Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 40 ( Zveřejněno: 05/10/2018)
Oznámení A11/0049/14 zveřejněné ve zprávě 20–2014 ze dne 23. května 2014 bylo na žádost oznamujícího orgánu staženo v návaznosti na rozsudek Tribunálu ve věci T-474/15

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1458/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: neznámý
 
Název: Skull Stud Earrings Jewelry Halloween
 
Typ/číslo modelu:  04655397
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Náušnice obsahují kadmium (naměřená hodnota:71 % hmotnosti).
Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Klenoty.„Skull-tvaru“, mosazi barevné, s malými náušnicemi z nábílků.Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1457/18       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Tlaková sporáka
 
Značka: ARTHUR MARTIN
 
Název: Clic Clac Set Autocuiseur poignées rabattable
 
Typ/číslo modelu:  AM2240 4 litryAM2240 7 litry
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3508510022552
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Víko tlakové sporáky je možné otevřít pod tlakem a tlaková sporáka se může deformovat.
Uživatel by mohl utrpět popáleniny z páry, nebo může unikat z kapaliny a zhasnout plamen.V důsledku toho by mohl být uvolněn zemní plyn.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních a příslušné evropské normy EN12778.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Zničení výrobku

 
Popis:  Tlakové hrnce pro domácnost prodávané jako sada se 4 a 7 litru.Totéž platí pro oba subjekty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1471/18       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: JD
 
Název: 2 in 1 LASER & LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  PODNIKU SIN.2016908
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový paprsek je příliš silný.
Přímé sledování laserového paprsku může způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Laserový ukazatel s osvětlením LED a klíčovým řetězcem.Balení:zobrazit pole.Velikost produktu:přibližně 6,1 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1472/18       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: LASER & LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  ZL 2008 3028 7657.6;2006 2004 1106.7 ZL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový paprsek je příliš silný.
Přímé sledování laserového paprsku může způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Laserový ukazatel s diodami vyzařujícími světlo (LED) a karbárem.Balení:několik kusů v okénku s displejem.Velikost produktu:7,7 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1473/18       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: QD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový paprsek je příliš silný.
Přímé sledování laserového paprsku může způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Laserový ukazatel s diodami vyzařujícími světlo (LED) a karbárem.Výrobek se prodává bez obalu.Velikost produktu:7,3 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1436/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: Gilbert
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  47384
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7392248473849
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace objímky je nedostatečná a korkové ukotvení není dostatečné.
Uživatel tedy může mít přístup k živým částem, které jsou elektrickým šokem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Stolní lampa ve tvaru kočky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1440/18       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Dělič kulatiny
 
Značka: Timco Tools
 
Název: Pikahalkomakone 7 Ton / 51cm
 
Typ/číslo modelu:  WP-7N
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ochranný spínač ve dvou rukou nefunguje správně.
Uživatel by mohl rozdělte rozbočovač s druhou rukou/paží v trajektorii tlakového štítku nebo v blízkosti klínu, čímž by se zvýšilo riziko zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 609–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Elektrický kinetický štípač elektrické energie s silou 7 tun.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1443/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Ampera-e
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E13 * 2007/46 * 1777 * 00 – * 05;Typ:1G0F
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 27. června 2016 do 31. srpna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Během montáže může cizí předmět spadnout do horního pouzdra sloupku řízení.
V důsledku toho může sloupek řízení zablokovat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:E18–180146
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1444/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Cadillac
 
Název: CT6
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E13 * 2007/46 * 1650 * 00–05;Typ:O1SL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou i vozidla vyrobená v letech 2016 až 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Adhezivní zbytky na montážních konzolech ISOFIX mohou zabránit tomu, aby bylo dětské sedadlo správně nainstalováno.
V důsledku toho nelze zaručit ochranu dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:18228EU
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1447/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: E-class, CLS, AMG GT
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0501 * 31, 35 * 1, e1560 * 2007/46 * 05 * 08 – * 1, e1818 * 2007/46 * 00 * 01 – *;Typy:212, R1ES, R1ECLS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od dubna 2017 do června 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kalibrace systému klasifikace cestujících pro sedadlo pro cestující nefunguje správně.
Pokud je dítě umístěno na sedadle pro cestující, nemusí být airbag deaktivován a mohl by být nasazen v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:9192046
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Lucembursko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1448/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: GLE, GLS
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2007/46 * 0598 * 23–24, e1 * 2007/46 * 0826 * 11–12 Typy:166, 166 AMG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od dubna 2018 do června 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Písty na posuvných válečcích na zadní nápravě jsou nedostatečné.
To může vést ke snížení brzdného účinku nebo selhání obvodu zadní brzdy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:4292034
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Lucembursko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1460/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Range Rover, Range Rover Sport, Discovery
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:Rozsah Rover:E 11 * 2007/46 * 0649;Oblast Rover Sport:E 11 * 2007/46 * 0909;Objevy:E 11 * 19/2011 * 249/2012 * 1247 * 01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 13/11/2017 a 17/03/2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Samosprávná funkce nouzového brzdění nesmí být aktivována, aniž by byl řidič informován o výstraze.
Existuje zvýšené riziko úrazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:Číslo N227, 1. vydání
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Německo, Island, Polsko, Rumunsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1461/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: Outlander, Outlander PHEV
 
Typ/číslo modelu:  Amlanderlanding (GF0W)Pasivní PHEV (GG2W), čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0406 * 26,E1 * 2001/116 * 0406 * 25, e1 * 2001/116 * 0406 * 24, e1 * 2001/116 * 0406 * 23
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:— Ohnilanový (GF0W):2014,5–2016,5— Ex-lander PHEV (GG2W):2015–2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
Systém uzamčení dveří v zámku dveří nemusí fungovat správně při vysokých teplotách.
Výsledkem je, že dveře nemusí být uzamčeny řádně a mohly by se otevřít, když se vozidlo pohybuje.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:ENL-18–020-SR
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1462/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: Outlander, Outlander PHEV, Lancer,Lancer Sportback
 
Typ/číslo modelu:  Amlanderlanding (GF0W)Jihozápadní PHEV (GG2W)Lancer (CY0A)Lancer Sportback (CXL0A), číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0441, e19 * 2001/116 * 1, e0441 * 2001/116 * 20, e1 * 2001/116 * 0406, e22 * 2001/116 * 1, e0406 * 2001/116 * 25, e1 * 2001/116 * 0406, e24 * 2001/116 * 1, e0406 * 26 * 1, e0406 * 2001/116 * 21 * 1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:— Ohnilanový (GF0W):2014,5–2017— Ex-lander PHEV (GG2W):2014,5–2016— Lancer (CY0A):2015–2016— Lancer Sports (CXL0A):2015–2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
Abnormálně se může ohřívat řídící relé motoru (ECU) nebo regulátor ventilů.
V důsledku toho se motor může při řízení přetažení zastavit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:ENL-18–021-SR
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Finsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1464/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Tiguan Allspace
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2001/116 * 0450 * 33;Typ:5O S. Š.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 15.1.2018 až 14.3.2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spodní oko u zařízení k tlumení nárazů končících zadní plynem může být nesprávně svařované.
V důsledku toho může dojít k uvolnění tlumiče nárazového nárazu na zadní nápravu a může ovlivnit manipulaci s vozidlem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:42I8
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1465/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep
 
Název: Compass
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E11 * 2007/46 * 4037 * 02;Typ:MX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 12. ledna 2018 do 21. ledna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k nedostatečnému svaření se může příčná ovládací část paže přerušit.
To by mohlo vést ke ztrátě stability při řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód kopírovacího zařízení:U42
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Estonsko, Lucembursko, Polsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1466/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep
 
Název: Compass
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E11 * 2007/46 * 4037 * 01;Typ:MX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 15. prosince 2016 do 26. října 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Elektrická zapojení denních svítilen jsou nedostatečná a řidič si může vyřadit z činnosti.
V důsledku toho může být snížena viditelnost vozidla a jeho identifikace jinými řidiči.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:T77
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1468/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: EcoSport
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu e9 ^ 2007/46 * 0092 * 17
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 02/05/2017 a 10/06/2017
 
Druh rizika:  Úraz
 
Svar nižší kontroly nesmí být správně svařován.
V důsledku toho může sestava předního kola zasáhnout oblouk kola, což způsobuje zablokování předního kola, což má za následek ztrátu ovládacího prvku řízení a hnací síly.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Irsko, Rumunsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1441/18       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Tag pro zavazadla
 
Značka: neznámý
 
Název: Luggage tag, Smiley
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5037200041699
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje olovo (naměřená hodnota:0,5 %).Vystavení olovu je škodlivé pro lidské zdraví.Obsahuje rovněž di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 7,4 % hmotnostních).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Příznak zavazadlového zavazadlového prostoru v materiálu z PVC
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1437/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Charm Girl - Friend
 
Typ/číslo modelu:  Č. 6623
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290509051978
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:20,1 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Panenku z plastu s příslušenstvím v lepenkové krabici s průhledným krytem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1438/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Sweet Love
 
Typ/číslo modelu:  Č. 669
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5291410115278
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na plastový materiál hlavy panenky (2-ethylhexyl) bis (-ethylhexyl) -ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota)9,9 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dětská panenka v růžové plastové koupací vany.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1439/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Happy Girl
 
Typ/číslo modelu:  Č. 5558
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:19,8 % hmotnostních, di-butyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota:0,9 % hmotnostních) a diisononylftalát (DINP) (naměřená hodnota:13,3 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému nebo játrech.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová panenka ve zformované lepenkové krabičce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1442/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Meume ffancycle
 
Značka: neznámý
 
Název: DRAGON
 
Typ/číslo modelu:  Článek:88067
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3613600062353
 
Druh rizika:  Chemické
 
Oranžová textilie jízy obsahuje látku zpomalující hoření tris (1,3-dichlor-2-propyl) fosfát (TDCP) (naměřená hodnota do 21 mg/kg).
Zpomalovač hoření může být pro děti škodlivý vzhledem k jeho karcinogenním vlastnostem a akutní toxicitě.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Fanacyl obkroje v podobě modrého dragon s oranžovými křídly prodaný v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1445/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenku z plastu s příslušenstvím
 
Značka: neznámý
 
Název: Beauty New Series
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na plastový materiál hlavy panenky (2-ethylhexyl) bis (-ethylhexyl) -ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota)28,3 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu, Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka s odnímatelnou plastovou hlavou a příslušenstvím (cyklistická přilba, dvě další šaty) v barvicích lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1446/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: plüss figura
 
Typ/číslo modelu:  Č.: 0827/1400146
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8009214001461
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oči a nos mohou snadno oddělit od měkké hračky a vytvářet tak malé části.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Červený plusový monkey s brýlemi a platový pojivo.Výrobek se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1454/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky koloběžky
 
Značka: Big
 
Název: roller
 
Typ/číslo modelu:  ART.800056868
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4004943568685
 
Druh rizika:  Úraz
 
Volant se může oddělit během jízdy na skútru.
V důsledku toho by mohlo dojít k poklesu a zranění dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Zelený a modrý, plast, čtyřkolové koloběžky.Koloběžka se balí do lepenkové krabice.Maximální únosnost:20 kg
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1455/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky koloběžky
 
Značka: REGIO JATEK
 
Název: lábbal hajtható kismotor
 
Typ/číslo modelu:  Článek 3743
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4823037603473
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sloupcem řízení se může zlomit během jízdy koloběžek.
V důsledku toho by dítě mohlo spadnout a zranit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Na čtyřkolové, plastové skútru napodobující hadici zeleného a oranžového barvy se sklopným sloupkem řízení.
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1456/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky koloběžky
 
Značka: neznámý
 
Název: SCOOTER
 
Typ/číslo modelu:  A5716-BH-J-006–010 (na štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5160855320083
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sloupek řízení není dostatečně odolný vůči zatížení a může deformovat.Kromě toho je přední kolo příliš malé a mohlo uvíznout v otvorů na zemi.
To by mohlo vést k tomu, že dítě přijde o rovnováhu a zanikne, což by mohlo vést ke zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Skládací, dvoukolový, kovový skútr s výškově nastavitelným řídítkem, zdobený s čísly sdělovače.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1459/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Squishes - Slow Rising Scented Squishy
 
Typ/číslo modelu:  Bod 67887
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5053944678878
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Vzhledem ke své formě, barvě, vzhledu a velikosti může být výrobek mylně považován za potravinu a vnější obaly z plastu jsou příliš tenké a příliš velké.
Malé části se mohou snadno oddělit od výrobku, což může vést děti k jejich vkládání do úst a sytiče.Pokud by dítě sneslo s obalem, plast by se mohl vztahovat na ústa a nos a zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o výrobcích napodobujících potraviny a směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Košťálová hračka (squishry) má tvar bochníku, je narůžovělý a s plnicím růžovým zábrusem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1463/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plusová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Plüss kabala figurák
 
Typ/číslo modelu:  A-20089
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6956520200892
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oči, nos a přísavka pro odsávání mohou snadno oddělit od hračky a vytvářet malé části.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Plyšovaný medvídek (vysoký přibližně 20 cm) s přísavkou připevněnou za kordu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1474/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na hračce
 
Značka: Scratch Europe
 
Název: Ella
 
Typ/číslo modelu:  6181009
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:22154121601045Kód:5414561810094
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Otočný knoflík je na zadní straně psí pro přehrávání hudby.
Dítě by ho mohlo vkládat do úst a kriticky se k němu zapojit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dřevěná poutavá hračka, ve tvaru psa, s bílým tělem a růžovou a ocas.Pes si může přehrávat hudbu a má zvonek na krku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1449/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Modern Ocean
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  04110098ČLÁNEK: CR1914
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2500000050602
 
Druh rizika:  Úraz
 
Na zadní straně oděvu jsou šňůry svázány.
Tyto šňůry mohou uvíznout během různých aktivit dítěte a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Modrý a bílý proužek pruhovaný pro 12leté dívky, včetně funkčních šňůr, ke svázání na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1450/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Hello Bikini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  04110003Č. článku:HELLO-036
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2500000049651
 
Druh rizika:  Úraz
 
Na zadní straně oděvu jsou šňůry svázány.
Tyto šňůry mohou uvíznout během různých aktivit dítěte a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Biokini ve světle modré, žluté a růžové barvy.Bikiny jsou určeny pro 6leté dívky a na zadní straně mají funkční šňůry, které mají být svázány.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1451/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: VIOLETTA junior
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ARTSON:BB898
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2500000052682
 
Druh rizika:  Úraz
 
Na zadní straně oděvu jsou šňůry svázány.
Tyto šňůry mohou uvíznout během různých aktivit dítěte a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bílý a růžový bikkini pro 11/12 staré dívky, včetně funkčních šňůr, ke svázání na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1452/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské oděvy
 
Značka: YES!DO KIDS Collection Classic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PP3326/18S5B10007
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000280120
 
Druh rizika:  Úraz
 
Na zadní straně oděvu je připevněn ozdobný proužek, který má být svázán.
Stuhy se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dívčí kostýmy a černý bolurovský oděv.Šatna se vyznačuje květinovou obrazkou a stuhy mají být na zadní straně svázány.Šaty jsou určeny pro dívky o délce 18 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1469/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblékání
 
Značka: RNS RONIS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní nosorožci lze snadno oddělit, a tím vytvářet malé části.
Malé děti mohou dostat malé části do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Oblek pro děti bez rukávů oblek s malými dekorativní nosorožci přilepenou na přední straně.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1470/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblékání
 
Značka: Baby Dji
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Perly na šaty se mohou snadno oddělit a vytvářet tak malé části.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dětské obnožky s ozdobným pásem tvořeným dekorativními květinami a bílými perlami.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1453/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Kožní produkt
 
Značka: Danielle Laroche
 
Název: ANTI STRESS CREAM
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 17A0059, čárový kód 7290101264255
 
Druh rizika:  Chemické
 
Látky methylchloroisothiazolinone (MCI) a methylisothiazolinone (MI) jsou uvedeny ve složkách tohoto přípravku, který se neoplachují.
Mi a MCI jsou senzibilizující látky a mohou vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u senzibilizovaných osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Kosmetický obličej zvlhčený, dodaný v bílé a stříbrné krabičce.
Země původu:  Izrael
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1467/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér na cestníku se zástrčkou
 
Značka: UNITED
 
Název: Universal Travel Adapter
 
Typ/číslo modelu:  UTA1647
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5709884030459
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Do zařízení by mohla být vložena elektrická zástrčka typu Schuk-typu bez připojeného ochranného vodiče.
Uživatel může přijít do styku s živými částmi.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Zničení výrobku

 
Popis:  Pojízdný adaptér ve tvaru krychle (6,2 cm x 4,8 cm x 7,5 cm) má zásuvnou zátku ve Spojeném království (nebo v USA/AUS), která je zajištěna posuvným spínačem, a dále se zástrčkou Euro Euro.Zařízení rovněž obsahuje USB zásuvku (5 V, 1000 mA) a dvě výměnné pojistky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1434/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: MAN
 
Název: TGA, TGS, TGX
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E4 * 2007/46 * 0229 *, e4 * 2007/46 * 0231 *, K681 *, K685 *;typ:L2007.46.00, L2007.46.003, TGA02, TGA03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2001 až 2019.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k omezené životnosti konstrukce se mohou na předních zadních přírubách objevit trhliny.Tyto praskliny by mohly způsobit úplné upevnění ráfku na přední nápravu.
To by mohlo vést ke ztrátě kola na přední nápravu otáčení vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil.Stáhnout kód 6759TR.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Slovensko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1435/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Actros 963, Antos 963, Arocs 964
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č. e1 * 2007/46 * 0726–043Typ: 963–0-A;963–0-B;963–0-C;963–0 – D;963–0-F;963–2-A;963–2-B;963–2-E;963–2-F;963–4-A;963–4-B;963–4-C;963–4 – D;963–4-E;963–4-F;963–7-E;963–8-G;96
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2017 až 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vnější část pluhu čelního kabiny strojvedoucího se může oddělit od vnitřního úseku nebo od vozidla.
V nejhorším případě může vnější část zhoršit nebezpečí úrazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 40
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Island, Slovinsko, Švédsko