Sistemul de alertă rapidă – raport săptămânal

Raport 8 ( Publicat la: 22/02/2019)
Rectificare:Notificarea A12/0229/19 din raportul 2019-006 a fost actualizată pentru a include o a doua marcă.

Raport de sinteză săptămânal privind:
 
Raport săptămânal privind produsele de consum
Produse cu riscuri grave 

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0321/19       
Categorie:  Gadgeturi
 
Produs:  Cutie de telefonie impermeabilă
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Waterproof Case
 
Tipul/numărul modelului:  B74031
 
Numărul lotului/cod de bare:  Necunoscut
 
Tip de risc:  Mediu
 
Plasticul conține parafine clorurate cu catenă scurtă (PCCS) (valoare măsurată de până la 0,32 %).
PCCS persistă în mediu, sunt toxice pentru organismele acvatice cu concentrații scăzute și cu un potențial de bioacumulare în speciile sălbatice și umane, prezentând un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu.Produsul nu este conform cu Regulamentul privind poluanții organici persistenți (Regulamentul POP).
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Societatea este semnalată procurorului

 
Descriere:  Cazul „albastru impermeabil” pentru telefoanele mobile
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0318/19       
Categorie:  Unelte de mână
 
Produs:  Furtun de grădină
 
Marcă: Green>it
 
Denumire: Green hose set
 
Tipul/numărul modelului:  9025811
 
Numărul lotului/cod de bare:  5708614912768
 
Tip de risc:  Mediu
 
Furtunul conține parafine clorurate cu catenă scurtă (PCCS) (valoare măsurată până la 4,66 %).
PCCS persistă în mediu, sunt toxice pentru organismele acvatice cu concentrații scăzute și cu un potențial de bioacumulare în speciile sălbatice și umane, prezentând un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu.Produsul nu este conform cu Regulamentul privind poluanții organici persistenți (Regulamentul POP).
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Societatea este semnalată procurorului

 
Descriere:  Verde, cu o lungime de 20 metri, conducta de etanșare din plastic.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0300/19       
Categorie:  Echipamente sportive/pentru activități recreative
 
Produs:  Materiale de fitness
 
Marcă: Deuser
 
Denumire: Fitness-Matte
 
Tipul/numărul modelului:  121041R
 
Numărul lotului/cod de bare:  4007480015704
 
Tip de risc:  Mediu, Risc chimic
 
Plasticul din mat conține parafinele clorurate cu catenă scurtă (PCCS) (valoare măsurată:2,2 %).
PCCS persistă în mediu, sunt toxice pentru organismele acvatice cu concentrații scăzute și cu un potențial de bioacumulare în speciile sălbatice și umane, prezentând un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu.PCCS sunt agenți cancerigeni umani.O expunere prelungită la acestea prin piele poate cauza cancer.Produsul nu este conform cu Regulamentul privind poluanții organici persistenți (Regulamentul POP).
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Covor cu culoare roșie pentru practicarea sporturilor la sol.Dimensiunea 182 x 61 cm.
Țara de origine:  Germania
Alertă transmisă de:  Luxemburg
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8
Au fost găsite produse și s-au luat măsuri, de asemenea, în:  Ungaria

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0330/19       
Categorie:  Echipamente sportive/pentru activități recreative
 
Produs:  Husă pentru bicicletă
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  248
 
Numărul lotului/cod de bare:  Necunoscut
 
Tip de risc:  Mediu
 
Plasticul conține parafine clorurate cu catenă scurtă (PCCS) (valoare măsurată de până la 1,12 %).
PCCS persistă în mediu, sunt toxice pentru organismele acvatice cu concentrații scăzute și cu un potențial de bioacumulare în speciile sălbatice și umane, prezentând un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu.Produsul nu este conform cu Regulamentul privind poluanții organici persistenți (Regulamentul POP).
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Societatea este raportată la persoana care o persecută

 
Descriere:  Husă pentru bicicletă fabricată din PVC
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0334/19       
Categorie:  Echipamente sportive/pentru activități recreative
 
Produs:  Fotbal
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  9048306
 
Numărul lotului/cod de bare:  5706245581810
 
Tip de risc:  Risc chimic
 
Bila de plastic conține di-2-etilhexil ftalat (DEHP) (valoarea măsurată de până la 0,13 % în greutate).
Acest ftalat poate dăuna sănătății copiilor, cauzând posibile daune sistemului lor de reproducere.Produsul nu este conform cu Regulamentul REACH.
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Societatea este semnalată procurorului

 
Descriere:  Tub de fotbal din plastic cu diametrul de 22 cm.
Țara de origine:  Necunoscut
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 2 imagini

2 din 2 imagini

Numărul alertei: A12/0332/19       
Categorie:  Bijuterii
 
Produs:  Colier
 
Marcă: Jewelry Fashion
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  54314
 
Numărul lotului/cod de bare:  6 438278 543143
 
Tip de risc:  Risc chimic
 
Rotundă, de dimensiuni mai mici, conține cadmiu (valoarea măsurată:94 % din greutate).
Cadmiul este dăunător sănătății umane, deoarece se acumulează în organism, poate dăuna organelor și poate cauza cancer.Produsul nu este conform cu Regulamentul REACH.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

 
Descriere:  Black metalic necklace față de trei pandu (lună de semilună, un mic medalion și medalion mare).„necklace” are o lungime de aproximativ 30 cm și este ambalat într-o pungă de plastic transparentă, cu o etichetă din carton.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Finlanda
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0319/19       
Categorie:  Echipamente de iluminat
 
Produs:  Lampă pentru cască condusă de cască
 
Marcă: STEEDS
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  940150
 
Numărul lotului/cod de bare:  4052083104386
 
Tip de risc:  Mediu
 
Produsele de lipire ale produsului conțin plumbul peste valorile limită (valoarea măsurată este de până la 46 % în greutate).
Plumbul reprezintă un risc pentru mediu.Produsul nu respectă cerințele Directivei Comisiei privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS 2).
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Societatea este semnalată procurorului

 
Descriere:  Lumina condusă pentru călare căști de protecție
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0325/19       
Categorie:  Echipamente de iluminat
 
Produs:  Lampă de birou rabatabilă
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  93302
 
Numărul lotului/cod de bare:  PO702084
 
Tip de risc:  Mediu
 
Susul conține plumbul (valoarea măsurată de până la 71 % în greutate) în concentrații mai mari decât valorile limită.
Plumbul reprezintă un risc pentru mediu.Produsul nu respectă cerințele Directivei Comisiei privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS 2).
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Societatea este semnalată procurorului

 
Descriere:  Lampă de birou rabatabilă
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0329/19       
Categorie:  Echipamente de iluminat
 
Produs:  Lanternă
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  P513.822
 
Numărul lotului/cod de bare:  Necunoscut
 
Tip de risc:  Mediu
 
Aliajele de lipit conțin cadmiu (valoarea măsurată până la 0,39 % în greutate) și plumbul (valoarea măsurată până la 48 % în greutate) în concentrații peste valori limită.
Cadmiul și plumbul reprezintă un risc pentru mediu.Produsul nu respectă cerințele Directivei Comisiei privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS 2).
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Societatea este semnalată procurorului

 
Descriere:  O lanternă de dimensiuni mici, de culoare gri, cu curea.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0331/19       
Categorie:  Echipamente de iluminat
 
Produs:  Lanternă
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  341377VN
 
Numărul lotului/cod de bare:  Necunoscut
 
Tip de risc:  Mediu
 
Susul conține plumbul (valoarea măsurată de până la 50 % în greutate) în concentrații mai mari decât valorile limită.
Plumbul reprezintă un risc pentru mediu.Produsul nu respectă cerințele Directivei Comisiei privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS 2).
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Societatea este semnalată procurorului

 
Descriere:  Torța albă mică, cu curea și săculeț.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 3 imagini

2 din 3 imagini

3 din 3 imagini

Numărul alertei: A12/0337/19       
Categorie:  Echipamente de iluminat
 
Produs:  Lampă de masă
 
Marcă: ArtHome
 
Denumire: Lume
 
Tipul/numărul modelului:  SM1451
 
Numărul lotului/cod de bare:  8034048202029 (pe produs);8034048202128 (pe ambalaj)
 
Tip de risc:  Arsuri, Șoc electric
 
Izolația nu este adecvată.În plus, cablul de alimentare poate să se desprindă sau să se deterioreze ușor, permițând accesul la piesele sub tensiune.
Utilizatorul poate atinge piesele sub tensiune sau cele fierbinți și poate suferi arsuri.Produsul nu respectă cerințele Directivei privind joasa tensiune și ale standardului european relevant EN 60598-1.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Retragerea produsului de la utilizatorii finali, Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Lampă portabilă de masă cu suport de lampă E 14.Baza ceramică a lămpii este în formă de o poartă decorată cu flori.Ambalaj:cutie de carton
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Ungaria
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

Nu sunt disponibile imagini

Numărul alertei: A12/0309/19       
Categorie:  Autovehicule
 
Produs:  Autoturism
 
Marcă: Porsche
 
Denumire: Cayenne - conventional and hybrid(PHEV), Macan
 
Tipul/numărul modelului:  Cayenne:Numere de omologare de tip:E13 * 2007/46 * 1085 * (92A M1G)E13 * 2007/46 * 1106 * (92A N1G)E13 * 2007/46 * 1107 * (92AH N1G)E13 * 2007/46 * 1108 * (92AH M1G)Tipuri:92a, 92AN, 92AH, 92AHN, Macan:Numere de omologare de tip:E13 * 2007/46 * 1165 (M1)E13 * 2007/46 * 1164 (N1)Tipuri:95B, 95BN
 
Numărul lotului/cod de bare:  Vehiculele respective au fost fabricate în perioada ianuarie 2017-februarie 2018.
 
Tip de risc:  Leziuni
 
Curelele de reținere din sacul de schi al vehiculului pot fi defecte.
Punga de schi nu poate rămâne în poziție atunci când este supusă unei sarcini mari.
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de la utilizatorii finali (De către: Producător)

 
Descriere:  Autoturism sub codul de rechemare în Porsche:AJ12
Țara de origine:  Germania
Alertă transmisă de:  Germania
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8
Au fost găsite produse și s-au luat măsuri, de asemenea, în:  Bulgaria, Croația, Danemarca, Islanda, Slovenia, Suedia

1 din 2 imagini

2 din 2 imagini

Numărul alertei: A12/0315/19       
Categorie:  Echipamente de protecție
 
Produs:  Benzi gonflabile
 
Marcă: Numerous Star
 
Denumire: Arm circle
 
Tipul/numărul modelului:  8 «X 6»
 
Numărul lotului/cod de bare:  50112393
 
Tip de risc:  Risc chimic
 
Supapa gonflabilă de braț conține di (2-etilhexil) ftalimă-DEHP (valoarea măsurată 21 % din greutate) și ftalatul de di- „isononil” (DINP) (valoare măsurată:0,3 % din greutate).
Acești ftalați pot dăuna sănătății copiilor, cauzând posibile daune sistemului de reproducere și ficatului.Produsul nu respectă Regulamentul REACH și Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Comerciant cu amănuntul): Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  O pereche de benzi de plastic portocalii, în care peștele este imprimat, comercializat într-o pungă de plastic transparentă.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Cipru
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0322/19       
Categorie:  Echipamente de protecție
 
Produs:  Reflector de siguranță
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  731211-Z
 
Numărul lotului/cod de bare:  Necunoscut
 
Tip de risc:  Mediu
 
Plasticul conține parafine clorurate cu catenă scurtă (PCCS) (valoare măsurată de până la 0,38 %).
PCCS persistă în mediu, sunt toxice pentru organismele acvatice cu concentrații scăzute și cu un potențial de bioacumulare în speciile sălbatice și umane, prezentând un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu.Produsul nu este conform cu Regulamentul privind poluanții organici persistenți (Regulamentul POP).
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Societatea este semnalată procurorului

 
Descriere:  Reflectoare de argint/gri, pe bază de nap-on, de siguranță
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0328/19       
Categorie:  Echipamente de protecție
 
Produs:  Reflector de siguranță
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  288
 
Numărul lotului/cod de bare:  Necunoscut
 
Tip de risc:  Mediu
 
Aliajele de lipit conțin parafine clorurate cu catenă scurtă (PCCS) (valoarea măsurată fiind de până la 0,931 %).
PCCS persistă în mediu, sunt toxice pentru organismele acvatice cu concentrații scăzute și cu un potențial de bioacumulare în speciile sălbatice și umane, prezentând un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu.Plumbul reprezintă un risc pentru mediu.Produsul nu respectă regulamentul privind poluanții organici persistenți (Regulamentul POP) și cerințele Directivei Comisiei privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS 2).
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Societatea este semnalată procurorului

 
Descriere:  Un reflector cu LED în interior.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 7 imagini

2 din 7 imagini

3 din 7 imagini

4 din 7 imagini

5 din 7 imagini

6 din 7 imagini

7 din 7 imagini

Numărul alertei: A12/0312/19       
Categorie:  Articole pentru îngrijirea copilului și echipamente pentru copii
 
Produs:  Portant pentru sugari
 
Marcă: Kekk
 
Denumire: Backpack Plus Black
 
Tipul/numărul modelului:  Rucsac plus/Baby Pack Plus015-014-004
 
Numărul lotului/cod de bare:  8 718531 445109
 
Tip de risc:  Leziuni
 
Cadrul produsului nu este suficient de puternic și nu are niciun mecanism de blocare.
Acesta ar putea să se rupă sau să se plieze în mod spontan, transportând un copil, cauzând căderea copilului.Produsul nu respectă standardul european relevant EN 13209-1.
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de la utilizatorii finali (De către: Producător)

 
Descriere:  Purtătoare de copii, în țesătură neagră, cu cadru metalic.Vândută într-o pungă de plastic în interiorul unei cutii de carton.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Belgia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 3 imagini

2 din 3 imagini

3 din 3 imagini

Numărul alertei: A12/0298/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Înotător gonflabil
 
Marcă: Sainteve
 
Denumire: Swim Ring
 
Tipul/numărul modelului:  ELEMENTUL N0:SY-A1098
 
Numărul lotului/cod de bare:  Necunoscut
 
Tip de risc:  Risc chimic
 
Materialul plastic al înotătoarei și al supapei conțin bis (2-etilhexil) ftalat (DEHP) (valoare măsurată:5 % și, respectiv, 0,9 % din greutate).
Acest ftalat poate dăuna sănătății copiilor, cauzând posibile daune sistemului lor de reproducere.Produsul nu este conform cu Regulamentul REACH.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Comerciant cu amănuntul): Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Înotător gonflabil din material plastic de culoare galbenă, albastru și purpuriu, cu imagini colorate de mici dimensiuni.Ambalate într-o pungă de plastic transparentă.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Cipru
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 3 imagini

2 din 3 imagini

3 din 3 imagini

Numărul alertei: A12/0299/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Microphone Microphone
 
Marcă: Johntoy
 
Denumire: Microphone - Mit light - Avec lumiére - Con luz
 
Tipul/numărul modelului:  Număr articol:29389
 
Numărul lotului/cod de bare:  8 711866 293896
 
Tip de risc:  Leziuni, Mediu, Risc chimic
 
Microfonul se poate rupe ușor, iar bateriile tip pastilă pot deveni accesibile.Un copil îi poate plasa în gură, provocând daune tractului gastrointestinal.
În plus, aliajele de lipit din trei locuri diferite din jucărie conțin un număr prea mare de plumb (valoarea măsurată până la:70 % din greutate).Plumbul reprezintă un risc pentru mediu.Produsul nu este conform cu cerințele Directivei privind jucăriile, cu standardul european relevant EN 62115 și cu Directiva Comisiei privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS 2).
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Retragerea produsului de la utilizatorii finali

 
Descriere:  Microfon de culoare portocaliu, microfon cu o antenă albastră scurtă, venind din mâner.Microfonul este alimentat cu baterii și poate emite lumină.
Țara de origine:  Țările de Jos
Alertă transmisă de:  Islanda
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8
Au fost găsite produse și s-au luat măsuri, de asemenea, în:  Slovacia

1 din 3 imagini

2 din 3 imagini

3 din 3 imagini

Numărul alertei: A12/0303/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Stick de preîncălzire
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  2151-7/1.75
 
Numărul lotului/cod de bare:  8591044542172
 
Tip de risc:  Risc chimic, Sufocare
 
Compartimentul bateriilor poate fi deschis cu ușurință fără a se utiliza unelte, bateriile de tip pastilă fiind accesibile.
Un copil poate să le prezinte în gură, ceea ce ar putea provoca daune tractului gastrointestinal al copilului.De asemenea, pot provoca sufocare prin înghițire de către un copil mic.Produsul nu respectă cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și standardul european relevant EN 71-1 și EN 62115.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Comerciant cu amănuntul): Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Un baston de preîncălzire cu caractere de 25,5 cm în albastru, galben sau alb;baterie cu sursă de alimentare cu baterie — 4 baterii (LR) (tip LR 44).Un dantela material este atașat produsului cu un ochi metalic.Ambalate într-un ambalaj transparent.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Republica Cehă
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 4 imagini

2 din 4 imagini

3 din 4 imagini

4 din 4 imagini

Numărul alertei: A12/0304/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Cărucior pentru jucării cu păpușă
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Baby Small Cart
 
Tipul/numărul modelului:  Nr. S876
 
Numărul lotului/cod de bare:  6998880080035
 
Tip de risc:  Leziuni, Risc chimic
 
Dispozitivul de evacuare nu este suficient de rezistent la încărcare și se poate prăbuși ușor, cauzând răniri.În plus, păpușa conține di- (2-etilhexil) ftalat (DEHP) (valoarea măsurată de până la 4,8 % în greutate).
Acest ftalat poate dăuna sănătății copiilor, cauzând posibile daune sistemului lor de reproducere.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Retragerea produsului de la utilizatorii finali, Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Scaun pentru cărucior, de culoare roz, și o păpușă care poartă ochelari de plastic.Ambalajul este o pungă transparentă, cu o etichetă din carton.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Ungaria
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 3 imagini

2 din 3 imagini

3 din 3 imagini

Numărul alertei: A12/0305/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Jucărie care conține o jucărie
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Crystal Mud
 
Tipul/numărul modelului:  CX-1731
 
Numărul lotului/cod de bare:  6 951325 166800
 
Tip de risc:  Risc chimic
 
Migrarea borului din corpul de jucărie este prea mare (valoarea măsurată:879 mg/kg).
Ingerarea sau contactul cu o cantitate excesivă de bor poate dăuna sănătății copiilor prin prejudicierea sistemului lor de reproducere.Produsul nu îndeplinește cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și ale standardului european relevant EN 71-3.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Vas din plastic transparent, cu conținut de șromă și un mic figurină din plastic de culoare albă care prezintă un crab mit color în cochilie.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Cipru
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 4 imagini

2 din 4 imagini

3 din 4 imagini

4 din 4 imagini

Numărul alertei: A12/0307/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Jucărie care conține o jucărie
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Pu Noise Putty
 
Tipul/numărul modelului:  LCP-001
 
Numărul lotului/cod de bare:  Lot nr. 0019/128 435124 170858
 
Tip de risc:  Risc chimic
 
Migrarea borului din corpul de jucărie este prea mare (valoarea măsurată:981 mg/kg).
Ingerarea sau contactul cu o cantitate excesivă de bor poate dăuna sănătății copiilor prin prejudicierea sistemului lor de reproducere.Produsul nu îndeplinește cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și ale standardului european relevant EN 71-3.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Un recipient din plastic care descrie o pubelă de culoare gri închis.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Cipru
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0308/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Costume de fanatism pentru copii
 
Marcă: Star Wars
 
Denumire: Executioner Trooper
 
Tipul/numărul modelului:  Rubrica nr. 640110
 
Numărul lotului/cod de bare:  Cod:8 83028 23993, Lotul nr. 7045
 
Tip de risc:  Arsuri
 
Fanili-rodul costumului este ușor inflamabil, iar propagarea flăcării este prea mare.
În caz de incendiu, copilul ar putea suferi arsuri.Produsul nu îndeplinește cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și ale standardului european relevant EN 71-2.
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Comerciant cu amănuntul)

 
Descriere:  3-bucată de costumul dintr-o pungă de plastic cu cârlig pentru îmbrăcăminte.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Austria
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 7 imagini

2 din 7 imagini

3 din 7 imagini

4 din 7 imagini

5 din 7 imagini

6 din 7 imagini

7 din 7 imagini

Numărul alertei: A12/0310/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Jucărie care conține o jucărie
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Slyme clay
 
Tipul/numărul modelului:  55-2
 
Numărul lotului/cod de bare:  6 958455 624569, 6 987542 687507
 
Tip de risc:  Risc chimic
 
Migrarea borului din corpul de jucărie este prea mare (valoarea măsurată:până la 546 mg/kg).
Ingerarea sau contactul cu o cantitate excesivă de bor poate dăuna sănătății copiilor prin prejudicierea sistemului lor de reproducere.Produsul nu îndeplinește cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și ale standardului european relevant EN 71-3.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Mâl, în culori violete și albastre, conținând deșeuri de ggunoi sau de mici dimensiuni din plastic.Vândute în recipiente de plastic transparente de diferite forme, cu imaginea unui animal de pe capac.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Cipru
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 3 imagini

2 din 3 imagini

3 din 3 imagini

Numărul alertei: A12/0313/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Păpușa din plastic
 
Marcă: ABABABY, SMILE
 
Denumire: Annie Baby
 
Tipul/numărul modelului:  Punctul nr.:KJ883, HKJ368D, YKJ368B
 
Numărul lotului/cod de bare:  6920778206622
 
Tip de risc:  Risc chimic
 
Materialul din plastic al capului de păpușă conține 2-etilhexil ftalat (DEHP) (valoare măsurată:31 % din greutate).
Acest ftalat poate dăuna sănătății copiilor, cauzând posibile daune sistemului de reproducere.Produsul nu este conform cu Regulamentul REACH.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Retragerea produsului de la utilizatorii finali, Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Blonde-pilotat cu o înălțime de 40 cm, păpușă din plastic cu o suzetă.Vândute într-o pungă de plastic cu etichetă din carton.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Ungaria
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 2 imagini

2 din 2 imagini

Numărul alertei: A12/0314/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Jucărie moale
 
Marcă: Baby Gong Wei Gang
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  V51-3
 
Numărul lotului/cod de bare:  Necunoscut
 
Tip de risc:  Sufocare
 
Ochii și nasul jucăriei se pot desprinde ușor.În plus, materialul de umplutură fibros al jucăriei este ușor accesibil din cauza punctului slab al fermoarului din material plastic.
Un copil mic poate plasa piesele mici în gură și sufocarea.Produsul nu îndeplinește cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și ale standardului european relevant EN 71-1.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Retragerea produsului de la utilizatorii finali, Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Jucăria panda se prezintă pe burtă cu o lungime de 8 cm lungime, din plastic alb.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Ungaria
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0333/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Jucărie din lemn treattle
 
Marcă: Classic World
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  3053
 
Numărul lotului/cod de bare:  6927049001185, lot Nr. CL1311711
 
Tip de risc:  Sufocare
 
Produsul conține o bilă de lemn de mici dimensiuni, care poate cădea ușor între bare.
Un copil mic ar putea să îl pună în gură și să se sufoce.Produsul nu îndeplinește cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și ale standardului european relevant EN 71-1.
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de la utilizatorii finali (De către: Distribuitor)

 
Descriere:  Bebelușii din lemn, rostogolire de lemn.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 3 imagini

2 din 3 imagini

3 din 3 imagini

Numărul alertei: A12/0338/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Jucărie care conține o jucărie
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  Necunoscut
 
Numărul lotului/cod de bare:  6 958455 624569
 
Tip de risc:  Risc chimic
 
Migrarea borului din corpul de jucărie este prea mare (valoarea măsurată:533 mg/kg).
Ingerarea sau contactul cu o cantitate excesivă de bor poate dăuna sănătății copiilor prin afectarea sistemului lor de reproducereProdusul nu îndeplinește cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și ale standardului european relevant EN 71-3.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Jucărie cu culoare galbenă sau portocalie vândută într-un recipient din plastic transparent, sub formă de cap, cu capac galben.Slide-ul conține puține forme de plastic.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Cipru
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 4 imagini

2 din 4 imagini

3 din 4 imagini

4 din 4 imagini

Numărul alertei: A12/0339/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Svarul de jucărie
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Unicorn Crystal Mud
 
Tipul/numărul modelului:  Necunoscut
 
Numărul lotului/cod de bare:  6 958455 624569
 
Tip de risc:  Risc chimic
 
Migrarea borului din corpul de jucărie este prea mare (valoarea măsurată:506 mg/kg).
Ingerarea sau contactul cu o cantitate excesivă de bor poate dăuna sănătății copiilor prin prejudicierea sistemului lor de reproducere.Produsul nu îndeplinește cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și ale standardului european relevant EN 71-3.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  „Curățul galben” cu un conținut de „unicorn” din plastic;vândute într-un recipient din plastic transparent.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Cipru
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 6 imagini

2 din 6 imagini

3 din 6 imagini

4 din 6 imagini

5 din 6 imagini

6 din 6 imagini

Numărul alertei: A12/0341/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Jucărie care conține o jucărie
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: CRYSTAL SOIL - HELLO SUMMER
 
Tipul/numărul modelului:  PL00605
 
Numărul lotului/cod de bare:  2 900000 225268
 
Tip de risc:  Risc chimic
 
Migrarea borului din soldelele de jucărie este prea mare (valoarea măsurată:până la 874 mg/kg pentru roșu).
Ingerarea sau contactul cu o cantitate excesivă de bor poate dăuna sănătății copiilor prin prejudicierea sistemului lor de reproducere.Produsul nu îndeplinește cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și ale standardului european relevant EN 71-3.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Jucărie de jucărie „lime” de culoare albastru deschis sau roșu cu o figură din material plastic a unui surgeonfish sau a unei turtuoase.Se vinde într-un recipient din plastic transparent cu capac.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Cipru
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 6 imagini

2 din 6 imagini

3 din 6 imagini

4 din 6 imagini

5 din 6 imagini

6 din 6 imagini

Numărul alertei: A12/0342/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Jucărie care conține o jucărie
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: CRYSTAL MUD
 
Tipul/numărul modelului:  PL00604
 
Numărul lotului/cod de bare:  2 900000 225251
 
Tip de risc:  Risc chimic
 
Din cauza formei, aspectului și dimensiunii caracteristice a recipientului, acest produs poate fi confundat cu un produs alimentar.Acest lucru poate determina consumatorii și, în special, copiii, să le pună în gură și să ingereze conținutul acesteia.Migrarea borului din corpul de jucărie este prea mare (valoarea măsurată:până la 1 461 mg/kg).
Ingerarea sau contactul cu o cantitate excesivă de bor poate dăuna sănătății copiilor prin prejudicierea sistemului lor de reproducere.Produsul nu respectă cerințele prevăzute în Directiva privind produsele care imită alimentele, în Directiva privind siguranța jucăriilor și în standardul european relevant EN 71-3.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Jucărie care are culoarea albastru sau galben, vândută într-un recipient din material plastic transparent care reprezintă o sursă de reîmprospătare a materialului.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Cipru
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 3 imagini

2 din 3 imagini

3 din 3 imagini

Numărul alertei: A12/0345/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Cort
 
Marcă: Eureka Kids
 
Denumire: My Little Explorer
 
Tipul/numărul modelului:  Ref. 94570874
 
Numărul lotului/cod de bare:  8435404813369
 
Tip de risc:  Sufocare
 
Unele piese de velcro pe cort se pot detașa, generând o mică parte.
Un copil mic îi poate plasa în gură și se poate sufoca.Produsul nu îndeplinește cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și ale standardului european relevant EN 71-1.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

 
Descriere:  Cort — 100 cm lățime și 130 cm înălțime — furnizate într-o cutie de carton.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Spania
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 6 imagini

2 din 6 imagini

3 din 6 imagini

4 din 6 imagini

5 din 6 imagini

6 din 6 imagini

Numărul alertei: A12/0346/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Jucărie care conține o jucărie
 
Marcă: HTI
 
Denumire: Teamsterz Slime
 
Tipul/numărul modelului:  1374304
 
Numărul lotului/cod de bare:  Lot:05BB15 050837 430414
 
Tip de risc:  Risc chimic
 
Migrarea borului din corpul de jucărie este prea mare (valoarea măsurată este de până la 2 165 mg/kg).
Ingerarea sau contactul cu o cantitate excesivă de bor poate dăuna sănătății copiilor prin prejudicierea sistemului lor de reproducere.Produsul nu îndeplinește cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și ale standardului european relevant EN 71-3.
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragere voluntară (De către: Producător)

 
Descriere:  Jucărie cu jucărie, inclusiv o mașină de jucărie.Ambalat într-un recipient din plastic.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Cipru
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 2 imagini

2 din 2 imagini

Numărul alertei: A12/0301/19       
Categorie:  Îmbrăcăminte, textile și articole de modă
 
Produs:  Rochul pentru copii
 
Marcă: Cutey Pie
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  50JPC1005
 
Numărul lotului/cod de bare:  3 664795 008992
 
Tip de risc:  Risc chimic
 
Rochul conține coloranți azoici care eliberează amine aromatice 4-metil-m-fenilendiamină (2,4-toluendiamină) (concentrație măsurată:342 mg/kg).
Atunci când în contact direct și prelungit cu pielea, aminele aromatice pot fi absorbite de piele.Aminele aromatice pot cauza cancer, mutații celulare și pot afecta reproducerea.Produsul nu este conform cu Regulamentul REACH.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Rochie de velvet pentru copii.O dimensiune a eșantionului de 12/18 luni.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Luxemburg
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 3 imagini

2 din 3 imagini

3 din 3 imagini

Numărul alertei: A12/0335/19       
Categorie:  Îmbrăcăminte, textile și articole de modă
 
Produs:  Bluzoanele pentru combaterea copiilor
 
Marcă: Hello baby
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  XH-9119
 
Numărul lotului/cod de bare:  2100005300094, 5272017091196
 
Tip de risc:  Strangulare
 
Șnururile cu sistem de strângere se pot prinde în timpul diverselor activități ale copilului, ducând la strangulare.
Produsul nu este conform cu standardul european EN 14682.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Tricoul tip „model” în cămașă cu hotă, destinat copiilor cu vârsta de până la 6 ani.Are cordoane în hotă și este fixat cu ajutorul unui fermoar la mijloc.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Cipru
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0320/19       
Categorie:  Echipamente de comunicații și media
 
Produs:  titularul „iPad”
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  R.320.601
 
Numărul lotului/cod de bare:  Necunoscut
 
Tip de risc:  Mediu
 
Titularul conține parafinele clorurate cu catenă scurtă (PCCS) (valoare măsurată de până la 2,75 %).
Introducerea pe piață și utilizarea articolelor care conțin PCCS sunt interzise.PCCS persistă în mediu, sunt toxice pentru organismele acvatice cu concentrații scăzute și cu un potențial de bioacumulare în speciile sălbatice și umane, prezentând un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu.Produsul nu este conform cu Regulamentul privind poluanții organici persistenți (Regulamentul POP).
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață, Retragerea produsului de pe piață (De către: Distribuitor, Importator)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Retragerea produsului de la utilizatorii finali

 
Descriere:  Învelitoare de protecție neagră pentru iPad/tablete.
Țara de origine:  Necunoscut
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0323/19       
Categorie:  Echipamente de comunicații și media
 
Produs:  Earmugor
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  P326.231
 
Numărul lotului/cod de bare:  8714612097212
 
Tip de risc:  Mediu
 
Plasticul conține parafine clorurate cu catenă scurtă (PCCS) (valoare măsurată de până la 1,89 %).
PCCS persistă în mediu, sunt toxice pentru organismele acvatice cu concentrații scăzute și cu un potențial de bioacumulare în speciile sălbatice și umane, prezentând un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu.Produsul nu este conform cu Regulamentul privind poluanții organici persistenți (Regulamentul POP).
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Societatea este semnalată procurorului

 
Descriere:  Pereche de urechi negre, fără fir și sportive
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0324/19       
Categorie:  Echipamente de comunicații și media
 
Produs:  Earmugor
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  1899
 
Numărul lotului/cod de bare:  Necunoscut
 
Tip de risc:  Mediu
 
Susul conține plumbul (valoarea măsurată de până la 83 % în greutate) în concentrații mai mari decât valorile limită.
Plumbul reprezintă un risc pentru mediu.Produsul nu respectă cerințele Directivei Comisiei privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS 2).
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Societatea este semnalată procurorului

 
Descriere:  Pereche de urechi de plastic, de culoare albă
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0326/19       
Categorie:  Echipamente de comunicații și media
 
Produs:  Căști
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  86004-14
 
Numărul lotului/cod de bare:  7393107720340
 
Tip de risc:  Mediu
 
Plasticul conține parafine clorurate cu catenă scurtă (PCCS) (valoare măsurată de până la 0,32 %).
PCCS persistă în mediu, sunt toxice pentru organismele acvatice cu concentrații scăzute și cu un potențial de bioacumulare în speciile sălbatice și umane, prezentând un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu.Produsul nu este conform cu Regulamentul privind poluanții organici persistenți (Regulamentul POP).
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Societatea este semnalată procurorului

 
Descriere:  Pereche de căști verzi
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0327/19       
Categorie:  Echipamente de comunicații și media
 
Produs:  Căști
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  91268
 
Numărul lotului/cod de bare:  PO6022829
 
Tip de risc:  Mediu
 
Susul conține plumbul (valoarea măsurată de până la 54 % în greutate) în concentrații mai mari decât valorile limită.
Plumbul reprezintă un risc pentru mediu.Produsul nu respectă cerințele Directivei Comisiei privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS 2).
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Societatea este semnalată procurorului

 
Descriere:  Căști pliabile în alb și negru
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 2 imagini

2 din 2 imagini

Numărul alertei: A12/0302/19       
Categorie:  Produse cosmetice
 
Produs:  Loțiune pentru corp
 
Marcă: Judith Leiber
 
Denumire: Night
 
Tipul/numărul modelului:  150 mlreferință 17X610203
 
Numărul lotului/cod de bare:  cod de bare 899219002819
 
Tip de risc:  Risc chimic
 
Loțiune conține izobutilparaben care are o activitate potențială de perturbare a sistemului endocrin.În același timp, produsul conține limonen, linalol, cumarină, citronelol, alfa-Izometil iononă (valori măsurate:peste 0,001 % din greutate).
Aceste substanțe pot provoca reacții alergice și sensibilizare.Consumatorii nu sunt conștienți de prezența lor deoarece nu sunt menționați în lista de ingrediente.Produsul nu este conform cu Regulamentul privind produsele cosmetice.
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de la utilizatorii finali (De către: Comerciant cu amănuntul)

 
Descriere:  Loțiune într-o sticlă de 150 ml
Țara de origine:  Statele Unite
Alertă transmisă de:  Franța
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A12/0317/19       
Categorie:  Aparate și echipamente electrice
 
Produs:  Sursa de energie
 
Marcă: Necunoscut
 
Denumire: Powerbank
 
Tipul/numărul modelului:  PB0041
 
Numărul lotului/cod de bare:  Necunoscut
 
Tip de risc:  Mediu
 
Plasticul conține parafine clorurate cu catenă scurtă (PCCS) (valoare măsurată până la 1,65 % în greutate).
Introducerea pe piață și utilizarea articolelor care conțin PCCS sunt interzise.PCCS persistă în mediu, sunt toxice pentru organismele acvatice cu concentrații scăzute și cu un potențial de bioacumulare în speciile sălbatice și umane, prezentând un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu.Produsul nu este conform cu Regulamentul privind poluanții organici persistenți (Regulamentul POP).
 

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Producător)
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Societatea este semnalată procurorului

 
Descriere:  Powerbank în negru cu ajutorul unui logo al unei școli imprimate pe față.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Suedia
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 3 imagini

2 din 3 imagini

3 din 3 imagini

Numărul alertei: A12/0336/19       
Categorie:  Aparate și echipamente electrice
 
Produs:  Invertor de putere
 
Marcă: Clear view
 
Denumire: Necunoscut
 
Tipul/numărul modelului:  H130609520 și H130609476
 
Numărul lotului/cod de bare:  5 999885 948178
 
Tip de risc:  Șoc electric
 
Este posibilă introducerea în priză a unui stâlp unic sau a unei inserții în priză a produsului.
Atunci când se utilizează invertoarele, acestea pot rămâne accesibile, ceea ce ar putea permite utilizatorului să producă un șoc electric.Produsul nu respectă cerințele Directivei privind joasa tensiune și standardele relevante EN 60950 și IEC 60884.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Retragerea produsului de la utilizatorii finali, Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Invertor de putere destinat utilizării în vehicule.Produsul include o fișă de 12 volți și o priză de priză, cu o putere de 220 V, 75W și 10A.Este vândut într-un blister de plastic.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Ungaria
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 3 imagini

2 din 3 imagini

3 din 3 imagini

Numărul alertei: A12/0340/19       
Categorie:  Aparate și echipamente electrice
 
Produs:  Răzătoare electrică
 
Marcă: Surker
 
Denumire: RECHARGEABLE SHAVER
 
Tipul/numărul modelului:  RSCW-2015REF:10105
 
Numărul lotului/cod de bare:  6 955519 320153 (pe ambalaj);5 995858 101052 (pe o etichetă)
 
Tip de risc:  Șoc electric
 
Dimensiunile orificiului de fixare pe rețeaua principală a aparatului nu sunt adecvate.
Utilizatorul ar putea, prin urmare, să atingă piesele sub tensiune, în timp ce conectarea rețelei de alimentare la mașină conduce la producerea unui șoc electric.Izolarea între piesele sub tensiune și locuințele metalice accesibile este insuficientă.Prin urmare, piesele accesibile ar putea deveni vii, ceea ce ar putea determina dacă utilizatorul să primească un șoc electric atunci când își exercită activitatea în parte.Produsul nu respectă cerințele Directivei privind joasa tensiune și standardul european EN 60335 relevant.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Retragerea produsului de la utilizatorii finali, Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Piesă alternativă reîncărcabilă cu cap dublu, cu o baterie încorporată, care poate fi încărcată cu ajutorul conexiunii de la rețeaua furnizată.Vândut în cutii de carton colorate.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Ungaria
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8

1 din 2 imagini

2 din 2 imagini

Numărul alertei: A12/0344/19       
Categorie:  Aparate și echipamente electrice
 
Produs:  Husă pentru conectare electrică
 
Marcă: Eastern
 
Denumire: 13A Socket Cover Safety Plug
 
Tipul/numărul modelului:  SW201
 
Numărul lotului/cod de bare:  3 579901 283883
 
Tip de risc:  Șoc electric
 
Produsul nu are obloane pe piesele sub tensiune și nici o siguranță.
Un utilizator ar putea atinge piesele sub tensiune ale duliei și ar putea primi un șoc electric.Produsul nu respectă standardele naționale relevante 1363-3 și BS 8546.
 

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Retragerea produsului de pe piață

 
Descriere:  Un set de 6 de prize plate din plastic, cu o culoare albă, acoperă și ambalarea într-o pungă transparentă de plastic.
Țara de origine:  China
Alertă transmisă de:  Cipru
Tip de alertă: Grav
 
An – săptămână:  2019 - 8
Produse cu alte niveluri de risc 

1 din 1 imagine

Numărul alertei: A11/0009/19       
Categorie:  Jucării
 
Produs:  Jucărie moale
 
Marcă: Greenlife
 
Denumire: Hibou brun (brown owl)
 
Tipul/numărul modelului:  referința 11053413
 
Numărul lotului/cod de bare:  Necunoscut
 
Tip de risc:  Sufocare
 
Materialul de umplutură este ușor accesibil.
Copiii de vârstă mică le pot pune în gură, ingerează acest lucru și pot intra în contact cu el.Jucăria nu îndeplinește cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și ale standardului european relevant EN 71-1.
 

Măsuri luate de operatorii economici: Această listă de produse a fost eliminată de Amazon., Retragerea produsului de pe piață (De către: Altele)

 
Descriere:  Animal termoumplut cu blană, cu blană maro, cu stomac de culoare albastră și cu picioare roșii.Etichetă cu marcaje.Ambalaj (sac de plastic).Identificare comercială:„Warmate”.Produsul a fost vândut online (în special Amazon).
Țara de origine:  Necunoscut
Alertă transmisă de:  Franța
Tip de alertă: Altele
 
An – săptămână:  2019 - 8