Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 44 ( Zveřejněno: 02/11/2018)
Bylo aktualizováno oznámení A12/1511/18 od zprávu2018–042, aby se změnil název, typ a model.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1612/18       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Vodní obuv
 
Značka: Aqua Sphere
 
Název: Beachwalker XP
 
Typ/číslo modelu:  Černá/stříbrná
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:PO # 16000441 EAN:8032621391733, 8032621391740, 8032621391757, 8032621391764, 8032621391771, 8032621391788, 8032621391795, 8032621391801
 
Druh rizika:  Chemické
 
Obuv obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) benzo [a] anthracen (naměřená hodnota 2,4 mg/kg), chrysen (naměřená hodnota 1,2 mg/kg) a benzo (e) pyren (naměřená hodnota 1,3 mg/kg).
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou absorbovány prostřednictvím kontaktu s kůží.Tyto PAU jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Černostříbrná vodní obuv;žádný obal.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1606/18       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: CP
 
Název: 3in 1 LASER & LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  Č.:15441/101240
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový paprsek je příliš silný.
Přímé sledování laserového paprsku může způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Laserový ukazatel s diodami vyzařujícími světlo (LED) a karbárem.Velikost produktu:7,55 cm balení:k prodeji v výstavní schránce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1615/18       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: ZK
 
Název: 2 Function Laser & LED Light with Carabiner Clip
 
Typ/číslo modelu:  K-9110
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  786311428893
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový paprsek je příliš silný.
Přímé sledování laserového paprsku může způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Laserový ukazatel s diodami vyzařujícími světlo (LED) a karbárem.Velikost produktu:6,72 cm.Balení:prodáno jednotlivě ze zobrazovací jednotky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1616/18       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FX686
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  20710415
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový paprsek je příliš silný.
Přímé sledování laserového paprsku může způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Laserový ukazatel ve tvaru válce.Balení:utěsnitelné plastové pytle.Velikost produktu:13,3 cm
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1608/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: E-class
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0501 * 29–33, e1 * 2007/46 * 1560 * 02–07;typy:212, R1ES
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 11. října 2016 do 11. ledna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Obsluha činného povrchu kapoty může být vadná z důvodu nesprávného umístění hadice snímače na přední nárazníku.
V případě srážky s pěší by byl chodec zjištěn a aktivní kryt není aktivován.To by mohlo zvýšit potenciální riziko zranění chodců.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:8891135
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Polsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1610/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Infiniti
 
Název: Q30, QX30
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:e 11 * 2007/46 * 2977;Typ:POLOLETÍ 15
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 18.8.2015 až 15.1.2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Popis v uživatelské příručce uzamčení dětských dveří pro zadní dveře neuvádí správně uzamčené a odblokované polohy.
To by mohlo vést k tomu, že uživatel bezděčně deaktivuje bezpečnostní prvek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:PG8B3
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Lucembursko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1621/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: CLA, B-class
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0470 * 19–20Typ:245 G
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 10. ledna 2018 do 14. února 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kalibrace systému pro zařazení cestujících do sedadla pro cestující nemusí být přiměřená.
V důsledku toho nesmí instalace dětských sedaček deaktivovat airbag cestujícího, jak je požadováno.V případě nehody by tedy mohl být nasazen airbag cestujícího.To by mohlo zvýšit riziko zranění dítěte v dětské sedačce směřující dozadu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:9192047
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Lucembursko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1622/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Lexus
 
Název: GS350, GS450h, IS350C, IS350
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:jednotlivé schválení;typ L10 a), S19 (a), HL10 (a), HS19 (a), XE2 (a)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 27.5.2005 až 24.12.2014.
 
Druh rizika:  Požár
 
Trhlina v hradítko přívodu paliva může vést k úniku paliva.
Únik paliva v blízkosti zdroje vznícení může zvýšit riziko požáru vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil podle Lexus storno kód 18SMD-054.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1624/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Volvo
 
Název: XC40
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E9 * 2007/46 * 3146 * 03;typ:X
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 6.7.2018 až 9.8.2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku nesprávné montáže se může brzdový pedál posunout z polohy.
Mohlo by to vést k selhání brzd.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:R59899
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1631/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: C-HR
 
Typ/číslo modelu:  C-HR TMMT MY2018//NGX10, NGX50, ZGX10, ZYX10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v období od 18. června 2018 do 28. srpna 2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pohybové šrouby ponechávající ložiska kol na postarém portu zadní nápravy nesmějí být dostatečně utaženy a mohou být uvolněné.
V důsledku toho se mohou šrouby během používání vozidla oddělit.Pokud k tomu dojde během rotace kol, mohou mít vliv na prvky brzdového systému na zadní nápravě nebo mohou způsobit oddělení kol pro oddělení kol.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1607/18       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Dětské strážní služby
 
Značka: neznámý
 
Název: Lovely Cartoon Unisex Quartz Sports Kids Wrist Wat
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Prostor pro baterie může být snadno otevřen bez použití jakýchkoli nástrojů a knoflíkové články uvnitř snadno přístupné.
Dítě je může vkládat do úst a nechat je svléknout, což způsobuje dušení nebo poškození gastrointestinálního traktu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstranění produktů z platformy Wish (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Orgán, který spotřebitele varuje před rizikem

 
Popis:  Dětské strážní služby.Balené v čirém plastu, bez označení.Výrobek byl prodáván online (např. na Wish market).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1579/18       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle pro děti
 
Značka: FLEXA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzory č. 82–10020–1/-40, 82–10051–1/-40, 82–10052–1/-40
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5706459060217
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Vysoká židle je nestabilní a zádržný systém je nedostatečný.
Pokud se malé dítě leví do boku vysoké židle, mohlo by dojít k převrácení, které by mohlo způsobit zranění.Pokud rozkrokový popruh není připevněn, může se dítě také dostat do čela mezi tárou a sedadlem.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Vysoká židle pro děti je vyrobena ze dřeva a z polymeru.Předem vybavená zádržný systém s pasem/rozkrokem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Kypr, Dánsko, Estonsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1605/18       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní
 
Značka: Bieco
 
Název: Schnullerhalter
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:23021029, odkaz:23021862
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:4005544218627, Ean:4005544210294
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Končetiny výrobku vyčnívají dozadu.
Dítě by mohlo v ústech vyčnívat do vyčnívající části, což by mohlo zablokovat dýchací cesty a způsobit dušení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Sůl s nosnými dřevěnými korálkami.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1618/18       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Hnízdící hnízda
 
Značka: BabyDan
 
Název: Cuddle Nest Ergo
 
Typ/číslo modelu:  Cuddle Nepo
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1338–2920 = 5705548035709.1338–7820 = 57055480357091339–00 = 5705548035716
 
Druh rizika:  Udušení
 
Klínový tvar obou stran a spodní okraj hnízdního hnízda tvoří klín.
Pokud dítě hlavu otáčí, může uvíznout mezi stranou a dnem hnízdního hnízda, což vede k udušení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Hnízdící hnízda, která mohou být použita také jako brašna na přenášení dítěte.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1604/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hračkovitá hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Cute Animal Design Wooden Toy Rattle
 
Typ/číslo modelu:  katarální horečka ovcí:(E08.4.05) 5259028.67, pomerančníku:(E08.4.05) 5259028.89, červeného skotu:(E08.4.05) 5259028.35
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  katarální horečka ovcí:19022013776157, pomerančovníku:19022013776157, červeného skotu:19022013776157
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Uši a hlava horní části chrastítka se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.Velikost a tvar chrastítka může rovněž způsobit dušení.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstranění produktů z platformy Wish (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Orgán, který spotřebitele varuje před rizikem

 
Popis:  Dřevěná lakovina s zvonem.Prodáván v jasném plastovém sáčku bez označení.Produkt byl prodáván na internetu, zejména na internetových stránkách Wish.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1609/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: neznámý
 
Název: Barrel-o-slime
 
Typ/číslo modelu:  205AO1791 LG DOVOZTS, CY-0052753 CHYK Sarl, LG 9018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  541324709164
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace boru z hračky slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota:až do 4 263 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Hračka – v lepenkové krabici obsahující 12 jednotek (2 modrá, 2 červená, 2 fialová, 2 zelená, 2 černá, 2 žlutá) nebo 24 jednotek (4 modrá, 8 žlutá, 6 červená, 6 zelená)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1617/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Princess Catherine Doll
 
Typ/číslo modelu:  Č. 3011, MH1014040
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8418810140403
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 26 % hmotnostních).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová panenka (velká přibližně 30 cm) s dlouhými vlasy a oblékem, k dispozici v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1619/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plavkovití
 
Značka: Funny Baby Toys
 
Název: Grzechotka
 
Typ/číslo modelu:  U906 T
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901811106446
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Hračka má ostré hrany.
Pokud dítě hraje s výrobkem, může způsobit jejich řezné rány.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plaze v tvaru kachna s připevněným štítkem v plastovém sáčku s připevněným štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1620/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Mermaid Story
 
Typ/číslo modelu:  02014G
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7460801008484
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plast hlavy doll (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:26 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastová mermaiová panenka, doprovázená malým plastovým kartáčem.Balený ve blistru z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1623/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská hraèka na hraèkách
 
Značka: KIG
 
Název: Police, City Heros
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 301/4226
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ŠARŽE:19 233 EUR;4250052690001
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky mohou být snadno odděleny od projektilů.
Pokud dítě dosáhne projektilu do úst, přísavka se může oddělit a bránit dýchacích cestách.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Dětská hračka jako hračky, s projektily, s projektily s přísavkami, poutací, odznak apod.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1625/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: Liniex ApS
 
Název: Squeezy buddies
 
Typ/číslo modelu:  želva;171209
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5713396500553
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje látky N, N-dimethylformamid, N, N-dimethylaminoethanol, cyklohexanon, triethylendiamin, bis (2- (dimethylamino) ethyl) ether a 1,1,4,7,7-pentamethyl-diethylentriamin.
Existuje riziko podráždění očí a sliznic a poškození jater.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor, Dovozce)

 
Popis:  Spustitelná hračka (squishy) v podobě žluté želva zabalená v umělohmotném pytli.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1626/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: Liniex ApS
 
Název: Squeezy Buddies
 
Typ/číslo modelu:  Pommes fobes;50056
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5713396500560
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje látky N, N-dimethylformamid, N, N-dimethylaminoethanol, cyklohexanon, triethylendiamin, bis (2- (dimethylamino) ethyl) ether a 1,1,4,7,7-pentamethyl-diethylentriamin.
Existuje riziko podráždění očí a sliznic a poškození jater.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor, Dovozce, Vývozce)

 
Popis:  Košťálová hračka (squishan), ve tvaru hranolků zabalených do plastového sáčku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1627/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: Hui Chen
 
Název: Squishy
 
Typ/číslo modelu:  865–805
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6920182148052
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje látky N, N-dimethylformamid, cyklohexanethylendiamin, 1,1,4,7,7-pentamethyl-diethylendiamin a xyleny.
Existuje riziko podráždění očí a sliznic, poškození jater a účinků na nervový systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor, Dovozce)

 
Popis:  Hutní hračka (squishy) ve tvaru kočky s rybami, zabalená v plastovém sáčku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1628/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Squishy, icecream
 
Typ/číslo modelu:  802708–34
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje látky dimethylformamid, aminoethanol, cyklohexanon, triethylendiamin a bis (2- (dimethylamino) ethyl) ether.
Existuje riziko podráždění očí a sliznic a poškození jater.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Stlačená zmrzlina (squishy), zabalená v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1629/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Squishy, orange cat burger
 
Typ/číslo modelu:  802708–38
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5707955029531
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje látky N, N-dimethylformamid, N, N-dimethylaminoethanol, cyklohexanon a triethylendiamin.
Existuje riziko podráždění očí a sliznic a poškození jater.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Odpařovací hračka (squishy) ve tvaru oranžového bureru s požičkou kočky, zabalená v umělohmotném pytli.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1630/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: ORB
 
Název: Soft'n Slo Squishies
 
Typ/číslo modelu:  Dout;51501–00-R0 2321729
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje látky N, N-dimethylformamid, N, N-dimethylaminoethanol, cyklohexanon, triethylendiamin, bis (2- (dimethylamino) ethyl) ether a 1,1,4,7,7-pentamethyl-diethylentriamin.
Existuje riziko podráždění očí a sliznic, jakož i poškození jater.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Spustitelná hradla (squishy) ve tvaru těsta, která je na ní chována hmyzem, zabalená v umělohmotném pytli.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1632/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: Hui Chen
 
Název: Squishy, Fox
 
Typ/číslo modelu:  862–802
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6920182148021
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje látky dimethylformamid, aminoethanol, cyklohexanon, triethylendiamin a bis (2- (dimethylamino) ethyl) ether.
Existuje riziko podráždění očí a sliznic a poškození jater.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor, Dovozce)

 
Popis:  Odpařovací hračka v podobě lišky, která je zabalena do průhledného plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1633/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: Coppenrath Verlag
 
Název: Furzschleim/ Farting putty
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4029753141095
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z přístroje jako slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota až do 6 799 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Putoš (světle zelená), gelová hmotnost v plastové krabičce, pokrytá bezbarvým plastovým filmem.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1634/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: Amigazone
 
Název: Jumbo Sheep
 
Typ/číslo modelu:  SCY 80105105
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje látky dimethylformamid, cyklohexanon, triethylendiamin a 1,1,4,7,7-pentamethyl-diethylentriamin a xyleny.
Existuje riziko podráždění očí a sliznic, poškození jater a účinků na nervový systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Seznam produktů byl odstraněn z internetového tržiště, Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka, která má podobu jehněčího, a je zabalena do plastu.Výrobek se prodává online (zejména prostřednictvím WISH).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1635/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: Dingxu’s store
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  894968 H11–02–34–1 61
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje látky N, N-dimethylformamid, N, N-dimethylaminoethanol, cyklohexanon a triethylendiamin.
Existuje riziko podráždění očí a sliznic a poškození jater.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Seznam produktů byl odstraněn z internetového tržiště, Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odpařovací hračka (squishy) ve tvaru burger s čelem kočky, zabalená v umělohmotném pytli.Produkt byl prodáván na internetu (zejména prostřednictvím Wish).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1636/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: Good Buy Mall
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LI70801007
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje látky N, N-dimethylformamid, N, N-dimethylaminoethanol, cyklohexanon a triethylendiamin.
Existuje riziko podráždění očí a sliznic a poškození jater.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Seznam produktů byl odstraněn z internetového tržiště, Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svázaná hračka (squishy) v tvaru kuželu s ledem na obličej, zabalený do plastu v pytli. výrobek byl prodáván na internetu (zejména prostřednictvím Wish).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1599/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Zhuzhu Rabbit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek má šňůry na stažení v oblasti krku.
Stahovací šňůry se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede k uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstranění seznamu výrobků z platformy Wish. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Orgán, který spotřebitele varuje před rizikem

 
Popis:  Polokošile dětí a šortky.Výrobek byl prodáván na internetu (např. na světovém trhu).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1600/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Pleťové masky
 
Značka: Aztec Secret Health and Beauty
 
Název: Indian Healing Clay
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  data skončení platnosti platnosti 06/2020 a 03/2020
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Celkový počet aerobních bakterií (měřené množství do 3600 cfu/g) a úroveň plísní v produktu je příliš vysoká.
Při použití na poškozenou kůži nebo v případě styku s očima může výrobek způsobit infekci nebo podráždění.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Seznam výrobků byl odstraněn z internetových stránek společnosti Amazon. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zničení výrobku

 
Popis:  Plastová jar obsahující hliněnou masku.Produkt byl prodáván online (např. prostřednictvím společnosti Amazon a eBay).
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1601/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barva na vlasy
 
Značka: Bigen Hoyu
 
Název: Permanent Powder Hair Colour
 
Typ/číslo modelu:  58 Oriental Black
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0622 7 A 4 987205 905599
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje příliš 1,4-fenylendiamin (naměřená hodnota:až 10 % hmotnostních) a s nedostatečnými spojovacími prostředky.
Rozpojené p-fenylendiamin jsou extrémně silný senzibilizátor kůže a mohou vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Šedý prášek k barvení vlasů v tištěné plastové láhvi se šroubovacím uzávěrem.V tištěné lepenkové krabici prodávanou v příbalové informaci.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1602/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barva na vlasy
 
Značka: Bigen Hoyu
 
Název: Permanent Powder Hair Colour
 
Typ/číslo modelu:  48 Dark Čstmatice
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  098 1 A 4 987205 905483
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje příliš 1,4-fenylendiamin a toluen-2,5-diamin-sulfát (naměřené hodnoty:až 4,9 % a 4,2 % hmotnosti) a nedostatečné spojovací činidlo.
Rozpojené p-fenylendiamin a toluen-2,5-diamin-sulfát jsou vysoce potentní senzibilizátory kůže a mohou vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Šedý prášek k barvení vlasů tmavě hnědé, v tištěné plastové láhvi se šroubovacím uzávěrem.V tištěné lepenkové krabici prodávanou v příbalové informaci.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1603/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zvlhčující smetana/gel
 
Značka: Bust Size
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 607 013 230 729 EUR;Číslo šarže: 031848
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na etiketě je uvedeno, že přípravek obsahuje methylisothiazolinone (MI) a methylchloroisothiazolinone (MCI).
Mi a MCI jsou senzibilizující látky a mohou vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u senzibilizovaných osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Navlhčená smetana/gel pro oblast prsa v bílé/modré/červené 30 ml plastové trubici, která se dodává v bílé/modré/červené lepenkové krabici.
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1614/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přípravky pro barvení vlasů
 
Značka: Henné Souad
 
Název: Light Red
 
Typ/číslo modelu:  Číslo přípravku:2213.300
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:Kód K1367:3289070103003
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek je mikrobiologicky kontaminován pomocí mezofilních aerobních bakterií, kvasinek a plísní (měřené hodnoty:77,000 KTJ/g pro mesofylové aerobní bakterie a 9,000 KTJ/g pro kvasinky a plísně).
Při použití na poškozenou kůži nebo v případě kontaktu s očima může výrobek způsobit infekci nebo podráždění.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Barva na vlasy se nachází v modrém poli se žlutým světlem a červeným písmem.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1611/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické žiletky
 
Značka: BOLI Razor
 
Název: Technology Quality Life
 
Typ/číslo modelu:  RSCW-6008
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  29181777792
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Při připojování/odposlouchávání zásuvky do elektrické sítě jsou přístupné části.
To by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Hnědé a stříbřené pánské, žiletky.K výrobku je připojena 2kolíková zástrčka bez kabelu (tato zástrčka je připojena přímo na holicí).Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1613/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické žiletky
 
Značka: NO ONE
 
Název: Your Best Choice
 
Typ/číslo modelu:  RSCW-V2/ZL201130129600.5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  29181777792
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Při připojování/odposlouchávání zásuvky jsou živé části přístupné.
To by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Pánské (hutní) pracující v případě hnědé kůže.K výrobku je připojena 2kolíková zástrčka bez kabelu (zástrčka je připojena přímo na holicí).Obal je hnědá lepenková krabička.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 44