Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 9 ( Objavljeno: 13/03/2009)

 
Tjedno izvješće Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0328/09       
Kategorija:  Uređaji
 
Proizvod:  Osnovna roba – Shooking Pei
 
Marka: Sanlian
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  5290504200999
 
Vrsta rizika:  Strujni udar, Zdravstveni rizik / drugo
 
Proizvod predstavlja rizik od električnog udara i rizik za zdravlje jer proizvodi impulse vrlo visokog napona. Opasno je za osjetljive skupine stanovništva, kao što su djeca, stari i mladi srčani stimulatori. Opasnost je veća ako korisnik drži obor s obje ruke tako da ispušteni napon predstavlja srce.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje koju su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Pen farces u kojima se ispušta snažan napon koji je doveo do električnog udara. Na prednjoj strani pakiranja nalazi se natpis: „Showing Peni”, „Sanlian” i nije dostupno za osobe koje nisu odrasle na dodir s tim proizvodom ili ga nose.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0315/09       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Boja za zaštitu od prskanja ispod kotača – siva boja Prir
 
Marka: Quicksilver
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  92 – 802878Q52 (dio)
 
Broj serije / crtični kod:  74506103989
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadržava 2,2 % toluena. U skladu s Direktivom 76/769/EEZ o ograničenju kemikalija, u ljepilima namijenjene prodaji široj javnosti toluen se ne smije stavljati na tržište niti upotrebljavati kao tvar ili sastojak pripravaka u koncentraciji od 0,1 % masenog udjela ili više.


Toluen je klasificiran kao reproduktivno toksičan.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje uvoznika s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Boja raspršivača u jednoj od njih (Neto masa 12 oz/340 g). može biti sive boje i imati otiske bijele, crne i plave boje. Otisci: „Bicksrebrni dijelovi zvuka”, „Light vrhunce”, „Spray boja” i upozorenja o zapaljivim sadržajima.
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0316/09       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Komplet za popravljanje bicikala – CB Reparitats
 
Marka: CB
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  3000585
 
Broj serije / crtični kod:  7392584398400
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadržava 0,3 % toluena. U skladu s Direktivom 76/769/EEZ o ograničenju kemikalija, u ljepilima namijenjene prodaji široj javnosti toluen se ne smije stavljati na tržište niti upotrebljavati kao tvar ili sastojak pripravaka u koncentraciji od 0,1 % masenog udjela ili više.


Toluen je klasificiran kao reproduktivno toksičan.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje uvoznika s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Pribor za popravak bicikala koji sadrži ljepilo i flašire u narančastoj kutiji. Ljepilo se nalazi u žutoj cijevi s crvenim čepom. Cijev se sastoji od tri slike: crvena lubanja, crvenog plamena i gume crnog bicikla. Također postoji otisak „za sav popravak gume”.
Zemlja podrijetla:  Tajvan
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0317/09       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Komplet za popravljanje bicikala – Equip Punkterssats
 
Marka: Equip
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  901205
 
Broj serije / crtični kod:  7330597001528
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadržava 17 % toluena. U skladu s Direktivom 76/769/EEZ o ograničenju kemikalija, u ljepilima namijenjene prodaji široj javnosti toluen se ne smije stavljati na tržište niti upotrebljavati kao tvar ili sastojak pripravaka u koncentraciji od 0,1 % masenog udjela ili više.


Toluen je klasificiran kao reproduktivno toksičan.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje uvoznika s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Komplet za popravak biciklističke gume. Gumena otopina je u žutoj epruveti s bijelim čepom, približno 10 ml. Na epruveti postoje otisci, „Gumen Solution” „Thumbs” i piktogram ruke crvene boje.
Zemlja podrijetla:  Tajvan
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0318/09       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Gumena otopina – dijelovi ciklusa Twice
 
Marka: Hall Miba
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  7450026
 
Broj serije / crtični kod:  7313227450026
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadržava 0,3 % toluena. U skladu s Direktivom 76/769/EEZ o ograničenju kemikalija, u ljepilima namijenjene prodaji široj javnosti toluen se ne smije stavljati na tržište niti upotrebljavati kao tvar ili sastojak pripravaka u koncentraciji od 0,1 % masenog udjela ili više.


Toluen je klasificiran kao reproduktivno toksičan.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljnog povlačenja s tržišta od strane prodavatelja. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Pribor za popravljanje bicikala koji sadrži ljepilo i flašire. Verbalna otopina gume na žutoj cijevi ljepila, približno 20 ml.
Zemlja podrijetla:  Tajvan
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0319/09       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Komplet za popravljanje bicikala – Lappegrelj med vertöj
 
Marka: Cycletrack
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  5750003371434
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadržava 1,1 % toluena. U skladu s Direktivom 76/769/EEZ o ograničenju kemikalija, u ljepilima namijenjene prodaji široj javnosti toluen se ne smije stavljati na tržište niti upotrebljavati kao tvar ili sastojak pripravaka u koncentraciji od 0,1 % masenog udjela ili više.


Toluen je klasificiran kao reproduktivno toksičan.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje uvoznika s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Pribor za popravljanje bicikala koji sadrži ljepilo, zakrpe i alate. Natpis „Cycleartran s blatom ljepilom od 10 ml”. Na pakiranju se nalazi „Lappegrej vaertöj”, tiskan.
Zemlja podrijetla:  Tajvan
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0344/09       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Boja u spreju – crna boja za spreju s mamcima
 
Marka: Quicksilver
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Broj: 92 – 802878Q50; 74506103985
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 

Proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadržava 2,8 % toluena. U skladu s Direktivom 76/769/EEZ o ograničenju kemikalija, u ljepilima namijenjene prodaji široj javnosti toluen se ne smije stavljati na tržište niti upotrebljavati kao tvar ili sastojak pripravaka u koncentraciji od 0,1 % masenog udjela ili više.


Toluen je klasificiran kao reproduktivno toksičan.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje uvoznika s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Emajlirane boje u obliku (neto masenog udjela 12 oz/340 g). Može se označiti: „Kicksrebrni dijelovi &”, „Poruka koja se odnosi na EDP” i upozorenja o zapaljivim sadržajima.
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: 0340/09       
Kategorija:  Upaljači
 
Proizvod:  Upaljačs novitet – SPORT
 
Marka: KELE
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Opekline, Požar
 
Taj proizvod predstavlja opasnost od požara i opeklina jer je treptanje svjetla upaljača privlačno djeci, posebno onima koja su mlađa od 51 mjeseci i koja ga mogu zamijeniti igračkom.


Proizvod nije u skladu s Odlukom Komisije 2006/502/EZ kojom se zabranjuje stavljanje na tržište upaljača-noviteta.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje koju su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Upaljači različitih boja, s bljeskanjem svjetala, s natpisom „SPORT” na jednoj strani.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Latvija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 7 fotografije

2 od 7 fotografije

3 od 7 fotografije

4 od 7 fotografije

5 od 7 fotografije

6 od 7 fotografije

7 od 7 fotografije

Broj upozorenja: 0329/09       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Lanac za osvjetljavanje – laka 10 m
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Ref. 10 m, oznaka na N: 2004112211352
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 

Proizvod predstavlja rizik od električnog udara jer:— jedinica flash nije dovoljno pričvršćena na kablu,


— mrežni kabel nije prikladan za vanjsku uporabu,


— pokrov naprave za treperenje ne zadovolji ispitivanje,


Proizvod ne zadovoljava test i može se slomiti između provodljivih dijelova i vanjske izolacije flash jedinica.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućom europskom normom EN 60598.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje koju su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Zapečaćeni rasvjetni lanac kao plastična prozirna cijev od 10 m duljine, zapakirana u kartičnoj ploči s crvenim kartonom.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 8 fotografije

2 od 8 fotografije

3 od 8 fotografije

4 od 8 fotografije

5 od 8 fotografije

6 od 8 fotografije

7 od 8 fotografije

8 od 8 fotografije

Broj upozorenja: 0330/09       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Lanci za rasvjetu – 320 L i 240 L za rižu
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  1 320L, oznaka zemlje: 6924324307055 2 240L, oznaka zemlje: 6924324307055
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 

Proizvodi predstavljaju rizik od električnog udara jer:


— poklopac flash-jedinice ne prođe ispitivanje,


— mrežni priključak nema potrebne parametre

Promjeri žica kao i dužina električnog kabela nisu sukladni,


Pokrov nije dovoljan za zaštitu od električnog udara.Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i relevantnim europskim normama EN 60598 i EN 55015.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje koju su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  1 Lanac rasvjete s 320 prozirnih lukovica s uređajem za bljeskalice, pakiranog u plavu kartonsku kutiju s otisnutim malim žutim zvijezdama. Oznaka na ambalaži – 320 L dabos, 8 FUNKCIOS, 230V ~, 50 Hz, 67,2 W, 3V, 0,07A BUDEYEST CLEAR 2. Lanac božićnih rasvjetnih tijela s 240 malih lukovica manjih varara, opremljenih memorijom, zapakirana u plavoj kartonskom kutiji s tiskanim malim žutim zvijezdama. Oznake na ambalaži – 240 L dabos, 8 FUNKCIOS, 230-voltni ~, 50 Hz, 58,8 W, 4V, 0,07A BUDAPEST MUULTILOCORI
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: 0341/09       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Božićni laki lanci
 
Marka: Galerías Lorens
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Broj serije: 12538
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 

Proizvod predstavlja rizik od električnog udara zbog:


Nedovoljan otpor vlažnosti,


Neadekvatna otpornost izolacije i električna snaga,


Neodgovarajuća konstrukcija vanjskog i unutarnjeg ožičenja.Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućom europskom normom EN 60598.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  Četiri različite vrste božićnih lakih lanaca. Ambalaža je kartonska kartonska kutija koja se sastavlja na kineskom jeziku.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0332/09       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Podna svjetiljka – prizemlje
 
Marka: Tween Light
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Tween Light HF-8779EB-3
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Proizvod predstavlja opasnost od električnog udara zbog oštećenja izolacije u zajedničkom području.

Prijavljen jedan incident.

Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta i povrat od strane potrošača od strane potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Podni bon s čitanim svjetlima za čitanje – EAN 4 024506 312814, točka br. 12019738, Boja: nikal; – oznaka 4 024506 312821. točke br. 12019752, Boja: mjed
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0322/09       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobili/dostavna vozila – nositelj voznog kola
 
Marka: Mercedes-Benz
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Viano, Vito Vito
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Proizvod predstavlja rizik od ozljeda jer rezervni kotač, koji se nalazi ispod poda, može izgubiti zbog oštećenja potpore rezervnog kotača zbog čega postoji opasnost od prometne nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne radnje koje poduzima proizvođač. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Serija modela 639 s RR6 i bez RR8Naprava se odnosi na vozila proizvedena od srpnja 2003. do svibnja 2008.., sa sljedećim identifikacijskim brojevima vozila: — WDF63960313001522 – WDF63981513434776
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Malta, Portugal, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0323/09       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Skuter – GHOST 50
 
Marka: TNT
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  FANTOCKA 50.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Proizvod predstavlja rizik od ozljeda s obzirom na to da dio koji se odnosi na stražnju suspenziju na šasiju može prekinuti zbog loše kvalitete zavarivanja, što može dovesti do nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta i povrat od strane potrošača od strane potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  V.I.N. od 1. svibnja 2008. do 10. prosinca 2008.. Duljina: 1 860 mm, Visina sjedala: 780 mm, suha masa: 94 kg.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0334/09       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil – Alfa Romeo 920.
 
Marka: Alfa Romeo
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Tip 920., EZ homologacija tipa: E1 * KS * 0012 * 00
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 

Proizvod predstavlja opasnost od ozljeda jer slabo navođene spojnice mogu uzrokovati klimnu oružje da bi postalo labava, čime se oštećuje i uništava. Vozač može izgubiti kontrolu nad vozilom.

 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne radnje koje poduzima proizvođač. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Vozila o kojima je riječ proizvode se u razdoblju od prosinca 2007. do svibnja 2008. s identifikacijskim brojem vozila (VIN) između zakona ARAR92000000034064 u kombinaciji s doprinosom iz 038946.
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0337/09       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil – Xsara Picasso
 
Marka: Citroen
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Tip C * * * * EU homologacija tipa e2 * 98/14 * 0153 * 18
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Proizvod predstavlja opasnost od ozljeda jer na konzolu na desnoj strani vozila može biti zavaren. U slučaju nesreće to bi moglo smanjiti učinkovitost sustava za držanje.


 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne radnje koje poduzima proizvođač. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Dotična vozila proizvedena su u razdoblju od 31. ožujka 2008. do 10. travnja 2008. uz sljedeće identifikacijske brojeve vozila: VF7CH9HXC8L501828 do VF7CHNFUC98296631.
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Grčka, Mađarska, Slovenija, Španjolska, Portugal, Švedska, Nizozemska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0320/09       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Drvena igraća
 
Marka: Vertical
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  75x100 VERTICAL
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Proizvod predstavlja rizik od ozljeda, a posebno centriranje prsta, glava ili vrata u sideputima, zbog toga što 65 mm žstožac prolazi kroz silu od 30N. Unutarnja visina naslona mjeri se 590 mm (najmanja je 600 mm).


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 12227.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje i povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Igralište je izrađeno od masivnog drva lakiranog na površini. Sastoji se od dijelova konstrukcije, bočnih dijelova s vertikalnim šipkama promjera 16 mm. ambalaža je u kartonu.
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0321/09       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Drvena igraća
 
Marka: Basic
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  020100002
 
Broj serije / crtični kod:  4042219119780
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Proizvod predstavlja opasnost od ozljeda jer se zbog prevelike rupe u osnovnoj podlozi može smanjiti baza, a dijete se može ozlijediti.


Prijavljen jedan incident.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 12227.

 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje uvoznika s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Iglani izrađena od bijelog slicnog drva. 1 x 1 m. baza se može namjestiti na dva mjesta.
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Norveška
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0336/09       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Igralište – „Soft”/Fabic Playpen
 
Marka: Lindam
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Broj modela LD123 & LD123N, bar kod 5019090443739 & 5019090444835. Sav proizvod kupljen prije 9. veljače 2009..
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 

Proizvod predstavlja opasnost od gušenja zbog toga što se mali vijci za igru mogu naći u rasutom stanju, što je pogodno za cilindar za male dijelove.
Prijavljeno je nekoliko incidenata.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta i povrat od strane potrošača od strane potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Brušena tkanina za igru sa zasebnom maturom koja je predviđena u okviru od smeđe kutije ili od bijelog plakata.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Španjolska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0342/09       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Bicikl za malu djecu
 
Marka: SUPREMA
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Leti 16” br. okvira MY 004
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 

Proizvod predstavlja rizik od ozljeda jer:


Ručke za motocikle nisu dovoljne i njihovi krajevi nisu zaštićeni. To bi moglo uzrokovati proklizavanje djeteta od upravljača i dovesti do pada tijekom vožnje,


Bicikl nije opremljen lancem koji potpuno štiti cijeli lanac,


Kotači stabilizatora ne prolaze ispitivanje uzdužnog opterećenja, što može dovesti do gubitka stabilnosti.Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14765.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje i povlačenje s tržišta te povrat od potrošača koji su naručili vlasti.

 
Opis:  Dječji bicikl u kombinaciji s plavom, crvenom, bijelom i žutom kombinacijom boja s zelenom košarom na prednjoj strani, dvije 16 „kotači sa blatobrani i 2 dodatnih malih stabilizatora za stabilizaciju, 1 brzina, stražnja papučica kočnice na stražnjem kotaču, nosač na poleđini, oznaka” SUPREMA”.
Zemlja podrijetla:  Češka
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0324/09       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Proširivanje igračke – jajeta u Dinsouru – uzgoj kućnih ljubimaca
 
Marka: Magic egg
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  0803370
 
Broj serije / crtični kod:  5100008033705
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod predstavlja rizik od gušenja zbog količine vode koja se povećava za više od 50 % nakon 72 sata u vodi. Ako dijete proguta igračku ili njezin dio, kontakt s slinom ili želučanom sokom uzrokuje širenje igračke koja može uzrokovati gušenje ili gastrointestinalne ozljede.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i odgovarajućom europskom normom EN 71.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje, povlačenje s tržišta i povrat od potrošača koji su naručili vlasti.

 
Opis:  Igračka u obliku jajeta. Ljuštura je izrađena od bijelog osjetljivog materijala s otvorima. Zelena dinosaura skrivena je u jaje, koja otvori i raste u stanju u kojem je uronjena u vodu i raste njezino ljuštenje jaja. Dimenzije jaja otprilike: 58x46 mm, težina: 29 g. igračka namijenjena djeci starijih od 36 mjeseci.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0326/09       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Proširivanje igračke
 
Marka: Beetle
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod predstavlja rizik od gušenja zbog količine vode koja se povećava za više od 50 % nakon 72 sata u vodi. Ako dijete proguta igračku ili njezin dio, kontakt s slinom ili želučanom sokom uzrokuje širenje igračke koja može uzrokovati gušenje ili gastrointestinalne ozljede.


Proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i odgovarajućom europskom normom EN 71.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje i povlačenje s tržišta te povrat od potrošača koji su naručili vlasti.

 
Opis:  Tri igračke u obliku jajeta, ljuštura izrađene od bijelog osjetljivog materijala s perforacijama. Kućni ljubimac je skriven u jaje, koji otvori i raste kad se uroniti u vodu i sve više raste u ljusci od jajeta. Dimenzije pakiranja: 85x60x30 mm, masa igračke: 20 g. igračka namijenjena djeci starije od 36 mjeseca.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0331/09       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Lutke – Losovi prijatelji
 
Marka: Beauty girl
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  05V-001, P001, EAN 8134935502291
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 

Proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadrži od 20 do 25 % mase bis (2-etilheksil) ftalata (DEHP) i 0.25 do 0,30 % masenog udjela dibutil-ftalata (DBP).
U skladu s Direktivom 76/769/EEZ o ograničenju kemikalija određeni su ftalati u igračkama zabranjeni.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta i povrat od strane distributera od potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Skupina dječak i djevojčice s glavom, oružjem i nogama.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovenija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0335/09       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Modeliranje gline – poliamidni bake gline
 
Marka: Sculpey III
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Referentna točka 573. ili 521., ovisno o boji. Barkod 1589111521 – 1589111573
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 

Proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadržava više od 0,1 % masenog udjela din-oktil-ftalata (DNOP), 2,1 % odnosno 2,3 % u žutu i zelenoj glini. Djeca bi te materijale mogla staviti u usta.U skladu s Direktivom 76/769/EEZ o ograničenju kemikalija određeni su ftalati u igračkama zabranjeni.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Pravokutne ili pravokutne ploče (4.5 x 6 x 2 cm) od 57 g u različitim bojama. Upozorenje: „prikladna samo za djecu stariju od 8 godina – za uporabu pod nadzorom odraslih. Pročitajte upute prije uporabe, slijedite ih i držite ih za referencu.”
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Belgija

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0339/09       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Dječji bicikl – Super Power 007
 
Marka: Super Power 12
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Točka 055.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 

Proizvod predstavlja rizik od ozljeda zbog:


Kočni učinak kočnica nije dovoljan,


— promjer rukovode ručne odvjetničke komore je 28 mm, dok je potreban 40 mm,


— ručna pločica nije otporna na udarno ispitivanje od 15 Nm nego ispunjava samo 10 Nm,


A gornji rub naslona sjedala iznosi 250 mm, no ne smije prelaziti 125 mm,


— sedlo ne mora izdržati ispitivanje udarom,


Štitnik lanca ne pokriva unutarnje strane lančanika i priključivanje lančanika i lančanika.Proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i odgovarajućom europskom normom EN 14765.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje i povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Bicikl za djecu s naslonom za leđa, čeličnom sanduku, plastičnim pedala, plastičnim prekidačima za proizvodnju čelika, čeličnom čelo i stražnjem čvorištu koji nemaju oznaku i naplatak kotača. Ima prednje kočnu papuču i stražnju kočnicu s bubnjem TAIZHENG i plastične ručice za kočenje. Blatobrani čelika, kotači za ravnotežu, plastična košara ispred ručne trake, pojasna starost na križićem, zvono, zvono, zrcalo.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0314/09       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Ženske čizme
 
Marka: Miss Coquines
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  BOT0852
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja kemijski rizik zbog prisutnosti dimetilfumarata (DMF) od 49 mg/kg.


Dimetilfumarat tvar je koja se mora smatrati štetnom, nadražujući i dovodi do preosjetljivosti u dodiru s kožom, a njegova uporaba kao biocida nije odobrena.


Prijavljen incident.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljni prekid prodaje i povlačenja s tržišta od strane uvoznika. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Ženske svinjske čizme. Čizme su izrađene od sintetičkog materijala, a oplata tkanine i kože.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0325/09       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Kompleti za bebe – Princeza
 
Marka: Play zone
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Proizvod predstavlja opasnost od ozljeda zbog prisutnosti vrpci u području struka s slobodnim krajevima. Uzice na strujnom struku nisu pričvršćene na odjevni predmet te se ne premještaju.


Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela.

 
Opis:  I. čl. 6852., pamučne majice i hlače, 86 cm, crvenosmeđe s tekstom peguena – fica su djevojčice, II.: Čl. 6852., pamučna majica i hlače, 86 cm, pink-siv s tekstom peguena – fica je djevojčica.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0333/09       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Ženske cipele
 
Marka: Alicia Shoes
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  ČL. BR.°H0406
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 

Proizvod predstavlja kemijski rizik zbog:1. dimetilfumarat (DMF),Crni model: 200 mg/kg,


Smeđi model: 109 mg/kg.
Dimetilfumarat tvari su koje se smatraju štetnima, nadražujuće su i izazivaju preosjetljivost na kožu, a njegova uporaba kao biocida nije odobrena;
2.krom,
Crni model: 74 mg/kg,


Smeđi model: 54 mg/kg.Chrome se smatra štetnim, nadražujućim i nadražujućim dodirom s kožom.
Prijavljeni slučaj incidenta
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljni prekid prodaje i povlačenja s tržišta od strane uvoznika. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Ženska obuća, crna ili smeđa, sintetička gorska, bojena za obojane kože (smeđe, crne ili bijele, u koordinaciji s bojom gornjeg dijela), plastična obloga, potplat plastične mase, pakiran u izvorno polje s vrećicama vrećice za dezinfekciju i sredstvo za kalupe.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 5 fotografije

2 od 5 fotografije

3 od 5 fotografije

4 od 5 fotografije

5 od 5 fotografije

Broj upozorenja: 0343/09       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Kombinezoni
 
Marka: Jumbo
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  9611
 
Broj serije / crtični kod:  0259194000031
 
Vrsta rizika:  Davljenje, Gušenje
 
Proizvod predstavlja rizik od:


— gušenje jer se kamenje i srce mogu potpuno odvojiti i potpuno ugraditi u cilindar za ispitivanje malih dijelova;

— davljenje zbog prisutnosti uzica u balskoj zoni. Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682, u skladu s kojom se odjeća namijenjena maloj djeci od rođenja do dobi od 7 godina ne proizvodi, ne proizvodi ili ne isporučuje s vezicama, konopci ili ukrasna užad u balu ili u vratu.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje i povlačenje s tržišta te povrat od potrošača koji su naručili vlasti.

 
Opis:  Kombinezoni s kapuljačom koja sadrži kablove, namijenjenu djeci u dobi od 0 do 3 godina, s motivom motiv na prednjoj strani ukrašena 5 sitnim staklima i srčanim srcem 2. Na proizvodu se nalazi oznaka koja sadržava sljedeće informacije: „jumbo, 03 m, Made in China, MIHΩN” i dodatne informacije na stranom jeziku.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Bugarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0327/09       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Kupanje/vrhnje za tuširanje – Sinnesrausch Erotik-Schaumbad
 
Marka: Orion
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  SchSi 04
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Ovaj proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadrži 128 µg/kg N-nitrozodietanolamina koji je razvrstan kao karcinogen za ljude i zabranjen Direktivom 76/768/EEZ.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje koju su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Bočica od 250 ml.
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Nizozemska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0345/09       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Voditelj osposobljavanja za trepavice
 
Marka: Hashmi Kohl Aswad
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Broj serije: SA-17/07 (blister paket)
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 

Proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadržava toksične teške metale, a posebno 774 425 mg/kg olova.Proizvod nije u skladu s Direktivom o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta. Zabrana prodaje koju su naredila nadležna tijela. Objavljeno je priopćenje za tisak. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Crni prah u zlatnom plastičnom spremniku s vrhom od vrha i blistera
Zemlja podrijetla:  Pakistan
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0338/09       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Izmjenično adapter – mobilni telefon 3 – 1 – subjekt i USB uređaj za opskrbu električnom energijom
 
Marka: Skytronic or Mercury
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  421.746 – 1000mA USB napajanje – 8715693153637. 421.740 – 500mA US-8715693101508 421.734 – Mobilni telefon 3 – 1 – 15693100433 –. 421.735-Mobile Phone (3) 1 – djelatnik v2 – 715693181951.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 

Proizvod predstavlja rizik od električnog udara jer:


— labava žica može smanjiti udaljenosti i zračnosti sa rizikom od električnog udara,


— adapter je imao neodgovarajuće veličine zatika. To bi moglo prouzročiti štetu na utičnici s rizikom od pregrijavanja ili električnog luka unutar utora.Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i relevantnom europskom normom EN 60950.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje uvoznika s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  1000 mA: USB napajanje. 500 mA: USB napajanje. Mobilni telefon 3 – 1 subjekta Mobilni telefon 3 – 1 subjekta v2. Sve stavke zapakirane u zapečaćenoj ambalaži.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2009 - 9