Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 9 ( Zveřejněno: 13/03/2009)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0328/09       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Openny goods – Short Peni
 
Značka: Sanlian
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290504200999
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a riziko pro zdraví, protože vytváří impulsy pro velmi vysoké napětí. Je nebezpečná pro citlivé skupiny obyvatelstva, jako jsou děti, starší lidé a osoby s kardiostimulátory. Nebezpečí je větší, pokud uživatel uchovává pero oběma rukama tak, že otevřené napětí představuje srdce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Pero farces, které plní silné napětí vedoucí v elektrickém šoku. Přední strana obalu má nápis: „Shoking Peni“, „SANIAAD“, a není k dispozici pro osoby, které nejsou k dispozici, k dotyku nebo k přepravě tohoto výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0315/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Barva nanášená stříkáním – Light Grey Primer
 
Značka: Quicksilver
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  92–802878Q52 (část)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  74506103989
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2,2 % toluenu. Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních by se toluen v lepidlech určených k prodeji široké veřejnosti neměl uvádět na trh ani používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmotnosti nebo vyšší.


Toluen je klasifikován jako toxický pro reprodukci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Barva nanášená postřikem (čistá hmotnost je 12 oz/340 g). může být šedá a má otisky bílé, černé a modré. Text se nahrazuje tímto: „Lickstříbrné mořské části & příslušenství“, „Light Gray primer“, „Spray lay“ a výstrahy týkající se hořlavého obsahu.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0316/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Vybavení pro opravy jízdních kol – CB Repartionssats
 
Značka: CB
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3000585
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7392584398400
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,3 % toluenu. Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních by se toluen v lepidlech určených k prodeji široké veřejnosti neměl uvádět na trh ani používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmotnosti nebo vyšší.


Toluen je klasifikován jako toxický pro reprodukci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada pro opravu pneumatik obsahující lepidlo a skvrny v oranžovém boxu. Lepidlo je ve žluté zkumavce s červeným víčkem. Trubka má tři obrázky: červenou lebku, červeným plastem a černou pneumatikou pro jízdu na kole. Je zde také tisk „Za veškeré opravy kaučuku“.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0317/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Vybavení pro opravy jízdních kol – Equip Puncoverassats
 
Značka: Equip
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  901205
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7330597001528
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 17 % toluenu. Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních by se toluen v lepidlech určených k prodeji široké veřejnosti neměl uvádět na trh ani používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmotnosti nebo vyšší.


Toluen je klasifikován jako toxický pro reprodukci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada pro opravy pneumatik jízdních kol. Pryžový roztok je ve žluté zkumavce s bílým víčkem přibližně 10 ml. Na tube jsou otisky, „kaučuk“ „Thumbs“ a piktogram rukou v červené barvě.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0318/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Pryžový roztok – části cyklu Twice
 
Značka: Hall Miba
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7450026
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7313227450026
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,3 % toluenu. Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních by se toluen v lepidlech určených k prodeji široké veřejnosti neměl uvádět na trh ani používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmotnosti nebo vyšší.


Toluen je klasifikován jako toxický pro reprodukci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zařízení pro opravy jízdních kol obsahující lepidlo a náplasti. Slovo „Rubber roztok“ se nachází na žluté zkumavce lepidla, přibližně 20 ml.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0319/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Vybavení pro opravy jízdních kol – Lapgrej med verktöj
 
Značka: Cycletrack
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5750003371434
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1,1 % toluenu. Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních by se toluen v lepidlech určených k prodeji široké veřejnosti neměl uvádět na trh ani používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmotnosti nebo vyšší.


Toluen je klasifikován jako toxický pro reprodukci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zařízení pro opravy jízdních kol obsahující klihu, náplasti a nářadí. Slovo Cycletrack na černé trubce lepidla (10 ml). Na balení je vytištěno „Lappegrej med vaerktöj“.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0344/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Barvy nanášené stříkáním – Komel nanášený při nadměrném schodku v rámci postupu při nadměrném schodku
 
Značka: Quicksilver
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Část č.: 92–802878Q50, kód EAN: 74506103985
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2,8 % toluenu. Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních by se toluen v lepidlech určených k prodeji široké veřejnosti neměl uvádět na trh ani používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmotnosti nebo vyšší.


Toluen je klasifikován jako toxický pro reprodukci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nátěrové barvy na glazování v nálevu (Čistá hmotnost 12 oz/340 g). Lze označit: „Quickstříbrná námořní části & příslušenství“, „EDP Ruler Black“ („EDP“) a obsahuje varování ohledně hořlavého obsahu.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0340/09       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) – SPORT
 
Značka: KELE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tento výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože blikající světlo na zapalovače je lákavé pro děti, zejména u dětí mladších 51 měsíců, které jej mohou mást hračkou.


Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Zapalovače různých barev při vznícení blikající světel, s nápisem „SPORT“ na jedné straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: 0329/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – Light 10M
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 10m, kód EAN: 2004112211352
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:„bliká jednotka“ není na kabelu dostatečně zakotvena,


Napájecí kabel není vhodný pro venkovní použití,


Zakrytí blikajícího zařízení neprojde zkouškou,


Výrobek neprojde zkouškou a může se roztrhnout mezi konstrukčními částmi a vnější izolací přístroje pro bleskové světlo.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Utěsněný světelný řetězec jako plastovou průhlednou červenou trubičkou o délce 10 m, která je balena do červené lepenkové krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 8 fotografií

2 ze 8 fotografií

3 ze 8 fotografií

4 ze 8 fotografií

5 ze 8 fotografií

6 ze 8 fotografií

7 ze 8 fotografií

8 ze 8 fotografií

Číslo varování: 0330/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy – osvětlení 320 L a 240 L Rice Light
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. 320L, kód EAN: 6924324307055 2. 240L, kód EAN: 6924324307055
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Zakrytí přístroje s výbojkou neprochází zkouškou,


Napájecí zástrčka nemusí mít požadované parametry.

Průměry drátů, jakož i délka napájecího kabelu nejsou v souladu,


Zakrytí nepostačuje k ochraně před úrazem elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60598 a EN 55015.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  1. Světelný řetězec se 320 průhlednými žárovkami, které jsou vybaveny výmkovou jednotkou a které jsou zabaleny do krabičky modré lepenky s vytištěnými malými žlutými hvězdami. Označení na obalu – 320L daravis, 8 FUNKCIOS, 230V ~, 50 Hz, 67,2W, 3V, 0,07A BUDAPEST CLEAR 2. Vánoční osvětlovací řetězec s 240 malými varnými cibulí, které jsou vybaveny výtkovou jednotkou a které jsou zabaleny do krabičky s modrou lepenkou s vytištěnými malými žlutými hvězdami. Označení na obalu – 240L darabos, 8 FUNKCIOS, 230V ~, 50 Hz, 58,8 W, 4 V, 0,07 A BUDAPEST MULTIGEN
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0341/09       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Vánoční lehký řetězec
 
Značka: Galerías Lorens
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Šarže: 12538
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu:


Nedostatečná odolnost vůči vlhkosti,


— nedostatečná izolační odpor a elektrická pevnost,


Nedostatečná konstrukce vnějšího a vnitřního vedení.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Čtyři různé typy vánočních světelných řetězů. Jedná se o lepenkové krabici, která je v čínštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0332/09       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Floor lamps (floor lamps)
 
Značka: Tween Light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Tween Light HF-8779EB-3
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu poškození izolace ve společné oblasti.

Jeden nahlášený incident.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dolní mez s připojeným čtecím zařízením. EAN 4 024506 312814, bod 12019738, barva: nikl; Číslo 4 024506 312821, bod 12019752, barva: mosaz
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0322/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily/dodávkové vozy – usazen podnikatel v silniční osobní dopravě
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Viano, Vito
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože náhradní kolo, které je pod podlahou, může být ztraceno v důsledku rozbití náhradního kola, což představuje nebezpečí pro dopravní nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Řada modelů 639 s RR6 a bez RR8 Stažení se týká vozidel, která byla vyrobena v období od července 2003 do května 2008 s následujícími identifikačními čísly vozidel: — WDF63960313001522 — WDF63981513434776
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta, Portugalsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0323/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skútr – GHOST 50
 
Značka: TNT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JDE O POČET OSOB V ROCE 50
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění, protože díl připevňující se na zadní zavěšení k podvozku se může roztrhnout vzhledem k příliš špatnému svařovacímu svařování, které může vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  V.I.N. Od 1. května 2008 do 10. prosince 2008. Délka: 1 860 mm, výška sedla: 780 mm, suchá hmotnost: Na 94 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0334/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vůz – Alfa Romeo 920
 
Značka: Alfa Romeo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 920, ES schválení typu: E1 * KS * 0012 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože slabé šroubové spoje mohou způsobit, že se ovládací zbraně uvolní, a následně se poškodí a zničí. Řidič může ztratit kontrolu nad vozidlem.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tato vozidla byla vyrobena v období od prosince 2007 do května 2008 s VIN mezi ZAR92000000034064 Sżby038946.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0337/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Xsoa Picasso
 
Značka: Citroen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ C * * * * * EU schválení typu e2 * 98/14 * 0153 * 18
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože je možné nepřiměřeně vařit konkludenci vozidla s pravostranným sedadlem. V případě havárie by to mohlo snížit účinnost zádržného systému.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčená vozidla byla postavena v období mezi 31. březnem 2008 a 10. dubnem 2008 s následujícími identifikačními čísly vozidel: VF7CH9HXC8L501828 až VF7CHNFUC98296631.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Maďarsko, Slovinsko, Španělsko, Portugalsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0320/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dřevěná hradla
 
Značka: Vertical
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  75x100 VERTICKÁ
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, a zejména uvíznutí hlavy nebo krku zachycujícího na prst, protože tvar kužele 65 mm může proniknout působením síly 30 mm. Vnitřní výška zádržných zařízení se měří jako 590 mm (minimum je 600 mm).


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12227.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Hradla jsou vyrobena z pevného dřeva na povrchu. Skládá se z částí konstrukce rámu, bočních částí a svislých tyčí o průměru 16 mm. obaly jsou v lepenkové krabici.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0321/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dřevěná hradla
 
Značka: Basic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  020100002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4042219119780
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože z důvodu příliš velkého otvoru v základní příloze může základnu spadnout a dítě může být zraněno.


Jeden nahlášený incident.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12227.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hradla vyrobená z bílého natřeného dřeva. 1 x 1 m. základ lze upravit ve dvou polohách.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0336/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Hradel – soft Soft/Fabrc Playpen
 
Značka: Lindam
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor číslo LD123 & LD123N, čárový kód 5019090443739 & 5019090444835. Veškerý produkt zakoupený před 9. únorem 2009.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé svorníky (maticové šrouby) mohou být uvolněné, které se vejdou do válce pro malé části.
Bylo oznámeno několik mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Textilní plechová pera s oddělenou podložky. V případě hnědé krabice nebo bílého plakátového boxu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0342/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Jízdní kolo pro malé děti
 
Značka: SUPREMA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Let 16 „Číslo rámu“ 004
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:


Řídítka nejsou dostatečná a jejich konce nejsou chráněny. Mohlo by to způsobit ruce dítěti od řídítek a vést k pádu při jízdě.


Kolo není vybaveno ochranným krytem, který plně chrání řetěz,


Stabilizační kola neprojdou zkouškou podélného zatížení, která by mohla vést ke ztrátě stability.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14765.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Jízdní kolo pro děti v kombinaci modré, červené, bílé a žluté barvy se zeleným košíkem v přední části, dvě 16 „kola s blatníky a 2 další kola pro malé stabilizátory, 1 rychlost, zadní brzdový systém na zadní kolo, nosič na zadní straně, značka „SUPREMA“.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0324/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozšiřující se hračky – vejce Dinosaur – zvířata v zájmovém chovu
 
Značka: Magic egg
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0803370
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5100008033705
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože po 72 hodinách ve vodě se hodnota a části zvětšující se hodnoty zvětšují o více než 50 %. Pokud dítě tuto hračku nebo její část povolí, obraťte se na slin nebo na žaludeční šťávy, které mohou způsobit asfyxie nebo gastrointestinální zranění.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Hračka ve formě vajec. Mušle se vyrábí z bílého křehkého materiálu s otvory pro perforaci. Zelená dinosaur je skrytá ve vejcích, na kterém se dívají a rostou ponořením do vody a rozbává se skořápek vajec. Rozměry vejce přibližně: 58x46 mm, hmotnost: 29 g. hračka určená pro děti starší 36 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0326/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozvíjející se hračky
 
Značka: Beetle
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože po 72 hodinách ve vodě se hodnota a části zvětšující se hodnoty zvětšují o více než 50 %. Pokud dítě tuto hračku nebo její část povolí, obraťte se na slin nebo na žaludeční šťávy, které mohou způsobit asfyxie nebo gastrointestinální zranění.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Tři hračky ve formě vajec, lastury vyráběné z bílého křehkého materiálu, perforace. Tato zvířata se skrývají v vejcích, na kterých jsou ponořeny do vody a rostou ponořením do vody a rozpadnou dovnitř vejce. Rozměry balení: 85x60x30 mm, hmotnost hračky: 20 g. hračka určená pro děti starší 36 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0331/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky a loutky – přátelé
 
Značka: Beauty girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  05V-001, P001, EAN 8134935502291
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje z 20 až 25 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 0.25–0,30 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP).
Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chlapec a dívku s plastovou hlavou, pachem a nohami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0335/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Modelovací jíl – polysulfid hlinitý
 
Značka: Sculpey III
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Referenční číslo 573 nebo 521 v závislosti na barvě. Čárový kód 1589111521–1589111573
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 0,1 % hmotnostní di-n-oktyl-ftalátu (DNOP) ve výši 2,1 % a 2,3 % (DNOP) ve žlutých a zelených jílech. Děti by mohly tyto materiály uvést do úst.Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pravoúhlé desky (4.5 x 6 x 2 cm) o hmotnosti 57 g v různých barvách. Upozornění: „vhodné pouze pro děti starší 8 let – k použití pod dohledem dospělé osoby. Přečtěte si pokyny před jejich použitím, postupujte podle nich a uschovejte je pro informaci.“
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0339/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětský cyklus pro děti – Super Power 007
 
Značka: Super Power 12
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 055
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku:


Brzdný účinek brzd není dostatečný,


Průměr rukojeti ruky je 28 mm, zatímco potřebný 40 mm,


Ruční tyč odolat rázové zkoušce 15 Nm, ale pouze 10 Nm,


Horní okraj opěradla sedla je 250 mm, ale nesmí přesáhnout 125 mm,


Sloupec sedly neodolává rázové zkoušce,


Ochranný kryt řetězu se nevztahuje na vnitřní straně značkového kolečka a spojte se s body řetězu a ozubené práce.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 14765.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Bike pro děti s opěradlem, ocelovým rámem, plastovými pedály, plastovým ochranným krytem, předním a zadním uzlem, bez označení a také s ráfkem kola. Má přední část čelisti s obložením a zadní bubnová brzda typu TAIZENG a plastická brzda. Blatníky oceli, vyvažovací kola, plastový košík na přední straně, bandář, váleček, zvon, zpětné zrcátko.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0314/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vážené dámy
 
Značka: Miss Coquines
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BOT0852
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko vzhledem k přítomnosti 49 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF).


Dimethyl-fumarát je látka, která musí být při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.


Nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bousová obuv (dámy do mele). Svrchní a podešve obuvi jsou vyrobeny ze syntetického materiálu a obložení je vyrobeno z textilie a usně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0325/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské soupravy – Princess
 
Značka: Play zone
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase, se volně končí. Šňůry na stažení čáry pasu nejsou připevněny k oděvu a jsou volně pohyblivé.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  I. článek 6852, Avatové polyesterové tričko a pekanty, 86 cm, červenohnědá s textovým peguena – dívka, II: Art. 6852, vatový polyesterový tričko a pekanty, 86 cm, pink-šedé s textem „peguena“ – dívka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0333/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Alicia Shoes
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ČLÁNEK H0406
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti:1. dimethyl-fumarát (DMF),Černý model: 200 mg/kg,


— hnědý model: 109 mg/kg.
Dimethyl-fumarát jsou látky, které se považují za škodlivé, dráždivé a senzibilizující při styku s pokožkou a jejichž použití jako biocid není přípustné;
2. chromu,
Černý model: 74 mg/kg,


— hnědý model: 54 mg/kg.Chrom se považuje za škodlivý, dráždivý a senzibilizující při styku s kůží.
Nahlášený incident
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dásní soud, černý nebo hnědý, syntetický horní, barvený kůži nejazyk (hnědý, černý nebo bílý, koordinovaný s barvou svrchní části), syntetický obložení, jazyk mořský, zabalený do původního pole obsahující sáčky galantní a antiplísně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0343/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kombinézy
 
Značka: Jumbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9611
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0259194000031
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:


Nebezpečí zalknutí, protože pecky a srdce se mohou oddělit od celkového vzorku a v plném rozsahu se vejdou do zkušebního válce pro malé části;

Uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v oblasti střechy. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy určené pro malé děti od narození do věku 7 let nesmí být navrženy, vyráběny ani dodávány se stahovacími řetězci, funkčními korkovými nebo dekorativními šňůrami v oblasti hrdla nebo krku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Pracovní kombinéz s kapucí obsahující kordy, určené pro děti ve věku 0–3 let, s motivem ve tvaru teddy nese na předním ozdobovaném místě 5 malých skleněných kamenů a 2 skleněných srdcem. Výrobek obsahuje štítek obsahující tyto informace: „Jumbo, 03 m, vyrobeno v Číně, MHNΩN“ a další informace v cizím jazyce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0327/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Vodní lázeň/sprchová smetana – Sinnesrausch Ekrotik-Schaumbad
 
Značka: Orion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SchSi 04
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 128 µg/kg N-nitrosodiethanolaminu, který je klasifikován jako lidský karcinogen a který je zakázán směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Láhev o objemu 250 ml.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0345/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Ekvitr
 
Značka: Hashmi Kohl Aswad
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže: SA-17/07 (balíček blistrů)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje toxické těžké kovy, a zejména 774 425 mg/kg olova.Výrobek není v souladu se směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. Zákaz prodeje nařízený orgány. Byla vydána tisková zpráva. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý prášek ve zlatě z plastové schránky se šroubem a s balistickým obalem
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0338/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  AC – adaptér – mobilní telefon 3V1 subjekt a USB zdroj napájení
 
Značka: Skytronic or Mercury
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  421.746–1000mA USB Power Supply – 8715693153637. 421.740–500mA USB Power 8715693101508. 421.734-mobilní telefon 3V1 subjekt Set-15693100433. 421.735-mobilního telefonu 3v1 subjekt v2–715693181951.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


— uvolněné dráty mohou snížit prosvětlení vzdálenosti a bezpečnostní prověrky s rizikem úrazu elektrickým proudem,


Adaptér neměl dostatečně velké kolíčky. To by mohlo poškodit zásuvku s rizikem přehřátí nebo elektrického oblouku uvnitř zásuvky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1000mA USB zdroj napájení. 500mA USB zdroj napájení. Mobilní telefon 3V1 subjekt odpovědný za subjekt. Mobilní telefon 3V1 subjekt v2. Všechny kusy balené v obalu „blistister“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 9