Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 6 ( Zveřejněno: 20/02/2009)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0214/09       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidla Discovéque – Disco
 
Značka: Out of the blue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  57/8297
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože jeho držitel je z technického hlediska nevyhovující. Je-li svítilna otevřena pro změnu baňky, jsou vystaveny živé části. Zejména šnekový závit se může stát aktivní od okamžiku, kdy je baňka umístěna v držáku.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60598 a EN 60238.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Discovéque, 230 V, 15 W, E 14.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0216/09       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Nabíjející svítilnou s nabíječkou
 
Značka: HUASHENG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Základní izolované napájecí vodiče z elektrické sítě jsou přístupné,Rozměry vidlice nejsou v souladu,— Zásilka napájecí sítě přichází do styku s ostrými hranami a hroty,Zvýšená izolace není dostatečně silná,Napájecí šňůra ze síťového přívodu nemá odpovídající kotevní úchyt.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je vyroben z šedé umělé hmoty a zdobí obrázky. Čínské znaky jsou napsány na obou stranách. Oba zdroje světla jsou obsluhovány ze zabudované baterie. Jeden ze zdrojů světla může být použit jako čelní žárovka. Výrobek se dodává se zástrčkou pro připojení k elektrické síti a nabíječky. Hlavní složky: napájecí kabel („RVB PVC PVC INSULED ELECTRIC WIRE 300/300V“), síťová zátka („2,5A 250 V“). Rozměry: 15x17x7 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0223/09       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Plazmové lampy
 
Značka: Jia Da
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Plocha průřezu šňůry je příliš malá (< 0,2 mm² místo 0,5 mm²),— v přepínači nebo na okruhu není žádný kotevní úchyt šňůry,Desky plošných spojů jsou vyrobeny z pružného izolačního materiálu a připevněny klihem, které lze snadno odstranit,— přilepený povrch lze při pohybu světelného zdroje oddělit, a vést tak k přístupu živých částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Hlavní část světlometu nebo svítilny je vyrobena z porézního materiálu, namalovaného černě, které napodobuje lebku s kolem ní. Deska plošných spojů, která vytváří vysoké napětí, je za plastovým krytem pod hlavní částí. Zdrojem světla je zeměkoule (průměr: 10 cm). Hlavní části světlometu/svítilny jsou označeny takto: zásuvka („2.5 A 250 V ~“ + CE); napájecí kabel („RVB PVC PVC INSULED ELECTRIC WIRE 300/500V“); přepnut vložený do kabelu („CE-1033 3A 250V KY“); deska s tištěnými obvody bez identifikačního označení. Hlavní části desky plošných spojů: svitek („FBT-36“ + datum výroby); kondenzátor („225J 400V“) („C2073 15 U TRANSUN“). Technické parametry: 230V ~; Třída II. (nejsou uvedeny žádné technické parametry, uvedení do provozu o 12 V na obalu je nesprávné.)
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0247/09       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Seřiditelná svítilna – Planer
 
Značka: RábaLux
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění: 4487,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998250344874
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože mechanická pevnost napáječe (např. zařízení pro udržování proudu) nesplňuje tento požadavek a živé části mohou být přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Nastavitelná fluorescenční lampa (objímka) (objímky: G23). Hodnota: 200x60x410 mm. technické parametry: 230 V 50 Hz; 11W; F značka; Třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0249/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Všechna terénní vozidla – KTM XC a KTM SX
 
Značka: KTM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  450/505 SX MJ 09, 450/525 XC MJ 08 + MJ 09
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění, protože přední kotevní deska pro zadní brzdu se může během činnosti rozbít a /nebo zadní pružina nesmí být na válce pro ruční brzdový válec dostatečně resetována. Tyto nedostatky mohou vést k poruše brzdy na zadních kolech a /nebo na předním kole, a tudíž k nehodám, k nimž došlo v důsledku zranění, a v případě nejhoršího případu i ke smrti řidiče nebo jiných osob.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čtyřkolka čtyřkolných (čtyřkolka), malé terénní motorové vozidlo.
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0250/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Quattroporte & GRANTURISMO
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  hrbolky Výrobek: Osobní automobil – Quattroporte & GRANTURISMO Značka: Maserati Druh/počet modelu —
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože při montáži nesmějí být spáry přední a zadní ochranné zbraně zpřísněny ve shodě se specifikacemi. To může způsobit vibrnění, hlasité kovové sítě a větší nepřesnost při řízení během manévrování. Další používání vozidla za těchto podmínek může způsobit poškození ramen odpružení, které poté může utrpět, nebo je dokonce zlomit, což vede ke ztrátě ovládacího prvku řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Quattroporte: Typ M139, e3 * 2001/116 * 0168 & – s VIN 10898 až 41266; — GRANTURISMO: Typ M145, e3 * 2001/116 * 0262 – s VIN 28497 41703 od zahájení výroby (2004) do 12. června 2008.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0255/09       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Fiat Dbloò – zarážky na zadním plameni
 
Značka: Fiat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor Dbloku T.T.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože v důsledku neshody části se zastaví zadní zastavení, zejména podmínky použití vozidla. To by mohlo způsobit poškození tlumičů tlumičů a samotné pozastavení, které může způsobit dopravní nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel s čísly podvozku od 5638285 do 5644963 a jediné číslo podvozku 7194704.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0245/09       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnost na druhou smluvní stranu
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Safety vest KOS-5 (HVW01),
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  120920051677
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože vlastnosti reflexního materiálu nejsou v souladu s požadavky. Proto bezpečnost uživatele nezajišťuje bezpečnost uživatele v temnu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 471.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bezpečnost se provede ze fluorescentní tkaniny v oranžovém světle, se dvěma pruhy na reflexi, které jsou sešity ve vodorovné poloze. Označení: CE, EN 471; Složení textilie: 100 % polyester.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0234/09       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské kolo v roce 12“ GBI
 
Značka: GBC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 4684516
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Šrouby nemají ochranné prvky,Kolo není vybaveno dvěma samostatnými brzdovými systémy,Účinnost brzdového zařízení není možné regulovat bez použití nástrojů,Kolo není vybaveno úplným ochranným krytem.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14765.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a likvidace produktu distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jízdní kolo pro malé děti s 12 koly. Rám kola je označen jako GBC. Jízdní kolo je vyrobeno v kombinaci žlutozelené barvy. Existují dvě velké kola a dvě malé opěrné kola. Součásti jsou vyrobeny z kovu a plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0205/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kovový skútr
 
Značka: Li
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 82099
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8635698820993
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí poranění v důsledku ostrých hran, které mohou představovat nebezpečí pro děti.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Sklápěcí skútr. Lepenkové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0211/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Air plastová pistole – Kobrněná letecká sportovní pistole
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 2008090009895, NO. 870
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože kinetická energie projektilů zastřelená z pistole dosahuje hodnoty 0,224 J, která přesahuje maximální přípustnou hodnotu 0,08J.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Plastová hračka představující vzduchové pistole s malými oranžovými plastovými kuličkami, jako střely. Výrobek je balen v průhledném sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0212/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plyšová hrada – bunny
 
Značka: Textilní Materialová Směs
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 4922242
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení, protože přísavka s řetězem může být snadno oddělena silou 36 N. Oddělené části plně zapadnou do válce pro malé části. Vzhledem k tomu, že šálky často vneseny do úst tak, aby se košíčky navlhčily, zvlhčí šálky na povrchu, existuje riziko, že malá část spadne do úst a blokuje dýchací cesty způsobující udušení.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plušné bunkrky vyrobené z kombinovaného textilního materiálu (100 % polyester) upraveného na okruží a zvonku kolem krku, zakončené přísavkou s přísavkou na hlavě bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0213/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policie – policejní řada
 
Značka: Hobo Wei
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 3329, kód EAN: 859075642611
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení, protože přísavky lze oddělit silou menší než 90 N (tj. 27 N resp. 28 N). Vzhledem k tomu, že děti mají často přísavky do úst, aby se navlhčily košíčky, existuje riziko, že sací šálek spadne do úst a blokuje dýchací cesty způsobující udušení.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz distribuce, stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Souprava pro hračky z plastů zahrnující tryskou o 3 projektilech s přísavkami, vysílačem, pouty, malými klíči, rozlíkem a tmavou pomocí. Produkt je balen formou blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0217/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kroužkovaný prstenec s měkkým hračkou
 
Značka: Cute key-rings
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  842 054 Pink prase, 842 005 Žlutá kachna, 842 047 Žabí čerň, 842 070 Hlada
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí v důsledku malých částí, které lze oddělit silou menší než 90 N. Tyto malé části mohou být požity nebo vdechnuty malými dětmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kroužky, které jsou v příloze k dispozici, jsou spojeny s malými měkkými hradkami: růžový prase, kachna žlutá, parosnice a hnědé barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko, Finsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0218/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky pro studium zábavního typu
 
Značka: Baby First Friend
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 0609–21 Čárový kód 8013511384509
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože během zkoušky pádu a nárazu se hračka uvolňuje do malých částí, které se vejdou do válce v malých částech.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hudební hračka pro dětskou postele ve formě žlutého králíků. Hračka je aktivována roztažením řetězce. Balení: Blatister on lepenp potištěný na základě těchto informací: piktogram vztahující se k věkovému omezení (ve věku více než 3 let), A Pozor – Chování malých částí a označení „CE“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0221/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací hračka
 
Značka: ABCD series
 
Název: swim ring B
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje:


Nebezpečí zalknutí, protože zátka, která se zcela zapraví do válce pro malé části, se může oddělit silou menší než 90 N,

Chemické riziko, protože prstenec plavat obsahuje 7,3 % a náustku 23 % hmotnosti bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.


Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Nafukovací hračka pro vodní prostředí, plavání plain (barva: fialový). Vnitřní průměr: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 65 cm. Žádné označení CE se nepoužívá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0225/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policie – policejní mír Emisary
 
Značka: Action Man
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 2881
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290516856894
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože:Obsah olova v různých částech hračky překračuje mezní hodnotu: Red beret: 169 mg/kg, khaki: 128 mg/kg, hnědého pasu: 242 mg/kg, obličej: 338 mg/kg,Přední strana obsahuje chrom: 65 mg/kg.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  V balíčku se dvěma plastovými tryskami používají mužské svíčkové panenky se dvěma plastovými tryskami. Obal – na lepenkových obalech se uvádějí tyto informace: piktogram týkající se věkového omezení (věk již 3 let), varování – „Učení malých částí nebezpečnosti, značka CE“, „Vyrobeno v Číně“, čárový kód a jméno a adresa dovozce. padělaný produkt
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0226/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kolotočové hračky
 
Značka: Xin Da Mei
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 860, čárový kód 6932987850726
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože průhledná část hračky se může zlomit malými částmi, které se zcela vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plastová hračka kolotočová s stisknutím tlačítka, která rotují čísla za rok 4 (cwns). Všechny části hraček jsou vyrobeny ze vícebarevné plastu. Na kartonu jsou následující informace: piktogram týkající se věku (u věku nad 3 měsíců), označení CE, čárového kódu 6932987850726, vzoru č. 860, pokynů „odstraňte obal a přídavná zařízení před uvedením této hračky do styku“ a „Uveďte obal pro budoucí potřebu“, jméno a adresu dovozce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0227/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plameing – „My baby plovák“
 
Značka: INTEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 7825756575, článek č. 56575
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:— žlutý materiál z produktů obsahuje 17,8 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP),— ventil nafukovací hračky obsahuje 0,13 % hmotnostních di (n-oktyl) ftalátu (DNOP) a 1,13 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu a zničení produktů dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nafukovací plameček vyrobený ze žlutého změkčeného PVC s textem „MY BABY FLOAT“ vytištěný modře. Hračka je zabalená v kartonové krabici s vyobrazením nafukovacího prstence a velikosti: ±70 cm ±27½, názvy výrobků a varování v různých jazycích, symbol věkové kategorie (1–2) dětí a další označení: WET SET, INTEX, č. 56575 na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0228/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka – Intelligence Funny Multifunkční Toys
 
Značka: Xin Da Mei
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 302 Čárový kód 6932987850696
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože během nárazové zkoušky uvolňuje malé části, které se vejdou zcela do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Soubor šesti různých plastových chrastítek z plastu. Všechny části hraček jsou vyrobeny ze vícebarevné plastu. Baleny do lepenkové krabice s průhledným okénkem. Na kartonu jsou napsány tyto nápisy: Věkové omezení (u věku nad 3 let a nahoru), „označení CE“, čárového kódu 6932987850696, vzoru 302, „Vyberte obal a přílohy před uvedením této hračky do dítěte“, „Uveďte obal pro budoucí použití“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0229/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – Sud šálka s měkkým hračkou
 
Značka: The Simpsons
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 8423599027074, bod 24611025
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože plastový materiál v přísavce obsahuje 36 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) hmotností v měkčených plastových materiálech.Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bart, Lisa, Hucomer a Maggie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Francie, Česká republika

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0231/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bateriová panenka
 
Značka: Happy Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části a je k dispozici přístup k baterií knoflíku, vedení a vycpávání.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami EN 71 a EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Panenka oblečená do růžového víčka a růžového dungarees s nábičkou ve tvaru hlavy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0236/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní skupina
 
Značka: Police set
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka NR NNGZ 4028418o nálepce, kód EAN: 8640284181235
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení, protože při zkoušce tahem se oddělí přísavky při síle menší než 90 N (7 N a 8 N).Vzhledem k tomu, že děti často kladou přísavky do úst, aby se navlhčily před zaslepením na povrchu, existuje riziko, že sací šálka se vtlačí do úst, a blokuje tak, že dochází k udušení.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Policejní souprava vyrobený z PVC, sestávající ze zbraně s 3 projektily s přísavkami, brýlemi, hodinkami, pouty, malý klíč, obušky a píšťalky. Balení do plastové hrany.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0238/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska pro děti – maska Enfant/lašská maska pro děti
 
Značka: GIFI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Referenční číslo 03/2007, čárový kód 3 491 952 006 856
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:Obsahuje 50 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP),S nadměrným obsahem olova 137 mg/kg a 146 mg/kg v fialových a bílých barvách.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemické látky a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Velikost masky: 30x25 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0239/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka – „Scorpion“
 
Značka: Artyk
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 3355, EAN 5903116653298
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože:Oči a zadní kolo hračky se mohou snadno oddělit a zapadnout do válce pro malé části;Nejmenší tloušťka řetězce použitého v mechanismu pohybu hračky je menší než 1,5 mm.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu, stažení z trhu a zničení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Hračka je vyrobena z plastu v kombinaci žlutozelené barvy v podobě pražení. Balí se v průhledném sáčku uzavřeném s vícebarevnou kartou. Štítek v lotyštině obsahuje jméno distributora a upozornění, že výrobek není vhodný pro děti mladší 36 měsíců. Upozornění "ZPRÁV! Nebezpečí udušení! Obsahovat malé části. Použití pouze pod dohledem dospělé osoby.“ je připojeno k balení. V polštině jsou rovněž uvedeny nálepky s názvem dovozce a výstrahy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0240/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chov podle kategorií Crocodile – Crocodile
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  čárový kód 6111120812917
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože po 72 hodinách ve vodě se hodnota a části zvětšující se hodnoty zvětšují o více než 50 %. Pokud dítě tuto hračku nebo její část povolí, obraťte se na slin nebo na žaludeční šťávy, které mohou způsobit asfyxie nebo gastrointestinální zranění.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Hračka ve formě jiker z bílé křehkého materiálu, s otvory Krokodýl růžový je skrytý uvnitř vejce, který je ponořen a při ponoření do vody roste. Rozměry vejce přibližně: 58x46 mm; hmotnost: 29 g. Hračka je určena pro děti starší 36 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0242/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Výsypná koule – Sprungball
 
Značka: John, balls & more
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 59019, čárový kód 4006149590194
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 31,1 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP). Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Barva násypky žluté nebo červené barvy (50 cm). Hračka se skládá z lepenkové krabice opatřené značkou CE a s piktogramem, v němž je hračka zakázána pro děti ve věku od 0 do 3 let.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0243/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrada jako hračka – super Gun 6 mm
 
Značka: Tactics
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  205
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4029069248709
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


Úrazy, protože obsahují plastové projektily o průměru 6 mm. jedná se o pevné projektily, které představují maximální kinetickou energii 0.138J, zatímco maximální kinetická energie pro pevné projektily bez pružných špiček činí 0.08 J,

Poškození sluchu, protože výrobek má nejvyšší hodnotu akustického tlaku typu C (LpCpeak), činí 119,2 dB, přičemž maximální limit je 115 dB.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktů z oběhu od spotřebitelů a zničení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Pistolka z tvrdého plastu (černá), přibližně 20 oranžových plastových projektilů v jiném plastovém sáčku. Pistolka o délce přibližně 18 cm. Průměr projektilu 6 mm. obal: Papír z lepenky/polystyrenu vytištěný barevně (polystyrenový základ, lepenkový list), na které se vztahuje jasná plastová fólie, tepelně zapečetěn.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0252/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Super koloběžter – Rychlost
 
Značka: Chipolino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2046, kód EAN: 1718000000003
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože průměr řídítek je menší než mezní hodnota 40 mm stanovená v normě. To by mohlo způsobit uklouznutí od řídítek, a proto by se dítě mohlo během jízdy spadnout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Tříkolový skútr pro malé děti s ocelovým rámem a další části vyrobené z barevného PVC (modré, žluté). Na přední části řídítek je připevněn modrý koš. Systém funguje na třech bateriových bateriích 1,5 V a vyrábí melodie, když je zapnuta. Produkt je balen v kartonové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0256/09       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové struny – věžový loď Best Přátelé
 
Značka: Euro-one W.I.S.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EP001, kód EAN: 6807687068910
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 19,9 % diisononylftalátu (DINP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Hračka obsahovala plastové struny o délce přibližně 92–100 cm, 2 drátů potažené v plastovém materiálu, 2 plausových míčků a malých korálků, které dítě může dostat na řetězec. Balení obsahuje adresy 3 společností (SK, HU, PL) a jejich loga uvedených na lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0207/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pyžama – Paick quic Kids/letní sny
 
Značka: Pick Quic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: 5318.610, čárový kód: 53186100010209
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení kvůli přítomnosti řetězců v oblasti krku. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Baby pyžama s bílou vestou s krátkým slechem, s pomocí ovladače, kontroluje se uživatel troforu. Přední část těla pyjema je označena jako „Letní Drems“ a je motivem spaní štětovného.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0220/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Pepelino Club
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor Z-129
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení v oblasti krku.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské šaty v béžové, s nápisem na štítku „Pepeliino Club“, vzor Z-129, s výšivky na přední straně – „P“, hvězdičku a korunu. Neexistují žádné štítky obsahující informace v bulharštině o původu, složení textilních vláken nebo jiné. Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0222/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí bránice
 
Značka: T&T
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  POZITIVNÍ NÁLEZ V DATABÁZI TED
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění, protože:


— stahovací šňůrka v pase je příliš dlouhá a není pevně uchycená,

Až gázové mohou být používány pouze na šňůrách na stažení bez volného konce.


Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z oběhu, které si objednávají spotřebitelé.

 
Popis:  Okruží a bránice růžové a bílé v prostoru pasu. Velikost: 110–116
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0230/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: BACHE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Velikost 24, čárový kód 0120205871936 4227 600 514
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti v obuvi a v sáčcích obsažených v obalu dimethyl-fumaranu (DMF), látky, která je škodlivá, dráždivá a senzibilizující při styku s kůží.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská zimní obuv s kožením.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0241/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské kalhoty
 
Značka: JUMBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 331726–12M, čárový kód: 0 256558 000034
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku výskytu šňůr v oblasti stehna, které vyčnívají o 155 mm. výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682, podle které stahovací šňůry nebo funkční a ozdobné kordy v oblasti stehna vyčnívají maximálně o 140 mm, když je oděv otevřen co největší velikosti a položený rovným dílem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Růžové kalhoty se dvěma frontami a čtyři tkaninové kordy v oblasti stehna. Na vnitřní straně je textilní štítek přišitý, který obsahuje tento nápis v angličtině: „Jumbo, 12 měsíců“, čárový kód produktu a mycí pokyny. Kromě toho existuje lepenková etiketa připevněná k kalhoty, která obsahuje nápis: „Jumbo, 12 měsíců“. Na zadní straně štítku jsou údaje o dovozci. Složení: 100 % bavlna. Velikost: 12 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0244/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: SPWSH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modely 3401P094, 310IP051, 330IP045, 300IP100 a IP143
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti těkavých organických sloučenin v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. V obou případech hmotnostní spektrometrie odhalila přítomnost dimethyl-fumaranu (DMF), látky používané jako biocidní přípravek. Dimethyl-fumarát je látka, která musí být při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Různá dámskou obuv.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0246/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské kalhoty
 
Značka: TEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění: 204644 0408, čárový kód: 8300394243444
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v pase, přičemž volný konec je vyčníval o více než 140 mm. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž nesmějí volné konce zdrhovadel v prostoru pasu vyčnívat maximálně 140 mm na každém konci, když je oděv otevřen k největší a položený rovné části.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Opatření k nápravě ze strany dovozce, kterou si vyžádaly orgány.

 
Popis:  Kalhoty se dívkami v různých barvách (červené nebo zelené) a velikostech (od 7–8 let do 13–14 let) a dvě vnější přední kapsy v oblasti stehna a dva tkaninové šňůry v prostoru pasu. Složení: 100 % bavlna.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0251/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské boty (sněhové boty)
 
Značka: Caimei
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 126896, kód EAN: 4038967268962
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože černá textilie samotné obsahuje 97 mg/kg amin-4-aminoazobenzenu, která je zakázanou barvivem.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Jeden pár dětských bot (zasněžené boty). Horní část je vyrobena z různých materiálů v různých odstínech šedé. Podšívky a stélky jsou zahrnuty do černé textilie. Je zde i jediné a černé gumové zipy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0254/09       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské boty (dámy do dárek)
 
Značka: AMELIA ZARAGOZA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 820116
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethylfumaranu (DMF) v obuvi a v sáčcích obsažených v obalech. Dimethyl-fumarát je látka, která musí být při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hnědé boty s popruhy. Jedná se o lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0232/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Tvůrčí hraní s barvami – „Vytvořit vznik“, 3-in-1-kosmetika
 
Značka: Creative Play
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5050837034414 Číslo šarže: 1370344 (28CM (L) x 20CM (W)) Mfg.
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože barva žluté barvy obsahuje 175 mg/kg a hořčičná obličej obsahuje 270 mg/kg olova.Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava obsahuje pět nátěrových barev (krémů), pět obličejů (tyčinky) a dva kartáče.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0235/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Kosmetické prostředky pro děti – Happy Hour/Glamor Diamond Cosmetics
 
Značka: Tracy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 21710
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože ještěnka broskvoní (broskvová) a narůžová růžová obsahuje 3 400 mg/kg a 80 mg/kg olova.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kosmetický prostředek obsahující 25 různých přípravků obsahujících 9 prášků, 6 lip ztrát, 6 rtěnky, 1 hřebíček na nehty a různé další výrobky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0237/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Rozsudek týkající se krásy – Beauty Red Rose
 
Značka: Fun & Colors
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  91236/FCO4R033
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti nadměrného obsahu olova v množství 418 mg/kg a 2 540 mg/kg v rtěnky.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jde o krásný případ obsahující oční stínu, masterky a rtěnky.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0248/09       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Vytvořit sadu – Happy Hour Glamnaši značkou Up Set
 
Značka: Kimyon (labelled with Kertoy Ltd. Ballina, Co. Mayo, Ireland)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č.: 21714 Ean: 6940176217144
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje množství olova ve výši 6 800 mg/kg v tmavém zeleném prášku, 2 000 mg/kg v kuratovém prášku a 4 000 mg/kg v oranžovém prášku.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava obsahuje čtyři ztráty na rtech, šest rtěnek, šest laků na nehty, čtyři modře, osm očí a různé příslušenství.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0210/09       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Sky svítilny – Leijuvia Lohtyjä
 
Značka: Inter
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: Článek 7392870361118, článek 36111SF.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože svítilny po spuštění jsou ve vzduchu bez kontroly. Poté je velmi obtížné nebo nemožné vyloučit svítilny, které přicházejí do styku s hořlavým materiálem, např. suchý porost nebo budovy.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svítilna z tenké bílé knihy a palivových článků. Výška svítilny je přibližně 100 cm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0215/09       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ropná lampa – Classic kerosen
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  L-888 AB
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:Příslušník knotu nebrání dětem v přístupu k knotu,Lze ji snadno otevřít jedním pohybem ruky,Světelný zdroj není nepropustný.To by mohlo vést k tomu, že se z nezajištěných ropných lamp vypíšou malé děti.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14059.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Svítilna je vyrobena z měděného kovu s kontejnerem a držákem knotu zhotoveného z kovu. Knot má kovový kryt.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0206/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elite akvárium
 
Značka: Elite Aquatics
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2200 tangenciular
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože horní okraj tabulky může být z uzavřeného prostoru odstraněn ručně, aby byl umožněn přístup k elektrickému připojení vnitřních kabelů a síťového napětí. Tato spojení jsou považována za nepřiměřená vzhledem k tomu, že mohou být v závislosti na tažnosti oddělena a umožňují přístup k živým částem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Akvária pro akvária.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0208/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přenosný přehrávač DVD
 
Značka: Höher
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor PDV2038
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru v důsledku chybné funkce baterií, existuje riziko spalování.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů a distributora ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přenosný přehrávač DVD přehrávače s obrazovkou o velikosti 7“. Přehrávače DVD byly prodány po 1. lednu 2006 s pořadovými čísly od: RA07354133 až RA07365172; RA0703039385 až RA0703046744; RA0610350940 až RA0610354624; RA010015177 až RA06010018856; RA0603053862 až RA0603057542; RA06010018857 až RA06010022536.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0209/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Saunový pás – isoproturon
 
Značka: JOCCA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 3303a, čárový kód: 8436020383038
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení, protože povrch pásu dosahuje při běžném provozu teplotu 70 °C, což přesahuje maximální povolenou teplotu 60 °C.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Modrý saunový pás se žlutým spínačem ovládání. Obal je žlutý a žlutý karton, jehož přední část obsahuje fotografii a různá prohlášení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0224/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Mikrotelevizní anténa se zesilovačem (VHF)
 
Značka: C.A.D.S.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YTWY-9605
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— rozměry vidlice se výrazně liší od požadavku, je elektrická síla mezi živými a přístupnými částmi nevyhovující, a proto dochází k přelití při nižším napětí, než je požadováno,Plocha jádra průřezu je mnohem menší (< 0,1 mm²), než je požadovaná plocha 0,5 mm²,Kotevní úchyt na vstupu do elektrické rozvodné šňůry je v souladu s požadavky, takže vodiče síťového přívodu a transformátoru mohou být přístupné a přístupné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je vyroben z černého plastu. Dvě teleskopické VHF antény, které lze přemísťovat odděleně, jsou upevněny na základně. Červená světelná světel LED, která jsou v provozu. Přístroj je dodáván se zásuvkou IEC (délka šňůry: 88 cm). Hlavní složky: zástrčka („2.5 A 250 V“); přívodní síť z elektrorozvodné sítě („PVC JULV YIXI JUEYUAN DIANXIAN DIANXIAN RVVB 300/500V“); transformátoru bez označení; deska plošných spojů bez označení; výstupní kabel („COXIAL CABLE 3C2V 75 OHG“), výstupní zástrčka bez označení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0233/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Mobilní konvektory
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BH-2000E blanc, EAN13: 3999991175262/3999991143193
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru.
Nahlášené incidenty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chladič, 2000 W. Všechny odkazy jsou uvedeny na výrobku v blízkosti výstupního kabelu a na jeho obalu (vedle čárového kódu).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0253/09       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přísada k prevenci vhášecí vlasů
 
Značka: GUANG MING
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RCT-528, čárový kód: 6925979788505
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Rozměry vidlice jsou výrazně menší než požadavek,— z důvodu nedostatečné izolace mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi může dojít k přeskoku při nižším napětí.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Vlasový železo sestávající ze dvou symetrických dílů s topnými topidly, crop spínače a diskem (LED). Technické parametry: 220 V 50 Hz; 100 W, 120–200 °C
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2009 - 6