Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 10 ( Zveřejněno: 20/03/2009)
Oprava:

Oznámení 0257/09 ze dne 2009 bylo odstraněno.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0354/09       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynové spotřebiče – NOVÁ WORLD & gril a Cooker – GLEN DIMPLEX. Volný čas ALTA & FLAVEL Gas Graill a Cooker – BEKO PLC
 
Značka: Belling, New world, Leisure and Flavel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  < an href =“ http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w10/0354-09GlenDimplex.pdf“target="_blank >Viz přiložený seznam
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože grily ve sporáků při provozu s zavřenými dveřmi nalezly nebezpečné úrovně CO.Hlášeny čtyři nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Položky jsou všechny plynové vařiče s dvojitým dutinou (samostatný plyn Grill a Cooker).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0374/09       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Blue Light (1-15), CONEY (17), Pollyflame (16)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. pivo na pivní láhvi, 10. lehčený leč se zapínáním nože a kompas, 11. slehátý se zapínáním nože, kompasem a teploměrem, 12. lehátko – malý mžiček s kompasem a digitální strážní službou, 13. mobilní telefon, 14. zapalovač – malý mžikový hák s kompasem a teploměrem, 15. plochá láhev, 16. lehátko s napodobováním šroubováku, 17. lehátko – loď, 18. střelnice s laserovým páskem, 19. kotec, 2. motor zapalovaček s náklonem ve tvaru jablko, 4.lehčený nákloj s kompakem, 6. vítáček s náklonem s náklonem 7.zapalovač ve tvaru sáčku s ručním kompasem, 8. víko, 9. milánek s reliéfem ze ženy
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1. 01045 A 10. HD 16819, 11. HD 16788, 12. HD 16409, 13. HD 16881, 14. HD 16408, 15. 166775 A 16. HD 16411, 17. 4041 A 18. 40065 A 19. 8260872 A 2. 01057 A 3. HD 13396–97–98, 4. PL200, 5. 80972 A 6. 80993 A 7. HD 14176–77, 8. HD1476–77, 9. HD 14185–86
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobky představují riziko popálenin a požárů, protože je atraktivní pro děti, zejména děti mladší 51 měsíců, které ji mohou mást hračkou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) různých tvarů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0353/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Volvo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S40/V50/C30
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože kryt elektrické chladicí jednotky ventilátoru nesplňuje požadavky a může vést k průniku vody a elektrické závadě do řídicí jednotky. V nejhorším případě může tato podmínka způsobit zkrat a místní přehřátí řídicí jednotky. Pokud by k tomu došlo, mohlo by to způsobit požár na poli motoru. Vzhledem k tomu, že ventilátor je trvale připojen k napětí baterie, mohl by požár zahájit také případ, kdy je vozidlo zaparkováno, a to jak v pozici „zapnuto“, tak v pozici „vypnuto“.Byly hlášeny tři incidenty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vzor roku 2007 s 4 – cyl vznětovým motorem, D4164T a D4204T, s těmito identifikačními čísly VIN: S40 VIN: 0250050–0296660, V50 VIN: 0270052–0313575, C30 VIN: 0000263–0010315
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0360/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: Vzor C2, ES schválení typu e2 * 2001/116 * 0316 *, E2 * 2001/116 * 0339 *, E2 * 2001/116 * 0283 *, E2 * 2001/116 * 0284 *, E2 * 2001/116 * 0309 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, jelikož z důvodu špatného upevnění základny zadních sedadel může dojít k poškození připevňovacích součástí zadního sedadla a nesmí zůstat na místě sedadla. To znamená, že v případě srážky nemusí být cestující na zadním sedadle řádně upoután.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se vozidel vybudovaných v období od 15. března 2008 do 19. března 2008. Identifikační čísla vozidla VF7JM8HZC97533771 až VF7JMNFSC97534771. Stažení z oběhu probíhá pod kódem YJH. Informace poskytují úřední obchodníci.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Portugalsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0361/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Mercedes-Benz Sprinter, typ 906
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože schopnost nastavovače parkovací brzdy se může zlomit kvůli nedostatečné tloušťce stěn. Pokud k tomu dojde, brzda může ztratit svou drženou sílu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se vozidel postavených od 2. června 2006 do 23. listopadu 2006 v rozsahu VIN: WD * 906 * 5 * * N304272 až N318869 a S105093 až S129722.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Španělsko, Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0348/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Sada čtyř příkrmů pro kojence a malé děti – „4 = 1“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Roční období: 208, WGR: 884, pořadové číslo: 7113300, EAN: 71133008841000000299 2. Roční období: 208, WGR: 884, pořadové číslo: 3309500, EAN: 33095008841000000299
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují chemické riziko, protože:— lehké zelené a lignitové hnědé binvázání na příslušných bibích obsahují azobenzen 4-aminoazobenzen, a to v množství 73 mg/kg ve světle zelené švu a 111 mg/kg ve světlém švu o hmotnosti mg/kg,— světlý zelený, olivový zelený a tmavý modré švu na příslušných bibích obsahují 4-aminoazobenzen, a to v množství 72 mg/kg ve světle zelené švu o světle zelené švu, více než 1 000 mg/kg v případě olivového oleje zeleného a 112 mg/kg v tmavě modré barvě.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dvě soupravy sestávající z jedné bílé textilní strany, z nichž každá se skládá z jedné bílé textilní strany s vytištěným vzorem a jsou podepřeny bílou plastovou fólií, všechny ostré hrany s hraným textilním švem závazným (1x světle zelená, 1x žlutá, 1x bege-hnědd, 1x světle modrá) s prodlouženými konci pro vázání (přímý kontakt s kůží).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0351/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní – „Keep-it-Kleen paifier“
 
Značka: RaZbaby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 857371000098, Šarže: 0703
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože se může rozdělit na pět kusů. Každý kus je malý díl, který představuje nebezpečí udušení pro kojence a malé děti.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1400.
Byly oznámeny dvě nežádoucí příhody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ostatní děti pro kojence a malé děti s motýlem, otevřeným účinkem, barvenými plastovými deskami, které zavírají kolem silikonového tetu, když tento silikon vypnou, aby byl udržen v čistotě. Potištěný, zdobený otočný knoflík a čirý, nepružný, plastový kryt, který má dvě ventilační otvory. Balení je označeno: „The only paifier, který se okamžitě uzavírá při kapek!“ a obsahuje varování; „Nepáchat paifikátor kolem krku dítěte, protože představuje nebezpečí uškrcení.“ Na zadní straně balíčku jsou informace ve švédštině, norštině a dánštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0375/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Jiný držitel s akustickým prvkem výstupu
 
Značka: Ranieri argenti
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.: 5104
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí, Úraz
 
Výrobky představují riziko:Poranění, protože řetězové vazby mají přístupné otvory o průměru větším než 5,5 mm a menším než 12 mm, které mohou způsobit zachycení prstu;Uškrcení, protože délka řetězce je větší než 220 mm;Pro nebezpečí udávení:Střední část tlačítka na spojovacích prostředcích může být uvolněná, což může vést k malé části,Během zkoušky tahem musí být konstrukční části prvku pro zapínání na oblečení vzdálené od sebe,— baterie by neměly být přístupné v hračkách pro děti mladší 3 let.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586, EN 62115 a EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Jedná se o sovku s postříbrovníkem, který obsahuje zdroj zvuku. Jedná se o dárkovou kolonku, v níž se produkt balí do papíru. V označení této kolonky je uvedeno: „Rieri Argenti“ a má referenční číslo 5104. Uvnitř krabičky je karta u značky Ranieri Argenti a série prohlášení v italštině. Rovněž zní „Argento 92,5 %. Vyrobeno v Itálii“.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0347/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor 3 plastové panenky
 
Značka: TEDi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód: 36452001211000000300 208 Ne.: 6004 pořadové číslo/předmět: 36452/00
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují chemické riziko, protože:U hlav pro panenky obsahují 13,82 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP),Údaje o zvířatech obsahují 0,88 % hmotnostních látky DEHP a 0,75 % hmotnostní di-n-oktyl-ftalát (DNOP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  3 malých panenek – přibližně 10 cm vysoké, v barvicím oblečení, 2 s trávou a 1 s hnědým – každý s malým množstvím zvířat (koza, psovod a koz); hlavy pro panenky a číslice živočišného původu v měkkém plastu. Balení: průhledná plastová trubka dělená do 3 „skladišť“ (1 na panenku a číslici zvířete)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0349/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Služba pro letiště, která jsou hradla
 
Značka: HLD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 9891, čárový kód: 8888200839444.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Má trubky a tuhé součásti ve formě výčnělků, které představují nebezpečí popírání dětí,Při použití tažné síly 60 N na kola rovin a vozidel po dobu 110 sekund se mohou kola snadno oddělit po ose, která je vystavena působení osy a která může být pro děti nebezpečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Jedná se o samomontážní soupravu obsahující roviny, nákladní automobily a různé struktury typické pro letiště. Balení: Lepenková krabice s obrazem dvou dětí, které hrají, slova „letiště Playseset“ a jiná znění v angličtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0355/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hrada s límcem, s nápisem „Offrez moi un merveilleux Noël“ („Uveďte mě Vánoné Vánoce“).
 
Značka: UNADEV
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  kód šarže: O1003979 a Q1003237, odkaz na dodavatele: 1018685
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobky představují nebezpečí zalknutí, a to z důvodu přítomnosti malých nepřipojených částí (penta a řetězu), nebo částí, které se mohou oddělit silou menší než 90N (jedna oka) a které mohou být požity nebo vdechnuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku ze strany spotřebitelů a likvidace produktu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výplní měkké hračky štěpy, hnědé barvy a převážně červeným límcem z krku. Její oka a nosu jsou z černého plastu a z úst červené a černé textilie. Výrobek je spojen s kovovým řetězem s kovovým řetězem ve tvaru srdce. Na červenou krčku a na kovostraně je uvedeno slovo „UNADEV“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0362/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rybolovná zvěř – Fishing – Funny set
 
Značka: Boys Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. GH2677. 35510 Č. 9909 CON IMANES
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422562355107
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože varování týkající se magnetických hraček se nezobrazuje.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2008/329/ES, kterým se po členských státech požaduje, aby zajistily, že magnetické hračky, které jsou uvedeny na trh nebo dodávány na trh, upozorní na zdravotní a bezpečnostní rizika, která představují.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plastové lovné zvěře s bateriemi, které obsahují dvě tyče a 18 barevné ryby. Balení je balistice. Rybolov NO. 9909b, proveden in CHINA, CE, čárový kód, údaje o dovozci a prohlášení: „Upozornění: obsahuje malé části, které mohou být požity nebo vdechnuty. Nedoporučuje se pro děti mladší 36 měsíců. Tento štítek je třeba zachovat i pro budoucí použití.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0363/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenská panenka
 
Značka: Shu Yi Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení, protože plastový vak nemá podle potřeby vzduchové otvory, vzhledem k tomu, že průměrná tloušťka je menší než 0,038 mm.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Rolovací panenka z Bles s měkkým tělem: paže, nohy a obličej jsou vyrobeny z měkkého plastu. Má odlišné výstroje, z nichž jedna sestává z kontrolovaných šatů a klobouků, bílé pletence, kabátu s kožešinovým rozměrem a skariku. Balení: zabalené v průhledném plastovém sáčku uvnitř lepenkové krabice s nálepkou. Pokyny pro změnu baterií jsou v angličtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0364/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – Chihuauhua
 
Značka: Van de Walle
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JF 08650
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti 2 mg/kg dimethyl-fumaranu. Dimethyl-fumarát (DMF) je látka, která je při styku s pokožkou považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka „velnaší“ ve formě sedícího Chihuhua. Pes má bílou barvu s vyšícími oči a je sevolán tubulinovým sacem se sedmi tlačítky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0367/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací hračka – Toys od Shangsou Toys Factory – Qulacker float
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QKU 16651, EAN 8519989166512
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože vrstva nafukovacího plaveckého prstence obsahuje 23 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 0,517 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP) a v ventilu obsahuje 13,4 % látky DEHP a látky DEHP a 0,88 % DINP.Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Nafukovací plachta na plavení, která je vyrobena z změkčeného, žlutého plastu ve formě kachna s modrým písmem „Qucker float“. Je prodáván v plastovém obalu se leptivým štítkem opatřeným označením CE, typem a rozměrem. Uvnitř místa, kde je stanovena věková kategorie 0–3, je energetický štítek. Bezpečnostní varování na výrobku a na štítku jsou pouze v cizím jazyce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0369/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrachová pistole s hračkou – pistolka
 
Značka: Jing Met
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5907784420336; Č. 555 81 (z kartonu), G 162094 – na nálepce.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení v důsledku nevhodného rozměru šipek, které jsou dlouhé 29 mm. Podle normy by měly mít délku nejméně 57 mm.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada se skládá z pistole vyrobené ze stříbrné a černé barvy, 8 oddělovače vyrobené z oranžového, poloprůhledného plastu, s přísavkami, a terčem z lepenky, barevného žluté, červené, černé a zelené. Balení na obalu označené názvem hračky, označení „CE“, jméno a adresa dovozce, „Vyrobeno v Číně“, číslo EAN, piktogram „neurčené pro děti“ 0–3“ a upozornění „není určeno pro děti mladší 3 let v důsledku malých částí, které může být spolknuto“, „Uchovávejte obal po dobu, kdy obsahuje užitečné informace“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0370/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balóny s píšťalkami – čtyři
 
Značka: ARPEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5907667211235.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože píšťalky lze oddělit a plně zapadá do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je sada čtyř balónů vyrobených z růžového, světle modré barvy a oranžové pryže, s píšťalkami vyrobenými z červeného plastu. Na štítku připevněném k balení hračky jsou uvedeny tyto údaje: Označení CE, čárový kód, nápis: „Vyrobeno ve Španělsku“; jméno a adresa distributora, informace a výstrahy: „Store v teplotě +10 °C“, „vyrobeno z přírodního kaučuku“, „Attention! Pouze pro děti starší 8 let. Nebezpečí udušení“, „Kontrola požadované dospělé osoby“ atd.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0371/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací hračka – Funtatic – Fleted Heart
 
Značka: BJ Bestway
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor 81082; EAN: 8595046388233
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože materiál nafukovacího srdce obsahuje 1,92 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 13,3 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP) a v ventilu obsahuje 23,8 % látky DEHP a látky DEHP a 2,63 % DINP.Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Nafukovací srdce vyrobené z měkčeného plastu zdobeného květinovými motivy. Výrobek se prodává v plastovém sáčku s samolepicím štítkem s těmito informacemi: Označení CE; typ; rozměry; věková kategorie 0–3 let; požadavky na bezpečnost. Pokud jde o plastové obaly, je označení hračky a upozornění v angličtině, které se týká věkové hranice 3 +.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0372/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka na tahání – osm neoddělených ryb
 
Značka: Senior toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900851234621
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:


— nebezpečí zalknutí, protože kroužek s kroužkem, který zapadá do válce pro malé části, se může snadno oddělit;

— udušení v důsledku nevhodné délky šňůry, která je 375 mm, zatímco podle normy by měl být 220 mm.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je panovník se zádí, který se pohybuje u osmi kol. Šňůra se uzavírá s malým kroužkem. Hračka má pohyb všech nohou a otáčela se, což způsobuje, že hluk emitovaný z chrastidel umístěných v dolní části nohou je pod průhlednou plastovou šálkem. S hračkou je tag na štítek s označením CE a tímto označením: název a adresa dovozce“, „Made in China“, číslo EAN. Rovněž je třeba upozornit na nebezpečí, že malé části a informace o nutnosti uchovávat obaly se skladují v důsledku užitečných informací, avšak nikoli v dosahu dětí, nejedná se o hračku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0373/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kosmetické prostředky pro panenky – sní dívka
 
Značka: Weigian
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5900733006292; No. 3532,. No.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože zelené oko stírá 260,3 mg/kg chromu (maximum v normě 60 mg/kg) a 1 181,5 mg/kg olova (maximum v normě 90 mg/kg).
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava se skládá z pěti očí, aplikátor a rtěnky. Obaly jsou vyrobeny z lehkého modrého lepenky s průhlednou plastovou blistvou. Pokud jde o lepenkovou část obalu, existují tyto informace: „Vyrobeno v Číně“, „značka CE“, piktogram „není určen pro děti 0–3“, přísady. Obal a označení naznačují, že existují různé typy této hračky, která se skládá z podobných výrobků. Rovněž existuje štítek s informacemi a upozorněními v polštině, název a adresa dovozce a čárový kód.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0377/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: Qing pal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 7260, EAN 5908249003927
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože vážené emise akustického tlaku jsou 99 dB, které přesahuje maximální přípustnou hodnotu 80 dB.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka, zelený a stříbrný mobilní telefon na obrázku o Spidermanovi. Hračka je napájena o 2’AA’ 1.5V, které nejsou dodávány. Balení s blistkou na obrázku o dívkách, které hrají s telefonem, a fotografie z pěti různých modelů hračky. Na štítku a na obalu jsou upozornění a informace týkající se výrobku v polštině, název a adresa dovozce, označení CE, značka „Vyrobeno v Číně“, číslo výrobku, EAN, piktogram týkající se omezení věku 0–3, „Ukládání nebezpečí z důvodu malých částí“, „Balení není hračka“, „Uchovávejte obal pro další použití informací“. Na obalu nebo štítku nejsou k dispozici žádné údaje o licenci atd.; z tohoto důvodu může být výrobek považován za padělaný.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0380/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka – Baby Peggie
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BB 306
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože v plastové hlavě hračky obsahuje 38 % diisononylftalátu (DINP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kojenci s plastovou hlavou, paží a nožičky a měkký subjekt
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0346/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dítě doplněné vestou
 
Značka: Jumbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. SB102–24, čárový kód 0252114000036.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože květy se mohou od srsti oddělit a ty se zcela vejdou do zkušebního válce pro malé části.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dětská čalouněná vesta s odstínem na zip, růžově zbarvená, s korbou směrem dopředu ve tvaru květů. Výrobek obsahuje štítek obsahující tyto informace: „Jumbo“, 24 m, Shell: 100 % polyester, podšívka: 100 % polyester, vycpávku: 100 % polyester, „Made in China“ a návod k použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0350/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlalovka se dívkou – „Superstar Deejay“ – pólo společnosti „Superstar Deejay“
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 331951, čárový kód: 0 277579 000032
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti:Ozdobné kordy v oblasti krku (rozměry 02, 04 a 06). Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy určené pro malé děti od narození do věku 7 let nesmí být navrženy, vyráběny ani dodávány se stahovacími řetězci, funkčními korkovými nebo dekorativními šňůrami v oblasti hrdla nebo krku,Šňůry v oblasti krku o délce od 80 mm do 200 mm (velikost 08).


Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682, podle níž na oděvy pro děti od 7 do 14 let funkční šňůry a seřizovací karty nesmí být delší než 75 mm.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dívka polokrká z tkaniny, ozdobné kordy v oblasti krku. Na přední straně plodu je vyšířen vyšírek s kytarem a květinou. Na vnitřní straně je připevněna textilní etiketa, která je označena takto: „JUMBO 02 LET“ obsahující informace o produktu (složení a zemi původu). Kromě toho existuje lepenková nálepka, která je připevněna k pulovru a označuje: „Jumbo, 18 měsíců“, který obsahuje informace, jako je adresa dovozce a země původu. Složení: 100 % akrylové. Velikosti: 02 až 08 roky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0352/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení – kalhoty a horní části
 
Značka: Chernomorka
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 1623
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské soupravy – pár kalhot a vrchní část, určené pro děti mladší 7 let s kapucou s funkčními kordy. K výrobku je připojeno několik štítků, které obsahují informace o složení, velikosti, výrobci, ceně, mezinárodních symbolech pro praní, žehlení a další značce obsahující kód – 1623. Výrobek je prodáván do průhledného polyethylenového obalu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0356/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vážené dámy
 
Značka: ESS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 2098
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethylfumaranu v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát (DMF) je látka, která je při styku s pokožkou považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.Zpráva o jednom incidentu
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bílé boty vyrobené ze syntetického materiálu a textilie. Uvnitř je štítek uvádějící složení a označení „vyrobeno v Číně“. Obal je lacinický rámeček, který zní na základě vzoru ESS 2098.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0357/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Obuv vážené dámy – obuv s patentovými kožkami
 
Značka: LATINAS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 821161
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethylfumaranu v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát (DMF) je látka, která je při styku s pokožkou považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Kožené obuvi s červeným obložením Uvnitř boty se objevuje slovo „LATINAS“ a papír používaný k balení. Balení je lepenková krabice označená slovem „LATINAS“ a jiným textem. Uvnitř krabičky jsou dva sáčky, které jsou označeny jako: „Hřišný agent Do Not Eat“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0358/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy „dámy“
 
Značka: Benini Shoes
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A-8352. Ref. č. 051/101, čárový kód: 9232083520071
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože přítomnost dimethyl-fumarát (dále jen „DMF“) v obuvi a v sáčcích obsažených v sáčcích (označených slovem „pelicdůkazního“). Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hnědá nádoba typu boty se sponou. Obal je žlutý lepenkový rámeček a štítek s piktogramy označující složení obuvi, identifikaci dovozce, čárový kód a slova „vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0359/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Benavente
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Sabrina CUA Charol Mod. 32022, 2. Sabri Choa Mod. 36048 Ref. č. 83694
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují chemické riziko, protože přítomnost dimethyl-fumarát v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech.Dimethyl-fumarát (DMF) je látka, která je při styku s pokožkou považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Obuv typu „Manoleina“. Vzor 32022 Sabina CUA Black lamps a model 36048 Ref. 83694 Sabine bordeaux-barb Cha. Mají štítek, který je: BENAVENTE CALZADOS. Balení je krabička z kartonu, která je označena takto: Benavente Made v Číně. Uvnitř jsou dva sáčky s nápisem SILICA GEL a MOULDROF.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0366/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Horní hranice pro děti
 
Značka: F & D
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 F & D 80776 (kód šarže), 7000077210745 (čárový kód)
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek představuje vážné riziko:


— uškrcení z důvodu volného konce funkční šňůry v oblasti krku, jíž se dítě může dostat. Nesplňuje proto bezpečnostní požadavek příslušné evropské normy EN 14682,

U předmětů pro ozdobu lze nebezpečí zalknutí odstranit velmi nízkou silou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Růžový horní okraj pro děti s vytištěnými obrazovkami, dělnice a funkční šňůra v oblasti krku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0368/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Návleky na kotníky
 
Značka: WSK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: S36708
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethylfumaranu v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát (DMF) je látka, která je při styku s pokožkou považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Návleky na kotníky s zapínáním na suchý zip. Jedná se o lepenkový rámeček s nápisem „SILICA GEL“, který je označen nápisem „SILICA GEL“. Příslušná kolonka je uvedena v kolonce: Suchý zavazadlový prostor. 010211236708. Černý vzor 5: WSK.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0376/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení – horní a dlouhé kalhoty
 
Značka: GRACE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód šarže: 6 G89139, čárový kód: 7000078103750
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


— nebezpečí udušení, protože mohou být snadno odděleny,— uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců dodávaných po uzlech v digestoři,Zranění způsobená přítomností šňůr na stažení v kalhoty.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Horní díl červené kojenecké výživy s kapucí a kalhotami, dodávaný s oky, v digestoři a ve spodní části kalhoty, zdobený tinatými. Velikost: 12 M.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0378/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vážené dámy
 
Značka: GIOSEPPO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Galvano, Ref. 67914–01,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8432851975282
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethylfumaranu v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát (DMF) je látka, která je při styku s pokožkou považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hledaná bílá obuv v lepenkové krabici. Na štítku jsou uvedeny tyto informace: Služby zákazníkům. Styl: 67914–01, model: Barva Galvano: bílá barva: 40 a čárový kód.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0379/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Seagull
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6 SEGU 998/CSQ-998,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7000076644729
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože provázek s uzly v pase je příliš dlouhý a není pevný. Kromě toho mohou přípravky na stažení z nohou představovat vážné nebezpečí poranění dítěte, pokud se dostane do sítě.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Kalhoty z šedého sportu s růžovým pruhem na bocích, s stahovacími šňůrami v oblasti pasu a na dně nohou. Volná délka šňůry na stažení s uzly na obou koncích, pokud je uzavřena: 360 mm při otevření: 270 mm. velikost: 140/6
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0418/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Televize
 
Značka: Sharp
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: LC-26SB25E.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, pokud se současně objeví následující okolnosti:


Televizní vysílání je osazeno na stěny,— TV je připojena k hlavnímu zdroji napájení,Je zapnutý televizor,Přímá síla, kterou působí na levé upevnění stěny k montáži na stěnu, je 8,5 kg, nebo síla působící na dolní přední skříň je 15 kg.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  26 palců (65 cm), černý kryt.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Estonsko, Malta