Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 50 ( Zveřejněno: 14/12/2018)
Oprava:Poté, co oznamující orgán posoudil riziko, bylo oznámení A11/0093/18 ze zprávu2018–049 trvale staženo.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1879/18       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Lůžko
 
Značka: Meblobed
 
Název: Domi III/Dominik III
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Vzdálenost mezi horním krokem na žebříku a stranou dna je příliš velká.Základna lůžek se navíc neobjevuje a rohová místa jsou příliš vysoká.
Otvor by se mohl prokluzovat s dítětem, které uvízne pod hlavou.Pokud se základna pohybuje, může se vrhat spadnout na spodní dno.I oblečení dítěte se může ulovit v rohových funkcích, což vede k uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 747.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Ložní prádlo z natřeného dřeva.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1871/18       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Lana na šplhání
 
Značka: AL-NASR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Venkovní bezpečnostní vybavení
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Lano není dostatečně odolné vůči dynamické zátěži.
Lano by mohlo být během používání praskno, což je příčinou pádu z vozovky.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a příslušnou evropskou normou EN 892.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstranění produktu s uvedením na trhu společnosti Amazon. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Lana na šplhání, s černým štítkem s čínskými znaky.Produkt byl prodáván online (zejména prostřednictvím společnosti Amazon).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1874/18       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřešovače koloběžky
 
Značka: Tilgreen
 
Název: Tiloard
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 164
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6941370001645, část 201709
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek nemá dostatečnou odolnost vůči vlhkosti a voda se tak může dostat do kontaktu s živými částmi.To by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
Výstupní napětí připojovacích svorek napájecí jednotky je příliš vysoké a mohlo by vést k úrazu elektrickým proudem po dobu (ne) zacelení napájecí jednotky.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60335–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Elektrickou elektrickou, samovyrovnávající koloběžky (dále jen „vznášedlová loď“).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Chorvatsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1845/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Fashion Jewelry
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B2389A160615 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Náušnice obsahují olovo (naměřená hodnota:31 % hmotnosti).
Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, hromadí se v těle a může poškodit plod v těle matky.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Stříbřitě stříbřené zabarvené náušnice se zabudovaným čišeným nožem.Prodávané na plastovém obalu, který je zabalen do plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1846/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Fashion Jewelry
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B2392A160615 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Náušnice obsahují olovo (naměřená hodnota:11 % hmotnosti).
Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, hromadí se v těle a může poškodit plod v těle matky.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Obruby se sestřeninami se zalitými čirými lopatkami.Prodávané na plastovém obalu, který je zabalen do plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1847/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Fashion Jewelry
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B2351A1250512 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Náušnice obsahují olovo (naměřená hodnota:12,8 % hmotnostních) a uvolnit nikl v jeho nadměrné výši (naměřená hodnota:7,6 μg/cm²/týden).
Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, v těle se hromadí a může poškodit plod v těle matky.Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Náušnice sestávající z trianglotvaru, zhotovené z stříbřeného barevného kovu s vloženými čirými lopatkami.Prodává se na lepenkovém držáku, a to zabalený do plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1849/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Kruh
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ČL. 38–18–0913061321009
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1 804203 818092
 
Druh rizika:  Chemické
 
Prstenec obsahuje kadmium (naměřená hodnota:84 % hmotnosti).
Pokud je kadmium škodlivé lidskému zdraví, hromadí se v těle, může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Kovový, stříbřitý kroužek se dvěma velkými dvory a menšími nosorožci, které leží kolem okraje.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1850/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Kruh
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ČL. 38–18–0813061321009
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1 804203 818085
 
Druh rizika:  Chemické
 
Prstenec obsahuje kadmium (naměřená hodnota:84,8 % podle hmotnosti) a uvolňuje nikl v nadměrné částce (naměřená hodnota:5,7 μg/cm²/týden).
Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože hromadí v těle, může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Kovový, stříbřitý kroužek s velkou modrým rinem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1875/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: TEDi
 
Název: 2 Ohrringe
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  62876001751000000200
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek uvolňuje nadměrné množství niklu (naměřená hodnota:0.46 μg/cm²/týden).
Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  2 břicho, postříbřená a plochá náuška (kolík) s rhinesterem připevněným k držáku z roubovaného kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1876/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: TEDi
 
Název: 2 Ohrringe
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  53539001751000000100
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek uvolňuje nadměrné množství niklu (naměřené hodnoty až do 2.5 μg/cm² za týden).
Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  „O“ přibíjecí náušnice ze zlatobarevného kovu s bílým perleťem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1900/18       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: neznámý
 
Název: Nouveau Style fantaisie briquets
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Zapalovač je pro děti lákavý.
Děti s ním mohou hrát a způsobit požár.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lehčí ve formě kola na láhve. produkt se prodává online (zejména prostřednictvím společnosti Amazon).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Německo

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1861/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: neznámý
 
Název: LED FÉNY
 
Typ/číslo modelu:  100L LED Fény
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Základní izolovaný kabel by se mohl oddělit nebo být poškozen při ukončení provozu přístupných vodičů.Pronikání vody je možné, protože výrobek není chráněn před vlhkostí.V důsledku toho by uživatelé mohli mít úraz elektrickým proudem.
Kabel je rovněž příliš tenký a není dostatečně pevně zakotven.Při běžném používání by mohl přehřát, vést k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Řetězec osvětlení s 92 nevýměnnými LED lampy.Balení:krabička na krabičky
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1854/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Bugatti
 
Název: Chiron
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * KS07/46 * 0008 * 06;Typ:5B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 2. února 2017 do 20. dubna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zdroj tepla pro zásobník plynu pro boční vzduchové pytle může být nesprávně namontován.
V důsledku toho by se airbagy nemusely řádně používat v případě nehody, čímž se zvýšilo riziko zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil pod kódem Bügatti stažení z oběhu:18–06–002BUGC.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1870/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Honda
 
Název: ADV750
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E4 * 168/2013 * 00060 * 00, e4 * 168/2013 * 00060 * 01, e4 * 168/2013 * 00074 * 00;Modelový rok:2017–2018.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:mezi 26/01/2017 a 04/10/2018;
 
Druh rizika:  Úraz
 
Při nízké rychlosti motocyklu při nízké rychlosti se takto vzniklé teplo dotkne zařízení PPTC (koeficient pro pozitivní teploty polymerů) řídicí jednotky motoru a motocykl se mohou dostat do bezpečného režimu, že nedojde k poruše.
Díky tomu je nemožné rychlostní stupeň a jízdní sílu ztratit a nebude možné pokračovat v jízdě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Motocykl.Kód stažení z trhu podniku:3KH.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1884/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Kia
 
Název: Soul
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E4 * 2007/46 * 0825, e9 * 2007/46 * 6160;typ:PS, PEV;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v období od 21. července 2013 do 17. ledna 2014 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spojení mezi kormidelnou a kormidelním polem může být uvolněné.
V důsledku toho nemusí být možné vozidlo řídit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:17111
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Polsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1883/18       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pájecí dráty
 
Značka: Stannol
 
Název: Juotostina
 
Typ/číslo modelu:  Průměr:1 mm a 2 mm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje olovo (hodnotu:40 % až 60 % hmotnostních) a není správně označeno pro omezené použití pouze odborníky.
Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit plod v těle matky.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  100 g drátu z kovu na cívce.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1885/18       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pájecí dráty
 
Značka: Stannol
 
Název: Juottotina
 
Typ/číslo modelu:  3 x 450 mm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje olovo (hodnotu:50 % hmotnostních) a není správně označeno pro omezené použití pouze odborníky.
Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit plod v těle matky.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Kovové pájení na cívce.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1886/18       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Typ kov
 
Značka: neznámý
 
Název: Kirjakemetalli
 
Typ/číslo modelu:  18 x 620 mm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje olovo (hodnotu:84 % hmotnostních) a není správně označeno pro omezené použití pouze odborníky.
Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit plod v těle matky.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Břidlice ze slitiny kovů (s bodem tání 242–260 °C) určená pro odlévání kovů a pro lití kovů a pro lití kovůProdává se v balení o hmotnosti 62 x 1,8 cm s hmotností 0,9 kg.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1887/18       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pájecí dráty
 
Značka: Stannol
 
Název: Juotostina
 
Typ/číslo modelu:  KristálovýPrůměry drátu:0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje olovo (hodnotu:40 % hmotnostních) a není správně označeno pro omezené použití pouze odborníky.
Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit plod v těle matky.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Kovový pájecí drát na červené cívce.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1896/18       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Ochrana sedadla vozidla
 
Značka: neznámý
 
Název: Sätesskydd för bil
 
Typ/číslo modelu:  AK-20010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7393314200109
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Výrobek obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 0,4 % hmotnostních).
SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci v volně žijících živočiších a ve volně žijících živočiších a v lidech, což představuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách“).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Kryt z černého vozidla
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1862/18       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod N0:SLG-88PBSAKód:WT6005000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0284274000039
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hodnota chromu (VI) v kůži je příliš vysoká (naměřená hodnota:5,4 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a nařízení REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu, Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Pracovní rukavice složené ze žlutého usně a modrého a červeného materiálu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1842/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Blikající náramek
 
Značka:  Foster´s Hollywood
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HB1801, HB1802 a HB1803.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Zdrhovadla náramku jsou snadno uvolněné a vytvářejí malé části.
Dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Tři různé náramky z plastů, z nichž každá je ozdobná různými údaji mezi jednotlivými jednotkami (tykve, trnitče nebo „ghost“).Náramky jsou rozsvíceny a vyzařují světla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1843/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenku z plastu s příslušenstvím
 
Značka: Kaibibi
 
Název: Hairdresser
 
Typ/číslo modelu:  BLD 169
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál bot doll obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:4,35 % hmotnostních a dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota:0,58 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panplastová panenka s kadeřnickými doplňky.Na přední straně k prodeji v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1851/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: è mio
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 2274
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  80510070692093
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál plastu části panenky obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:26,9 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová panenka v průhledném vaku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1852/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Masha and the Bear, Simba
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  109301942
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1711410430
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nos se může od jemné hračky oddělit, a to po malé části, a vláknitý materiál je přístupný z důvodu slabosti některých švů.
Malé dítě může do úst nebo sytiče vsunout malou část nebo vlákennou náplň.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Měkká hračka ve formě medoviny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko, Polsko, Slovensko, Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1860/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Plüss játék
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 601600 622291
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oka a přísavka těla na výrobku mohou snadno oddělit.Kromě toho je vláknitý materiál náplně hračky snadno přístupný z důvodu slabosti určitých švů.
Malé dítě může do úst a sytiče vklízet do úst nebo do sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Hněda plusdinosaaur s přísavkou sací k ji šitou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1864/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební hračka
 
Značka: REGIO játék
 
Název: Electric violin
 
Typ/číslo modelu:  Č. XY-3701A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5996055596276
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku hračky je příliš vysoká.
Mohlo by to poškodit sluch.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bateriový, plastová houpale s fidlestickem.Housky může hrát různé melodie stisknutím tlačítka „Auto“.Balení:lepenková krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1865/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rývový řetězec
 
Značka: Toys Group
 
Název: Cute Baby Toy
 
Typ/číslo modelu:  TG220692-K280D-801 (na štítku);Č. K280D (na obalech)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902553814736
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Provázková šňůrka se snadno rozbije, uvolní se malé části.
Malé děti mohou dostat malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Polohutní řetězec sestávající z figurativních figurín a pěti plastových míčů připojených k elastické šňůře.Hračka má být zavěšena na kočárek nebo na postýlku pro kojence.Balení:plastový váček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1867/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor hraček
 
Značka: Masha and the Bear, SIMBA
 
Název: Masha and the bear - Masha animal set
 
Typ/číslo modelu:  ref. č. 109301012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  musí být opatřeny:1711410430
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nos plané hračky může oddělit a vést k malé části.
Malé dítě může do úst a sytiče dostat.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Rámeček obsahující 6 „Mashary and the Bear“ (Mashary and the Bear).Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1869/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Modelovací jíl/slizu
 
Značka: Banledao
 
Název: Crystal Clay / Crystal Color Mud
 
Typ/číslo modelu:  BLD68252
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 970797 890211
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z přístroje jako slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota až do 1 450 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Modelovací jíl/vrše x 12 v různých barvách.Zahrnuje 2 nástrojů k vyřazení z činnosti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1873/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maková maska fanacy-šaty
 
Značka: Nature planet
 
Název: Face Mask Elephant
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 05782
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 708 476 087 789 EUR;Šarže č. 1686
 
Druh rizika:  Popálení
 
Maska fanyovy raménka je vysoce hořlavá a sama uhazuje v případě, že je žíhaná plamenem.
Pokud by se jednalo o požár, dítě by mohlo utrpět popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Fanatiová maska s polymerovou pěnou, která představuje slon (široký 28 cm).K dispozici jsou i jiné modely zvířat.Z preventivních důvodů připomíná maloobchodníka všechny masky v rozmezí (sněhové tygra, zebra, giraffe, tricergamos, tygr, levopal, leopard, lk, fialový, lemur).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1877/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky ze spustitelných hraček
 
Značka: Sanrio / Hamee
 
Název: SQUISH ME!
 
Typ/číslo modelu:  AHOJ KITTY/SIL-34688, KEROPPI/SIL-34688, MOJE MELODY/SIL-34688POMPOMURIN/SIL-34688, TUXEDOSAM/SIL-34688
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou z hračky snadno oddělit.
Malé dítě může jedno z nich vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Dočasný zákaz výdeje, nabídky k dodání a vystavení výrobku, Stažení výrobku od koncových uživatelů, Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Přenosné hračky („squisishers“) ve tvaru různých příznaků pro děti s kuličkovým řetězcem připevněnými ke svému vrcholu.Prodávané v průhledném plastovém obalu.Velikost je přibližně 7 cm x 7 cm x 4,5 cm.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1881/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Netopýři
 
Značka: TEDi
 
Název: Happy Halloween - Fledermäuse 6 Stück
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  64736003081000000150
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový výrobek obsahuje diisobutylftalát (DIBP) (naměřená hodnota:17 % hmotnostních a dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota:1 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Soubor netopýrů prodávaných v síťovém balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1889/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová elektrická zbraň
 
Značka: DEBAO
 
Název: Peacekeeping Force
 
Typ/číslo modelu:  33660
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9911050700318
 
Druh rizika:  Chemické
 
Prostor pro baterie lze snadno otevřít odstraněním krytu a dostupnosti knoflíkových baterií.
Dítě je může vkládat do úst, což způsobuje poškození gastrointestinálního traktu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Přístroj na hraní hraček napájených z lepenky napájenou baterií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1891/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policie
 
Značka: Tonis Toy
 
Název: Soft Play Gun
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7071259765051
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky mohou od projektilů oddělit.
Pokud dítě vycvičí do úst a přísnění oddělení přísavků, mohlo by to způsobit zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Policejní sada, včetně plastových střelných zbraní a tří projektilů s přísavkami, dodávané v blistru v blistrech s podložkou z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1895/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sloučení mezi žraloky a žraloky
 
Značka: Shu Cheng Toys
 
Název: Haj Tandläkare-spel
 
Typ/číslo modelu:  HP.-15381
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Pájky ve čtyřech různých místech hračky obsahují kadmium a vedou v koncentracích přesahujících mezní hodnoty.
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek není v souladu se směrnicí Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Napájená hra ve formě žraloka s zuby uvnitř své hubice, která může být stlačena.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1897/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: LED Snurra
 
Typ/číslo modelu:  6836
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4012594683602
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Pájky ve čtyřech různých místech obsahují olovo a kadmium v koncentracích vyšších než mezní hodnoty.
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek není v souladu se směrnicí Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Bateriemi napájený výrobek napájený bateriemi s tím, že při odstřeďování se přidá hračka a tvrdá plastová koule, která svítí po dobu provozu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1898/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tamonoti
 
Značka: neznámý
 
Název: Toys
 
Typ/číslo modelu:  HP.-15525
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Pájky ve třech různých místech hračky obsahují olovo a kadmium v koncentracích vyšších než mezní hodnoty.
Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.Výrobek není v souladu se směrnicí Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Hračka vyráběná bateriemi z taveniny, která je utvářena jako tučňák s připojeným řetězem.Obal je průhledný plastový vak.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1899/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Prst Monkey
 
Značka: Happy Monkey
 
Název: Finger Monkey
 
Typ/číslo modelu:  FT-308-Red, 1113397
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  690526565659
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Pájky ve čtyřech různých místech hračky obsahují olovo v koncentracích přesahujících mezní hodnotu.
Olovo představuje riziko pro životní prostředí.Výrobek není v souladu se směrnicí Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Elektrickou hračkou vyrobenou z tvrdého plastu, která by měla sedět kolem prstu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1902/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Modelovací jíl
 
Značka: XLS
 
Název: 5D Magic Clay / Clay Super Light
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z jílu je příliš vysoká (měřená hodnota do 6 799 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Z modelovací hmoty x 12 květináčů v různých barvách.Zahrnuje 3 nástrojů modelování.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1863/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kožené rukavice
 
Značka: neznámý
 
Název: Gant Cuir - Kaubamaja
 
Typ/číslo modelu:  GT1174 růžová
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6216000
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hodnota chromu (VI) v kůži je příliš vysoká (naměřená hodnota:20 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Pár růžových usní rukavic na přídi v oblasti zápěstí.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1866/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Funny Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  509–3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8694672030766
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malými dekorativními prvky (rhinesterem) lze snadno z boty oddělit.
Malé dítě může umístit malé části do úst a zmírnit je.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bílá, měkká a zdobená obuv, která je ozdobná a je ozdobná.Balení:lepenková krabička s průhledným okénkem
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1868/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí boty
 
Značka: Fisher Pirce
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  N8606
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  94960408584023
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Dekorativní květ a nosorožec se snadno oddělují.
Dítě by je mohlo vkládat do úst a sytiče.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 59300.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Obuv pro dívčí obuv, která se vyrábí z „modré syntetické vrstvy“, zdobená obřezáním nosorožců a květinou s okrasnými kameny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1872/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánské“ (kožené krátké kalhoty)
 
Značka: Stockerpoint
 
Název: Kurze Herrenlederhose
 
Typ/číslo modelu:  Herrenlederhads Thomas;barva:světle hnědý/drcený kámen;velikost:46
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4251161217288, Šarže 5337
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI), které se nachází v kůži, je příliš vysoké (naměřená hodnota 4,6 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Pánské krátké kalhoty zhotovené z světle hnědé kůže (regionální kroume) s výšivkou.Zásilky 5338, 5339 a kódy EAN 4251161217271, 4251161217288, 4251161217295, 4251161217301,4251161217318, 4251161217325, 4251161217332, 4251161217349 jsou rovněž předmětem stažení.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1878/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské boty
 
Značka: L&D
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  89108A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1807160088362
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky (korálky) lze snadno z boty oddělit.
Malé dítě může tyto malé části vkládat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Umělá usová obuv pro malé dívky.Obuv se zdobí Luky a lištami.Výrobek má narůžovělou a krémovou barvu.Balení:lepenková krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1888/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí sandály
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 577–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malými dekorativními prvky (rhinesterem) lze snadno z boty oddělit.
Malé dítě může umístit malé části do úst a zmírnit je.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bílé a růžové sandály s rhinocemany a květy.Strana podešve z plastu je zdobena srdce a průsvitnými motýli, které vyzařují přerušované světlo, když je na patě uvedena hmotnost.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1890/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: ESILA kids collection
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  302
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky výrobku lze snadno oddělit.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bílý, krátký oblek v oděvu se zapínáním na zip.Výrobek je zdoben lepenými lopatkami, pololičkami a textilními květy.Velikost:86–1Y
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1892/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Obnošené oděvy pro chlapce
 
Značka: Sweet Junior
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Z-368
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Tzv. pohrina má v digestoři opsné šňůry.
Stahovací šňůry se mohou zachytit během varné činnosti dítěte, což vede k uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Oděvní souprava sestávající z polokošile černé barvy černé barvy černé barvy, která má kapuci (stahovací šňůry), určená pro děti ve věku 6 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1893/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soubor dětských oděvů
 
Značka: SOSO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KOD-518
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8692563695186
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky výrobku lze snadno oddělit.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Růžové oděvy se skládaly z dlouhé košile a kalhoty s dlouhým rukávem.Výrobek je ozdobný drobnými bílými perlami.Velikost:2R
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1855/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Parfémy
 
Značka: JINBADI
 
Název: RELEASE eau de perfume
 
Typ/číslo modelu:  N0:321Přírodní Spray
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 939042 301940
 
Druh rizika:  Chemické
 
Parfém obsahuje vonné látky hexyl-cinnamal, linalon, d-limonenu, citronellolu a geraniolu (naměřené hodnoty:0,14 %, 0,01 %, 0,004 %, 0,002 % a 0.001).
Vzhledem k tomu, že tyto látky, které mohou vyvolat alergické reakce a senzibilizaci, nejsou v seznamu složek uvedeny, spotřebitelé si nejsou vědomi jejich přítomnosti.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  50 ml Eau de parfum/Eau de Cologne/Eau de Cologne/Eau v toilette v láhvi z šedého skla s rozstřikovací tryskou.Láhev je vyrobena z černého plastu.Prodávanou v tmavé „lepenkové krabici“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1856/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Parfémy
 
Značka: tianDe
 
Název: ROYAL SCENT Woman
 
Typ/číslo modelu:  Článek 70143Rozstřik
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  161202 1715/16, 5 905009 049669
 
Druh rizika:  Chemické
 
Parfém obsahuje hexyl-cinnamal, benzyl-salicylát, kumarin a α-isomethyljonon (měřené hodnoty:0,0069 %, 0,0024 %, 0,0012 % a 0,0011 % hmotnostních).
Vzhledem k tomu, že tyto látky, které mohou vyvolat alergické reakce a senzibilizaci, nejsou v seznamu složek uvedeny, spotřebitelé si nejsou vědomi jejich přítomnosti.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  50 ml eau de parfum ve oválné skleněné láhvi se zlatobarevnou tryskou.Láhev má transparentní plastový uzávěr.V červené lepenkové krabici.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1880/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Část těla
 
Značka: Bio Skincare
 
Název: Hand and Body Papaya Skin Whitening Lotion
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:30 408 EUR;Čárový kód:5060040701065
 
Druh rizika:  Chemické
 
Methylisothiazolinone (MI) a methylisochlorothiazolinon (MCI) je uveden v přípravku.MCI/MI není v kosmetických přípravcích, které se neoplachují, povolena.
Mi a MCI jsou senzibilizující látky a mohou vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u senzibilizovaných osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Ruční a tělesné bělení se používá v bílé láhvi o objemu 400 ml.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1844/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Balíček pro zvýšení akustického tlaku v zápustce
 
Značka: Exide
 
Název: Lithium Power Booster
 
Typ/číslo modelu:  Napájecí zdroj:SW-120100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7392966528852
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzpařovací vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním vinutím v transformátoru adaptéru jsou příliš malé.
Z toho vyplývá, že přístupné části by se mohly stát živým a uživatel mohl být elektrickým šokem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Skokový Stater/Power pack s adaptérem na střídavý proud/stejnosměrný proud.Prodávanou ve světle modré a bílé lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1848/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sluchátka
 
Značka: Kanen
 
Název: Multiplayer Online Games, music
 
Typ/číslo modelu:  KM-870
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6945831908702
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Výrobek obsahuje olovo a kadmium, které jsou pro životní prostředí škodlivé, pokud se stane odpadem.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „směrnice RoHS 2“).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Stříbro a černé sluchátka v černé a červené schránce z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1853/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení
 
Značka: BESTGK
 
Název: Adapter
 
Typ/číslo modelu:  K-T30602000E2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0207719209568
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kolíky z hlavní sítě musí snadno prasknout a oddělit.
V důsledku toho budou přístupné živé části, které by mohly způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Přívod proudu pro proud střídavého proudu do 6 V a 2000 mA stejnosměrného proudu, prodávaný v černobílé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1882/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický ventilátor
 
Značka: neznámý
 
Název: Ventilatore a piantana/Master
 
Typ/číslo modelu:  VE40P
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8053251522496
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Stisknutí tlačítek, které by mohlo selhat, a umožnit přístup k živým částem.
Uživatel tak může být elektrickým šokem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 603351.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Příkladný ventilátor s automatickým oscilací.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1894/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Laserový laserový projektor
 
Značka: YBF
 
Název: Laser Stage lighting
 
Typ/číslo modelu:  YX-D OEM/YB-016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6900000100691
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový paprsek je příliš silný.
Přímé sledování laserového paprsku může způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Laserový projektor (minilaserové rozsvítidlo), která provádí projekty zelené a červené, s jedním otevřením.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1901/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  3d tiskárna
 
Značka: CTC
 
Název: Bizer Dual Extruder 3D Drucker MK8
 
Typ/číslo modelu:  Win-Tinten Schwarz Plug & play 3D Drucker
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Chybí návod k použití v národním jazyce a v dolní části zařízení chybí izolace.
Uživatel se může dotýkat živých částí výrobku a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  3d tiskárna pro domácí spotřebu v odvětví volného obchodu.Produkt se prodává výhradně on-line (prostřednictvím eBay).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0099/18       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Čalouněné šortky
 
Značka: TSG
 
Název: Crash pants all terrain
 
Typ/číslo modelu:  47057
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Datum výroby 2017
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě nárazu chybí účinná ochrana kyčelního kloubu.
To by mohlo způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Osobní ochranné prostředky a šortky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0098/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Jedoucí hračka
 
Značka: Metalcar
 
Název: ráülős játék
 
Typ/číslo modelu:  1016 Motorový kříž
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5997421710166
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Mezi sklopným sedadlem a rámem vozidla jsou dostupné mezery.
Prsty se mohou zachytit mezi mezerami, které způsobují zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Pojízdná hračka (motocykl) se čtyřkolovým sedadlem, určená pro děti ve věku od 12 do 36 měsíců.Únosnost:méně než 20 kg.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 50
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1841/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Sprinter
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2007/46 * 1761 * 1762;Typ:FL3A4, FL3A5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 29.04.2018 až 23.07.2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Na rámu vozidla chybí body svařování.
Může být ohrožena bezpečnost cestujících ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Van
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1857/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/dodávka
 
Značka: Sprinter, Vito, V-Klass
 
Název: Mercedes-Benz
 
Typ/číslo modelu:  Různé
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 4. července 2018 do 19. července 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Chybná ovládací páka v podsestavě dveří může znamenat, že dveře na pravé straně vozidla nebudou otevřené, a to ani v případě, že se odemkne.
V případě nehody hrozí zvýšené riziko zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil/dodávka
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Lucembursko, Polsko, Rumunsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1858/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: Evobus
 
Název: Various
 
Typ/číslo modelu:  Různé
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od září 2016 do listopadu 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vnitřní destičky byly nesprávně namontovány do nabíjecí zásuvky USB.
To může vést ke spálení ve USB zásuvce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Island, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1859/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: MAN
 
Název: TGS, TGX
 
Typ/číslo modelu:  Různé
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Jsou dotčena vozidla vyrobená v období od září 2018 do října 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zařízení na uchycení zadní části vozidla, které je určeno k zavěšení kabiny, nemusí být dostatečně zpřísněno a může se oddělit, což vede k pádu čepníku kabiny v kabině.
To může ovlivnit stabilitu kabiny během brzdění nebo zrychlení nebo v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Polsko, Slovensko, Švédsko