Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 5 ( Zveřejněno: 01/02/2019)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0189/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovyvažující koloběžky (vznášedla)
 
Značka: GOCLEVER
 
Název: City Board SUV - Hoverboard
 
Typ/číslo modelu:  CBLSSBEU Černá Hora s LG baterií
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906736072463
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Okruh vznášedel nemá žádný přepínač rozhraní. V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což by mohlo vést k požáru.
Kromě toho lze plastové pouzdro kloubového vozidla snadno vznítit.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 60335–1 a EN 62133–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  2-kolo, elektrický samovyrovnání koloběžky (vznášedla), včetně pokynů a nabíječky. Balený v obdélníkové lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0190/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovyvažující koloběžky/koupelny
 
Značka: Denver
 
Název: Balance scooter
 
Typ/číslo modelu:  Skútr: DBO-6501 BÍLÁ MK2 Nabíječka: JY-420150
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5706751035494
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nabíjecí obvod výrobku nemá přepínač rozhraní.
V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru. Kromě toho lze plastové pouzdro kloubového vozidla snadno vznítit.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  2 samovyrovnávací koloběžky na kolo (vznášedla), včetně pokynů a nabíječky. Vstup nabíječky: 100–240 V ~ výstupy: DC 42 V. Balený v obdélníkové krabičce s obrázkem výrobku.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0172/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: ROSA - HOT PINK
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže 02/09/16
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatický amin o-anisidin (naměřená hodnota: 26 mg/kg).
Tyto aromatické aminy mohou vyvolat rakovinu, buněčné mutace a ovlivnit reprodukci.

Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Láhev červené tetovací barvy
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0174/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: CARAMEL
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže R-136, konec platnosti odchylky 06/2020
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje aromatické aminy o-anizidin (naměřená hodnota 74 mg/kg) a o-toluidin (naměřená hodnota 67 mg/kg).
Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a mohou ovlivnit reprodukci.

Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby látky aromatického laminátu s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  30 ml lahvička s hnědým tetovací barvou.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0179/19       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: neznámý
 
Název: Butane gas lighters - coke bottle
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Světlejší je pro děti lákavý kvůli tvaru a barvě.
Děti mohou hrát s ním kontakt, způsobit popáleniny nebo způsobit požár.

Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) v napodobení lahve z Pepsi. Produkt byl prodáván na internetu (zejména prostřednictvím slevy Cdiskont).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0180/19       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: neznámý
 
Název: Refillable butane gas lighter in the form of a lip
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Světlejší je pro děti atraktivní.
Děti mohou hrát s ním kontakt, způsobit popáleniny nebo způsobit požár.

Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Růžový rtěn s bílými tečkami. Produkt byl prodáván na internetu (zejména prostřednictvím slevy Cdiskont).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0181/19       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: neznámý
 
Název: Accessories - butane gas lighter-fire-extinguisher
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Světlejší je pro děti lákavý kvůli tvaru a barvě.
Děti mohou hrát s ním kontakt, způsobit popáleniny nebo způsobit požár.

Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zapalovač ve formě ohně s bílým štítkem. Produkt byl prodáván na internetu (zejména prostřednictvím slevy Cdiskont).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0158/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Cadillac
 
Název: Escalade
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: e 13 * 2007/46 * 1479 * 00 Typ: K2XX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Software je vadný, což může vést k sporadickému selhání elektrického posilovače řízení.
Řidič tedy může přijít o kontrolu nad vozidlem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z trhu podniku: 18289EU
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0159/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Yamaha
 
Název: Tricity, MWS125, MWS125A, MWS150A
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E13 * 168/2013 * 00049 Typ: SEK 2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2017 až 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nedostatečná odolnost hadic v oblasti expanzní hadice může vést ke ztrátě chladicí vody.
Chladicí kapalina by mohla unikat na silnici, a jezdec tak mohl přijít o kontrolu motocyklu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0160/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Touareg
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E1 * 2007/46 * 1827 *; Typ: CR
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období 8/8/2018 až 5/10/2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Není možné, aby byl zámek bezpečnostních pásů dostatečně upevněn k zadnímu sedadlu.
V případě nehody může být proto zadní zámek zapnutí bezpečnostního pásu přerušen, čímž se zvyšuje riziko zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z trhu podniku: 69Y2
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Irsko, Lucembursko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0161/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Bentley
 
Název: Mulsanne
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu: E11 * KS07/46 * 0116, e11 * KS07/46 * 0116, e11 * KS07/46 * 0116, e11 * KS07/46 * 02, e04 * 0116 * 03, e11 * KS07/46 * 0116, e11 * KS07/46 * 0116 * 05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období 08/03/2012 až 21/07/2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Karoserie kotevních úchytů zadního pásu na ochranu proti podjetí zezadu byla vyrobena s použitím nesprávné třídy materiálu.
V případě nehody mající vliv na náraz se může v případě, že je zadní sedadlo obsazeno současně jako vnější zadní sedadlo, zapne spona bezpečnostních pásů oddělit od karoserie a způsobit zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem Bentley Motors Limited kód RE19/01 (RB15).
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0162/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: A-class
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E1 * 2007/46 * 1829 * 03; Typ: F2A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období 13/11/2017 až 22/08/2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
U vnější obálky panelu vah nebyla provedena žádná perforace, aby mohl být nasazen airbag cestujícího.
V případě nehody při použití airbagu při nízkých teplotách by mohla být na přístrojové desce v prostoru pro rozmístění airbagu vytvořena ostré hrany, které by poškodily airbag. Části přístrojové desky se navíc mohou oddělit, což zvyšuje riziko zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z trhu podniku: 6890001
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0163/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: C-class, GLC
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu: E1 * 2001/116 * 0480 * 23–30, e1 * 2007/46 * 1884, e1 * 2001/116 * 00, e22 * * 0431 * 48–50, e1 * 2001/116 * 0457 * 35–41, e1 * 2001/116 * 0463, e1 * 2001/116 * 0464 204, -X, -X AMG, -K, -K AMG, -AMG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 1. srpna 2017 do 11. října 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
U vozidel s automatickou detekcí dětí nemusí být stav uvedený na středové konzole osobních airbagů uveden správně.
V tomto případě by uživatelé vozidla nebyli řádně informováni o aktuálním stavu aktivace airbagů a nemohli by vhodně reagovat na potenciálně falešnou klasifikaci cestujících, čímž by se zvýšilo riziko zranění cestujících v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z trhu podniku: 8295004
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Maďarsko, Island, Lucembursko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0164/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: C-class, E-class, CLS
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu: E1 * 2001/116 * 0431, e1 * 2001/116 * 0457, e1 * 2001/116 * 0501, e1 * 2007/46 * 1560, e1 * 2007/46 * 1818, e1 * 2001/116 * 0464, e1 * 2001/116 * 0463, e1 * 2007/46 * 1666 * 08 Typy: 204, 204 K, 212, R1ES, R1ECLS, 204 AMG, 204 K AMG, R1EC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 14. února 2014 do 16. prosince 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
U kormidelního zařízení vozidel s pohonem na zadní kola mohou existovat trhliny, pokud jde o uchycení
V důsledku toho by matice mohla být přerušena, pokud se na kormidelní zařízení vztahuje velmi velká boční síla, která by mohla vést k rotujícím částem zařízení ovlivňujících pláště, a tím zablokovat systém řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z trhu podniku: 4693003
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Maďarsko, Island, Lucembursko, Polsko, Rumunsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0170/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Pneumatiky
 
Značka: Continental
 
Název: Winter Contact TS860
 
Typ/číslo modelu:  EHK schválení typu: R30: E4 0289778; R117: E4 027400 S2WR2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  To se týká jednoho týdne z roku výroby 2018 označeného tímto kódem: BOD 6GAED29W4118.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mohlo dojít k uvolnění běhounu.
To by mohlo mít nepříznivý dopad na manipulaci a stabilitu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Pneumatiky
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0171/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Pneumatiky
 
Značka: Uniroyal
 
Název: MS Plus 77
 
Typ/číslo modelu:  EHK schválení typu: R30: E4 0268280; R117: E4 025045 S2WR2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  To se týká jednoho týdne z roku výroby 2018 označeného tímto kódem: BOD 6GXWDDBR4118.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mohlo dojít k uvolnění běhounu.
To by mohlo mít nepříznivý dopad na manipulaci a stabilitu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Pneumatiky
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0175/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep
 
Název: Cherokee, Compass
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu: E4 * 2007/46 * 0783 * 11, e11 * 2007/46 * 4037 * 02; Typy: KL, MX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 17. března 2018 do 21. června 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesprávná úprava brzdových pístů může mít za následek vznik plynu v hydraulickém systému.
To může nepříznivě ovlivnit fungování brzd na kolech zadní nápravy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z oběhu: U86
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0176/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Alfa Romeo
 
Název: Stelvio
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu: E3 * 2007/46 * 0435 * 02; Typ: 949 EUR; obchodní označení: Stelvio
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 18. ledna 2017 do 18. září 2018.
 
Druh rizika:  Požár
 
Nevyhovující kabel generátoru světla může být poškozen v důsledku kontaktu s recirkulací výfukových plynů.
To by mohlo zkrat a v nejhorším případě požár v motorovém prostoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z oběhu: 8228
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Island, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0178/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Díl vozidla
 
Značka: JOST
 
Název: KLK HE 1200-22; KLK HE 1300-22
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období výroby: Prosinec 2016 až 16.11.2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k závadě v kontinuálním procesu odlévání do oceli se mohou otočné stoly s kuličkovým stomem porušit.
V důsledku toho může dojít ke ztrátě napojení na spodní otočný stůl přívěsu, což by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.jost-klk.com/en/

 
Popis:  Část vozidla (otočné stoly používané k připojení přívěsů).
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0183/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Zafira
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu: E1 * 2001/116 * 0325 * 00–11, e1 * 2007/46 * 0497 * 00–05 Typ: A-H/Moocab
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 2. listopadu 2004 do 24. října 2014.
 
Druh rizika:  Požár
 
Na vrtulovém motoru je vadný regulátor.
To může způsobit požár v sestavě kabelu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z trhu podniku: E162078570 (18-C-019).
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0185/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Range Rover, Sport, Velar, Discovery
 
Typ/číslo modelu:  Rozsah Rover E11 * 2007/46 * 0649 Areál Rover Sport E11 * 2007/46 * 0909 Oblast Rover Velar E11 * 2007/46 * 3954 Objev E11 * 2007/46 * 3784
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 10/10/2018 a 19/12/2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Klikový klikový klikový hřídel se může zlomit.
V důsledku toho může dojít k přetrhání klikového hřídele, což by mohlo vést ke ztrátě výkonu motoru a k možnosti poruchy motoru. Kromě toho by uvolnění kladka mohlo poškodit součásti povrchových konstrukčních částí nebo propíchané kapoty a představovat nebezpečí pro chodce nebo ostatní účastníky silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Polsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0188/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Porsche
 
Název: 991 Carrera, Cayenne, Macan, Panamera
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu: SE13 * 2007/46 * 1187 E13 * 2007/46 * 1085 * E13 * 2007/46 * 1106 * E13 * 2007/46 * 1107 * E13 * 2007/46 * 1108 * E13 * 2007/46 * 1164 * E13 * 2007/46 * 0970 * E13 * 2007/46 * 1143 * E13 * 2007/46 * 1160 * E13 * 2007/46 * 1161 *; typy: 991, 92 A, 95B, 970;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2014 a 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vozidla nesplňují normy řady platné v době dodání, pokud jde o některé bezpečnostní systémy a sestavy (např. zasedací pořádek, svorníky (maticové šrouby) pro regulaci přední nápravy, brzdové součástky).
V důsledku toho by automobily mohly být nebezpečné.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z oběhu pro společnost AH11.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0192/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: F-Pace, F-Type, XJ
 
Typ/číslo modelu:  F-PACE E11 * 2007/46 * 3324 F-TYPE E11 * 2001/116 * 0272 XJ E11 * 2007/46 * 0089
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 12/10/2018 a 11/12/2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Klikový klikový klikový hřídel se může zlomit.
V důsledku toho může dojít k přetrhání klikového hřídele, což by mohlo vést ke ztrátě výkonu motoru a k možnosti poruchy motoru. Kromě toho by uvolnění kladka mohlo poškodit součásti povrchových konstrukčních částí nebo propíchané kapoty a představovat nebezpečí pro chodce nebo ostatní účastníky silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0193/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Range Rover, Range Rover Sport
 
Typ/číslo modelu:  Schvalovací číslo: Rozsah Rover E11 * 2007/46 * 0649 Areál Rover Sport E11 * 2007/46 * 0909
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 10/11/2017 a 18/12/2018, která jsou vybavena vznětovým motorem 4.4L L DV8
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k závadnému softwaru nemusí směrové ukazatele fungovat, pokud jsou používány kontrolní vzorky namontované na sloupku řízení, a pokud k tomu dojde, strojvedoucí neobdrží vizuální ani zvuková varování.
V důsledku toho hrozí zvýšené riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Maďarsko, Island, Polsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0194/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Bentley
 
Název: Continental GT
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu: e 13 * 2007/46 * 0634 * 01 e 13 * 2007/46 * 0634 * 02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 22/01/2018 a 17/12/2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku poruchy softwaru by mohlo dojít k dočasné ztrátě elektrické pomoci, která vyžaduje, aby řidič použil další posilovací sílu.
To by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z oběhu: RE19/02 (RB16)
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Rumunsko, Švédsko

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0157/19       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Inteligentní hodinky pro děti
 
Značka: ENOX
 
Název: Safe-KID-One
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4260088660947
 
Druh rizika:  ostatní
 
Mobilní aplikace, která sleduje hodinky, nešifrovala komunikaci se svým back-serverem a server umožňuje neověřený přístup k údajům. V důsledku toho lze snadno vyhledat a změnit data, jako je historie umístění, telefonní čísla, sériové číslo.
Škodlivý uživatel může vysílat příkazy k jakémukoli sledování, které si vyžádá jiný počet, který si zvolí, může komunikovat s dítětem, které zařízení používá, nebo umístit dítě přes GPS.

Výrobek není v souladu se směrnicí o rádiových zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Inteligentní hodinky pro děti v lepenkové krabici 12x15x8 cm. jsou prodávány na internetu.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Island
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0057/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká předsedkyně
 
Značka: IKEA
 
Název: BLÅMES
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 50165079, vzor: 20948-SUP-ECIS32947
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1804
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zádržný systém se snadno otevře a oba popruhy se snadno prokluzují.
V důsledku toho by dítě mohlo spadnout z vysoké židle.

Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14988.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dřevěná vysoká židle (dřevovláknité desky, polypropylenová vanička), malovaná akrylovou barvou. Jde o bezpečnostní pás. Balení: bílé lepenkové krabice.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0152/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky koloběžky
 
Značka: illumination
 
Název: Despicable Me DM3
 
Typ/číslo modelu:  808580
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Koloběžka není dostatečně stabilní.
Děti mohou spadnout na zem a mohou se ublížit.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení výrobku (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Růžový, 3-kolové koloběžky s malou dívkou a roušnice vytištěné na hračce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0168/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Meume ffancycle
 
Značka: neznámý
 
Název: ABYED - Anime Animal Costume Cosplay
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Slivr zip se snadno oddělí.
Dítě by ho mohlo vkládat do úst a kriticky se k němu zapojit.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Tento seznam produktů byl odstraněn AMAZON. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Střih fanylového kostýmu s kuklem reprezentujícím leopard. Přední a zadní část se umístí na zip. Balené v plastovém obalu. Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0182/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na hračce
 
Značka: ECOTOYS
 
Název: Drewniany piesek na sznurku
 
Typ/číslo modelu:  Bod N0. 2205
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 894063 031592 Seria 07/2016
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Šňůra připevněná k hračce je příliš dlouhá.
Šňůra může vinout se kolem krku dítěte, aniž by dítě bylo schopné jej odstranit a způsobit uškrcení.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Uvádění výrobku na trh za podmínek předem stanovených

 
Popis:  Dřevěná pulka na tvaru psa s příletem na šňůru. Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0184/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vzdělávací hračka
 
Značka: Makeblock
 
Název: mBot
 
Typ/číslo modelu:  FRA mBot V1.1-modrý (blunetové znění)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Popálení
 
Kvůli zkratu mohou baterie přehřát teplo a plast může roztavit. Kromě toho lze snadno otevřít prostor pro baterie pro dálkové ovládání bez použití jakýchkoli nástrojů, které umožňují přístup na knoflíkové baterie.
Dítě si může udržovat popáleniny z přehřívacích dílů nebo baterií v ústech mohou způsobit poškození, které může poškodit gastrointestinální trakt dítěte.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115 a EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Sestava pro výstavbu robota modrého kov-modrého robota s označením.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0191/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Children’s toy
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál výrobku obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota: 12 % hmotnostních a diisobutyl-ftalát (DIBP) (26 % hmotnostních).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, které by mohlo poškodit reprodukční systém.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Pět malých, plastových hraček pro zvířata v malém, průhledném plastovém sáčku s lepenkovým štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0195/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Soft toy turtle, 18 cm
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Oči a přísavka se mohou snadno oddělit a barva na očích obsahuje olovo (naměřená hodnota: 63 mg/kg)
Materiál s vláknitou náplň hračky je snadno přístupný z důvodu slabosti určitých švů.

Malé dítě může vtlačovat malé části, přísavku nebo vycpávku do úst a sytiče. Vystavení olovu je škodlivé pro lidské zdraví a může způsobit vývojovou neurotoxicitu.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1 a EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka v zelené a žluté slupce. Produkt byl prodáván na internetu (zejména pokud jde o slevu z reklamy).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0196/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Elektrická hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Funny microphone
 
Typ/číslo modelu:  Č. 729
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Čtyři pájky v hračce obsahují olovo (naměřené hodnoty do 44,8 % hmotnostních) a dvě z těchto čtyř pájkách obsahují kadmium (naměřené hodnoty do 0,66 % hmotnostních) v koncentracích nad mezní hodnoty.

Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.
Výrobek není v souladu se směrnicí Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastová hračka ve žluté barvě – mikrofon a nese
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0200/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor vědeckých poznatků
 
Značka: Alga
 
Název: Electro Alarm
 
Typ/číslo modelu:  21928505
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4893669285057
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Pájka v hračce obsahuje olovo v koncentraci vyšší, než je mezní hodnota (měřená hodnota do 11,7 % hmotnostních).
Olovo představuje riziko pro životní prostředí.

Výrobek není v souladu se směrnicí Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Stavební souprava pro elektrický poplach.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0165/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblékání
 
Značka: Lamond
 
Název: Lány ruha
 
Typ/číslo modelu:  999–0521–3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Malé dekorativní nosorožci lze snadno oddělit od oblékání.

Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.
Ostrý bezpečný kolík ozdobného květu je snadno přístupný.

Malé dítě může umístit malé části do úst a sytič, zatímco bezpečnostní čep může způsobit zranění oka nebo kůže.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Medvěd bez rukávů, určený pro malé dívky. Šaty se zdobí nosorožčími a s textilním růží upevněným bezpečnostním pin. Velikost: 92 cm, 2 let
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0166/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Souprava dětských oděvů
 
Značka: Petite Ponpon Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky výrobku lze snadno oddělit.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Soupravy (bílé barvy) pro novorozenci, která se skládají z horního limitu, růžového a palcových rukavic. Výrobky jsou ozdobeny křídlovou křídlem a příčníky s lopatkami. Dekorativní prvky mohou mít modré nebo růžové barvy. Velikost vzorku: 56 cm
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0169/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské sandály
 
Značka: ElleNor
 
Název: Damen Pantolette
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4039653754509
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v usně do bot je příliš vysoké (naměřená hodnota 12,4 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Dámské sandály se dvěma, přibližně 3,5 cm tankem, proškrtnutých popruhů vyrobených ze syntetického materiálu na nártu nohy; stélky. Dostupný ve velikostech 37–40 černým/stříbrným.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0186/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská pornografie
 
Značka: RITCHIE JEANS CO
 
Název: Deška jopa
 
Typ/číslo modelu:  RT7394X, odkaz: WIPACK J
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3660283413408
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
V digestoři existují stahovací šňůry s volnými konci.
Stahovací šňůry se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede k uškrcení.

Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvádění výrobku na trh za podmínek předem stanovených (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Pohrdel pro děti se stahovací šňůrkou s volným ukončením v digestoři; určena pro děti ve věku 10 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0187/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská pornografie
 
Značka: LONGBOARD
 
Název: Deška jopa
 
Typ/číslo modelu:  Pouze MUVE, odkaz 46974000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3253538179817
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
V digestoři existují stahovací šňůry s volnými konci.
Stahovací šňůry se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede k uškrcení.

Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvádění výrobku na trh za podmínek předem stanovených (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Pohrdel pro děti se stahovacími šňůrami s volnými konci v digestoři; určena pro děti ve věku 10 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0173/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barva na vlasy
 
Značka: Color Mate
 
Název: Hair Color
 
Typ/číslo modelu:  Světle Brown 9.7
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 906016 050843 Číslo šarže: 07
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje baryum (naměřenou hodnotu: 13,6 % hmotnostních) jako peroxid.

Peroxid baria je žíravý a dráždivý. Baryum může být absorbováno z barviva a má toxické účinky na ledviny a srdce.
Přípravek obsahuje příliš p-aminofenol (naměřená hodnota: 13,6 % hmotnostních, konečná vypočtená koncentrace: 3,8 %) a nedostatečné spojovací činidlo.

Odpojení (u) p-aminopohenol je silným senzibiliorem kůže a může vyvolat alergickou kožní reakci.

Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zničení výrobku

 
Popis:  Barva na vlasy (světle hnědá barva), zabalená v hliníkovém sáčku s obsahem 15 g. prodaná v tištěné lepenkové krabici obsahující 5 sáčků.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0153/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  USB:
 
Značka: Samsung (Counterfeit)
 
Název: Samsung EP-TA20EWE (Counterfeit)
 
Typ/číslo modelu:  EP-TA20EWE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné.

Uživatel by se mohl dotýkat přístupných živých částí a úrazu elektrickým proudem.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Černý subjekt, který je poskytován v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0154/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  USB:
 
Značka: neznámý
 
Název: EP-TA20EWE
 
Typ/číslo modelu:  EP-TA20EWE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  86696806738
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné.

Uživatel by se mohl dotýkat přístupných živých částí a úrazu elektrickým proudem.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bílé USB, které jsou k dispozici v umělohmotném pytli
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0155/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  USB:
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  odstavec 5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné.

Uživatel by se mohl dotýkat přístupných živých částí a úrazu elektrickým proudem.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bílý polévkový plech s fialovým pruhem v plastovém sáčku
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0156/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  USB:
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EP-TA20JWE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  S /N R37G15Z7JP1RT3
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné.

Uživatel by se mohl dotýkat přístupných živých částí a úrazu elektrickým proudem.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bílý USB, který je k dispozici v umělohmotném pytli
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0167/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Mitsubishi Fuso
 
Název: eCanter
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E4 * 2007/46 * 0785 *; Typ: FE4P10F1N2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od září 2017 do prosince 2017.
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
V důsledku vadné distribuční jednotky může dojít k zkratu v elektronice vozidla. Může dojít ke zvýšené odolnosti nebo může dojít k přerušení výkonu a /nebo, pokud jsou proudy vysoké, může nastat tepelná událost.
To by mohlo vést k rozkolu vozidla nebo k vypuknutí požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0177/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Econic
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E1 * 2007/46 * 1221 * Typ: NGE-L64
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 1. října 2013 do 26. července 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pneumatické brzdy na zajišťovací brzdě mohou být za určitých podmínek při spouštění vozidla do nejnižší polohy poškozeny roztřením hnacích hřídelí.
V důsledku toho by mohla kola v průběhu času působit při použití brzd do džemu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0197/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Unimog
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu: E1 * 2007/46 * 1214, * 1215, * 1216 Typy: UGE-452, UGE-232, UGE-453
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od srpna 2013 do ledna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Je možné poškodit svazek elektrických vodičů.
To může ovlivnit funkci jednotky osvětlení (včetně přívěsu), elektrické napájení kabiny, řídicí jednotky motoru (MCM) a protiblokovací brzdový systém (ABS) zadní nápravy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Maďarsko, Slovensko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0198/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Scania
 
Název: 4-, G-, P-, R-series and possibly others
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu: E4 * 2007/46 * 0030, * 0031, * 0032, * 0038, * 0039, * 0040, * 0045, * 0046, * 0605 a případně jiné druhy: N320, N321, N322, N330, N331, N332, N340, N341, N351.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 2007. do června 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadné seřízení geometrie řízení nebo nedostatečné seřízení zastávek řízení může vést k tření kol v sloupku řízení.
Výsledkem je, že by se u sloupku řízení mohl zlomit, což by vedlo ke ztrátě ovládacího prvku řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0199/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: EvoBus
 
Název: Sprinter Transfer, Sprinter Mobility
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu: E13 * 2007/46 * 1295, e13 * 2007/46 * 1294 Typy: KA-UM/UL/UXL-M2, KA-UM/UL/UXL-M3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od června 2010 do července 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V oblasti inflačního prostoru pro airbag cestujícího se nachází poznámka o zabudovaném mikrofonu pro cestovní průvodce.
Pokud by byl airbag aktivován, mohl by být poškozen.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 5