Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 11 ( Zveřejněno: 27/03/2009)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0391/09       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Hadry na bednění
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Hmoždinky s různými dekorací ve formě malých plodů: — Dýlek příčného náklonu (7380a), typ: 3028600264544, Zelené čajové koláče (7377p), typ: 3028600264568, — Kakalové průřezu (7381y), typ: 3028600264575, — Sladké milky (7 375 t): 3028600264599, Mini moka (7 378 m) typ 3028600264605.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože třešňové, jahodové, jablečné nebo citrónové ozdoby na plátkové plátně se mohou snadno oddělit. Umělé plody se zcela vejdou do válce pro malé části. Je proto pravděpodobné, že děti z nich v případě potravin jim mohou být vráceny a že je mohou povolit.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Ozdoby ve formě malých plastových plodů (třešně, višně, jahody, atd.) dodávané ve formě koláčů ve formě plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0411/09       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Vonné svíčky
 
Značka: KSD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Frugtys KSD 886357
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě, velikosti a vůni může být výrobek zaměněn za potravinu (dezert). To může mít za následek to, že děti nebo osoby se zdravotním postižením je mohou umístit do úst, musí se ukousnout a zvednout je, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svíčka se dívá na škálku ve sklenici, na níž se na vrchní straně drtí krémová kráva a plátky ovoce. Svíčky na svíčce podobné plodinám. Přibližné rozměry jsou tyto: 64 mm vysoká a 65 mm široká.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0412/09       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Svíčky – Ice Cream Candle
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  111560
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn za potravinu (čokoládový zmrzlin). To může mít za následek to, že děti nebo osoby se zdravotním postižením je mohou umístit do úst, musí se ukousnout a zvednout je, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svíčka vypadá tak, že se na čokoládovém omáčku pojímal čtyři odpadní vody, které jsou zmrzlé. Svíčka se umístí do misky a vůně, jako je čokoláda. Přibližné rozměry svíčky v misce jsou: 70 mm vysoká a 90 mm široká. Jeden čokoládový scop má průměr 36 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0413/09       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Vonné svíčky
 
Značka: KSD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kolagys KSD 882121
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě, velikosti a vůni může být výrobek zaměněn za potravinu (muflon). To může mít za následek to, že děti nebo osoby se zdravotním postižením je mohou umístit do úst, musí se ukousnout a zvednout je, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svíčka se podobá čokoládové muli s růžovým mrazicím a 4 malými bonbóny. Svíčky svíčkové jako čokoláda. Přibližné rozměry svíčky jsou: 64 mm vysoká a 75 mm široká.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0415/09       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Vonné svíčky – Love, čokoláda
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože vzhledem k jejich vzhledu a vůni jsou svíčky realistickým napodobeninou čokolády nebo čokolády. Výrobek je možno vkládat do úst a části svíčky mohou být bity a spolknuty.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osm svíček v lepenkové krabici pokryté plastovou průhlednou fólií. Každá svíčka dívá a vůně, jako je čokolád. Karta rovněž obsahuje jednu nádobu vyrobenou z porcelánu. Přibližné rozměry svíčky: 47 mm x 42 mm x 36 mm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0396/09       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Skládací skoková stolice
 
Značka: Eurotrade/bm
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód produktu FST9014, čárový kód 5031923130227
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože není zkouškou svislého zatížení.
Při 1.582 N jsou některé zlomeniny plošiny zcela zlomeniny, zatímco snese 2.600 N.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 14183.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malé sklápěcí stolové stolice, s nálepkou na straně, na níž se uvádějí barevné vyobrazení různých použití stolice. Balení: jasný plastový pytel s odlišnými cenovými značkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0387/09       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Přenosné kamna (kamna)
 
Značka: Plein Air
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PL2009
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení, protože není v souladu s požadavkem na bezpečnost, pokud jde o plamen při maximálním tlaku.Výrobek není v souladu se směrnicí o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 521.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Přenosné plynové kamžovky s utahovacími patronami.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0388/09       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Kempinkové výrobky
 
Značka: Eurocamping
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1090 Piozo
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení, protože vznícení není možné, je-li zařízení studené. To může způsobit vypouštění nespáleného plynu a následně prasknutí plamene ke vzplanutí s následným rizikem zranění. Nádobku v krytu zařízení může uživatel bezpečně vyměnit. Po namontování nádoby je možné ji odstranit, aniž by bylo nejprve nutné zařízení na propichování odstranit. To je možné z toho důvodu, že bezpečnostní jarní pouzdro lze snadno odstranit.Výrobek není v souladu se směrnicí o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 521.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Přenosné kempy pro táboření s utahovacími patronami.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0389/09       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Přenosné kampice pro tábořiště
 
Značka: Eurocamping
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1091
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobky představují riziko popálenin, protože uživatel může bezpečně vyměnit nádobku v krytu zařízení. Po namontování nádoby je možné ji odstranit, aniž by bylo nejprve nutné zařízení na propichování odstranit, protože bezpečnostní pružina v krytu může být snadno odstraněna. To může způsobit, že se patrona s patronou neprodlouží nebo jeho část nebude provedena. Vypouštění nespáleného paliva se může vznítit.Výrobek není v souladu se směrnicí o plynových zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 521.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Přenosné plynové kamžovky s utahovacími patronami.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0392/09       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynový kotel – Přijací linka, Buderus Logamax plus GB 162, Buderus Loano plus GB202
 
Značka: Nefit, Buderus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobky představují riziko požáru, protože kvůli přehřátí těsnění hořáku může k úniku dojít mezi skříní hořáku a výměníkem tepla. Díky tomuto otevření mohou spaliny do spotřebiče proudit. Tyto spaliny mohou po určité době vést ke vzniku požáru v zařízeních nebo mimo ně.Výrobek není v souladu se směrnicí o plynových zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a nápravných opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  < an href =“ http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/0392_09.pdf“target="_blank >Viz příloha Plynový kotel
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0409/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Barvy nanášené stříkáním – ABRO-20
 
Značka: ABRO Industries
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód šarže: 126–20 0156775
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 5.0 ± 1,0 % toluenu, které nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší v lepidlech a barvách nanášených stříkáním určených k prodeji široké veřejnosti.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Rychlá sušení bílé barvy nanášené stříkáním interiérů – exteriérů. Barva nanášených stříkáním je určena pro lakování dřevěných nebo kovových skříní, terasového nábytku atd.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0410/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Barva nanášených střívek – SVP Feesto
 
Značka: BAVs Enterprise INC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Datum výroby: 20080715
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 15.5 ± 3,1 %, 17.5 ± 3,5 % a 18.0 ± 3,6 % toluenu, které nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší v lepidlech a barvách nanášených stříkáním určených k prodeji široké veřejnosti.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z oběhu a zničení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Černá střívková barva pro vnitřní – vnější, určená pro všechny účely včetně dřevěných nebo kovových skříní, trpělivého nábytku atd.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0384/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací trubka
 
Značka: DUE ESSE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 8027501760327,
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Charakteristiky řetězového lana nesplňují požadavky normy,Jmenovitý průřez vodičů je 0,45 mm², což je méně než 0,50 mm².Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  6 metr dlouhý, vícebarevný a trubkový osvětlovací řetězec pro vnitřní a vnější použití s programovacím programem. Balení: lepenkové krabice s etiketou uvádějící jméno a adresu dovozce, označení CE a text „vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0397/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – svorníky (maticové šrouby) brzdového zařízení
 
Značka: FORD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model Ka
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože některá vozidla mohou mít zadní desky zajišťovací brzdy, které nejsou utaženy do správné specifikace. Zablokovaný šroub zadní desky by se mohl zastavit na brzdový buben; poškození brzdových obložení tím, že hrozí poškození zadního kola.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení vozidel se týká vozidel, která byla vyrobena v období od 26. května 2008 do 30. ledna 2009. (ref. č.: 9U220)
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Švédsko, Portugalsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0398/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly – krytí palivového čerpadla
 
Značka: YAMAHA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor YZF-R125, kód modelu 5D71, 72
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože u palivového čerpadla může vzniknout tlak na ochranu životního prostředí v důsledku špatného propojení palivového čerpadla s palivem palivového čerpadla a konstantním tlakem na pevnost v tahu. V nejhorším případě může dojít k oddělení palivového čerpadla, čímž se sníží uzavírací účinek mezi palivovou nádrží a palivovým čerpadlem a způsobuje únik paliva.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se výrobků z roku 2009 s číslem VIN od VG5RE061000000140 (zahájení výroby) až VG5RE061000020590.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0399/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Přepínač osobního automobilu – zastavení světelného zdroje
 
Značka: MITSUBISHI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Oulander (CW0W), Grandis (NA0W)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože se nesmí brzdová svítilna rozsvítit v důsledku nedostatečného vedení způsobeného vniknutím izolačního materiálu uvnitř vypínače brzdové svítilny, což představuje riziko dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odvolání se týká vozidel 2008 vzoru pro rok, vyrobených od 26. listopadu 2007 do 14. dubna 2008.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Island, Maďarsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0403/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – C4 Picassa
 
Značka: Citroen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ vozidla U * * * * *, ES schválení typu e2 * 2001/116 * 0345 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože v případě, že není správně připojen, existuje riziko, že se kryt panoramatické skleněné střechy stává neskládaný. Časem se může ochrana zcela oddělit a způsobit nebezpečí nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 28. února 2007 do 28. června 2007 a mají identifikační číslo vozidla v rozsahu VF7UA6FÚC45056022 až VF7DRHJH45140279
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Maďarsko, Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0404/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – jednotlivá sedadla vybavená zvláštním příslušenstvím
 
Značka: RECARO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Recaro Ergoed
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění z důvodu mezi opěradlem a rámem sedadla, které nesplňuje požadavky a může se rozbít v případě nárazu zezadu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Postiženy jsou sedadla vyrobená od dubna 2008 do ledna 2009.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0405/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Fiat 500
 
Značka: Fiat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor 500 (všechny typy), kromě 1.4 16V (kampaň 5371)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože v důsledku problému s výrobním procesem může dojít k tomu, že se zadní závitové šrouby mohou uvolnit a v extrémních případech způsobit zablokování kol, a v důsledku toho i riziko dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká skupiny Fiat 500 (všechny typy, kromě 1.4 16 V) se zadními bubnovými brzdami s čísly podvozku v rozmezí od 206893 do 279954.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Portugalsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0407/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – ELR pro bezpečnostní pásy (nouzový traktor)
 
Značka: HONDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní automobil, model Jazz (vzorové kódy: GG2 a GG3)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože umístěný šroub nebyl původně osazen a pak nebyl překročen, protože nainstalovaný pás je zastín otvor pro šroub podle názoru provozovatele. Pokud takový šroub chybí, může se bezpečnostní pásy pohybovat během jízdy, kdy může dojít k uvolnění šroubu pro montáž ELR (dále jen „projektil“). Pokud by k tomu mělo dojít, může se ELR pohybovat vně určeného úhlu, který brání správnému provozu blokovací funkce. Jestliže chybí šroub navíječe pásu, nelze zaručit správnou funkci blokovacího mechanismu bezpečnostních pásů. To může snížit ochranu v případě dopadu, a tím zvýšit riziko zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Připomíná se, že se jedná o vozidel modelu roku 2009, která byla vyrobena v období od 22. srpna 2008 do 19. února 2009, a to v rámci tohoto rozsahu VIN: (1.2 litry typu) od LUCG2xxx93200013 do LUCG2xxx93210386 (1.4 litry typu) od LUCG3xxx93200018 do LUCG3xxx93208814
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0383/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Držadlo – držitel
 
Značka: Bella tunno
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Binker
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


Snížení, protože klip pro připevnění řetězu k oblečení má ostré hrany, které mohou dítě krájet,

Poranění, protože spojovací prostředek má přístupné otvory o průměru větším než 5,5 mm a menším než 12 mm, které mohou působit zachycení prstu.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Jedná se o tříbarvený (zelený, červený a růžový) proužek, který se připevní ke sodruhému. Má štítek, na kterém jsou uvedeny tyto údaje: „Vyrobeno v USA“ a poskytnutí návodu k mytí.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0381/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Telefon po telefonu
 
Značka: Learn&Fun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Můj první telefon, článek 0001253, EAN 4022498550054
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože přilnavý film na telefonních volacích může přijít jen s malým úsilím a může být spolčen.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.Partie po telefonu vyrobené po 06/08 mají štítky odpovídající normě. Číslo šarže je kód číslo 4 vedle kódu EAN (XX/XX).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu a likvidace produktů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vícebarevné (modré, červené, žluté) plastové telefonní přístroje na kolech, ve tvaru automobilu, je pro něj použito přijímače. Při tažení se vpustí zvuk ze skříněk a kapota se otevře a uzavře (mechanický, bez baterií).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0390/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hradlo s hračkou s hrudí „Force Pistol – armády & policie“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 4029069181808; 1808 Č. 6601.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože přísavky lze oddělit.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava se skládá z pistole vyrobené ze stříbrných plastů a 3 z černého plastu zakončeného oranžovými přísavkami. Obal je označen značkou „CE“, názvem a adresou dovozce a distributora, „Made in China“, číslo EAN, piktogramem „není určen pro děti 0–3“ a písemným upozorněním „není určeno pro děti mladší 3 let v důsledku malých částí, které by mohlo být spolknuto.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0394/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové chrastítka – Baby Bath Time Fun
 
Značka: My Play Fun
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  66123A-F
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Výrobek představuje:


Chemické riziko, protože čísla plastů obsahují z 35 % až 36 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Směrnice 76/769/EHS zakazuje některé ftaláty v hračkách;

Nebezpečí zranění, protože ostré hrany a ostré hroty mohou být přístupné. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čísla plastů s rádemi v krabici označené „Pro stáří delší než 6 měsíců“ a pro konec balení však existuje varování v různých jazycích: „Nevhodné pro děti mladší 3 let kvůli malým částem“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0401/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hradlo s hračkou – MP5
 
Značka: Police action team
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  T1241–2162
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože úroveň maximální hladiny akustického tlaku v hodnotě 118,5 dB přesahuje povolenou mezní hodnotu 110 dB. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Černý stroj na hraní hraček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0402/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká koule – Činnost & sportu
 
Značka: LiHong
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek V3228/A064346 125443
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují chemické riziko, protože bílý materiál z umělé kůže v klubech obsahuje 19 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) hmotností. Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Soubor 3 měkkých kuliček v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0414/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Bao Bei Zhiyue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  čárový kód 4444019033004
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože je možné, že by se dětské prsty mohly nacházet mezi koly a píky, nebo by mohlo dojít k poškození jazyka, pokud je hračka umístěna do úst dítěte.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Výrobek je chrastín se otáčejícími koly. Výrobek je vzhledem ke svému charakteru určen dětem do 36 měsíců věku, avšak podle označení nejsou určeny pro děti mladší 36 měsíců. Obalem je plastový pytel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0438/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada s pohyblivým hrotem pro domácí použití
 
Značka: Park
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 5706686021258, Výrobek č.: SM-01 a SM-02.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože konstrukce bočního světla je nestálá, a to zejména do stran, které mohou způsobit, že se dřevo ve svazku tělí šrouby. To by mělo vliv na stabilitu konstrukce a v případě, že sada houpaček není řádně zakotvena do betonu, mohlo by dojít k převrácení, které způsobuje vážné zranění, a to u dětí, které houpačky a okolní osoby využívají.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 71.Nahlášená nehoda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěné kývavé sady s vlečným paprskem pro domácí použití ve venkovních prostorách (houpačky nebyly zahrnuty). SM-01: Jednoho kynutí se podložním sklíčkem. SM-02: Zdvojený houba.
Země původu:  Lotyšsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0385/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy a dámy
 
Značka: Tanis herrero
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 412502
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti 0.5 ppm dimethyl-fumarát. Dimethyl-fumarát (DMF) je látka, která je při styku s pokožkou považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dámy „dámy“, černé nabarvené sandály, které jsou baleny v lepenkové krabici označené „Tanis Herrero 412502“.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0386/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: BACHE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 820790 Čárový kód: 012004946 11 88
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují chemické riziko, protože přítomnost dimethyl-fumarát v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát (DMF) je látka, která je při styku s pokožkou považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská modrá obuv se zapínáním na suchý zip. Obal je lepenkový rámeček, v němž se nachází sáček s označením „tvarovník“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0395/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský kapot pro děti – Infant net
 
Značka: Pescatore / Pesci kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  M7430, M74301, M74302, M74303
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení, protože se jedná o uzavřenou smyčku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kapota bílá s pevným korbou, textilní nálepka, pružná, tvrdá špička, proužek, štítek s plastovými pásy a visačka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0400/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta pro kojence
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 70408, čárový kód: 0 263127 000036
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení textilií v oblasti krku. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy určené pro malé děti od narození do věku 7 let nesmí být navrženy, vyráběny ani dodávány se stahovacími řetězci, funkčními korkovými nebo dekorativními šňůrami v oblasti hrdla nebo krku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Vesta dítěte na růžovém světle se dvěma kapskami, zip a kapota s tkaninovým stahovacím řetězcem. Na vnitřní straně je textilní štítek přišitý, který má tento nápis v angličtině: „JUMBO, 12 MĚSÍCŮ“ a informace týkající se produktu (složení a země původu produktu). Kromě toho existuje lepenková etiketa připevněná k oděvu, která obsahuje nápis: „Jumbo, 12 měsíců“, informace jako adresa dovozce a země původu a složení (80 % bavlna, 20 % polyamid). Dostupné velikosti: 12, 18 a 24 měsíců, 04 a 06 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0406/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Oděv pro kojence
 
Značka: Burberry
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modely N7 LEBA a PAG7 PAULA
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobky představují nebezpečí udušení, protože:Může dojít k oddělování ramen tohoto výrobku (N7 LEBA);Zipy se mohou oddělit od oděvu (KG7 PAULA).

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1. N7 LEBA: Oblečení pro malé děti, složené z bílé sliter, celkově světle modré barvy, klobouku a obuvi stejné barvy. 2. KG7 PAULA: Kabát dětí bílý s kapucí a zip. Na přední straně srsti se umístí výšivky s logem produktu.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0408/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská sportovní výstroj
 
Značka: SUNPARTY HAPPY KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  N 6604
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská sportovní výstroj skládající se ze dvou částí – horní a spodní části – v růžové barvě, SUNSTRAN HAPPY KVIDS, N 6604, s nápisy, jako je „Barva“, „Čerstvé Tste“. Kapuci mají šňůry na stažení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0417/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty – Nuil Art. Brushpen
 
Značka: Stargazer
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3831032045199
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože podle seznamu složek obsahuje dibutyl-ftalát (DBP), který je v kosmetických přípravcích zakázán směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Lak na nehty v poruchovém proudu podle článku Pen & Brašový Set (Nail Art. Brushpen 10 ml)
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0382/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Bateriová jednotka pro přenosné přehrávače DVD
 
Značka: DVD player: GRANDIN (CONFORAMA), Battery: DOKOCOM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru v důsledku možného spalování přehrávače DVD přehrávačem.


Byly oznámeny dvě nežádoucí příhody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Referenční údaj distributora: PX206, odkaz výrobce: PDVD 102HD, reference baterie: DK-YH-102 Přehrávač šedých DVD s obrazovkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0393/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Univerzální cestovní adaptér
 
Značka: Travel Log
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky 078/345
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože když se do zásuvky s zásuvkou vloží 3 kolík do zásuvky je vložena horní sada tkalcovských zátkových svorek, je vystavován a přístupný při připojení k elektrické síti.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Cestovní adaptér zabalený v hermeticky uzavřených plastových obalech označených „Pro celosvětový cestující“. „Pro okamžitou spotřebu ve většině zemí“. Seznam zemí na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0416/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér
 
Značka: ZeXt/PMS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  502038/9168, AD 75, EAN 5903874870203
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu, že není uzemněna kontinuita s uzemněním, tj. uzemnění není zaručeno, když používáte cestovní adaptér s elektrickým zařízením, které vyžaduje uzemnění. Např. spotřebič, který má pouze základní izolaci se zástrčkou pro zařízení třídy 0, je součástí uzemněného zásuvkového výstupu adaptéru, pokud by nemělo být možné zapojit se zástrčkou třídy 0 do uzemněného zásuvkového otvoru. V případě poruchy základní izolace je možné získat přístup k živým částem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Cestovní adaptér pro zásuvku 230V/50Hz.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 11