Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 38 ( Zveřejněno: 21/09/2018)
Opravy:Bylo aktualizováno oznámení A12/0914/18 od zprávu2018–028, aby přesněji odráželo nesoulad s předpisy a výsledné riziko pro spotřebitele.Kategorie výrobku v oznámení A11/0147/17 ze zprávy 2017–51 byla na žádost oznamující země změněna.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1339/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: neznámý
 
Název: Accessories
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.815669
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 718286 066895
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství niklu uvolněné bukroužky je příliš vysoké (hodnota:do 2,7 mg/cm²/týden).
Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Chrániče sluchu připevněné k lepenkové etiketě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1375/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Hmyzí past
 
Značka: Aries
 
Název: HoyHoy - Cockroach and silverfish trap
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4018874023076
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje diisobutyl-ftalát, ale nemá povolení přípravku REACH, aby mohlo být uvedeno na trh.
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Lepenková krabice obsahující sadu šesti pastí s kakaovou
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1376/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED světlo
 
Značka: neznámý
 
Název: LED Party Light
 
Typ/číslo modelu:  X000SHRIG7
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Polohrannou polokouli je možno odstranit bez použití jednoduchých nástrojů.
V důsledku toho se živé části zpřístupní.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Součástí světla je světlá polokoule, černé plastové pouzdro a upevnění stěn/stropů.Patří sem i dálkové ovládání.Produkt byl prodáván online (např. prostřednictvím společnosti Amazon).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1329/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Lexus
 
Název: LC500h
 
Typ/číslo modelu:  — Číslo schválení typu:E6 * 2007/46 * 0195Vzorový kód:LC500h (GWZ100)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 2. srpna 2016 do 5. června 2018.IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VIN):od JTHHY5AY # 0A000106 až JTHHY5AY # 0A001394(# může být různé znaky, všechny postižené)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Elektronická řídicí jednotka (ECU) byla řádně naprogramována a škrticí klapka nebyla koordinována s převodem a se změnami rychlostního stupně.
V důsledku toho by se v případě urychlení silničního provozu hybridní systém mohl vypnout, což by způsobilo ztrátu moci, což může zvýšit riziko nehod.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Island, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1331/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Edge, Mondeo, S-MAX, Galaxy
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:Mondeo:e 13 * 2001/116 * 0249 * 30Hrana:e 1 * 2007/46 * 1524 * 02Galaxy:e 13 * 2001/116 * 0185 * 25PODNIKU S-MAX:e 13 * 2001/116 * 0185 * 29
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 01/09/2014 a 20/04/2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzduchojemy spojky kladkostroje by mohly být uvolněné.
Tento štítek by tedy mohl oddělit a padnout na povrch vozovky, což by mohlo způsobit nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1333/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Obytný přívěs
 
Značka: Hobby
 
Název: 390, 400, 455, 460, 650, 660, 720
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0219 * 07, e1 * 2007/46 * 0221 * 08, e1 * 2007/46 * 0222 * 12;typ:30EG, 27EG, 19EG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od března do dubna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Chybné svařování v bubnové brzdě může vést ke ztrátě funkce brzd.
V důsledku toho může být brzda v kole nedostatečně účinná v kritických situacích pro řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Obytný přívěs
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1334/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Grandland
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E2 * 2007/46 * 0597 * 03 Typ:Z
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená dne 6. června 2018 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Náprava a části brzd nemusely být správně sešroubovány.
To by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1335/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: MV Agusta
 
Název: F1 B1 B3
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Specifické motocykly vybudované mezi 12/03/2018 a 30/04/2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
U některých modelů má vidlicová jednotka s nápravou nadměrnou hru šneku na kolo.
Tato vada by mohla způsobit potenciální poruchy sestavy na vidlici, což by při běžném používání vedlo ke ztrátě kontroly nad vozidlem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1336/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Cascada, Zafira
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E4 * 2007/46 * 0204 * 33;typ:P-J/SW
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v letech 2017 až 2018 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Požár
 
V rámci diagnostického systému turbodmychadla se vyskytla chyba v kalibraci, která vypínači turbodmychadlem.
V případě poškození turbodmychadla může přehřát a způsobit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Slovensko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1337/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: E-class cabriolet
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2007/46 * 1666 * 05;typ:R1EC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou vozidla vyrobená v období od října 2017 do listopadu 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Konzola ISOFIX, ukotvení dětských sedaček do skříně vozu nemusí být adekvátní.
V důsledku toho nesmí být dětské sedadlo nainstalované na zadním sedadle ukotveno tak, jak bylo zamýšleno, a v případě nehody může být dítě zraněno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Lucembursko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1338/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Pneumatiky
 
Značka: Continental
 
Název: ContiPremiumContact 5
 
Typ/číslo modelu:  EHK schválení typu:R30:E4–30R-0261487;R117:E4–117R-023298 S2WR2 letní pneumatiky 215/60 R16 99H XL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené pneumatiky byly v roce 2017 během čtyř týdnů výroby vyrobeny s těmito kódy:Bod 6G5DM85Y3317 až do... 3617
 
Druh rizika:  Úraz
 
Chyba ve výrobě/závada materiálu může vést k oddělení běhounu.
To může ovlivnit řízení vozidla a kontrolu nad ním.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Pneumatiky
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1344/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chrysler
 
Název: Aspen, 300, 300 C
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:jednotlivé schválení;typ:Hg a LX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 10. března 2008 do 18. prosince 2008.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závada plynového generátoru airbag cestujícího může způsobit nekontrolovanou inflaci a uvolnění malých kovových úlomků při aktivaci airbagu;
V důsledku toho mohou být uživatelé zraněni.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1353/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van
 
Značka: Citroën
 
Název: Jumpy 4
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0531 * 00, e2 * 2007/46 * 0531 * 01, e2 * 2007/46 * 0531 * 02, e2 * 2007/46 * 0531 * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 13/11/2015 a 5/10/2017 – VIN:VF7VBBHVBFZ057902 až VF7VFAHHCHZ081658
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závěsné závěsné zařízení může být deformováno při jeho nastavení pod tlak.
To může ovlivnit chování vozidla při řízení vozidla a /nebo zadržení přípojného vozidla, které může vést k nehodám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Van
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Slovensko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1354/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: C4 PICASSO II
 
Typ/číslo modelu:  Typ aproval:E2 * 2007/46 * 0356 * 09, e2 * 2007/46 * 0356 * 12, e2 * 2007/46 * 0356 * 13, e2 * 2007/46 * 256 * 14
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidlo bylo vyrobeno ve dnech 3. března 2016 a 8. března 2018.IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VIN):z VF73DAHSMGJ549462 až VF73AAHXTJJ611111Kód Citroën:GKA
 
Druh rizika:  Úraz
 
Automobily mají nesprávnou verzi softwaru motoru, což vede k chybám ve strategii chlazení a k chybné funkci systému varování „vysoké teploty“ motoru.
Mohlo by to vést k nepozorovanému přehřátí motoru, který může unikat ropu a rovněž může dojít k selhání, čímž se zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1355/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 3008II, 308II, 5008II
 
Typ/číslo modelu:  e2/2007/46 * 0534 * 00, e2/2007/46 * 0534 * 001 e2/2007/46 * 0534, 2007/46 * 02, e2/2007/46 * 0534 * 03, e2/2007/46 * 0534, e2 * 2007/46 * 0405, e2 * 2007/46 * 0405, e2 * 0405 * 17, e04 * 15 * 16, e2 * 0405 * 18,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3008.II:vyrobené od 31/05/2016 do 06/04/2018 – VIN VF3MJAHG WGS150801 až VF3MJAHWWWKS004955., 308 II:vyrobené v letech 23/02/2017 až 23/03/2018 – VIN VF3LHEHZRHS028975 až VF3LHEHZRKS001574.5008 II:vyrobené v letech 5/10/2016 až 4/04/2018 – VIN VF3MJAHXHGL042040 až VF3MJAHWWKL001260.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Automobil má nesprávné verze softwaru motoru, což vede k chybám ve strategii chlazení a k chybné funkci systému varování „vysoké teploty“ motoru.
Mohlo by to vést k nepozorovanému přehřátí motoru, který může unikat ropu a rovněž může dojít k selhání, čímž se zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1357/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: C3-IV
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0003 * 50, e2 * 2007/46 * 0060 * 18, e2 * 2007/46 * 0060 * 19
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 11.1.2018 a 22.1.2018 – VIN:VF7SZHMZ6HT49819 až VF7SXHMZ6JT516423
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sestava sloupku řízení nemusí být správná.
To by mohlo vést ke ztrátě ovládacího prvku řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Polsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1358/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van
 
Značka: Citroën
 
Název: Spacetourer and Jumpy 4
 
Typ/číslo modelu:  Typ aproval:E2 * 2007/46 * 0440, e2 * 2007/46 * 0530, e2 * 2007/46 * 0530, e2 * 2007/46 * 02, e0530 * 2007/46 * 03, e2 * 2007/46 * 0530, e2 * 2007/46 * 0531, e2 * 2007/46 * 02, e2 * 0531 * 03, e2 * 2007/46 * 0531 * 04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 17. února 2016 do 26. února 2018.IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VIN):z VF7VEANHXHGZ004437 až VF7VEADHXHKZ000356Kód Citroën:GKG
 
Druh rizika:  Úraz
 
Van má nesprávnou verzi softwaru motoru, což vede k chybám ve strategii chlazení a k chybné funkci systému varování „vysoké teploty“ motoru.
Mohlo by to vést k nepozorovanému přehřátí motoru, který může unikat ropu a rovněž může dojít k selhání, čímž se zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Van
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Island, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1359/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van
 
Značka: Peugeot
 
Název: Traveller-Expert 4
 
Typ/číslo modelu:  Typ aproval:E2 * 2007/46 * 0532, e2 * 2007/46 * 0532, e2 * 2007/46 * 0532, e2 * 2007/46 * 03, e0532 * 2007/46 * 04, e2 * 2007/46 * 0533, e2 * 2007/46 * 0533, e2 * 2007/46 * 03, e2 * 0533 * 0533 * 02 * 04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zasažené vozidla byla vyrobena v období od 10. března 2016 do 24. února 2018.IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VIN):z VF3VFAHXHGZ010762 až VF3VEADHXHKZ000354Kód značky Peugeot:JBQ
 
Druh rizika:  Úraz
 
Van má nesprávnou verzi softwaru motoru, což vede k chybám ve strategii chlazení a k chybné funkci systému varování „vysoké teploty“ motoru.
Mohlo by to vést k nepozorovanému přehřátí motoru, který může unikat ropu a rovněž může dojít k selhání, čímž se zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Van
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Island, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1362/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Grandland X
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0597 * 03, model:PN 2018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vruty do dolních úchytů tlumících rázová byla nedostatečně zpřísněna.
To může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1363/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: C4 Picasso, Spacetourer, Jumpy, DS7 Crossback
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0356, e2 * 2007/46 * 0356, e2 * 2007/46 * 0530, e2 * 2007/46 * 04, e15 * 531 * 04, e2 * 14 * 601 * 02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  C4 Picasso vyrobených 4/5/2018 až 30/5/2018, VIN VF73AAHXTJJ675847 až VF73AAHXTJ514384;DS7 Crossrep vyrobený 27/4/2018 až 28/5/2018, VIN VR1JJEHZRJY079141 až VR1JJEHZRKY001328, Skladina/Juhpy, vyrobené 30/4, VIN VF7VFAHXHJZ045656 až VF7VEHHWKZ001086
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vozidla s válcovitou olejovou galerií nemusí být správně zpřísněna.
V důsledku toho může dojít k úniku oleje, který představuje protismykové nebezpečí pro následující provoz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1364/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 308 - 3008 - 5008 - Traveller/expert
 
Typ/číslo modelu:  3008:E2 * 2007/46 * 0534 * 04, e2 * 2007/46 * 0534 * 05308:E2 * 2007/46 * 405 * 17, e2 * 2007/46 * 0405 * 18, 5008:E2 * 2007/46 * 0534 * 04, e2 * 2007/46 * 0534 * 05Cestující/odborník:E2 * 2007/46 * 0532 * 04, e2 * 2007/46 * 0532 * 05, e2 * 2007/46 * 0533 * 04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3008:vyrobené v období od 27. dubna 2018 do 30. května 2018 (VIN):VF3MJAHWWJS184411 až VF3MJAHXVKS007901, 308:vyrobené v období od 27. dubna 2018 do 30. května 2018 (VIN):VF3LHAHXWJS210762 až VF3LJEHZRJS259159, 5008:vyrobené v období od 26. dubna 2018 do 2. června 2018 (VIN):VF3MJAHXHJL034823 až VF3MJAHWWKL003025, Traveller/Expert:vyrobené v období od 30. dubna 2018 do 31. května 2018 (VIN):VF3VEAHHWJZ043136 až VF3VFAHXGZ001117
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vozidla s válcovitou olejovou galerií nemusí být správně zpřísněna.
V důsledku toho může dojít k úniku oleje, který představuje protismykové nebezpečí pro následující provoz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1368/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Insignia B
 
Typ/číslo modelu:  — Vzor:Označení B;Modelový rok:2 018 EUR;ES schválení typu:E8 * 2007/46 * 0264 * 00, e8 * 2007/46 * 0264 * 01, e8 * 2007/46 * 0264 * 02, e8 * 2007/46 * 0264 * 03.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Spona palivového svazku by mohla odklidit hadicí s palivovým čerpadlem.
To by mohlo vést k úniku paliva, což by mohlo ohrozit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní car- Recyall kód:18-C-077 (E181800110)
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Lucembursko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1372/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: C-Class
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0431 * 39–45, e1 * 2001/116 * 0464 * 20–22;typy:205, 205 AMG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od ledna 2016 do listopadu 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ozdobné pásy ze zadní vozovky se nepřilepují správně.
V důsledku toho se mohou oddělit, dostat se do vozovky a zvýšit riziko nehody v následujícím provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Lucembursko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1366/18       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Dětská přilba k dětem
 
Značka: BEAL
 
Název: ‘Mercury Kid’ helmet
 
Typ/číslo modelu:  velikost 48–58 cm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže MK042632516, datum 7/16
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vertikální dopad na absorpční kapacitu energie je nedostatečný a systém uchovávání údajů je nedostatečný.
V důsledku toho přilba neposkytuje dostatečnou ochranu v případě nárazu a uživatel může utrpět újmu na hlavě.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN 12492.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Dětská šplina’ s horolezecí přilba.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1379/18       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Fyrværkerieksperten A/S
 
Název: Fyrværkerens Batteri 16 skud
 
Typ/číslo modelu:  Bateriové střely
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:601510–17;Čárový kód:57044777028865
 
Druh rizika:  Popálení
 
Baterie je nestálá a během provozu nezůstává vzpřímený:je možné, že na jeho straně přijde, střeží zbývající záběry tohoto postoje.
Důsledkem je, že pálení střel by mohlo způsobit popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnických výrobcích a příslušné evropské normy EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bateriové střely s přesností na 16.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1332/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sady střelných zbraní jako hračky
 
Značka: Zhong Teng
 
Název: Hero - Super & Power Gun
 
Typ/číslo modelu:  Č. ZT1004Ref. č. 2050078516
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900851785161
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavka projektilu může snadno oddělit.
Pokud dítě dosáhne projektilu do úst, přísavka by mohla oddělit a bránit dýchacích cestách.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastové pistole s přísavkami s přísavkami, balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1343/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Jedoucí hračka
 
Značka: Gearbox
 
Název: Kids Bicycle
 
Typ/číslo modelu:  Referenční č. 90383
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:4012093903836
 
Druh rizika:  Úraz
 
Volant by se mohl zhroutit nebo by se mohl oddělit.
V důsledku toho může dítě podstoupit hračku a utrpí zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Hračka ve formě červené/modré/žluté barvy, zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1345/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada příďových příďových a šipek
 
Značka: TU!Giochi
 
Název: La tribu degli Indiani
 
Typ/číslo modelu:  Článek 104831
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:79/SHKód:8015361166601
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plast přípravku obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), dibutylftalát (DBP) a diisononyl-ftalát (DINP) (naměřené hodnoty:5,7 %, 12,7 % a 4,1 % hmotnostních).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému (DEHP a DBP) nebo játrech (DINP).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Sada se skládá z přídě, 3 šipek s přísavkami, sekery a česle s peřím, vše z plastu.Sada se prodává v blistrech.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1347/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vodní balony
 
Značka: neznámý
 
Název: Waterbommen
 
Typ/číslo modelu:  LON-51202B2359-G
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8711194112012
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosaminů uvolněných balonem je příliš vysoké (naměřená hodnota:0,40 mg/kg).
Nitrosaminy jsou genotoxické karcinogeny při vdechování, požití nebo dermální expozici.Dítě se může dostat do styku tím, že se balónek dostane do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–12.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Vícebarevné latexové balony balené v plastovém sáčku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1348/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Fashion Mermaid
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.SN 152854
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na plastový materiál hlavy panenky (2-ethylhexyl) bis (-ethylhexyl) -ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota)21 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Panenku z plastu ve formě mermaidu s příslušenstvím (vlasy, kartáč, ruční zrcátko a ruční pytel).Panenka se prodává v blistrovém balení na kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1349/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Buřňák jo-zubatý
 
Značka: neznámý
 
Název: Wrist Ball
 
Typ/číslo modelu:  TYB061
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3779012860663
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Pružná šňůra koule je příliš dlouhá.
Během hry může obalovat kolem krku dítěte a způsobit uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Pryžová koule z pryžového vlákna s elastickým lanem, určená k zápěstí.Jsou zabaleny v blistrech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1350/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: ZD
 
Název: Beautiful
 
Typ/číslo modelu:  333
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na plastový materiál hlavy panenky (2-ethylhexyl) bis (-ethylhexyl) -ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota)34 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová panenka ve formě mermaidu.Panenka se prodává v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1356/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Bei Qi Le
 
Název: Moppet Shirley
 
Typ/číslo modelu:  Č.818 B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na plastový materiál hlavy panenky (2-ethylhexyl) bis (-ethylhexyl) -ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota)15 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová panenka ve žlutém šaty s nábytkem a jiným příslušenstvím, která je dodávána v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1360/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Loving you
 
Typ/číslo modelu:  Č.2011
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu hlav pro panenky obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:více než 17 % hmotnostních).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Sada dvou plastových panenek s mladou dívkou a ženou, která se prodává v blistru na lepenkovém balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1361/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Faddism beautiful
 
Typ/číslo modelu:  Č.92336
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na plastový materiál hlavy panenky (2-ethylhexyl) bis (-ethylhexyl) -ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota)23 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Panenku z plastu se plastovou ruční taškou a umělohmotnou perleťovou pldelníky (velikost dětí).Sada se prodává v průhledném sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1365/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vodní balony
 
Značka: Tollkühn Shoppartner
 
Název: Water Balloon Pump
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:90316
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  výrobní číslo:2049403
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství N-nitrosovatelných látek (v měřených hodnotách až po:9,5 mg/kg) uvolněné balonem je příliš vysoké.
Do nitrosaminů lze přeměnit nitrosovatelné sloučeniny na nitrosaminy, které jsou genotoxickými karcinogeny při vdechování, požití nebo dermální expozici.Dítě se může dostat do styku tím, že se balónek dostane do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–12.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Balóny pro výrobu vodních bomb v plastové nádobě s rozstřikovací tryskou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1367/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na hračce
 
Značka: neznámý
 
Název: Pulling cracking animal
 
Typ/číslo modelu:  1220
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oči se mohou snadno oddělit od hračky a vytvářet malé části.
Dítě by mohlo vkládat do úst a sytiče jednu z malých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Dřevěná poutavá hračka ve tvaru kůň prodávaného na trzích, bez obalu a s volným štítkem připevněným k krému krému.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1369/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Fanacy-tipéch pro kojence
 
Značka: InCharacter
 
Název: Pink Elephant - Infant Costume
 
Typ/číslo modelu:  Styl 16005
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 43269 01529 9
 
Druh rizika:  Popálení
 
Meume timova léčesi je vysoce hořlavý.
Pokud by se jednalo o požár, dítě by mohlo utrpět popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Fanatiový oblek pro kojence, balený v plastovém sáčku s hangerem.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1371/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Little Cucu
 
Název: Plüss elemes játék
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  363–17103110
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Při generování malých částí se oči mohou snadno oddělit od měkké hračky.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Baterie napájená z plastových očí a nosu, dodávaných bez obalu.Na špici se vydává čárový zvuk po pψνpadμ pψνpadμ pψνpadμ pψνpadμ.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1373/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Hanya
 
Název: Plush Mascot / Plüss kabala figura
 
Typ/číslo modelu:  GB3964–4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6933952950021
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oči a nos mohou snadno oddělit od měkkých hraček a vytvářet tak malé části.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor, Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Světle hnědý plyšovaný medvídek je opatřen červeným letitým pleteným poturovaným sálem, zdobený medoványm hlavou.Výrobek se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1378/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: Out of the blue
 
Název: Knet-Schleim Dinosaurier
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:12/2079
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 029 811 358 311 EUR;24090
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z přístroje jako slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota až do 1 870 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Oranžovozbarvená hračka – sliz s dinosinovou strukturou figurku.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Česká republika, Estonsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1380/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Lin Da Doll
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na plastový materiál hlavy panenky (2-ethylhexyl) bis (-ethylhexyl) -ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota)3 % hmotnostních) a diisononylftalát (DINP) (naměřená hodnota:21 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému (DEHP) nebo játrech (DINP).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová panenka v modrém oděvu s kabelkou, prodávaná v průhledném vaku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1346/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: YES ! DO KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  71390
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5299901119781
 
Druh rizika:  Úraz
 
Na zadní straně bikiny a v pase spodní části jsou přivazovány funkční kordy.
Mohou se zachytit během různých aktivit dítěte a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Oranžovo-bikini na 7/8 let staré dívky.Horní část obsahuje ozdobné a funkční šňůry, které mají být svázány na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1351/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Sweet Secret
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NX1859
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  12703231859
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vrchní část bikiny má funkční šňůry, které mají být svázány v zadní části.
Mohou se zachytit v průběhu různých činností dítěte, které vedou k poškození zdraví.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bikkini s černým, modrým a bílým obrazovým vzorem pro dívky starší 6 let.Horní část obsahuje dekorativní smetky a funkční šňůry, které mají být svázány na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1370/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: superfit
 
Název: Child's sandals
 
Typ/číslo modelu:  Polly 0–00096–34
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  161148/003;9009452281532
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI), které se nachází v kůži popruhu, je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 6,8 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Výrobce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dětské sandály:svršky z usně;podšívka a podšívka, usně, textilie;zevní podešev, ostatní materiál
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1330/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Oční stíny
 
Značka: Meis
 
Název: New Attractive Fashion Color
 
Typ/číslo modelu:  MS0123S
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6950865402638
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek je mikrobiologicky kontaminován.
Při použití na poškozenou kůži nebo v případě styku s očima může výrobek způsobit infekci nebo podráždění.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Stínící se stínovou stříbrnou barvou vytříbenou v černém rámečku s průhlednou paticí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1352/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér na cestě do vidlice
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  18–211
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5291301182112
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek neposkytuje ochranu uživatelům z důvodu nepřítomnosti žaluzií na živých částech.Kromě toho nemá žádnou pojistku.
Uživatelé by se tedy mohli dotýkat přístupných živých částí a zasažení elektrickým proudem.Kromě toho neexistuje žádná pojistka pro nadběžnou ochranu, která by mohla vést k požáru.Výrobek není v souladu s normou BS 1363.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Adaptér na bílém cestníku (bílý zásuvkový adaptér) se 3 kolíky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1377/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Parní kartáč
 
Značka: SILVERCREST
 
Název: Balai vapeur
 
Typ/číslo modelu:  SDM 1500 C2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  výrobní číslo:100328
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vnější oblast klik se může zlomit.
V důsledku toho se produkt stává propustným pro vodu a uživatelé by mohli být elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Parní kartáč
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0070/18       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Fyrværkerieksperten A/S
 
Název: Big Bang
 
Typ/číslo modelu:  Roketa KAT-F2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 704 777 008 966 EUR;Číslo šarže:601508–17
 
Druh rizika:  Popálení
 
Raketový plátek je příliš rovný a výbušný v příliš nízké nadmořské výšce.
Postižené osoby by mohly být zasaženy částmi zábavní pyrotechniky, které způsobují popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnických výrobcích a příslušné evropské normy EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Endivie
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0071/18       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Fyrværkerieksperten A/S
 
Název: Royal Classic Bombe
 
Typ/číslo modelu:  Roketa K2 – F2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:601205–16;5704777013748
 
Druh rizika:  Popálení
 
Doba trvání počáteční zápalnosti je příliš dlouhá a raketový provaz je příliš rovný a výbušný v příliš nízké nadmořské výšce.
Dojde-li ke zpoždění výbuchu, mohou se uživatelé vrátit k výrobku a mohli by spálit nečekaný výbuch a okolní osoby by mohly být zasaženy částmi zábavní pyrotechniky, které způsobí popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnických výrobcích a příslušné evropské normy EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Endivie
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0072/18       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Jorge
 
Název: JR06
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907704103011
 
Druh rizika:  Popálení
 
Žákovník je příliš plochý a výbušný v příliš nízké nadmořské výšce.
Postižené osoby by mohly být zasaženy částmi zábavní pyrotechniky, které způsobují popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnických výrobcích a příslušné evropské normy EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Endivie
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0068/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební hračka
 
Značka: Buddy fun
 
Název: Fairy of music - Electronic organ
 
Typ/číslo modelu:  Č. 88024390–005PK
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stolice výrobku je nestabilní.
Pokud dítě sedí na něm, pak se může stát příčinou pádu dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Elektronický orgán dítěte růžové a fialové barvy, který obsahuje růžovou stolici, a to jak v plastu, tak i v prodeji v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0069/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkkou hračkou (měkkou hračkou)
 
Značka: Rainbow fox
 
Název: éléphant peluche coussin en jouet
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz X000UBPLSN
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Švy na boku slona a bošna jsou příliš slabé.
Mohly by být snadno otevřeny, čímž se materiál s vláknitými vycpáváním zpřístupní.Dítě může svléknout náplň, uvést je do úst a spat se do úst.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a s požadavky příslušné evropské normy EN 71–1
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkčí polštář ve tvaru slona.Produkt byl prodáván online (např. prostřednictvím společnosti Amazon).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 38
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1340/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní auta
 
Značka: Hino
 
Název: 300 Series Euro 5
 
Typ/číslo modelu:  XZU710, XZU720, XZU730
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Zvláštní vozidla postavená mezi 26/01/2012 a 31/07/2013
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední airbag pro cestující může být v důsledku nedostatečné ochrany před absorpcí vlhkosti do hnacího plynu citlivý na pronikání vlhkosti v čase.
V tomto případě se může inflátor prasknout v případě, že je airbag aktivován.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní auta
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1341/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van
 
Značka: MAN
 
Název: TGE
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 1628 *, e1 * 2007/46 * 1634 *, e1 * 2007/46 * 1635 *;typ:SYN1Z, SZN1Z, SZN2Z
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od října 2017 do července 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Při rychlostech nad 130 km/h se může objevit vibrace hřídele, což by mohlo vést k úplnému selhání hnací hřídele.
V takových případech by mohlo dojít k nehodám a újmu na zdraví nelze vyloučit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Van
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1342/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van
 
Značka: MAN
 
Název: TGE
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2007/46 * 1628 * 01, e1 * 2007/46 * 1634 * 01;Typ:SYN1Z, SZN1Z
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od března do dubna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadná rozšiřující se zámek může vést k ohýbání nebo prasknutí lankového brzdového lana.To může mít za následek selhání parkovací brzdy.
Existuje riziko, že vozidlo ujede, i když je použita parkovací brzda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Van
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1374/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: MAN
 
Název: Lion`s Intercity
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E4 * 2007/46 * 0101 * Typ:B.2007.46.008
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od června 2015 do dubna 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadná konzola na boční přípojce sedadla pro cestující by mohla vést k uvolnění sedadla.
V případě nehody by nebyl cestující s bezpečnostními pásy dostatečně připoután.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Švédsko