Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 18 ( Zveřejněno: 15/05/2009)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0626/09       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Sada čokoládové vonné silice (vonné silice)
 
Značka: Amelia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 80365
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu a zápachu, které může být zaměněno za potraviny. To může vést děti k jejich vkládání do úst a k lakování.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  9 tyčky z čokoládové mýdla, balené v dárkové krabici. Každá tyč má přibližně rozměry 40 mm x 35 mm x 20 mm.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0633/09       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Palubní zařízení na palubě
 
Značka: Soltera
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SOLTERA KENT: REFERENČNÍ ČÍSLO 54 97 81, SOLTERA HARMONY: REFERENČNÍ ČÍSLO 54 97 80.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek s sebou nese riziko zranění, protože blokovací mechanismy, které by měly držet nohy předsedy v místě, jsou smontovány chybným způsobem a nefungují tak, jak bylo zamýšleno.Bylo oznámeno několik mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Palubní zařízení na palubě.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0634/09       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: New Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CT-A1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu uvolňování niklu v rozmezí 0.08–1.5 µg/cm² za týden.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Kruhové červené plastové náušnice o průměru 5 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0646/09       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Tocaster
 
Značka: Orbit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor OPT-401 Pořadové číslo 0363800103
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Chybí dostatečná ochrana proti náhodnému kontaktu s živými částmi,— kovová část nádoby, která sbírá drobky, není uzemněna a může se stát živým, pokud je nesprávně vložen do svého otvoru, a dojde k poruše v kabelové izolaci,U rány po jeho likvidaci může být poškozena izolační izolace.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy. EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dvouštípenový plátek zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0652/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Gelová záchodová disky – Duct Fresh disses
 
Značka: S.C. Johnson
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obal neobsahuje upozornění, že výrobek může být zvláště lákavý pro děti, a měl by být proto zařazen do místa, kde není přístupný.Řada oznámených incidentů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku ze strany podniku, jehož účelem je umožnit uvedení nového výstražného štítku na výrobek. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lepenkové obaly obsahující aplikátory pro uvedení parfémovaných toalet.
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0631/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – ventil ke kontrole přídavných brzd
 
Značka: MITSUBISHI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Oulander, Langer
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože v důsledku toho, že se při kontrole ventilu brzdy porucha brzdy poprvé stlačuje brzdový pedál po několik hodin, je nutno zvětšit provozní sílu (bez pomoci brzd). Zpočátku je obtížné stlačit brzdový pedál a pomalu řídit (např. při ovládání vozidla), ale brzdový pedál se opět vrátí do normálního stavu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká modelů CW5W, CX3A, CX4A, CY2A, CY3A, CY4A. (a /T, SST, CVT), které byly získány do prosince 2008. Poznámka: vzhledem k rozdílné povaze brzd se do systému neprovádí žádná vozidla s manuální převodovkou. .
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Německo, Irsko, Nizozemsko, Slovinsko, Švédsko, Island, Portugalsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0632/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – DEM – software na CEM
 
Značka: VOLVO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  V70, XC70, S80.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože software na CEM může ovlivnit provoz stíračů čelního skla. Jestliže tato podmínka nastane, může vést ke chybné funkci, jejímž výsledkem je stírače, aby se v případě potřeby buď aktivovala, nebo v případě potřeby neaktivuje. Tato podmínka představuje nepřiměřené riziko pro bezpečnost motorových vozidel.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vzoru roku 2007 a částečně 2008 vozidel, která jsou vybavena poplašným zařízením. < href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w18/0632_09volvo.pdf“target="_blank „>Viz přiložený seznam.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Nizozemsko, Dánsko, Polsko, Švédsko, Slovinsko, Německo, Malta, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0625/09       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Třešně a višně se oteplují (Bouillotte cerises)
 
Značka: Nature et découvertes
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor: Hotická značka: 15113450
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože po zahřátí v troubě příliš dlouho (např. po 8 minutách při 700w nebo 5 minutách při 1 000w) se třešně mohou stát příliš horkými, než výrobek způsobí požár.
Jeden nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je červenou plstí (bio bavlněná vlákna), oteplení na višňových jímkách (lze pociťovat pomocí látkové látky). Rozměry: 34 x 19 cm.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0622/09       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Vest – Záchranné a bezpečnostní vesty
 
Značka: Racing TYPE R
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor DN32009,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5996381320095
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože vlastnosti reflexního materiálu nejsou v souladu s požadavky. Vesta, která je prohlášena za ochrannou výstroj, nezajišťuje bezpečnost uživatele v temnu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 471.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výstražný signál s vysokou viditelností se skládá ze žluté fluoreskující látky se dvěma horizontálními reflexními pruhy. Označení: CE, EN 471. Složení textilie – 100 % POLYESTERA.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0645/09       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Ochranným vestou Horse-jezdřidiče
 
Značka: EURORIDING
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ODKAZ 0049 197
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože odolnost proti nárazu nesplňuje požadavky. Kromě toho nejsou poskytnuté informace a informace dostatečné.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13158.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zničení produktů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ochranný vesta/vestky pro jezerní jezdce, v barvě černé barvy.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0648/09       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Motory pro rekreační plavidla – palivový článek
 
Značka: VOLVO PENTA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzory Penta 3.0GXi a 3.0GXiC
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru kvůli závadě ve spojení vysokotlakého palivového vedení, kvůli kterému může dojít k úniku. Únik paliva je nebezpečím požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odvolání se týká společností Volvo Penta 3.0GXi a 3.0GXiC 3.0 litru paliva s vstřikovanými motory, v rámci rozpětí pořadového čísla: 4012245468–4012256356.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0616/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Umělé hudební nástroje – Maraca
 
Značka: Tupperware
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Tvar O-Maraca Bolín 93, kód KN: 3924100.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože jeho průměr je příliš malý.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobcem z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová, barevná Marka ve tvaru modré a červené koule s žlutou rukojetí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Dánsko, Polsko, Norsko, Lotyšsko, Estonsko, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0617/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor poníků
 
Značka: Sweet Pony
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5903696687126, MK 3696687.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože modrý por obsahuje 31 % hmot. bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a bílý pony obsahuje 31 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Soubor dvou ponútvarů vyrobených z měkkého plastu. Větší poj je světle modrá a menší je bílá. Popoví mají modré a růžové manes a octy. Pobalené do krabice z lepenky růžové lepenky s plastovým oknem, pomocí kterého jsou viditelné poníci. Na lepenku je visačka s označením CE, piktogram pro omezení věku 0–3, jméno a adresa dovozce, „vyrobeno v Číně“ a upozornění: „Výrobek není vhodný pro děti do 3 let“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0618/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka pro mobilní telefony – Vízový styl
 
Značka: Baby phone
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6213 HS56978/79
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5908264450676
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:


Poškození sluchu, protože emise akustického tlaku jsou 99 dB, zatímco mezní hodnoty pro hračky do ucha jsou 80 dB,

— nebezpečí udušení, protože malé části mohou být snadno odděleny a plně zapadlé do zkušebního válce pro malé části.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mobilní telefon s vyobrazením kresleného kresleného psa a nápis „ahoj“. Hračka je vyrobena z tmavožlutého plastu s pěti tlačítky barevné zeleně, tmavě modré, světle žluté a oranžové barvy. Hračka je napájena 2 bateriemi AA. Stisknutí tlačítka způsobí zvuk a vyzařování světla. Na štítku a obalu jsou upozornění a informace týkající se výrobku v polštině: jméno a adresa dovozce, „CE mark“, „Made in China“, číslo přípravku a EAN, piktogram týkající se omezení podle věku 0–3 a upozornění „Nebezpečné nebezpečí způsobené malými částmi“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0620/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkké hračky
 
Značka: Disney
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobky představují nebezpečí zalknutí, protože malé části mohou být snadno odděleny a tyto části se zcela vejdou do zkušebního válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Řada měkkých hraček, vysoké 17 cm, s přísavkami pro zavěšení je. Hračky představují údaje z kreslených kreslených znaků: Malike Mouse, Piglet a Pooh. Nejsou baleny, ale volně se přepravují v 1 m³ lepenkových krabic. Tento výrobek pochází z boje proti terorismu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0628/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: Elaine
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 3042
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože plastový materiál na přední straně panenky obsahuje 27 % hmotnostních
bis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP).
Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Panenka, dlouhá 30 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0636/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská čárnice
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — bod č. 100882721, KBM-004, Bod č. 100882723, KBM-009.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože množství diisononylftalátu (DINP) a di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) překračuje maximální povolenou úroveň 0,1 %:— červené plastové rukojeti
22 % hmotnostních DEHP,Černé plastové rukojeti k uvolnění
12 % hmotnostních látky DEHP a 1,9 % hmotnostní látky DINP.Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  — Červený a oranžový meta „l“ (1) (1) — Zelený kovový vozík s dřevěnou stranou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0637/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zdobení zdobených šperků
 
Značka: Free & Easy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  588, kód EAN: 8711295797545.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože červený plastový řetězec obsahuje 33,0 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů ze strany dodavatele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šperky a klenoty vyrobené z ethylen-vinylacetátového acetátu. Perly, barvy modré, žluté, růžové, oranžové a purpurové, jsou vyrobeny z měkkého materiálu a jsou zahrnuty červené plastové struny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0638/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vrchní část pro panenky a loutky
 
Značka: TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900733006483
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


Zranění, protože se může zlomit,

Udušení, protože plastový pytel používaný pro balení má tloušťku menší než 0,038 mm.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka pro panenky a loutky vyrobená z kovových trubek. Manipulace s držadlem je pokryta plasty. Sedadlo, zápojem a „koš“ jsou zhotoveny z modré a bílé barvy; ostatní části hračky jsou barevné modré barvy. Na jedné straně pram je bezpečnostní zařízení. Obal je průhledný plastový pytel s označením a upozorněním, jako jsou: Označení CE, číslo EAN, název a adresa dovozce, „Vyrobeno v Číně“, „Použití pod dohledem dospělé osoby“, „Neurčeno pro děti do 3 let“, piktogram týkající se omezení věku 0–3, „Pozor! Obsahuje malé části – riziko spolknutí“, „hračka by měla být uchovávána mimo dosah dětí do 3 let“, „Platí pouze pod dohledem dospělého“, „Podbalení by mělo být zachováno, neboť obsahuje důležité informace“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0639/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon: jako figurka
 
Značka: TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5906340371976 4/TS 713; Č. 821
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože vážené emise akustického tlaku jsou 100 dB, zatímco mezní hodnoty pro hračky, které jsou uvedeny v likvidaci, činí 80 dB.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka pro mobilní telefony ve formě želva Ninja. Hračka je vyrobena z plastové barevné modré, hnědé, zelené a zlaté barvy. Oči hračky jsou diody. Hračka je napájena 2 bateriemi AA; stisknutí tlačítka způsobí zvuk a vyzařování světla. Na nálepce a obalu se uvádí upozornění a informace týkající se výrobku: jméno a adresa dovozce, „CE značka“, „Vyrobeno v Číně“, číslo přípravku a EAN, piktogram týkající se omezení věku 0–3, „Chování nebezpečí z důvodu malých částí“, „Pozor! Riziko uvádění baterií do úst dětí“, „Obaly nejsou hračkou“, „hmotnost – 48 g“. Údaje o licenci, kterým se rozumí, nejsou k dispozici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 8 fotografií

2 ze 8 fotografií

3 ze 8 fotografií

4 ze 8 fotografií

5 ze 8 fotografií

6 ze 8 fotografií

7 ze 8 fotografií

8 ze 8 fotografií

Číslo varování: 0647/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky a cukrovinky
 
Značka: Biaoda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Letoun s rotující střechou, model: Č. 671, YWA-271,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6914204338071. 2. Žabí, model: Č. 8856, YWA-422, Bkód: 6914204000789. 3. Ryby (Cartoon), model: Č. 119, YWA-469, Bkód: 6914204001746. 4. Králík, model: Č. 978c, YWA-477 Barkód: 6914204001708. 5. Helikon, model: Č. 186, YWA-423 Barkód: 6914204000268. 6. Nádrž Turtle, model: Č. 5398, YWA-478, Bkód: 6914204001753. 7. Dinosaur, model: NO288, YWA-429, čárový kód: 6914204000312.
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobky obsahují malé části, které se mohou snadno oddělit s minimální silou. Malé části, které se zcela vejdou do válce pro malé části, a malé děti je proto mohou postavit do úst s nebezpečím zalknutí.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hračky jsou ve tvaru letounu, žáby, ryby, králíka, helikoptéry (slony), olejové nádrže a dinosaur a jsou vyrobeny z tvrdého tvrdého plastu. Každá číslice je připojena na průhlednou plastovou trubku, která se naplní bonbóny. Hračky mají štítek, na němž je uveden čárový kód, model položky, země výroby (Čína), složky bonbónů, které jsou rovněž z Číny, a varování „nevhodné pro děti mladší 3 let. Malé kousky, nebezpečí zalknutí“. U každé hračky vyrytý nápis uvádí značku hračky, která je „BIAORP“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0614/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dásní návleky na návleky na návleky na návleky
 
Značka: 1 TO 3
 
Název: Black suede ankle boots
 
Typ/číslo modelu:  Vzor STYLE V6297, kód 8165812, barva černá
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jedná se o patové boty bez patky. Jsou zabaleny v lepenkové krabici, která obsahuje rovněž sáčky označené jako sáčky: „SLIŽKOVITÝ AGENT NEJÍST“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0619/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Horní hranice pro děti
 
Značka: FOX BABY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 337789010024, С-20, položka č. BS 9–3127.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v oblasti krku a krku.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Horní část dítěte s černým a bílým pruhy a kapotou se šňůrami. Uvnitř oděvu je štítek s těmito informacemi: složení -100 % bavlny, k níž došlo v Číně, r a 337789; RN 110996; CA 35023. Na výrobku je připojena další etiketa s těmito údaji: „FOX BABY“, „Boys street“, položka č. BS 9–3127, čárový kód 337789010024, С-20, ceny za příslušné země, které byly označeny těmito symboly IL, BG, CN, CA, HR, PH, Pico, RO, RU, PA, S, MD. Tyto údaje jsou rovněž uvedeny na etiketě připevněné k obalu. Výrobek se prodává v průhledném polyethylenovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0627/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Magie di Fata
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B 8033-A05 GREY.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože sáčky obsahují 300 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF) a obuv obsahuje 35 mg/kg DMF. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  ’A’ s’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0635/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skumf
 
Značka: Accessories
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Art. No. VGL1047, Pikkukka
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu zakázaných azobarviv; modré barvy uvolní 45 mg/kg 3,3’-dimethoxybenzidinu, která překračuje limit 30 mg/kg.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Zelené prádlo rozrýhané se žlutými a modrými květinami, o rozměrech 180 × 60 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0640/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 331166, čárový kód: 0 227424 000037
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti tkaninového pásu v prostoru pasu o délce větší než 360 mm. výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle které je pro oděvy určené pro obě věkové skupiny (0 až 6 a 7 až 14 let) pásy nebo saše, které jsou určeny k svázané na přední straně oděvu, přijatelné za předpokladu, že nejsou-li tyto oděvy delší než 360 mm, měřeno od místa, kde mají být vázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Dětské kalhoty ve světle hnědé barvy s růžovým, textilním pásem v prostoru pasu. Kalhoty mají dvě kapsy a jsou vyšívané s květy. Na jednu z kapes jsou také přípravky na vlasy v různých barvách (zelené, zlaté, modré a žluté). Uvnitř je našit textilní štítek s nápisem: „JUMBO, 12 MĚSÍCŮ“. Kromě toho existuje lepenková etiketa připevněná k kalhoty, která obsahuje stejný nápis a informaci o výrobku, adresu dovozce a zemi původu. Velikost: 12 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0641/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vážené dámy
 
Značka: Latinas by Tooc
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 721458
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vysoké boty. Jedná se o černý karton s názvem „LATINAS BY TOOC“ vytištěný v bílé barvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Portugalsko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0642/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Obuv
 
Značka: Golden Mouse, Sprandl and Kaxilu,
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzory: 5077, 9215–19 a 872
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi a v sáčcích (3,6 mg/kg) obsažených v obalu. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Obuv pro muže, ženy a děti se svrškem a podrážkami. Balení: lepenková schránka, která je označena značkou a modelem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0643/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí sandály
 
Značka: Bubble Bobble
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 1247
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, a to z důvodu přítomnosti malých částí, které se mohou snadno oddělit, a tyto části se vejdou do válce pro malé části.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Sandály se syntetickými svrškem a podešvemi. Přední část svršku má široký popruh, který přepravuje různé ozdoby, jako například květiny a motýli, s bižuterie a frácením. Mají také zadní popruh s malým a malým popruhem, který umožňuje, aby se i přes kotník upevnil.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0644/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Lola Rico
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: SP5124
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi (87,35 mg/kg) a v sáčcích (324,00 mg/kg) obsažených v obalu. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Obuv pro dámy se syntetickými horními a výhradními, s ozdobnými sponami pro svršek. Balení: Oranžový rámeček s bílými květy; obchodní značka se skládá z poklopu. Uvádí se i model a barva (purpurové). Rámeček obsahuje sáčky s antihoubovým činidlem, které jsou označeny: „Hřišný agent Do Not Eat“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0630/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Mastkový prášek – jarní čerstvá linka/volně žijící orchiid parfém
 
Značka: BURTON
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  UP-6273Z
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje arsen na úrovni 15.2 ± 3,2 mg/kg. To by mohlo vést k absorpci s následnými problémy s kůží, nízkou odolností vůči infekcím, srdeční chorobou a poškozením mozku. Ukázalo se rovněž, že arsen je karcinogenní (kůže, plíce, játra, močový měchýř a mízní cév) a mutagenní (poškození DNA).Arsen je zakázán v kosmetických prostředcích a výrobcích pro osobní hygienu ve směrnici 76/768/EHS o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Parfémovaný tažikový prášek.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0613/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Tocaster
 
Značka: Superior
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KT-600G, bod č. 10000267, pořadová čísla 3006642 a 3007016
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože úplné odpojení pole nefunguje správně a vodicí dráty nejsou připojeny správně. Tyto dvě kombinované poruchy mohou způsobit, že se obydlí stane živým.
Jeden nahlášený incident.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60335 a EN 61058.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modrý toaster se dvěma sloty pro umístění chleba. Umělé ustájení, opékání zhnědnutí, tři tlačítka pro rozmrazování, oteplování a zastavení, každý s výstražným světlem umístěným vpravo od každého tlačítka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0615/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Chrániče zásuvek – Steckedosen-Sicherung
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 11208 EAN 4037684112084
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože po vložení spojení a po jejich opakované odstranění se bezpečnostní desky zásuvky již zavírají. V důsledku toho již nelze zaručit, že zařízení brání dětem v dotyku s živými částmi zásuvky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balení s blistrem obsahující 9 chráničů zásuvek.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0621/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Stříkací pistole, systém s jemnými rozprašovači
 
Značka: Wagner
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Wagner W650, Wagner W660 s počtem řad: 4.004.025.019.883 A 4.004.025.058.608, 4.004.025.058.615 A 4.004.025.058.608 4.004.025.060.243 A 4.004.025.060.120 4.004.025.060.564 A 4.004.025.061.172 4.004.025.058.608 A 4.004.025.062.261 4.004.025.061.936 A 4.004.025.062.605 4.004.025.062.735 A 4.004.025.063.398 4.004.025.062.964 A 4.004.025.062.995
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože spínač skříně vydrží požadavky na sílu a jejich živé části se dají k dispozici.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický a jemný systém postřikem pro použití základních nátěrových hmot, barev, laků, výrobků ze dřeva nebo přípravků na ochranu rostlin atd.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Malta

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0623/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér – adaptér „vše v jednom“
 
Značka: Active travel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. nr. 865882, EAN č. 5 707 920 011 103
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Kontaktní kolíky adaptéru mohou být vystaveny a proto se dotýkají předchozího nebo během použití,Je možné dotknout se i kontaktních kolíků na vložené zástrčce,— je možné vložit jeden kolík do vidlice, zatímco ostatní živé piny jsou vystaveny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Cestovní adaptér, 10–16 A, 250 V, max. 2200 W, 110 ~ 250 V, mrk: EVROPĚ.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0624/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní univerzální adaptér
 
Značka: Elworks
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo EAN 5 701947 509100
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Kontaktní kolíky adaptéru mohou být vystaveny a proto se dotýkají předchozího nebo během použití,Je možné dotknout se i kontaktních kolíků na vložené zástrčce,— je možné vložit jeden kolík do vidlice, zatímco ostatní živé piny jsou vystaveny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Cestovní adaptér, 10A, 250 V ~ UV-19
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0629/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sestava pro prodloužení šňůry – Vivanco
 
Značka: Vivanco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ODKAZ 14716
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože otvory v zásuvkách nejsou dostatečně pružné, aby bylo zajištěno, že je dotykový tlak s kolíky vidlice dostatečný, a to do té míry, že výrobek nevyhoví zkoušce zapojení kontaktní osoby.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Prodlužovací šňůry nastavené pomocí vypínače, kabelu 1,4 m a tří zásuvek. Balení je opatřeno štítkem s ovíkem z lepenky, v němž je uvedeno: „EDS 3S, EDB-Nr. 14716. VIVANCO CE. Vyrobeno v Číně. ME 63“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Island

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0649/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Mezinárodní cestovní adaptér „vše v jednom“
 
Značka: Wonplug
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. WP-931L
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:V případě, že je adaptér uzavřen a připraven k použití, je možné získat přístup k živým částem,Adaptér může být vložen do zásuvky, zatímco ostatní kolíky jsou vystaveny,Okenice lze ovládat jedním kolíkem,Adaptér nemá žádné ustanovení o uzemnění, a proto není vhodný pro použití se zařízením pro konstrukci třídy I – za tímto účelem nejsou k dispozici žádné upozornění,Že kolíky na adaptéru nejsou v souladu s normou, protože jejich umístění a rozměry nejsou správné,Adaptér nebyl roztavený.Produkt není v souladu s příslušnou normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažením produktů ze strany spotřebitelů ze strany dovozců a zabavením produktů ze strany orgánů.

 
Popis:  Mezinárodní adaptér pro cestování.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království, Česká republika

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0650/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Univerzální cestovní adaptér
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 90109
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože tam, kde se do zásuvky vloží 3kolíková zátka, je horní sada tkalcovských zátkových svorek exponována a zpřístupněna při připojení k síťovému výkonu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Univerzální adaptér složený z kompaktní jednotky 1° s 4 mezinárodními adaptéry.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0651/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Železobetonový železo – Ionnic Marcel Iron
 
Značka: DSH Single
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DSH-588
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu nevhodné konstrukce vidlice (plochý, se šrouby, nevhodné izolační plochy), který může vést k zkratu a úrazu elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Síťky na vlasy ze tmavomodrého plastu, balené v kartonové schránce růžové lepenky s vyobrazením výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 18