Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 7 ( Zveřejněno: 15/02/2019)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0283/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Elektrická skútru (elektronastartování)
 
Značka: IKEA
 
Název: PENDLA
 
Typ/číslo modelu:  Článek 10395275
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Základna chodidla skútru není dostatečně silná.
Zatímco koloběžka se používá, mohl by se zlomit, což vedlo uživatele k pádu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://m2.ikea.com/se/sv/customer-service/produktaterkallelser-pube5a0a321

 
Popis:  Elektrický, skládací skútr vyrobený z kovu s dosahem od 10 do 20 km.Přední kolo má vestavěné tlumiče pérování.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0287/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřed koloběžky (HOTW)
 
Značka: neznámý
 
Název: Smart Balance Wheel
 
Typ/číslo modelu:  Skútr:Položka č.:V7Nabíječka:HLT-180–4202000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4260518870144 (v rámečku)
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nabíjecí obvod výrobku nemá přepínač rozhraní.
V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru nebo k popáleninám.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133 a EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  .2 kolo, samovyvažování koloběžky (vznášedla), včetně instrukcí a nabíječky.Vstup nabíječky:100–240VAC Výstup:DC 42 V.Balený v obdélníkové lepenkové krabici s označením „Smart Balance Wheel“ (Smart Balance Wheel) a obrazu koloběžky.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0291/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřed koloběžky (HOTW)
 
Značka: Hakal
 
Název: Glideboard - Smart balance board
 
Typ/číslo modelu:  Skútr:GlideragNabíječka:YC36
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Mezi živými částmi vstupního obvodu a živými částmi výstupního obvodu může dojít přeskoku.
V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru.Kromě toho lze plastové pouzdro kloubového vozidla snadno vznítit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133 a EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  2 samovyrovnávací koloběžky na kolo (vznášedla), včetně pokynů a nabíječky.Vstup nabíječky:100–240 V ~ výstupy:DC 42 V.Vznášedla se balí do obdélníkové lepenkové krabice s obrazem koloběžky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0254/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidlo
 
Značka: Avatar
 
Název: Super Glue
 
Typ/číslo modelu:  A-6–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6957544683944
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidla obsahuje chloroform (naměřená hodnota:11,7 % hmotnosti).
Chloroform v vysokých dávkách způsobuje podráždění kůže a při vdechování může poškodit zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Lepidlo ve formě lepidlo (lepidlová trubice) v bílé a plastové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0255/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidlo
 
Značka: Quemmér
 
Název: Super Glue
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4719862011081
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje chloroform (naměřená koncentrace 17 % hmotnostních).
Chloroform v vysokých dávkách způsobuje podráždění kůže a při vdechování může poškodit zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bílá trubice lepidla, která je dodávána na bílém obalu s průhledným plastovým krytem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0256/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidlo
 
Značka: Gucex
 
Název: Super Glue
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4250245342960
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidla obsahuje chloroform (naměřená hodnota:38,1 % hmotnosti).
Chloroform v vysokých dávkách způsobuje podráždění kůže a při vdechování může poškodit zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Černá, žlutá a červená zkumavka na klihu na černém obalu s průhledným plastovým krytem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0261/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: ETERNAL INK
 
Název: Lightning Yellow
 
Typ/číslo modelu:  CI 77891, konec doby platnosti 12/23/19
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 12/23/16
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje aromatické aminy o-anisidin (naměřená hodnota:58 mg/kg) a toluidin (naměřená hodnota:78 mg/kg).
Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a mohou ovlivnit reprodukci.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby látky aromatického laminátu s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Láhev o objemu 30 ml žlutý tetovací pigment.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0262/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: ETERNAL INK
 
Název: Lipstick red
 
Typ/číslo modelu:  Index barev 12475
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže R-162
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatický amin o-anisidin (naměřená hodnota:18 mg/kg).
Tyto aromatické aminy mohou vyvolat rakovinu, buněčné mutace a ovlivnit reprodukci.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Láhev o objemu 30 ml červeného pigmentu tetování.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0274/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  LED řetízkový řetězec
 
Značka: PEPCO
 
Název: Christmas Collection
 
Typ/číslo modelu:  SKU29314201Bod č. 293142Vzor č.:CH-20LED/B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace výrobku postrádá odpovídající odolnost.
V důsledku toho by se používání mohlo dotýkat živých přístupných částí a být elektrickým šokem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Řetězec osvětlení LED, sestávající z 20 světel ve tvaru hvězd, určená pro použití ve vnitřních prostorách.Specifikace:4,8 W, 220–240 V, 50 Hz.Prodáno v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0278/19       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Nůžkové zvedáky
 
Značka: Torin / Car lifter
 
Název: Hydraulic scissor lift
 
Typ/číslo modelu:  QJYS30 (o stroji)2,5T/2,7T
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Západka výtahu se může zlomit a způsobit vypadnutí zavazadlového zařízení, což způsobí poškození zdraví obsluhy.Neexistuje ochrana proti rozstřiku hydraulické kapaliny.Dojde-li k poškození hadice s hydraulickou kapalinou, může vysokotlaká tekutina způsobit obsluhu zranění.
Kromě toho není omezena rychlost snižování a nedostatečná ochrana před nebezpečím uskřípnutí, střihnutí a nebezpečí úrazu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Nůžkový zvedák hydraulické vozidla.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0264/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Audi
 
Název: A6 Avant
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2007/46 * 1801 *Typ:C8
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od dubna 2018 do října 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku kontaminace během jeho výroby mohou být dotčeny lepení částí střešní konstrukce.
V důsledku toho by mohlo dojít k úniku kapalin ve střeše, nebo by mohla oddělit i zadní sklo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem Audi stažení kódu 60D4.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Lucembursko, Polsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0267/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: A-class, B-class, CLA and GLB
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 1829 * 00 až 04, e1 * 2007/46 * 1909 * 00typy:F2A, F2B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 14.2.2018 až 9.12.2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šroub v blokovacím mechanismu kloubového spojovacího zařízení je vadný.
Mohla by se rozbít v době, kdy je taženo přípojné vozidlo, a v důsledku toho by se mohlo oddělit přípojné vozidlo, čímž by se zvýšilo riziko vzniku nehody pro následující dopravu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil v provozu v provozu podle značek Mercedes-Benz (kód stahování výrobků Mercedes-Benz) 3191017.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0268/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: C-class, E-class and S-class
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0431 * 47, e1 * 2001/116 * 0464 * 22, e1 * 2007/46 * 1666 * 07–08, e1 * 2001/116 * 0335 * 35–41, typy:204, 204 AMG, R1EC, 221Vzory:Třída C (BR C/A 205), E-Class (BR C/A 238) a S-Class (BR222)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od června 2018 do srpna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Čidla, která jsou součástí některých bezpečnostních pásů, nemusejí být náležitě vyráběna.
Proto nemusejí detekovat správně připoutané bezpečnostní pásy, a tudíž nesmějí aktivovat předpínavé systémy (elektrické a pyrotechnické).V případě nehody to nemusí vést k omezené zdrženlivosti a ke zvýšení rizika zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobily podle kódů stahování vozidel značky Mercedes-Benz 9190301 a 9190302.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Irsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0269/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: A-Class
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2007/46 * 1829 * 03;Typ:F2A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 4.5.2018 až 22.9.2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Blokovací mechanismus pravého a /nebo levého opěradla se nemusí správně zablokovat.
To by mohlo zhoršit tlumicí účinek opěradla tak, aby v případě nehody došlo ke zvýšenému riziku zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:9190303
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Maďarsko, Lucembursko, Polsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0270/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Alfa Romeo
 
Název: Giulia
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:e 3 * 2007/46 * 0382 * 07Typ:952
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 8. září 2016 do 15. března 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Bod upevnění potrubí chladicího okruhu může poškodit přímku brzdového obvodu.
Výkonnost brzdového systému by tak mohla být snížena a vést ke ztrátě kontroly a zvýšenému riziku nehod.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil podle kódu 8231. alfa Romeo.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0279/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Skoda
 
Název: Karoq, Octavia
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E8 * 2007/46 * 0272, e11 * 2007/46 * 0243;Typ:NU, 5E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od května 2018 do srpna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Upevnění opěrky hlavy na opěradlo zadního sedadla může být vadné.
V případě nehody by poskytnutá podpora a ochrana mohly být omezeny na zvýšení rizika zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil, který je pod 72I3 značkou Škoda.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Island, Irsko, Lucembursko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0280/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chrysler, Dodge, Dodge RAM, Jeep
 
Název: Several models
 
Typ/číslo modelu:  Chrysler (model, kód, rok):Cirrus (Společné služby) 2007 ~ 2014Seend (Společné služby) 2007 ~ 2014Město a země 2008 ~ 2016200 (UF) 2016 ~ 2017Packing (RU) 2017 ~ 2018Chrysler (model, kód, rok):PT Cruiser (PT) 2003 ~ 2006Concorde (LH) 2004 ~ 2004300 (LH) 2004 ~ 2004Seend (JR) 2004 ~ 2006Voyager (RG) 2004 ~ 2007300 (LX) 2005 ~ 2018300 (LE) 2006 ~ 2007Dodge (model, kód, rok):Dakota (ND) 2006 ~ 2008Nitro(ka) 2007 ~ 2011Calber (PM) 2007 ~ 2012Grand Caravan (RT) 2008 ~ 2016Challenger (LC) 2009 ~ 2014Plavba (SV) 2010 ~ 2017Nabíječka (LD) 2011 ~ 2018Dodge (model, kód, rok):Duango (WD) 2011 ~ 2018Irsky (PF) 2013 ~ 2013Viz (ZD) 2013 ~ 2017Challenger (LA) 2015 ~ 2018Dodge (model, kód, rok):Dakota (AN) 2004 ~ 2004Intrepid (LH) 2004 ~ 2004Neon (PL) 2004 ~ 2005Stratus (JR) 2004 ~ 2006Duango (HB) 2004 ~ 2009Magnum (LX) 2005 ~ 2018Nabíječka (LX) 2005 ~ 2018Jerep (vzor, kód, rok):Kompas (MK) 2007 ~ 2017Wransler (JK) 2007 ~ 2018Svoboda (KK) 2008 ~ 2012Velitel (XK) 2009 ~ 2009Grand Cherokee (WK) 2009 ~ 2018Cherokee (KL) 2014 ~ 2019Kompas (M6) 2017 ~ 2017, Jesíp (model, kód, roky):Kompas (MP) 2017 ~ 2018Wransler (JL) 2018 ~ 2018Jerep (vzor, kód, rok):Grand Cherokee (WG) 2004 ~ 2004Wransler (TJ) 2004 ~ 2006Svoboda (KJ) 2004 ~ 2007Grand Cherokee (WH) 2005 ~ 2009Velitel (XH) 2006 ~ 2009Pan Patriot (MK) 2007 ~ 2017, RAM (model, kód, rok):1500/2500 Pickup (DR) 2004 ~ 20081500/2500 Pickup (DH) 2005 ~ 20083500 Pickup (D1) 2006 ~ 20091500 Pickup (DS) 2009 ~ 20182500 Pickup (DJ) 2010 ~ 20173500 Pickup (D2) 2012 ~ 2014RAM (Vzor, kód, rok):PROMaster (VF) 2018 ~ 2018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2003 až 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hasicí přístroj může být blokován nebo může vyžadovat použití nepřiměřené síly.V případě požáru nesmí být uživatel schopen spustit hasicí přístroj, čímž se zvýší riziko zranění.
Tryska hasicího přístroje může navíc zhasnout s velkou silou, což s sebou nese riziko poranění osoby, která ho používá, nebo pro sousední osoby.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil se stahovanou z oběhu pod kódem U13.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Irsko, Lucembursko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0282/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Seat
 
Název: Ateca
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:e 9 * 2007/46 * 6394;typ:5F;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 30. května 2018 do 17. srpna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Upevnění opěrky hlavy na opěradlo zadního sedadla může být vadné.
V případě nehody by poskytnutá podpora a ochrana mohly být omezeny na zvýšení rizika zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod registračním kódem 72I1.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Polsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0296/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: C-class, E-class and CLS
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu podle EC-:E1 * 2001/116 * 0431, * 0457, * 0501, * 0464, * 0463, e1 * 2007/46 * 1666 * 08, e1 * 2007/46 * 1560Typy:204, 204 K, 212, R1ES, 204 AMG, 204 K AMG, R1ECPRÁVNÍ SLUŽBA RADY:BR 205, 213, 238, 257
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 25. ledna 2014 do 20. srpna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
U vozidel s pohonem na zadní kola může být matice jízdního pruhu na ovládacím ústrojí prasklá.
Proto by v případě, že se řízení dostane pod vysoké síly, mohlo dojít k přerušení řízení, které by blokovalo kormidelní zařízení a zvyšovalo riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil v rámci značky Mercedes-Benz s kódem 4693004.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Island, Lucembursko, Polsko, Rumunsko, Slovensko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0297/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Automobil
 
Značka: Dodge
 
Název: RAM 1500/4000 Pickup
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:individuální schválení v DE;Typ:DS a DX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 23. dubna 2018 do 8. srpna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento zadní rozdíl mohl být výrobcem nedostatečně naplňován, což může způsobit poškození pohonu nápravy.
Poškozená náprava může způsobit zámek a způsobit nehodu zadní kola.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil podle palubního kodexu stahování dat:U88
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0244/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Elektrická hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Digital Camera
 
Typ/číslo modelu:  Č. 792
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901353610234
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Čtyři pájky hračky obsahují olovo (naměřené hodnoty do 74,4 % hmotnostních) a tři z těchto čtyř pájkách obsahují kadmium (naměřené hodnoty do 0,36 % hmotnostních) v koncentracích nad mezní hodnoty.
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Plastová kamera v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0245/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Elektrická hračka
 
Značka: WEI DEY
 
Název: Jocund Insect Butterfly
 
Typ/číslo modelu:  Položka NO WD3621, článek č. U-863 (Y25687)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4193725556474
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Čtyři pájky hračky obsahují olovo (naměřené hodnoty do 36,5 % hmotnostních) a tři z těchto čtyř letálních pájek obsahují kadmium (naměřené hodnoty do 0,08 % hmotnostních) v koncentracích nad mezní hodnoty.
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Interaktivní plastová hračka v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0246/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Elektrická hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Mini Touch Piano
 
Typ/číslo modelu:  535–60, dovozce LOT NO:6778
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901271417564
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Čtyři pájky hračky obsahují olovo (naměřené hodnoty do 85 % hmotnostních) a dva ze čtyř pájkách na hračce obsahují kadmium (naměřené hodnoty do 0,17 % hmotnostních) v koncentracích nad mezní hodnoty.
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Interaktivní plastová hračka v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0247/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Elektrická hračka
 
Značka: P&C
 
Název: My Happy Iron
 
Typ/číslo modelu:  Článek číslo:LFDH1146, AW17.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 4251002710411
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Jeden z těchto čtyř pájek hračky obsahuje olovo (naměřené hodnotu do 9,5 % hmotnostních) v koncentracích nad mezní hodnoty.
Olovo představuje riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastová hračka v bílé a červené barvě
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0248/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dálkově ovládané nákladní vozidlo
 
Značka: Flying tiger
 
Název: Remote-controlled forklift truck
 
Typ/číslo modelu:  1701944
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0200017019440
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Čtyři pájky v hračce obsahují olovo (naměřené hodnoty do 53,3 % hmotnostních) a kadmium (naměřené hodnoty do 0,18 % hmotnostních) v koncentracích nad mezní hodnoty.
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Hračka, dálkově ovládané, vysokozdvižné vozíky.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0249/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Jedoucí hračka
 
Značka: Peg Perego
 
Název: Mini Princess
 
Typ/číslo modelu:  IGMD0003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  800547533951
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Čtyři pájky v hračce obsahují olovo (naměřené hodnoty do 46,6 % hmotnostních) a kadmium (naměřené hodnoty do 0,11 % hmotnostních) v koncentracích nad mezní hodnoty.
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Růžová, napájená baterií, vozíčkářka a vozíčkáři
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0250/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební hračka
 
Značka: Cigioki
 
Název: Animal Bus
 
Typ/číslo modelu:  6806
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8034048250778
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Čtyři pájky v hračce obsahují olovo (naměřené hodnoty do 40,2 % hmotnostních) a kadmium (naměřené hodnoty do 0,30 % hmotnostních) v koncentracích nad mezní hodnoty.
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Hudební hračka ve tvaru autobusu s tlačítky ve tvaru zvířat, která při slisování vyzařuje hluk zvířete.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0251/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební Keyboard
 
Značka: neznámý
 
Název: The Amazing Spider-Man Music Keyboard
 
Typ/číslo modelu:  3697
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Čtyři pájky v hračce obsahují olovo (naměřené hodnoty do 61 % hmotnostních) a kadmium (naměřené hodnoty do 0,03 % hmotnostních) v koncentracích nad mezní hodnoty.
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Červená barva, hudební klávesnice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0252/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hasicí motor mající povahu hraček
 
Značka: Ta Li Na Toys
 
Název: Fire truck
 
Typ/číslo modelu:  175B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Čtyři pájky v hračce obsahují olovo (naměřené hodnoty do 39,7 % hmotnostních) a kadmium (naměřené hodnoty do 0,14 % hmotnostních) v koncentracích nad mezní hodnoty.
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Poháněný baterií, červená, hračka pro hašení požáru
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0253/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sestropování snorkliniím
 
Značka: FEILANG
 
Název: Swim Goggles
 
Typ/číslo modelu:  N0.1289
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plast v masku obsahuje příliš mnoho bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a dibutylftalátu (DBP) (naměřené hodnoty:37 % a 4 % hmotnostních).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může vést k poškození jejich reprodukčního systému.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Souprava snorkingu sestávající z plaveckých brýlí a sknorkel, a to jak v zeleném plameni.Na trh s modrým balením s plastovým krytem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0257/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: neznámý
 
Název: Slime Fruit
 
Typ/číslo modelu:  G4223
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5291410125260
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z přístroje jako slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota až do 1 137 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Hračka – slipy v plastové nádobě v tvaru oranžového plátku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0258/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: neznámý
 
Název: SLIME SMILE
 
Typ/číslo modelu:  G4222
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5291410125253
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace boru z hračky slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota:až do 1 179 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit jejich zdraví tím, že poškodí jejich reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Slizu v balení ve formě melounu vodního
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0259/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: neznámý
 
Název: Blueberry Slime Smoothie
 
Typ/číslo modelu:  G4168
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5291410123143
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z přístroje jako slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota až do 933 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Modrý slime v kontejneru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0265/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Bella Dekoracja
 
Typ/číslo modelu:  38332-ROZ1-FIGUWN2017/01989
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901162680213
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky na výrobku lze snadno oddělit a vláknitý materiál náplně hračky je snadno přístupný z důvodu slabosti některých švů.
Malé dítě může v ústech oddělit jednotlivé prvky nebo materiál náplně do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Králičí hračka (výška 62 cm) se ozdobnou tkaninou s ozdobnou tkaninou a tlačítkem.Výrobek je prodáván bez obalu a opatřen štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0266/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon v hračce – mobilní telefon
 
Značka: neznámý
 
Název: 3D Frozen (COUNTERFEIT)
 
Typ/číslo modelu:  N0.668. (668–5)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí, Životní prostředí
 
Prostor pro baterie a knoflíkové baterie do hračky jsou snadno přístupné.Malé dítě může nasytit baterie v ústech, což by mohlo způsobit udušení nebo poškození gastrointestinálního traktu dítěte při požití.
Pájky v hračce obsahují příliš mnoho olova a kadmia (naměřené hodnoty až do:51 % a 0,15 % hmotnostních).Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček, příslušné evropské normy EN 62115 a směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Bateriemi napájený chytrý telefon do hračky, zdobený postavami z kresleného „Zmrazeného“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0272/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: H Grossman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SV12518
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8621/17 5021813125181
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé světlo LED lze z výrobku snadno vyjmout buď použitím nehtů nebo zubů.
Malá část dítěte se může dostat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Hračka na růžový kaučuk („squishy“) ve tvaru laloky s světlem LED, která se aktivuje třepáním hračky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0273/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Milejový obličej na obličeji
 
Značka: Keycraft
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GL150
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  GL150/2 5037832221087
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé děti mohou snadno oddělit malé děti buď poškrábáním nebo uusnutím výrobku.
Malé děti mohou tyto malé části vkládat do úst a mohou jim bránit dýchací cesty, což může vést k udušení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Žlutá koule se zákulovým obličejem zhotoveným ze styropěny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0290/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkko z měkkého textilu
 
Značka: ADAR
 
Název: Lalka z dzwiekiem (PL)
 
Typ/číslo modelu:  Část č. 9340
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901271188662
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Malý szip na zip u panenky lze snadno oddělit a vláknitý materiál náplně hračky je snadno přístupný z důvodu slabosti některých švů.Malé dítě může do úst nebo z náplně vkládat do úst materiál a sytič.
Plastový vak z obalu je navíc příliš tenký.Pokud je dítě vybaveno obalem, plast by se mohl vztahovat na ústa a nos a zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  47 cm vysoký měkký textilní doll, opatřený zeleným oblékem a kloboukem, s odnímatelným modulem chránícím kov, který je chráněn kovovým zipem.Panenka se prodává v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0281/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Lederhovsen (kožený kalhoty) pro děti
 
Značka: neznámý
 
Název: Max
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:2000095895114
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI), které se nachází v kůži, je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 19 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Hněď lederhosen s ramínky, pro děti.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0285/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský oděv
 
Značka: Peace clothing
 
Název: Jumpsuit
 
Typ/číslo modelu:  Vzory:Hibiscus, armáda, šedá, bílá, listová, Jamajka, růžová, procedura modrá, bílé šedé, hnědé, námořnictvo (všechny modely jsou staženy).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 2003001941899
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Digestoř v kraji obsahuje stahovací šňůry.
Ty se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede k uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Dětskou obleku („Onesie“) pro děti se stahovací šňůrou na krku.Velikost 6 měsíců až 14 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0286/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Miss Armina
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné lišty lze snadno oddělit.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Šaty bez rukávů v světle růžové textilie pomocí zdrhovadel na zadní straně.Výrobek je zdoben bílou tkaninou slepenou jako patka vzorku „patka“:86 cm – 1 let.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0288/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soubor dětských oděvů
 
Značka: Bebelax
 
Název: Béb i ruha
 
Typ/číslo modelu:  YNBBT-180812–0195–49
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Malé dekorativní nosorožci na šaty lze snadno oddělit.Malé dítě by je mohlo vkládat do úst a sytiče.
Bezpečný kolík v malé potocích může být snadno otevřen.Malé dítě by mohlo spustit broží do úst a sytiče.Kromě toho by otevřený bezpečnostní kolík mohl způsobit zranění oka nebo kůže.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Oblečný oděv pro děti se skládá z bílého a růžového oblek a bílých bolurovových oblek. šaty jsou zdobeny malými lopatkami a pachoero má malé brože s rhinstás a s velkým patkem.Velikost vzorku 1 rok.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0289/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblékání
 
Značka: F&D
 
Název: GY. ruha
 
Typ/číslo modelu:  9732
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6956201897328
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé květiny a perly lze snadno oddělit.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Oděv bez rukávů, vyjádřený v modré denimu, s bílým tečkem a zdrhovadlem na zádech.Výrobek je ozdobený lepidlem, květy bílé textilie s korálkami uprostřed.Velikost vzorku:1 rok
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0292/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské oděvy
 
Značka: F&D
 
Název: BEAUTY
 
Typ/číslo modelu:  9767
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6956201897670
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky na šaty se mohou snadno oddělit.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Oděvní souprava se skládá z bílého oblečení s dlouhou rukávem (s dlouhým rukávem), výrobků bez rukávů, které je méně růžové a méně šedé.Šaty jsou zdobeny květy s korálkami uprostřed.Velikost:1 rok
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0293/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské oděvy
 
Značka: F&D
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3756
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3201705937562
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky na tričku se mohou snadno oddělit.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Oděvní souprava, která se skládá z tričko s dlouhým rukávem, a modré chrániče s bílým lomem, s bílým lomem.Nahoře je zdoben textilní květy s korálkami v mid.Velikost:1 rok
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0294/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí obuv
 
Značka: Mountain
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B486
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní nosorožci lze snadno oddělit.
Malé dítě může do úst a sytiče dostat.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Černé patentové boty pro malé děti prodávané v lepenkové krabici.Obuv se zdobí plastikou, která se nachází uprostřed.Velikost vzorku:25
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0295/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sandály
 
Značka: XYY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XK-5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné lišty lze snadno oddělit.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bílé sandály se suchým zipem.Sandály jsou zdobeny květy, motýli, nosorožci a korálky.Při pohledu na stranu je vydáván barevný tisk, který vyzařuje přerušované světlo.Na řezu je vyryt slovo „kandys“.Prodáno v lepenkové krabici.Velikost vzorku:21
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0260/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zbytkový proud – jistič proudu
 
Značka: AOELEC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AUB1LE C40
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek v případě poruchy neroztrhne elektrický obvod.
V důsledku toho nechrání před úrazem elektrickým proudem nebo může přehřát, což vede k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61009.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Primární vypínač, který je napájen z větší části proudu a který je prodáván v bílé knize z kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0263/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Místo přerušení proudu (Current Circute Circuker)
 
Značka: CNC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YCB7LE-63 4 pól
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Položka „Residu-Current Circuit Wreaker with overcurrent Protection (RCBO)“ nemění zamýšlený elektrický obvod.
To by mohlo vést k možnému riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61009–2-1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Vypínač zbývajícího proudu s nadběžnou ochranou (RCBO)
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0271/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Masážní zařízení
 
Značka: InnovaRelax
 
Název: Relaxbelt 3D massage belt
 
Typ/číslo modelu:  RT2080
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Použití prostředku by mohlo způsobit vážná zranění v oblasti krku a zabránit výdeji krve do hlavy.
To by mohlo vést k poškození mozku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu, Zabavení soudního orgánu.

 
Popis:  Masážní pás s horkem a 8 x 3D rotačními masážními hlavami.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0275/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přípravek pro rovnání vlasů
 
Značka: IDItalian
 
Název: Gold Premium Styler
 
Typ/číslo modelu:  IDEzlatostyler
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek může přezahřívat, což by mohlo vést k tavení plastů a k expozici živých částí.
Výrobek by se tak mohl dostat do kontaktu s živými částmi, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Přípravek pro rovnání vlasů
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0276/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přípravek pro rovnání vlasů
 
Značka: Ermila
 
Název: Magic Straight
 
Typ/číslo modelu:  4414
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4015110013815
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek může přezahřívat, což by mohlo vést k tavení plastů a k expozici živých částí.
Výrobek by se tak mohl dostat do kontaktu s živými částmi, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Přípravek pro rovnání vlasů
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0284/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Samovytřed koloběžky (HOTW)
 
Značka: CDTS
 
Název: Electrical gyropod
 
Typ/číslo modelu:  vzor BS-2.5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  část CSL19TX-6/1000/HL16120397
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek nemá dostatečnou odolnost vůči vlhkosti a voda se tak může dostat do kontaktu s živými částmi.To by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
Napětí připojovacích svorek nabíječky je příliš vysoké a mohlo by vést k úrazu elektrickým proudem, když uživatel zavodí plnicí jednotku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60335–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Elektrické, 2-kolové samovyrovnávací koloběžky (vznášedla), včetně nabíječky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 7