Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 8 ( Objavljeno: 22/02/2019)
Ispravak:Obavijest A12/0229/19 u izvješću – 2019 – 006 ažurirana je kako bi uključivala naziv robne marke.

Tjedno pregledno izvješće o:
 
Tjedno izvješće o potrošačkim proizvodima
Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0321/19       
Kategorija:  Uređaji
 
Proizvod:  Vodootporan broj telefona
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Waterproof Case
 
Vrsta/broj modela:  B74031.
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Plastika sadrži kratkolančane klorirane parafine (SCCP-i) (izmjerena vrijednost do 0,32 %).
SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Trgovačko društvo prijavljuje se državnom odvjetniku

 
Opis:  Plavi vodootporan, za mobilne telefone
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0318/19       
Kategorija:  Ručni alati
 
Proizvod:  Vrtna cijev
 
Marka: Green>it
 
Ime: Green hose set
 
Vrsta/broj modela:  9025811
 
Broj serije / crtični kod:  5708614912768
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Crijevo sadrži kratkolančane klorirane parafine (SCCP-i) (izmjerena vrijednost do 4,66 %).
SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Trgovačko društvo prijavljuje se državnom odvjetniku

 
Opis:  Zelena, 20 metar dugačka, plastična cijev.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0300/19       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Po ploči za fitness
 
Marka: Deuser
 
Ime: Fitness-Matte
 
Vrsta/broj modela:  121041.R
 
Broj serije / crtični kod:  4007480015704
 
Vrsta rizika:  Kemikalija, Okoliš
 
Plastika u ploči sadrži kratkolančane klorirane parafine (SCCP-i) (izmjerena vrijednost:2,2 %).
SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Spojevi SCCP su karcinogene tvari za ljude.Dulja izloženost njima kroz kožu može uzrokovati rak.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Boja podloge za sportske terene.Veličine 182 × 61 cm.
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Mađarska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0330/19       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Pokrov sedla za bicikl
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  248
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Plastika sadrži kratkolančane klorirane parafine (SCCP-i) (izmjerena vrijednost do 1,12 %).
SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Poduzeće se prijavljuje progonitelju

 
Opis:  Pokrov sedla za bicikle koji se proizvodi od PVC-a
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0334/19       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Nogomet
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  9048306
 
Broj serije / crtični kod:  5706245581810
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastična kugla sadrži di-2-etilheksil-ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost do 0,13 % masenog udjela).
To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu njihovu reproduktivnom sustavu.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Trgovačko društvo prijavljuje se državnom odvjetniku

 
Opis:  Plastični nogomet, promjer 22 cm.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0332/19       
Kategorija:  Nakit
 
Proizvod:  Ogrlice
 
Marka: Jewelry Fashion
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  54314
 
Broj serije / crtični kod:  6 438278 543143
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Peti krug sadržava kadmij (izmjerena vrijednost:94 % masenog udjela).
Kadmij je štetan za ljudsko zdravlje jer se akumulira u tijelu, može nanijeti štetu organima i uzrokovati rak.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Crna metalna ogrlica s tri privjelima (kremensko Mjesec, mali okrugli stol i medjolava).Ogrlice je dugačka oko 30 cm i pakiraju u prozirnu plastičnu vrećicu s kartonskom oznakom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0319/19       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  LED svjetiljka za kacigu
 
Marka: STEEDS
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  940150
 
Broj serije / crtični kod:  4052083104386
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Tvari za lemljenje u proizvodu sadržavaju olovo iznad graničnih vrijednosti (izmjerena vrijednost do 46 % masenog udjela).
Olovo predstavlja rizik za okoliš.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive Komisije o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva RoHS 2).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Trgovačko društvo prijavljuje se državnom odvjetniku

 
Opis:  LED kacige za jahanje LED
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0325/19       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Pozicijsko svjetlo sa sklopivom svjetiljkom
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  93302
 
Broj serije / crtični kod:  PO702084
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Tvar za lemljenje sadrži olovo (izmjerena vrijednost do 71 % masenog udjela) u koncentracijama iznad graničnih vrijednosti.
Olovo predstavlja rizik za okoliš.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive Komisije o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva RoHS 2).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Trgovačko društvo prijavljuje se državnom odvjetniku

 
Opis:  Pozicijsko svjetlo sa sklopivom svjetiljkom
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0329/19       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Storici
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  P513.822
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
U lemovima se nalaze kadmij (izmjerena vrijednost do 0,39 % po težini) i olovo (izmjerena vrijednost do 48 % masenog udjela) u koncentracijama iznad graničnih vrijednosti.
Kadmij i olovo predstavljaju rizik za okoliš.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive Komisije o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva RoHS 2).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Trgovačko društvo prijavljuje se državnom odvjetniku

 
Opis:  Maleni, srebro-sivi torch s remenom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0331/19       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Storici
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  341377VN
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Tvar za lemljenje sadrži olovo (izmjerena vrijednost do 50 % masenog udjela) u koncentracijama iznad graničnih vrijednosti.
Olovo predstavlja rizik za okoliš.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive Komisije o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva RoHS 2).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Trgovačko društvo prijavljuje se državnom odvjetniku

 
Opis:  Mali bijeli torch, s remenom i kutijom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0337/19       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Stolno svjetlo
 
Marka: ArtHome
 
Ime: Lume
 
Vrsta/broj modela:  SM1451
 
Broj serije / crtični kod:  8034048202029 (na proizvodu);8034048202128 (na ambalaži)
 
Vrsta rizika:  Opekline, Strujni udar
 
Izolacija nije prikladna.Osim toga, kabel se može lako odvojiti ili oštetiti i omogućiti im pristup dijelovima pod naponom.
Korisnik može dotaknuti živi ili vruće dijelove i primiti strujni udar ili opekotine.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60598 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Prijenosna svjetiljka sa svjetlom E 14.Keramička baza svjetla u obliku je ukrašenih cvjetovima.Pakiranje:kartonska kutija
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/0309/19       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Porsche
 
Ime: Cayenne - conventional and hybrid(PHEV), Macan
 
Vrsta/broj modela:  Cayenne:Brojevi homologacije:E13 * 2007/46 * 1085 * (92A M1G)E13 * 2007/46 * 1106 * (92A N1G)E13 * 2007/46 * 1107 * (92AH N1G)E13 * 2007/46 * 1108 * (92AH M1G)Ograničenja:92a, 92AN, 92AH, 92AHN, Macan:Brojevi homologacije:E13 * 2007/46 * 1165 (M1)E13 * 2007/46 * 1164 (N1)Ograničenja:95B, 95BN
 
Broj serije / crtični kod:  Predmetna vozila proizvedena su u razdoblju od siječnja 2017. do veljače 2018..
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Remeni pričvršćeni na skije za skijanje vozila mogu biti neispravni.
Skijaška vreća ne smije ostati u položaju ako je izložena visokom opterećenju.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil u Porscheovu oznaku za opoziv:AJ12
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Hrvatska, Danska, Finska, Island, Slovačka, Slovenija, Švedska

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0315/19       
Kategorija:  Zaštitna oprema
 
Proizvod:  Napuhavajuće trake za napuhivanje
 
Marka: Numerous Star
 
Ime: Arm circle
 
Vrsta/broj modela:  8 ‚X 6’
 
Broj serije / crtični kod:  50112393
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Ventil pojasnog pojasa za napuhavanje sadržava di (2e-tilheksil) ftata-DEHP (izmjerena vrijednost 21 % po težini) i di- „izononil” ftalat (DINP) (izmjerena vrijednost:0,3 % masenog udjela).
Ti ftalati mogu naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav i jetru.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH i Uredbom o osobnoj zaštitnoj opremi.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Par od narančastih plastičnih vrpca, s tiskanim ribama koje se prodaju u prozirnoj plastičnoj vrećici.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0322/19       
Kategorija:  Zaštitna oprema
 
Proizvod:  Sigurnosni reflektor
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  731211-Z
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Plastika sadrži kratkolančane klorirane parafine (SCCP-i) (izmjerena vrijednost do 0,38 %).
SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Trgovačko društvo prijavljuje se državnom odvjetniku

 
Opis:  Srebro/siva koža, privremeni, sigurnosni reflektor
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0328/19       
Kategorija:  Zaštitna oprema
 
Proizvod:  Sigurnosni reflektor
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  288
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
U lemovima se nalaze olovo (izmjerena vrijednost do 81 %) iznad graničnih vrijednosti, a plastika sadrži kratkolančane klorirane parafine (SCCP-i) (izmjerena vrijednost do 0,931 %).
SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Olovo predstavlja rizik za okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP) i zahtjevima Direktive Komisije o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva RoHS 2).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Trgovačko društvo prijavljuje se državnom odvjetniku

 
Opis:  Sigurnosni reflektor s LED svjetlom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 7 fotografije

2 od 7 fotografije

3 od 7 fotografije

4 od 7 fotografije

5 od 7 fotografije

6 od 7 fotografije

7 od 7 fotografije

Broj upozorenja: A12/0312/19       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Nosač djeteta
 
Marka: Kekk
 
Ime: Backpack Plus Black
 
Vrsta/broj modela:  Paket mjera „Plus”/paket mjera za mlade plus015 – 014 – 004
 
Broj serije / crtični kod:  8 718531 445109
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Okvir proizvoda nije dovoljno snažan i nema mehanizam blokiranja.
Mogla bi preslomiti ili spontano presaviti dok još imaju djecu, što je beba.Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 13209 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Nosač za bebe u crnoj boji s metalnim okvirom.Prodaje se u plastičnoj vrećici u kartoni.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Belgija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0298/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Uređaji za napuhavanje, plivastije-prsten
 
Marka: Sainteve
 
Ime: Swim Ring
 
Vrsta/broj modela:  STAVKA N0:SYA1098
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični kupaći prsten i ventil sadrže bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost:5 % odnosno 0,9 % masenog udjela).
To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu njihovu reproduktivnom sustavu.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Uređaji za napuhavanje, izrađeni od žutog, plavog i ljubičastog plastičnog materijala, ukrašeni s malim šarenim slikama.Zapakirane u prozirnu plastičnu vrećicu.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0299/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračka za igru
 
Marka: Johntoy
 
Ime: Microphone - Mit light - Avec lumiére - Con luz
 
Vrsta/broj modela:  Broj stavke:29389
 
Broj serije / crtični kod:  8 711866 293896
 
Vrsta rizika:  Kemikalija, Okoliš, Ozljede
 
Mikrofon se lako može slomiti i prouzročiti dostupnost gumbastih baterija.Dijete ih može staviti u usta uzrokujući štetu gastrointestinalnom traktu.
Uz to, uređaji za lemljenje u trima različitim mjestima u igrački sadržavaju previše olova (izmjerena vrijednost do:70 % masenog udjela).Olovo predstavlja rizik za okoliš.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o igračkama, relevantnim europskim normama EN 62115 i Direktivom Komisije o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva RoHS 2).
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Mikrofon s plastičnim mikrofonom s plavom antene i s ručkom.Mikrofon se napaja i može emitirati svjetlo.
Zemlja podrijetla:  Nizozemska
Upozorenje primljeno od:  Island
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Belgija, Slovačka

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0303/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Sasti s tinjalicama
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  2151 – 7/1.75
 
Broj serije / crtični kod:  8591044542172
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Kemikalija
 
Prostor za baterije može se lako otvoriti bez upotrebe bilo kakvih alata, pri čemu gumirane baterije mogu biti dostupne.
Dijete se može staviti u usta, a koje bi moglo prouzročiti oštećenja gastrointestinalnog trakta djeteta.One također mogu izazvati gušenje ako ih proguta maleno dijete.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i s relevantnom europskom normom EN 71 – 1 i EN 62115.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Plastična traka od 25,5 cm u plavoj, žutoj ili bijeloj boji;napajanje na baterije – baterije 4 (tip LR 44).Metalna očica pričvršćena je na proizvod.Zapakirane u transparentnom pakiranju.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/0304/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Dječja kolica s lutkom
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Baby Small Cart
 
Vrsta/broj modela:  Br. S876
 
Broj serije / crtični kod:  6998880080035
 
Vrsta rizika:  Kemikalija, Ozljede
 
Samopredsjedanje nije dovoljno otporno na teret i može lako ispasti, što uzrokuje ozljede.Pored toga, lutka sadrži di- (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost do 4,8 % masenog udjela).
To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu njihovu reproduktivnom sustavu.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Ružičasta preklopca i lutka u odnosu na plastične naočale.Ambalaža je prozirna vreća s kartonskom oznakom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0305/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Leslivi igračke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Crystal Mud
 
Vrsta/broj modela:  CX-1731
 
Broj serije / crtični kod:  6 951325 166800
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Preniska vrijednost migracije bora iz klupe igračke (izmjerena vrijednost:879 mg/kg).
Gutanje ili dodir s prekomjernom količinom bora može štetno djelovati na zdravlje djece štetom za njihov reproduktivni sustav.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 3.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Prozirna plastična posuda koja sadrži plave slivove i mala bijela plastična figurica koja prikazuje kolikorak unutar ljuske.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/0307/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Leslivi igračke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Pu Noise Putty
 
Vrsta/broj modela:  LCP-001
 
Broj serije / crtični kod:  Serija br. 0019/128 435124 170858
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Preniska vrijednost migracije bora iz klupe igračke (izmjerena vrijednost:981 mg/kg).
Gutanje ili dodir s prekomjernom količinom bora može štetno djelovati na zdravlje djece štetom za njihov reproduktivni sustav.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 3.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Plastična ambalaža koja u sivoj boji prikazuje dustbin koja sadrži slja.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0308/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Dječja odjevna odjeća
 
Marka: Star Wars
 
Ime: Executioner Trooper
 
Vrsta/broj modela:  Stavka br. 640110
 
Broj serije / crtični kod:  Oznaka:8 83028 23993., Lot br. 7045.
 
Vrsta rizika:  Opekline
 
Odjeća za habanje lako se može lako zapaziti, a širenje plamena previsoko.
Ako se radi o požaru, dijete bi moglo imati opekotine.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 2.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Trgovac u maloprodaji)

 
Opis:  3-komaže u plastičnoj vrećici s kukom za odjeću.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Austrija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 7 fotografije

2 od 7 fotografije

3 od 7 fotografije

4 od 7 fotografije

5 od 7 fotografije

6 od 7 fotografije

7 od 7 fotografije

Broj upozorenja: A12/0310/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Leslivi igračke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Slyme clay
 
Vrsta/broj modela:  55 – 2
 
Broj serije / crtični kod:  6 958455 624569., 6 987542 687507.
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Preniska vrijednost migracije bora iz klupe igračke (izmjerena vrijednost:do 546 mg/kg).
Gutanje ili dodir s prekomjernom količinom bora može štetno djelovati na zdravlje djece štetom za njihov reproduktivni sustav.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 3.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Sluzi u ljubičastoj i plavoj boji, sa steljom ili malim plastičnim oblicima.Prodaju se u prozirnim plastičnim spremnicima različitih oblika sa životinjama na poklopcu.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0313/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: ABABABY, SMILE
 
Ime: Annie Baby
 
Vrsta/broj modela:  Točka br.:KJ883, HKJ368D, YKJ368B
 
Broj serije / crtični kod:  6920778206622
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastična masa lutke sadrži 2-etilheksil ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost:31 % masenog udjela).
To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Blondelja, tal 40 cm, plastična igračka doll s sokom.Prodane u plastičnoj vrećici s kartonskom oznakom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0314/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Mekana igračka
 
Marka: Baby Gong Wei Gang
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  V51 – 3
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Oči i nos igračke mogu se lako skinuti.Osim toga, vlaknasti prepuni materijal igračke lako je dostupan zbog slabe ambalaže patentnog zatvarača.
Malo dijete može staviti male dijelove u usta i prigušnicu.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Igračka padina nose se s 8 cm bijele plastike koja se ziduje u njegovoj trbušnoj šupljini.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0333/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Drvo za igru, od drva
 
Marka: Classic World
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  3053
 
Broj serije / crtični kod:  6927049001185, br. serije. Cl1311711
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod sadrži malu drvenu kuglu koja se može lako razaznati između bara.
Malo je dijete moglo ga staviti u usta i prigušiti.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)

 
Opis:  Beba drveta, s drškom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0338/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Leslivi igračke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  6 958455 624569
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Preniska vrijednost migracije bora iz klupe igračke (izmjerena vrijednost:533 mg/kg).
Gutanje ili dodir s prekomjernom količinom bora može štetno djelovati na zdravlje djece štetom za njihov reproduktivni sustav.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 3.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Igračka sluzi u žutoj ili narančastoj boji koja se prodaje u prozirnom plastičnom spremniku u obliku nositeljeve glave, sa žutim poklopcem.Sluzi sadrži malo plastičnih oblika.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/0339/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Pljesnivo igračke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Unicorn Crystal Mud
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  6 958455 624569
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Preniska vrijednost migracije bora iz klupe igračke (izmjerena vrijednost:506 mg/kg).
Gutanje ili dodir s prekomjernom količinom bora može štetno djelovati na zdravlje djece štetom za njihov reproduktivni sustav.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 3.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Žuto slimene s plastičnim jednoroga;prodano u prozirnoj plastičnoj posudi.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 6 fotografije

2 od 6 fotografije

3 od 6 fotografije

4 od 6 fotografije

5 od 6 fotografije

6 od 6 fotografije

Broj upozorenja: A12/0341/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Leslivi igračke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: CRYSTAL SOIL - HELLO SUMMER
 
Vrsta/broj modela:  PL00605
 
Broj serije / crtični kod:  2 900000 225268
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Migracija bora iz igračke visoke je previsoka (izmjerena vrijednost:do 874 mg/kg za crveno).
Gutanje ili dodir s prekomjernom količinom bora može štetno djelovati na zdravlje djece štetom za njihov reproduktivni sustav.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 3.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Igračke sneganice svijetloplave ili crvene boje plastične figure za surgeolove ili kornjače u boji.Prodaje se u prozirnom plastičnom spremniku s poklopcem.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 6 fotografije

2 od 6 fotografije

3 od 6 fotografije

4 od 6 fotografije

5 od 6 fotografije

6 od 6 fotografije

Broj upozorenja: A12/0342/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Leslivi igračke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: CRYSTAL MUD
 
Vrsta/broj modela:  PL00604
 
Broj serije / crtični kod:  2 900000 225251
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Zbog karakterističnog oblika, izgleda i veličine spremnika taj se proizvod može zamijeniti za prehrambeni proizvod.To može potaknuti potrošače i posebno djecu da ih stave u usta i progutaju svoj sadržaj.Preniska vrijednost migracije bora iz klupe igračke (izmjerena vrijednost:do 1 461 mg/kg).
Gutanje ili dodir s prekomjernom količinom bora može štetno djelovati na zdravlje djece štetom za njihov reproduktivni sustav.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o hrani, Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 3.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Igračka slijeva u plavu ili žutoj boji koja se prodaje u prozirnoj plastičnoj posudi koja prikazuje osvježenje.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0345/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Šatorski šator
 
Marka: Eureka Kids
 
Ime: My Little Explorer
 
Vrsta/broj modela:  Ref. 94570874.
 
Broj serije / crtični kod:  8435404813369
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Neki dijelovi velboa o šatoru postaju odvojeni i stvaraju mali dio.
Malo dijete može ih staviti u usta i prigušnicu.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Igra šatora – široka 100 cm i visoka 130 cm – nalazi se u kartonskoj kutiji.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 6 fotografije

2 od 6 fotografije

3 od 6 fotografije

4 od 6 fotografije

5 od 6 fotografije

6 od 6 fotografije

Broj upozorenja: A12/0346/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Leslivi igračke
 
Marka: HTI
 
Ime: Teamsterz Slime
 
Vrsta/broj modela:  1374304
 
Broj serije / crtični kod:  Šarža:05BB15 050837 430414
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Preniska je migracija bora iz igračke (izmjerena vrijednost do 2 165 mg/kg).
Gutanje ili dodir s prekomjernom količinom bora može štetno djelovati na zdravlje djece štetom za njihov reproduktivni sustav.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 3.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Igračka sluzi i igračka igračke.Pakirani u plastični spremnik.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0301/19       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječja odjeća
 
Marka: Cutey Pie
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  50JTC1005
 
Broj serije / crtični kod:  3 664795 008992
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Haljina sadrži azo-bojila koja oslobađaju aromatskog amina 4-metil-m-fenilendiamina (2,4-toluendiamin) (izmjerena koncentracija:342 mg/kg).
Kada u izravnom i dugotrajnom dodiru s kožom, aromatična lamini mogu apsorbirati aromatske amine.Aromatski amini mogu uzrokovati rak, mutacije stanica i utjecati na razmnožavanje.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Djeca crvene velicine hage.Uzorak veličine 12/18 mjeseci.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0335/19       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječja majica
 
Marka: Hello baby
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  X – 9119
 
Broj serije / crtični kod:  2100005300094., 5272017091196.
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Uzice za pisanje mogu se zarobiti za vrijeme raznih aktivnosti djeteta, što može dovesti do davljenja.
Proizvod nije u skladu s europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Crna rešetka šešiva s kapuljačom koja je namijenjena djeci mlađoj od 6 godina.Sastoji se u digestoru i zatvara se komprimirano srednje.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0320/19       
Kategorija:  Komunikacijska i medijska oprema
 
Proizvod:  korisnik iPad
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  R.320.601.
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Imatelj sadržava kratkolančane klorirane parafine (SCCP-i) (izmjerena vrijednost do 2,75 %).
Zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju SCCP-e.SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta, Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Distributer, Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Zaštitna korica za iPad/tableti.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0323/19       
Kategorija:  Komunikacijska i medijska oprema
 
Proizvod:  Zemljani pupovi
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  P326.231
 
Broj serije / crtični kod:  8714612097212
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Plastika sadrži kratkolančane klorirane parafine (SCCP-i) (izmjerena vrijednost do 1,89 %).
SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Trgovačko društvo prijavljuje se državnom odvjetniku

 
Opis:  Par crnih, bežičnih i sportskih pupova
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0324/19       
Kategorija:  Komunikacijska i medijska oprema
 
Proizvod:  Zemljani pupovi
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  1899
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Tvar za lemljenje sadrži olovo (izmjerena vrijednost do 83 % masenog udjela) u koncentracijama iznad graničnih vrijednosti.
Olovo predstavlja rizik za okoliš.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive Komisije o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva RoHS 2).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Trgovačko društvo prijavljuje se državnom odvjetniku

 
Opis:  Par od bijelih, plastičnih pupova
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0326/19       
Kategorija:  Komunikacijska i medijska oprema
 
Proizvod:  Naglavne slušalice
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  86004 – 14
 
Broj serije / crtični kod:  7393107720340
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Plastika sadrži kratkolančane klorirane parafine (SCCP-i) (izmjerena vrijednost do 0,32 %).
SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Trgovačko društvo prijavljuje se državnom odvjetniku

 
Opis:  Par zelenih slušalica
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0327/19       
Kategorija:  Komunikacijska i medijska oprema
 
Proizvod:  Naglavne slušalice
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  91268
 
Broj serije / crtični kod:  PO6022829
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Tvar za lemljenje sadrži olovo (izmjerena vrijednost do 54 % masenog udjela) u koncentracijama iznad graničnih vrijednosti.
Olovo predstavlja rizik za okoliš.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive Komisije o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva RoHS 2).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Trgovačko društvo prijavljuje se državnom odvjetniku

 
Opis:  Sklopive slušalice u crno-bijeloj tehnici.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0302/19       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Losion bodia
 
Marka: Judith Leiber
 
Ime: Night
 
Vrsta/broj modela:  150 mlreferentni 17X610203
 
Broj serije / crtični kod:  crtični kod 899219002819
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Losion body sadrži izobutilparaben i ima potencijalno endokrino štetna aktivnost.Istovremeno, proizvod sadrži limonen, linalool, kumarin, citronelol, alfa-izometil jonon (izmjerene vrijednosti:više od 0,001 % masenog udjela).
Te tvari mogu izazvati alergijske reakcije i senzibilizaciju.Potrošači nisu svjesni svoje prisutnosti jer nisu navedeni na popisu sastojaka.Proizvod nije u skladu s Uredbom o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Trgovac u maloprodaji)

 
Opis:  Losion tijela u bočici od 150 ml
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0317/19       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Napajanje
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Powerbank
 
Vrsta/broj modela:  PB0041
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Plastika sadrži kratkolančane klorirane parafine (SCCP-i) (izmjerena vrijednost do 1,65 % masenog udjela).
Zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju SCCP-e.SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Proizvođač)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Trgovačko društvo prijavljuje se državnom odvjetniku

 
Opis:  Powerbank in Black s logotipom škole otisnutu sprijeda.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0336/19       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Snaga Inverter
 
Marka: Clear view
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  H130609520 i H130609476
 
Broj serije / crtični kod:  5 999885 948178
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Moguć je jedan stup ili djelomično umetanje utikača u utičnicu za proizvod.
Pri uporabi invertera živi klinovi umetnutog utikača mogli bi ostati dostupni, što bi moglo dovesti do električnog udara korisnika.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantnih normi EN 60950 i IEC 60884.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Pogonski invertor namijenjen za upotrebu u vozilima.Proizvod uključuje utikač za 12 volovih utora i utičnicu, izlazne snage 220V, 75W i 10A.Prodaje se pakirani u plastični blister.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0340/19       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Električni napolirani
 
Marka: Surker
 
Ime: RECHARGEABLE SHAVER
 
Vrsta/broj modela:  RSCW-2015REF:10105
 
Broj serije / crtični kod:  6 955519 320153 (na ambalaži);5 995858 101052 (na etiketi)
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Nisu prikladne dimenzije utičnice na glavne vodove u napolici.
Korisnik bi stoga mogao utjecati na dijelove pod naponom dok povezuje glavnu direktoricu u napolici, što dovodi do električnog udara.Izolacija između dijelova pod naponom i pristupačnog metalnog kućišta nije dovoljna.Slijedom toga, dostupni dijelovi mogli bi postati živi, što bi moglo dovesti do toga da korisnik dobije električni šok kada ga drži u napolici.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60335.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Punjiva dvoglava za glava s mogućnošću ponovnog punjenja s ugrađenim akumulatorom koji se može puniti iz električne mreže za električnu mrežu.Prodaje se u šarenu kartonskoj kućici.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0344/19       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Poklopac električnog utikača
 
Marka: Eastern
 
Ime: 13A Socket Cover Safety Plug
 
Vrsta/broj modela:  SW201
 
Broj serije / crtični kod:  3 579901 283883
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Proizvod nema kapke na dijelove pod naponom ni osigurače.
Korisnik bi mogao dodirnuti dijelove utičnice pod naponom i primiti električni šok.Proizvod nije u skladu s odgovarajućim nacionalnim normama BS 1363 – 3 i BS 8546.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Komplet od 6 ravne bijele plastične utičnice odnosi se na pakiranje u prozirnoj plastičnoj vrećici.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2019 - 8
Proizvodi s drugim razinama rizika 

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A11/0009/19       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Mekana igračka
 
Marka: Greenlife
 
Ime: Hibou brun (brown owl)
 
Vrsta/broj modela:  ref. 11053413.
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Materijal za punjenje lako je dostupan.
Mala djeca mogu je staviti u usta, progutati ga i ugušiti.Igračka ne ispunjava zahtjeve Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Amazon je uklonio taj popis proizvoda., Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Toplinski punjen životinjom u obliku sa smeđim krznom, plavim želudac i crvenim nogama.Oznaka s oznakama.Ambalaža (plastična vrećica).Komercijalni identifikacijski broj:„Wvojski”.Proizvod je prodan na internetu (posebno Amazon).
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2019 - 8