Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 45 ( Zveřejněno: 09/11/2018)
Opravy:Oznámení č. A12/0324/18 ze zprávy 2018–009 a oznámení A12/0346/18, A12/0348/18, A12/0353/18 ze zprávy za období 2018–010 byly aktualizovány, aby se zlepšila identifikace dotčených výrobků (číslo šarže a datum výroby).Oznámení A12/1514/18 ze zprávy za období 2018–042 bylo na žádost oznamujícího členského státu po opětovném posouzení rizika sníženo.Riziko je považováno za méně závažné (nové číslo A11/0086/18).

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1640/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Lolilota
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  17CDE02195250
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje olovo (naměřená hodnota:14 % hmotnosti).
Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit plod v těle matky.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Odštěpování náušků, ze dřeva a stříbřeného kovu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1641/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Lime Green
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže 30.09.15
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatický amin o-anisidin (naměřená hodnota:33,8 mg/kg).
Tyto aromatické aminy mohou vyvolat rakovinu, buněčné mutace a ovlivnit reprodukci.Rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých přípravků doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi nebyly přítomny na tetování a na přípravcích na líčení ani z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  30 ml lahvička zeleného tetování.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1651/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: ASX, Eclipse Cross, Outlander, Outlander PHEV
 
Typ/číslo modelu:  ASX (GA0 W)ELEKpse Cross (GK1W)Amlanderlanding (GF0W)Pasivní PHEV (GG2W), čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0368, e1 * 2007/46 * 1769, e1 * 2007/46 * 0368, e1 * 2007/46 * 16, e0368 * 2007/46 * 15, e1 * 2007/46 * 0368, e1 * 2001/116 * 0406, e1 * 2001/116 * 0406, e1 * 27 * 1769 * 00.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:— 2018 (ASX, Eclipse Sport)— 2017–2018 (Ambullander, Ambullander PHEV).
 
Druh rizika:  Úraz
 
Software v systému kontroly aktivní stability může být vadný.
V důsledku toho nesmí adaptivní tempomat (ACC), přední a protisrážkový systém (FCM) a protiblokovací systém (ABS) řádně fungovat, což může vést k nehodám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:ENL-18–026-SR
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Island, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1652/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Vivaro
 
Typ/číslo modelu:  Typ čísla:e 1 * 98/14 * 0170 * 42Typ:X 83
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od března 2017 do července 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Některé součásti vodicí dráhy popruhu nemusely být přesně vyrobeny.
Proto nelze zaručit ochrannou funkci bezpečnostního pásu ve třetí řadě sedadel.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:E181803000 (18-C-102)
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko, Polsko, Slovensko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1657/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Mustang
 
Typ/číslo modelu:  Číslo ES schválení typu:e 13 * 2007/46 * 1551 * 06
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 23/05/2017 a 20/06/2018
 
Druh rizika:  Požár
 
Svazek vodičů baterie v motorovém prostoru mohl být nesprávně namontován, což by mohlo způsobit, že kabel baterie přijde do sběrného výfukového potrubí.
Kontakt může vést k nestartu, kouření z motorového prostoru a může vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1658/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: ASX, Eclipse Cross, Outlander, Outlander PHEV
 
Typ/číslo modelu:  ASX (GA0 W)ELEKpse Cross (GK1W)Amlanderlanding (GF0W)Pasivní PHEV (GG2W), čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0406, e1 * 2007/46 * 1769, e1 * 2007/46 * 0368, e1 * 2007/46 * 19, e27 * 0368 * 15, e1 * 2001/116 * 0406, e1 * 2007/46 * 1769 * 00.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:— AX:2018–2019,Eklipse Cross:2018–2018.5,Region:2017–2018,— Ex-lander PHEV:2017–2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Software systému pro zmírnění srážky motoru (FCM) řídicí jednotky motoru (ECU) může být vadný.
V důsledku toho může software FCM-ECU aktivovat brzdu na dobu delší, než je nezbytné, a řidič může reagovat uplatněním dodatečného brzdění.Výsledné rychlé zpomalení vozidla může zvýšit riziko nebezpečí nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:ENL-18–027-SR
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Finsko, Island, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1659/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ferrari
 
Název: Various models
 
Typ/číslo modelu:  458 Italia – 458 Spider – 458 Speciale – California – FF – F12 Berlinetta
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  od ZFFLJ65B000161035 až ZFF68NHC000198576
 
Druh rizika:  Úraz
 
Součást na předním bočním airbagovém systému pro cestující může být nedostatečná a může způsobit rozbití nafukovače.
V důsledku toho se přední boční airbag může aktivovat nesprávně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Identifikační kód společnosti RC60.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Portugalsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1642/18       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Kotce pro novost a zvýrazňovadla
 
Značka: GOGOPO
 
Název: Lipstick pens and lipstick highlighters
 
Typ/číslo modelu:  GP007;GP008
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
U kotce v kotcích neexistují větrací otvory nebo větrací konstrukce.
Dítě by mohlo vtlačit patici do úst, kde by mohla uvíznout, což by mohlo následně způsobit udušení.Výrobek nesplňuje příslušnou vnitrostátní normu BS 7272.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Na dvou kotlích, které se podobají novinám, se podobá balení na rtěnky.Kotce se balí do malého, jasného plastu, do kapsového vaku na zipu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1644/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky koloběžky
 
Značka: neznámý
 
Název: Spongebob Squarepants
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0611138274135
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední kolo je příliš malé a mohlo uvíznout, pokud se nachází nad otvory v zemi.
To může dítěti způsobit pád a zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Hrašeskový skútr s vyobrazením kresby, který je zabalen do lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1647/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Electronic organ - musical learning keyboard
 
Typ/číslo modelu:  00312414
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8592190124144, šarže č. BO-6B
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kabel mikrofon obsahuje di-2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (měřená hodnota 2,9 %), dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota:0,8 % hmotnostních) a diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:1,8 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému nebo játrech.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Elektronický orgán – elektronický orgán (napájen bateriemi), se žlutým mikrofonemBalené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1648/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plavkovití
 
Značka: Toys Group
 
Název: Lovely Baby
 
Typ/číslo modelu:  TG218141–368–248
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902553800791
 
Druh rizika:  Pořezání, Zalknutí
 
Rukojeť hračky je příliš dlouhá a hračka má ostré hrany.
Dítě může umístit rukojeť do úst, kde by mohla uvíznout a bránit dýchacích cestách.Ostré hrany hračky mohou způsobit zářezy.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plavky z umělé hmoty, které jsou baleny v čistém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1649/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Beauty Girl Sweet
 
Typ/číslo modelu:  NGH039519
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5902388176405
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál plastu části panenky obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:12,6 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Panenka z plastu, zabalená v lepenkové krabici s oknem z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1650/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Ponáty z plastu
 
Značka: Hua Ya
 
Název: Girl Prettiness
 
Typ/číslo modelu:  NGH8184681 (na štítku), č. 0183 (na obalech)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902388117668
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hračka obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:15,3 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Poklady z plastu.Balení:kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším barelem z plastu
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1653/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Doc McStuffins
 
Název: Toy Hospital - Doctor's Bag Set
 
Typ/číslo modelu:  Č. 327
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:27,2 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Umělohmotná souprava, která je zabalena v lepenkové krabičce s průhledným víkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1654/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vypudá se podél hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: TOYS
 
Typ/číslo modelu:  CB 535329
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5291410103619
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Plastové hračky snadno prasknou, uvolní malé části.
Malé děti mohou dostat malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Hračka v podobě motýlů.Balené v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1655/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Ponáty z plastu
 
Značka: My Pretty Horse
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HLX083565 (Sweetie)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6998812011113
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:29 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Tmavě růžová z plastu.Balení:lepenková krabička s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1656/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Fashiont girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8116
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál plastu části panenky obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:36 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Jsou označeny čtyři soupravy z plastu s označením:Dívka „,“ dívka „,“ Beautiful dívka „nebo“ sladká dívka“.Šaty loutky pro panenky se liší.Balení:lepenková krabička s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1646/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: Oute Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek má šňůry na stažení z dolní části oděvu.
Stahovací šňůry se mohou zachytit během různých aktivit dítěte, což vede k poškození zdraví.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Černé a bílé žíhané tričko pro dívky do 4 let, stahují se stahovací šňůry, které jsou svázány na záda oděvu.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1092/18       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: neznámý
 
Název: Czujnik czadu i gazu
 
Typ/číslo modelu:  DETC-02DETC-12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902115405969, EAN 5902115408069
 
Druh rizika:  Udušení
 
Zařízení není dostatečně citlivé, pokud jde o zjištění oxidu uhelnatého.
Výrobek představuje riziko otravy CO.Výrobek nesplňuje požadavky nařízení o stavebních výrobcích a příslušné evropské normy EN 50291.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého a oxidu uhelnatého (detektor CO), hlavní síť nebo bateriový.Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1637/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: CT+
 
Název: Clear Therapy, extra lightening lotion carrot oil
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6181100533279
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na kůži je obsaženo hydrochinon (maximálně 2 %).
Hydrochinon může vyvolat podráždění kůže a dermatitidu.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Světlení pro zesvětlení kůže v bílé láhvi s oranžovou špičkou
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1638/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: Caro White
 
Název: Lightening oil
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  číslo šarže:13/1975B
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kožní olej obsahuje hydrochinon (maximálně 2 %).
Hydrochinon může vyvolat podráždění kůže a dermatitidu.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Výrobek pro zesvětlení kůže v bílé a oranžové láhvi s horní částí tyrkysové.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1661/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přípravky pro barvení vlasů
 
Značka: Black Rose
 
Název: Hair Color Natural Brown
 
Typ/číslo modelu:  Přírodní Brown
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  N0.- 550/8158650009866Vyroben dne 07/2016;Platnost do 06/2018.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje příliš p-aminofenol (naměřená hodnota:7,2 % hmot.) a nedostatečné spojovací činidlo.
Odpojení (u) p-aminopohenol je silným senzibiliorem kůže a může vyvolat alergickou kožní reakci.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Tmavě hnědé barvy na barvení vlasů dodané v 10 g plastových pytlů.Prodává se v tištěné lepenkové krabici s přípravkem, neparfémovaný.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1643/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér na cestě do vidlice
 
Značka: PIFCO
 
Název: 2 Way Mains Adaptor
 
Typ/číslo modelu:  BLA112 (týkající se produktu)PIF 2032 (k balíčku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  104301 J12–4/5024996706642 (o produktu), 5055136598230 (týkající se balení)
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek nemá pojistku.
V případě současného přetížení by to mohlo vést k požáru.Výrobek nesplňuje příslušnou britskou normu BS 1363.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Do bílé barvy na střídavý proud s více zásuvkami se 3 pin.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1645/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér na cestě do vidlice
 
Značka: Brand
 
Název: 13 Amp 3 Pin Multi Socket With Fuse
 
Typ/číslo modelu:  7196
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6987643221488
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek neposkytuje ochranu uživatelům z důvodu nepřítomnosti žaluzií na živých částech.
Uživatelé by se mohli dotýkat přístupných živých částí a zasažení elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje příslušnou britskou normu BS 1363.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Vícepozorovací adaptér v bílé barvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1660/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: Xtava
 
Název: Allure and Allure Pro
 
Typ/číslo modelu:  XTV010010N Allure Black HAir Drayer UKXTV010011N Allure Bílý Hair Drayer UKXTV010012N Allure Black Hair Drayer EU XTV010013N Allure Bílý Hair Drayer v EU
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Vysoušeč vlasů není vybaven zařízením pro tepelnou regulaci.Plastový materiál pláště je hořlavý.
Vysoušeč vlasů může během používání přehýbat a vznítit se.Roztavený plast může způsobit popáleniny a zpřístupnit živé části, které by mohly vést k úrazu elektrickým proudem, pokud se jich uživatelé dotknou.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstranění produktu s uvedením na internetových stránkách společnosti Amazon, Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Ostatní, Výrobce)

 
Popis:  Výrobek je ruční vysoušeč vlasů.Byl prodáván v černobílém provedení a název „Xtava“ je vytištěn na ventilačním konci jednotky.Výrobek je prodáván na internetu, zejména na trhu společnosti Amazon.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Lucembursko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1662/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Světelný zdroj na nehty UV
 
Značka: Kleem Organics
 
Název: Nail Lamp
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace a vzdálené vzdálenosti elektrického napájení jsou nedostatečné.
Přístupné části se mohou stát živým.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335 a EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení výrobku (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Zakřivené zdroje světla na nehty a vývodového adaptéru.Produkt byl prodáván na internetu, zejména prostřednictvím společnosti Amazon.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0084/18       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Venkovní svíčka
 
Značka: Polar
 
Název: Ulkotuli
 
Typ/číslo modelu:  235136
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6410412351364
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Venkovní svíčku je možné snadno vyrovnat.
V důsledku toho může zdroj vznícení uživateli způsobit požár nebo popáleniny.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Venkovní svíčka, prodávaná jednotlivě.Žádný obal.
Země původu:  Finsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0085/18       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ruční ručník
 
Značka: O'right
 
Název: Merry Christmas
 
Typ/číslo modelu:  OREE003004A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9702071324931
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem k charakteristickému tvaru, vzhledu, barvě a velikosti mohou být produkt zaměněn za potravinu („třešeň“).
Děti mohou tuto část uvést do úst, což by mohlo znamenat riziko udušení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o výrobcích napodobujících potraviny.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Ručníky hnědé ruky pomocí třešeň zásobovaná v plastových obalech zdobených vánočními obrázky.Balení se ve formě, velikosti a vzhledu imituje čokoládového čokoládu ve shora.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 45
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1639/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní auta
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Arocs
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:e 1 * 2007/46 * 0737;typ:963–4-E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 19. února 2014 do 3. září 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
U vozidel s „vyztuženými zadními pružinami“ se může roztrhnout křídlo na svaru mezi první a druhou zadní nápravou.
Zastavení křídel by se mohlo úplně odtrhnout a zmenšit na silnici.To by mohlo zvýšit riziko vzniku havárie pro další provoz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní auta
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Nizozemsko