Systemet för snabbt informationsutbyte: veckorapport

Rapport 50 (Publicerad: 14/12/2018)
Rättelse:Meddelande A11/0093/18 från rapportperioden 2018–049 har permanent dragits in efter en förnyad bedömning av risken av den anmälande myndigheten.

 
Veckorapport om konsumentprodukter
Produkter med allvarliga risker 

1 av 1 foto

Varning nummer: A12/1879/18       
Kategori:  Möbler
 
Produkt:  Blåbädd
 
Märke: Meblobed
 
Namn: Domi III/Dominik III
 
Typ/modellnummer:  Okänd
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Personskador, Strypning
 
Avståndet mellan stegens övre steg och bädden är för stort.Sänggrunden är dessutom inte knuten till sängen och hörnstolparna är för höga.
Ett barn kan halka igenom öppningen och fastna i huvudet.Om basen flyttas kan den övre bädden falla ned i den nedre sängen.Barnet kan också fastna i hörnstolparna, vilket leder till strypning.Produkten uppfyller inte den relevanta europeiska standarden EN 747.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från marknaden, Återkallande av produkten från slutanvändarna (Från: Detaljhandlare)

 
Beskrivning:  Sänglinne av trä.Produkten har sålts på nätet.
Ursprungsland:  Polen
Varning lämnad av:  Sverige
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 1 foto

Varning nummer: A12/1871/18       
Kategori:  Sport- eller fritidsutrustning
 
Produkt:  Klätterlina
 
Märke: AL-NASR
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  Klätterutrustning i klätterutrustning
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Personskador
 
Linan är inte tillräckligt motståndskraftig mot dynamiska belastningar.
Linan kan brytas under användning som ger stigningen att falla till marken.Produkten uppfyller inte direktivet om personlig skyddsutrustning och den relevanta europeiska standarden EN 892.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Strykning av en produktförteckning från marknaden för Amazon. (Från: Annan)
Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Annan): Förbud mot saluföring av produkten och kompletterande åtgärder

 
Beskrivning:  Klätterlina i genomskinliga plastförpackningar med en svart etikett med kinesiska tecken.Produkten har sålts online (särskilt via Amazon).
Ursprungsland:  Okänd
Varning lämnad av:  Tyskland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1874/18       
Kategori:  Sport- eller fritidsutrustning
 
Produkt:  Självbalanseringskoter
 
Märke: Tilgreen
 
Namn: Tiloard
 
Typ/modellnummer:  Referens 164
 
Partinummer/Streckkod:  6941370001645, del 201709
 
Risktyp:  Brand, Elektrisk stöt
 
Produkten har inte tillräckligt med vätska för att motstå fukt och vattnet kan därför komma i kontakt med spänningsförande delar.Detta kan leda till elchock eller brand.
Lossningsspänningen för anslutningsstiften till strömförsörjningsenheten är för hög och kan leda till en elektrisk stöt, medan (un) täpper till försörjningsenheten.Produkten uppfyller inte kraven i maskindirektivet och den relevanta europeiska standarden EN 60335–1.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från slutanvändarna (Från: Tillverkare)

 
Beskrivning:  Elektriska, självbalanserande skoter (”balansbräda”).
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Frankrike
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50
Produkter påträffades och åtgärder vidtogs även i:  Kroatien

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1845/18       
Kategori:  Smycken
 
Produkt:  Örhängen
 
Märke: Fashion Jewelry
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  B2389A160615
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Örhängarna innehåller bly (uppmätt värde:31 % (viktprocent).
Bly är skadligt för människors hälsa och ackumuleras i kroppen och kan skada det ofödda barnet.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Import avvisad vid gränsen

 
Beskrivning:  Piropar, orverfärgade örhängen med inbäddade klara rinestenar.Säljs på papphållare inlindad i plast.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Slovakien
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1846/18       
Kategori:  Smycken
 
Produkt:  Örhängen
 
Märke: Fashion Jewelry
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  B2392A160615
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Örhängarna innehåller bly (uppmätt värde:11 % (viktprocent).
Bly är skadligt för människors hälsa och ackumuleras i kroppen och kan skada det ofödda barnet.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Import avvisad vid gränsen

 
Beskrivning:  Uppsättning av blomformade örhängen med inbäddade klara rinestenar.Säljs på papphållare inlindad i plast.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Slovakien
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1847/18       
Kategori:  Smycken
 
Produkt:  Örhängen
 
Märke: Fashion Jewelry
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  B2351A1250512
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Örhängarna innehåller bly (uppmätt värde:12,8 % uttryckt i vikt) och avgivning av nickel till ett för stort belopp (uppmätt värde:7,6 μg/cm²/vecka.
Bly är skadligt för människors hälsa och ackumuleras i kroppen och kan skada det ofödda barnet.Nickel är starkt sensibiliserande och kan orsaka allergiska reaktioner om de förekommer i varor som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Import avvisad vid gränsen

 
Beskrivning:  Uppsättning av triangulformade örhängen, tillverkad av silverfärgad metall med inbäddade klara rrinestenar.Säljs på papphållare, inlindad i plast.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Slovakien
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1849/18       
Kategori:  Smycken
 
Produkt:  Ringar
 
Märke: Okänd
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  ART. 38–18–0913061321009
 
Partinummer/Streckkod:  1 804203 818092
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Ringen innehåller kadmium (uppmätt värde:84 % (viktprocent).
Kadmium är skadligt för människors hälsa och ackumuleras i kroppen, kan orsaka organskador och orsaka cancer.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Import avvisad vid gränsen

 
Beskrivning:  Metallisk, silverfärgad ring med två stora genomskinliga rrstenar och mindre rhinestenar runt kanten.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Slovakien
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 4 foton

2 av 4 foton

3 av 4 foton

4 av 4 foton

Varning nummer: A12/1850/18       
Kategori:  Smycken
 
Produkt:  Ringar
 
Märke: Okänd
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  ART. 38–18–0813061321009
 
Partinummer/Streckkod:  1 804203 818085
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Ringen innehåller kadmium (uppmätt värde:84,8 % av vikten) och avger nickel i ett alltför stort belopp (uppmätt värde:5,7 μg/cm²/vecka.
Kadmium är skadligt för människors hälsa, eftersom det ackumuleras i kroppen, kan skada organen och orsaka cancer.Nickel är starkt sensibiliserande och kan orsaka allergiska reaktioner om de förekommer i varor som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Import avvisad vid gränsen

 
Beskrivning:  Metallisk, silverfärgad ring med en stor blå rhinstone.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Slovakien
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 2 foton

2 av 2 foton

Varning nummer: A12/1875/18       
Kategori:  Smycken
 
Produkt:  Örhängen
 
Märke: TEDi
 
Namn: 2 Ohrringe
 
Typ/modellnummer:  Okänd
 
Partinummer/Streckkod:  62876001751000000200
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Produkten frigör en alltför hög nickelhalt (uppmätt värde:0.46 μg/cm²/vecka.
Nickel är starkt sensibiliserande och kan orsaka allergiska reaktioner om de förekommer i varor som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från slutanvändarna (Från: Importör)
Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Detaljhandlare): Förbud mot saluföring av produkten och kompletterande åtgärder

 
Beskrivning:  2 silverfärgade, hjärtformade öronringar (dubbar) med rinestenar som är fästa vid en innehavare av en nominerad kartong av kartong.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Tyskland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50
Produkter påträffades och åtgärder vidtogs även i:  Slovenien

1 av 2 foton

2 av 2 foton

Varning nummer: A12/1876/18       
Kategori:  Smycken
 
Produkt:  Örhängen
 
Märke: TEDi
 
Namn: 2 Ohrringe
 
Typ/modellnummer:  Okänd
 
Partinummer/Streckkod:  53539001751000000100
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Produkten avger en för hög nickelmängd (uppmätt värde upp till 2.5 μg/cm²/vecka).
Nickel är starkt sensibiliserande och kan orsaka allergiska reaktioner om de förekommer i varor som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från slutanvändarna (Från: Importör)
Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Återkallande av produkten från marknaden

 
Beskrivning:  ”O” -limportörringar gjorda av guldfärgad metall med vit pärlemor.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Tyskland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50
Produkter påträffades och åtgärder vidtogs även i:  Slovenien

1 av 2 foton

2 av 2 foton

Varning nummer: A12/1900/18       
Kategori:  Tändare
 
Produkt:  Leksaksliknande tändare
 
Märke: Okänd
 
Namn: Nouveau Style fantaisie briquets
 
Typ/modellnummer:  Okänd
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Brand
 
Tändaren riktar sig till barn.
Barn kan leka med det och orsaka en brand.Produkten uppfyller inte den relevanta europeiska standarden EN 13869.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från slutanvändarna (Från: Annan)

 
Beskrivning:  Tändare i form av en scola bottle.Produkten har sålts på nätet (särskilt via Amazon).
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Frankrike
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50
Produkter påträffades och åtgärder vidtogs även i:  Danmark, Tyskland

1 av 4 foton

2 av 4 foton

3 av 4 foton

4 av 4 foton

Varning nummer: A12/1861/18       
Kategori:  Ljusslingor
 
Produkt:  Belysning
 
Märke: Okänd
 
Namn: LED FÉNY
 
Typ/modellnummer:  100L LED Fény
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Brand, Elektrisk stöt
 
Den enkla isolerade kabeln kan lossas eller skadas genom att strömförande ledare blir åtkomliga.Vatteninträngning är möjlig då produkten inte är skyddad mot fukt.Som en följd av detta kan användarna få en elchock.
Kabeln är också för tunn och inte förankrad på rätt sätt.Vid normal användning kan den överhettas, vilket leder till en brand.Produkten uppfyller inte kraven i lågspänningsdirektivet och den relevanta europeiska standarden EN 60598.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Distributör): Återkallande av produkten från marknaden, Återkallande av produkten från slutanvändarna

 
Beskrivning:  Belysning med 92 icke-utbytbara lysdiodlampor.Förpackning:IBC-behållare av kartong (intermediate bulk container, composite, flexi@@
Ursprungsland:  Okänd
Varning lämnad av:  Ungern
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

Inga bilder finns tillgängliga

Varning nummer: A12/1854/18       
Kategori:  Motorfordon
 
Produkt:  Personbil
 
Märke: Bugatti
 
Namn: Chiron
 
Typ/modellnummer:  Typgodkännandenummer:E1 * KS07/46 * 0008 * 06;Typ:5B
 
Partinummer/Streckkod:  De berörda fordonen tillverkades mellan den 2 februari 2017 och den 20 april 2018.
 
Risktyp:  Personskador
 
Värmeskölden för gasgeneratorn för sidoväspåsarna kan ha installerats på ett felaktigt sätt.
Följaktligen kan det hända att krockkuddar inte används på rätt sätt i händelse av en olycka, vilket ökar risken för skador.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från slutanvändarna (Från: Tillverkare)

 
Beskrivning:  Personbil under Bugatti återkallelsekod:18–06–002BUGC.
Ursprungsland:  Frankrike
Varning lämnad av:  Tyskland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

Inga bilder finns tillgängliga

Varning nummer: A12/1870/18       
Kategori:  Motorfordon
 
Produkt:  Motorcykel
 
Märke: Honda
 
Namn: ADV750
 
Typ/modellnummer:  EG-typgodkännandenummer:E4 * 168/2013 * 00060 * 00, e 4 * 168/2013 * 00060 * 01, e4 * 168/2013 * 00074 * 00;Modellarår:2017–2018.
 
Partinummer/Streckkod:  Produktionsperiod:mellan 26/01/2017 och 04/10/2018;
 
Risktyp:  Personskador
 
När motorcykeln är inställd på vid låg hastighet, påverkar den värme som alstras den PPTC (polymerpositiv temperaturkoefficient) som sätts av ECU och motorcykeln kan leda till fel säkert läge.
Detta gör det omöjligt att byta växel och den drivande kraften kan gå förlorad och det kommer inte att vara möjligt att fortsätta körningen.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från slutanvändarna (Från: Importör)

 
Beskrivning:  Motorcykel.Företagets återkallelsekod:3KH.
Ursprungsland:  Japan
Varning lämnad av:  Portugal
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50
Produkter påträffades och åtgärder vidtogs även i:  Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Polen, Slovenien, Sverige, Nederländerna

Inga bilder finns tillgängliga

Varning nummer: A12/1884/18       
Kategori:  Motorfordon
 
Produkt:  Personbil
 
Märke: Kia
 
Namn: Soul
 
Typ/modellnummer:  Typgodkännandenummer:E4 * 2007/46 * 0825, E9 * 2007/46 * 6160,typ:PS, PSEV;
 
Partinummer/Streckkod:  Fordon som tillverkas mellan den 21 juli 2013 och den 17 januari 2014 påverkas.
 
Risktyp:  Personskador
 
Anslutningen mellan styrstången och styrboxen kan komma in.
Som en följd av detta kan det vara omöjligt att styra fordonet.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från slutanvändarna (Från: Tillverkare)

 
Beskrivning:  Personbil.Företagets återkallelsekod:17111
Ursprungsland:  Tyskland
Varning lämnad av:  Tyskland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50
Produkter påträffades och åtgärder vidtogs även i:  Polen, Sverige, Nederländerna

Inga bilder finns tillgängliga

Varning nummer: A12/1883/18       
Kategori:  Annat
 
Produkt:  Lödtråd
 
Märke: Stannol
 
Namn: Juotostina
 
Typ/modellnummer:  Diameter:1 mm och 2 mm
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Produkten innehåller bly (värde:är mellan 40 % och 60 % av vikten) och är inte korrekt märkt för begränsad användning av fackmän.
Bly är skadligt för människors hälsa, eftersom det ackumuleras i kroppen och kan skada det ofödda barnet.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från marknaden (Från: Detaljhandlare)

 
Beskrivning:  100 g metallisk lödtråd i en spole.
Ursprungsland:  Okänd
Varning lämnad av:  Finland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

Inga bilder finns tillgängliga

Varning nummer: A12/1885/18       
Kategori:  Annat
 
Produkt:  Lödtråd
 
Märke: Stannol
 
Namn: Juottotina
 
Typ/modellnummer:  3 x 450 mm
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Produkten innehåller bly (värde:50 % i vikt) och är inte korrekt märkt för begränsad användning av fackmän.
Bly är skadligt för människors hälsa, eftersom det ackumuleras i kroppen och kan skada det ofödda barnet.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från marknaden (Från: Detaljhandlare)

 
Beskrivning:  Metall för lödning av metall på en spole.
Ursprungsland:  Okänd
Varning lämnad av:  Finland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

Inga bilder finns tillgängliga

Varning nummer: A12/1886/18       
Kategori:  Annat
 
Produkt:  Typ av metall
 
Märke: Okänd
 
Namn: Kirjakemetalli
 
Typ/modellnummer:  18 x 620 mm
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Produkten innehåller bly (värde:84 % i vikt) och är inte korrekt märkt för begränsad användning av fackmän.
Bly är skadligt för människors hälsa, eftersom det ackumuleras i kroppen och kan skada det ofödda barnet.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från marknaden (Från: Detaljhandlare)

 
Beskrivning:  Skiffer av metallegering (med ett smältintervall på 242–260 °C), avsedd för gjutning, för typgjutning eller metalltypsättning.Den säljs i ett paket på 62 x 1,8 cm och väger 0,9 kg.
Ursprungsland:  Okänd
Varning lämnad av:  Finland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

Inga bilder finns tillgängliga

Varning nummer: A12/1887/18       
Kategori:  Annat
 
Produkt:  Lödtråd
 
Märke: Stannol
 
Namn: Juotostina
 
Typ/modellnummer:  KristallTråddiametrar:0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Produkten innehåller bly (värde:40 % i vikt) och är inte korrekt märkt för begränsad användning av fackmän.
Bly är skadligt för människors hälsa, eftersom det ackumuleras i kroppen och kan skada det ofödda barnet.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Detaljhandlare): Återkallande av produkten från slutanvändarna

 
Beskrivning:  Lödtråd i metall på en röd spole
Ursprungsland:  Okänd
Varning lämnad av:  Finland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 2 foton

2 av 2 foton

Varning nummer: A12/1896/18       
Kategori:  Annat
 
Produkt:  Bilskydd
 
Märke: Okänd
 
Namn: Sätesskydd för bil
 
Typ/modellnummer:  AK-20010
 
Partinummer/Streckkod:  7393314200109
 
Risktyp:  Miljö
 
Produkten innehåller kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) (uppmätt värde upp till 0,4 % i vikt).
SCCP består i miljön, är giftig för vattenlevande organismer vid låga koncentrationer och bioackumuleras hos djur och växter, vilket utgör en risk för människors hälsa och miljön.Produkten överensstämmer inte med förordningen om långlivade organiska föroreningar.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från marknaden (Från: Importör)

 
Beskrivning:  Skydd mot svart bil
Ursprungsland:  Taiwan
Varning lämnad av:  Sverige
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 1 foto

Varning nummer: A12/1862/18       
Kategori:  Skyddsutrustning
 
Produkt:  Arbetshandskar
 
Märke: JUMBO
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  Punkt N0:SDL-88PBSAKod:WT6005000
 
Partinummer/Streckkod:  0284274000039
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Mängden krom (VI) i läder är för hög (uppmätt värde:5,4 mg/kg).
Krom (VI) är allergiframkallande och kan framkalla allergiska reaktioner.Produkten uppfyller inte kraven i direktivet om personlig skyddsutrustning och Reachförordningen.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Distributör): Förbud mot saluföring av produkten och kompletterande åtgärder, Återkallande av produkten från marknaden

 
Beskrivning:  Arbetshandskar av gult och blått samt rött material.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Grekland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1842/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Armband med fast sken
 
Märke:  Foster´s Hollywood
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  HB1801, HB1802 och HB1803.
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Kvävning
 
Klipporna av armbandet kommer lätt att lösa, vilket ger upphov till smådelar.
Ett barn får sätta dem i munnen och choke.Produkten uppfyller inte kraven i leksaksdirektivet och den relevanta europeiska standarden EN 71–1.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Import avvisad vid gränsen

 
Beskrivning:  Tre olika armband som var och en dekoreras med en annan Hallowide-tal (pumpa, spindel eller spökvärde).Armbanden är batteridrivna och avger ljus.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Spanien
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 1 foto

Varning nummer: A12/1843/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Plastdocka med tillbehör
 
Märke: Kaibibi
 
Namn: Hairdresser
 
Typ/modellnummer:  BLD 169
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Plastmaterialet i dolls skor innehåller 2-etylhexylftalat (DEHP) (uppmätt värde:4,35 % i vikt) och dibutylftalat (DBP) (uppmätt värde:0,58 % (viktprocent).
Dessa ftalater kan skada barns hälsa och orsaka skador på fortplantningssystemet.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Import avvisad vid gränsen

 
Beskrivning:  Plastdocka med utrustning för hårvård.Säljs i en pappkartong som är öppen framtill.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Spanien
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 2 foton

2 av 2 foton

Varning nummer: A12/1851/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Plastdocka
 
Märke: è mio
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  Artikel 2274
 
Partinummer/Streckkod:  80510070692093
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Plastmaterialet i docka innehåller 2-etylhexylftalat (DEHP) (uppmätt värde:26,9 % (viktprocent).
Den kan skada barns hälsa och orsaka skador på fortplantningssystemet.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Förbud mot saluföring av produkten och kompletterande åtgärder

 
Beskrivning:  Plastdocka i genomskinlig påse.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Italien
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 4 foton

2 av 4 foton

3 av 4 foton

4 av 4 foton

Varning nummer: A12/1852/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Mjuk leksak
 
Märke: Masha and the Bear, Simba
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  109301942
 
Partinummer/Streckkod:  1711410430
 
Risktyp:  Kvävning
 
Näsan kan lösgöra sig från den mjuka leksaken, som utgör en liten del, och fibermaterialet är åtkomligt på grund av vissa sömmar.
Ett litet barn kan sätta den lilla delen av eller det trånga materialet i munnen och choke.Produkten uppfyller inte kraven i leksaksdirektivet och den europeiska standarden EN 71–1.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från slutanvändarna (Från: Detaljhandlare)

 
Beskrivning:  En mjuk leksak i form av en björn.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Frankrike
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50
Produkter påträffades och åtgärder vidtogs även i:  Luxemburg, Polen, Slovenien

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1860/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Mjuk leksak
 
Märke: Okänd
 
Namn: Plüss játék
 
Typ/modellnummer:  Okänd
 
Partinummer/Streckkod:  7 601600 622291
 
Risktyp:  Kvävning
 
Det är lätt att avlägsna ögonen och sugkoppen på produkten.Dessutom är det lätt att få tag i det fibrösa materialet i fyllningen av leksaken på grund av vissa sömmar.
Ett litet barn kan sätta munstyckena eller stoppmaterialet i munnen och choken.Produkten uppfyller inte kraven i leksaksdirektivet och den relevanta europeiska standarden EN 71–1.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Distributör): Återkallande av produkten från marknaden

 
Beskrivning:  Brun push dinoslaur med sugpropp som är fastsydd.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Ungern
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1864/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Musikalisk leksak
 
Märke: REGIO játék
 
Namn: Electric violin
 
Typ/modellnummer:  Nr XY-3701A
 
Partinummer/Streckkod:  5996055596276
 
Risktyp:  Hörselskador
 
Leksakernas ljudtrycksnivå är för hög.
Det skulle kunna orsaka hörselskador.Produkten uppfyller inte kraven i leksaksdirektivet och den relevanta europeiska standarden EN 71–1.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Återkallande av produkten från marknaden, Återkallande av produkten från slutanvändarna

 
Beskrivning:  Batteridrivet, plastviolin med fidlestick.Violinet kan spela olika mus genom att klicka på knappen ”Auto”.Förpackning:kartong (kartong)
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Ungern
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1865/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Skallror
 
Märke: Toys Group
 
Namn: Cute Baby Toy
 
Typ/modellnummer:  TG220692-K280D-801 (på etiketten).Nr K280D (på förpackningar)
 
Partinummer/Streckkod:  5902553814736
 
Risktyp:  Kvävning
 
Det är lätt att släppa ut smådelar i leksakernas strängbrott.
Ett litet barn kan sätta smådelar i munnen och choke.Produkten uppfyller inte kraven i leksaksdirektivet och den relevanta europeiska standarden EN 71–1.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från marknaden (Från: Importör)

 
Beskrivning:  Skallror, som består av björnar – figurer och fem plastkulor som är fästa på ett elastiskt band.Leksaken är avsedd att hänga över en barnsäng.Förpackning:plastpåse.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Polen
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 2 foton

2 av 2 foton

Varning nummer: A12/1867/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Leksaksset
 
Märke: Masha and the Bear, SIMBA
 
Namn: Masha and the bear - Masha animal set
 
Typ/modellnummer:  ref. 109301012
 
Partinummer/Streckkod:  vara försedda med:1711410430
 
Risktyp:  Kvävning
 
Näsan om den plysch som leksaken kan avlägsna kan lösgöras, vilket ger upphov till en liten del.
Ett litet barn får placera det i munnen och choke.Produkten uppfyller inte kraven i leksaksdirektivet och den europeiska standarden EN 71–1.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från slutanvändarna (Från: Distributör)

 
Beskrivning:  Fält som innehåller punkterna 6 ”Masha och björnar”.Produkten har sålts på nätet.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Frankrike
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50
Produkter påträffades och åtgärder vidtogs även i:  Danmark

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1869/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Modellering av lera/kalk
 
Märke: Banledao
 
Namn: Crystal Clay / Crystal Color Mud
 
Typ/modellnummer:  BLD68252
 
Partinummer/Streckkod:  6 970797 890211
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Halten av bor från leksaken är för hög (uppmätt värde upp till 1 450 mg/kg).
Intag av eller kontakt med en alltför stor mängd bor kan skada barns hälsa genom att skada fortplantningssystemet.Produkten uppfyller inte kraven i leksaksdirektivet och den relevanta europeiska standarden EN 71–3.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Import avvisad vid gränsen

 
Beskrivning:  Modellering av lera/kalk x 12 krukor i olika färger.Omfattar 2 dragverktyg.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Förenade kungariket
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 2 foton

2 av 2 foton

Varning nummer: A12/1873/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Hjärtklingsmask
 
Märke: Nature planet
 
Namn: Face Mask Elephant
 
Typ/modellnummer:  Punkt 05782
 
Partinummer/Streckkod:  5 708 476 087 789 EUR.Parti nr 1686
 
Risktyp:  Brännskador
 
Den fan-klädda kamen är mycket lättantändlig och slungas fast i det fall den antänds av en låga.
Om den fångar eld kan barnet drabbas av brännskador.Produkten uppfyller inte kraven i leksaksdirektivet och den relevanta europeiska standarden EN 71–2.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från slutanvändarna (Från: Detaljhandlare)

 
Beskrivning:  Sådan finneningsmask tillverkad av polymerskum som representerar en elefant (28 cm bred).Andra djurmodeller finns tillgängliga.Av försiktighetsskäl påminner återförsäljaren om alla masker i spannet (snårer, zebra, giraffer, trieratops hat, tiger, schimpor, leopard, lejon, purpurpurpall, sigill, fleur).
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Frankrike
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50
Produkter påträffades och åtgärder vidtogs även i:  Danmark

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1877/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Tvångspåverkande leksaker
 
Märke: Sanrio / Hamee
 
Namn: SQUISH ME!
 
Typ/modellnummer:  HEJ KITTY/SIL-34688, KEROPPI/SIL-34688, MIN MELOOD/SIL-34688POMPOMPURIN/SIL-34688, TUXEDOSAM/SIL-34688
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Kvävning
 
Smådelar kan lätt lossna från leksaken.
Ett litet barn får sätta en av dem i munnen och choke.Produkten uppfyller inte kraven i leksaksdirektivet och den relevanta europeiska standarden EN 71–1.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Distributör): Förbud mot saluföring av produkten och kompletterande åtgärder, Tillfälligt förbud mot leverans, tillhandahållande och visning av produkten, Återkallande av produkten från slutanvändarna

 
Beskrivning:  Squeezble toys (”squisies”) i form av olika typer av babydjur med en ball kedja kopplad till toppen.Säljs i en genomskinlig plastförpackning.Storleken är cirka 7 cm x 7 cm x 4,5 cm.Produkten har sålts på nätet.
Ursprungsland:  Okänd
Varning lämnad av:  Luxemburg
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50
Produkter påträffades och åtgärder vidtogs även i:  Polen

1 av 1 foto

Varning nummer: A12/1881/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Trän
 
Märke: TEDi
 
Namn: Happy Halloween - Fledermäuse 6 Stück
 
Typ/modellnummer:  Okänd
 
Partinummer/Streckkod:  64736003081000000150
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Plasten av produkten innehåller diisobutylftalat (DIBP) (uppmätt värde:17 % av vikten) och dibutylftalat (DBP) (uppmätt värde:1 % (viktprocent).
Dessa ftalater kan skada barns hälsa och orsaka skador på fortplantningssystemet.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från slutanvändarna (Från: Importör)
Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Förbud mot saluföring av produkten och kompletterande åtgärder

 
Beskrivning:  Uppsättning lättplastfladdermöss som säljs i en nätkasse.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Tyskland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50
Produkter påträffades och åtgärder vidtogs även i:  Polen, Slovenien

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1889/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Elektriska med elektrisk pistol
 
Märke: DEBAO
 
Namn: Peacekeeping Force
 
Typ/modellnummer:  33660
 
Partinummer/Streckkod:  9911050700318
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Batteriutrymmet kan lätt öppnas genom att höljet avlägsnas och knappbatterierna finns tillgängliga.
Ett barn kan sätta dem i munnen och orsaka skador på magtarmkanalen.Produkten uppfyller inte kraven i leksaksdirektivet och den relevanta europeiska standarden EN 62115.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från marknaden (Från: Importör)
Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Annan): Återkallande av produkten från marknaden

 
Beskrivning:  Batteridrivna leksaker som är monterade på en kartong.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Cypern
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 2 foton

2 av 2 foton

Varning nummer: A12/1891/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Polispoliset
 
Märke: Tonis Toy
 
Namn: Soft Play Gun
 
Typ/modellnummer:  Okänd
 
Partinummer/Streckkod:  7071259765051
 
Risktyp:  Kvävning
 
Sugkuporna kan lossas från projektiler.
Om ett barn placerar projektilen i munnen och sugkoppen lösgör sig kan det hindra luftvägarna.Produkten uppfyller inte kraven i leksaksdirektivet eller den relevanta europeiska standarden EN 71–1.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Distributör): Återkallande av produkten från marknaden

 
Beskrivning:  Polisset med en plastpistol och tre projektiler med sugkoppar, som levereras i en blisterförpackning med papp tillbaka.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Cypern
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1895/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Håll stickande vilt
 
Märke: Shu Cheng Toys
 
Namn: Haj Tandläkare-spel
 
Typ/modellnummer:  HPD-15381
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Miljö
 
Lödmetall på fyra olika ställen i leksaken innehåller kadmium och bly i koncentrationer över gränsvärdena.
Bly och kadmium utgör en miljörisk.Produkten uppfyller inte kommissionens direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS 2-direktivet).
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från marknaden (Från: Distributör)

 
Beskrivning:  Ett batteridrivet spel i form av en haj med tänder inuti bygeln som kan pressas ner.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Sverige
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1897/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Leksak med styrd tändning
 
Märke: Okänd
 
Namn: LED Snurra
 
Typ/modellnummer:  6836
 
Partinummer/Streckkod:  4012594683602
 
Risktyp:  Miljö
 
Lödmetall på fyra olika platser innehåller bly och kadmium i koncentrationer över gränsvärdena.
Bly och kadmium utgör en miljörisk.Produkten uppfyller inte kommissionens direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS 2-direktivet).
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från marknaden (Från: Distributör)

 
Beskrivning:  En batteridriven leksak med band som centrifugerar leksaken och en hård plastboll som tänds under drift.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Sverige
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 2 foton

2 av 2 foton

Varning nummer: A12/1898/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Tamagotchi
 
Märke: Okänd
 
Namn: Toys
 
Typ/modellnummer:  HPD-15525
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Miljö
 
Lödmetall på tre olika ställen på leksaken innehåller bly och kadmium i koncentrationer över gränsvärdena.
Bly och kadmium utgör en miljörisk.Produkten uppfyller inte kommissionens direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS 2-direktivet).
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från marknaden (Från: Distributör)

 
Beskrivning:  En batteridriven tamagoci som är formad som pingvin med en kedja som är fäst.Förpackningen är en genomskinlig plastpåse.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Sverige
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1899/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Finger Monkey
 
Märke: Happy Monkey
 
Namn: Finger Monkey
 
Typ/modellnummer:  FT-308-Red, 1113397
 
Partinummer/Streckkod:  690526565659
 
Risktyp:  Miljö
 
Lödmetall på fyra olika ställen i leksaken innehåller bly i koncentrationer över gränsvärdet.
Bly utgör en miljörisk.Produkten uppfyller inte kommissionens direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS 2-direktivet).
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från marknaden (Från: Importör)

 
Beskrivning:  En elektrisk leksak med plast som är gjord av hård plast och som ska sitta runt fingret.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Sverige
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1902/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Modellering av lera
 
Märke: XLS
 
Namn: 5D Magic Clay / Clay Super Light
 
Typ/modellnummer:  Okänd
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Halten av bor från leran är för hög (uppmätt värde upp till 6 799 mg/kg).
Intag av eller kontakt med en alltför stor mängd bor kan skada barns hälsa genom att skada fortplantningssystemet.Produkten uppfyller inte kraven i leksaksdirektivet och den relevanta europeiska standarden EN 71–3.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Import avvisad vid gränsen

 
Beskrivning:  Modellera x 12 krukor i olika färger.Här ingår 3 modelleringsverktyg.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Förenade kungariket
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 2 foton

2 av 2 foton

Varning nummer: A12/1863/18       
Kategori:  Kläder, textilier och modeartiklar
 
Produkt:  Läderhandskar
 
Märke: Okänd
 
Namn: Gant Cuir - Kaubamaja
 
Typ/modellnummer:  GT1174 rosa
 
Partinummer/Streckkod:  6216000
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Mängden krom (VI) i läder är för hög (uppmätt värde:20 mg/kg).
Krom (VI) är allergiframkallande och kan framkalla allergiska reaktioner.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från slutanvändarna (Från: Detaljhandlare)

 
Beskrivning:  Par av rosa läderhandskar med en för i handleden.
Ursprungsland:  Frankrike
Varning lämnad av:  Estland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 4 foton

2 av 4 foton

3 av 4 foton

4 av 4 foton

Varning nummer: A12/1866/18       
Kategori:  Kläder, textilier och modeartiklar
 
Produkt:  Barnskor
 
Märke: Funny Baby
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  509–3 Beden
 
Partinummer/Streckkod:  8694672030766
 
Risktyp:  Kvävning
 
De små dekorativa elementen (rinestenar) kan lätt avlägsnas från skorna.
Ett litet barn kan sätta smådelar i munnen och choke på dem.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Distributör): Återkallande av produkten från marknaden, Återkallande av produkten från slutanvändarna

 
Beskrivning:  Vita, mjuka barnskor med färgband och rhinestenar.Förpackning:kartong med genomskinligt fönster
Ursprungsland:  Turkiet
Varning lämnad av:  Ungern
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 2 foton

2 av 2 foton

Varning nummer: A12/1868/18       
Kategori:  Kläder, textilier och modeartiklar
 
Produkt:  Skyddsskor för flickor
 
Märke: Fisher Pirce
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  N8606
 
Partinummer/Streckkod:  94960408584023
 
Risktyp:  Kvävning
 
Prydnadsblomman och rungenarna lossas enkelt.
Ett barn kan sätta dem i munnen och choke.Produkten uppfyller inte den europeiska standarden EN 59300.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Import avvisad vid gränsen

 
Beskrivning:  Flickornas stövlar tillverkade av blå syntetisk bakhud, dekorerad med rhineenar och en blomma med prydnadssten.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Spanien
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 1 foto

Varning nummer: A12/1872/18       
Kategori:  Kläder, textilier och modeartiklar
 
Produkt:  ”Lederslang” (kortbyxor) för män
 
Märke: Stockerpoint
 
Namn: Kurze Herrenlederhose
 
Typ/modellnummer:  Herrenlederslang Thomasfärg:ljusbrun, stentvättad.storlek:46
 
Partinummer/Streckkod:  4251161217288, Osats 5337
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Mängden krom (VI) i läder är för hög (uppmätt värde 4,6 mg/kg).
Krom (VI) är allergiframkallande och kan framkalla allergiska reaktioner.Produkten överensstämmer inte med Reach-förordningen.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från marknaden, Återkallande av produkten från slutanvändarna (Från: Importör)

 
Beskrivning:  Korta byxor av ljusbrun färg (regional dräkt) med broderier.Partierna 5338, 5339 och EAN-koderna 4251161217271, 4251161217288, 4251161217295, 4251161217301,4251161217318, 4251161217325, 4251161217332 och 4251161217349 omfattas också av återkallandet.
Ursprungsland:  Indien
Varning lämnad av:  Tyskland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 4 foton

2 av 4 foton

3 av 4 foton

4 av 4 foton

Varning nummer: A12/1878/18       
Kategori:  Kläder, textilier och modeartiklar
 
Produkt:  Barnskor
 
Märke: L&D
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  89108A
 
Partinummer/Streckkod:  1807160088362
 
Risktyp:  Kvävning
 
De små dekorativa elementen (pärlor) kan lätt avlägsnas från skorna.
Ett litet barn kan sätta dessa smådelar i munnen och choke.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Distributör): Återkallande av produkten från marknaden, Återkallande av produkten från slutanvändarna

 
Beskrivning:  Skodon med artificiellt läder och skor för små flickor.Skorna är dekorerade med pilbågar och pärlor.Produkten finns i rosa och gräddfärgat.Förpackning:kartong
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Ungern
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1888/18       
Kategori:  Kläder, textilier och modeartiklar
 
Produkt:  Sandaler
 
Märke: Okänd
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  Art.577–1
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Kvävning
 
De små dekorativa elementen (rinestenar) kan lätt avlägsnas från skorna.
Ett litet barn kan sätta smådelar i munnen och choke på dem.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Distributör): Återkallande av produkten från marknaden, Återkallande av produkten från slutanvändarna

 
Beskrivning:  Vita och rosa sandaler dekorerade med rhenstenar och blommor.Sidan av sulan är dekorerad med hjärta och genomskinligt fjärilar som avger blinkande ljus när vikten sätts på hälen.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Ungern
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 5 foton

2 av 5 foton

3 av 5 foton

4 av 5 foton

5 av 5 foton

Varning nummer: A12/1890/18       
Kategori:  Kläder, textilier och modeartiklar
 
Produkt:  Flickdräkter
 
Märke: ESILA kids collection
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  302
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Kvävning
 
De små dekorativa elementen i produkten kan lätt avlägsnas.
Ett litet barn får sätta dem i munnen och choke.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Distributör): Återkallande av produkten från marknaden, Återkallande av produkten från slutanvändarna

 
Beskrivning:  Vit, kortärmklädda med dragp baktill.Produkten är dekorerad med limmat, halvpärlor och textilblommor.Storlek:86–1 ÅR
Ursprungsland:  Turkiet
Varning lämnad av:  Ungern
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 2 foton

2 av 2 foton

Varning nummer: A12/1892/18       
Kategori:  Kläder, textilier och modeartiklar
 
Produkt:  Kläder för pojkar
 
Märke: Sweet Junior
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  Z-368
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Strypning
 
Kungskjorta har dragband i huva.
Hopdragningarna kan bli instängda under barnets hela verksamhet, vilket leder till strypning.Produkten uppfyller inte den relevanta europeiska standarden EN 14682.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Detaljhandlare): Återkallande av produkten från marknaden

 
Beskrivning:  Klädesplagg som består av en kodiskjorta i svart på svart & färg, med huva (med dragstänger), avsedd för 6 år gamla barn.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Cypern
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1893/18       
Kategori:  Kläder, textilier och modeartiklar
 
Produkt:  Arbetskläder för barn
 
Märke: SOSO
 
Namn: Okänd
 
Typ/modellnummer:  KOD-518
 
Partinummer/Streckkod:  8692563695186
 
Risktyp:  Kvävning
 
De små dekorativa elementen i produkten kan lätt avlägsnas.
Ett litet barn får sätta dem i munnen och choke.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Distributör): Återkallande av produkten från marknaden, Återkallande av produkten från slutanvändarna

 
Beskrivning:  Kläder av rosa kläder bestående av en långshylsa T-shirt och byxor.Utrustningen är dekorerad med små vita pärlor.Storlek:2Y
Ursprungsland:  Turkiet
Varning lämnad av:  Ungern
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 6 foton

2 av 6 foton

3 av 6 foton

4 av 6 foton

5 av 6 foton

6 av 6 foton

Varning nummer: A12/1855/18       
Kategori:  Kosmetiska produkter
 
Produkt:  Parfym
 
Märke: JINBADI
 
Namn: RELEASE eau de perfume
 
Typ/modellnummer:  N0:321Naturlig Spray
 
Partinummer/Streckkod:  6 939042 301940
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Parfym innehåller doftämnen, linalool, d-limonen, citronellol och geraniol (uppmätta värden:0,14 %, 0,01 %, 0,004 %, 0,002 % och 0.001 per viktenhet).
Eftersom dessa ämnen, som kan ge upphov till allergiska reaktioner och sensibilisering, inte anges i ingrediensförteckningen, är konsumenterna inte medvetna om att de förekommer.Produkten uppfyller inte förordningen om kosmetiska produkter.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Detaljhandlare): Återkallande av produkten från marknaden

 
Beskrivning:  50 ml Eau de parfum/Eau de Köln/Eau de toilette i en gråglasflaska med sprutmunstycke.Flaskans lock är tillverkad av svart plast.Säljs i en mörk papp-turkosa kartong.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Tjeckien
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 6 foton

2 av 6 foton

3 av 6 foton

4 av 6 foton

5 av 6 foton

6 av 6 foton

Varning nummer: A12/1856/18       
Kategori:  Kosmetiska produkter
 
Produkt:  Parfym
 
Märke: tianDe
 
Namn: ROYAL SCENT Woman
 
Typ/modellnummer:  Artikel 70143Spray
 
Partinummer/Streckkod:  161202 1715/16, 5 905009 049669
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Parfym innehåller hexcinnamal, bensylsalicylat, kumarin och alfa-isometylionon (uppmätta värden:0,0069 %, 0,0024 %, 0,0012 % respektive 0,0011 % av vikten).
Eftersom dessa ämnen, som kan ge upphov till allergiska reaktioner och sensibilisering, inte anges i ingrediensförteckningen, är konsumenterna inte medvetna om att de förekommer.Produkten uppfyller inte förordningen om kosmetiska produkter.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Detaljhandlare): Återkallande av produkten från marknaden

 
Beskrivning:  50 ml eau de parfum i en oval glasflaska med guldfärgat, sprutmunstycke.Flaskan har ett genomskinligt plastlock.Som säljs i en röd pappkartong.
Ursprungsland:  Tjeckien
Varning lämnad av:  Tjeckien
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1880/18       
Kategori:  Kosmetiska produkter
 
Produkt:  Kropp Lotion
 
Märke: Bio Skincare
 
Namn: Hand and Body Papaya Skin Whitening Lotion
 
Typ/modellnummer:  Okänd
 
Partinummer/Streckkod:  Partinummer:30 408 EUR.Streckkod:5060040701065
 
Risktyp:  Kemisk risk
 
Methylisothiazolinone (MI) och metylisotiazolinon (MCI) förtecknas i produktingredienserna.MCI/MI är inte tillåtet i kosmetiska produkter som lämnas kvar.
MMI och MCI är sensibiliserande ämnen och kan framkalla allergisk kontaktdermatit av personer som är känsliga för strålning.Produkten uppfyller inte förordningen om kosmetiska produkter.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från marknaden (Från: Detaljhandlare)

 
Beskrivning:  Manuell blekning i en 400 ml vit flaska.
Ursprungsland:  Förenade kungariket
Varning lämnad av:  Irland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50
Produkter påträffades och åtgärder vidtogs även i:  Tyskland

1 av 4 foton

2 av 4 foton

3 av 4 foton

4 av 4 foton

Varning nummer: A12/1844/18       
Kategori:  Elapparater och elektrisk utrustning
 
Produkt:  Snabb-pack (jup)
 
Märke: Exide
 
Namn: Lithium Power Booster
 
Typ/modellnummer:  Strömförsörjningsenhet:SW-120100
 
Partinummer/Streckkod:  7392966528852
 
Risktyp:  Elektrisk stöt
 
Krypavstånden mellan de levande primära och tillgängliga sekundärlindningarna i transformatorn till adaptern är för små.
Följaktligen kan åtkomliga delar bli strömförande och användaren kan drabbas av elchock.Produkten uppfyller inte kraven i lågspänningsdirektivet och den relevanta europeiska standarden EN 60335.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Tillverkare): Återkallande av produkten från slutanvändarna

 
Beskrivning:  Hopping Starter/Power pack med en växelströmsadapter/en växelströmsadapter.Säljs i ljusblå och vit pappkartong.
Ursprungsland:  Okänd
Varning lämnad av:  Finland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 2 foton

2 av 2 foton

Varning nummer: A12/1848/18       
Kategori:  Elapparater och elektrisk utrustning
 
Produkt:  Öronsnäckor
 
Märke: Kanen
 
Namn: Multiplayer Online Games, music
 
Typ/modellnummer:  KM-870
 
Partinummer/Streckkod:  6945831908702
 
Risktyp:  Miljö
 
Produkten innehåller bly och kadmium som är skadliga för miljön när produkten blir avfall.
Produkten uppfyller inte kraven i direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS 2-direktivet).
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från marknaden (Från: Distributör)
Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Annan): Återkallande av produkten från marknaden

 
Beskrivning:  Guld- och svart hörtelefoner i en svart och röd plastbox.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Sverige
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1853/18       
Kategori:  Elapparater och elektrisk utrustning
 
Produkt:  Kraftförsörjning
 
Märke: BESTGK
 
Namn: Adapter
 
Typ/modellnummer:  K-T30602000E2
 
Partinummer/Streckkod:  0207719209568
 
Risktyp:  Elektrisk stöt
 
Nätappens stift lätt kan gå sönder och lossas.
Till följd av detta blir spänningsförande delar tillgängliga, vilket skulle kunna leda till elchock.Produkten uppfyller inte kraven i lågspänningsdirektivet och den relevanta europeiska standarden EN 60950.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Återkallande av produkten från slutanvändarna

 
Beskrivning:  Strömtillförseln konverterar växelväxelström till 6 volt och 2000mA likström som säljs i en svart kartong.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Finland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1882/18       
Kategori:  Elapparater och elektrisk utrustning
 
Produkt:  Elektrisk fläkt
 
Märke: Okänd
 
Namn: Ventilatore a piantana/Master
 
Typ/modellnummer:  VE40P
 
Partinummer/Streckkod:  8053251522496
 
Risktyp:  Elektrisk stöt
 
Tryckknappsen överhettas och kan misslyckas, vilket ger tillgång till spänningsförande delar.
En användare kan därför få en elchock.Produkten uppfyller inte kraven i lågspänningsdirektivet och den relevanta europeiska standarden EN 603351.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Importör): Återkallande av produkten från marknaden

 
Beskrivning:  Golvfläkt med automatisk svängning.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Italien
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1894/18       
Kategori:  Elapparater och elektrisk utrustning
 
Produkt:  Laserlätt projektor
 
Märke: YBF
 
Namn: Laser Stage lighting
 
Typ/modellnummer:  YX-D OEM/YB-016
 
Partinummer/Streckkod:  6900000100691
 
Risktyp:  Synskador
 
Laserstrålen är för kraftig.
En direkt syn på laserstrålen kan orsaka synhåll.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Detaljhandlare): Återkallande av produkten från marknaden

 
Beskrivning:  Laserprojektor (liten laserscenbelysning) som ger grönt ljus och röda lampor genom en enda öppning.Produkten har sålts på nätet.
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Cypern
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A12/1901/18       
Kategori:  Elapparater och elektrisk utrustning
 
Produkt:  3d skrivare
 
Märke: CTC
 
Namn: Bizer Dual Extruder 3D Drucker MK8
 
Typ/modellnummer:  Win-Tinten Schwarz Plug & Play 3D Drucker
 
Partinummer/Streckkod:  Okänd
 
Risktyp:  Elektrisk stöt
 
Bruksanvisningen på det nationella språket saknas och det saknas isolering i anordningens nedre del.
Användaren får ta kontakt med spänningsförande delar av produkten och ta emot en elchock.Produkten uppfyller inte kraven i maskindirektivet.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Annan): Förbud mot saluföring av produkten och kompletterande åtgärder

 
Beskrivning:  3 d skrivare för hemmabruk inom hobbysektorn.Produkten har uteslutande sålts via nätet (via eBay).
Ursprungsland:  Kina
Varning lämnad av:  Tyskland
Typ av varning: Allvarliga
 
År – Vecka:  2018 - 50
Produkter påträffades och åtgärder vidtogs även i:  Danmark
Produkter med andra risknivåer 

1 av 2 foton

2 av 2 foton

Varning nummer: A11/0099/18       
Kategori:  Skyddsutrustning
 
Produkt:  Vadderade kortbyxor
 
Märke: TSG
 
Namn: Crash pants all terrain
 
Typ/modellnummer:  47057
 
Partinummer/Streckkod:  Tillverkningsdatum 2017
 
Risktyp:  Personskador
 
Det saknas ett effektivt skydd för höften när det gäller konsekvenserna.
Detta kan leda till skador.Produkten uppfyller inte kraven i direktivet om personlig skyddsutrustning.
 

Åtgärder som vidtagits av näringsidkare: Återkallande av produkten från marknaden (Från: Detaljhandlare)

 
Beskrivning:  Personlig skyddsutrustning, förstärkt kortbyxor.
Ursprungsland:  Okänd
Varning lämnad av:  Frankrike
Typ av varning: Andra
 
År – Vecka:  2018 - 50

1 av 3 foton

2 av 3 foton

3 av 3 foton

Varning nummer: A11/0098/18       
Kategori:  Leksaker
 
Produkt:  Leksaksfordon
 
Märke: Metalcar
 
Namn: ráülős játék
 
Typ/modellnummer:  1016 Motor-Cross
 
Partinummer/Streckkod:  5997421710166
 
Risktyp:  Fastklämning, instängning, Personskador
 
Det finns tillgängliga mellanrum mellan det vikbara sätet och fordonets ram.
Fingrarna kan fastna mellan luckorna, vilket orsakar skador.Produkten uppfyller inte kraven i leksaksdirektivet och den relevanta europeiska standarden EN 71–1.
 

Åtgärder som beslutats av myndigheter (till: Tillverkare): Återkallande av produkten från marknaden

 
Beskrivning:  Fyrhjulig motorcykel med läppinställt säte, som är avsedd för barn 12–36 månader.Lastförmåga:mindre än 20 kg.
Ursprungsland:  Ungern
Varning lämnad av:  Ungern
Typ av varning: Andra
 
År – Vecka:  2018 - 50
Veckoöversikt om konsumentprodukter
Produkter med allvarliga risker 

Inga bilder finns tillgängliga