Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 2 ( Zveřejněno: 11/01/2019)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0041/19       
Kategorie:  Ruční nástroje
 
Výrobek:  Klíč
 
Značka: TOMBER
 
Název: Siirtoleukapihti
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438284124749
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kliky obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) benzo [a] pyren (naměřená hodnota:2,1 mg/kg, benzo (e) pyren (naměřená hodnota):2,5 mg/kg), benzo [a] anthracen (naměřená hodnota:6 mg/kg), chrysenu a trifenylenech (naměřená hodnota:3,9 mg/kg, benzo [b] fluoranthen, benzo (j) fluoranthen a benzo (k) fluoranthen (naměřená hodnota:2,5 mg/kg).
Tyto PAU jsou karcinogenní.Spotřebitel může být vystaven přímému, prodlouženému nebo opakovanému kontaktu s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Černý klíč (velikost 7 ″, 180 mm) s neonovými plastovými rukopisy připevněnými ke krabici na černé plameni se stovkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0001/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Postroje na šplhání
 
Značka: NTR / Ropes & Belts
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pevnost výrobku je nedostatečná, neboť spojení mezi smyčkou kyčlí a bérce, jakož i spojení mezi tryskou a sponou se mohou roztrhnout.
To může mít za následek, že se zklibejte z významné výšky, což vede k újmě.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích (od 21/04/2018 zrušeného nařízením o osobních ochranných prostředcích) a s příslušnou evropskou normou EN 12277.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Inzerovaný produkt byl inzerován a prodán společnosti Amazon jako šplhání.Na štítku je čitelně uvedeno pouze referenční NTR/Rops & an;zdá se, že zbývající údaje se nacházejí v čínských znacích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0002/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Lana na šplhání
 
Značka: AL-NASR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Venkovní bezpečnostní zařízení ve venkovním prostoru
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Lano není dostatečně odolné vůči dynamické zátěži.
Lano by mohlo být během používání praskno, což je příčinou pádu z vozovky.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích (od 21/04/2018 zrušeného nařízením o osobních ochranných prostředcích) a příslušné evropské normy EN 892.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Výrobek byl inzerován po společnosti Amazon jako šplhání lan.Jediným čitelným písmem na etiketě/etiketě produktu je al-Nasr;zbývající informace jsou považovány za čínské znaky.Informace o provazcích podle vyobrazení výrobku:9,8 mm, 40 m
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0003/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Postroje na šplhání
 
Značka: GHB
 
Název: Climbing Harness
 
Typ/číslo modelu:  Model:SG-626
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pevnost výrobku je nedostatečná, neboť spojení mezi smyčkou kyčlí a bérce, jakož i spojení mezi tryskou a sponou se mohou roztrhnout.
To může mít za následek, že se zklibejte z významné výšky, což vede k újmě.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích (od 21/04/2018 zrušeného nařízením o osobních ochranných prostředcích) a s příslušnou evropskou normou EN 12277.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Postroje na stoupání typu C (kabelový svazek).Postroj je ve vaku, v němž se nachází složka GHB.Produkt byl prodáván online (zejména prostřednictvím společnosti Amazon).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0031/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřed koloběžky („Hshow“)
 
Značka: YUBIX
 
Název: Hoverboard
 
Typ/číslo modelu:  Typ/počet modelu Scooter:K5Nabíječka:AOI-08420155DD1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Nabíjecí obvod výrobku nemá přepínač rozhraní.V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133 a EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  2-samovyrovnávací koloběžky (vznášedla), včetně pokynů a nabíječky.Vstup nabíječky:100–240 V ~ výstupy:DC 42 V.Balený v obdélníkové krabičce s označením „YubiX New Structure Self Scooter“ a s obrázkem výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0033/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřed koloběžky („Hshow“)
 
Značka: Celect
 
Název: Smart balance wheel
 
Typ/číslo modelu:  CELS6–0-RED
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5420023959577
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nabíjecí obvod výrobku nemá přepínač rozhraní.
V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru.Kromě toho lze plastové pouzdro kloubového vozidla snadno vznítit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133 a EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  2násobek vlastní vyvažování koloběžky (vznášedla), včetně instrukcí a nabíječky.Vstup nabíječky:100–240VAC Výstup:42VDC 2000Vf, mA.Balený v obdélníkové krabičce s „inteligentním bilančním kolem“ s obrázkem vznášedla na obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0034/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřed koloběžky („Hshow“)
 
Značka: Doc Green
 
Název: Hoverboard
 
Typ/číslo modelu:  HB 8000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9120060988047/Manufactured:12/2016
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nabíjecí obvod výrobku nemá přepínač rozhraní.V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru nebo k popáleninám.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133 a EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  2násobek vlastní vyvažování koloběžky (vznášedla), včetně instrukcí a nabíječky.Vstup nabíječky:100–240 V ~ výstupy:DC 42 V.Zabalený ve čtvercové lepenkové krabici s označením „HRAZY HB 8000“ a „obrázkem“ na obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0035/19       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřed koloběžky („Hshow“)
 
Značka: Smarty casablanca
 
Název: Electric Balance Scooter, art.nr. 1178011
 
Typ/číslo modelu:  CHIC-D07
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4251237146849/Manufacturing dne 8/2017
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nabíjecí obvod výrobku nemá přepínač rozhraní.V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru.
Kromě toho lze plastové pouzdro kloubového vozidla snadno vznítit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133 a EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  2 ampéreny kola, včetně instrukcí a nabíječky.Vstup nabíječky:200–240 V ~ výstupy:DC 36 V.Zabalený v obdélníkové lepenkové krabici s označením „Smartym Hboards Casablanca“ a s obrázkem vznášedla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0007/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: INTENZE
 
Název: Grey Wash Dark
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže SS250
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně benzo (a) pyrenu (naměřené hodnoty:benzo (a) pyren:0.021 µg/kg;celkem z PAU:9,9 mg/kg).
Některé PAU jsou karcinogenní, včetně benzo (a) pyrenu.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých balení doporučuje, aby množství benzo (a) pyrenu (BaP) nepřekračovalo 0,005 mg/kg a celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Lahvička o objemu 29,6 ml tmavě šedého tetování
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0008/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: INTENZE
 
Název: Pelle
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže SS227
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje aromatický amin o-anisidin (naměřená hodnota 19 mg/kg).
Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a mohou ovlivnit reprodukci.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby látky aromatického laminátu s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Láhev na 29,6 ml, tetování oranžovou barvou
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0009/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: INTENZE
 
Název: SILVER
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže SS239
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně benzo (a) pyrenu (naměřené hodnoty:benzo (a) pyren:0.014 µg/kg;celkem z PAU:2,7 mg/kg).
Některé PAU jsou karcinogenní, včetně benzo (a) pyrenu.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých balení doporučuje, aby množství benzo (a) pyrenu (BaP) nepřekračovalo 0,005 mg/kg a celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Lahvička o objemu 29,6 ml tmavě šedého tetování
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0010/19       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: INTENZE
 
Název: SWAMP GREEN
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže SS224
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje aromatický amin o-anisidin (naměřená hodnota 85,3 mg/kg).
Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a mohou ovlivnit reprodukci.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby látky aromatického laminátu s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Láhev na zelený tetování na 29,6 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/2017/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Bright Sunshine
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže SS226
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatický amin o-anisidin (naměřená hodnota:50 mg/kg).
Tyto aromatické aminy mohou vyvolat rakovinu, buněčné mutace a ovlivnit reprodukci.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  29,6 ml lahví ze žluto-oranžového kapsového pigmentu.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0004/19       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Žárovka/žárovka
 
Značka: BundleBerry
 
Název: Gun Metal Firework Bulb
 
Typ/číslo modelu:  517519 UBX 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kovový povlak na baňce je v kontaktu se šroubovým připevňovacím kováním baňky.
To způsobí, že se povrch baňky stane po zapnutí světelného zdroje.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení výrobku (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Žárovka.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0013/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: X3
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2007/46 * 1797 Typ:G3X
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od března 2018 do srpna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesmí být dostatečně zpřísněna přípojka na hřídeli řízení.
Šnekové spojení může následně oddělit, což vede ke ztrátě řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kódy stažení z oběhu:0032750200 a 0032770200
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0017/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil Van/osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Proace
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E2 * 2007/46 * 0538 a e2 * 2007/46 * 0537.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2016 až 2018 let;
 
Druh rizika:  Úraz
 
Utahovací moment spojení se závitem mezi kloubem a poloměrem zaoblení se může snížit a kompresor kompresoru A /C by se mohl zlomit.Pokud k tomu dojde, kladka se oddělí do 2 složek, které se vzájemně rotují, vytvářejí teplo.Svorníky s ramenem zavěšení přední a zadní části podvozku by mohly být deformovány a zlomky a může dojít k poškození upevnění ozubnice.
Kulička může od kloubu oddělit.Teplo vyrobené v kladkostroji AC kompresoru mohou poškodit okolní díly.Přední rameno a zadní rameno by při řízení mohly být odděleny od podvozku.Kromě toho se může během jízdy oddělit ovládací stojan k řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:18SMD130.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Island, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0018/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Audi
 
Název: A3, Q2
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0607, e1 * 2007/46 * 1552 Typy:8 V, GA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena mezi kalendářním týdnem 22 2018 a kalendářním týdnem 31 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Montážní úchyty mohou být nesprávně přivařeny k opěradlu sedadla.
V důsledku toho může být podpůrný a ochranný účinek hlavního odpočinku v případě havárie omezen.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:72: 9
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Island, Lucembursko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0022/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mazda
 
Název: 2, BT-50, 6, CX-7, CX-9, RX-8
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Mazda ___num-, vyrobená v období od ___day_dmy.d.ce- do ___day_dmy.c.u-, Maze ___num-, vyrobená v období od ___day_dmy.e.na- do ___num-. ___month.e.na- Mada BT-___num-, vyrobená v období od ___day_dm.e.na- do ___day_dmy.e.na-, Mazda CX-___num-, vyrobená v období od ___day_dmy.e.na- do ___day_dmy.e.na-, Mazda CX-___num-, vyráběná v období od ___day_dmy.a.- do ___day_dmy.e.na-, Mazda CX-___num-, vyráběná v období od ___day_dmy.a.- do ___day_dmy.e.na-, MazdaRX-___num-, vyráběná v období od ___day_dmy.d.ce- do ___day_dmy.d.ce—
 
Druh rizika:  Úraz
 
Obsah nitrátové dusičnanu amonného v nafukovacím vaku se může v průběhu času rozkládat na tepelné cykly a expozici vlhkosti.
V případě nasazení čelního airbagu pro přepravu cestujících může nadměrný vnitřní tlak způsobit roztržení hustilky a úlomků kovů, které mohou způsobit zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Problém týkající se stažení z oběhu, tj. problém kvality ovzduší Bag Bag – fáze III – více vozidel
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0028/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: C-Max, Focus, Kuga, Mondeo, S-Max, Galaxy
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu e13 * 2007/46 * 1103 * 17, e13 * 2007/46 * 1138, e13 * 2001/116 * 0109 * 41, e13 * 2001/116 * 0249, E13 * 2001/116 * 0185 * 25
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 30/06/2016 a 30/05/2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tlaková deska může být přerušena.
To může vést ke snížení výkonu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:18S39
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Maďarsko, Island, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0030/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl tříkolového
 
Značka: Polaris
 
Název: Slingshot
 
Typ/číslo modelu:  Modelové roky 2015 a 2016 motocyklů
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 15/05/2014 a 08/10/2015
 
Druh rizika:  Úraz
 
Záložní kamera by mohla selhat interně a roztavte regulační regulátor napětí nad mold.
V důsledku toho může obvod pojistky dopadat úder, který by znemožnil řádné fungování ocasního světla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl tříkolového
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0038/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van
 
Značka: Ford
 
Název: Transit Connect
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu e1 * 2001/116 * 0207 * 21
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Transit Connect 1.0L Eco.Bookst Manual Transmission vybudovaná mezi 10/07/2016 a 09/05/2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tlaková deska může být přerušena.
To může vést ke snížení výkonu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:18S39
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0039/19       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: i-Car Petrol
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:000/002/00189/4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 27/01/2006 a 13/11/2007
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nafouknutí nafukovače cestujícího je defektní.
Úlomky kovů mohou být při aktivaci airbagu uvolněny, což může cestujícím způsobit zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kódy svolávání společností:R3035811, R3035821, R3035840
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Rumunsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2018/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Obytný vůz
 
Značka: Hymer
 
Název: B-SL
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 1102 * 15 a 17;Typ:EG/HF001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla postavena v letech 2017 a 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Může se oslabit lepidlo z postranních oken.
V důsledku toho může být okno odděleno, když je vozidlo v pohybu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Jednostopá motorová vozidla.Kód stažení z oběhu:015–053–1003-F15
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2019/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Astra
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E4 * 2007/46 * 0996 * 00 až e4 * 2007/46 * 0996 * 11;Model:Astra K;Modelový rok:2016–2018 Astra 1.6 diesel s ručním řazením;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Různé číslo VIN.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hlavní brzdový válec by mohl být kontaminován částicemi cizích materiálů, které pocházejí z těsnění spojky spojky.Tyto částice ulpívají na těsnění hlavního brzdového válce, které nakonec způsobí vnitřní únik z hlavního brzdového válce.
To může způsobit žádný tlak v brzdovém systému a snížení brzdné síly, když se brzdový pedál aplikuje pomalu a nepřetržitě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z oběhu:18-C-120 (E181803130)
Země původu:  Polsko, Spojené království
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Island, Lucembursko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2021/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: RENAULT
 
Název: Captur, Clio IV, Kangoo II
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2001/116 * 0364 a e2 * 2007/46 * 0006 * 39 (Kangoo II) e2 * 2001 * 116 * 83 * 0327, e2 * 2001/116 * 0327, e2 * 2001/116 * 0327, e2 * 2007/46 * 0008 a e2 * 2007/46 * 0008 * 38 (Clio-Catur)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla postavená mezi 20/02/2018 a 14/04/2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Katalyzátor nebyl správně svařován.
V důsledku toho může unikat výfukový plyn do motorového prostoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Odvolat se na kód Renault 0CW2,
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Island, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2022/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dacia
 
Název: Logan II, Logan II MCV, Sandero II, Dokker, Lodgy
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2001/116 * 0314 * 83, e2 * 2001/116 * 0314 * 84, e2 * 2007/46 * 0030 * 41
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v období od 1. března 2018 do 7. dubna 2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Katalyzátor nebyl správně svařován.
V důsledku toho může unikat výfukový plyn do motorového prostoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Odvolat se na kód Renault 0d0e.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0027/19       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Advent kalendář obsahující šperky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  709500
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6430044709494
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kov několika šperků obsahuje olovo (naměřená hodnota 2,4 % hmotnostních).
Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, v těle se hromadí a může poškodit plod v těle matky.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Vánoční kalendář na pastevních destičkách z lepenkových destiček s obrázky princezny, hradu, duhy a zvířat.Letoun má 24 „dveře“ obsahující každý z nich šperky nebo vlasové doplňky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0020/19       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní
 
Značka: PLAYSHOES
 
Název: Holz-Schnullerkette
 
Typ/číslo modelu:  Článek 781734
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4010952285574
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Výrobek (oranžový kroužek) se snadno rozbije, vytvoří se malé části a větrací otvory ostatních držáků jsou nedostatečné, chybí pro ozdobnou součást (medoványy).
Malé dítě může v ústech umístit malé části nebo jiný držák/ozdobný prvek do úst, kde by mohl uvíznout a zablokovat dětské dýchací cesty.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 71–1 a EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Dřevěná sojiná oprávněná osoba s medvídým náznakem je připevněn k šňůře.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0016/19       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Kajagu
 
Název: Lambada 2.0
 
Typ/číslo modelu:  21823 B Lolada Kat.2 47-broke zábavní pyrotechniky: 0163 – F2–0083 LOT 65341-XVIII-08
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  24112222
 
Druh rizika:  Požár
 
Plamen způsobený provozem baterie se nezahazuje.
V blízkosti se může vznítit baterie a hořlavá materiál.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnických výrobcích a příslušné evropské normy EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bateriové střely s 47 snímky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0005/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Push/pull – hračka
 
Značka: Toys Baby
 
Název: Pull cartoon super play set
 
Typ/číslo modelu:  NO.888 – B1# 501201
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6925012010806, šarže č. 130912501201
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Malá část (konektor pro manipulaci s plasty) se může od hračky oddělit a šňůra připojená k hračce je příliš dlouhá.
Dítě může svou malou část vkládat do úst.Šňůra může vít kolem krku dítěte, aniž by dítě bylo schopné jej odstranit a způsobit uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Push/pull – podél hračky, která je složena z plastových kachen s namontovanými na kolech, plastová rukojeť a kordová šňůra.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0019/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná houpačka/žebřík
 
Značka: WOODY
 
Název: Jacob's Ladder "Tower"
 
Typ/číslo modelu:  Art:90126
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8591864901265
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Mezi příčlemi žebříku jsou otvory.
Při stoupání se dítě nechá prokluzovat otvorem a ponechá se na něm hlavu, která vede k uškrcení nebo ke zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1 a EN 71–8.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Dřevěná houpačka ve tvaru žebříku nebo věže.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0024/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenku z plastů v kamenivu
 
Značka: EMCO Haschel Toys
 
Název: Mini Cupcake Surprise
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1613
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota:24 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Balený v malém transparentním termoplastickém poli.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0025/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastový ptal
 
Značka: neznámý
 
Název: Children's Toy
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál výrobku obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:18 % hmotnostních a diisobutyl-ftalát (DIBP) (22 % hmotnostních).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, které by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení výrobku (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Malý transparant plastový vak s kartonem a uvnitř skupiny zelených plastových psů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0032/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Zwierzatko
 
Typ/číslo modelu:  LT313
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5902496133734
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Zalknutí
 
Malé části se mohou z hračky oddělit.
Malé dítě se může dostat do malé části do úst a sytiče.Hladina akustického tlaku hradla je navíc příliš vysoká, což by mohlo vést k poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Stlačená hračka zhotovená z gumy ve tvaru slona.Na dně hračky je prvek, který při pokojové teplotě produkuje zvuk.Štítek připevněný k hračce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0036/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor umělohmotných předmětů
 
Značka: Weixingda
 
Název: Baby rattle
 
Typ/číslo modelu:  Č. 999–33
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5902734392039
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka může snadno proniknout do malých částí.Dítě může hračku prolomit, dovolit malé části, které mohou způsobit zalknutí.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Soubor sestává z 5 umělohmotných předmětů, které tvoří krab, mobilní telefon, láhev, Měsíc a rukojeť.Baleno v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0037/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor služeb pro lékaře
 
Značka: MalPlay
 
Název: My Family Doctor
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 9990
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906190294913 (modrý soubor); 5906190295521 (soubor růžových)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál jednoho z prvků soupravy (tj. stetoskop) obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:20,2 % hmotnostních a dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota:13,2 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Soubor lékařských přístrojů, který je zabalen v plastovém kufru, který je k dispozici na modrém a růžovém, se skládá z několika lékařských přístrojů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0040/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor služeb pro lékaře
 
Značka: Fangle
 
Název: Doctor / Emulational dr set
 
Typ/číslo modelu:  3928C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5907616646422
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál jednoho ze složek (stetoskop) obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:24,9 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém a /nebo játra.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Sady plastových hraček balené v plastových sáčcích s růžovými okraji sestávají z několika plastových hraček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0042/19       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kuličková kulička
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TP571
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438443004233
 
Druh rizika:  Chemické, Udušení, Zalknutí
 
Plastový materiál výrobku obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:3 % hmotnostních a diisobutyl-ftalát (DIBP) (36 % hmotnostních).Vidlice ventilu může snadno oddělit a plastový vak obalu je příliš tenký.
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, které by mohlo poškodit reprodukční systém.Zátka ventilu se může rozpadnout, když se hračka nahustí a brání zablokování dýchacích cest.Pokud je dítě vybaveno obalem, plast může krýt ústa a nos, což způsobí, že se dítě obléčí.Výrobek není v souladu s nařízením REACH, s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Nafukovací zeleninová plastová mínka s dvěma rukojetí, zabalená v průhledném plastových sáčcích s nálepkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/2013/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plavková hračka
 
Značka: SunLike
 
Název: Baby Toys
 
Typ/číslo modelu:  Ref. TS43778 (SL 84800–3E)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435234996317
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Ušeň červené barvy je výstupka.
Pokud dítě hračku umístí do úst a klesne, vyčnívající koule by mohla překážet dýchacích cest, způsobit nebezpečí udávení a poranění v okolí hltanu nebo průdušnice.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Chrastice ve tvaru zvířat.Balení:lepenková krabička s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/2014/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Činnost mat
 
Značka: Toy Planet
 
Název: Gimnasio-piano patadas divertidas
 
Typ/číslo modelu:  ref.TPSHT0PA318
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6948310102189
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hvězdice, lví a žirafy připojené k oblouku se mohou snadno oddělit a vyrábět se do malých částí.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Živná činnost mazní pro kojence, který zahrnuje piano a oblouk, z nichž jsou různá malá zvířata zavěšena.Má označení uvádějící informace o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/2016/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: Toy Toy Toy
 
Název: Clevere Knete - Magnetic
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9008034913823
 
Druh rizika:  Úraz
 
Slizu obsahuje malý magnet s vysokým magnetickým tokem.
Pokud dítě spolkne malý magnet a jiné kovové předměty, mohly by lákat jednu další, která způsobí zablokování střev nebo perforaci.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Fialová hračka – slizu s magnetem, dodávaná v kovovém cínu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/2020/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maková maska fanacy-šaty
 
Značka: JOJA
 
Název: Masque d'horreur
 
Typ/číslo modelu:  HAL020
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 524 710 135 083 EUR;CH7070–0028–02
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál masky obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:29,5 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hrůznému hrůznému hrůznému hrůznému hrůznému hrůznému hrůznému hrůznému materiálu z pružných plastů
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/2024/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Zabawka
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz: 39384 (na štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901680393848 (na štítku)
Výrobek může být padělaný.
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavka může z hračky snadno oddělit.
Dítě si je může uvést do úst a svážet se na něj.Hračka nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plusová hračka s přísavkou připevněnou k hlavě.Hračka se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/2023/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Souprava dětských oděvů
 
Značka: Creaciones Gavidia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3105 & 1109
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Tento oděv obsahuje kordy s zdobením na konci krční plochy.
Šňůry mohou uvíznout během různých aktivit dítěte, což vede k uškrcení a přikrmování může být vkládány do úst, což vede k dušení.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Pletené oblečené oděvy pro mladší 6 měsíců, které jsou dostupné červeně a růžově růžové (& fawn).
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0021/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: MAKARI
 
Název: Naturalle Multi-Action Extrême
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 814
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje hydrochinon (naměřená hodnota 3,7 % hmotnostních).
Hydrochinon může vyvolat podráždění kůže a dermatitidu.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Odstranění produktu s uvedením na trhu společnosti Amazon

 
Popis:  Výrobek pro zesvětlení kůže v bílé láhvi, balený v krabici stejné barvy.Produkt byl prodáván online (zejména prostřednictvím společnosti Amazon).
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0023/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Vlhčené ubrousky
 
Značka: Lula Baby
 
Název: Wet Cleansing wipes with Aloe Vera, 72 pcs
 
Typ/číslo modelu:  článek č. ULA-8215, šarže:372/18/02, exp:16.04.2020
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5903936018215
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek obsahuje Staphylococcus aureus.
To představuje riziko infekce, zejména poškození kůže.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Zelený soubor 72 vlhčených ubrousků pro kojence.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0029/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro rovnání vlasů
 
Značka: AMAZONLISS, NUTREE
 
Název: Brazilian Smoothing Treatment
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  L:MBK028
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nadměrné množství formaldehydu (naměřená hodnota 5 %).
Formaldehyd může vyvolávat podráždění očí, kůže a horních cest dýchacích;dlouhodobá expozice může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení nabídky z internetové platformy.

 
Popis:  Přípravky k rovnání vlasů, prodávané jako souprava s šamponem a vlasy.Výrobek se prodává v bílé plastové láhvi s modrým tiskem.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Brazílie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0045/19       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Parfémy
 
Značka: ALTA MODA
 
Název: SPARKLE
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 614
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3700074261808
 
Druh rizika:  Chemické
 
Parfém obsahuje amyl cinnamal, geraniol, benzylalkohol, cinnamylalkohol a benzylcinnamát (naměřené hodnoty:0,1 %, 0,014 %, 0,0069 %, 0,0037 %, resp. 0,0031 % hmotnostních).
Tyto látky mohou vyvolat alergické reakce a senzibilizaci.Spotřebitelé si nejsou vědomi své přítomnosti, protože nejsou uvedeni v seznamu složek.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  „EAU DE TOILETTE pour femme, odpařsateur – přírodní postřik, parfýza „v láhvi s plastovým víčkem“.Objem 100 ml.
Země původu:  Spojené arabské emiráty
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/2015/18       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Sněžný aerosolový rozprašovač
 
Značka: NATALUNA
 
Název: Neve Spray uso decorativo
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. LHSJ20170403
 
Druh rizika:  Požár
 
Podle piktogramu obsahuje sprej vysoce hořlavou látku, pokud neobsahuje označení za účelem omezení pouze na profesionální použití.
Pokud je používán k dekorativním účelům, může se vznítit.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Aerosolový rozprašovací rozprašovač, 80 g/160 ml.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0006/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvka/koncová zásuvka
 
Značka: Kudiff
 
Název: HOG Charging socket
 
Typ/číslo modelu:  HC005
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek má ochrannou zátku II. třídy, a tudíž bez uzemnění.
Zařízení třídy ochrany I (které by mělo být uzemněno) však může být připojeno k prostředku a následně by nebylo uzemněno.V důsledku toho mohou být živé části přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Koncová zásuvka ve tvaru růžové koule/prasete s více zásuvkami a porty USB.Produkt byl prodáván online (zejména prostřednictvím společnosti Amazon).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0011/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka baterií
 
Značka: Eizfan
 
Název: LCD Universal charger
 
Typ/číslo modelu:  X6, Verkkovitäntäkoje/zdroj napájení:Efan X6
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6926092300627
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem elektrického napájení nejsou dostatečné.
Přístupné části výrobku by se mohly stát živým, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Nabíječka na baterii, která se prodává v černé barvě z lepenkové krabice.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0012/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka USB
 
Značka: Samsung (counterfeit)
 
Název: Travel Adapter
 
Typ/číslo modelu:  EP-TA200EWE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  86694370600
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálené vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné.
Přístupné části výrobku by se mohly stát živým, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Černý nabíječka s USB port.Produkt byl prodáván na internetu (zejména prostřednictvím Wish).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0014/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka USB
 
Značka: Samsung (counterfeit)
 
Název: Travel Adapter
 
Typ/číslo modelu:  ETA-U90EWE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálené vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné.
Přístupné části výrobku by se mohly stát živým, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Černý nabíječka s USB port dodávaný do plastového sáčku.Produkt byl prodáván na internetu (zejména prostřednictvím Wish).
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0015/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka USB
 
Značka: Samsung (counterfeit)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ETAU10EBE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  86695218259
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálené vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné.
Přístupné části výrobku by se mohly stát živým, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Černý nabíječ se šňůrou.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0026/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sluchátka
 
Značka: Metal Sport Beat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plastová šňůra obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 5 %).
SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci v volně žijících živočiších a ve volně žijících živočiších a v lidech, což představuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách“).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Sluchátka v červené a stříbrnici.Bluetooth, která je k dispozici.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0100/18       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Láhev na vodu
 
Značka: Fatboy the Original B.V.
 
Název: Desswerrum
 
Typ/číslo modelu:  14 oor 15 vytištěná v symbolu květiny na jar (2014–2016 na trhu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Láhev se může při použití roztrhnout.
Gumovou láhev proto může unikat (teplé nebo teplé) vody a může způsobit popáleniny.Výrobek není v souladu s příslušnými normami normy 1970: 2012.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Láhev na bavlnu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 2
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0101/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Zabawka
 
Typ/číslo modelu:  Položka NE: 38944 (na štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901680389445 (na štítku)
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Materiál s vláknitou náplň hračky je snadno přístupný z důvodu slabosti určitých švů.
Děti mohou ji vkládat do úst, což by mohlo vést k zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plusová hračka ve tvaru trol se přísavkou připevněnou k hlavě.Hračka se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 2

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0001/19       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Energetický adaptér
 
Značka: neznámý
 
Název: Replacement AC/DC Adapter
 
Typ/číslo modelu:  YDS65, YDS90
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Kabely jsou příliš tenké.
To může vést k přesypání kabelu během používání a může vést k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Energetický adaptér zabalený v lepenkové krabici
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2019 - 2