Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 36 ( Zveřejněno: 07/09/2018)
Oprava:Oznámení A12/0794/18 ze zprávy za období 2018–023 bylo změněno za účelem uvedení přesné dotčené šarže.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1268/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramky
 
Značka: Claire's
 
Název: Slap bracelet
 
Typ/číslo modelu:  kód 13894, 13865, 13922, 13895, 13862 & 13877
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Prodané v období od března 2018 do července 2018
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Je možné, že nebude chybět ochranné pásmo pokrývající kovový proužek náramků.
V důsledku použití náramku může v důsledku toho dojít k omezení kůže.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Náramek obsahující kovový pásek pokrytý barevnou páskou (duhový, krokodýl nebo hada).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Irsko, Lucembursko, Polsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1286/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Vánoční dekorace
 
Značka: neznámý
 
Název: Festoon 230 PVC tops LED
 
Typ/číslo modelu:  Článek 65042
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7331598650425
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plastové zelené vložky v girlandu obsahují chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřené hodnoty do 0,3 % hmotnostních).
SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci v volně žijících živočiších a ve volně žijících živočiších a v lidech, což představuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách“).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Vánoční svátky bez obalu
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1270/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Polo
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2007/46 * 1783 * Typ:Provozní popis:Polo
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Jsou dotčena vozidla z Uithalenge/Jižní Afriky a Pamploná/Španělsko vyrobená v období mezi 29. říjnem 2016 a (výhledově) kalendářním týdnem 41/2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spona bezpečnostního pásu u zadního levého sedadla by mohla být otevřena neúmyslně.
V takovém případě by cestující na zadním sedadle již nebyl chráněn nainstalovaným zádržným systémem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Lucembursko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1281/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Juke and NV200
 
Typ/číslo modelu:  Model:F15 (Juke), M20 (NV200);Číslo schválení typu:E11 * 2007/46 * 0132 (Juke), e11 * 2007/46 * 0017 (NV200)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Datum výroby:03/04/2017–13/06/2017 (Juke), 30/03/2017–29/05/2017 (NV200)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vnitřní spínač zapalování může být vadný.
V důsledku toho by motor mohl neočekávaně přetažení při jízdě za jízdy a za určitých podmínek bez funkce airbagového systému vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1282/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Přívěs
 
Značka: MECANO GALVA
 
Název: AA164, AA194
 
Typ/číslo modelu:  E 2 * 2007/46 * 0434 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobené v období od března 2017 do dubna 2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Typ nápravy na přívěsu není správný.
To by mohlo vést k nečekanému chování přívěsu a vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Přívěs
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1288/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/Van
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: V-Class, Vito
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0457, e1 * 2007/46 * 0458, e1 * 2007/46 * 0459;typy:639 2 639/4 639 5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 1. listopadu 2013 do 23. dubna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Chybné světlo by mohlo vést k závadnému záznamu přítomnosti cestujících, který by nebyl rozpoznán.
V případě nehody by mohlo dojít ke zvýšení rizika zranění pro cestující.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Van
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1289/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Tiguan Allspace
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:e 1 * 2001/116 * 0450;Typ:5O S. Š.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období 27/7/2017 až 3/4/2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Upevnění matice na pravém a /nebo levém kloubu přední nápravy nesmí být upevněno se správným točivým momentem.
Matice ze uchylování se tedy mohou od kulové hlavice oddělit, což má za následek ztrátu dopředného pohonu a ztrátu stability při jízdě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1292/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Passat
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2001/116 * 0307 Typ:3C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidlo bylo vyrobeno v období od 8. prosince 2006 do 20. května 2008 a bylo jím nahrazeno, včetně airbagu řidiče.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vozidla mohla být vybavena nesprávným airbagem řidiče při výměně konstrukčních částí.
Airbag nebyl zkoušen a schválen pro tato vozidla, a proto nemohl fungovat tak, jak byl zamýšlen.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1266/18       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Případ mobilního telefonu
 
Značka: boccaccio
 
Název: Leder-Smartphonehülle
 
Typ/číslo modelu:  Model:32721 A XII/18/2014gramána kulatozrnný, černý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  23259898
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kožených částech bránice je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 15 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Vaček z mobilního telefonu vyrobený z černé usně, s holým vzorkem na jedné straně a hladkou černou useň na straně druhé.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1291/18       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Baby-walker
 
Značka: Yuan Xing
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:9622B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nic nenasvědčuje tomu, že by došlo ke snížení úrovně ochrany.
Generace baby-walker by proto mohla omezit let po schodech a způsobit zranění dítěte.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Modrá baby-walker s seřiditelnou seřiditelnou polohou v výšce a snímatelnou herní konzolí.Balení:lepenková krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1269/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Lícová pastelky/tužkárenská prkénka
 
Značka: Grim'tout
 
Název: 12 crayons de maquillage
 
Typ/číslo modelu:  GT41530
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 3700016415302, číslo šarže 99F5111
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace hliníku z oranžové kaňony je příliš vysoká (naměřená hodnota:9 232 mg/kg).
Při požití je pro děti toxický hliník.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  U 12 dětských tužek různých barev.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1272/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Like fanacytiho maska pro děti
 
Značka: neznámý
 
Název: Artykul karnawalowy
 
Typ/číslo modelu:  1230063969
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900851639693
 
Druh rizika:  Popálení, Udušení, Udušení
 
V případě, že se plamen vznítí plamenem a maska nezajišťuje dostatečný odvětrávací prostor, tento pařenina není dostatečně samozhášecí.Plastový vak z obalu je navíc příliš tenký.
V důsledku toho může dítě dostat popáleniny nebo maska může způsobit udušení.Pokud je dítě vybaveno obalem, plast může krýt ústa a nos, což způsobí, že se dítě obléčí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Dětská maska se stínem, připomínající monster, z měkkého plastu (obličej) nebo z textilního materiálu (opěradlo hlavy).Balení:plastový váček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1279/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Happy Star
 
Název: Cute Beaut
 
Typ/číslo modelu:  článek č. 72125 MPC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5900368721256
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na plastový materiál hlavy panenky (2-ethylhexyl) bis (-ethylhexyl) -ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota)18,9 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová panenka v lepenkovém krabičce s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1280/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Gazelo Toys
 
Název: Beauty
 
Typ/číslo modelu:  G075592–506–3/4–3358 (o připojeném štítku)Č. 506 (o obalech)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5907773966159
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:2 % hmotnostních a dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota:0,99 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Panenku z plastu s příslušenstvím.Balit v blistrech s lepenkovým papírem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1290/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkářský vůz
 
Značka: Sandy Beach Toys / BIGTOYS
 
Název: Autko edukacyjne 18 cm Sorter
 
Typ/číslo modelu:  BA6035Č. 1247A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5902719706035
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Některé z bloků, které byly opatřeny vozidlem, jsou příliš malé.
Dítě si je může v ústech dostat do úst a nasadit na ně.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastové hračky na hraní s plastovými špalíky v různých tvarech, které mohou být umístěny do vozidla a v něm odpovídajícími otvory.Baleno v síťovém sáčku s připevněným štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1271/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soubor dětských oděvů
 
Značka: Minitix baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky (oči) mohou být snadno odděleny a vytvářejí malé části.
Malé děti mohou umístit malé části do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dětské sady (růžové a gore), pro děti do 3 let, s vyobrazením ladybug na přední straně tunery se snadno odnímatelnými dekorativními prvky (očima z PVC).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1273/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Holčička pro plavání
 
Značka: Jiabeini
 
Název: Swinwear
 
Typ/číslo modelu:  6585
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek má šňůry na stažení v krku a v zadní části.
Stahovací šňůry se mohou zachytit během různých činností dítěte, které vedou k uškrcení nebo ke zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bikini (3 kusy) určený pro dívky až do 7 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 9 fotografií

2 ze 9 fotografií

3 ze 9 fotografií

4 ze 9 fotografií

5 ze 9 fotografií

6 ze 9 fotografií

7 ze 9 fotografií

8 ze 9 fotografií

9 ze 9 fotografií

Číslo varování: A12/1274/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soubor dětských oděvů
 
Značka: Cichlid
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model:C5Y09180201610AD;Vzor Adi:CAPALID 1802–06 KIZ ELBISE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:1385609313805
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nosorožec se může snadno oddělit a vyrábět malé části.
Malé děti mohou umístit malé části do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Děti do věku 3 let (horní a napjatá část), s obrázkem na přední straně, s našitou textilní červenou květinou a lepenými bílými a lepenými rhinocemany.Ve spodní části těsných dolů jsou také zvířata slepená oblečna.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1275/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kožené kamaše
 
Značka: KWS kids with style
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  А00033555, С88С25
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000001129722
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní nosorožci lze snadno oddělit a vytvářet tak malé části.
Malé děti mohou umístit malé části do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Růžové kožené výrobky s slepenými rhinocetěmi ve tvaru srdcí pro nejvýše 3 rok děvčat.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1276/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: СЪНИ / SUNI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0594
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stahovací šňůry v oblasti pasu jsou příliš dlouhé a nepřipevněné.
Mohou se zachytit během různých aktivit dítěte a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Sportovní šortky se značkou „Sundi“ (napsaná v cyrilici), určenou pro děti od 7 do 14 let, opatřená stahovacími šňůrami v oblasti pasu.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1277/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblékání
 
Značka: BREEZE GIRLS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model:11081
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ozdobné prvky se mohou snadno oddělit a vyrábět malé části.
Malé děti mohou umístit malé části do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Růžový a bílý oděv pro děti do 3 let s použitím motýlů na přední straně, zdobených dvěma růží a drobnými nosorožci.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1278/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: SUN Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2637-WZ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stahovací šňůry v oblasti pasu jsou příliš dlouhé a nepřipevněné.Existují ozdobné lana zavěšené pod spodní částí krátkometrážních šňůr.
Šňůry a šňůry na stažení se mohou zachytit během různých aktivit dítěte a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Krátké kalhoty pro děti do 14 let, se stahovacími šňůrami v pase.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1267/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Pásy na bělení zubů
 
Značka: Crest
 
Název: Whitestrips
 
Typ/číslo modelu:  1 Hodina Express, Classic Vivid, Gentole Rouine, lesklý bílý, profesionální účinek, nejvyšší představitel, nejvyšší pracovní místo,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje jako bělicí látku peroxid vodíku (naměřená koncentrace do 11,9 % hmotnostních).
Peroxid vodíku způsobuje podráždění kůže a je zdraví škodlivý při požití.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Pásy na bělení zubů.Neregistrovaný dovoz od distributora třetí strany.Výrobce jej nevyrábí k přímé distribuci spotřebitelům v EU.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1287/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro péči o vlasy
 
Značka: Gianasso
 
Název: I Provenzali Balsamo erboristico ai semi di lino
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  část 3167, 3067, 3137, 3167, 3487, 3527, 2987
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt obsahuje aerobní bakterie, kvasinky a plísně.
Při použití na poškozenou kůži nebo v případě styku s očima může výrobek způsobit infekci nebo podráždění.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová láhev obsahující vlasové kondicionéry.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1283/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Trubice pro řetězové pily
 
Značka: VERTO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  61: 199
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902062611994
 
Druh rizika:  Úraz
 
U řetězové pily lze instalovat úhlovou brusku, a proto může být proti jejímu určenému použití použito jako ruční kotoučová pilka.
V důsledku toho by to mohlo vést k zastavení nebo ztrátě kontroly nad nástrojem.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 62841 a EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstranění seznamu výrobků z internetové stránky společnosti Amazon (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Pilový řetězec o průměru 230 mm a průměru vrtání 22 mm, dodaným v blistru na krabičce.Na obalu je znázorněna úhlová bruska.Produkt byl prodáván online (např. prostřednictvím společnosti Amazon).
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1284/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Trubice pro řetězové pily
 
Značka: VERTO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  61: 197
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902062611970
 
Druh rizika:  Úraz
 
U řetězové pily lze instalovat úhlovou brusku, a proto může být proti jejímu určenému použití použito jako ruční kotoučová pilka.
V důsledku toho by to mohlo vést k zastavení nebo ztrátě kontroly nad nástrojem.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 62841 a EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstranění seznamu výrobků z internetové stránky společnosti Amazon (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  U řetězu s průměrem 125 mm a s průměrem průměru 22 mm dodaným v blistrech s obalem z lepenky.Na obalu je znázorněna úhlová bruska.Produkt byl prodáván online (např. prostřednictvím společnosti Amazon).
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Polsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1285/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Trubice pro řetězové pily
 
Značka: VERTO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  61: 196
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902062611963
 
Druh rizika:  Úraz
 
U řetězové pily lze instalovat úhlovou brusku, a proto může být proti jejímu určenému použití použito jako ruční kotoučová pilka.
V důsledku toho by to mohlo vést k zastavení nebo ztrátě kontroly nad nástrojem.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 62841 a EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstranění seznamu výrobků z internetové stránky společnosti Amazon (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Pilový řetězec o průměru 115 mm a průměru vrtání 22 mm dodaném v blistru z lepenkového obalu.Na obalu je znázorněna úhlová bruska.Produkt byl prodáván online (např. prostřednictvím společnosti Amazon).
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0066/18       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Kávovar
 
Značka: HOME STYLE
 
Název: Round table
 
Typ/číslo modelu:  článek 99488
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711252994888
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šroubovací spojky mohou být uvolněné a tabulka může ztratit stabilitu.
V důsledku toho by mohla tabulka skrýt a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 12521 a EN 1730.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Malá (kávová) tabulka s horním průměrem (průměr 180 mm) z 15 mm tvrdé desky (MDF).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 36
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1265/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Užitkové vozidlo/Van
 
Značka: VW
 
Název: Crafter
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 1614 *;E1 * 2007/46 * 1616 *;E1 * 2007/46 * 1622 *;Typ:SYN2E, SYN2Z, obchodní popis SZN2Z:Crafter
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidlo bylo vyrobeno mezi 02/12/2016 a 06/07/2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Rezonanční kmity určité (vysoké) rychlosti mohou způsobit poškození kardanového hřídele.
Mohla by tedy způsobit nehodu a vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Van
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Polsko