Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 37 ( Offentliggjort på: 14/09/2018)
Meddelelse nr. A12/1059/18 offentliggjort i rapport nr. 31-2018 af 03/08/2018 og trukket midlertidigt tilbage efter anmodning fra det anmeldende land, er blevet offentliggjort i samme ugentlige rapport efter analyse af nye test, som myndigheden har vurderet at bekræfte de risici, der er forbundet med produktet.

 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1318/18       
Kategori:  Køkken-/madlavningsudstyr
 
Produkt:  Trykapparater
 
Mærke: NEW KOOL'OR / Bäcken
 
Navn: Autocuiseur 7L
 
Type/modelnummer:  DSW 22-7L
 
Batchnummer/stregkode:  3 612403821167
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Det er muligt at åbne trykmåleren, mens det stadig er under damptryk.
Dette kan give ætsninger til brugerne.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om trykbærende udstyr og den relevante europæiske standard EN 12778.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Fabrikant): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Trykkogeapparater med kæber.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1308/18       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Flydende til cigaretter i elektronisk form
 
Mærke: ORIGINAL
 
Navn: (Various)
 
Type/modelnummer:  Nikotinstyrke:12 mg/ml og 18 mg/ml
 
Batchnummer/stregkode:  Sort is. 12 mg/ml Batchkode:61143 51814 55741 58759, Blackbrands 12 mg/ml Batchkode:57200 61512, Blackbrands 18 mg/ml Batchkode: 57201 61144 55729, Blackce 18 mg/ml Batchkode:61144 55908 58759 57191 58759, Blue Bon Bon 12 mg/ml Batchkode:51595 58602, Blue Bon Bon 18 mg/ml Batchkode:55785 43267 55879, Bluebær 12 mg/ml Batchkode:58652 58952 60447, Bluebær 18 mg/ml Batchkode:58686 57173 Cherry 12 mg/ml Batchkode:55865 58688 58842, Cherry 18 mg/ml Batchkode:58689 37690 60275, Cherry Mentholl 12 mg/ml Batchkode:61089, Cherry Mentholl 18 mg/ml Batchkode:58796, Cola 12 mg/ml Batchkode:58442, Cola 18 mg/ml Batchkode:58861 58843 Menthol12 mg/ml Batchkode:60956, Menthol18 mg/ml BatchCode 60957, Par Drops 12 mg/ml Batchkode:60645 58888, Pear Drops 18 mg/ml Batchkode:58903 53425 58908, Pink Lemonade 18 mg/ml Batchkode:58997 51504 55766 17596 58551, Pink Lemonade 12 mg/ml Batchkode:51504 58550, Platin 12 mg/ml Batchkode:15375 15388 15385 15354 15350, Platin 18 mg/ml Batchkode:15378 15351 15376 15389 15355 15351, undtagen: 12 mg/ml Batchkode:58888 61552 58668, undtagen: 18 mg/ml Batchkode:58669 61554, Sapphre 12 mg/ml Batchkode:15385 57275 55722 15304, Sapire 18 mg/ml Batchkode:15311 15302 15386 55729, Jordbær, 12 mg/ml Batchkode:58845, Jordbær, 18 mg/ml Batchkode:58946, jordbær Kiwi & Apple 12 mg/ml BatchCode: 61054 59013, jordbær, Kiwi & Apple 18 mg/ml Batchkode:59026, Tuti Fruti 12 mg/ml Batchkode:51767 58996 61505, Tuti FrUTi 18 mg/ml Batchkode: 51768 58997
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt indeholder nikotin (12 eller 18 mg/ml), der er klassificeret som akut toksisk, men indeholder ikke en brochure, hvori forbrugeren informeres om sikker og korrekt anvendelse af produktet.
Brugeren har derfor ingen oplysninger, der kan forhindre farerne i forbindelse med, at produktet kommer i kontakt med huden, eller om det indtages.Produktet opfylder ikke kravene i tobaksvaredirektivet (2014/40/EU).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Der blev gjort en indsats for at bringe produkterne i overensstemmelse, dvs. en informationsfolder blev sendt til alle detailhandlere i Irland, der skulle placeres sammen med hver enkeltpakning., Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Flydende til e-cigaretter.18 forskellige aromaer (Mentol, Platin, Sapfaire Tobacco, Blackbrand, Tuti frutti, Pink Lemonde, Blue Bonbon, Charry, jordbær, Kiwi & Apple, jordbær, cola, Pear Drops, Blueberry, Rollin Blender, dobbelt Menthol-, Blackiss, Scry Menthol)i anden farvet emballage
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1299/18       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Om nattelys
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: LED Energy Saving Night Light
 
Type/modelnummer:  HG8739YW, HG8739WT
 
Batchnummer/stregkode:  Serienr.:411L-1374, 438L-0772, 0773;fremstillingsår:2018
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Natlys omfatter vejføringen, så snart nattelet trækkes fra stikkontakten.
Der bliver derfor adgang til de strømførende dele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Advarsel til forbrugerne om risici, Fjernelse af produktlisten på Amazon-webstedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Ledet natlys i form af en stjerne, som er til rådighed i hvid og gul tilstand.Produktet er solgt online (f.eks. via Amazon).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1326/18       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ledet flodsleys
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: LED FLOOD LIGHT Outdoor 10W
 
Type/modelnummer:  PRO-02637 — BOP-157;DVY-01361 (på emballagemærket)
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet har ingen jordforbindelse.De eksterne ledninger er PVC-isolerede.Kablerne er ikke korrekt forankret og er i berøring med skarpe dele.Beskyttelsen mod vandindtrængen er utilstrækkelig.
Brugeren kan derfor røre ved strømførende dele og modtage elektrisk stød fra tilgængelige strømførende dele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Fjernstyret RGB-LED-lyskilden (fast armatur).Emballage:boks med farverige samlinger.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1295/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: VW
 
Navn: Tiguan Allspace
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelse nr.:E1 * 2001/116 * 0450 * Type:5N
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem den 14. marts 2018 og den 18. maj 2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
Der kan være monteret airbagmoduler til passager-airbags med forkert pakkede airbags.
Derfor må airbaggen ikke fungere som tilsigtet, hvis den slippes.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Mexico
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Danmark, Estland, Norge, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1297/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Opel
 
Navn: Insignia B
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E8 * 2007/46 * 0264 * 01, e8 * 2007/46 * 0264 * 02, e8 * 2007/46 * 0264 * 03, e8 * 2007/46 * 0264 * 04, e8 * 2007/46 * 0264 * 05type:Z-B
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem februar 2017 og marts 2018.
 
Risikotype:  Brand
 
Defekt forsegling kan føre til, at vand trænger ind i den centrale låsekontrolenhed.
Dette kan medføre kortslutning og smeltningen af et dørlåsende stik, hvilket kan medføre brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Finland, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1310/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mazda
 
Navn: 2, CX-3, MX-5
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelse nr.:Mazda MX-5:E11 * 2007/46 * 2661 * 00 — b11 * 2007/46 * 2661 * 01 Mazda CX-3:E1 * 2007/46 * 1335 * 03 — e1 * 2007/46 * 1335 * 11 Mazda2:E1 * 2007/46 * 1335 * 01 — e1 * 2007/46 * 1335 * 12ND, DJ1
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem den 5. august 2014 og den 24. april 2017.
 
Risikotype:  Brand
 
Motorstyreenheden i direkte direkte konverter kan være defekt.
Dette kan føre til kortslutning og beskadigelse af konverteren, som kan føre til brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Grækenland, Norge, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1313/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: Sprinter
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelse numbers:e1*2001/116*0354, e1 * 2007/46 * 0296 * 0301 Type:906 AC 35, 906 BB 50, 906 BB 35
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem den 4. december 2017 og den 20. juni 2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
Udgangsstøttesystemet deaktiverer for tidligt efter slukning af tændingen.
Som følge heraf er der ikke nogen advarsel, når køretøjet forlader køretøjet i farlige situationer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1319/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: VW
 
Navn: Polo, Up
 
Type/modelnummer:  Godkendelse nr.:E1 * 2001/116 * 0510 * # #, e13 * 2007/46 * 1167 * 13;Type:6R, AA
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem 1/10/2015 og 29/10/2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
Et dårligt svejset trækkende øje kan være indeholdt i køretøjets værktøjssæt.
Som følge heraf kan det afbryde sig under bugsering, og det køretøj, der trækkes, ville miste fremdrift, og ved at blive løsrevet kan det trækkende tov ramme personer eller genstande.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Sydafrika, Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Grækenland, Irland, Luxembourg, Norge, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1320/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: Expert 4
 
Type/modelnummer:  Type aprovalnumre:E2 * 2007/46 * 0533 * 00, e2 * 2007/46 * 0533 * 01, e2 * 2007/46 * 0533 * 02, e2 * 2007/46 * 0533 * 03
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem 21/01/2016 og 05/10/2017.VIN-nummer:VF3VBBHVBFZ057363 til VF3VFAHXHHZ080425
 
Risikotype:  Personskader
 
Trækøjer kan deformeres, når de er under maksimalt tryk.
Dette kan påvirke køretøjets køreadfærd og/eller fastholdelse af påhængskøretøjet, som kan føre til ulykker.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen, Slovakiet, Slovenien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1323/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Land Rover
 
Navn: Range Rover PHEV and Range Rover Sport PHEV
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelse nr.:E11 * 2007/46 * 0649 og E11 * 2007/46 * 0909 (idræt)Model:2018 og 2019 PHEV (plug-in hybridelektrisk køretøj)
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem 28/03/2017 og 25/05/2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
Fritrumsprofilet for brændstoffer fungerer ikke korrekt og angiver ikke det faktiske brændstofniveau under 30 %.
Bilen kan køre ud med brændstof med henblik på en hurtig drift af motoren, som kan føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Hybridpersonbil
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Irland, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1327/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Toyota
 
Navn: C-HR Hybrid, Prius and Prius Plug-in
 
Type/modelnummer:  Modelnavn (modelkode):"C-HR Hybrid" (ZYX10), Prius (ZVW50) og Prius Plug-in (ZVW52)— EF-typegodkendelsenummer:E11 * 2007/46 * 2971, e11 * 2007/46 * 3704, e11 * 2007/46 * 3641.
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsperiode:(26/05/2016-08/05/2018), Prius (01/07/2015-15/05/2018) og Prius Plug-in (23/03/2016-14/05/2018).
 
Risikotype:  Brand
 
Motorledningsnet har en dækplade, der er fastgjort, når det er tilsluttet Power Control Unit.På grund af samlingernes variation kan en del af ledningsnettet komme i berøring med omslaget.
Hvis der er akkumuleret støv fra trådene eller tildækket, kan vibrationer under anvendelse af køretøjet forårsage isolering i ledninger for at bære tid over tid og udsætte selve den, der forårsager en elektrisk kortslutning mellem de beskadigede tråde og den varme, der dannes.Hvis der genereres tilstrækkelig varme, er der øget risiko for brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Grækenland, Norge, Polen, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1328/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Triumph
 
Navn: Street Triple
 
Type/modelnummer:  Type aproval number:E11 * 168/2013 * 00248 * 01Modell:Gade Tripel R og Street Triple RS
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem den 31. marts 2017 og den 04. januar 2018.Serienumre:fra 831983 til 873231
 
Risikotype:  Personskader
 
De elektriske kredsløb i venstre, switch, der er til venstre, er ikke korrekt forseglede.
Dette kan medføre, at der er fugt til terningen, som kan fungere som følge af fejl i signalindikatoren og forlygten, og som kan føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Motorcykel med Roadster-området.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Grækenland, Polen, Sverige, Nederlandene

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1312/18       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Badetermometer
 
Mærke: ROTHO
 
Navn: Bath Thermometer
 
Type/modelnummer:  ModelOP'eremne nr. 20057-0001-BJ.
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Den øverste del af termometeret, der rager ud.
Et barn kan sætte det fremspringende punkt i munden, hvilket kan blokere luftvejene og forårsage kvælning.Produktet opfylder ikke den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Stekstformet badetermometer.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1321/18       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Klapvogn
 
Mærke: Hauck
 
Navn: Speed plus S night
 
Type/modelnummer:  1356886
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Hældningsvinklen mellem bagpladen og sædet er for lille, hvor klapvognen er ustabil, når ryglænet er beklædt, og en fastgørelsesanordning kan knække ved ryggen af klapvognen.
Som følge heraf kan klapvognen vælte over på en hældende overflade eller bryde sammen, og barnet kan falde til jorden.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1888.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Klapvogn med bagagebærer, en forreste stang og en kronehøjde.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Ungarn, Irland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1324/18       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Høj barnestol til børn
 
Mærke: Lorelli
 
Navn: Feeding high chair BOBO
 
Type/modelnummer:  Beige Owl, art., nr. 10100271719
 
Batchnummer/stregkode:  3 800151 938262
 
Risikotype:  Personskader
 
Den høje barnestol er ikke tilstrækkelig stabil og kan let vælte.
Et siddende barn kan falde og pådrage sig skader.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14988.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En hvid og beige sammenklappelig høj stol.Sædet er dekoreret med billede af en ugle.Emballage:papkasse.Maksimal belastningskapacitet:15 kg
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1309/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Vandkanon
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Crystal Fighter
 
Type/modelnummer:  NO-1000697
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:5902444006974
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Bullet udvider i størrelse med mere end 50 %, når de anbringes i vand.
Hvis små builler puttes i munden af børn og sluges af børn, kan de ekspandere med dødelig udgang af luftvejene eller til tarmblokering.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Plastic, batteridrevet, legetøjsvåben, som skud med vand.Bullet skal henstå i vand inden nedskydning.Pakket i papkasse med plastsvindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1311/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Balloner
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Party ballonnen
 
Type/modelnummer:  Artikel 1542745
 
Batchnummer/stregkode:  8718827055821
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af nitrosaminer (0,68 mg/kg), som frigives af balloner, er for høj.
Nitrosaminer er kræftfremkaldende ved indånding, indtagelse eller hudeksponering.Et barn kan blive eksponeret for dem ved at sætte ballonen i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjssikkerhedsdirektivet og den europæiske standard EN 71-12.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Balloner, 8 stk. i en plastikpose med etiket.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1322/18       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Baba figura kulcstartó
 
Type/modelnummer:  No.0830/1400487
 
Batchnummer/stregkode:  8013614004878
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialet fra dutens hoved indeholder 2-ethylhexylphthalat (DEHP) (målt værdi:31 % i vægt).
Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Skinner på 25 cm med høj plast, som er fastgjort til en nøglering.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1301/18       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Læderarmbånd
 
Mærke: DEVERGO
 
Navn: DEV karkötő
 
Type/modelnummer:  1D518088BR2100
 
Batchnummer/stregkode:  5996542182647
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Den metalformede skruens skruer indeholder bly (målt værdi:3,35 % i vægt).
Eksponering for bly er skadelig for menneskers sundhed.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sort læseleget og med skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af metal, der er bestemt til at fungere som dekoration eller skruelåg.Emballage:plastpose
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1304/18       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til spædbørn
 
Mærke: Rasiya
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dekorative elementer (rhineædelsten) kan være lette at løsne.
Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  "Prinsealt" af typen "Prinsectist" og "Prinsectist" og et loft for "Princess" -krone og "Prinsesse".Beklædningen er dekoreret med rosa buer og limet hrinesten.Størrelse:3-6 M
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1306/18       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Læderarmbånd
 
Mærke: Lora Beauty
 
Navn: karkötő bőr díszes
 
Type/modelnummer:  86083
 
Batchnummer/stregkode:  5999095552998
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læderet er for høj (målt værdi:8 mg/kg).
Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Trestykke læderarmet med magnetisk metalspænde.Varen er dekoreret med farvede striber og ringe i guld.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1307/18       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til piger
 
Mærke: Grace
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel G40659
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer i bukser kan let afmonteres.
Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Beige benklæder med lyserødt bånd til børn.Produktet er dekoreret med limet hulstenene.Størrelse:98
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1305/18       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Henna Produkt
 
Mærke: Malika
 
Navn: Emergency Cone Henna
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Batchnr.:48533, stregkode:3574641063016
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder en for stor mængde Pol (målt værdi op til 2,12 % af vægten).
Phenolopløsninger med en koncentration på 1 % er ætsende og kan forårsage kemiske forbrændinger.At produktet ikke er i overensstemmelse med kosmetikforordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Hennaprodukter i en grøn og guldbox med et billede af hentede hænder.Denne rubrik indeholder en række mærker, som hver især indeholder et mærke, og som indeholder produktet og anvendes i forbindelse med ansøgningen.
Oprindelsesland:  Pakistan
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1294/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  USB-oplader
 
Mærke: 4-OK
 
Navn: USB-C Home Charger 2A
 
Type/modelnummer:  CLUS2C/T-29A
 
Batchnummer/stregkode:  8428728097973
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den kondensator, der er forbundet via den forstærkede isolering, er utilstrækkelig.
Som følge heraf kan dele af varen blive strømførende.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  USB-oplader i papkasse med plastvindue
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1296/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  USB-centrum med strømforsyning
 
Mærke: goobay
 
Navn: 7+2 Port USB - HUB 3.0
 
Type/modelnummer:  OGD-D507
 
Batchnummer/stregkode:  4040849678363
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Fritrum og krybeafstand mellem de primære og de tilgængelige sekundære kredsløb er ikke tilstrækkelige.
Derfor kan tilgængelige dele af produktet blive levende.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  USB-centrum med 7 + 2 havne og strømforsyning, pakket i papkasse
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1298/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Effektomformer
 
Mærke: US-TRONIC
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model TTR-100-REV 180210
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktets design muliggør en delvis indføring af tapperne, så der er adgang til strømførende dele.Desuden er ledere i skiftet holdt på plads ganske enkelt ved svejsning og er derfor ikke fastgjort i tilstrækkelig grad.
Dette kan medføre en risiko for elektrisk stød eller brand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Rejseadaptor/effektomformer, som er anvendt til ændring 110 V af 220 V
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1300/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Mobiloplader
 
Mærke: 4-OK
 
Navn: Home charger 2.4A
 
Type/modelnummer:  IPC25 (lader:RT-35)
 
Batchnummer/stregkode:  8428728099847
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering er utilstrækkelig.Fritrum og krybeafstand mellem de primære og sekundære kredsløb er for små.
Tilgængelige dele kan derfor blive strømførende, hvilket kan medføre, at brugeren får et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Mobil oplader i en hvid trykt papkasse med plastvindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1302/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  USB-oplader
 
Mærke: 4-OK
 
Navn: Home Charger
 
Type/modelnummer:  RT-29/inCLMU1N
 
Batchnummer/stregkode:  8428728063039
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Isoleringen og afklareringen/krydringen mellem de primære og tilgængelige sekundære kredsløb er ikke tilstrækkelig.
Derfor kan tilgængelige dele af produktet blive levende.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  En USB-oplader i en trykt papkasse med plastvindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1303/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  USB-oplader
 
Mærke: 4-OK
 
Navn: Home charger + car charger
 
Type/modelnummer:  DT-09T
 
Batchnummer/stregkode:  8428728016721
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Isoleringen og afstandene/krydringen mellem de primære og de tilgængelige sekundære kredsløb er ikke tilstrækkelige.
Derfor kan tilgængelige dele af produktet blive levende.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Totalt-USB og billader, der sælges i en trykt papkasse med plastvindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1314/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Batterioplader
 
Mærke: Nuprol Ltd
 
Navn: Nuprol Lipo 3
 
Type/modelnummer:  LIPO 3
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering er utilstrækkelig.
Som følge heraf kan tilgængelige dele blive levende, og brugeren kan få et elektrisk stød fra dem.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Den sorte batterioplader med adapter, pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1315/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Batterioplader/datalader
 
Mærke: Nuprol Ltd
 
Navn: Quattro
 
Type/modelnummer:  B6AC
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Opladerens elektriske isolering er utilstrækkelig.
Som følge heraf kan tilgængelige dele af produktet blive levende.Brugeren kunne få et elektrisk stød fra dem.Jordkredsløbets kontinuitetsmodstand er ikke sikret.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Rød multilader i aluminiumssagen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1316/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Batterioplader
 
Mærke: Nuprol Ltd
 
Navn: Lipo battery charger
 
Type/modelnummer:  NiMH 3
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering er utilstrækkelig.
Som følge heraf kan tilgængelige dele af produktet blive levende.Brugeren kunne få et elektrisk stød fra dem.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Sort oplader med adapter, pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1317/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Batterioplader
 
Mærke: Nuprol Ltd
 
Navn: Lipo Battery charger
 
Type/modelnummer:  SM4
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering er utilstrækkelig.
Som følge heraf kan tilgængelige dele af produktet blive levende.Brugeren kunne få et elektrisk stød fra dem.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Sort oplader med adapter, pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1325/18       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Hårtørrer
 
Mærke: NOVA
 
Navn: Professional HairDryer
 
Type/modelnummer:  N-670 (på emballagen)16772/1200237 (på etiketten)
 
Batchnummer/stregkode:  8 039012 0023776 925979 750012
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Hårtørreren har ikke en termisk udkoblingsanordning.Husets plastmateriale er brændbart.Nettilslutningen er ikke korrekt forankret.
Hårtørreren kan overvarme og fange brand.Smeltet plast kan forårsage forbrændinger.Lysnettet kan løsne de strømførende ledere.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sort og rød hårtørrer med aftagelig og gennemsigtig reduktionsanordning.Pakket i et farverigt papkasse.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A11/0067/18       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Vest for sigtbarhed
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ortona
 
Type/modelnummer:  WX-B1001
 
Batchnummer/stregkode:  Størrelse:XL, kat.II, farve:appelsin.
 
Risikotype:  Personskader
 
Reflektionsreflektionen er utilstrækkelig.
Som følge heraf er brugeren ikke tilstrækkeligt synlig i situationer, hvor stor synlighed er afgørende.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN ISO 20471.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Orange sigtbarhed optjenes med to reflekterende striber.Pakket i en gennemsigtig plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2018 - 37
Ugentlig oversigtsrapport om professionelle produkter
Produkter med alvorlige risici 

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1293/18       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Bus
 
Mærke: Evobus
 
Navn: Conecto, Conecto G
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E1 * 2007/46 * 0036, e1 * 2007/46 * 0037;type:628B01, 628B02
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem september 2016 og februar 2018.
 
Risikotype:  Personskader
 
Mangelfuld montering af en utilstrækkelig brændstofledning kan forårsage udslip af brændstof på vejene.
Dette kan føre til ulykker for følgende trafikanter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Bus
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2018 - 37