Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 46 ( Zveřejněno: 16/11/2018)
Oprava:Na žádost oznamujícího orgánu bylo po opětovném posouzení rizika trvale staženo oznámení A12/0794/18 ze zprávy za roky 2018–023.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1699/18       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Zahradní tabulka
 
Značka: Maxima
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 600211
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3800784602110, šarže č. L1002
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tabulka není dostatečně stabilní a mohla by se při nakládce skrýt.
To může uživatele způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 581.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Zahradní tabulka.Materiál:kov, getinax
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1715/18       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Lůžko
 
Značka: VIDAXL
 
Název: Vida XL
 
Typ/číslo modelu:  LůžkovinyČíslo přípravku:241431 A)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718475095743, č. 1600924004
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Uškrcení, Úraz
 
Mezi sloty a otvory ve sklopném mechanismu se vyskytují mezery a základní dno roštové rošty.Žebřík je umístěn na krátké straně horního lože.
Dětská hlava by se mohla dostat do pasti v otvorech, což vede k uškrcení, nebo by jeho končetiny mohly být v mechanismu sklápěcího prostředku uvězněny nebo rozdrceny.Dítě může vypadnout z postele otvorem pro žebříku nebo v případě uvolnění roštů.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 747.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Bunk na černém kovu s pohovorem.Pohovky mohou být přeměněny na lůžko (futon).
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1716/18       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Lůžko
 
Značka: neznámý
 
Název: Erik / Eryk
 
Typ/číslo modelu:  Č. KAT 4002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3101021900205
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Existuje otvor mezi bezpečnostní bariérou a stranou dna.
Dítě může klouzat mezi bezpečnostní bariérou a lůžkem a chystat se do pasti vedoucí, což vede k uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 747.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Patrové postele vyrobené ze dřeva.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1710/18       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Příslušenství fanacy-šaty
 
Značka: Folat
 
Název: Bow tie
 
Typ/číslo modelu:  61472
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8714572617420
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Výrobek představuje riziko pro životní prostředí (chemické znečištění), protože pájka v prostoru pro baterie obsahuje olovo (naměřené hodnoty do 68 % hmotnostních).
Výrobek není v souladu se směrnicí Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Zlatobarevné, fanaové čepice s světlem.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1711/18       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Sada pro soby
 
Značka: Smiffys
 
Název: Reindeer kit
 
Typ/číslo modelu:  25718
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5020570257180
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Výrobek představuje riziko pro životní prostředí (chemické znečištění), protože pájka prostoru pro baterii obsahuje olovo (naměřená hodnota:79 % hmotnosti).
Výrobek není v souladu se směrnicí Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Kostýmy smyšlené – sobí z nosu napájeného bateriemi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1706/18       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Nafukovací sedadla
 
Značka: SHUIZHONGBAO
 
Název: Animal BOAT
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 6952351611128;2) 6952351611135
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Výrobek neobsahuje potřebná varování a návod k použití a mohl by být zaměněn za hračku.
V důsledku toho nesmí být zajištěno bezpečné a správné použití výrobku.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 13138.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Nafukovací sedadlo s hlavou oslnění nebo psí a dvěma otvory pro nohy u nohou dětí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1712/18       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřešovače koloběžky
 
Značka: Cool&Fun (scooter), Shenzhen Fuyuan (charger)
 
Název: Balance Wheel
 
Typ/číslo modelu:  BG-P001/6.5 (koloběžka)FY4202000 (nabíjecí nabíječka)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Nabíjecí obvod výrobku nemá přepínač rozhraní.
V důsledku toho může baterie předsazovat a přezahřívat, což může vést k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušných evropských norem EN 62133 a EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Samovyvažující, 2-kolové skútru (dále jen „vznášedla“), včetně pokynů, nabíječky a 3kolíkové zástrčky se sítí pro dodávku elektrické energie.Balený v obdélníkové lepenkové krabici.Produkt byl prodáván na internetu (zejména subjektem pro zkoušení „Hefrets Store“, přes AliExpress).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1713/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: misterbling
 
Název: Earrings Silver CZ Iced Out Crown
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Náušnice obsahují kadmium (naměřené hodnoty do 0,017 % hmotnostních).
Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstranění produktu s uvedením na internetovém tržišti. (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Náušnice stříbrné ve tvaru koruny s rhinstás.Produkt byl prodáván na internetu (např. prostřednictvím www.misterbling.se).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1714/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: neznámý
 
Název: Viking necklace
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Náhrdelníky obsahuje kadmium (naměřené hodnoty až do:67 % hmotnosti).
Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstranění produktu s uvedením na internetovém tržišti. (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Náhrdelníky se symbolem viking.Produkt byl prodáván na internetu (např. prostřednictvím www.angelodemon.se).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1719/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: GRAFFITI GREEN
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 08/01/2016 ES
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje aromatický amin-o-toluidin (naměřená hodnota:407,5 mg/kg).
Tyto aromatické aminy mohou vyvolat rakovinu.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby látky aromatického laminátu s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Zelený tetování černou barvou v lahvičce o objemu 30 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1720/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: The Fairy Lights Factory
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Květní lístky růže
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Květní lístky růže se v případě, že se vznítí, nevyhalují.
To by mohlo vést k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení výrobku (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osvětlovač s falešnými květinami zakrývající žárovky.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1687/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo
 
Značka: Insonder
 
Název: LED Night Lights
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Průhledný kryt může být snadno odstraněn ze základního (konektor) noční plochy.
V důsledku toho jsou živé části přístupné, což může vést k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zastavení prodeje (Ze strany: Prodejce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dopis zaslaný příslušnému orgánu podrobně popisující zjištěné riziko

 
Popis:  Noční světlo:6.5 x 6.5 x 7 cm.Produkt byl prodáván online (zejména prostřednictvím společnosti Amazon).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1705/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED lampy
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LED světlo/světelný zdroj světla světelného zdroje
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5713142007077/5713142007084
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Prostor pro baterie není zabezpečen a lze jej snadno otevřít, což způsobuje, že baterie knoflíků do knoflíků budou přístupné.
Dítě může vkládat baterie do úst a spolknout jim, a způsobit tak nebezpečí udušení nebo poškození gastrointestinálního traktu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Napájený bateriemi, LED lampy pro děti – jeden ve tvaru oblačnosti, druhý jako hvězdička.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1665/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Bezpečnostní pásy
 
Značka: WanLiAnTai
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RC560002, A11613005Q (A92–31A4), QA92–33 a QA92–31
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Bezpečnostní pásy neodpovídají schválení typu a spona není dostatečně silná a může se uvolnit.
V důsledku toho by mohli být uživatelé poškozeni.Výrobek není v souladu s příslušnou normou EHK/OSN R16.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Břišní pás pro všeobecné použití.Tříbodový pás je vybaven navíječem pro všeobecné použití.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1671/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ferrari
 
Název: 488 GTB, 488 Spider
 
Typ/číslo modelu:  VIN čísla ZFF79AMB000209354 a ZFF80AMB000229413.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od února 2015 do července 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kvůli poruše softwaru není kritické opotřebení brzdového systému signalizováno výstražnou zprávou s varovným světlem nebo výstražnou zprávou.
To by mohlo vést k poškození brzdového kotouče a zvýšenému nebezpečí nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1685/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Various
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0468 * # #E1 * 2001/116 * 0450 * # #E1 * 2007/46 * 0487 * # #E1 * 2001/116 * 0471 * # #E1 * 2007/46 * 0490 * # #E1 * 2001/116 * 0211 * # #Typ:13 *, 60 *, 61 *, 1F *, 1K *, 1T *, 3C *, 3D *, 5N *, 6R *, 7L *, 7M *, 7N *, 7P *;9N *, AA *, AB *, AH *, AJ *, AN *, AU *,AW *, AX *, A3 *, A7 *, BP *, CA *E1 * 2007/46 * 0357 * # #E1 * 2001/116 * 0510 * # #E1 * 2001/116 * 0242 * # #E1 * 715/2007 * 692/2008F * 0473E1 * 2001/116 * 0307 * # #E1 * 2007/46 * 0502 * # #E1 * 2007/46 * 0491 * # #E1 * 2001/116 * 0304 * # #E1 * 2007/46 * 0434 * # #E1 * 2007/46 * 0401 * # #E1 * 2001/116 * 0189 * # #E1 * 2001/116 * 0203 * # #E1 * 2001/116 * 0023 * # #E1 * 2001/116 * 0174 * # #E1 * 2007/46 * 0627 * # #E1 * 2007/46 * 0623 * # #E13 * 2007/46 * 1167 * # #E1 * 2007/46 * 0376 * # #E1 83 R-05 6008
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 30. prosince 2005 do 19. září 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Automobily, které byly původně použity pro interní účely společnosti Volkswagen AG, nemusely být správně změněny před tím, než byly prodány široké veřejnosti.
Existuje možnost, že některé bezpečnostní systémy těchto vozidel nejsou správně upraveny pro použití na ulici.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:01C5
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Finsko, Irsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1686/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: GASGAS
 
Název: EC/XC 250/300
 
Typ/číslo modelu:  Modely od 2017–2018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobených v období od května 2017 do května 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku nesprávných rozměrů se může náprava na přední nápravu zlomit.
To může vést k nehodám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  MotocyklyKód poskytovatele:GGT-06
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1689/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Corsa
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2001/116 * 0379 * 41;Typ:S-D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od února do května 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sekundární zajišťovací mechanismus motorového prostoru nesmí správně fungovat.
Není-li systém uzamykání primárního motoru správně upoután a vedlejší mechanismus selže, může se během řízení otevřít kapotu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:E181802460 (18-C-101)
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Irsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1721/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Auris HV, Prius and Prius +
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E11 * 2007/46 * 0018, e11 * 2001/116 * 0264 a e11 * 2007/46 * 0157.Název modelu (vzorový kód):Auraris HV (ZWE150, ZWE186), Prius (ZVW30) a Prius + (ZVW40, ZVW41);
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Výrobní období:Aurais HV (26/05/2010–09/05/2014), Prius (10/10/2008–05/02/2014) a Prius + (19/10/2011–10/11/2014);
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku chyby v softwaru v ECU nesmí vozidlo v reakci na určité zamýšlené poruchy hybridního systému v reakci na některé poruchy hybridního systému vstupovat do klidového režimu.
Pokud k tomu dojde, vozidlo by mohlo přijít o energii a přetažení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Japonsko, Spojené království
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1722/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: GT86
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E13 * 2007/46 * 1287Název modelu:GT86 (ZN6AK, ZN6AL);
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Výrobní období:09/04/2012–24/05/2013
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku chyby při výrobě na pružinu ventilu může výkonnost převýšit únavové síly pružinové kolony a může se objevit v lomu.
Jestliže se dojde k zlomeniny ventilů ventilu, motor se může přestrhnout za jízdy a může být nemožné ji znovu nastartovat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:18SMD105.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1723/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: Lancer, Lancer Sportback and Outlander
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0406 * 00;E21 * NKS * 0001 * 01;Model:Lancer (CY0A), Lancer Sporty (CXL0A), Amlander (CW0W),
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2008–2009 (Lancer), 2009–2010 (Lancer Sportback), 2006–2012 (Amlander)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Z důvodu teploty a vlhkosti se může přilnavý materiál mezi sunstřešním sklem a jeho vnějším rámem oslabit.
V důsledku toho by se střešní sklo mohlo oddělit od vnějšího rámu a dostat se od vnějšího rámu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:R30353 (18–028-SR).
Země původu:  Japonsko, Nizozemsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Irsko, Lucembursko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1724/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: ASX, Lancer and Outlander
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0482 * 01;Model:Asx (GA0W), Lancer (CY0A), Amlander (CW0W);
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:Asx (2011–2012), Lancer (2008–2012), Amlander (2008–2012);VIN:JMN TW5W9F004919.Období produkce:08/04/2009.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přilehlý prostor okolku motoru, který je více páskem, může prasknout za podmínek vysokého zatížení, což může způsobit, že se poháněcí pás uzavře.
Pokud k tomu dojde, výstražná signalizace motoru se rozsvítí, dojde k výpadku posilovače řízení, baterie se vzpamatovává a motor může přehřívat a přetažení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:R30355 (18–029-SR).
Země původu:  Japonsko, Nizozemsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Island, Lucembursko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1727/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Suzuki
 
Název: DL650A, GSX-S750, GSX-R1000
 
Typ/číslo modelu:  DL650A/XA L7-L8, GSX-R1000/A /R L7-L8, GSX-S750/Z /A/AZ L7-L8, číslo schválení typu:E4 * 168/2013 * 00035, e4 * 168/2013 * 00035, e4 * 168/2013 * 00037, e4 * 168/2013 * 00, e00037 * 168/2013 * 01, e4 * 168/2013 * 00052, e4 * 168/2013 * 00052, e4 * 168/2013 * 02, e4 * 00052 * 00052 * 01 * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2017–2018 (L7 – L8)
 
Druh rizika:  Požár
 
Vzhledem k nesprávnému zaplombování palivové nádrže na palivovou nádrž lze na palivové čerpadlo zkroucen O-kroužek na palivové čerpadlo.
V důsledku toho může dojít k úniku paliva z palivové nádrže.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl.Kód stažení z trhu podniku:97EF
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Island, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1666/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: L.O.L. SURPRISE!
 
Název: Happy Partner! / Beauty Girl
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2085
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8597246180006/8596247180008, BOD Č.TT7246K34/ITEM Č.:TT6247K32
VÝROBEK MŮŽE BÝT PADĚLANÝ.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na plastový materiál hlavy panenky (2-ethylhexyl) bis (-ethylhexyl) -ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota)17,5 % hmotnosti).Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.
Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu s velkými oky o velikosti přibližně 30 cm, v krabičce s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1668/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pastelky s paticemi
 
Značka: Tiger
 
Název: Soft crayons
 
Typ/číslo modelu:  3005741
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0 200 030 057 412 EUR;Šarže: 205511
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Uzávěry na pastelinách nemají větrací otvory.
Děti by je mohly dostat do úst, kde by uzávěry mohly zablokovat dýchací cesty nebo způsobit dušení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://uk.flyingtiger.com/en-GB/product-information-recall

 
Popis:  6 různých barevných měkkých pastelek v čirém obalu s bílou lamarovou kartou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Kypr, Dánsko, Finsko, Irsko, Polsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1669/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tmely
 
Značka: 1) Disney Princess 2) Disney Junior, Minnie
 
Název: Glitter Putty
 
Typ/číslo modelu:  1) DSP-3099 2) DMM-3099
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód šarže G/01/16
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru ze tmely je příliš vysoká (naměřená hodnota až do 2 500 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Červené bstehové tmely, které mohou být válcované, napjaté a odráženy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1673/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony vedené v balónech
 
Značka: neznámý
 
Název: Light up Balloons
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6913254220084
 
Druh rizika:  Chemické
 
Knoflíkové baterie jsou snadno přístupné.
V důsledku toho by mohly být spolknuty dětmi, které způsobují poškození vnitřních orgánů, včetně jícnu a žaludku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Pět balónů, které se rozsvítit, mají průměr 28 cm a jsou zabaleny do celofánu.V balonu je pevné světlo LED, které je poháněno 2 knoflíkovými články.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1674/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: XIE CHENG
 
Název: SWING ANTS
 
Typ/číslo modelu:  907
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3342161025087
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Z hračky se může snadno oddělit malá část.
Malá část dítěte se může dostat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastická hračka napájená z baterií do tvaru ant.Může se pohybovat ve všech směrech a vyzařovat zvuk a světla.Balené v lepenkové krabici s oknem z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1675/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Střelecká souprava
 
Značka: KAICAN TOYS
 
Název: SUPER SHOOTING
 
Typ/číslo modelu:  658
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5899117992620
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Střely s pěnovým projektilem se mohou snadno zlomit, generovat krátké šipky s přísavkami.
Při hraní s hračkou může být projektil umístěn do úst za účelem jejího navlhčení před svým nahašením.Pokud projektil přetrvá, vytvoří malé části, které by mohly být spolknuty nebo vdechnuty, zablokování dýchacích cest a dušení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Střelecká souprava sestávající ze střelných zbraní, pěnových střel s přísavkami a projektilů.Balí se do lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1676/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kůň a přepravka z plastu
 
Značka: HD
 
Název: CARTOON ELECTRIC SERIES / MAGIC CARRIAGE
 
Typ/číslo modelu:  HD938
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5291000010747
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou z hračky snadno oddělit.
Malé dítě může dát jednu z těchto malých částí do úst a sytič.Hračka nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bateriový a plastová hračka vyzařující světlo a zvuk.Balené v lepenkových a plastových krabičkách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1677/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová ka koní a jiných lichokopytníků
 
Značka: NANSHUN
 
Název: Funny
 
Typ/číslo modelu:  00513
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8675413270368
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka se skládá z malých částí.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Multifunkční, bateriový, plastová hračka, která vyzařuje zvuky a světla.Balené v lepenkové krabici s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1678/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Umělohmotná hudební hračka
 
Značka: XIN HAO SHENG TOYS
 
Název: PEPPA PIG
 
Typ/číslo modelu:  JD668–2A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2017050066823
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka se snadno rozbije, uvolní se malé části.
Dítě může umístit malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Multifunkční, bateriový, umělohmotná hračka, která se skládá z prasečího sezení na koloběžce.S průhledným okénkem zabalí do lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1679/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vypudá se podél hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: TOYS
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5291410100731
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka se snadno rozbije, uvolní se malé části.
Malé děti mohou dostat malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová hračka ve tvaru slona na kole.Balené v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1680/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Squishy uil
 
Typ/číslo modelu:  bod č. 83310021
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3700115100219
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou z hračky snadno oddělit.
Malé dítě může jedno z nich vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Pálená hračka z měkkého plastu ve tvaru laloku prodávaná v průhledném obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1681/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná skládanka
 
Značka: YUWEI TOYS
 
Název: FUNNY PUZZLE
 
Typ/číslo modelu:  9292050
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290509054214
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé červené pegs se mohou snadno oddělit od puzzlých částí, které vytvářejí malé části.
Dítě může umístit malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dřevěná skládanka sestávající z osmi tvarů s malými váhami, určených k uchopení a dodanou v blistrovém balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1683/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová koule
 
Značka: JUNSHENG
 
Název: TOYS
 
Typ/číslo modelu:  8251–9392
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5291410102933
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou z hračky snadno oddělit.
Malé dítě může dát jednu z těchto malých částí do úst a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová koule napájená baterií.Balené v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1684/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební hračka
 
Značka: XIONG SHENG
 
Název: Fantasy Swan
 
Typ/číslo modelu:  8818
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6903280050946
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou z hračky snadno oddělit.
Malé dítě může dát jednu z těchto malých částí do úst a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bateriemi napájený výrobek, plastová hračka v podobě labusu s karuselickými vyzařujícími světly a zvuky.Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1688/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Everpink
 
Název: Sweet Baby Doll
 
Typ/číslo modelu:  PODNIKU LZY:62666 (na připojeném štítku), č. HX330 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2017418626669
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál plastu části panenky obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:8,7 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zničení výrobku

 
Popis:  Panenka z plastu s příslušenstvím, zabalená v lepenkové krabici s oknem z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1690/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Beautiful / Fashion doll
 
Typ/číslo modelu:  PODNIKU LZY:62308 (na připojeném štítku), č. R17 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2017418623088
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál plastu části panenky obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:16,4 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zničení výrobku

 
Popis:  Panenku z plastu v lepenkové krabici s okénkem z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1691/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Beauty
 
Typ/číslo modelu:  PODNIKU LZY:62307 (na připojeném štítku), č. 8125 (na obalech)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2017418623071
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál plastu části panenky obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:2,3 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zničení výrobku

 
Popis:  Panenku z plastu v lepenkové krabici s okénkem z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1692/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Magic World Snow
 
Typ/číslo modelu:  Č. 318
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál plastu části panenky obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:11,9 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zničení výrobku

 
Popis:  Panenku z plastu v lepenkové krabici s okénkem z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1693/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Diversity Fashion / Diversity Store
 
Název: Elsa & Anna Summer Solstice Gift Set
 
Typ/číslo modelu:  Č. 868
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál plastu části panenky obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:6,4 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zničení výrobku

 
Popis:  Panenka z plastu, zabalená v plastové krabičce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1694/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenku z plastu s příslušenstvím
 
Značka: ZD
 
Název: Educational Toys
 
Typ/číslo modelu:  Č. položky ZD892–82AB
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6920171018298
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál plastu části panenky obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:31 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Panenku z plastu se příslušenstvím nádobí.Balení:plastový váček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1695/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Mi Estilo
 
Název: Party Girl
 
Typ/číslo modelu:  Číslo MX168
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8999000002805
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál plastu části panenky obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:29 % hmotnostních a dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota:0,84 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Míchané výrobky z plastu s příslušenstvím.Balení:plastický blistr, ve tvaru srdce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1696/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací kroužek
 
Značka: Numerous Star
 
Název: SWIM RING
 
Typ/číslo modelu:  C297-B-E-0420–002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5180542025084
 
Druh rizika:  Chemické
 
Ventil plavání obsahuje di (2-etylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:24 % hmotnostních) a diisononylftalát (DINP) (naměřená hodnota:0,16 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému nebo játrech.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Odvodňovač, nafukovací kroužek s průměrem 22.Balení:kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším bare@@
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1700/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Činnost mat
 
Značka: Fillikid
 
Název: Aktivbogen
 
Typ/číslo modelu:  5000–3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9120062077053
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Švy na textilních hračkách připojených k oblouku se mohou ztrhnout a malé části uvnitř mohou být přístupné.
Malé děti by se mohly dostat do úst a zapojit se do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Barevné, oblé, aktivity, které jsou vyrobeny z textilií s hračkami, se přerušily ze dvou podběhů (s pevnou částí Vecro).Mezi textilní hračky patří informátoři nebo chrastítka.Balení:kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším bare@@
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1708/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pušku ve formě pušek
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. POLOŽKY:519–5B3315 (na připojeném štítku)NO.109-/0 (týkající se obalů)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5662917533159
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavka projektilu může snadno oddělit.
Pokud dítě dosáhne projektilu do úst, přísavka by mohla oddělit a bránit dýchacích cestách.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Sada se skládá z plastového pušku, 16 plastových míčů, 3 projektilů s přísavkami a plastem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1709/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sady střelných zbraní jako hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: Shooter Game
 
Typ/číslo modelu:  Č. POLOŽKY:810–8B5976 (na připojeném štítku)Č. 9466 (týkající se obalů)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:1566297859763
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Pěnový projektil se může snadno zlomit, generuje malé části včetně přísavek.
Při hraní s hračkou může být projektil umístěn do úst za účelem jejího navlhčení před svým nahašením.Pokud se přetrvají, mohly by malé části spolknout nebo vdechnout, zablokovat dýchací cesty a způsobit dušení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Sada se skládá z umělohmotné zbraně, 8 plastových míčů, 2 pěnových střel s přísavkami a plastový lvou figurku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1725/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vypudá se podél hračky
 
Značka: Reg-Met Import
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  REG/011293Č. 8807–10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907542621500
 
Druh rizika:  Pořezání, Udušení, Zalknutí
 
Malé části se mohou od hračky oddělit a má ostré hrany.Plastový vak z obalu je příliš tenký.
Dítě může spolknout malé části, které mohou způsobit dušení.Ostré hrany hračky mohou způsobit zářezy.Pokud je dítě vybaveno obalem, plast může krýt ústa a nos, což způsobí, že se dítě obléčí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastové pumpy v autě, které jsou zabaleny do plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1726/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Abababy
 
Název: LISSIPUPPE
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 778–8
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6900000077887
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Plastový klík a přísavka se mohou snadno oddělit od měkké hračky, a tím vytvářet malé části.Kromě toho je vláknitý materiál náplně hračky snadno přístupný z důvodu slabosti určitých švů.
Malé dítě může umístit malé části nebo náplně do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Zeleným, měkkým hračkou z plastů s očima a čepem z plastu, s červeným a bílým pruhovaným šátkem a s přísavkou připevněnou k hlavě.Výrobek se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1672/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí top
 
Značka: Asida
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5206/18S5C13014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000279261
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek obsahuje funkční kordy vázané na rubu.
Tyto šňůry mohou uvíznout během různých aktivit dítěte a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Přípravek bez rukávů je určený pro 6leté dívky.Je navrženo tak, aby na zádech bylo svázáno funkční kordy.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1698/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: SWEET YEARS BEACHWEAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2578
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8300466025787
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Horní větev bikiny v oblasti zad a krku.
Stahovací šňůry se mohou zachytit během různých činností dítěte, které vedou k uškrcení nebo ke zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Růžový bikkini určený pro dívky až do věku 14 let se stahovacími šňůrami pro vazbu na krk a zadní část.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1701/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblékání
 
Značka: GiiveniR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ozdobné prvky se mohou snadno oddělit a vytvářet malé části.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Růžový a bílý oděv s dekorativními prvky a obrázek na přední části kresleného obrázku.Pás z krajek a lišt se umístí v pase, s dekorací ve tvaru bílého květu, který je k ní připevněn bezpečnostním pin.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1702/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblékání
 
Značka: Tucci Kids Collection
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  27275
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8690224272752
 
Druh rizika:  Úraz
 
Oděv má pás na zadní straně v zóně pasu.
Pás se může zachytit během různých aktivit dítěte a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bílý a růžový oblek pro dívky do 7 let, s bílým pásem a ozdobnou lištou s korálkami v pase.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1703/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská pornografie
 
Značka: VINGINO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Aleksandro
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
V digestoři existují stahovací šňůry s volnými konci.
Stahovací šňůry se mohou zachytit během různých aktivit dítěte a vést k uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  U dětí ve věku do 14 let se požičkou a kapucí porodil tričko.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1704/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: LA VIE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8792511007199
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stahovací šňůry v oblasti pasu jsou nepřipevněny.
Mohou se zachytit během různých aktivit dítěte a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Černé šortky určené pro dívky do 7 let, s následky na přední straně a se šňůrou na stažení v oblasti pasu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1667/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťový adaptér
 
Značka: Power traveller
 
Název: Power Gorilla Charger and Power traveller Mini G
 
Typ/číslo modelu:  API365–1934
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5060176980334, kód šarže 1707–00065
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vinutí neposkytuje dostatečné oddělení a umožňuje uživateli získat elektrický šok.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení výrobku (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Černý adaptér zabalený do pomerančové lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1670/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér na cestě do vidlice
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  42–13671
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2200000017499
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek neposkytuje ochranu uživatelům z důvodu neexistence žaluzií na živých částech a nemá žádnou pojistku pro nadběžnou ochranu.
Uživatelé by se mohli dotýkat přístupných živých částí a zasažení elektrickým proudem.V případě přetížení by nepřítomnost pojistky mohla vést k požáru.Výrobek nesplňuje britskou normu BS 1363.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Adaptér na cestě do vidlice:3 – Pín ve Spojeném království
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1682/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: SCARLETT
 
Název: Ionic BeautyPro
 
Typ/číslo modelu:  SC-HD70IT02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5050370302506
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
K dispozici mohou být živé části produktu.
Uživatel by se mohl dotýkat živých částí a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Elektrická vysoušeč vlasů se dvěma postupovými a teplotními režimy a skládací rukojetí, zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1697/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrozástrčka
 
Značka: ANESTECH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Existuje riziko úrazu elektrickým proudem kvůli možnosti přímého kontaktu s živými částmi a nesprávnými rozměry.
Výrobek není v souladu s příslušnou normou IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  1) Petbipolární zástrčka 6A 250V (černá).2) Jednoduchá bipolární zástrčka s bočním ochranným zařízením 16A 250V (bílá).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 46