Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 8 ( Zveřejněno: 06/03/2009)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0312/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Pryžový roztok – části cyklu Twice
 
Značka: Twice
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 7,9 % toluenu. Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních by se toluen v lepidlech určených k prodeji široké veřejnosti neměl uvádět na trh ani používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmotnosti nebo vyšší. Toluen je klasifikován jako toxický pro reprodukci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pryžový roztok pro opravy jízdních kol v černé trubce 5 ml.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0313/09       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidlo – kontaktní lepidlo – „Kontaktlim“
 
Značka: HAGMANS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže 0709031029
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1,7 % toluenu. Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních by se toluen v lepidlech určených k prodeji široké veřejnosti neměl uvádět na trh ani používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmotnosti nebo vyšší. Toluen je klasifikován jako toxický pro reprodukci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobcem z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kontaktní lepidla v cínu se značkou „Hagmans“ (1 L), označená číslem šarže a vytištěným textem v různých jazycích.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0303/09       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlení s rotujícím koulí
 
Značka: Brightly Light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Osvětlení s rotujícím koulí: „Boprávem Light“, č. 310A, 2. Osvětlení s rotujícím koulí: „Boprávem Light“, č. 310B, 3. Disky se zřetelem na dvě rotační koule: „Boprávem Light“, č. 868A.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože světelné zdroje, které fungují při plném napětí a síťovém napětí (230 V), jsou vybaveny nevyhovujícími zařízeními E-10. Jmenovité napětí držitelů E-10 nesmí překročit 60 V.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1. Svítilna vybavená otočnou koulí ve tvaru stříbra, zlata nebo bílého plastu (průměr přibližně 13 cm), která zajišťuje osvětlení barevnými plastovými okny, se sídlem na vnitřním trhu. Hlavní konstrukční části svítilny: objímky, kabely, „PVC“ E12, 2. Svítilna vybavená otočnou koulí ve zlatu, zlatu nebo bílém plastu (o průměru přibližně 16 cm), která zajišťuje osvětlení barevných plastových oken s žárovkou, která se nachází uvnitř. Hlavní konstrukční části svítilny: objímky, kabely, „PVC“ E12, 3. Svítilna vybavená dvěma rotujícími sférami ze stříbra, černého nebo bílého plastu (o průměru přibližně 12 cm), které zajišťuje osvětlení barevnými plastovými okny, se sídlem na vnitřním trhu. Hlavní konstrukční části svítilny: objímka E12, síťový kabel „PVC“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0296/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Jízdní kolo pro malé děti
 
Značka: Olpran
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8595243801051 31623 SKIPY Extra Power 16“
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Konstrukce páky brzd nezajišťuje bezpečnou přilnavost;Řídítka nejsou dostatečná a jejich konce nejsou chráněny. Mohlo by to způsobit ruce dítěti od řídítek a vést k pádu při jízdě.Kolo není vybaveno ochranným krytem, který plně chrání řetěz,Stabilizační kola neprojdou zkouškou podélného zatížení, která by mohla vést ke ztrátě stability.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14765.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Jízdní kolo pro děti, s červenou sedmou sedlem, dvěma 16 "koly s blatníky a 2 dalšími stabilizovanými koly, 1 otáček, zadní pedálová brzda na zadním kole, značení – OLPRAN, 8595243801051 31623 SKIPY 16 ‚D # TSÉ na rámu, 8594056928941 SKIPY 2006 na předním blatníku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0299/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Jízdní kolo pro malé děti
 
Značka: Bicycle 12"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 113–012, kód EAN: 6568521130124
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Ostré hrany by mohly přijít do styku s rukama jezdce,Musí mít řídítka dostatečně zvětšená a pokrytá dna (průměr 28 mm namísto požadovaného 40 mm),Pilíř sedadla neobsahuje označení stupně vložení, které se nachází ve vzdálenosti 65 mm od spodní části pilíře,Při statické zkoušce se vyskytne prasknutí a deformace sedlové soustavy,— ochranný kryt nesplňuje vnitřní stranu řetězového kola nebo křižovatku řetězu a řetězového kola,
Stabilizační kola nemají požadované rozměry a neprojdou zkouškou svislého zatížení a zkouškou podélného zatížení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14765.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány.

 
Popis:  Jízdní kolo pro malé děti; Barva: modrá s varnými motivy dívek, červená vidina, dvě 12 „kola s blatníky (modrá vpředu, červená na zadním kole), 2 další kola s malými stabilizátory, 1 otáček, volné kolo na zadním kole, plastové modré a bílé koše na přední a zadní straně, dva nezávislé ruční brzdy, 1 zvonek, označení na rámu – „BICYCLE“ a na nálepce (zadní košík) – země původu Čína.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0300/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Jízdní kolo pro malé děti
 
Značka: MEDIAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Tay 10 16 „2 čísly rámu: BCR0602497 a B7ST091.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Konstrukce páky brzd nezajišťuje bezpečnou přilnavost;Lana, která jsou chráněna čelistmi, neodolávají svozu síly 20 N; jejich odstranění může vést k bolestivému zranění dítěte,Řídítka nejsou dostatečně rozšířená a nemají chráněné konce. Mohlo by to vést k prokluzování řídítek z řídítek a způsobit, aby dítě spadlo při jízdě,Kolo není vybaveno protilehlým zábranou, která celý řetězec plně chrání.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14765.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány.

 
Popis:  Jízdní kolo pro malé děti v červené barvě, dvou 16 „kol a 2 doplňkových stabilizačních kol, 1 otáček, zadní pedálové brzdy na zadním kole, ruční brzda v přední části, označení – MEDIAN.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0308/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Skládací nábytek dítěte „Masa Santalye Seti“
 
Značka: Winx Club – Arikan Accessories – Rainbox
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože sklopná židle a stopka nemají blokovací mechanismus.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Kancelářský nábytek umístěný se sklápěcí stolem a sklopným židle s kovovým rámem a opěradlem. V horní části tabulky jsou obrázky a nápisy „Love Denim – Stella, Bloom, Flora“. Výrobek se prodává v lepenkové krabici.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0309/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Skládací židle pro děti
 
Značka: Jumbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. SC22579А, čárový kód 0250154000030
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Neexistuje zajišťovací mechanismus,Vzdálenost mezi pohyblivými částmi je menší než 12 mm,Obalem je plastový pytel se zdrhovací šňůrou. Tloušťka plastové fólie je 0,1 mm, s otvorem o otevření 660 mm, a vak by proto měl umožňovat větrání.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Skládací židle pro děti s růžovým čalouněným sedadlem ve tvaru květu, na kterém je nápis „Princess“ a tři motýli. Výrobek obsahuje štítek, který obsahuje některé informace v řečtině a angličtině. Balení: vak se zdrhovací šňůrou pro zapínání a zapínání. Na obalu je etiketa obsahující tyto informace v bulharštině: Složení: kov, textil; určeno pro děti starší 3 let. Jsou vyrobeny v Číně; maximální hmotnost dítěte – 25 kg a varování týkající se omezení hmotnosti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0311/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Skládací židle pro děti
 
Značka: Jumbo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 100 – BW, čárový kód 0250170000038
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Vzdálenost mezi pohyblivými částmi je menší než 12 mm,Obalem je plastový pytel se zdrhovací šňůrou. Tloušťka plastové fólie je 0,1 mm, s otvorem o otevření 660 mm, a vak by proto měl umožňovat větrání.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Sklopné židle dítěte s kovovým rámem a černé čalouněné sedadlo ve formě fotbalu. Výrobek obsahuje štítek, který obsahuje údaje v řečtině a angličtině. Obal – vak se zdrhovací šňůrou pro zapínání a zapínání. Na obalu je etiketa obsahující tyto informace v bulharštině: Složení: kov, textil; určeno pro děti starší 3 let. Jsou vyrobeny v Číně; maximální hmotnost dítěte – 25 kg a varování týkající se omezení hmotnosti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0288/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Stanovené hodnoty pirátů – Epix/Pilaten/Pirats/Piráty
 
Značka: Revell
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 4 009803 201160 20116
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje diisononyl-ftalát (DINP):Pirate: 6,3 % hmotnostních (DINP),


Žralok: 5,7 % hmotnostních (DINP),


— myši: 2,1 % hmotnostní (DINP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.


Zabavení produktů objednaných orgány.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Těla pirátů, žraloky a dvě myši v barevném provedení; vyrobené z tvrdého plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0290/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Patalánky na tahání: 1. tvar vrtulníku, 2. tvar kola
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. vzor 3259 (vrtulník), čárový kód 8435048332592 2. vzor 3128 (kolo), čárový kód 8435048332
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které lze snadno odstranit a které proto představují nebezpečí udušení malých dětí.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  1. Tyč, která je na jednom konci za helikoptéru s čelem hrotů. 2. Tyč, na jednom konci s kolem. Obal je transparentní plastový pytel s lepenkou s nápisem „Funny. Na tahání po boku Toy. Vyhotoveno v Číně“ a varování v angličtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0291/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka – Chci si množit intelektuály atd.
 
Značka: MGI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  28228
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8432748282288
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění, protože obsahuje magnety, které se mohou snadno oddělit.


Nejsou k dispozici žádná upozornění na rizika spojená s hračkami obsahujícími magnety. Produkt tedy není v souladu s rozhodnutím Komise 2008/329/ES, které požaduje po členských státech.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Tato položka je sklápěcí sady s malými magnety nastavenými na spodní část. Balení je krabička z kartonu, která je označena takto: „Food-board, magnetická hra“. Uvádí se rovněž jméno dovozce. Upozornění: „Na poli „obsahuje malé části“ a „není doporučeno pro děti do 36 měsíců“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0294/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hračky – SPIDERMAN 3
 
Značka: MARVEL EXTREME
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1722
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  324 5670 929 245
Tento výrobek může být padělaný
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


1. zranění v důsledku:

Brzdový systém, který nesplňuje požadavky,

Přítomnost ostrých hran a bodů,


2. udušení, protože tloušťka plastu použitého pro balení je menší, než je požadováno.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Podle pokynů na etiketě je označení „SPIDERMAN 3, MARVEL EXTREME dvoukolter“ určené pro děti starší než 3 let, které váží méně než 50 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0301/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická lepenka a písmena – Little higenius case/Study on the go
 
Značka: Toy planet
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0185806829182
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí zranění, neboť chybí varování týkající se magnetických hraček vyžadované rozhodnutím Komise 2008/329/ES.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Aktovky s magnetickou deskou a příslušenstvím. Obsahuje 78 magnetických částí (písmena, čísla a symboly), mazací pryž, pero a kreslicí lepenka. Obal je lepenkový rámeček s oknem, přes který je možno produkt vnímat. Rámeček obsahuje tyto informace: „Vyrobeno v Číně“, označení CE, popis výrobku, identifikace dovozce a upozornění na nebezpečí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0304/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka – Směs Razítko
 
Značka: Play-N-Fun; Bob & Jean
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 4 038967 299669 Článek č.: 129966
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože písmena v sadě obsahují 38,9 % diisononylftalátu (DINP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dopisy s růžovým a fialovým plastickým číslem pro razítkování, 5 oranžovými plastovými držáky, 1 pár oranžových plastových pinzety, 1 růžový razítkový polštář; velikost jednotlivých písmen: 1.1 x 0.8 x 0,4 cm.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0305/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Stěhovací puzzle
 
Značka: BEEBOO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo série: 33407, EAN 4022498334074
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože na puzzle, na puzzle, může být vytažena silou 40 N a lze ji zcela zasunout do zkušebního válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěná puzzle. Kusy nemohou být odstraněny, ale jsou tlačeny kolem pevné koleje.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0289/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Obuv pro dámy – Ženy
 
Značka: BILITIS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ‚BILITIS‘ BOOTS, STYLE č. 9315 CAMEL B38A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti 259 mg/kg dimethyl-fumaranu v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát (DMF) je látka, která musí být při styku s pokožkou považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu a zničení produktů dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nakloněné boty s výjimkou usně, která je součástí horní části tkaniny; se zdrhovadlem a sponami. Barva: velbloud.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0293/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy – středně vysoká (střední délka)
 
Značka: LOVE RED
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor HIELO/2700, ref. x923000237
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethylfumaranu v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát (DMF) je látka, která musí být při styku s pokožkou považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zavazadlový prostor s bílým vzdáleným řezem, s podpatkem a poplněnou částí v horní části nohy. Obal sestává z kartonové krabičky s vírou při purpurově a bílé kontrole, jakož i značky „LOVE RED“ ve stříbra. Jedna strana nese text: ‚STYLENO X293000237‘ COLOR. HIELO/2700 „SIZE 39“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0295/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké kalhoty
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 6334, čárový kód: 0 274211 000030
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek s sebou nese riziko zranění v důsledku:— šňůry na stažení v prostoru pasu se volnými konci, které každý vyčnívá o 300 mm. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž nesmějí volné konce šňůr na stažení v prostoru pasu přečnívat maximálně 140 mm na každém konci, když je oděv otevřen k největšímu a položenému povrchu,Šňůry v oblasti stehna, které vyčnívají o 350 mm. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle které musí v oblasti stehna stažení nebo funkční a ozdobné kordy vyčnívat o více než 140 mm, je-li tento oděv otevřen k největší a nejrovnější.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Chlapecké kalhoty v modré a růžové se dvěma postranními kapsy, šňůry na stažení v pase a šňůry v oblasti stehna. Na vnitřní straně mají dvě sešity, textilní etikety, které mají tento nápis v angličtině: „Jumbo, 06 let staré“, čárový kód produktu a mycí pokyny. Kromě toho existuje lepenková nálepka, která obsahuje logo a nápis: „Jumbo, 06 let staré“. Na zadní straně štítku jsou údaje o dovozci. Složení: 80 % bavlna, 20 % polyester. Velikost: 06 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0297/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj – lesní hlídka
 
Značka: FOX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BW9ES-701
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


Uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v oblasti střechy. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy určené pro malé děti od narození do věku 7 let nesmí být navrženy, vyráběny ani dodávány se stahovacími řetězci, funkčními korkovými nebo dekorativními šňůrami v oblasti hrdla nebo krku,

Zranění způsobená přítomností šňůr na stažení ve spodní části pláště. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle které stahovací, ozdobné kordy nebo funkční šňůry, jejichž součástí jsou spodní hrany oděvů, nesmí být umístěny pod dolní hranou oděvu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Pocení patu a pocení s dlouhými slemi, jako je zip, kapota a šňůry v digestoři a v pase. Pristka má nápis „FOREST GUARD“, „MICIGHAN“, „BLACK BEAR“ (BACK BEAR) a paky. Barva – světle a tmavě šedá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0302/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Obuv pro dámy a dámy
 
Značka: LAETITIA ORAZI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8227186, barva: Černá
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti 156 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF) v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát je látka, která musí být při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
Nahlášený incident
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bousové boty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0306/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv („greenwichský“ obuv)
 
Značka: BLUEDY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Greenwichský GRP2 Black
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti 125 mg/kg dimethyl-fumaranu v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát (DMF) je látka, která musí být při styku s pokožkou považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pánská vycházková obuv, s modrým obložením a šitím.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0310/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Celkový uspokojivý důkaz malých dětí
 
Značka: Polarn O Pyret
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 7310011323122, číslo článku: 1120143, 60004893, 60002547, 60009138,
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení, protože digestoř je příliš velký a materiál z něj musí být zajištěn. Jestliže digestoř je nižší než dítě určené pro dítě, nemůže dítě odhalit svou obličej a vzhledem k tomu, že materiál je vzduchotěsný, by to mohlo vést k bezvědomí nebo udušení.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lakovost pro děti, letíky obecně s kapucí. Dva dlouhé zdrhovadla v přední části oděvu. Celková velikost je 56–80 cm. Barvy: červená, černá a modrá se vzorkem v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0292/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barvy na vlasy
 
Značka: Senhorinha
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Barviva na vlasy: — Tinta em Creme de Óleo de Vison 11 Lolo Muito Conito Claro Supcurate (Mink olejového barviva 11 velmi světle v supersvětlém, 100 ml). Šarže č. L-60009 Datum výroby: 22/05/2007. — Tuta em Creme de Óleo de Vison 77.44 Vermelho Cobre (Mink olejnatý barvivo 77.44 Copper Red). Šarže č. L-60045 Datum výroby: 30/05/2007.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože seznam složek obsahuje látku 2-Nitro-p-phenylenediamine, která je v kosmetických přípravcích a výrobcích pro osobní hygienu zakázána podle směrnice 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Azobarviva na vlasy pro profesionální použití v 100 ml kontejnerů. I když jsou tyto výrobky opatřeny prohlášením, že jsou určeny pro profesionální uživatele, mohou překřížit na spotřebitelský trh.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0298/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Nip Gloss – Disney princezna kisses lucious Lip Gloss Collection
 
Značka: Disney
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DI/07001 kód KN 06 0920 Barkód 5013692006668
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
Tento výrobek může být padělaný
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu jeho obsahu:— 94 mg/kg v Pkaždém stelivu rtěleru,— 84 mg/kg v racek,— 91 mg/kg v lidava-těleru,— 101 mg/kg v každém těleru.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Oběžný plast, který obsahuje 7 ztrát na rtech a dvou aplikátorů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0307/09       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ozdobná olejová lampa
 
Značka: Miniflicker
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 16053
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Popálení, Požár
 
Výrobek představuje:Chemické riziko, protože trubky jsou umístěny do otevřených obalů, jako je běžné sklo, láhev nebo vase, které se naplní bezbarvým olejem. Výrobek není vybaven ochranným krytem nebo ochranným krytem, jehož cílem je zabránit malým dětem v přístupu k knotu. To by mohlo vést k riziku poškození plic, pokud by se děti dostaly do mazacího oleje nebo do něj přidálit,Riziko požáru a popálenin, pokud se osvětlené knoty umístí do otevřené nádoby, která obsahuje hořlavou kapalinu. Pokud se nádoba přepívá nad kapalinu, dojde k úniku kapaliny a knoty by mohla být zahájena v rámci sekund.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14059.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz prodeje nařízený orgány. stažení z trhu a stažení ze strany distributora od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Světlomet se skládá ze sady 3 trubek z nerezavějící oceli s knotem uvnitř každé trubky a malým sklem. Zkumavky se umístí do obyčejného skla, láhve nebo vase, které se naplní olejem do lamp.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko