Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 39 ( Zveřejněno: 28/09/2018)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1419/18       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovytřešovače koloběžky
 
Značka: REVOE
 
Název: CROSSBOARD 8.5'
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz: 552155
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760256552155
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Napětí výbojky na svorkách napájecí soustavy je příliš vysoké po odpojení od rozvodné sítě. Výrobek není dostatečně odolný vůči vlhkosti.
V důsledku toho by uživatel (ne) připojení napájecí jednotky mohl být elektrickým šokem.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60335–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Černý, elektrický samovyrovnávací skútr (dále jen „vznášedel“).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1383/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Orlob Accessoires
 
Název: Earrings "Spinne"
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 5371
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4260362027282
 
Druh rizika:  Chemické
 
Náušnice obsahují kadmium (naměřená hodnota: 0,025 % hmotnosti).
Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškozovat orgány a může způsobovat rakovinu.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Stříbřitě zabarvené prsteny ve formě pavoňského webu se štípatem, připojeným k části černého kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1396/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Mosaic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A11092 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  (EAN 4748305789652)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek uvolňuje nadměrné množství niklu (naměřená hodnota: 0.67 μg/cm²/týden).
Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://mosaic.andmorefashion.com/toote-tagasikutsumine

 
Popis:  Náušnice připevněné na šedě vyznačenou lepenkovou návěskou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1400/18       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Kuchyňský sifon
 
Značka: MATHON
 
Název: Siphon tout inox
 
Typ/číslo modelu:  Referenční číslo 57398
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3700541206356
 
Druh rizika:  Úraz
 
Při používání může výrobek vybuchnout, tj. vyčnívající kousky vzduchu.
To může uživatele způsobit zranění.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Nerezová ocel, svalová smetana sifon 0.5 L. Výrobek byl prodáván na internetu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1406/18       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel s diodami LED
 
Značka: neznámý
 
Název: LASER & LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  2 v roce 1 LEASER & LED LIGHT, 3, 1, LASER & LED LIGHT LIGHT & cabainer
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6911614894036
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek nemá potřebná varování týkající se jeho použití.
Přímý vstup laserového paprsku do oka může vést k poškození zraku.

Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o označování.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Laserový ukazatel zabudovaný s světlem LED a jedním z klíčových řetězových jednotek. Zařízení má tři ovládací tlačítka napájené z bateriových článků.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1431/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  LED řetízkový řetězec
 
Značka: YS
 
Název: Lampki choinkowe LED
 
Typ/číslo modelu:  1) 304B, 2) 306WW (306ML), 3) 07W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 8401501133044, 2) 8401501113077, 3) 8401501133068
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná a k dispozici mohou být živé části. Navíc není dostatečně odolný vůči vlhkosti.
Může to vést k úrazu elektrickým proudem pro uživatele.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Světelné řetězy s 100, 200 nebo 300 světelnými světly (v závislosti na modelu). Balení: lepenková krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1393/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna
 
Značka: MARKET
 
Název: Lampa
 
Typ/číslo modelu:  Č. POLOŽKY: 140802105
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN: 4008021055005
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace je nedostatečná. Napájecí kabel se navíc může snadno oddělit nebo poškodit, což umožňuje přístup k živým částem.
Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem pro uživatele.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Ponor na lampu, výška přibližně 23 cm, prodáván bez obalu. Štítek připevněný k výrobku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1394/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo
 
Značka: Qiaolian
 
Název: LED Night Lighting
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.: 92032
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8787247920323
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Noční světlo ve formě květu může být lákavé pro děti, které ji mohou považovat za hračku.
Dítě může vztyčit světlo do zásuvky a být elektrickým šokem.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Noční světlo z průhledného plastového materiálu. Při zasunutí do zásuvky vyrábí světelný zdroj vícebarevné světlo. Zabalí se do průhledného blistru s obalem z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1426/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Dětský noční světlo
 
Značka: neznámý
 
Název: Fashion Plastic lamp
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8441780000279
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Světlo postrádá zařízení SMELV (nízkonapěťová zařízení) a uzemnění a izolace je nedostatečná.
V důsledku toho se přípravek 240V ze sítě dodává na produkt a živé části jsou přístupné. Zařízení lze připojit k elektrické síti bez uzemnění, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Noční světlo s kreslenými postavami na stínu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1381/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Suzuki
 
Název: DL250
 
Typ/číslo modelu:  Typy: WDS0; ES schválení typu: E4 * 168/2013 * 00069 * 01;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená část je hlavním stojanem pro model Suzuki DL250, vyrobený před 16. únorem 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Montážní vložky do vrchního pouzdra nemusí být dostatečně pevné.
V důsledku toho by se vedoucí pracovník mohl zlomit a první případ spadl na silnici, což brzdí provoz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1382/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: C-class, E-class
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu: E1 * 2001/116 * 0431 * 46, e1 * 2007/46 * 1666 * 06; typy: 205 A 238
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou i vozidla vyrobená v březnu 2018.
 
Druh rizika:  Požár
 
Kryt dolního úseku motoru postrádá potřebnou levou mezeru výfukového systému.
Výsledkem je, že teploty výfukového systému, které jsou výsledkem provozu při plném zatížení, by mohly vést k tomu, že pokryjí požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z trhu podniku: 6290150
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1385/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: GL, GLE, GLS, ML
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu: E1 * 2007/46 * 0598 * 01–19, e1 * 2007/46 * 0826 * 02–07; typy: 166, 166 AMG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od listopadu 2010 do června 2016.
 
Druh rizika:  Požár
 
Uzávěr rezervoáru Active Curve pro olej nebrání úniku oleje.
Olej může unikat a rozstřikovat se na horké složky. Následkem toho se může vznítit a vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil s odvoláním na kód 4694531.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Island, Irsko, Lucembursko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1386/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van
 
Značka: Toyota
 
Název: Proace
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E2 * 2007/46 * 0537 * a E 2 * 2007/46 * 0538 *; typ: V
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od června 2016 do prosince 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přípojné vozidlo se může deformovat, je-li použito přípojné vozidlo.
Pokud k tomu dojde, může být obtížné kontrolovat vozidlo a přípojné vozidlo by mohlo být odděleno od vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Van. Kód stažení z trhu podniku: 18SMD-061
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1387/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Indian Motorycle Company
 
Název: Scout, Scout Sixty, Scout Bobber
 
Typ/číslo modelu:  Modelový rok 2017 & 2018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 10. ledna 2017 do 07. května 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V okruhovém okruhu systému ABS může existovat vzduch.
To může způsobit snížení výkonu brzdy, která by mohla zvýšit nebezpečí úrazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Německo, Irsko, Polsko, Slovensko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1389/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Volkswagen
 
Název: Passat
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E1 * 2001/116 * 0307 *; typ: 3C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 4. května 2018 do 3. července 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zádržné vedení se řídí pružinou, které je vadné.
V důsledku toho není čelní odpočinek řádně ukotven k opěradlu sedadla, a v případě nehody se může oddělit, což vede ke zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil se odvolaní kódem 72H7
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1420/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Porsche
 
Název: Cayenne
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E13 * 2007/46 * 0900 * 01; typ: 9A; vzory: Porsche Cayenne, Porsche Cayenne S, Porsche Cayenne Diesel, Porsche Cayenne S Diesel, Porsche Cayenne E-Hybrid
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období 6/12/2016 až 8/3/2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spony pásu na centrálním zadním sedadle jsou vadné.
Tím se zvyšuje riziko zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z trhu podniku: AJ08
Země původu:  Slovensko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Finsko, Island, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1421/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mini
 
Název: One Countryman, Cooper Countryman
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E1 * 2007/46 * 1682 * 00–04; typ: FMX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 30. prosince 2016 do 13. srpna 2018.
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
U vysokotlakého palivového čerpadla v motorovém prostoru chybí ochranné kryty nárazu.
V případě nehody může být vysokotlaké čerpadlo poškozeno, což může vést k úniku paliva a vzniku požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z trhu podniku: 0013900200
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Irsko, Lucembursko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1422/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Porsche
 
Název: Panamera
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E13 * 2007/46 * 0971 * 05; typ: 971
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období 9/9/2015 až 5/6/2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Omezená životnost spojovacích tyčí může ovlivnit funkci stabilizátoru zezadu (PDCC).
V důsledku toho může dojít k narušení chování řidiče.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z trhu podniku: AJ06
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Island, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1423/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dodge
 
Název: RAM
 
Typ/číslo modelu:  Schvalování typu: jednotlivé schválení
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 24. října 2012 do 27. února 2017.
 
Druh rizika:  Požár
 
Vodní čerpadlo je vadné a může vést ke zkratu.
To může mít za následek požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z trhu podniku: T51
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1424/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Porsche
 
Název: 918 Spyder
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.: E13 * KS07/46 * 0014 * 03; typ: 918
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 9.7.2013 až 27.7.2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby používané k upevnění podélných a příčných ramen mohou způsobit korozi v průběhu času.
V důsledku toho by se šrouby mohly zlomit, což by ohrozilo výkonnost vozidel.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z trhu podniku: AJ04
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1432/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: ASX
 
Typ/číslo modelu:  ASX (GA1 W); Modelový rok: 2011–2018., čísla schválení typu: PL * 4415 * 01, e1 * 2007/46 * 0368, e1 * 2007/46 * 0368, e1 * 2007/46 * 0368, e1 * 0368 * 03, e1 * 2007/46 * 0368, e1 * 2007/46 * 08, e1 * 2007/46 * 07, e1 * 2007/46 * 10, e1 * 0368 * 11, e1 * 2007/46 * 0368, e1 * 0368 * 13, e1 * 12 * 16, e1 * 2007/46 * 0368, e1 * 0368 * 0368 * 15.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Svar mezi vozidlem a výfukovou muflem může prasknout.
V důsledku toho lze výfukovou trubku oddělit a snížit na silnici nebezpečí pro následující provoz.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil. Kód stažení z trhu podniku: ENL-18–022-SR
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Irsko, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1388/18       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: Keron
 
Název: 10 Weldex
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 29737 EB-00219621
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4018653297377
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hodnota chromu (VI) v kůži je příliš vysoká (měřená hodnota do 9,2 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Pracovní rukavice, velikost 10 (XL) v světle šedé useň, dlouhé manžety s kartónovou etiketou.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1427/18       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: Active Keron
 
Název: Gaucho
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 297234, velikost 10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4018653002070
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hodnota chromu (VI) v kůži je příliš vysoká (naměřená hodnota: 15,3 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a nařízení REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Pracovní rukavice vyrobené z kulové usně a z tmavých zelených textilních dílů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1409/18       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětský dopravce
 
Značka: Filt
 
Název: Sling by Fil'up
 
Typ/číslo modelu:  760
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  PF: PF170814
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Upevňovací kroužek se může zlomit a oka sítě jsou příliš velké.
V důsledku toho se mohou shlášení uvolnit a dítě by mohlo spadnout nebo se prsty zachytit v oku.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Dětský nosič z pružné sítě se upevňovacím kroužkem.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1397/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vnější koloběžky
 
Značka: neznámý
 
Název: Hulajnoga aluminiowa
 
Typ/číslo modelu:  AT1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900733470017
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mezi pohyblivými částmi koloběžky jsou dostupné mezery.
V důsledku toho se prsty mohou zachytit.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Skládací koloběžky určené pro děti o hmotnosti nižší než 50 kg. Balení: lepenková krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1398/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Puzzle podložka
 
Značka: REGIO JÁTÉK; Sunta toys
 
Název: Puzzle Mat
 
Typ/číslo modelu:  032015TS1502016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5996055591660
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části podložky lze snadno oddělit.
Malé části se dostanou do úst a sytiče.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  36-kus pecek, podložka z pěnového materiálu puzzle zahrnuje odstranitelné písmena a číslo.Obaly: transparentní plasty s papírovou značkou.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1399/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Plüss kabala figurák
 
Typ/číslo modelu:  A-20092
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6956520200922
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nos a přísavka mohou snadno oddělit od měkké hračky a vytvářet tak malé části.
Kromě toho je vláknitý materiál náplně hračky snadno přístupný z důvodu slabosti určitých švů.
Malé dítě může do úst a sytiče vklízet do úst nebo do sytiče.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Žíhání, push cłowo s červeným hrotem a přísavkou přísavka nad hlavou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1402/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Světelná hračka
 
Značka: Tous à la plage
 
Název: Bébé chien lumineux
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 8763
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 180563, EAN 3760192610452
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou z hračky snadno oddělit.
Malé dítě by se mohlo dostat do úst, což by mohlo vést k dušení.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastový odpad růžové barvy s vícebarevné LED uvnitř
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1404/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrací strojek
 
Značka: Trousselier
 
Název: Boîte à Musique ‘Dancing hero’
 
Typ/číslo modelu:  S95018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760119600115, šarže 1946–01–17
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Čísla se mohou od základu oddělit a vytvářet tak malé části.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hudební krabička vyrobená ze dřeva a plastu s odnímatelnými plastovými obrázky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Lucembursko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1405/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenku z plastu s příslušenstvím
 
Značka: GUI YUAN
 
Název: Educate the girl
 
Typ/číslo modelu:  NO.GY06
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6911250195122
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 16,7 % hmotnostních).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová panenka s příslušenstvím v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1407/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Fashion girl - Lovely style
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8235B OTM0030488
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290958013770
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), di-isononyl-ftalát (DINP) (naměřené hodnoty: až do 21,4 %, 0,2 % a 2,3 % hmotnostních).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému (DEHP a DBP) a játrech (DINP).

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Souprava sestává z plastové panenky s dalšími díly oděvů (několik oděvů a obuvi), vláskem na vlasy a samostatným ventilátorem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1408/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenku z plastu s příslušenstvím
 
Značka: neznámý
 
Název: Beauty Fashionstar
 
Typ/číslo modelu:  Č. YS1208/AK 125019512–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2012090700058
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota: 17,7 % hmotnostních), dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota: 0,7 % hmotnostních) a diisononylftalát (DINP) (naměřená hodnota: 0,25 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému a játrech.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová panenka s příslušenstvím v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1410/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastu s příslušenstvím
 
Značka: neznámý
 
Název: Lovely
 
Typ/číslo modelu:  Č. 20124/1–13359–20124–1FP
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3342160108156
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu hlavičky panenky obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota: až 28,09 % hmot.).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dvě plastové panenky s příslušenstvím v lepenkové krabici s průhledným krytem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1411/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Beautiful Girl
 
Název: Happiness warm and Fragrant
 
Typ/číslo modelu:  Č. PS668–4/E00400
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2200000100214
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP), diisodecyl-ftalát (DIDP) a di-isononyl-ftalát (DINP) (naměřené hodnoty: 24,9 %, 16,3 % a 18,2 % hmotnostních).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému a játrech.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová panenka z lepenkové krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1412/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenku z plastu s příslušenstvím
 
Značka: neznámý
 
Název: BEAUTY Fashion Model / Fashion Girl
 
Typ/číslo modelu:  Č. 1425/1–14309–1425
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3342862842099
 
Druh rizika:  Chemické
 
Paže a nohy u panenky (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) a diisononyl-ftalát (DINP) (naměřené hodnoty: 0,25 a 0,62 % hmotnostních).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému (DEHP) a játrech (DINP).

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Panenku z plastu s příslušenstvím v lepenkové a plastové krabičce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1413/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor plastových hraček
 
Značka: neznámý
 
Název: Peppa Pig
 
Typ/číslo modelu:  Č. Ο126/8984
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5291410110266
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota: až 18,51 % hmot.).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Čtyři kusy z plastu v lepenkových a plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1418/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nálepky na hračky
 
Značka: Playbox
 
Název: Stickers
 
Typ/číslo modelu:  2470629
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7394311905608
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje di (2-ethylhexyl -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota): až 0,18 % hmot.).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  3d štítky na hračky v PVC.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1428/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bubny na hračky
 
Značka: GIAV PLAST
 
Název: Tamburo
 
Typ/číslo modelu:  Šarže 304
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8033641000469
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Bubny jsou vybaveny popruhem určeným k nošení se zcela nebo částečně kolem krku.
Popruh se může zachytit během různých aktivit dítěte a vytvořit smyčku kolem krku dítěte, která způsobí uškrcení.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Plastové hračky na hraní.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1429/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací kroužek
 
Značka: Numerous Star
 
Název: SWIM RING
 
Typ/číslo modelu:  1400193
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8005614001933
 
Druh rizika:  Chemické
 
Ventil plavání obsahuje di (2-etylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota: 27 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Nafukovací plavecký prstenec růžové s rybím pohonem. Balení: kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším bare@@
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1430/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Frozen Fever
 
Typ/číslo modelu:  Č. WJ302
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ruční zrcátko a kartáče na vlasy jsou příliš malé.
Dítě by je mohlo uvést do úst a zapojit se do úst.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Sada se skládá ze dvou plastových panenek (zobrazujících jednu dospělou mermaid a dívku mermaidu), ruční zrcátko a vlasy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1433/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Cisterna na hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: Super Tanks
 
Typ/číslo modelu:  Č. 70017
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká a může způsobit poškození sluchu.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bateriová kazetová hračka obsluhovaná bateriemi. Hra vyzařuje přerušované světlo a zvuk. Balení: lepenková krabička s průhledným okénkem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1392/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv
 
Značka: neznámý
 
Název: Black White Duplicate
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.: 13S111–75A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 060658 599260
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tato obuv obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) benzo [a] anthracen, chrysen, benzo (b) fluoranthen, benzo (k) fluoranthen a benzo (a) pyren, benzo [e] pyren, benzo (e) pyren, benzo (a, h) antracen a benzo (j) fluoranten (hodnoty naměřené do 28,3 mg/kg).
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) se vstřebávají kontaktem s kůží a respirací. Tyto PAU jsou karcinogenní.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Pánská kožená obuv s horní černou barvou a bílou; bílý vnitřní a stélkou, a kaučukový jazyk obecný v černé hnědě. Balení: lepenková krabice. Produkt byl prodáván online (např. prostřednictvím společnosti Amazon).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1401/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Toaletní potřeby
 
Značka: Gaggs
 
Název: Beauty care
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7332447272058
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje kadmium (naměřená hodnota: 0,0136 % hmotnosti).
Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.
Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bedna s paletovou základnou
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1403/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Souprava bikiny
 
Značka: YES ! DO KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  56917 – KL104
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5299900973797
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vrchní část soupravy bikiny obsahuje funkční kordy se svobodnými konty, které mají být svázány na zadní straně.
Šňůry se mohou zachytit během různých činností dítěte, které vedou ke zranění.

Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Nosným plastem pro biovýmii dívek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1414/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská košile
 
Značka: Pink Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FH- 7325/18S5C13007
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000270367
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek je opatřen funkčními šňůrami na zadní straně.
Šňůry by se mohly zachytit během různých aktivit dítěte a způsobit zranění.

Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bílé košile určené pro 4leté dívky s černým obrysem pro kočku, frází „Love“ a několika nosorožestaones a poutka na nich.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1416/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Krátké kalhoty pro děti
 
Značka: HOLLY WORK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MS-1036/18S5C62019
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000289482
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek je opatřen dekorativními šňůrami s kolenem v oblasti pasu.
Ty se mohou zachytit během různých aktivit dítěte, což vede k zraněním.

Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Krátké kalhoty modré barvy určené pro děti ve věku 8 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1417/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soubor dětských oděvů
 
Značka: Next Star
 
Název: Magic dreams
 
Typ/číslo modelu:  TB10–191/2210000031487
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000031487/900773101914
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existují ozdobné kordy na nižších hrmech na tričku.
Mohou se zachytit v průběhu různých činností dítěte, které způsobí zranění.

Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dětské oděvy se skládají z bílé košile s dekorativními šňůrami na dolním konci, a oranžových krátkých kalhot.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1425/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Souprava dětských oděvů
 
Značka: Kids moda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 2007
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek je opatřen funkčními šňůrami v oblasti krku.
Tyto šňůry mohou uvíznout během různých aktivit dítěte, což vede k uškrcení.

Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Souprava dětského oblečení, která se skládá z růžových svetlů a bílé košile a květinové suknice určené pro děti ve věku 12 měsíců.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1395/18       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Barel z oceli s odnímatelnou vrchní částí
 
Značka: Momtazan Cement
 
Název: Type 1 42.5 Portland Cement
 
Typ/číslo modelu:  CEM 1 42.5 N
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0933310075210092
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hodnota šestivazného chromu při výrobě cementu je příliš vysoká.
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.

Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  25 kg tašky z cementu
Země původu:  Írán
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1384/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek do koupele
 
Značka: TENTATION bulles de séduction
 
Název: Mini Cupcake SANTA'S HAT
 
Typ/číslo modelu:  Vůně: Freesia kvete
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže: 176012 Kód: 3700146609897
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem k jeho charakteristickému vzhledu, barvě a velikosti může být tento výrobek zaměněn za potravinu. Červené Santa Clausův klobouk a části krémové smetany mohou snadno oddělit.
Dítě může tyto kusy vkládat do úst a sytiče.

Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích nebo s požadavky směrnice o výrobcích napodobujících potraviny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Koupele fizzy napodobující bílé moučníky s bělavou smetanou, v níž je napsána červená špalína, která je zabalena v červené knize.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1390/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: Clairmen
 
Název: Lightening Program for Men
 
Typ/číslo modelu:  Vzorec použití
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže: L 16045 Kód: 6280675004235
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje kyselinu kojovou (naměřená hodnota: 1,0 % hmotnosti).
U kojiové kyseliny může způsobovat senzibilizaci kůže a při použití na velkých plochách kůže se nepovažuje za bezpečnou.

Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Béžová, parfémovaná, složka na zesvětlení kůže, balená v plastové lahvičce s etiketou, těsnicí páskou na fólii a šroubovacím uzávěrem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1391/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: Sonar
 
Název: Professional Hair Dryer
 
Typ/číslo modelu:  SN-7730 Položka č. 02485
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN: 8008280024855
 
Druh rizika:  Požár
 
Plocha průřezu elektrického lanka je nedostatečná.
Drát by mohl přehřát, což by mohlo vést k požáru.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Elektrická vysoušeč vlasů s plastovým krytem, 2600 W. Packaging: černé lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1415/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér na cestě do vidlice
 
Značka: neznámý
 
Název: Eastern
 
Typ/číslo modelu:  EA 1310
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7861179599848
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek nemá pojistku. V případě přetížení by to mohlo vést k požáru.
Výrobek nesplňuje příslušnou vnitrostátní normu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Cestovní adaptér, který přeměňuje ovou zásuvku na Schuko na výstupu ze strany uzemnit uzemňovací kontakty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 39
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0077/18       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Kerosin
 
Značka: Timco Tools
 
Název: Petroolilämmitin 6.5 kW
 
Typ/číslo modelu:  WKH-4400
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438014129730
 
Druh rizika:  Požár
 
Palivo může unikat z výrobku, pokud je nakloněno, což by mohlo vést k jeho likvidaci.
Uživatel může topné těleso rovněž zařadit do příliš blízkých paliv (např. z důvodu nedostatku správných pokynů), které by se mohly vznítit z důvodu vysokých teplot.
V důsledku toho by mohl výrobek zvýšit riziko požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Petrolej 6,5 kW. Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0074/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: vankús / párna
 
Typ/číslo modelu:  77622
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8686860077622
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Materiál s vláknitou náplň hračky je snadno přístupný z důvodu slabosti určitých švů.
Malé dítě by mohlo svléknout náplň, dejte ji do úst a sytič.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Kachna kachnice žlutá, růžově růžová s kloboukem. Výrobek se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0075/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Hanya
 
Název: PLUSH MASCOT
 
Typ/číslo modelu:  GB5288
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6933952902983
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Materiál s vláknitou náplň hračky je snadno přístupný z důvodu slabosti určitých švů.
Malé dítě by mohlo svléknout náplň, dejte ji do úst a sytič.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce, Ostatní): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Švícko na zeleno s červeným vyšírovaným srdcem a s červenou stuhou na krku. Výrobek se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0076/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Abababy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod 216
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6978151300123
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Materiál s vláknitou náplň hračky je snadno přístupný z důvodu slabosti určitých švů.
Malé dítě by mohlo svléknout náplň, dejte ji do úst a sytič.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Krémově zbarvené plyšnice s hnědým očima a růžovým nosem. Na rubu je bílý polštář s nápisem: „Love“. Výrobek se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0073/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrická míchačka
 
Značka: ULTRAMAXX
 
Název: Nutritional Extractor
 
Typ/číslo modelu:  VHGHSCIND0025 SK/F038/2014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0644812024221
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.
Pro uživatele existuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Elektrická míchačka v lepenkovém obalu.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 39