Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 14 ( Zveřejněno: 17/04/2009)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0494/09       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  „Bavlna Cake“ s kádinkou, promývačkovou lžívou lžíce
 
Značka: Salsa Collection
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 103308
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti, napodobení jahod může být zaměněno za potravinu. To může vést děti k tomu, aby ji umístili do úst a aby ji zastavili, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu a zákazu prodeje nařízeného příslušnými orgány. Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada sestávající z kádinky do bezbarvého plastového obalu z bezbarvého plastu, obsahujícího látku tmavohnědé (cca 31 cm x 33 cm) a bezbarvou jasnou plastovou lžičkou (přibližně 8,5 cm dlouhá) s napodobeninou plastového jahodu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0507/09       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Elektronický zapalovač s kuličkovým kotlem
 
Značka: UNILITE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  48130CR-3KD183CRP
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8716509481302.
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože nesplňuje nezbytné požadavky, pokud jde o jiskření, stabilitu plamene a zhasnutí plamene. Kromě toho, pokud ztráta plynu poklesne, překročí 15 mg/min.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN ISO 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Elektronické zapalovače v různých barvách obsahující kuličkový pero. Jedná se o lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0514/09       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: Atomic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290173000883
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobky představují riziko požáru a popálenin, protože nemají bezpečnostní mechanismus, který je odolný proti dítěti. Tyto nesrovnalosti mohou vést k tomu, že jsou zapalovače používány nevhodně dětmi, což způsobuje nebezpečí požáru nebo popálenin.


Tyto výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN ISO 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  1. Zapalovače různých barev s vyobrazením skateboardu. 2. Zapalovače různých barev s vyobrazením květin. 3. Zapalovače různých barev s vyobrazením zábavní pyrotechniky. 4. Zapalovače různých barev s vyobrazením srdce.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0528/09       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Generátor benzinu
 
Značka: POWERPLUS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  POW 4730 Čárový kód: 5400338028137.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení, protože:Plocha kolem výustky výfuku motoru má nechráněný exponovaný povrch, který může dosáhnout vysokých teplot,Pokud úniku paliva, jak se může stát v době, kdy je nádrž naplněna, nelze zabránit odkapávání paliva na ploše kolem výstupu z výfuku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zdroj benzinu.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0495/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily
 
Značka: Citroën
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ (model C2), ES schválení typu E2 * 2001/116 * 0283 *. E2 * 2001/116 * 0284 *. E2 * 2001/116 * 0344 *. E2 * 2001/116 * 0285 *. E2 * 2001/116 * 0309 *. E2 * 2001/116 * 0286 *. E2 * 2001/116 * 0316 *. E2 * 2001/116 * 0339 *. Typ (model C3), ES schválení typu E2 * 98/14 * 0256 *.., e2 * 98/14 * 0257 *. E2 * 2001/116 * 0289 *.., e2 * 98/14 * 0258 *. E2 * 98/14 * 0259 *.., e2 * 2001/116 * 0317 *. E2 * 98/14 * 0261 *.., e2 * 2001/116 * 0318 *. E2 * 2001/116 * 0329 *. Typ (model C3 Plauriel), ES schválení typu E2 * 2001/116 * 0266 *. Typ (model C4), ES schválení typu E2 * 2001/116 * 0302 *. Typ (model C4 Picassa), ES schválení typu E2 * 2001/116 * 0345 *. Typ (model C5), ES schválení typu E2 * 2001/116 * 0360 *. Typ (model C6), ES schválení typu E2 * 2001/116 * 0320 *. Typ (model automobilu Berlingo), ES schválení typu E2 * 2001/116 * 0366 *. Druh (model nákladního automobilu Berlingo), ABE N129
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku poruchy v jednotce motoru, která řídí určité funkce, jako jsou stírače, čelní světla a zapalování, a může vést k jejich přerušovanému selhání nebo selhání, které mohou způsobit nebezpečí úrazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od konce února do poloviny června 2008 a mají identifikační číslo vozidla v tomto rozmezí: C2: VF7JMHFXC97520052 až VF7JMHFXC97545482 C3 Plakuel: VF7HZC8HZC28105813 až VF7HBKFVC28108149 C3: VF7FCHFXC29061113 až VF7FCHFXC29154093 C4: VF7LC5FXH74853490 až VF7LC5FWC74867705 C4: VF7LC5FXH74853490 až VF7LC5FWC74867705 C5: VF7RHRJ54004739 až VF7RRFJF54032534 C6: VF7TDUHJ78017960 až VF7TDUHJ78018085 Berlingo: VF77G9HXC67000531 až VF77J9HTC67612959
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Řecko, Slovinsko, Irsko, Maďarsko, Island, Švédsko, Portugalsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0502/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Twingo, Typ C06, ES schválení typu: E2 * 98/14 * 0071
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože vzdálenost mezi kabelový svazek motoru a vysokotlaké potrubí automatické převodovky (převodová převodovka) nemusí být dostatečné, když je motor v chodu (vibrace motoru). Pokud se vysokotlaká trubka dotýká kabelového svazku motorů, mohlo by se jeho narušení nebo jeho část narušit. To může vést k trhnutí nebo umírání motoru a v extrémních případech by to mohlo způsobit požár.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tato vozidla byla vyrobena v období od října 2003 do 19. října 2006 výhradně s převodovou převodovkou.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0503/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: General Motors
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Cadillac DTS, Cadillac Escadade, Escarde ESV, Escarde EXT, Hummer H2,
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobky představují riziko požáru v případě zkratu na desce s tištěnými obvody pro systém vytápění ostřikovače čelního skla. U dotyčných vozidel může podzemní vedení ovládacího obvodu převednout a způsobit nefunkčnost elektrických systémů a vytvářet vůně a kouř. V krajních případech by se vozidlo mohlo vznítit.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Příslušná vozidla jsou 2006–2008 modely s ohřívacím systémem pro kapalinu do ostřikovače čelního skla.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0511/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/osobní vůz
 
Značka: Volkswagen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 2E nebo 2F
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože na některých vozidlech se mohou ochranné keře zadní brzdové čelisti odtrhnout, když se utahuje ruční brzda z důvodu nedostatečné tloušťky stěny. V takových případech nemůže být ruční brzda zpřísněna nebo se může znovu uvolnit po utažení, což způsobí nebezpečí nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  V oběhu se týká 2007 vozidel s čísly podvozku v těchto rozmezích: 2E: od 001001 do 016818 2F: od 010079 do 013033
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0516/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Honda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Honda Jazz, Typ vozidla GG2, ES schválení typu e6 * 2001 * 116 * 0127; — typ vozidla GG3, ES schválení typu e6 * 2001/116 * 0128
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek (typ vozidla GG2 a GG3) s sebou nese riziko zranění, neboť může chybět jeden z šroubů připevňujících airbag. Každá hlava airbagu je připevněna šesti šrouby na obou stranách. V případě, že chybí šroub, nesmí být hlavní airbag řádně proveden a cestující ve vozidle by v případě nehody nebyli chráněni ve stejné míře.Výrobek (typ vozidla GG3) rovněž představuje riziko zranění, protože šrouby v mechanismu montáže bočního airbagy a sedadla mohou chybět. Selhání může způsobit zranění v důsledku poruchy airbagů a bezpečnostních pásů během nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčená vozidla byla vyrobena v roce 2009 a mají tato čísla VIN: Typ GG2: LUCGG2 * * 093200013 to LUCGG2 * * 93208862 Typ GG3: LUCGG3 * * 093200018 to LUCGG3 * * 093205692
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Nizozemsko, Španělsko, Malta, Maďarsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0522/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ford Focus 1.6/1.8/2.0 L Turbo (motorová nafta)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože používání silniční soli může způsobit korozi ovládacího modulu ventilátoru chladiče u dotčených vozidel. Sůl může proniknout do elektroniky a vést k přehřátí, což může způsobit požár a okolní kabel a komponenty určené k vypožáru.30 hlášených mimořádných událostí.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozidla vyrobená v letech 01.06.2006 až 25.01.2007 s čísly schválení typu e13 * 2001/116 * 009, * 144 a * 157 jsou dotčena.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Island, Španělsko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0513/09       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Vodové barvy
 
Značka: LIBERTY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Akvarela 12 barvy 1206-W5,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 711093 130326
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:Migrace toxických těžkých kovů je nadměrná. Zejména migrace barya (Ba) ve světle žluté barvě je 2 559 mg/kg a 1 969 mg/kg při fialovém zbarvení,Přípravek obsahuje více než 0,05 % hmotnostních 1,2–3benzoisothiazol-1-onu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Sada 12 barevných barev v bílých trubkách s šroubem, zabalených v průhledném pytli.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0501/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Adaptér pro dálkově ovládaný člun („Wavechměďnatý“) nabíječkou baterií
 
Značka:  - remote controlled boat: Newquida - adaptor: Huazheng electronic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — Boat: Č. 757T-6013, EAN 6940117760111 Adaptator: CH-4116D
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože rozměry vidlice nesplňují požadavky. Izolační rukávy na kolících jsou asi 6,5 mm dlouhé, nestačí, že by měly být dlouhé nejméně 10 mm.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 50075.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a likvidace produktů dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Adaptér na střídavý nebo stejnosměrný proud prodávaný se dálkově ovládaným lodí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0508/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Doll
 
Značka: Hohot Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. HE-025,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8582008120000.
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí zranění v důsledku ostrých míst.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Panenka na hudební panenku s Bumrelaem otevíráním.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0509/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Výčepka tahu
 
Značka: Koopman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711295731730
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části, které by mohly být spolknuty (knoflíky, oči a nosu) a které lze odstranit silou 10 N (předepsané minimum: 88 N).S ohledem na jejich formu (podobnou měkkým hračkám) musí být tyto předměty stejně bezpečné jako hračky pro děti mladší tří let.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ponor Výfuk ve formě sněžného sněhu.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0510/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Výčepka tahu
 
Značka: Koopman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711295731730
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části, které by mohly být spolknuty (knoflíky, oči a nosu) a které lze odstranit silou 10 N (předepsané minimum: 88 N).S ohledem na jejich formu (podobnou měkkým hračkám) musí být tyto předměty stejně bezpečné jako hračky pro děti mladší tří let.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ponor mimo ponor ve tvaru sobů.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0517/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Úprava soupravy
 
Značka: POP
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód č. 2232
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože migrace toxických těžkých kovů ve světle zelené barvy překračuje nejvyšší přípustné hodnoty. Zejména migrace chromu (Cr) je 333 mg/kg (limit 60 mg/kg) a olova (Pb) 1 647 mg/kg (limit 90 mg/kg).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Líheň, která je určena k použití jako hračka. Souprava se skládá ze dvou lip-lesku v gelu (oranžové a světle zelené barvy), zeleného kapalného lesku v malé láhvi se štětcem, narůžovělé růžice a různých odstínů očí. Souprava je balena do fialového průhledného pytle (přibližně rozměry: 20 cm x 15 cm x 3 cm), na popruhu opatřený příslušným upozorněním.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0518/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Om yo-jo – „Fluffy ball – Soft & bezpečný“
 
Značka: Common toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BWCT0213
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  096009600001, 96–96 (kód)
 
Druh rizika:  Požár, Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko:


Požár, protože v průběhu zkoušek materiál uváděl chování rychlého vznícení,

Uškrcení, protože délka pružného lana dosahuje 900 mm, přičemž maximální přípustná hodnota je 220 mm.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Žluté, zelené, modré barvy a lamilky barevné o-jo 2 bílé oka a černá linie pro ústa. Při lisování se z vnitřku vyprodukuje světelný tok. Míče jsou zabaleny do modré lepenkové krabice v 12 kusech, ale lze je prodávat i samostatně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0524/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Boxerské soupravy (sady) pro hračky
 
Značka: Boxing game
 
Název: Toy boxing set
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. TY-0999V1, kód č. 5100
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože část hračky (malé tlačítko), která se zcela zapadne do válce pro malé části, lze oddělit působením síly 5 N.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a objednaných orgány.

 
Popis:  Boxerské zvěřince sestávající ze žlutého děřecího vaku (přibližně rozměry: 15 cm x 15 cm x 45 cm) a pár červených rukavic. Souprava se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0527/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka magnetické vzdělávací hradla – „MRI Constructilla Toy/Zhija“
 
Značka: WITKA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože příslušná upozornění na magnetické hračky nejsou přítomna.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2008/329/ES, kterým se po členských státech požaduje, aby zajistily, že magnetické hračky, které jsou uvedeny na trh nebo dodávány na trh, upozorní na zdravotní a bezpečnostní rizika, která představují.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Hračka skládající se z různých malých částí obsahujících magnety, které mohou být použity k výrobě různých geometrických tvarů. Je zabalen v baleních s uvedením názvu značky, označení CE a různých prohlášení v angličtině (nebezpečí udušení, informace o věku pro děti mladší 5 let atd.).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0529/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná vlak se zvířaty – „Safaritog“
 
Značka: Buddy Wood
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Visačka puzzle och vagnar.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože nárazníky z lokomotivy mohou být vypnuty a spolknuty.Když byla provedena zkouška, bylo jedno z nárazníků vytaženo silou menší než 90 N. Nedošlo k závěru, že došlo k selhání v síle 8 N. Nádrže je součástí válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěná nádoba se zvířaty v dárkové kolonce. Pro děti mladší 3 let. Lokomotiva se dvěma vozy s 6 barevnými zvířaty ze dřeva. Zvířata mohou být umístěna do vozů pomocí správných otvorů. Přibližné rozměry lokomotivy: 180 mm dlouhé, 107 mm široké a 110 mm vysoké. Nárazník je dlouhý 20 mm. Průměr je 7 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0496/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vážené dámy
 
Značka: ESS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 2132
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dlouhé boty s dámy dámy hnědé s pletatou, balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0497/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vážené dámy
 
Značka: NIO NIO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: AB 2810
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bočí boty s polarvami okolo telete a kne v kotlové výšce. Balení je krabička z kartonu, která je označena takto: „NIO NIO Art. AB 2810. Vyrobeno v Číně“. Uvnitř krabičky jsou dva sáčky, z nichž jeden je označen „silikagelem“ a druhý „tvarovník“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0498/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: PASITE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Ref. P937
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Dětská modrá obuv s předním popruhem. Balení je narůžovělé lepenkové krabici s vyobrazením motýlů a srdce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0506/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: PASITE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 773, článek č. P1050, kód JTG0439 23BL.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bílo-bíla, dětská obuv s stříbřitě zbarvený přídě na horní části. Jedná se o růžové lepenkové krabice obsahující dva sáčky, z nichž jedna je označena slovy „SILICA GEL“ a další „MOULDPROOF AGENT DO NOT EAT.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0512/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta pro kojence
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 1001, čárový kód: 0 265494 000039
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy určené pro malé děti od narození do věku 7 let „nesmí být navrženy, vyrobeny ani zásobovány stahovacími, funkčními korkovými nebo dekorativními šňůrami v oblasti krku nebo krku“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Kabát pro malé děti červené a modré se čtyřmi kapskami, zip a digestoří s elastickým stahováním tvaru, které tvoří smyčky z plastu až gggles. Na vnitřní straně je textilní štítek přišitý, který má tento nápis v angličtině: „JUMBO, 18 MĚSÍCŮ“ a informace týkající se produktu (složení a země původu produktu). Kromě toho je na sako umístěn lepenkový štítek, který obsahuje nápis: „Jumbo, 18 měsíců“ a informace o produktu, jako adresa dovozce a země původu. Složení: 100 % polyester. Velikosti: 06, 12 a 18 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0515/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské plenky na ochranu proti pocení a vestu
 
Značka: XOOPS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pocení pro dívky, jméno: XOSOPS, mod: RZ7NR6, Pocení pro chlapce (II), jméno: V STYLE, mod: RZ8HX35, Kabát pro dívky, jméno: V STYLE, mod: PV9KE1.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobky představují riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku. Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy určené pro malé děti od narození do věku 7 let „nesmí být navrženy, vyrobeny ani zásobovány stahovacími, funkčními korkovými nebo dekorativními šňůrami v oblasti krku nebo krku“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Píst pro boj proti dívkám (velikost 128 cm) s nášemi na stažení s uzly na konci kapoty; (II) pocení vrchní trička pro chlapce (velikost 128 cm) se stahovacími šňůrami v oblasti střechy, Kabát pro dívky (velikost 92–128 cm) s kulovou kapucí obsahující elastické tášové výtky z plastů na koncích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0519/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hlídka čepka (čepka)
 
Značka: Dipinto
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  I: Článek 20552484001 (DIKE091136) II: Článek 20552489001 (DIKE091227) III: Článek 20552665001 (DIKE091233)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Tyto výrobky představují riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti střechy.I: Oděvy určené pro malé děti (≤ 7 let, ≤ 134 cm) nesmějí v oblasti střechy nebo krku obsahovat stahovací šňůry, funkční kabely nebo ozdobné šňůry.II & III: Šňůry na stažení nesmí mít volné konce v digestoři a na krku ve oděvy pro starší děti a mládež (7–14 let, chlapci 134–182 cm, dívky 134–176 cm).Tyto produkty nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  I: Bavlná-červená bavlna (95 %) – gumán (5 %) potýčný lenko s kapucí o velikosti 92–98 cm. II: Dívky zateřelé bavlny (95 %) – elastinu (5 %) potýkávání s kapucí o délce 134–140 cm. III: Chlaďte se žlutou potýkem proti bavlně, předem tričko s kapucí o velikosti 134–140 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0521/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dítě pro malé děti „Disney Baby/Jumbo“
 
Značka: Disney baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: Am-280558, čárový kód: 0 271800 000037
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr s volným koncem v oblasti krku.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy určené pro malé děti od narození do věku 7 let nesmí být navrženy, vyráběny ani dodávány se stahovacími řetězci, funkčními korkovými nebo dekorativními šňůrami v oblasti hrdla nebo krku.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Košík je růžově růžovo-se sametovou látkou, která může být svázána kolem krku textilní korbou. Na přední straně látky je výšivka zobrazená obrázek Minnie Mouse. Uvnitř je našit textilní štítek s nápisem: „06 MĚSÍCŮ“ a jiný štítek s nápisem: „Disney baby“. Kromě toho je na sako umístěn lepenkový štítek, který obsahuje nápis: „Jumbo, 06 měsíců“ a informace o produktu, jako adresa dovozce a země původu. Složení: Subjekt: 100 % bavlna, Insect: 80 % bavlna, 20 % polyester. Velikosti: 06, 12 a 18 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0526/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: PASITE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: P912.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská obuv, Černá barva a uzavření Velcro. Balení je krabička z kartonu, která je označena takto: PASITE; STYLE Č. P912 LABACK.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0530/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: AKAMAI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód č. 16096
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy určené pro malé děti od narození do věku 7 let „by neměly být navrženy, vyrobeny nebo dodávány se stahovacími řetězci, funkčními korkovými nebo dekorativními šňůrami v oblasti krku nebo krku.“
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Kabát dítěte ve bílé barvy s tlačítky a kapotou s přívěsným zařízením. Kapuci mají trhy na stažení s kožešinami.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0505/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Pokožka – Ziegenmáselná Crème/Kozí máslo
 
Značka: Botanis
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo EAN 4 002867 43290 7
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 

Výrobek představuje mikrobiologické riziko z důvodu přítomnosti bakterií pseudomnasy a mikroorganismů (celkový počet aerobních mezofilních bakterií 1.9 x 107 cfu/g).Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové nádoby na 200 ml (bílé), Exp: 10.10.2010.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0500/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Smotorizovaná projekční plocha (100)
 
Značka: Oley
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Základní izolace vodičů pro přívodní vodiče je přístupná i v případě, že je umístěna kontrolní kolonka,— ve vzdálenosti 1,5 mm (požadováno 2,0 mm),U stěny pro montáž zařízení pro kontrolu stěny není izolace mezi PCB a mezníkem s „klávesnicí“.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přípojka pro zasouvatelné zařízení na zasouvatelné zařízení, která je napájená ze sítě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0504/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Kávovar
 
Značka: Philips Senseo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HD7805, HD7810, HD7811, HD7812, HD7814, HD7816, HD7820, HD7822, HD7823, HD7824, HD7826, HD7830, HD7832, HD7841, HD7842
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Pořezání
 
Výrobek představuje riziko popálení a odřeknutí materiálu, protože v případech, kdy se akumulují významné usazeniny vápna ve vnitřních dílech stroje (způsobené vysokou koncentrací vápníku ve vodě), a současně se stroj potýká s elektrickou poruchou – nahromadění tlaku může poškodit zařízení, v němž k tomu náhle přijde, což může vést k možné újmě způsobené parním, létajícím částí a živými částmi.


Bylo oznámeno několik mimořádných událostí.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Postiženy jsou pouze spotřebiče s sériovým číslem v těchto rozmezích: 06270–08477 (včetně). Kávovary na kávovary určené pro destičky s nádržkou a dlaní na broušení kovů v průtokovém zařízení. Výrobek je k dispozici v různých barvách.
Země původu:  Polsko, Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Dánsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0520/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Lithiové baterie pro přehrávače DVD
 
Značka: DOKOCOM / DENVER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DENVER MT-732 BLACK: pokud je prvních 4 číslic sériového typu 4105, DENVER MT-732B: pokud je prvních 4 číslic sériového typu 3953, DENER MT-738: pokud je prvních 4 číslic sériového typu 3952, DENER MT-748: pokud první 4 číslice sériového čísla začíná 4181 nebo 4182 nebo 4245 nebo 4361 nebo 4445 nebo 4449
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko požáru a popálenin, protože baterie jsou během nabíjení taveny a jsou zdrojem hořlavého materiálu.

Bylo oznámeno několik mimořádných událostí.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnými evropskými normami EN 60065, EN 55013, EN 55020, EN 61000.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobcem z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lithiové baterie v přenosných přehrávačů DVD s 7“ obrazovky TFT (černé a stříbrné).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0523/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér
 
Značka: vivanco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NNBK CESTOVNÍ, Výrobní číslo: 23244, čárový kód: 4008928232448.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Cestovní zásuvka je určena pouze pro provoz v ochranné třídě 2, neboť není možné použít uzemňovací vodiče odpovídající napájecí sítě,— je možné použít zástrčku Spojeného království, a proto provozovat zařízení, která vyžadují uzemnění (ochranné třída 1).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Kompaktní cestovní zástrčku. Označení: 6a max. 100–240 VAC, 6A pojistka.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Španělsko, Island

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0525/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysavač
 
Značka: Kress
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1200 NRTX EA, EAN 4000649042658
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolační odpor uzemňovacího vodiče u elektrické zásuvky není v souladu s normou.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60335, EN 55014 a EN 61000.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vysavač pro mokré a suché čištění. Pořadová čísla: 2008 34 00000 až 2009 08 99999; První uvedení na trh: 2008
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Slovinsko, Nizozemsko