Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 50 ( Offentliggjort på: 14/12/2018)
Berigtigelse:Meddelelse A11/0093/18 fra rapporten 2018-049 er blevet endeligt trukket tilbage efter en fornyet vurdering af risikoen fra den bemyndigende myndigheds side.

 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1879/18       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Bunk
 
Mærke: Meblobed
 
Navn: Domi III/Dominik III
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Afstanden mellem det øverste trin på stigen og sengen er for stor.Dertil kommer, at senegrundlaget ikke er fastgjort, og at hjørnerne er for høje.
Et barn kan melde sig igennem åbningen og sidde fast ved hovedet.Hvis basen flyttes, kan den øverste seng falde ned på den nederste seng.Beklædningsgenstandene kan også tages i hjørnerne, hvilket kan føre til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 747.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Bunk bed-leje af malet træ.Produktet er blevet solgt online.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1871/18       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Klatrereb
 
Mærke: AL-NASR
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Udstyr til udendørs sikkerhed ved hjælp af klatring
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Toven er ikke tilstrækkelig modstandsdygtig over for dynamiske belastninger.
Tovet kan gå i stykker under brug og medføre, at stigeren kommer ned i jorden.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 892.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Fjernelse af varesortimentet fra Amazonas. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Klatrereb i gennemsigtig plastemballage med en sort etiket med kinesiske bogstaver.Produktet er blevet solgt online (især via Amazon).
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1874/18       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Selvbalancerende scooter
 
Mærke: Tilgreen
 
Navn: Tiloard
 
Type/modelnummer:  Reference 164
 
Batchnummer/stregkode:  6941370001645, parti 201709
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet har utilstrækkelig modstandsdygtighed over for vand og vand kan derfor komme i kontakt med strømførende dele.Dette kan føre til et elektrisk stød eller brand.
Ledningsspændingen for strømforsyningsenheden er for høj og kan føre til elektrisk stød, samtidig med at forsyningsenheden skal lukkes.Produktet opfylder ikke kravene i maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Elektrisk, selvbalancerende scooter ("hoverboard").
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien, Kroatien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1845/18       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Øreringe
 
Mærke: Fashion Jewelry
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  B2389A160615
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Ørene indeholder bly (målt værdi:31 % efter vægt).
Bly er skadeligt for menneskers sundhed og akkumuleres i kroppen og kan skade det ufødte barn.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Sæt runde, sølvfarvede øreringe med faste, klare næsehorn.Solgt på en papindehaver, der indpakkes i plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1846/18       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Øreringe
 
Mærke: Fashion Jewelry
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  B2392A160615
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Ørene indeholder bly (målt værdi:11 % efter vægt).
Bly er skadeligt for menneskers sundhed og akkumuleres i kroppen og kan skade det ufødte barn.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Sæt af blomsterformede øreringe med faste, klare næsehorn.Solgt på en papindehaver, der indpakkes i plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1847/18       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Øreringe
 
Mærke: Fashion Jewelry
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  B2351A1250512
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Ørene indeholder bly (målt værdi:12,8 % efter vægt) og frigiver nikkel for meget (målt værdi:7,6 μg/cm²/uge).
Bly er skadeligt for menneskers sundhed, akkumuleres i kroppen og kan skade det ufødte barn.Nikkel er stærkt sensibiliserende og kan forårsage allergiske reaktioner, hvis det er til stede i genstande, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Øreringe med triangularformede skive, der er fremstillet af sølvfarvet metal med indbyggede klare næsehorn.Solgt på en indehaver af pap, indpakket i plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1849/18       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Ring (ring)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ART. 38-18-0913061321009
 
Batchnummer/stregkode:  1 804203 818092
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Ringen indeholder cadmium (målt værdi:84 % efter vægt).
Cadmium er skadeligt for menneskers sundhed, der ophobes i kroppen, kan beskadige organer og forårsage kræft.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Metal- og sølvfarvet ring med to store, klare næsehorn og mindre næsehorn langs kanten.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1850/18       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Ring (ring)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ART. 38-18-0813061321009
 
Batchnummer/stregkode:  1 804203 818085
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Ringen indeholder cadmium (målt værdi:84,8 % efter vægt) og frigiver nikkel for meget (målt værdi:5,7 μg/cm²/uge).
Cadmium er skadeligt for menneskers sundhed, fordi det akkumuleres i kroppen, kan beskadige organer og forårsage kræft.Nikkel er stærkt sensibiliserende og kan forårsage allergiske reaktioner, hvis det er til stede i genstande, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Metal- og sølvfarvet ring med et højt blåt rhinogeston.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1875/18       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Øreringe
 
Mærke: TEDi
 
Navn: 2 Ohrringe
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  62876001751000000200
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet frigiver en for stor mængde nikkel (målt værdi:0.46 μg/cm²/uge).
Nikkel er stærkt sensibiliserende og kan forårsage allergiske reaktioner, hvis det er til stede i genstande, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  2 sølvfarvede, rustformede øreringe (kraveknapper) med næsehorn, der er fastgjort til en sammensat indehaver af pap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1876/18       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Øreringe
 
Mærke: TEDi
 
Navn: 2 Ohrringe
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  53539001751000000100
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet frigiver en for stor mængde nikkel (målt værdi op til 2.5 μg/cm²/uge).
Nikkel er stærkt sensibiliserende og kan forårsage allergiske reaktioner, hvis det er til stede i genstande, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  "O" -formet bedækningsringe af guldfarvet metal med en hvid perle.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1900/18       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Gadgets
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Nouveau Style fantaisie briquets
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Lighteren virker tiltrækkende på børn.
Børn kan lege med det og forårsage brand.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 13869.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lysere i form af en kolbott. produktet er blevet solgt online (især via Amazon).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Tyskland

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1861/18       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: LED FÉNY
 
Type/modelnummer:  100L LED Fény
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Den basisisolerede ledning kan løsrive sig eller beskadiges, når de holder de strømførende ledere.Det er muligt at trænge ind på vand, da produktet ikke er beskyttet mod fugt.Som følge heraf vil brugerne kunne få et elektrisk stød.
Kablet er også for tynd og ikke korrekt forankret.Ved normal brug kunne den overvarme, hvilket kunne føre til brand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Belysningskæde med 92 ikke-udskiftelige LED-lyskilder.Emballage:farverig papkasse
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1854/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Bugatti
 
Navn: Chiron
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:E1 * KS07/46 * 0008 * 06Type:5B.
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev produceret mellem den 2. februar 2017 og den 20. april 2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
Gasgeneratoren kan være forsynet med et forkert installeret varmeskærm.
Airbags kan derfor ikke anvendes korrekt i tilfælde af en ulykke, hvilket øger risikoen for skader.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil i henhold til Bugsattis kode for tilbagekaldelse:18-06-002BUGC.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1870/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Honda
 
Navn: ADV750
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelsesnummer:E4 * 168/2013 * 00060 * 00, e4 * 168/2013 * 00060 * 01, e4 * 168/2013 * 00074 * 00Modelår:2017-2018.
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsperiode:mellem 26/01/2017 og 04/10/2018,
 
Risikotype:  Personskader
 
Når motorcyklen med lav hastighed er belastet med lav hastighed, påvirker den genererede varme PPTC (polymerpositiv temperaturkoefficient) af ECU'en, og motorcyklen kan indtræde i fejlsikker tilstand.
Dette gør det umuligt at flytte redskaber, og den drivende kraft risikerer at gå tabt, og det vil ikke være muligt at fortsætte kørslen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Motorcykel.Virksomhedens tilbagekaldelseskode:3 KH.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Polen, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1884/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Kia
 
Navn: Soul
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E4 * 2007/46 * 0825, e9 * 2007/46 * 6160;type:PS, PSEV
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er fremstillet mellem den 21. juli 2013 og den 17. januar 2014, er berørt.
 
Risikotype:  Personskader
 
Forbindelsen mellem styrestangen og styreboksen kan være løs.
Det kan derfor være umuligt at styre køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.Virksomhedens tilbagekaldelseskode:17111
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Polen, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1883/18       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Loddetråd
 
Mærke: Stannol
 
Navn: Juotostina
 
Type/modelnummer:  Diametre:1 mm og 2 mm
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder bly (værdi:mellem 40 % og 60 % efter vægt) og er ikke mærket til begrænset anvendelse af fagfolk.
Bly er skadeligt for menneskers sundhed, da det ophober sig i kroppen og kan skade det ufødte barn.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  100 g metallodledning i en spole.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1885/18       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Loddetråd
 
Mærke: Stannol
 
Navn: Juottotina
 
Type/modelnummer:  3 x 450 mm
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder bly (værdi:50 % efter vægt) og er ikke mærket til begrænset anvendelse af fagfolk.
Bly er skadeligt for menneskers sundhed, da det ophober sig i kroppen og kan skade det ufødte barn.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Metaltråd i en spole.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1886/18       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Type metal
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Kirjakemetalli
 
Type/modelnummer:  18 x 620 mm
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder bly (værdi:84 % efter vægt) og er ikke mærket til begrænset anvendelse af fagfolk.
Bly er skadeligt for menneskers sundhed, da det ophober sig i kroppen og kan skade det ufødte barn.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Skifer af metallegering (med et smeltningsinterval på 242-260 °C) til støbning i støbning af typer og fremstilling af metal.Produktet sælges i en pakke på 62x1,8 cm med en vægt på 0,9 kg.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1887/18       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Loddetråd
 
Mærke: Stannol
 
Navn: Juotostina
 
Type/modelnummer:  KristallTråddiametre:0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder bly (værdi:40 % efter vægt) og er ikke mærket til begrænset anvendelse af fagfolk.
Bly er skadeligt for menneskers sundhed, da det ophober sig i kroppen og kan skade det ufødte barn.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Metalsvejsning og en rød spole.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1896/18       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Beskyttelse af bilers sæde
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Sätesskydd för bil
 
Type/modelnummer:  AK-20010
 
Batchnummer/stregkode:  7393314200109
 
Risikotype:  Miljø
 
Produktet indeholder korte chlorparaffiner (SCCP) (målt værdi på op til 0,4 % vægtprocent).
SCCP er fortsat i miljøet, er giftig for organismer, der lever i vand med lave koncentrationer og bioakkumulerer i dyreliv og mennesker, og som udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Plantedække af sort bil
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1862/18       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Arbejdshandsker
 
Mærke: JUMBO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt N0:SLG-88PBSAKode:WT6005000
 
Batchnummer/stregkode:  0284274000039
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læder er for høj (målt værdi:5,4 mg/kg).
Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om personlige værnemidler og REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Arbejdshandsker fremstillet af gult og blåt og rødt materiale.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1842/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Barmbånd
 
Mærke:  Foster´s Hollywood
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HB1801, HB1802 og HB1803.
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Armbåndene kommer let i løs vægt og frembringer små dele.
Et barn kan putte dem i munden og chokeren.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Tre forskellige plastarmbånd forsynes med et andet Halloween tal (græskar, spiden eller spøgelsestid).Armbåndene er batteridrevne og afgiver lys.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1843/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Forbindingsdukke af plast med tilbehør
 
Mærke: Kaibibi
 
Navn: Hairdresser
 
Type/modelnummer:  BLD 169
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Det plastmateriale, som dukken i dukken i dukken indeholder 2-ethylhexylphthalat (DEHP) (målt værdi:4,35 % efter vægt) og dibutylphthalat (DBP) (målt værdi:0,58 % efter vægt).
Disse phthalater kan skade børns sundhed, hvilket kan være til skade for forplantningssystemetProduktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Doll med frisørsaloner.Sælges i en papæske, åben på forsiden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1851/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Den plastdukke, der er beregnet til
 
Mærke: è mio
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 2274
 
Batchnummer/stregkode:  80510070692093
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Det plastmateriale i dolls hoved indeholder 2-ethylhexylphthalat (DEHP) (målt værdi:26,9 % efter vægt).
Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket kan være til skade for forplantningssystemet.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  En plastdukke i en transparent pose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1852/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Masha and the Bear, Simba
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  109301942
 
Batchnummer/stregkode:  1711410430
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Næsen kan løsrive sig fra det bløde legetøj, der kan generere en lille del, og fiberfatningsmaterialet er tilgængeligt på grund af visse søværns svaghed.
Et lille barn kan anbringe den lille del eller det fibrøse fyldmateriale i munden og chokerne.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjssikkerhedsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Blødt legetøj i form af en bjørn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Luxembourg, Polen, Slovakiet, Slovenien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1860/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Plüss játék
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  7 601600 622291
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Øjnene og sugekoppen på produktet kan let løsnes.Dertil kommer, at der er let adgang til det fibrøse fyldmateriale af legetøjet på grund af visse søns svaghed.
Et lille barn kan anbringe de løsladte elementer eller fyldmaterialet i munden og chokeren.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Brun plysh dinosaur med sugekoppen indsyet i det.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1864/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsmuselegetøj
 
Mærke: REGIO játék
 
Navn: Electric violin
 
Type/modelnummer:  Nr. XY-3701A
 
Batchnummer/stregkode:  5996055596276
 
Risikotype:  Høreskader
 
Lydtryksniveauet for legetøjet er for højt.
Det kan forårsage skade på hørelsen.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Batteridrevet, plastein med fidedlesticks.Du kan spille en anden meloces ved at klikke på "Auto" -knappen.Emballage:karton- eller papkasser
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1865/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Hele kæden
 
Mærke: Toys Group
 
Navn: Cute Baby Toy
 
Type/modelnummer:  TG220692-K280D-801 (på etiketten);Nr. K280D (om emballage)
 
Batchnummer/stregkode:  5902553814736
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Det er nemt at slippe små dele af legetøjet, når de frigiver små dele.
Et lille barn kan putte de små dele i munden og chokerne.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Ranglelæder af plast, der består af figurer, og fem plastkugler, der er fastgjort til en elastisk snor.Legetøjet er beregnet til at blive hængt op i en barnevogn eller et spædbarn.Emballage:plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1867/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæt af sæt
 
Mærke: Masha and the Bear, SIMBA
 
Navn: Masha and the bear - Masha animal set
 
Type/modelnummer:  j.nr. 109301012
 
Batchnummer/stregkode:  være forsynet med:1711410430
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Næsen på det plyuslegetøj kan løsrive sig, hvilket skaber en lille del.
Et lille barn kan putte det i munden og chokeren.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjssikkerhedsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Boks med 6 "Masha og Bear" -posterne.Produktet er blevet solgt online.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1869/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Modellering af ler/slim
 
Mærke: Banledao
 
Navn: Crystal Clay / Crystal Color Mud
 
Type/modelnummer:  BLD68252
 
Batchnummer/stregkode:  6 970797 890211
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Migrationen af bor fra legetøjet er for høj (en målt værdi på op til 1 450 mg/kg).
Indtagelse eller kontakt med en for stor mængde bor kan skade børns sundhed ved at skade forplantningssystemet.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-3.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Modellering af ler/skalk x 12 tejner i forskellige farver.Omfatter også 2 udkoblingsapparater.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1873/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Maskinit, der er maskeret
 
Mærke: Nature planet
 
Navn: Face Mask Elephant
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. 05782
 
Batchnummer/stregkode:  5708476087789;Parti 1686
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Fan-park-masken er let antændelig og slukker ikke selvslukkes, hvis den antændes af en flamme.
Hvis barnet tager ild, kan barnet blive ramt af forbrændinger.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Faney-snitmaske fremstillet af polymerskum, der repræsenterer en elefant (28 cm bred).Der findes andre dyremodeller.Af forsigtighedsgrunde minder detailhandleren om alle masker i området (snetiger, zebra, giraf, triceratops hat, tiger, chimpane, leopard, løve, lilla sommerfugl, plombe og lemur).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1877/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  "squezable toys"
 
Mærke: Sanrio / Hamee
 
Navn: SQUISH ME!
 
Type/modelnummer:  HELO KITTY/SIL-34688, KEROPPI/SIL-34688, MIN MELODI/SIL-34688POMPOMPURIN/SIL-34688, TUXEDOSAM/SIL-34688
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele kan let adskilles fra legetøjet.
Et lille barn kan putte et af dem i munden og chokeren.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Midlertidigt forbud mod levering, udbud og visning af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Squezable legetøj ("squishises") i form af forskellige babydyretegn med en kuglekæde, der er fastgjort til deres top.Sælges i en gennemsigtig plastemballage.Størrelsen er ca. 7 cm x 7 cm x 4,5 cm.Produktet er blevet solgt online.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Luxembourg
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1881/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Flagermus af plast
 
Mærke: TEDi
 
Navn: Happy Halloween - Fledermäuse 6 Stück
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  64736003081000000150
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktets plast indeholder diisobutylphthalat (DIBP) (målt værdi:17 % efter vægt) og dibutylphthalat (DBP) (målt værdi:1 % efter vægt).
Disse phthalater kan skade børns sundhed, hvilket kan være til skade for forplantningssystemet.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Sæt af bløde plastflagermus, der sælges i en netpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen, Slovenien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1889/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Elektrisk kanon af plast
 
Mærke: DEBAO
 
Navn: Peacekeeping Force
 
Type/modelnummer:  33660
 
Batchnummer/stregkode:  9911050700318
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Batterirummet kan let åbnes ved at fjerne dæksel og knapbatterier er tilgængelige.
Et barn kan putte dem i munden og beskadige mave-tarmkanalen.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62115.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Batteridrevet legetøjstolpe, der er fastgjort til en papæn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1891/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Politikorps
 
Mærke: Tonis Toy
 
Navn: Soft Play Gun
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  7071259765051
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Sugekopper kan løsnes fra projektilerne.
Hvis et barn sætter projektilet i munden, og sugekopnappen afriver, kan det obstruere luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet eller den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Politi, herunder en plastpistol og tre projektiler med sugekopper, der leveres i en blisterpakning med papryg.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Rumænien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1895/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Vildt i forbindelse med hajbidning
 
Mærke: Shu Cheng Toys
 
Navn: Haj Tandläkare-spel
 
Type/modelnummer:  HP-15381
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Miljø
 
Loddemateriale til fire forskellige steder i legetøjet indeholder cadmium og bly i koncentrationer over grænseværdierne.
Bly og cadmium udgør en risiko for miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med Kommissionens direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (direktivet fra 2).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Et batteridrevet spil i form af en haj med tænder i kæben, som kan presses ned.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1897/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  LED-legetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: LED Snurra
 
Type/modelnummer:  6836
 
Batchnummer/stregkode:  4012594683602
 
Risikotype:  Miljø
 
Lodninger til fire forskellige steder indeholder bly og cadmium i koncentrationer over grænseværdierne.
Bly og cadmium udgør en risiko for miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med Kommissionens direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (direktivet fra 2).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Et batteridrevet stykke legetøj, der slynger legetøjet og en hård plastkugle, der tændes, når det er i drift.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1898/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Tamagotchi
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Toys
 
Type/modelnummer:  HP-15525
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Miljø
 
Lodninger på tre forskellige steder på legetøjet indeholder bly og cadmium i koncentrationer over grænseværdierne.
Bly og cadmium udgør en risiko for miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med Kommissionens direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (direktivet fra 2).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  En batteridrevet taagotchi-legetøj, der var udformet som en pingvin med en kæde fastgjort til.Emballagen er en gennemsigtig plasticpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1899/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Fingernøgle
 
Mærke: Happy Monkey
 
Navn: Finger Monkey
 
Type/modelnummer:  FT-308-Red, 1113397
 
Batchnummer/stregkode:  690526565659
 
Risikotype:  Miljø
 
Lodninger til fire forskellige steder i legetøjet indeholder bly i koncentrationer over grænseværdien.
Bly udgør en risiko for miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med Kommissionens direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (direktivet fra 2).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  En elektrisk legetøjsnøgle fremstillet af hård plast, der skal sidde omkring en finger.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1902/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Modellerleret ler
 
Mærke: XLS
 
Navn: 5D Magic Clay / Clay Super Light
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Migrationen af bor fra ler er for høj (målt værdi på op til 6 799 mg/kg).
Indtagelse eller kontakt med en for stor mængde bor kan skade børns sundhed ved at skade forplantningssystemet.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-3.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Modellering af ler x 12 tejner i forskellige farver.Omfatter 3 modelleringsværktøjer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1863/18       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Læderhandsker
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Gant Cuir - Kaubamaja
 
Type/modelnummer:  GT1174, lyserød
 
Batchnummer/stregkode:  6216000
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læder er for høj (målt værdi:20 mg/kg).
Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Lyserød læderhandsker, der er anbragt i håndleddet.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1866/18       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko til babyer
 
Mærke: Funny Baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  509-3 Beden
 
Batchnummer/stregkode:  8694672030766
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer (næsehorn) kan let adskilles fra skoene.
Et lille barn kan putte de små dele i munden og choke dem.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Også med hvide, bløde basko med farvebånd og næsehorn.Emballage:papkasse med gennemsigtigt vindue
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1868/18       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigestøvler
 
Mærke: Fisher Pirce
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  N8606
 
Batchnummer/stregkode:  94960408584023
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De prydblomster og næsehorn er let at ende.
Et barn kan putte dem i munden og chokeren.Produktet opfylder ikke den europæiske standard EN 59300.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Pigens støvler af blå, syntetisk bukkeblad, dekoreret med næsehorn og en blomst med prydsten.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1872/18       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  "Lederslange" (shorts) til mænd
 
Mærke: Stockerpoint
 
Navn: Kurze Herrenlederhose
 
Type/modelnummer:  Herrenlederslange Thomas;farve:lysebrun/stone vasket;størrelse:46
 
Batchnummer/stregkode:  4251161217288, Batch 5337
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI), der er fundet i læderet, er for høj (målt værdi 4,6 mg/kg).
Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Herrebukser af lysebrun læder (regionaldragt) til mænd med broderi.Parti 5338, 5339 og EAN-kode 4251161217271, 4251161217288, 4251161217295, 4251161217301,4251161217318, 4251161217325, 4251161217332 og 4251161217349 er også genstand for tilbagekaldelse.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1878/18       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnesko
 
Mærke: L&D
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  89108A.
 
Batchnummer/stregkode:  1807160088362
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dekorative elementer (perler) kan let adskilles fra skoene.
Et lille barn kan putte disse små dele i munden og chokerne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sko af kunstig læder til små piger.Skoene er dekoreret med buer og kugler.Produktet er tilgængeligt med lyserødt og cremefarvet.Emballage:papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1888/18       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sandaler til piger
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art.nr. 577-1
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer (næsehorn) kan let adskilles fra skoene.
Et lille barn kan putte de små dele i munden og choke dem.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvidt og lyserødt sandaler med næsehorn og blomster.Spenes sål er dekoreret med hjerter og gennemsigtige sommerfugle, der afgiver et blinkende lys, når vægten lægges på hælen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1890/18       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigejole
 
Mærke: ESILA kids collection
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  302
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer i produktet kan let skilles ad.
Et lille barn kan putte dem i munden og chokerne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvid, korter påklæbet beklædning med zip på bagsiden.Varen er dekoreret med limede rhinestoner, halvperler og tekstilblomster.Størrelse:86-1 ÅR
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1892/18       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til drenge/drengesæt
 
Mærke: Sweet Junior
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Z-368
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Sweatskjorte har bændler i emhætten.
Bændler kan blive fanget i forbindelse med børns varmøse aktiviteter, hvilket kan føre til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Beklædning, der består af en sweatshirt med sort & grå farve, med en hætte (med bændler), og som er beregnet til 6-årige børn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1893/18       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: SOSO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KOD-518
 
Batchnummer/stregkode:  8692563695186
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer i produktet kan let skilles ad.
Et lille barn kan putte dem i munden og chokerne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyserødt påklædningssæt bestående af en langslæved T-shirt og bukser.Det er dekoreret med små, hvide perler.Størrelse:2Y
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/1855/18       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Parfume
 
Mærke: JINBADI
 
Navn: RELEASE eau de perfume
 
Type/modelnummer:  N0:321Natural Spray
 
Batchnummer/stregkode:  6 939042 301940
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Parfumen indeholder duftstoffet hexylcinnaal, linalool, d-limonen, citronellol og geraniol (målte værdier:0,14 %, 0,01 %, 0,004 %, 0,002 % og 0.001 efter vægt).
Da disse stoffer, der kan fremkalde allergiske reaktioner og sensibilisering, ikke er anført i ingredienslisten, er forbrugerne ikke klar over deres tilstedeværelse.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  50 ml Eau de parfum/Eau de Køln/Eau de Køln/Eau de toilette i en grå glasflaske med sprøjtedyse.Låget på flasken er fremstillet af sort plast.Solgt i en mørk, turkise karton.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/1856/18       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Parfume
 
Mærke: tianDe
 
Navn: ROYAL SCENT Woman
 
Type/modelnummer:  Artikel 70143Spray
 
Batchnummer/stregkode:  161202 1715/16 G, 5 905009 049669
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Parfumen indeholder hexylkaneller, benzylsalicylat, coumarin og alfa-isomethylionon (målte værdier:0,0069 %, 0,0024 %, 0,0012 % og 0,0011 % efter vægt).
Da disse stoffer, der kan fremkalde allergiske reaktioner og sensibilisering, ikke er anført i ingredienslisten, er forbrugerne ikke klar over deres tilstedeværelse.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  50 ml eau de parfum i en oval glasflaske, hvor der er en guldfarvet munddyse.Flasken har et gennemsigtigt plastdæksel.Sælges i en rød papæske.
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1880/18       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Body Lotion
 
Mærke: Bio Skincare
 
Navn: Hand and Body Papaya Skin Whitening Lotion
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Batchnr:30408;Stregkode:5060040701065
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Methylisothiazolinon (MI) og methylisothiazolinon (MCI) er opført i produktingredienserne.MCI/MI er ikke tilladt i kosmetiske midler, som ikke afrenses.
MI og MCI er sensibiliserende stoffer og kan fremkalde allergisk kontaktdermatitis over for sensibiliserede personer.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Håndblegning og kropsslibning i en 400 ml hvid flaske.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1844/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  SUMP-starterpack
 
Mærke: Exide
 
Navn: Lithium Power Booster
 
Type/modelnummer:  Power supply unit:SW-120100
 
Batchnummer/stregkode:  7392966528852
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Afstanden mellem de live-primære og tilgængelige sekundære viklinger i transformeren af adapteren er for lille.
Derfor kan tilgængelige dele blive strømførende, og brugeren kan modtage et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Fabrikant): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  JUMP-Starter/Power Package med en veksel-/jævnstrømsadapter.Sælges i en let blå og hvid papkasse.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1848/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Øretelefoner
 
Mærke: Kanen
 
Navn: Multiplayer Online Games, music
 
Type/modelnummer:  KM-870
 
Batchnummer/stregkode:  6945831908702
 
Risikotype:  Miljø
 
Produktet indeholder bly og cadmium, der er skadelige for miljøet, når produktet bliver til affald.
Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS 2).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sølv og sorte øretelefoner i en sort og rød plastkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1853/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Strømforsyning
 
Mærke: BESTGK
 
Navn: Adapter
 
Type/modelnummer:  K-T30602000E2
 
Batchnummer/stregkode:  0207719209568
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Hovedstolens ben er let at bryde og løsnes.
Som følge heraf bliver strømførende dele tilgængelige, hvilket kan resultere i elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Strømforsyning, der konverterer vekselstrøm til 6 volt og 2000 mA jævnstrømsstrøm, der sælges i en sort-hvid papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1882/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk ventilator/blæser
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ventilatore a piantana/Master
 
Type/modelnummer:  VE40P
 
Batchnummer/stregkode:  8053251522496
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den trykmålere, der kan komme i betragtning, og som ikke kan komme i betragtning, giver mulighed for at få adgang til strømførende dele.
En bruger kan derfor få et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 603351.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Standerventilator/blæser med automatisk svingning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1894/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Laserlysgeneratorer
 
Mærke: YBF
 
Navn: Laser Stage lighting
 
Type/modelnummer:  OEM-D/YB-016
 
Batchnummer/stregkode:  6900000100691
 
Risikotype:  Synsskader
 
Laserstrålen er for stærk.
Direkte visning af laserstrålen kan være til skade for synet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Laserprojektorer (minilaserbelysning), som projekterer grønne og røde lys ved en enkelt åbning.Produktet er blevet solgt online.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1901/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  3d printer
 
Mærke: CTC
 
Navn: Bizer Dual Extruder 3D Drucker MK8
 
Type/modelnummer:  Win-Tinti Schwarz Plug & Play 3D Drucker
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Brugsanvisningen på det nationale sprog mangler, og der mangler isolering i den nederste del af anordningen.
Brugeren kan berøre strømførende dele af produktet og modtage et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i maskindirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  3d printer til hjemmebrug i hobbysektoren.Produktet er udelukkende blevet solgt online (via eBay).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0099/18       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Vatterede shorts
 
Mærke: TSG
 
Navn: Crash pants all terrain
 
Type/modelnummer:  47057
 
Batchnummer/stregkode:  Fremstillingsdato 2017
 
Risikotype:  Personskader
 
Der mangler effektiv hoftebeskyttelse i tilfælde af sammenstød.
Dette kan medføre kvæstelser.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om personlige værnemidler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Personlige værnemidler, forstærkede shorts.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2018 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0098/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kørende legetøj
 
Mærke: Metalcar
 
Navn: ráülős játék
 
Type/modelnummer:  1016 Motor Cross
 
Batchnummer/stregkode:  5997421710166
 
Risikotype:  Fastklemning, Personskader
 
Der er huller mellem foldesædet og køretøjets stel.
Fingrene kan være klemt mellem hullerne og forvolde personskader.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Fabrikant): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Firehjulet plastikkørende legetøj (motorcykel) med flip-up, beregnet til børn 12-36 måneder.Lastekapacitet:under 20 kg.
Oprindelsesland:  Ungarn
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2018 - 50
Ugentlig oversigtsrapport om professionelle produkter
Produkter med alvorlige risici 

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1841/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: Sprinter
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:E1 * 2007/46 * 1761 * 1762Type:FL3A4, FL3A5
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet i perioden 29.04.2018-23.07.2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
Der er manglende svejsepunkter på køretøjets ramme.
Kollisionssikkerheden for køretøjets passagerer kan bringes i fare.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1857/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil/varevogn
 
Mærke: Sprinter, Vito, V-Klass
 
Navn: Mercedes-Benz
 
Type/modelnummer:  Forskellige
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev produceret mellem den 4. juli 2018 og den 19. juli 2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
Den forkerte kontrolarm i underenheden for dørlåserne kan betyde, at dørene i køretøjets højre side ikke vil være åbne, heller ikke når det er ulåst.
I tilfælde af en ulykke er der en øget risiko for skader på fører og passagerer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil/varevogn
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Island, Luxembourg, Polen, Rumænien, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1858/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Bus
 
Mærke: Evobus
 
Navn: Various
 
Type/modelnummer:  Forskellige
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem september 2016 og november 2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
De interne plader er ikke blevet monteret korrekt på et USB-stik.
Dette kan føre til forbrænding i et USB-stik.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Bus
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 50
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Island, Slovenien, Sverige