Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 3 ( Offentliggjort på: 18/01/2019)
Berigtigelse:Meddelelse A12/1579/18 fra rapport 2018-044 er opdateret for at angive de berørte modeller og korrigere oprindelseslandet.

 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0050/19       
Kategori:  Håndværktøj
 
Produkt:  Hammer
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TP313
 
Batchnummer/stregkode:  6438443002604
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Hammerens greb indeholder de polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) benz (a) anthracen (målt værdi:84 mg/kg) og chrysen (målt værdi:22 mg/kg).
Disse PAH'er er kræftfremkaldende.Forbrugeren kan blive eksponeret, når produktet kommer i direkte og langvarig eller gentagen kontakt med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Metalhammer med gul og sort farve og plastikgreb.En selvklæbende etiket er fastgjort til vejgrebet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0062/19       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Selvbalancerende scooter
 
Mærke: IO HAWK
 
Navn: Hoverboard
 
Type/modelnummer:  925-IO-HAWK 1
 
Batchnummer/stregkode:  03051511183116
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produktets afgiftskredsløb har ikke nogen slutskift.Batteriet kan således overbetale og overvarme, hvilket kan føre til brand.
Desuden kan plasthudens plasthus let fange brand.De indvendige elektriske ledninger i hoverboard er i kontakt med skarpe kanter, som kan være til skade for isoleringen.Produktet opfylder ikke kravene i maskindirektivet og de relevante europæiske standarder EN 62133 og EN 60335-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  2-hjulselvbalancerende scooter (hoverboard), herunder instruktioner og oplader."ladeinput":100-240V Output:DC 42V.Emballeret i en rektangulær papkasse mærket med "IO HAWK" og et billede af løbehjul.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0064/19       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Selvbalancerende scooter
 
Mærke: Cool&Fun
 
Navn: Electric Hoverboard
 
Type/modelnummer:  EL-ES01 (JD-6.5)
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produktets afgiftskredsløb har ikke nogen slutskift.Batteriet kan således overbetale og overvarme, hvilket kan føre til brand.Desuden kan plasthudens plasthus let fange brand.
Produktet opfylder ikke kravene i maskindirektivet og de relevante europæiske standarder EN 62133 og EN 60335-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  2-hjul, selvbalancerende scooter (hoverboard), herunder instruktioner og en oplader."ladeinput":100-240VAC Output:29.4VDC 1550mA Packaged i en rektangulær papæske.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Luxembourg

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0072/19       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Hjelm for bjergbestigere
 
Mærke: Xinda
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NT9907
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Den vertikale stødabsorberende kapacitet er for lille.I tilfælde af sammenstød med hjelmen, f.eks. som følge af nedfaldende sten, absorberes den indfaldende energi ikke i tilstrækkelig grad og kan medføre hjernerystelse og endog tab af bevidsthed eller koma.
Desuden er hjelmen ikke tilstrækkelig stabil.Sten, der påvirker hjelmen, kan perforere den, hvilket muligvis kan føre til alvorlige kvæstelser af hovedet.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om personlige værnemidler (siden 21/04/2018 ophævet ved forordningen om personlige værnemidler) og den relevante europæiske standard EN 12492.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  "klatrehjelm for bjergbestigere".Produktet blev solgt online (især via Amazon).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/0073/19       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Hjelm for bjergbestigere
 
Mærke: Xinda
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  XD-Q9664
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Den vertikale stødabsorberende kapacitet er for lille.I tilfælde af sammenstød med hjelmen, f.eks. som følge af nedfaldende sten, absorberes den indfaldende energi ikke i tilstrækkelig grad og kan medføre hjernerystelse og endog tab af bevidsthed eller koma.
Desuden er hjelmen ikke tilstrækkelig stabil.Bjergarters påvirkning kan medføre, at hjelmen bliver perforeret, eventuelt med alvorlige hovedskader.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om personlige værnemidler (siden 21/04/2018 ophævet ved forordningen om personlige værnemidler) og den relevante europæiske standard EN 12492.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  "klatrehjelm for bjergbestigere".Produktet blev solgt online (især via Amazon).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0074/19       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Hjelm for bjergbestigere
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  STK0154016999
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Hjelmen er ikke tilstrækkelig resistent over for indtrængen.
Det vil være muligt for klipper at trænge ind i hjelmen, hvilket muligvis kan forårsage alvorlige skader på hovedet.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om personlige værnemidler (siden 21/04/2018 ophævet ved forordningen om personlige værnemidler) og den relevante europæiske standard EN 12492.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  "klatrehjelm for bjergbestigere".Produktet blev solgt online (især på eBay).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0075/19       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Hjelm for bjergbestigere
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  STK016600715
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Hjelmen er ikke tilstrækkelig resistent over for indtrængen.
Det vil være muligt for klipper at trænge ind i hjelmen, hvilket muligvis kan forårsage alvorlige skader på hovedet.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om personlige værnemidler (siden 21/04/2018 ophævet ved forordningen om personlige værnemidler) og den relevante europæiske standard EN 12492.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  "klatrehjelm for bjergbestigere".Produktet blev solgt online (især på eBay).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0078/19       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Gadgets
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Lighteren appellerer til børn på grund af dens form og farve.
Børn kan lege med den og lide forbrændinger eller brand.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 13869.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Denne produktliste blev fjernet af Amazon., Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Mindre gadgets i form af en rød ildslukker.Produktet blev solgt online (især via Amazon).
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0077/19       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  LED-lyskæder
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Lampki ozdobne LED
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  6903157483822
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Ledningerne har utilstrækkelig isolering og giver ikke tilstrækkelig modstand, som kan forårsage en kortslutning og brand.
Anordningen er ikke tilstrækkelig modstandsdygtig over for fugt, og strømførende dele kan blive tilgængelige ved håndtering, hvilket kan føre til elektrisk stød for brugerne.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  LED-belysning med 200 lys til indendørs og udendørs brug.Emballage:karton- eller papkasser
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0052/19       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  LED-vandløbslyset
 
Mærke: Lexxa
 
Navn: 30W LED valonheitin
 
Type/modelnummer:  Power supply unit:BDF-841A.Lysarmatur:433 230
 
Batchnummer/stregkode:  6430038492111
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering af transformeren i strømforsyningsenheden er utilstrækkelig.Afstanden mellem den primære og tilgængelige sekundære strømkreds er ikke tilstrækkelige.
Brugeren kan modtage et elektrisk stød fra tilgængelige dele af strømforsyningens sekundære kredsløb.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 60598 og EN 61558.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  En LED-indpasning, der er pakket i papæske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0054/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Dacia
 
Navn: Duster II, Logan II, Logan II MCV, Sandero II
 
Type/modelnummer:  Køretøjer fremstillet på fabrik Pitestfabrik mellem 11/06/2018 og 14/06/2018.
 
Batchnummer/stregkode:  EF-EF-godkendelsesnumre:E2 * 2007/46 * 0030 * 42, e2 * 2007/46 * 0013 * 14, e2 * 2001/116 * 0323 * 45E2 * 2001/116 * 0323 * 46E2 * 2001/116 * 0323 * 47E2 * 2001/116 * 0323 * 84E2 * 2001/116 * 0323 * 85
 
Risikotype:  Personskader
 
Den positive terminal på 12-volt-batteriet i bilen er ikke svejset korrekt.
Dette kan gøre det umuligt at starte op på køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Personbil.Virksomhedens tilbagekaldelseskode:0CY6.
Oprindelsesland:  Rumænien
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Finland, Ungarn, Island, Polen, Rumænien, Slovenien, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0063/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Honda
 
Navn: Accord,City,Civic,CR-V,Jazz,Insight,Pilot,TSX
 
Type/modelnummer:  GG3,GG5,GG6,GE6;GP1;ZE2;YF3YF4, Typegodkendelsesnummer:E6 * 2001/116 * 0120 * 04; * 05; * 06;E6 * 2001/116 * 0121 * 03; * 04; * 05;E6 * 2001/116 * 0122 * 04; * 05; * 06; * 07;E6 * 2001/116 * 0113 * 03; * 04; * 05;E6 * 2001/116 * 0114 * 04; * 05; * 06;E11 * 2001/116 * 0302 * 04; * 05;E11 * 2001/116/0322 * 03;E6 * 2001/116 * 0126 * 04E6 * 2007/46 * 0011 * 00; * 01;E6 * 2001/116 * 0125 * 04E6 * 2007/46 * 0010 * 00; * 01;E6 * 2001/116 * 0127 * 04E6 * 2007/46 * 0015 * 00; * 01; * 02; * 03;E6 * 2001/116 * 0115 * 05; * 06; * 07; * 08;E11 * 2001/116 * 0254 * 04E11 * 2001/116 * 0271 * 03E11 * 2001/116 * 0292 * 04E11 * 2001/116 * 0293 * 06E11 * 2001/116 * 0294 * 03; * 04; * 05; * 06;E11 * 2001/116 * 0301 * 03; * 04; * 05;E6 * 2001/116 * 0128 * 04E6 * 2007/46 * 0016 * 00; * 01; * 02; * 03;E6 * 2001/116 * 0131 * 02E6 * 2007/46 * 0013 * 00; * 01; * 02; * 03;E6 * 2001/116 * 0132 * 02E6 * 2007/46 * 0014 * 00; * 01; * 02;E6 * 2007/46 * 0012 * 00; * 01; * 02E6 * 2001/116 * 0130 * 00; * 01; * 02; * 03; * 04;typer:CP2;CP3;CS1CS2TF1CW1CW2CW31 CU2 CU3 CUGM2,FA1FA5FG2,FA4FD6FD7FD1FD3FD4RE5;RE6;RE7;GG2,GG3,GG5,GG6,GE6;GG1,GG2,
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er fremstillet i perioden 2010-2015, er berørt.
 
Risikotype:  Personskader
 
En defekt gasgenerator i passager-airbag på forsæderne fører til ukontrolleret inflation og udslip af metalfragmenter, når airbaggen aktiveres.
Dette kan medføre, at de personer, der befinder sig i køretøjet, kommer til skade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.Virksomhedens tilbagekaldelseskode:6CD, 6DD, 6ED
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige, Japan, Kina, Tyrkiet, USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Finland, Ungarn, Island, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0065/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: Various
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelse: numbers:e1*2001/116*0431*39 bis 49, e1 * 2001/116 * 0464 * 19-22, e1 * 2001/116 * 0457 * 32-40, e1 * 2001/116 * 0463 * 18-20, e1 * 2001/116 * 0501 * 25-38, e1 * 2007/46 * 1560 * 00 til 11E1 * 2007/46 * 1666 * 00-09, e1 * 2001/116 * 0335 * 32-40,E1 * 2001/116 * 0396 * 18-20,E1 * 2007/46 * 0485 * 16,E1 * 2007/46 * 0643 * 07,E1 * 2001/116 * 0480 * 19-29,E1 * 2007/16 * 1884 * 00,E1 * 96/79 * 0064 * 36-38,E1 * KS07/46 * 0065 * 00,varebetegnelse:CLA, GLA, SLC, A-klasse, AMG GT, C-klasse, E-Class, S-klasse, SL, B-klasse, GLC, CLS, G-klasse, typer:204, 204AMG, 204K, 212, R1ES, R1EC, 221, 221AMG, 218, 218AMG, 204X, 463, G463Landaulet
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er fremstillet i perioden 2016-2018, er berørt.
 
Risikotype:  Personskader
 
Kommunikationsmodulets software til nødopkaldssystemet (eCall) er fejlbehæftet.
Det kan derfor være umuligt at etablere en taleforbindelse med mærket Mercedes-Benz eller fremsende køretøjsdata.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.Virksomhedens tilbagekaldelseskode:5499637
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland, Ungarn, Luxembourg, Polen, Rumænien, Slovakiet, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0069/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Piaggio/Aprilia
 
Navn: Beverly; Fuoco; MP3; X EVO; SRV
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Svejsninger i tanken er muligvis ikke tilstrækkelige.
Som følge heraf kan brændstof lække, hvilket fører til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Motorcykel.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0070/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Ducati
 
Navn: Panigale V4, Panigale V4 S, Panigale V4 Speciale
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der kan forekomme revnedannelse i oliekølers afgangstuds.
Som følge heraf kan olie lække, som fører til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Motorcykel.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Estland, Ungarn, Μalta, Polen, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0071/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Ducati
 
Navn: Panigale V4, Panigale V4 S, Panigale V4 Speciale
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der er mulighed for, at motorolie kan sive ud fra en af de hydrauliske selestrammere til kædekæderne fortil og bagtil.
Olien kan lække på bundkarret og på dækket.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Motorcykel.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Estland, Ungarn, Polen, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0076/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mazda
 
Navn: Mazda 2
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:E1 * 2007/46 * 1335 * 14type:Beskrivelse af DJ1 Salg af Mazda 2
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er fremstillet mellem den 6. marts 2018 og den 20. april 2018, er berørt.
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Højtryksbrændselsrøret kan være beskadiget ved kontakt med andre komponenter.
Dette kan forårsage udsivning af brændstof, hvorved der skabes en øget risiko for brand og/eller ulykker.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.Virksomhedens tilbagekaldelseskode:AJ030A.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Polen, Slovenien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0059/19       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Træspand af træ
 
Mærke: Vertbaudet
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  70335-0011-6429 (grå), reference 99VB01370335-0011-6509 (naturlig), reference 99VB019
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Fastklemning, Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
En skrue med en plastikdel, der gør det muligt at samle og foldepen, kan komme løs.Som følge heraf kan samlesystemet og låsemekanismen (låsen) beskadiges.
Et lille barn kan sætte skruen i munden og chokeren.Der er også risiko for, at barnets fingre bortkommer, fordi låsen er mobil, og der er risiko for, at barnets fingre kommer i klemme på grund af en lille, hvid, plastdel med hul i det, som er placeret under låsen, og som kan blive tilgængelige for børn.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 12227.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Fabrikant): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Sammenfoldelige træspand med tre forskellige niveauer.
Oprindelsesland:  Rumænien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0048/19       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj, der er i stand til at komme i betragtning
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TP572
 
Batchnummer/stregkode:  6438443004240
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet indeholder 2-ethylhexylphthalat (DEHP) (målt værdi:3 % efter vægt) og dibutylphthalat (DBP) (målt værdi:16 % efter vægt).En lille del (ventilstik) kan let løsnes fra legetøjet med fingre eller tænder.Emballagens plastpose er for tynd.
Phthalater kan skade børns sundhed, hvilket kan være til skade for forplantningssystemet.Et barn kan anbringe den lille del (ventilstik) i munden og choke den.Hvis et barn spiller sammen med emballagen, kan plastposen gå over til mund og næse og få barnet til at kvæle.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen, med kravene i legetøjsdirektivet og i den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Oppustelige, blå plastik, bouncy legetøj i form af en hest, med to gule sommerfugle på begge sider.Emballage:en gennemsigtig plasticpose med klistermærke.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0049/19       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj, der er i stand til at komme i betragtning
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TP573
 
Batchnummer/stregkode:  6438443004257
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktets plastmaterialer indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 0,29 % i vægt) og dibutylphthalat (DBP) (målt værdi 17 % i vægt). disse phthalater kan skade børns sundhed, hvilket kan være til skade for forplantningssystemet.
Desuden kan ventilstikket nemt kunne adskilles fra legetøjet og kan puttes i munden af et lille barn og forårsage kvælning.Batterierne er let tilgængelige og kan forårsage kvælning, hvis de sættes i munden eller beskadige organerne ved indtagelse.Plastposen, som legetøjet er pakket i, er for tynd.Et barn kan sætte den i mund og næse og føre til kvælning.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen, med kravene i direktivet om sikkerhedskrav til legetøj og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Oppustelige, gulbrune, bouncy legetøjs i form af en hest.Hesten er dekoreret med flere farvede prikker, sorte klove, en rød hale og en hvid muler.Det har også en batteridrevet, velfungerende mekanisme.Legetøjet er pakket i en gennemsigtig plasticpose med en selvklæbende etiket
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0055/19       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Llillegetøj
 
Mærke: Kim'Play
 
Navn: Pâte à Prout
 
Type/modelnummer:  460
 
Batchnummer/stregkode:  3225430004603
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Migrationen af bor fra legetøjet er for høj (en målt værdi på op til 1 000 mg/kg).
Indtagelse eller kontakt med en for stor mængde bor kan skade børns sundhed ved at skade forplantningssystemet.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-3.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør, Fabrikant): Midlertidigt forbud mod levering, udbud og visning af produktet, Midlertidigt forbud mod levering, udbud og visning af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Plastkrukke med 100 g klæbrigt slim, som er tilgængelig i fire forskellige farver (gul, grøn, rød og blå).
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Luxembourg
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0058/19       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Boblen pistol
 
Mærke: Rama Trittón
 
Navn: Bubble Guns
 
Type/modelnummer:  Ref.:29086, 29079 og 29123
 
Batchnummer/stregkode:  8436019629086, 8436019629079 og 8436019629123
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Forskellige dele kan ende fra legetøjet, hvilket kan frembringe små dele.
Et lille barn kan putte dem i munden og chokerne.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Sæbepiben indeholder en pistol, der er i form af fisk (delfiner, guldsfisk osv.). legetøjet indeholder batterier og leveres i en blisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0046/19       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Læderhandsker
 
Mærke: Yimei
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  8 1/2
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læder er for høj (målt værdi 24,4 mg/kg).
Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Dmørrøde læderhandsker, damer, med knap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0068/19       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Nøglering
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Del IVA 11095661002 A21
 
Batchnummer/stregkode:  HALVÅR 8888885183
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Smykkets metal indeholder cadmium (målt værdi:91 % i vægt).
Cadmium er skadeligt for menneskers sundhed, fordi det akkumuleres i kroppen, kan beskadige organer og forårsage kræft.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Destruktion af produktet

 
Beskrivelse:  "kobber-farvet", en nøgring, der er fastgjort til en krydsenhed med næsehorn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0047/19       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Batterioplader
 
Mærke: Batterytec
 
Navn: Replacement AC/DC adaptor
 
Type/modelnummer:  PN 2124531316474, TJ-65-195334
 
Batchnummer/stregkode:  X00076P3WF
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Afstanden mellem transformerens primære og sekundære viklinger er for lille.
Som følge heraf kan kablerne overvarme og fange brand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Returnering af varer til oprindelseshavn med henblik på genbearbejdning eller bortskaffelse (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Sort plastadapter i en blå papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0051/19       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  USB-lader
 
Mærke: Xenic
 
Navn: Travel charger
 
Type/modelnummer:  RT-29 sort
 
Batchnummer/stregkode:  5907747839502
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Afstanden mellem den elektriske isolering og sikkerhedsafstand/nedsisolering mellem det primære og tilgængelige sekundære kredsløb er ikke tilstrækkelige.
Brugeren kan røre ved tilgængelige strømførende dele og modtage et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Rejsebureau, der sælges i en hvid papkasse med gennemsigtige vinduer.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0061/19       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk ketle
 
Mærke: SCARLETT
 
Navn: Cordless jug.kettle
 
Type/modelnummer:  SC-20A
 
Batchnummer/stregkode:  6940032567352
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet har ikke den nødvendige jordforbindelse, og den elektriske isolering er utilstrækkelig.
Hvis der er tale om en fejl, kan metalbeholderen i kedlen blive levende og føre til elektrisk stød for brugerne.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Import afvist ved grænsen (Fra: Importør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  El-kedel med en metalbeholder på 2 liter.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0067/19       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  USB-lader
 
Mærke: Powerstar
 
Navn: Fast charger
 
Type/modelnummer:  PS-21
 
Batchnummer/stregkode:  4054753600167
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering og afstanden/cremeafstanden mellem det primære og tilgængelige sekundære kredsløb på USB-opladeren er ikke tilstrækkelige.
Som følge heraf kan tilgængelige dele af produktet blive til live.Brugeren kan røre ved dem og få et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  USB-oplader, der er blevet solgt i en sort, vinduespap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A11/0002/19       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Sikkerhedstændstikker
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Europa Hölzer
 
Type/modelnummer:  Batchnr.:18/21/19/06/01
 
Batchnummer/stregkode:  4004753042603
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Tændernes glows er for lang.
Brugeren kan placere det resterende match i matchningen eller på/i nærheden af brændbart materiale, som derefter kan opfange brand og forårsage forbrændinger til brugeren.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1783.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  De tilsvarende sikkerhedstændstikker, der sælges i et sæt af 10 matchbox.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2019 - 3
Ugentlig oversigtsrapport om professionelle produkter
Produkter med alvorlige risici 

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0043/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Bus
 
Mærke: EvoBus
 
Navn: S431DT
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:E1 * 2007/46 * 0013;Type:410 01
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev produceret mellem maj og september 2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
En fabrikationsfejl kan medføre, at vingemaskinen sidder løst.
Den kan derefter komme ned på vejen, hvilket potentielt kan føre til en ulykke eller skade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Bus
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0044/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Sprinter
 
Navn: Mercedes-Benz
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E1 * 2007/46 * 1760 *, e1 * 2007/46 * 1763 * Type:KL3A4, FL3A5;varebetegnelse:Sprinter
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev produceret mellem den 17. september 2018 og den 18. september 2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
Forbindelsen mellem styrestangen og styreboksen kan være løs.
Dette kan føre til tab af styretøjets betjeningsindretning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Polen, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0066/19       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Traktorer
 
Mærke: T5, Farmall C, Kompakt
 
Navn: New Holland, Case IH, Steyr
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E13 * 167/2013 * 00010-12 * 00typer:LE;LFLG;varebetegnelse:T5;Farmall C;Kompakt
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev produceret mellem november 2016 og november 2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
En mangel på dæksler betyder, at vandet kan komme ind i bremsesystemet under motorens vaskeproces.
Der er risiko for svigt af bremserne, hvis bremsesystemet får en høj temperatur.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Traktorer
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2019 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Estland, Finland, Slovenien, Sverige