Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 9 ( Offentliggjort på: 13/03/2009)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0328/09       
Kategori:  Specielle artikler (gadgets)
 
Produkt:  Funny vare — Shoking Peni
 
Mærke: Sanlian
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  5290504200999
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Sundhedsrisiko/andet
 
Produktet frembyder en risiko for elektrisk stød og en sundhedsrisiko, fordi den genererer impulser med meget høj spænding. Det er farligt for følsomme befolkningsgrupper som børn, ældre og pacemakere. Faren er større, hvis brugeren holder folden med de to hænder på en sådan måde, at den udledte spænding er hjertet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Pen farces, der udleder en stærk spænding, der fører til elektrisk stød. Emballagens forside er forsynet med følgende påskrift: "Spille Peni", "Sanlian" og ikke til rådighed for ikke-voksne til at røre ved eller transportere produktet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0315/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Sprøjtemaling — Light Grå Primer
 
Mærke: Quicksilver
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  92-802878Q52 (delvis)
 
Batchnummer/stregkode:  74506103989
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 2,2 % toluen. I henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske restriktioner bør toluen ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller som bestanddel af præparater i en koncentration på 0,1 % eller derover i klæbemidler, der er bestemt til salg til den brede offentlighed.


Toluen er klassificeret som reproduktionstoksisk.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sprøjtet maling i en dåse (nettovægt 12 oz/340 g) Det er gråt med hvidt, sort og blåt. I stedet for: "Quicksølv Marine del & tilbehør", "Light Gray primer", "Spray-maling "og advarsler om brandfarligt indhold.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0316/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Reparationsudstyr til cykler — certificeringsorganets revisionsberetning
 
Mærke: CB
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  3000585
 
Batchnummer/stregkode:  7392584398400
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 0,3 % toluen. I henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske restriktioner bør toluen ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller som bestanddel af præparater i en koncentration på 0,1 % eller derover i klæbemidler, der er bestemt til salg til den brede offentlighed.


Toluen er klassificeret som reproduktionstoksisk.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Reparationsudstyr til cykler med lim og patches i en orange boks. Limen er i et gult rør med et rødt låg. Røret har tre billeder: et rødt kranium, en rød flamme og et sort dækdæk. Der er også et tryk, "For al gummireparation".
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0317/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Reparationskit til cykler — Equip Punkingssister
 
Mærke: Equip
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  901205
 
Batchnummer/stregkode:  7330597001528
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 17 % toluen. I henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske restriktioner bør toluen ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller som bestanddel af præparater i en koncentration på 0,1 % eller derover i klæbemidler, der er bestemt til salg til den brede offentlighed.


Toluen er klassificeret som reproduktionstoksisk.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Et kit til reparation af cykeldæk. Gummiopløsning er i et gult rør med et hvidt låg på ca. 10 ml. På røret forefindes "Rubber Solution" "Thumor" og et piktogram med rød farve.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0318/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Gummiopløsning — toisdele
 
Mærke: Hall Miba
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  7450026
 
Batchnummer/stregkode:  7313227450026
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 0,3 % toluen. I henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske restriktioner bør toluen ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller som bestanddel af præparater i en koncentration på 0,1 % eller derover i klæbemidler, der er bestemt til salg til den brede offentlighed.


Toluen er klassificeret som reproduktionstoksisk.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet af detailhandleren. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Reparationsudstyr til cykler, der indeholder lim og patches. Rubber Solution på et gult limrør, ca. 20 ml.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0319/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Reparationsudstyr til cykler — Lappegrej med vintöj
 
Mærke: Cycletrack
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  5750003371434
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 1,1 % toluen. I henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske restriktioner bør toluen ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller som bestanddel af præparater i en koncentration på 0,1 % eller derover i klæbemidler, der er bestemt til salg til den brede offentlighed.


Toluen er klassificeret som reproduktionstoksisk.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Reparationsudstyr til cykler, der indeholder lim, patches og redskaber. Ordet Cycletrack på et sort lim (10 ml). På pakken er der trykt med Værktöj.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0344/09       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Sprøjtemaling — emaljeret farvet papir
 
Mærke: Quicksilver
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Del nr.: 92-802878Q50, EAN-kode: 74506103985
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 2,8 % toluen. I henhold til direktiv 76/769/EØF om kemiske restriktioner bør toluen ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller som bestanddel af præparater i en koncentration på 0,1 % eller derover i klæbemidler, der er bestemt til salg til den brede offentlighed.


Toluen er klassificeret som reproduktionstoksisk.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Emaljeret sprøjt i en dåse (nettovægt 12 oz/340 g). Kan mærkes: "Quicksølv Marine del & accessories", "EDP Propeller Black", og som indeholder advarsler om brandfarligt indhold.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0340/09       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Lightere, der kan henføres under kategorien gadgets — SPORT
 
Mærke: KELE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Dette produkt frembyder en risiko for brand og forbrændinger, fordi det er attraktivt at blinke lighterne på lightere, navnlig børn under 51 måneder, der kan forveksle det med et stykke legetøj.


Produktet er ikke i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2006/502/EF, som forbyder markedsføring af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Lightere af forskellig art med blinkende lys ved antændelse, med påskriften "SPORT" på den ene side.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 7 fotos

2 af 7 fotos

3 af 7 fotos

4 af 7 fotos

5 af 7 fotos

6 af 7 fotos

7 af 7 fotos

Varslingsnummer: 0329/09       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Belysningskæde — Light 10M
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. 10 m, EAN-kode: 2004112211352
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:— hvis et flasher ikke er tilstrækkeligt forankret til kablet,


Netkablet er ikke egnet til udendørs brug


— den blinkende anordning ikke består prøven


— produktet består ikke prøven og kan brydes mellem de strømførende dele og den ydre isolering af blinker.


Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Forseglet lyskæde som et gennemsigtigt rødt glas med en længde på 10 m, pakket i en dunkle papæske.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 8 fotos

2 af 8 fotos

3 af 8 fotos

4 af 8 fotos

5 af 8 fotos

6 af 8 fotos

7 af 8 fotos

8 af 8 fotos

Varslingsnummer: 0330/09       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæder — 320 L og 240 L Ris Light
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1 320L, EAN-kode: 6924324307055 2 240L, EAN-kode: 6924324307055
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produkterne udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:


— kassen består ikke prøven


Elnettet har ikke de krævede parametre

Diametrene af ledninger samt længden af forsyningskablet er ikke i overensstemmelse med kravene.


Dækket er ikke tilstrækkeligt til at beskytte mod et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 60598 og EN 55015.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  1 Belysningskæden er forsynet med 320 transparente pærer, der er forsynet med et flasher, der er pakket i en blå papkasse med trykte gule stjerner. Mærkning på emballage — 320 L darboabs, 8 FUNCIOV, 230V ~ 50 Hz, 67,2W, 3V, 0,07A BUDAPEST CLEAR 2. Julebelysning med 240 små varmepærer, der er forsynet med et flasher, der er pakket i en blå papæsker med små gule stjerner. Mærkning på emballage -240L darboabs, 8 FUNCIOV, 230V ~ 50 Hz, 58,8W, 4V, 0,07A BUDAPOM MULTICOUR
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0341/09       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Julelyskæde
 
Mærke: Galerías Lorens
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Parti: 12538
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød på grund af:


— utilstrækkelig modstandsdygtighed over for fugt


— utilstrækkelig isolationsmodstand og elektrisk styrke


Utilstrækkelig konstruktion af eksterne og interne ledninger.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Fire forskellige julelyskæder. Emballagen er en papæske med skrift på kinesisk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0332/09       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Gulvlampe — forhøjning
 
Mærke: Tween Light
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Tween Light HF-8779EB-3
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød på grund af beskadiget isolering i det fælles område.

En hændelse, der er rapporteret.

Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra importørens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Stueetagen med læsningslaven — EAN 4 024506 312814, punkt nr. 12019738, Farve: nikkel; EAN 4 024506 312821. EAN nr. 12019752, Colour: messing
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0322/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler/varevogne — Spare hjulbærer
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Viano, Vito
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet frembyder en risiko for skader, fordi reservehjul, der er under gulvet, kan gå tabt som følge af brud på støtten til reservehjul, hvilket medfører risiko for trafikulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Model 639 med RR6 og uden RR8Indkaldelse vedrører køretøjer fremstillet mellem juli 2003 og maj 2008 med følgende identifikationsnumre: — DF63960313001522 — WDF63981513434776
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Μalta, Portugal, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0323/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Scooter — GHOST 50
 
Mærke: TNT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SPØGELSES50
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader, fordi stykanlægget til bagindstillingen af chassiset kan brydes som følge af for dårlig svejsningskvalitet, som kan føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra importørens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  V.I.I.N. fra 1. maj 2008 til 10. december 2008. Længde: 1 860 mm, saddellens højde: 780 mm, tørvægt: 94 kg
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0334/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Alfa Romeo 920
 
Mærke: Alfa Romeo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type 920, EF-typegodkendelse: E1 * KS * 0012 * 00
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet frembyder en risiko for skader, fordi de svage skruesamlinger kan føre til, at kontrolvåbnene bliver løst og dermed skader og ødelægger dem. Føreren kan miste kontrollen over køretøjet.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem december 2007 og maj 2008 med VIN-kode mellem ZAR92000000034064 ¿og ¿038946.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0337/09       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Xsara Picasso
 
Mærke: Citroen
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type C * * * * EU-typegodkendelse e2 * 98/14 * 0153 * 18
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet frembyder fare for skader, fordi fastgørelsen af køretøjerne i forreste linje i forreste linje kan være svejst. I tilfælde af en ulykke kan dette reducere fastholdelsessystemets effektivitet.


 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  De pågældende køretøjer blev bygget mellem den 31. marts 2008 og den 10. april 2008 med følgende identifikationsnumre: VF7CH9HXC8L501828 til VF7CHNFUC98296631.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Ungarn, Slovenien, Spanien, Portugal, Sverige, Nederlandene

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0320/09       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Træbøp
 
Mærke: Vertical
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  75x100
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for kvæstelser og især, at fingeren kommer i klemme, hoved eller hals kommer i klemme i sidebaerne, fordi Ø 65 mm kan trænge ind i kraft af en kraft på 30 N. Nakkestøtternes indvendige højde måles som 590 mm (minimum 600 mm).


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 12227.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Plappen er fremstillet af massiv trælakeret på overfladen. Varen består af dele til stel og sidestykker med en diameter på 16 mm. emballagen findes i papkasse.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0321/09       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Træbøp
 
Mærke: Basic
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  020100002
 
Batchnummer/stregkode:  4042219119780
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet frembyder en risiko for skader, fordi det på grund af et alt for stort hul i grundlaget kan falde ned, og barnet kan lide skade.


En hændelse, der er rapporteret.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 12227.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En playpen fremstillet af hvidt malet træ. 1 x 1 m. Grundlaget kan tilpasses i to positioner.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0336/09       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Betypen — Soft Sideed/Fabric Playpen
 
Mærke: Lindam
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model Antal LD123 & LD123N, stregkode 5019090443739 & 5019090444835. Alt produkt indkøbt før den 9. februar 2009.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi små bolte til leg kan være løst, hvilket passer ind i cylinderen til smådele.
Flere indberettede hændelser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra importørens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Stof takket playpen med særskilte mat.Hvis der er tale om en brunkasse eller hvid plakatboks.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0342/09       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Cykel til småbørn
 
Mærke: SUPREMA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Fly 16 "No of frame MY 004
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi:


Håndtagene er ikke tilstrækkelige, og deres endestykke er ikke beskyttet. Dette kan få barnet til at glide fra styret og føre til et fald under kørslen,


Cyklen er ikke forsynet med en kædeskærm, der fuldt ud beskytter kæden


— Stabiliseringshjul opfylder ikke belastningsprøvningen i længderetningen, som kan medføre tab af stabilitet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14765.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Barnets cykel i en blå, rød, hvid og gul farve kombineret med en grøn kurv på forsiden, to 16 hjul med skærme og 2 ekstra ringe sidehjulstræk på sidehjul, 1 hastighed, pedalbremse på baghjulet, bærerpå bagsiden, markering "SUPREMA".
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0324/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ekspanderende legetøj — Dinosur æg — et voksende kæledyr
 
Mærke: Magic egg
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  0803370
 
Batchnummer/stregkode:  5100008033705
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi det voksende antal og dele af det voksende tal vokser med mere end 50 % efter 72 timer. Hvis et barn sluger dette legetøj eller dele af det, vil kontakt med spyttet eller den gastriske saft medføre, at legetøjet udvides, hvilket kan give anledning til kvælning eller sår på mave-tarm-kanalen.


Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Legetøj i form af æg. Shell er fremstillet af hvidt, skrøbeligt materiale med huller. Den grønne dinosaur er skjult i et æg, der luger og vokser, når de nedsænkes i vand og vokser op i vandet. Æggenes størrelse ca.: 58x46 mm, vægt: 29 g. legetøjet er beregnet til børn under 36 måneder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0326/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Udvidet legetøj
 
Mærke: Beetle
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi det voksende antal og dele af det voksende tal vokser med mere end 50 % efter 72 timer. Hvis et barn sluger dette legetøj eller dele af det, vil kontakt med spyttet eller den gastriske saft medføre, at legetøjet udvides, hvilket kan give anledning til kvælning eller sår på mave-tarm-kanalen.


Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Tre legetøjsprodukter i form af æg og skal være fremstillet af hvidt, skrøbeligt materiale med huller. Selskabsdyret er skjult i et æg, der luger og vokser, når de nedsænkes i vand og vokser op i vandet. Pakkens dimensioner: Legetøjets vægt: 85x60x30 mm: 20 g. legetøjet er beregnet til børn under 36 måneder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0331/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dukker — venner
 
Mærke: Beauty girl
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  05V-001, P001, EAN 8134935502291
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder mellem 20 og 25 % vægtprocent af bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og 0.250,30 % efter vægt af dibutylphthalat (DBP).
Ifølge direktiv 76/769/EØF om kemiske restriktioner er visse phthalater i legetøj forbudt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugernes side af distributøren. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sæt en dreng og en pige med plastikhoved, arme og ben.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0335/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Modellerleret — polyform ovnfast ler
 
Mærke: Sculpey III
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Reference 573 eller 521 afhængigt af farve. Stregkode 1589111521-1589111573
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder mere end 0,1 % vægtprocent di-n-octylphthalat (DNOP) med henholdsvis 2,1 % og 2,3 % i den gule og grønne ler. Børn kunne bringe disse materialer ind i munden.Ifølge direktiv 76/769/EØF om kemiske restriktioner er visse phthalater i legetøj forbudt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Rektangulære plader (4.5 x 6 x 2 cm) af 57 g i forskellige farver. Advarsel: "egnet kun til børn over 8 år — til brug under opsyn af en voksen. Læs vejledningen før brug, følg dem, og hold dem til reference."
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0339/09       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Cykelcyklussen for børn — Super Power 007
 
Mærke: Super Power 12
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt 055
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader på grund af:


— Bremsevirkningen af bremserne er ikke tilstrækkelig


— handlernes diameter skal være 28 mm, mens der kræves 40 mm


— Håndbenet kan ikke modstå slagprøvningen på 15 Nm, men kun opfylder 10 Nm,


Den øverste kant for rygbagpladen er 250 mm, mens den ikke må overstige 125 mm


I en kolonne står den ikke i kollisionsprøvningen.


— kædeafskærmningen dækker ikke inderside af kædehjul og sammenføjning af kæder og kædehjul.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 14765.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Bike for børn med ryglæn, stålramme, plastiske pedaler, plastkædeafskærmning, stålfor- og bagnav, som ikke er forsynet med mærkning og fælgen også. Det har bremsebakkebremse og tromlebremsetype og bremsehåndtag af bageste tromlebremser. Skærme af stål, balancehjul, plastkurv foran håndbjælken, lænden på tværs af stænger, klokke, førerspejl.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0314/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Støvler til damearbejde
 
Mærke: Miss Coquines
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BOT0852
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet frembyder en kemisk risiko på grund af tilstedeværelsen af 49 mg dimethylfumarat (DMF) i mg/kg.


Dimethylfumarat er et stof, der skal betragtes som skadeligt, irriterende og sensibiliserende ved kontakt med huden, og dets anvendelse som biocid er ikke tilladt.


Indberettet hændelse.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg og importørens tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sorte læderstøvler, dame. Støvlens overdel og sål er fremstillet af syntetisk materiale, og foret er fremstillet af stof og læder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0325/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Babystilk — prinsesse
 
Mærke: Play zone
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet frembyder en risiko for, at der opstår skader som følge af, at snoreloven på det taljeområde med frie ender er bundet. Snoreloven på taljebanen er ikke fastgjort til beklædningsgenstanden og bevæger sig i fri bevægelse.


Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  I. Art. 6852, bomuldsskjorte og bukser, 86 cm, rødbrun med text peguena — ficais pige, II: Artikel 6852, bomuldsskjorte og bukser, 86 cm, pink-gråt med tekst peguena — fiktiv pige.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0333/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Dame-sko
 
Mærke: Alicia Shoes
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NR. H0406
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko på grund af tilstedeværelsen af:1. dimethylfumarat (DMF)Sort model: 200 mg/kg


Brun model: 109 mg/kg.
Dimethylfumarat er stoffer, der betragtes som skadelige, irriterende og sensibiliserende ved kontakt med huden, og det er ikke tilladt at anvende stoffet som biocid.
2. krom
Sort model: 74 mg/kg


Brun model: 54 mg/kg.Krom anses for at være skadelige, irriterende og sensibiliserende ved kontakt med huden.
Indberettet hændelse
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg og importørens tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Damesko, sort eller brun, syntetisk udfarvet læder (brun, sort eller hvid, koordineret med farve af overdelen), syntetisk foring, plastsål, pakket i den originale æske med poser med dekkelovt og antiskimmelmiddel.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 0343/09       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebeklædning
 
Mærke: Jumbo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  9611
 
Batchnummer/stregkode:  0259194000031
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
 
Produktet frembyder en risiko for:


Kvælning som følge af, at stenene og hjertet kan løsnes helt og fuldt ind i testcylinderen for små dele;

— strangulering på grund af snorelukninger i emhætten. Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 14682, hvorefter beklædningsgenstande bestemt til børn under 7 år ikke skal konstrueres, fremstilles eller leveres med snore eller dekorative snore eller snore i hæklen eller nakken.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Babybeklædning med hætte med en hætte, der er beregnet til børn i alderen 0-3 år, forsynet med et motiv i form af bamse foran dekoderen med 5 småglasten og 2 glashjerter. Produktet indeholder en etiket med følgende oplysninger: "jumbo, 03 m, fremstillet i Kina, MHNIΩN" og yderligere oplysninger på et fremmedsprog.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0327/09       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Bad/bruser — Sinnebrasch Erotik-Schaumbad
 
Mærke: Orion
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SchSi 04
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 128 µg N-nitrosodiethanolamin på µg/kg, der er klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker og forbudt i kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  250 ml flaske.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0345/09       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Øjenlåg
 
Mærke: Hashmi Kohl Aswad
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Batchnr: SA-17/07 (blisterkort)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi det indeholder giftige tungmetaller og især bly med 774 425 mg/kg bly.Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. Forbud mod salgsforbud udstedt af myndighederne. Der er udsendt en pressemeddelelse. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sort pulver i guld, plastbeholder med skruelåg og blisterpakning
Oprindelsesland:  Pakistan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0338/09       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Adapter til vekselstrøm — Mobile Phone 3in1 Charger og USB Power Supply
 
Mærke: Skytronic or Mercury
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  421.746-1000mA USB Power Supply -8715693153637. 421.740-500mA USB-strømforsyning8715693101508. 421.734-Mobile Phone 3in1 Charger Se-15693100433. 421.735-Mobile Phone 3in1 Charger v2-715693181951.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:


En løs tråd kan reducere sporafstand og klareringer med risiko for elektrisk stød,


— Adapteren havde ikke tilstrækkelig stor størrelse. Dette kan beskadige stikkontakten med risiko for overophedning eller gnistdannelse i stikkontakten.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  1000mA USB strømforsyning. 500mA USB strømforsyning. Mobiltelefon 3-1 Phone Set. Mobiltelefon 3in1 Charger v2. Alt pakket i forseglet blister.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2009 - 9