Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 17 ( Zveřejněno: 08/05/2009)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0610/09       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Gelová svíčka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 16133578; EAN 2000161355788
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože může dojít k odstranění barevných velikonočních jiker na svíčky snadno a zapadlé do válce pro malé části. Vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn za potravinu. To může vést děti k tomu, aby ji do úst vložily a aby ji neumožnily, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Gelová svíčka v průhledném skle, zdobená čtyřmi malými velikonočními vejci (zelená a žlutá).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0598/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy – 50 Microluces
 
Značka: GUIRMA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.: 22971, čárový kód: 841226722219
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kabel neprojde zkouškou tahem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Řetěz světla s 50 mikrosvětly pro vnitřní použití a tmavozeleným kabelem o délce 5 metrů. Plastové obaly a průhledné plastové obaly umožňují spotřebitelům vidět osvětlovací řetězec. Na etiketě jsou uvedeny tyto údaje: „220V-240V-50 Hz. 29 W (50 světla) x 9,5 V, 0,06 A, 0,57 W. CE. Vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0601/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy
 
Značka: WR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:
Vzhledem k tomu, že řetězy jsou třídy 0, jsou spotřebiče třídy, vzhledem k tomu, že dvouvodivá přívodní šňůra má pouze základní izolaci,Vodiče napáječe musí mít plochu průřezu menší než 0,5 mm²;Rozměry vidlice jsou menší než rozměry požadované normou.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598 a EN 60083.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  1. Jízdní řetěz sestávající ze 100 miniaturních žárovek (světelné světla); barevná žlutá, zelená, modrá, červená; vybaveno ovládacím zařízením pro změnu účinků osvětlení; s napáječem bez dodatečné izolace; zástrčka – typ „euro“ nesoucí symboly 2.5А 250 V, 50 Hz. Balení: krabi s modrou lepenkou s vyobrazením Santa Claus ve palice vytaženými soba z pozadí startéry. 2. Jízdní řetěz sestávající ze 180 miniaturních žárovek (světelné světla); barevná žlutá, zelená, modrá, červená; vybaveno ovládacím zařízením pro změnu účinků osvětlení; s napáječem bez dodatečné izolace; zástrčka – typ „euro“ nesoucí symboly 2.5А 250 V, 50 Hz. Obal – červený lepenkový rámeček s vyobrazením různých barevných vánočních bauxidů, označených: „WR“, „180 světelných zdrojů, 8 programů, 100 svítilen, 220 V“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0602/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Microlampadas multifuncoes
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  140L
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Napájecí kabel má pouze základní izolaci,Vodiče napáječe musí mít plochu průřezu menší než 0,5 mm²;Světelné řetězy nejsou označeny maximálním jmenovitým příkonem,Informace obsažené v návodu k použití informují uživatele o tom, že světelné řetězy mohou být použity jak v uzavřené, tak otevřené oblasti, která je klamavá, neboť je zjevně určena pouze pro použití v uzavřených prostorách.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec sestávající ze 140 miniaturních žárovek (světelné zdroje na rýži); barevná žlutá, zelená, modrá, červená; vybaven ovládacím zařízením pro změnu účinků osvětlení; se jmenovitým napětím úplného řetězu 220 V vyznačeným na obalu; zástrčka s symboly 2.5А 250 V, 50 Hz. Jedná se o lepenkové krabici v temnu modré barvy s nepatrnými bílými skvrnami a obrázky Santa Claus v palice. V bulharštině existují tištěné pokyny se jménem a adresou dovozce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0603/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Systém osvětlení – Vánoce – Vánoce – „Váš život s tímto Vánocemi“
 
Značka: Mini light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzory: 100L, 140L, 180L a 240L
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Horní část kontrolního pole je připevněna tak, že se částečně otevře s vynaložením minimálního úsilí,V přívodní šňůře není žádný kotevní úchyt.Napájecí šňůra má základní izolaci,Vodiče napáječe musí mít plochu průřezu menší než 0,5 mm²;— zástrčka nesplňuje požadavky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Řetězce osvětlení 100, 140, 180 a 240 s miniaturními žárovkami (rýžová světla); barevná žlutá, zelená, modrá, červená. Řetězy jsou opatřeny ovládacím zařízením pro změnu účinků osvětlení. Zástrčka je typu „euro“ s symboly 2.5А 250 V, 50 Hz. Výrobek se balí do fialové lepenkové krabice s obrázky jednostopých a lehkého řetězu, s označením „Vánocí sbírka, mini light, Light váš život – Vánoce“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0595/09       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj s baterií a vestavěnou baterií – osvětlení pro osvětlení
 
Značka: TDR San He
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WJ8008
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Rozměry vidlice a zátka pro přístroje jsou nevyhovující,Plocha průřezu drátu je menší, než je požadováno,Po odstranění určitých součástí, aniž by byl použit nástroj, mohou být živé části přístupné při nabíjení.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je vyroben z černého nebo šedého plastu s funkcí tlačítka na jedné straně a zástrčkou pro napájení z elektrické sítě. Na jedné straně jsou tři bílé světlo LED a na straně tří barevných diod LED. Zabudované baterie lze nabíjet ze síťového napájení. Pomocí klipu je možné zafixovat na jízdní kolo. K výrobku je připojen kabel (včetně zásuvky a zásuvky pro přístroje). Balení: plastové nebo lepenkové krabice. Označení je totožné s oběma typy obalového materiálu. Technické parametry na krabici: 110V-220V ~, LED-ek: 3,6V, 4V, 0,6A.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0596/09       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj s baterií a vestavěnou nabíječkou baterií – 3 LED/Pozor
 
Značka: Shuai Te Er
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  15628, ZLSQH a XH807 (na výrobku), vzor: 807 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Rozměry vidlice a zátka pro přístroje jsou nevyhovující,Plocha průřezu drátu je menší, než je požadováno,Po vyjmutí některých součástí, aniž by byl použit nástroj, jsou živé části během nabíjení přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je vyroben z černého plastu pomocí tlačítka na jedné straně a zástrčkou pro dodávku ze sítě. Na přední i na straně LED se nacházejí tři bílé světlo LED. Zabudované baterie lze nabíjet ze síťového napájení. K výrobku je připojen kabel (včetně zásuvky a zásuvky pro přístroje). Technická specifikace: 110V-220V ~, LED: 3,6V, 4V, 0,6A.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0611/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly BMW
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BMW F 800 GS, typ E8GS.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože v důsledku nesrovnalostí ve výrobním procesu se mohou nápravy s možností rychlého uvolnění náprav porušit z důvodu snížené tloušťky stěn. Silné zatížení předního kola (například na boků) by mohlo způsobit poškození rychlovité nápravy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Příslušné motocykly mají číslo schválení typu e1 * 2002/24 * 0352 a byly postaveny v období od srpna 2008 do října 2008.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Švédsko, Portugalsko, Maďarsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0608/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská sada sklápěcích stolu a židle – automobily
 
Značka: Disney pixar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Neexistují žádné uzavírací mechanismy,


Vzdálenost mezi pohyblivými částmi je větší než 12 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Počet dětí: sklopné židle s kovovým povrchem a plastickým čalouněním a sklápěcí stolek, a to jak s nápisem „Disney pixar“, Výrobek se prodává v lepenkových obalech.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0587/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor dvou sílíků
 
Značka: Baby plaything / Js
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5904265097933, FS-34196 ABC.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, a to z důvodu malých částí, které se mohou oddělit.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je souborem dvou chrastidel: jeden ve tvaru telefonického přijímače vyrobený z modrého, žlutého a zeleného plastu, který se skládá ze dvou, sestavených kroužků, barevných bílých a fialových s listovou koulí, zbarvenou zelenou barvou. Na nálepce a obalu jsou upozornění a informace týkající se výrobku v polštině, název a adresa dovozce, označení CE, „vyrobeno v Číně“, číslo přípravku a EAN, piktogram týkající se omezení ve věku 0–3 let, „Chování nebezpečí z důvodu malých částí“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0588/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nosorožce nosorožce – volně žijící zvíře
 
Značka: Wing Crown
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5908265234510.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 18 % hmotnostních
diisononylftalát (DINP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je vyrobena z měkčeného plastu, má tmavě hnědou a šedou barvu. Na hračce není k dispozici pouze lepenkový štítek. Na lepenku jsou obrázky lví a lví, jak je uvedeno níže: „Volně žijící zvíře“, „Wing Crown“, „CE značka“, název a adresa dovozce, „vyrobeno v Číně“, piktogram podle omezení 0–3 omezení a upozornění: „Neurčeno pro děti do 3 let“, „POZOR! Nebezpečí udušení – malé části“, „Store hračka mimo dosah malých dětí“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0590/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Anmašnkový kroj – Barney
 
Značka: Disney
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: FA406/B Čárový kód: 428028773735
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení, protože rychlost šíření plamene přes purpurový tulale je větší než 30 mm/s.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  „Tinkerbell“ má růžový kroj v růžové, fialové a zelené s prtyly a ozdoby a aplikovatelné květy. Na vnitřní straně se používá energetický štítek, který zní: „Disney“, z lepenky, která je označena: „Disney Fungs – Disney. Od firmy Walt Disney masters „Peter Pan“ a symbol označující, že produkt není vhodný pro děti do tří let. Prohlášení rovněž obsahuje: „Nedoporučeno pro děti do tří let: obsahuje malé části.“
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0594/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tambura – první buríny
 
Značka: ELC (Early Learning Centre)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 4306 FIRST TAMBOURINE Čárový kód: 505004819322
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 

Výrobek představuje riziko snížení, protože má přístupné ostré hrany.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hračka Tamburíny a buben. Označení zní takto: Ve věku od 12 měsíců do 3 let. Vyrobeno v Číně. CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0586/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kabrioby – darovací souprava pro děti
 
Značka: Reino & Aino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CU 807707
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože volné konce šňůr jsou svázané a šňůry v pase delší než povolená délka 140 mm, což představuje riziko zachycení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN14682.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Dlouhodobý oděv z ekologicky pěstované bavlny pro děti vyrobený z ekologicky pěstované bavlny, velikost 62–68. Součást dárkové sady pro děti.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0589/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Sarah Zanka
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — ML 1021 P béžová — ML 1021 P hnědá Čárový kód: 3235314806001 Série: 172 až 189 pro šedou obuv; Série: 80 až 86 u černé obuvi.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože textilní řemínek obsahuje 15 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF). Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dámy, rozměry 36 až 41.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0592/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy, dámy – Mocasin antifaz hebilla
 
Značka: Luciano Barachini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 10343
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethylfumaranu (DMF) v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dámy dámy, černá obuv s třemi sponami na svršku. Obal je lepenkový rámeček s štítkem, který je označen značkou „LUUIANO BARACHINI“.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0593/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko se dívkou
 
Značka: Jumbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 6011b, čárový kód: 0 265729 000032
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců na objímkách o vyčnívající délce 150 mm.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dělnice se dívkou v růžovém a fuchsii se stahovací šňůrou na objímkách. Na přední straně je vyšívaný nápis: „Beauty“. Uvnitř je našit textilní štítek s nápisem: „JUMBO, 06Y LET“. Kromě toho se ke špičkovému výrobku přikládá lepenková značka, která obsahuje stejný nápis a informace o výrobku, adresu dovozce, zemi původu a cenu výrobku. Složení: 80 % bavlna, 20 % polyamid. Velikost: 06 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0597/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta s kapucí
 
Značka: Zuan Shibao
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F-005
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v oblasti krku a krku.
Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Vesta vyloženou vestou s kapucí, která obsahuje šňůrku s smyčkou na konci. Velikost: 4–5.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0604/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kabáty
 
Značka: Alexander
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobky představují riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy. Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Přednáška dítěte napodobenina kožešiny a usně se šňůrami v digestoři, v různých barvách, se štítkem, který obsahuje informace v bulharštině. Velikost pro děti do 7 let a 134 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0605/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sportovní obleky – Vikidie móda
 
Značka: Vikideia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v digestoři pocení. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy určené pro malé děti od narození do věku 7 let nesmí být navrženy, vyráběny ani dodávány se stahovacími řetězci, funkčními korkovými nebo dekorativními šňůrami v oblasti hrdla nebo krku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dětské sportovce do dvou částí: kalhoty a klík s kapucí obsahující šňůry na stažení. Na přední straně pocení jsou tištěné obrazy motýlů a nápisy: „Viktomie móda“, v různých barvách. Etiketa z kartonu a lepenky připojená k tričko obsahuje název, složení: 100 % bavlna a velikost produktu. Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0606/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: HUA FEI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.: 0861B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v části pláště pláště. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy určené pro malé děti od narození do věku 7 let nesmí být navrženy, vyráběny ani dodávány se stahovacími řetězci, funkčními korkovými nebo dekorativními šňůrami v oblasti hrdla nebo krku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dětská vesta s předním zipem, pákovým pásem a odnímatelnou kapotou s elastickými šňůrami. Řetězce se stahuje s stahovacím zařízením. Značka „HUA FEI“, vzor č.: 0861B. Informace jsou uvedeny v bulharštině: cena, složení: polyester – 100 %, výrobce: Čína, výrobce/dovozce: informace nejsou k dispozici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0607/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Happytree
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HR-828
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a poranění z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v digestoři a v oblasti krku i v pase.


Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Růžová sportovní výstroj pro dívky sestávající ze dvou částí – kalhoty a pocení šňůrami v digestoři. Uvnitř digestoře se natištěné šedé květy. Na přední straně je vyšívané a potištěný nápis, květy a motýly a v levém horním rohu se vyskytují korálky ve formě motýli. Kalhoty mají kordy v prostoru pasu, které jsou dlouhé 25 cm a malé kapsy na obou stranách. Na levé straně jsou vyšívané květy, nápisy a motýly. Značka „HAPPYTREE“, č. HR-828. V bulharštině existuje štítek s informacemi, jako je cena, složení (– -100 %), výrobce: Čína.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0609/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská klopile – ČIKI оf FSB
 
Značka: FSB COMERS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 524
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti krku kamsalis. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy určené pro malé děti od narození do věku 7 let nesmí být navrženy, vyráběny ani dodávány se stahovacími řetězci, funkčními korkovými nebo dekorativními šňůrami v oblasti hrdla nebo krku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dlouhé palky s dlouhými slevami u dětí, které jsou konstruovány s textilními kordy v oblasti krku. Výrobek se prodává v průhledných polyethylenových obalech, přičemž štítky obsahují tyto nápisy: ‚NIKI‘ оf ‚FSB‘, vzor 524, – Bulharsko, složení: 100 % bavlna.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0591/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Domácí vysavač – DC22 Motorprint Cleaner
 
Značka: Dyson
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DC22 MTHD EU AC – 511-EU-XXXXXX. DC22 MTHD CH – 511-CH-XXXXXX.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože hadice na dané položce s sebou nese elektrický kabel a motorizovaná čisticí hlavice. K pěti případům došlo v případě, že se hadice stala nadměrně opotřebenými, což má za následek expozici elektrických kabelů, která by v případě, že se jich uživatel dotýká, mohla způsobit úraz elektrickým proudem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vakuum válcovitého typu
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0599/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ohřívače vody
 
Značka: KEMZ (КЭМЗ)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor ЭП-0,5/220, 14705–83.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Napájecí šňůra má pouze základní izolaci,Ohřívač vody není označen minimální a maximální úrovní pro potápění zařízení.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Elektrické přenosné ponorné ohřívače vody s technickými specifikacemi vyznačenými na výrobku: 220V; IP X7; 0,5 kW; bílý přívodní kabel, zástrčka bez ochranného terminálu, která je opatřena značkami 2,5 a 220 V; balení – lepenkové krabice.
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0600/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ventilátor topení
 
Značka: Sapir
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SP-1970-BA
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože:


Při zkoušce s uzamčeným motorem se plastická turbína ventilátoru vznítí po 18 sekundách,

— zařízení není odolné vůči ohni a požár nevyšel 30 sekund poté, co plamen zhasne;

a nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože vodiče napájecího šňůry mají průřez 0,75 mm², který je menší než požadavek (1,0 mm²).


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Ohřívač se zabudovaným ventilátorem, který má být používán v koupelnách. Technické parametry: 2000W, 230V ~, 50 Hz; s označením pro ochranu třídy II před úrazem elektrickým proudem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0612/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysokotlaká voda
 
Značka: Unifirst
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor THG055CA, ref. 9221102. Čárový kód: 3551692211023
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože nemá správnou úroveň ochrany proti vniknutí vody.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrický vysokotlaký čistič l zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 17