují 300 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF) a obuv obsahuje 0,6 mg/kg DMF. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Pantofle s plátěným svrškem a podešví z pryže.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0762/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Vanelli
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód č. 72-IA02. Vzor: 72IA02
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát je látka, která musí být při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dámy do dámy; barva: hněď se třemi popruhy přes nárt a Velctého upevnění. K boty je přiložen tag poskytující údaje o dovozci, složení obuvi a vzoru. Jedná se o tmavě modrou lepenkovou krabici s víčkem „Vanelli“ a tímto textem na straně: Velikost 39. Barva: Fialová. Kód č. 72-IA02.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0763/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vážené dámy
 
Značka: Festa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 80683
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Laurové boty, s podpatkem, balený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0767/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bránice
 
Značka: Miss Grant
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 1002382320 J16, článek FW82320
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti pásového pásu v prostoru pasu, který na každém konci vyčnívá o 600 mm, což je delší než horní mez 360 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Bránice vyrobené z tylu ve zlatě s dlouhým pákovým pásem v pase. Pás se nachází pod tehrou bránice. Složení: 60 % nylonu, 20 % polyesterů, 20 % Lurex. Velikost: 44 12/14 164/176 (ve stáří 12–14 let).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0768/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké a kojenecké sandály
 
Značka: Dandy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ČL. 15628, čárový kód 3800832156282
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, a to z důvodu malých částí, které se zapadají do válce pro malé části a které se mohou snadno oddělit od bot a spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Kojenecké a kojenecké sandály, které jsou na konci zapínány gumovým motýlem. Na přední straně jsou dva malé květy vyrobené z usně s bílými kameny, které jsou vázány nýty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0736/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Slulling – Perfectim tmavý
 
Značka: Swedish beauty
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  054402650523
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje cholekalciferol, který je zakázán podle směrnice 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Plastová láhev s obsahem slunečního záření 250 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0737/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Slunce – Ravisuting
 
Značka: Swedish beauty
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  054402650547
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje cholekalciferol, který je zakázán podle směrnice 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Plastová láhev s obsahem slunečního záření 250 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0754/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Parfémovaný mastek – vonný talet parfume – Lavder
 
Značka: Spring Fresh
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  UP-6273Z
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje arsen na úrovni 18.8 (±3.7) mg/kg. To by mohlo být absorbováno s následnými problémy s kůží, nízkou odolností vůči infekci, srdeční chorobou a poškozením mozku. Ukázalo se rovněž, že arsen je karcinogenní (kůže, plíce, játra, močový měchýř a mízní cév) a mutagenní (poškození DNA).Arzen je v kosmetických prostředcích a výrobcích pro osobní hygienu zakázán směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. Zabavení produktů objednaných orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jar obsahující parfémovaný prášek.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0761/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužovací šňůra – Čtyř- zásuvkový výkon s TTL a prodlužovacím kabelem
 
Značka: Famatel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 2514, čárový kód: 8 429760130260
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Boční uzemňovací kontakty nejsou dostatečně pružné, aby zajistily správný dotykový tlak na boční uzemňovací dotyk vidlice.Otvory v objímkách elektrického pásu nejsou dostatečně elastické, aby bylo zajištěno, že je dostatečný dotykový tlak s kolíky vidlice,Výrobek odolný vůči teplotám 100° za zkušebních podmínek.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Výrobek je hnací pás vyrobený z bílé umělé hmoty se čtyřmi zásuvkami a nástavcem o rozšíření 1,5 m. Nese následující text: „Famatel“ a „Max. 3000 W ~ 250 V“. Výrobek je umístěn v blistích, s textem vytištěným na lepenky: „Famatel, čtyři zásuvky s TTL, přípona 1,5 m, konstruovaná pro montáž stěn, patentovaná, nová“. Na zadní straně jsou schémata ukazující, jak přípravek namontujte na stěnu a jiná navržená použití. Výrobek obsahuje rovněž označení CE a údaje strany odpovědné za uvedení výrobku na trh.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko