Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 20 ( Zveřejněno: 29/05/2009)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0690/09       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Strana Air Round – Traba Powietzna
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8715427004969
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože nádoba s aktivním uhlím obsahuje vysoce hořlavý plyn. Unikající plyn může být snadno a samovolně zapalován zdrojem vznícení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Smluvní strana sestávající z nádoby s aktivním uhlím s aktivním uhlím naplněné plynem na zemní plyn a červeným plastem z plastu. Nádoba s aktivním uhlím obsahuje různá upozornění a pokyny pouze v polštině. Obal se skládá z průhledné fólie s návodem k použití i v polštině.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0684/09       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Přenosné plynové ohřívače – Fiestar
 
Značka: Gelert
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MS-1000V, Geert BUR011.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení v důsledku vypouštění nespáleného plynu způsobeného plamenem při maximálním tlaku.Výrobek není v souladu se směrnicí o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 521.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Přenosný přístroj na zkapalněný ropný plyn.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0688/09       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Přenosné plynové vařiče s víkem a piezoelektrické součásti
 
Značka: Gelert
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pracovní skupina 601pi, Geert gaga061.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení v důsledku:


Vypouštění nespálených plynů způsobených nestabilitou plamene,Množství CO ve vzduchu a ve vodních páru, pokud jde o energetické produkty, při spalování je vyšší než 0,15 %,Chybějící upozornění týkající se omezení použití.Výrobek není v souladu se směrnicí o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 521.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Zařízení na zkapalněný ropný plyn pro venkovní použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0703/09       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Bicykl
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkazy: 1016879 a 1016878
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění z důvodu vady jeho držáku, který by mohl změnit mechanismus řízení. Problém přichází od vidlice, která se může nakonec oddělit od jízdního kola a uživatel může spadnout.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skládací jízdní kolo B-násobná (14’a 16’).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Belgie, Švédsko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0704/09       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Hážec přírožec
 
Značka: Rockrider 5.1
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkazy: 862722 (velikost S), 863086 (velikost M) a 863418 (velikost L)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu nesprávného shromáždění vidlice, která může pro uživatele představovat nebezpečí. Problém přichází ze zámku, který se mohl případně zablokovat. Uživatel může být překvapen, protože ho nebude moci používat, přičemž směr je zablokován.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Postiženy jsou pouze jízdní kola s rámečkovým číslem od 08130 do 08252.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Belgie

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0708/09       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Rádiový vysílač pro modely letadel
 
Značka: Spektrum (transmitter);E-flite (kit); Hangar 9 (kit).
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. DX6i vysílače (číslo dílů SPM6600E a SPM6601E), 2. El-clonit, 400 vrtulníky (dílčí čísla EFLH1400IM1 a EFLH1400IM2), 3. Ellit T34 Mentor 25e PTS (číslo dílu EFL4800), 4. Hangár 9 P-51 Mustang Mk2 PTS (číslo dílu HAN4425). Oblast působnosti: všechny modely s vysílačem DX6i s těmito kódy dat, které se prodávají od září 2008: 807e, 808E, 809E, 810E, 811E, 812E a 901E včetně těch, které končí v „USA“, „UK“ a „DE“.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku poruchy pomocí elektrických spojení uvnitř vysílací jednotky DX6i, mezi ovládacím orgánem a potenciometrů,
které mohou způsobovat typy letounů a vrtulníků, které kontrolují, aby během letu spadaly. Propelery mohou rovněž nečekaně způsobit zranění uživatele nebo osob, které jsou příliš blízko pro letadlo.Výrobek není v souladu s R & TTE směrnice 1999/5/ES.Byly oznámeny dvě nežádoucí příhody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rádiové vysílače Spektrum DX6i se používají pro kontrolu modelových letounů a vrtulníků. Na přední straně vysílačů je vytištěno „Spektrum DX6i“. Vysílače jsou prodávány jednotlivě nebo jako součást tří různých letadel připravených k letu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Norsko, Kypr, Dánsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0694/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy
 
Značka: Luckystar, Rice Light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Star – osvětlovací řetězec, třída II, a 2. 100 Rice Light – osvětlovací řetězec, ochrana třídy II
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Vodiče elektrického napájecího šňůr jsou příliš tenké – 0,03 mm² místo požadovaných 0,5 mm²,Vzdálenost mezi zástrčkou a prvními objímkami je 0,59 m a 0,85 m, což je méně než minimum 1,5 m,— řídící jednotka lehkého řetězu z roku 100 je špatně montovaná, což může vést k poškození drátů při pohybu nebo uzavírání.Produkty nesplňují požadavky stanovené v příslušné evropské normě EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výrobky se balí do plastových tašek. Na obalu je označen „Everched“ a obsahuje odkaz na původ, napsaný v angličtině („Made in China“) a zavádějící informace („pro použití ve vnitřních i venkovních prostorách“ a možnost nahrazení cibulí, i když jsou cibulky jednorázové). Zátky obsahují tato označení: Označení CE, XU, ~ 2,5 A, 250 V Světelný řetězec „Rice Light“ z roku 100 je vybaven řídicí jednotkou pro výběr mezi 8 různými typy osvětlení: „Kombinace“, „Pokročilé/přerušený“, „Slo-Glo“, „Ching/flash“, „Snízká slábnutí brzdného účinku“, „tickindu/flash“, „Steady on“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0686/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van – Fiat Scudo
 
Značka: FIAT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Van, vzor Scudo 2.0 JTD 16 V
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože ventil nesmí být v souladu s ventilací brzdového posilovače brzd, a v průběhu času dojde ke snížení účinnosti brzd, což způsobí riziko dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel Fiat Scudo 2.0 JTD 16V, s čísly podvozku v rozmezí od 4004001 do 4019385.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Polsko, Slovinsko, Portugalsko, Maďarsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0707/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Hyundai i20
 
Značka: Hyundai
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor i20
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože některá vozidla mohou vykazovat únik vzduchu z pneumatik, které způsobují nebezpečí úrazu.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Připomíná se, že se týká i20 vozidel vybavených 15“ ocelovými koly, vyrobených od zahájení výroby do 31. března 2009. Identifikační čísla vozidla u dotčených vozidel jsou: z MALBB51BP9M000992 až MALBB51BP9M031200, z MALBB51CP9M003103 až MALBB51CP9M028064, z MALBB51SP9M012597 až MALBB51M019167.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Polsko, Nizozemsko, Švédsko, Portugalsko, Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0689/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Jízdní kolo dítěte
 
Značka: Dragon ball z
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  kód 12SXL, DN014, 3–6 let
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:


Přerušení není přiměřené,

Sedlo neodolávalo rázové zkoušce,

Během délky trvání zkoušky při zatěžování překračují přípustné mezní hodnoty.


Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14765.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jízdní kolo se stabilizátorem dítěte. Balení je krabička z kartonu, která je označena takto: „Dragon Ball Z CE Conforms to ISO 8098 3–6 roky. H 870 min 1200 max. 125XL Depotica S.L. řád č. 577707 SKN 708674 Náš referenční DN014 Vyroben v Itálii 11999, který má být sestaven dospělou osobou.“
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0697/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kombinované jízdní soupravy s koly – Vivaro
 
Značka: Adbor
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


Zranění, protože výrobek má přístupné otvory, které představují riziko uvíznutí prstů dítěte do mezer,

— udušení, protože odnímatelné části (malé mžikové háky pro upevnění bezpečnostních pásů) jsou přístupné dítěti a mohly by být spolknuty.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kombinovaný pram a tlakoměr se čtyřmi koly, která jsou všechna vybavena brzdovým zařízením. Rukojeť je nastavitelná a skládací. Návod k obsluze a výstrahy uživatele jsou připojeny k výrobku.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0681/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrachová pistole s hračkou – herná zvěř
 
Značka: Shot gun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor Sžár, kód 3388
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení, protože:Délka malých magnetických šipek je menší než 57 mm a přísavka se může oddělit působením síly nižší než 60 N,Povrch magnetického disku na hlavě malé šipky je menší než 3 cm².Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Cílová hra sestávající z černé střely s 5 malými magnetickými šipkami s přísavkami, 3 šipek s špičatými hroty a vícebarevný kruhový cíl. Souprava je balena v blistě na lepenku s označením CE a výstrahami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0682/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové chrastítka – Centre Funky Play Centre, Little study
 
Značka: Tesco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5051790422508.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože hračka může být poškozena v případě, že je z hračky upuštěno, a malé části z ní pak mohou být přístupné dětem.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka ve tvaru stroužky (stroužky), které se nacházejí v průhledné, plastové mílové formě. Jedná se o lepenkové krabice barevné, zelené a červené. Hračka je určena pro děti ve věku +6 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Spojené království, Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0683/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hraček pro policii – boj s Konstabulary Equip
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5709457901773 (na nálepce uplatňovaná dovozem F C Dovoz) spolu s číslem FILL 18INL.
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


Udušení, protože přísavky všech pěti oddělovačů se odpojí při síle menší, než je povolená hladina. Při požití představuje uvolněná přísavka možnou nebezpečí udušení nebo udušení dítěte tím, že blokuje dýchací cesty,

Zranění, protože kinetická energie obou střelných zbraní překračuje povolenou hodnotu 0.8 J pro pevné projektily.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hry, které se skládají z těchto částí: 2 pistolí, očí na oči, 5 projektilů s výklopnými střelami umístěnými uvnitř plastového držáku a připevňovacích terčů. Balení se nachází na lepenkovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0687/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava pracovní lavice a nářadí – Naváděcí nástroj v Brířici
 
Značka: Xiong cheng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  57008
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Udušení
 
Výrobek představuje:


Chemické riziko z důvodu nadměrné migrace toxických těžkých kovů. Zejména migrace chromu (Cr) je 166 mg/kg (maximální povolený limit 60 mg/kg) a olova je 1 471 mg/kg (maximální povolený limit 90 mg/kg),

Nebezpečí udušení, protože plastový pytel, který se nachází uvnitř balení (s obvodem nad 380 mm), má tloušťku menší než 0,038 mm, což je minimální povolený limit.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plastová hračka napodobující černý a oranžový obrobek s oranžovými plastovými nástroji. Souprava je zabalena v průhledném pytli uvnitř lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0696/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Množina koupele – Považka a krabi
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. typu GG450-KN9883S/BDFGH; Kód 20363–0279
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, a to z důvodu malého tvaru a velikosti vodního koně, což může zabránit tomu, aby se dítě dostalo do úst. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Hračka obsahuje sadu dvou plastových lázní hračky (žlutý mořské kůň a zelený kraby, červený a krab zelený) v sáčku o bílé oko.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0699/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová koule – zjištění Nemo
 
Značka: John ®, Disney PIXAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 4006149528579
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 5,52 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP) a 0,14 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Světle modrá kulička vyrobená z měkčeného plastu s bílým textilním šitím. Koule je označena obrazcem z ryby Nemo, Disney PIXAR; Označení CE a nálepka s cenou. Průměr: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 10 cm. Jednotlivé obaly.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0706/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka v dřevěné schránce
 
Značka: HH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:


Dělené maso, protože závěsy dřevěné skříňky musí být větší než víko a mít ostré hrany, které by mohly poškodit uživatele,

Nebezpečí zalknutí, z důvodu volné, malé části (dřevěné srdce) na měkké hračce. Tato část může být požita nebo vdechnuta.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. Zabavení zbývající populace. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka tygr, přibližně 14 cm dlouhá a dřevěná srdce na límci, která není k hračce připojena. Hračka se umístí do krabičky s otvory, kterými tvoří části hračky: počáteční otvor pro hlavu a kulaté otvory pro předchozí (na přední straně rámečku) a úvodní nožky (na bocích krabičky).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0693/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Děti bez rukávů a poslevové
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 331545, čárový kód 0 240741 000031
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko vnějších zranění v důsledku přítomnosti zdrhovadel v prostoru pasu, která zasahuje více, než je maximální prahová hodnota 140 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Bez rukávů – pototer pro děti s tkaninovým zásuvným tkaním v pase. Na vnitřní straně je štítek s nápisem: „JUMBO, 23 MĚSÍCŮ“. Rovněž je v příloze připojena lepenková etiketa se stejným nápisem a informacemi o produktu, jako je adresa dovozce a země původu. Velikost: 23 měsíců. Barva: Fuchsie
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20

1 ze 16 fotografií

2 ze 16 fotografií

3 ze 16 fotografií

4 ze 16 fotografií

5 ze 16 fotografií

6 ze 16 fotografií

7 ze 16 fotografií

8 ze 16 fotografií

9 ze 16 fotografií

10 ze 16 fotografií

11 ze 16 fotografií

12 ze 16 fotografií

13 ze 16 fotografií

14 ze 16 fotografií

15 ze 16 fotografií

16 ze 16 fotografií

Číslo varování: 0698/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Svrchní oděvy pro děti
 
Značka: Ticket to Heaven
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Baggie Tlough 102–847–083 Caroline 102–126–083 Carl 102–125–083 Othello Reflex 106–433–083 Kaja 106–870–083 Krister 106–905–083 Uffo 106–716–091 Carla Down 108–252–083 Michelle Down 108–122–083 Carla Poly 108–152–083 Nino 131–697–091 Noreen 133–700–091 Nisine 133–702–091 Nille 133–706–091 Janis 108–934–083 Baggie Reflex 102–408–083
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobky představují riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení a funkčních šňůr v oblasti hlavy a krku (na kapuci). Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy určené pro malé děti od narození do věku 7 let nesmí být navrženy, vyráběny ani dodávány se stahovacími řetězci, funkčními korkovými nebo dekorativními šňůrami v oblasti hrdla nebo krku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svrchní oděvy pro děti určené pro malé děti (až 7 roky). Různé bundy a kombinézy (11 různé modely) s provázkem na stažení a funkční provázky v oblasti krku a krku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Norsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0700/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské oděvy – „Minnie“
 
Značka: Mini Raxevsky
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor „MINI SUPER 60“, kód 82DBJ1001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko vnějších zranění v důsledku přítomnosti zdrhovadel v prostoru pasu, který na každém konci vyčnívá o 190 mm. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž nesmějí volné konce šňůr na stažení v prostoru pasu vyčnívat maximálně 140 mm na každém konci, když je oděv otevřen k největší a položený rovné části.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dámské oděvy na šaty (s dlouhými rukávy) a kalhoty. Oblečení je červené a černé s krkovičkou, dvě kapsy a textilní zdrhovadlo v prostoru pasu. Dále má na přední straně kreslený postava „Minnie Mouse“ a na zadní straně nápis „Minnie“. Kalhoty jsou bílé a černé pruhy. Na přední straně kalhot je výšivka, která znázorní srdce a nápis „Minnie, super 60s“. Na jedné straně kalhot je nápis „Disney“ s nápisem „Disney“.
Země původu:  Egypt
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0691/09       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Počítačový zdroj – Zákonný zdroj
 
Značka: Axxyon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Datové řady P630S4
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Kondenzátory, které jsou spojeny mezi primárním obvodem a ochranným uzemněním, nejsou v souladu, ani nejsou kondenzátory na tištěných obvodech,Pájené spoje kabeláže na zásobovací základně, přičemž spínač je přidržován pouze pájením, která je nedostatečná,Průměr šroubu je pouze 3 mm, minimální požadavek je 3,5 mm.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nejsou poskytovány
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0709/09       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Lithium-iontové baterie
 
Značka: Hewlett-Packard and Compaq
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Compaq Presario C700, Compaq Preario F700, Compaq Preario V3000, Compaq Preario V3500, Compaq Preario V3700, Compaq Preario V6000, Compaq Preario V6500, HP Compaq Preario V6700, HP Compaq Previlon V6720, HP Spavilon dv2000, HP Ppavilon dv6000, HP Ppavilon dv2700, HP Ppavilon dv, HP Ppavilon dv2500, HP Ppavilon dv, HP Ppavilon dv900, Ppavilon dv, HP Ppavilon dv6000, Ppavilon dv6500, HP Ppavilon dv6700, Ppavilon dv, HP Ppavilon dv7000, Ppavilon dv9000, HP Ppavilon dv9500, Ppavilon dv9700
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože baterie mohou převednout teplo, představovat riziko požáru a hoření, případně může způsobit spárování nebo řezání.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lithium-iontové baterie používané s různými notebooky Hewlett-Packard a Compaq. Notebooky samy o sobě nejsou předmětem opatření ke stažení. Všechny dotčené obaly budou mít kódování KD, které zahrnuje následující sekvence, kde ^ může být jakékoli písmeno A nebo číslo 0–9. Ne všechna balení, která obsahují jednu z těchto sekvencí, jsou předmětem stažení. Je požadováno ověření úplného kódu podle HP 62940 ^ ^ AXV ^ ^ ^ 65033 ^ ^ B7U ^ ^, 65033 ^ ^ B7V ^ ^ ^, 65033BGU ^ ^ ^ ^ 65035 ^ ^ B7U ^ ^, 65035 ^ B7V ^ 67059 ^ ^ V8U ^ ^ ^, 67059 ^ ^ V8V ^ ^ ^ ^ Existují tři různé konstrukce baterie, z nichž každá je kompatibilní s podmnožinou notebooků uvedených na seznamu. Kód data je začleněn do kódu vytištěného na nálepce připevněné k vnitřnímu povrchu napájecí sady umístěné tak, jak je znázorněno na obrázcích uvedených v bodě 11. (baterie musí být odstraněna z notebooku, aby byl umožněn přístup k tomuto štítku.) Převážná většina dotčených sad baterií bude zahrnuta do vzorů notebooku, do něhož patřily. Tyto notebooky byly naposledy uvedeny na trh v březnu 2008 a je velmi pravděpodobné, že všechny obaly budou od té doby vyloučeny. Obrázky obalu notebooku již nejsou k dispozici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Řecko, Kypr, Nizozemsko, Dánsko, Slovensko, Spojené království

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0685/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Mascara – Long Life
 
Značka: Astor (Coty)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Šarže 6019 Kód EAN 3595673308005
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 200 µg/kg N-nitrosodiethanolaminu, který je klasifikován jako lidský karcinogen a zakázán směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Maskara v 13 ml černé nádrže s šedým plastovým víčkem.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0692/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Nizběrová smetana – Přírodní kůže Fade Cream
 
Značka: Mililo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1006ex1112
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,7 % hydrochinonu jako látky pro zesvětlení kůže, a to nad povolenou maximální hodnotu 0,3 %, což může v důsledku častého a dlouhodobého používání ohrozit lidské zdraví.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Kožní odpoutání Cream, balíček na 50 g
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0701/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Mascara – velká délka „n Build“
 
Značka: Gosh
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Elektrická modrá L600
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 134 µg/kg N-nitrosodiethanolaminu, který je klasifikován jako lidský karcinogen a který je zakázán směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Maskara v černém kontejneru s černým víčkem.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Slovinsko, Polsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0702/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Mascara – Go pro objem
 
Značka: 2B Cosmic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Tmavomodrá 03, číslo šarže B07
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 162 µg/kg N-nitrosodiethanolaminu, který je klasifikován jako lidský karcinogen a který je zakázán směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Maskara v 12 ml šedé nádobě s šedým uzávěrem.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0695/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Celosvětový cestovní adaptér
 
Značka: Super traveller
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ST 22
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, jako když je adaptér vložen do zásuvky a přístroj se zatlačí do jiné polohy, pak se uvolní druhý kolík. Díky tomu je možné dotykově exponovaná živá kolíčky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Cestovní adaptér ve tepelně uzavřených obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0705/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťový adaptéry
 
Značka: BELKIN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzory F5D4073S a F5D4074S
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zařízení, které přenáší údaje do počítačů pomocí elektrického vedení.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko