Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 13 ( Zveřejněno: 10/04/2009)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0486/09       
Kategorie:  Ruční nástroje
 
Výrobek:  Soubor os
 
Značka: O.K.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BMX # 10023815, kód EAN: 9004181133381
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože kovové části se mohou oddělit od osy osy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada 1 a 2 halíček o hmotnosti 1 250 g, 600 g a 1 000 g, kovových hran, dřevěných násad jsou vestavěny do osy do 75 – -90 %, zabezpečeny pomocí dřevěného klíšťových klínů s červenou barvou potaženou adhezivním materiálem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0466/09       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Bicykl
 
Značka: ELECTRA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kola pro kola s čelní stojanem
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí poranění, protože přední stojan na kole se může uvolnit a dotýkat se přední pneumatiky představující nebezpečí pádu jezdce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Toto stažení se týká následujících modelů jízdních kol typu Electra 2009: Dodávka 3i, Delivery 8D, Holiday 3i, Holiday 8i a Surf 3i. Jízdní kola se stojany, které jsou připojené ke koruny na vidlici, při plném proudu skrz kartu nejsou zahrnuta do oběhu.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0476/09       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Monsoon Accessorize
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  381 721 08 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje olovo.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Stříbrné kovové náušnice, průměr přibližně 5 cm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0477/09       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: ENVY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — 319: Náhrdelí, 5750005 305550, — 323: Náhrdelí, 5750005 305567, — 316: Náhrdelí, 5750005 305567, — 325: Náhrdelí, 575000 305567.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují chemické riziko, protože uvolňují olovo.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  — 319 Neckrajek se zlatou kovovou penou o průměru přibližně 5 cm, ražená jasně červeným obrazcem — 323 Necky se zlatým kovovým pentem o průměru přibližně 5 cm, ražený s jasným červeným obrazcem — 316 Neckrajek černých plastových kuliček se třemi hranatými kovovými pendanéz kovu v kovovém řetězci — 325 Neckrajek, ražený kovový přívětek na černém textilním struku, plátek o průměru přibližně 2 cm
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0478/09       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Šperky
 
Značka: KARVANY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — 334: náhrdelníky — 340: náhrdelníky — 346: náramky — 352: náhrdelníky — 350: náramky — 337: náhrdelníky
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují chemické riziko, protože se v nich nachází olovo.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  — 334: Černý textil s stříbřitým stříbrem, vyražený, s průměrem přibližně 3,5 cm, — 340: Náhrdelky s 8 kruhovými vahami vyraženého kovu, — 346: Velký kovoelet se třemi lesklými rohy, o průměru 2 až 3 cm, — 352: Dlouhé tenké nenáhrny s krystalem, jako jsou lehké červené, zelené a světlečové modři. Trodanky s třemi kapičky, — 350: Ze šesti kroužků, které jsou vzájemně propojeny jedinou vazbou. Tři kroužky o průměru přibližně 3 cm a třikrát přibližně 2 cm, — 337: Dlouhé stříbrné náhrdla se třemi světlými modři a jednou bronzovou barevnou květinou ve tvaru pendantů.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0468/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Cleaner pro usně – zvláštní Amsterdam
 
Značka: Superhawk
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 64,7 % isobutyldusitanu, který je klasifikován jako karcinogen (a mutagen), a ve směrnici 76/769/EHS o chemických omezeních je zakázán.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu, stažení z oběhu od spotřebitelů a zničení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Cleanser pro kožedělný průmysl „AMSTERDAM ZVLÁŠTNÍ“, Markings: „DANER“ – symbol nebezpečnosti: ‚FLAMMABLE‘ a obrázky plamene a křížku. Bezpečnostní informace v angličtině. OBSAH: Alkyl-nitrit. Označení nebezpečí přilnavé. Bezpečnostní informace: Xn – „škodlivý“ F – „Vysoce hořlavý“, věta označující riziko R20/22, bezpečnostní věta S1/2, S16, S24, S46.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0469/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kleštěn pro usně – „jungle JUICE PLATINUM“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2,3 % chloroformu a 5,2 % isobutyldusitanů, které jsou klasifikovány jako karcinogen (a mutagen). Obě jsou zakázána ve směrnici 76/769/EHS o chemických omezeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu, stažení z oběhu od spotřebitelů a zničení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  „Jungle JUICE PLATINUM, Leather Cleaner, The Original Room odecer“, se nachází v láhvi o výšce 5,3 cm a 10 ml lahve z hnědého skla. Děti jsou schopny dosáhnout obsahu baleného produktu, a to tak, že se snadno otevře horní hranici, na kterou se vztahují průhledné plastové fólie. Odznaky: „DANER“ – symbol nebezpečnosti: ‚FLAMMABLE‘ a obrázky plamene a křížku. Bezpečnostní informace v angličtině. OBSAH: Alkyl-nitrit. Lepidlo, značka nebezpečí. Láhev balená v lepenkové krabici. Na štítku v litevštině se označují: Džungle Juice Platinum, 10 ml, chemická látka. Amilinitrit, izopentldusitany EINECS č. 203–770–8, CAS č. 110–46–3, Účel: Kožený úklid. Bezpečnostní informace: Xn – „škodlivý“ F – „Vysoce hořlavý“, věta označující riziko R20/22, bezpečnostní věta S1/2, S16, S24, S46.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0474/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: Super Glue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Super Glue, 3 g; EAN 4250245342960
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují přibližně 30 % chloroformu, který je zakázán v přípravcích s hmotnostním obsahem 0,1 % hmotnostních nebo více a nesmí být uveden na trh podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lepidla s „materiálem z Okreka Japonska“, napsané na obalu.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr, Bulharsko, Litva, Litva

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0481/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Insekticid – CIAK
 
Značka: AGRIMIX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Práškový insekticid
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko pro uživatele výrobku, protože jeho účinnou látkou je fenitrothion, který není podle směrnice 91/414/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh povolen.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktů ze strany dovozce a jeho zničení dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Láhev na 250 ml
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0482/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Insekticid – polní zahrada Z
 
Značka: SOLE VERDE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Fungicidy insekticidem v suchém prášku. Balíček: Láhev 200 g.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují pro uživatele výrobku chemické riziko, protože jeho účinná látka je diazinon, který není podle směrnice 91/414/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh povolen.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a likvidace produktů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Suchý prášek insekticidem proti parazitům a houbovým chorobám. Použije se na listy a květy jako sušené prášek nebo zředěné ve vodě o hmotnosti 5–10 g/l.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0470/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy
 
Značka: REALM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. RIC-1402 (na obalu: GSH-140IC-2, ref. č.: 11402), 2. GSH-100IC-2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1. 6944623301059 A 2. 6944623301066
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


Připájené dráty nejsou v blikající jednotce upevněny,

Nedochází k účinné ochraně proti zkroucení a tahu,

Izolace blikající jednotky je nedostatečná, takže může dojít k přeskoku a výrobek se může vznítit.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  K řetězovým řetězcům patří 140/100 oranžových, zelených, červených a modrých sériově spojených miniaturních žárovek, blikající jednotky („RYCHLNÍ FUNKCE, dvouklíčový napájecí kabel bez označení“ a zástrčka („2,5 A 250 V EDV“). Technické parametry: 230V 50 Hz 32W, baňka: 3,5V 0,245W, třída II, F-značka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0490/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  140L
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Zakrytí blikajícího zařízení nevyhovělo při zkoušce kladivo,Zástrčka je nevyhovující,Izolace není dostatečná,Příslušné označení uvádějící, že výrobek je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách a základní technické údaje chybí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec s malými, nezaměnitelnými žárovkami, vybavené blikajícím zařízením. Balí se do krabičky s modrou lepenkou se zimní krajinou, s nápisem „Vánoce“ a s vyobrazením Santa Claus.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0479/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Honda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  „CBF600N08“, „CBF600NA08“, „CBF600S08“ a „CBF600SA08“, z roku 2008, vyráběné společností „Honda Italia Industriale“.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože rychloměr může vykazovat nesprávné informace. Voda se může dostat do elektrického vedení a postavit se do ochranné trubky ve tvaru U pro pozemní vodič. To by mohlo vést ke zkratu v terminálu příspěvku VSS (snímač rychlosti vozidla) a následně k selhání rychloměru.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykly „Honda“ s čísly modelu a VIN: 1 – vzor „CBF600N08“: — ZDCPC43E08F001479/ZDCPC43E08F014308; — ZDCPC43E08F001839/ZDCPC43E08F015597; — ZDCPC43E08F001109/ZDCPC43E08F013558. 2 – vzor „CBF600NA08“: — ZDCPC43H08F002269/ZDCPC43H08F014788; — ZDCPC43F08F001895/ZDCPC43F08F017938; — ZDCPC43F08F001119/ZDCPC43F08F011851. „CBF600S08“: — ZDCPC43A08F000769/ZDCPC43A08F017878. 3 – „CBF600SA08“: — ZDCPC43D08F000479/ZDCPC43D08F017098; — ZDCPC43B08F000419/ZDCPC43B08F018178; — ZDCPC43B08F000119/ZDCPC43B08F018022; — ZDCPC43B08F000899/ZDCPC43B08F018118.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Řecko, Slovinsko, Nizozemsko, Švédsko, Irsko, Maďarsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0484/09       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Žebříky založené na třech dílech
 
Značka: HELPER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzory kódů šarže: 6631, kód EAN: 8595038366317
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože konstrukce šroubu pro zajištění třetí teleskopické části žebříku není zajištěna správně a žebřík se může zhroutit.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány

 
Popis:  Teleskopický žebřík z hliníku 3, který může být použit až do 3 konfigurace, univerzální použití, každá část se 11 příčlemi, první část se stabilizátorem, dvě textilní pásma s červenou barvou mezi první a druhou částí, která má být bezpečně rozložená, je druhá a třetí část vybavena 2 háčků s záručními šrouby pro zajištění částí umístěných v systému teleskopu. Všechny části mají plastové stopy.
Země původu:  Slovensko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0485/09       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Díly motorových vozidel – brzdová obložení
 
Značka: Pyramid Parts
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje významné množství chrysotilu.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malé brzdové destičky se zařazují do karty s názvem a logem „Pyraidové části“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0462/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon pro vůz
 
Značka: Latitude enfant
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  332036
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože přísavky obsahují 0,44 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 0,9 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká, vycpávaná aktivita, mobilní s malým písmem, zrcátko a dva přísavky. Hodnota: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 44 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0463/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor visící činnosti
 
Značka: Infantino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. TAG Infantino Along Chie Trio: Model 550–3092/150–3092 UPC 773554030921 2. Infantino Activity Stackers: Vzor 558–202/158–202 – UPC 773554582024.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože lesklý modrý kovový materiál nacházející se na žlutém květu (dolní petice) a křídlech bug, v případě Infantino Tag Along Chie Trio (vzor 550–3092/150–3092), a na velmi odnímatelném odnímatelném kruhu ve tvaru jednoho petolu, v případě pětinentské činnosti Stckerů (vzor 558–202/158–202), se může oddělit od bílé polyesterové podložky, přičemž hračka vzniká na malých tkaninách. Pokud tento modrý kovový materiál odděluje od hračky, může představovat vdechnutí, gotení nebo požití u malých dětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1. Hračka se třemi číslicemi – délka slunečního svitu a dvě látky – se suspendovanými látkami se suspendují z látkové části, která je spojena se sedadlem nebo válečkem. Tato položka je označena ‚Infantino‘ v horní modré části. Výrobky obsahující modrý stínový materiál nejsou součástí tohoto oznámení. 2. Pyramidy se skládá z pěti snímatelných organizačních kroužků umístěných na měkkou válec. Spodní největší prstenec obsahuje modrý kovový materiál na jednom z pěti výstupků ve tvaru výstupků. Na jedné straně se nachází malá žlutá jmenovka se čtyřmi kroužky (s výjimkou prstence z ryb) a se základnou tlakové láhve. Výrobky obsahující modrý barvení nejsou součástí tohoto oznámení.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0464/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Myši
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobky představují riziko:


Nebezpečí udušení, protože malé části (kuličky a klíč) mohou být spolknuty nebo mohou být inspirovány,

Zranění v důsledku ostrého kolíku.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Klony k práci. Dvě hlavy myší (fialová a žlutá). Na hračce je plastové pouzdro s malými míčky. „TOYS“ je napsán na obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0483/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské kolečkové brusle – malý tornádo větru
 
Značka: Whirlwind
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: HJA 16
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek je vystaven riziku zranění, protože není vybaven výstrahami pro bezpečnost, která by naznačovala, že by měla být použita pouze dětmi s hmotností do 20 kg a že by měla být použita s ochranným vybavením.Návod k použití by měl rovněž obsahovat upozornění, že by hračka měla být používána opatrně, protože vyžaduje velkou zručnost.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Dětské kolečkové brusle, plasty, balené v lepenkových krabicích obsahující informace v angličtině:
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0487/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrachová hradlová hrasada
 
Značka: Yick Wah TOYS / ALLTOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GG1581/7170/1, NO. 7170, kód EAN: 8591945035346
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože textilní materiál loutkového krmiva, který je určen jako Maltický (Old Scatch), obsahuje azobarviva (4-methyl-m-fenylendiaminy) v koncentraci 55,2 mg/kg. Azobarviva by neměla být používána v hračkách pro textilní použití a u hraček s textilními oděvy překračujícími limit 30 mg/kg podle směrnice o chemických omezeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Malé dřevěné divadlo s textilní záclonami a 6 loutkami. Hlavy loutky jsou vyrobeny z PVC, tělo z textilního materiálu. 6 plastových trubek slouží jako stojany na loutky. Zabalený v vařicící lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0458/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Boty pro dívky
 
Značka: POLONI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor B81587,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  72049102131587 010 084 06
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumaranu (DMF) v boty a sáčcích v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Boty pro dívky jsou uloženy v lepenkové krabici označené značkou Poloni, spolu s vysoušedlem s tabletu a s upozorněním na to, že se nejedí. Vzor B81587
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0459/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Návleky na kotníky na chodníku na spojovací prostředek
 
Značka: TOKITOS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VZOR 820821
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3021100311134223
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi a ve všech sáčcích uvedených v obalu. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Návleky na kotníky, hnědé barvy s ozdobnou šitím a se dvěma komorami pro zapínání. Na jedné z klopů se uvádí slovo „TOKITOS“. Obuv se balí do lepenkové krabice s fotografií dětí a potištěná následujícím textem: „Tokios-ssen shop. Modelo 820821. Barevná čokoláda. Velikost 30. „Coco-134223 30.“ uvnitř krabičky je bílý sáček potištěný textem, který zní: „SLIŽKOVITÝ AGENT NEJÍST“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0460/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bočí obuv – „Marino-Hebilla“ („Marino-Hebilla“)
 
Značka: OLE CON OLE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 04/283005–21/29, část 000045182920
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože přítomnost dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Boka modrá boka, otevřená na vrchní straně, s sponou a ozdoby v podobě květů a srdce na přední straně. Na vnitřní straně boty je vytištěno Ole CON OLE. Jedná se o vícebarevné lepenkové krabici se světlem modré horní části, na které je značka OLE CON OLE vytištěna červeně a žlutě. Na etiketě je uvedeno BOTA MARINO HEBILLA (pořík námořnictva).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0461/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv
 
Značka: TATTOO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 822674, černé „nožní opotřebení“
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jedná se o černou obuv. Jsou zabaleny v lepenkové krabici, která má nálepku, která zní takto: Vzor 822674. Barva BLACK SIZE 40. Tetovací obuv. Samotná obuv má nálepku s piktogramy na součásti obuvi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0467/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Poslovo pro děti – pont Giraffe
 
Značka: Nattou
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 135610 Čárový kód: 5414673135610
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Tento výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti šňůr v oblasti krku. Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy určené pro malé děti (< 7 let, < 134 cm) nemusí zahrnovat stahovací řetězce, funkční kabely nebo ozdobné šňůry v oblasti krku nebo krku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Oranžovo-popont s náklonem s kapucí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0471/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámská obuv
 
Značka: BI 4b
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor STYLE č. 86562, barva 654 BOSCO
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Obuv typu „Manoleina“, zelená o tloušťce přibližně 3 cm a popruh s tlačítkem myši. Vytiskne se číslo modelu a značka 86562–40-bi 4. Podešve z boty jsou opatřeny nálepkou s piktogramy konstrukčních částí a složením obuvi. Balení: růžový lepenkový rámeček se štítkem, na němž je uvedena slova: „STYLE Č. 86562 – BARVIVO 654 BOSCO SIZE 40“. Rámeček obsahuje dva bílé papírové sáčky. Jedno je označeno černým slovy: „SILIKA GEL-THOW MIMO ODPOČINEK.“; druhá, se zelenými písmeny, je opatřena slovy: „SLIŽKOVITÝ AGENT NEJÍST“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0472/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Obuv
 
Značka: JOYCA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 73837, barevný CH. Maštní čerň
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethyl-fumarát (DMF) v obuvi. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Černá obuv se zapínáním na suchý zip, zabalená v lepenkové krabici. Jediný má nálepku, která obsahuje tyto informace: Vzor 73837, barva CH.FANCY BLACK, 36.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0480/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skumf
 
Značka: Arcade
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 15695,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438114059678
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje zakázané azobarviva:Hlavní červené barvy uvolní 210 mg/kg benzidinu, která překračuje limit 30 mg/kg,Tmavě červená barva tečky při uvolnění 78 mg/kg benzidinu a 74 mg/kg 3,3’-dimethoxybenzidinu, která překračuje limit 30 mg/kg. Množství překračující 30 mg/kg označuje, že azobarviva byla použita k barvení kůže, a proto výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Červená viskóza se tečkou vyznačuje tečkami tmavšího odstínu. Velikost: 70 x 180 cm
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0488/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta pro kojence
 
Značka: SAM 0-13
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód: 208.231
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v podobě pasu s volným konci, které vyčnívá o více než 140 mm. výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682, podle níž nesmí volné konce šňůr na stažení v prostoru pasu vyčnívat maximálně 140 mm na každém konci, když je oděv otevřen k největší a položený rovné části.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Kabát pro malé děti s červenými tlačítky na předních a vyšívaných deštnících. Kabát má v oblasti pasu zip a šňůry. Kromě toho je na sako umístěn lepenkový štítek, který obsahuje nápis: „Sm Baby 0.13“. Velikost: 15 měsíců
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0489/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 70602, čárový kód: 0 265708 000039
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko vnějších zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase, s volným konci, které vyčnívá každý o 200 mm. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž nesmějí volné konce zdrhovadel v prostoru pasu vyčnívat maximálně 140 mm na každém konci, když je oděv otevřen k největší a položený rovné části.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dlouhé kalhoty v červené na dvou šňůrách na stažení s uzly v prostoru pasu. Na vnitřní straně je textilní štítek přišitý, který má tento nápis v angličtině: „JUMBO, 04 ROLET“ a informace týkající se produktu (složení a země původu produktu). Kromě toho existuje lepenková etiketa připevněná k kalhoty, která obsahuje nápis: „Jumbo, 04 LET“. Složení: 80 % bavlna, 20 % polyamid. Velikosti: 04, 06, 08, 10 a 12 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0491/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské tričko – Madeira – Madeira – Florida
 
Značka: NEWNESS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. m-8337
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení textilií v oblasti krku. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy určené pro malé děti od narození do věku 7 let nesmí být navrženy, vyráběny ani dodávány se stahovacími řetězci, funkčními korkovými nebo dekorativními šňůrami v oblasti hrdla nebo krku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tričko „T-tričko“ bílé, modré, zelené a červené s kapucí obsahující tkaninové šňůry, které končí v uzlech. Na přední části veky je vyšívaný palový strom a tento nápis v angličtině: „Madeira Bokaždý Florida“. Na vnitřní straně je textilní štítek přišitý, který má tento nápis v angličtině: „Nové příležitostné opotřebení, 5/6“. Kromě toho je na sako připojena lepenková etiketa, která obsahuje logo výrobku a informace o výrobku, jako je číslo typu, velikost a pokyny pro mytí: 65 % bavlna, 35 % polyester. Velikost: 5/6 (5 až 6 let).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0492/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: MEK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 083MFEP003, čárový kód: 1 710001 867753
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení textilií v oblasti krku. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy určené pro malé děti od narození do věku 7 let nesmí být navrženy, vyráběny ani dodávány se stahovacími řetězci, funkčními korkovými nebo dekorativními šňůrami v oblasti hrdla nebo krku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Dětské vestky v červené, modré a bílé se zip a náklonkem obsahujícím tkaniny na stažení, které končí v uzlech. Na přední části vesty je vyšířen tento nápis v angličtině: „ŠEDÁ DOMEK, MEK“. Uvnitř je našit textilní štítek s logem výrobku: „MeK ®“. Kromě toho na sako jsou připevněny dva lepenkové štítky obsahující logo produktu a informace, jako je číslo typu, velikost, barva, složení, původ a cena výrobku a návod k mytí. Složení: Textilie: 80 % bavlna, 20 % polyester. Podšívky: 100 % velikosti bavlny: 3, h 98 (3 let).
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0465/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Tekutý klep – Saugella Poligyn – pH neutrální
 
Značka: Saugella
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  kód šarže: 06308361 07309198.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože seznam složek obsahuje látku methyldibromglutaronitril, který je zakázán pro použití v kosmetických prostředcích a osobní hygieny podle směrnice 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání od spotřebitele, které bylo nařízeno příslušnými orgány.

 
Popis:  Tekutý klep určený konkrétně pro intimní hygienu sestávající z kyseliny mléčné a heřmánku. Objem: 250 ml
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0473/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Šampon – PIL-FOOD šampon – pH 6
 
Značka: pil-food
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Různé počty u značky PIL-FOOD.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje methyldibromglutaronitril, který je v kosmetických prostředcích a výrobcích pro osobní hygienu zakázáno směrnicí 76/768/EHS o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktů ze strany distributora a jeho zničení. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šampon pro jemné, poškozené a křehké chlupy, s „pH 6“ a „proso výtažek“. Objem: 200 ml
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0493/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Hair styler/culer
 
Značka: VALERA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor Sliger, položka č. 614.01, kód č. 56140102
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože s časem se plasty na šneku zhoršují a stávají se křehkými. Proto v případě, že je použit určitý tlak, může se s držadlem zařízení otevřít a když se zátka ze šňůry vloží do elektrické sítě, může uživatel mít k dispozici živé části.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  VALERA Slim jednotnou stříbrnou a černou norovou sadu a štětcem, s kódy výroby 0801, 0802 a 0816.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 13