Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 3 ( Zveřejněno: 18/01/2019)
Oprava:Byly aktualizovány oznámení A12/1579/18 ze zprávy za období 2018–044, aby byly uvedeny dotčené vzory a správná země původu.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0050/19       
Kategorie:  Ruční nástroje
 
Výrobek:  Kladivo
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TP313
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438443002604
 
Druh rizika:  Chemické
 
Pod vedením kladiva obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) benzo [a] antracen (naměřená hodnota:84 mg/kg) a chrysenu (naměřené hodnoty:22 mg/kg).
Tyto PAU jsou karcinogenní.Spotřebitel může být vystaven přímému, prodlouženému nebo opakovanému kontaktu s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Kovové kladivo s žlutou a černou barvou, úkryt z plastu.K rukojeti se připojí nálepka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0062/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřešovače koloběžky
 
Značka: IO HAWK
 
Název: Hoverboard
 
Typ/číslo modelu:  925-I-HAWK 1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  03051511183116
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nabíjecí obvod výrobku nemá přepínač rozhraní.V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru.
Kromě toho lze plastové pouzdro kloubového vozidla snadno vznítit.Vnitřní elektrické kabely vznášedlové desky jsou v kontaktu s ostrými hranami, které mohou poškodit izolaci.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133 a EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  2násobek vlastní vyvažování koloběžky (vznášedla), včetně instrukcí a nabíječky.Vstup nabíječky:100–240 V ~ výstupy:DC 42 V.K balení v obdélníkové krabičce označené „IO HAWK“ a k obrázku na koloběžky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0064/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřešovače koloběžky
 
Značka: Cool&Fun
 
Název: Electric Hoverboard
 
Typ/číslo modelu:  EL-ES01 (JD-6.5)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nabíjecí obvod výrobku nemá přepínač rozhraní.V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru.Kromě toho lze plastové pouzdro kloubového vozidla snadno vznítit.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133 a EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  2-kolo, samovyrovnávací koloběžky (vznášedla), včetně instrukcí a nabíječky.Vstup nabíječky:100–240VAC Výstup:29.4VIVVDC 1550 B, které se doplní do obdélníkové lepenkové krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0072/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Přilba pro horolezci
 
Značka: Xinda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NT9907
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vertikální kapacita pro absorpci šoků je příliš malá.V případě nárazu na přilbu, například v důsledku padajících hornin, je energie z dopadajících hornin nedostatečně absorbována a může způsobit otřesy nebo dokonce ztrátu vědomí nebo kómatu.
Kromě toho je přilba dostatečně stabilní.Kameny, které mají vliv na přilbu, by mohly vést k vážnému zranění hlavy.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích (od 21/04/2018 zrušeného nařízením o osobních ochranných prostředcích) a příslušné evropské normy EN 12492.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Na horolezci horolezců.Výrobek byl prodáván online (zejména prostřednictvím společnosti Amazon).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0073/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Přilba pro horolezci
 
Značka: Xinda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XD-Q9664
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vertikální kapacita pro absorpci šoků je příliš malá.V případě nárazu na přilbu, například v důsledku padajících hornin, je energie z dopadajících hornin nedostatečně absorbována a může způsobit otřesy nebo dokonce ztrátu vědomí nebo kómatu.
Kromě toho je přilba dostatečně stabilní.Dopady hornin mohou způsobit, že je přilba perforována, což může mít za následek vážná zranění hlavy.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích (od 21/04/2018 zrušeného nařízením o osobních ochranných prostředcích) a příslušné evropské normy EN 12492.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Na horolezci horolezců.Výrobek byl prodáván online (zejména prostřednictvím společnosti Amazon).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0074/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Přilba pro horolezci
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  STK0154016999
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přilba není dostatečně odolná vůči pronikání.
Nárazové horniny mohou proniknout do přilby, případně způsobit vážná zranění hlavy.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích (od 21/04/2018 zrušeného nařízením o osobních ochranných prostředcích) a příslušné evropské normy EN 12492.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Na horolezci horolezců.Výrobek byl prodáván online (zejména na eBay).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0075/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Přilba pro horolezci
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  STK016600715
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přilba není dostatečně odolná vůči pronikání.
Nárazové horniny mohou proniknout do přilby, případně způsobit vážná zranění hlavy.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích (od 21/04/2018 zrušeného nařízením o osobních ochranných prostředcích) a příslušné evropské normy EN 12492.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Na horolezci horolezců.Výrobek byl prodáván online (zejména na eBay).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0078/19       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Světlejší je pro děti lákavý kvůli tvaru a barvě.
Děti mohou hrát s ním kontakt, způsobit popáleniny nebo způsobit požár.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Tento seznam výrobků byl společností Amazon odstraněn. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Novinový zapalovač ve formě červeného hasicího přístroje.Výrobek byl prodáván online (zejména prostřednictvím společnosti Amazon).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0077/19       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetězec osvětlení LED
 
Značka: neznámý
 
Název: Lampki ozdobne LED
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6903157483822
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Dráty jsou nedostatečné izolace a nejsou dostatečně odolné, což může způsobit zkrat a požár.
Zařízení není dostatečně odolné vůči vlhkosti a živé části mohou být přístupné při manipulaci, což může vést k úrazu elektrickým proudem pro uživatele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Řetězec osvětlení LED s 200 světly, pro vnitřní a venkovní použití.Balení:lepenková krabice
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0052/19       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Širokoúhlé světlo
 
Značka: Lexxa
 
Název: 30W LED valonheitin
 
Typ/číslo modelu:  Napájecí zdroj:BDF-841 A.Svítidlo:433 230
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6430038492111
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace transformátoru napájecí napájecí jednotky je nedostatečná.Vzdálenost mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem je nedostatečná.
Uživatel mohl mít elektrický šok z přístupných částí sekundárního okruhu jednotky elektrického napájení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598 a EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  LED svítidlo balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0054/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dacia
 
Název: Duster II, Logan II, Logan II MCV, Sandero II
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla vyráběná v závodě v Pisti mezi 11/06/2018 a 14/06/2018.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čísla schválení typu:E2 * 2007/46 * 0030 * 42, e2 * 2007/46 * 0013 * 14, e2 * 2001/116 * 0323 * 45;E2 * 2001/116 * 0323 * 46;E2 * 2001/116 * 0323 * 47;E2 * 2001/116 * 0323 * 84;E2 * 2001/116 * 0323 * 85;
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pozitivní terminál 12voltové baterie není správně svařován.
To by mohlo znemožnit zahájení provozu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:0CY6.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Finsko, Maďarsko, Island, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0063/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Honda
 
Název: Accord,City,Civic,CR-V,Jazz,Insight,Pilot,TSX
 
Typ/číslo modelu:  GG3;GG5;GG6;GE6;GP1;ZE2;YF3;YF4, čísla schválení typu:E6 * 2001/116 * 0120 * 04; * 05; * 06;E6 * 2001/116 * 0121 * 03; * 04; * 05;E6 * 2001/116 * 0122 * 04; * 05; * 06; * 07;E6 * 2001/116 * 0113 * 03; * 04; * 05;E6 * 2001/116 * 0114 * 04; * 05; * 06;E11 * 2001/116 * 0302 * 04; * 05;e 11 * 2001/116/0322 * 03;E6 * 2001/116 * 0126 * 04;E6 * 2007/46 * 0011 * 00; * 01;E6 * 2001/116 * 0125 * 04;E6 * 2007/46 * 0010 * 00; * 01;E6 * 2001/116 * 0127 * 04;E6 * 2007/46 * 0015 * 00; * 01; * 02; * 03;E6 * 2001/116 * 0115 * 05; * 06; * 07; * 08;E11 * 2001/116 * 0254 * 04;E11 * 2001/116 * 0271 * 03;E11 * 2001/116 * 0292 * 04;E11 * 2001/116 * 0293 * 06;E11 * 2001/116 * 0294 * 03; * 04; * 05; * 06;E11 * 2001/116 * 0301 * 03; * 04; * 05;E6 * 2001/116 * 0128 * 04;E6 * 2007/46 * 0016 * 00; * 01; * 02; * 03;E6 * 2001/116 * 0131 * 02;E6 * 2007/46 * 0013 * 00; * 01; * 02; * 03;E6 * 2001/116 * 0132 * 02;E6 * 2007/46 * 0014 * 00; * 01; * 02;E6 * 2007/46 * 0012 * 00; * 01; * 02E6 * 2001/116 * 0130 * 00; * 01; * 02; * 03; * 04;typy:CP2;CP3;CS1;CS2;TF1;CW1;CW2;CW3;1 MJ;2 MJ;3 MJ;GM2;FA1;FA5;FG2;FA4;FD6;FD7;FD1;FD3;FD4;RE5;RE6;RE7;GG2;GG3;GG5;GG6;GE6;GG1;GG2;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v letech 2010 až 2015 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vada plynu generátoru předních sedadel pro cestující vede k nekontrolované inflaci a uvolnění kovových úlomků při aktivaci airbagu.
To může způsobit zranění cestujících ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:6CD, 6DD, 6ED
Země původu:  Japonsko, Spojené království, Spojené státy, Turecko, Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Island, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0065/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Various
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu numbers:e1*2001/116*0431*39 bis 49, e1 * 2001/116 * 0464 * 19 až 22, e1 * 2001/116 * 0457 * 32 až 40, e1 * 2001/116 * 0463 * 18 až 20, e1 * 2001/116 * 0501 * 25 až 38, e1 * 2007/46 * 1560 * 00 až 11,E1 * 2007/46 * 1666 * 00 až 09, e1 * 2001/116 * 0335 * 32 až 40,E1 * 2001/116 * 0396 * 18 až 20,E1 * 2007/46 * 0485 * 16,E1 * 2007/46 * 0643 * 07,E1 * 2001/116 * 0480 * 19 až 29,E1 * 2007/16 * 1884 * 00,E1 * 96/79 * 0064 * 36 až 38,E1 * KS07/46 * 0065 * 00,obchodní označení:Cla, GLA, SLC, A-Class, AMG GT, C-Class, E-Class, S-Class, SL, B, GGLC, CLS, GG, typy:204, 204AMG, 204K, 212, R1ES, R1EC, 221, 221AMG, 218, 218AMG, 204X, 463, G463 Landaauta
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v letech 2016 až 2018 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Software komunikačního modulu pro systém tísňového volání (eCall) je vadný.
V důsledku toho nemusí být možné navázat spojení se střediskem tísňového volání značky Mercedes-Benz nebo s předáváním údajů o vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:5499637
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Maďarsko, Lucembursko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0069/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Piaggio/Aprilia
 
Název: Beverly; Fuoco; MP3; X EVO; SRV
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Svary v nádrži nemusí být přiměřené.
V důsledku toho může dojít k úniku paliva, což může vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0070/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Ducati
 
Název: Panigale V4, Panigale V4 S, Panigale V4 Speciale
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Praskne může být na úrovni výstupního potrubí oleje z chladiče.
V důsledku toho může únik ropy vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0071/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Ducati
 
Název: Panigale V4, Panigale V4 S, Panigale V4 Speciale
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje možnost, že se plynový olej prosadí z jednoho z hydraulických pínačů pro přední a zadní bankovní řetězce.
Olej může unikat do motorové vany a na pneumatiku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0076/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mazda
 
Název: Mazda 2
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2007/46 * 1335 * 14;typ:DJ1 Prodejní popis Mazda 2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v období od 6. března 2018 do 20. dubna 2018 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Vysokotlaké palivové potrubí může být poškozeno stykem s jinými částmi.
To by mohlo způsobit únik paliva, čímž by vzniklo zvýšené riziko požáru a /nebo úrazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:AJ030A.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Polsko, Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0059/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dřevěná pecek
 
Značka: Vertbaudet
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  70335–0011–6429 (šedá), reference 99VB01370335–0011–6509 (přírodní), ref. č. 99VB019
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Zalknutí, Úraz
 
Šroub z plastové části umožňující sestavení soru, který může být smontován, může být volně rozložený.V důsledku toho může být montážní systém a zajišťovací mechanismus (zámek) poškozen.
Malé dítě může umístit šroub do úst a sytiče.Existuje také riziko nastřihování prstů dítěte z důvodu, že zámek je pohyblivý, a riziko uvíznutí prstů dítěte v důsledku malé bílé části s otvorem umístěného v zámku, která může být dětem přístupná.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 12227.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Skládací, dřevěná trhlinka se třemi různými úrovněmi.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0048/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TP572
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438443004240
 
Druh rizika:  Chemické, Udušení, Zalknutí
 
Výrobek obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:3 % hmotnostních a -dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota:16 % hmotnosti).Malá část (zástrčka ventilů) se může snadno oddělit od hračky prsty nebo zuby.Plastový vak z obalu je příliš tenký.
Ftaláty by mohly poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Dítě by mohlo vkládat do úst malou část (zátku ventilu).Pokud je dítě vybaveno obalem, plastový sáček může zakrývat ústa a nos, což způsobí, že se dítě obléčí.Výrobek není v souladu s nařízením REACH a s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Nafukovací (modrá) plastová, bedna s sebou ve tvaru koně se dvěma žlutými motýlemi na obou stranách.Balení:průhledný plastový váček s nálepkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0049/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TP573
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438443004257
 
Druh rizika:  Chemické, Udušení, Zalknutí, Úraz
 
Plastový materiál výrobku obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 0,29 % hmotnostních) a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota 17 % hmotnostních). tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.
Kromě toho lze zátku ventilu snadno oddělit od hračky a malé dítě by mohlo zapnout do úst, což způsobuje udávení.Baterie jsou snadno dostupné a mohly by být zdrojem nebezpečí udušení, pokud jsou vkládány do úst, nebo by mohly být poškozeny při požití.Plastový váček, ve kterém je hračka zabalena, je příliš tenký.Dítě by ho mohlo umístit do úst a nosu, což by mohlo být udušení.Výrobek není v souladu s nařízením REACH, s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a s příslušnými evropskými normami EN 71–1 a EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Nafukovací (žlutý) plast, nafukovací (žlutý) z plastu, kusovník ve tvaru koně.Kůň je zdoben několika barevnými tečkami, černými dráhami, červeným ohonem a bílým mulcem.Má také bateriový a solidní mechanismus.Hračka je zabalena v průhledném plastovém sáčku s adhezivním štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0055/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hraèka se slièkou
 
Značka: Kim'Play
 
Název: Pâte à Prout
 
Typ/číslo modelu:  460
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3225430004603
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z přístroje jako slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota až do 1 000 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor, Výrobce): Dočasný zákaz výdeje, nabídky k dodání a vystavení výrobku, Dočasný zákaz výdeje, nabídky k dodání a vystavení výrobku, Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Plastová jar obsahující 100 g lepivé slipy, dostupná ve čtyřech různých barvách (žlutá, zelená, červená a modrá).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0058/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublina
 
Značka: Rama Trittón
 
Název: Bubble Guns
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:29086, 29079 a 29123
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436019629086, 8436019629079 a 8436019629123
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Na hračce mohou být odděleny různé kusy, které vytvářejí malé části.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hrachová bublina na tvar ryb (delfíni, mečoun atd.). hračka obsahuje baterie a dodává se v blistrech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0046/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kožené rukavice
 
Značka: Yimei
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8 1/2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hodnota chromu (VI) v kůži je příliš vysoká (měřená hodnota 24,4 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Dámy s tmavě červenou usní, s tlačítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0068/19       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Přívěsek na klíče
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Část IVA 11095661002 A21
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  POLOLETÍ 8888885183
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kov těchto šperků obsahuje kadmium (naměřená hodnota:91 % hmotnosti).
Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože hromadí v těle, může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zničení výrobku

 
Popis:  Barevný okruh na bázi mědi, který je spojen s křížem s rhinesterem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0047/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka baterií
 
Značka: Batterytec
 
Název: Replacement AC/DC adaptor
 
Typ/číslo modelu:  PN 2124531316474, TJ-65–195334
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  X00076P3WF
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Vzdálenost mezi primárním a sekundárním vinutím transformátoru je příliš malá.
V důsledku toho mohou kabely přehřívat a vznítit oheň.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Vrácení zboží do přístavu určení za účelem přepracování nebo odstranění (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Černý plastové adaptér v modré lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0051/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka USB
 
Značka: Xenic
 
Název: Travel charger
 
Typ/číslo modelu:  RT-29 Black
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907747839502
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné.
Uživatel by se mohl dotýkat přístupných živých částí a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Pojízdná nabíječka prodávaná v bílé lepenkové krabičce s průhlednými okny.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0061/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrická konvice
 
Značka: SCARLETT
 
Název: Cordless jug.kettle
 
Typ/číslo modelu:  SC-20A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6940032567352
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek nemá požadované uzemnění a elektrická izolace je nedostatečná.
V případě poruchy by se mohl stát živý kovový zásobník konvice, což by vedlo k úrazu elektrickým proudem pro uživatele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dovoz odmítnut na hranici (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Elektrokotel s kovovým zásobníkem o objemu 2 litru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0067/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka USB
 
Značka: Powerstar
 
Název: Fast charger
 
Typ/číslo modelu:  PS-21
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4054753600167
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem USB nabíječky s sebou nesou vzdálenosti, které nejsou dostatečné.
V důsledku toho mohou být přístupné části výrobku živé.Uživatel by se s nimi mohl dotýkat a měl by být elektrickým šokem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Nabíječka USB, prodávaná v černé, vyklápěcí lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0002/19       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Bezpečnostní shody
 
Značka: neznámý
 
Název: Europa Hölzer
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže:18/21/19/06/01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4004753042603
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Doba doběhu zápalek je příliš dlouhá.
Uživatel by se mohl nacházet stále ještě pod víkem, nebo se smířit na hořlavý materiál, který by se pak mohl pro uživatele vznítit, což by mohlo způsobit popáleniny.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 1783.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Bezpečnostní shody prodávané v souboru 10 krabiček „DRC“.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 3
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0043/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: EvoBus
 
Název: S431DT
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:e 1 * 2007/46 * 0013;Typ:410 01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od května do září 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobní vada by mohla vést k uvolněnému zrcadlové jednotce.
Může pak spadnout na silnici, což může vést k nehodě nebo zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0044/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van
 
Značka: Sprinter
 
Název: Mercedes-Benz
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 1760 *, e1 * 2007/46 * 1763 * Typ:KL3A4, FL3A5;obchodní označení:Tiskárna
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 17. září 2018 do 18. září 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spojení mezi kormidelnou a kormidelním polem může být uvolněné.
To by mohlo vést ke ztrátě ovládacího prvku řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Van
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Polsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0066/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Traktory
 
Značka: T5, Farmall C, Kompakt
 
Název: New Holland, Case IH, Steyr
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E13 * 167/2013 * 00010 až 12 * 00;typy:LE;LF;LG;obchodní označení:T5;Podniku Farmall C;Komisi
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od listopadu 2016 do listopadu 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nedostatek krytů znamená, že voda se může dostat do brzdového systému během mycího procesu motoru.
Pokud brzdový systém dosáhne vysoké teploty, existuje riziko selhání brzd.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Traktory
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Slovinsko, Švédsko