Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 35 ( Zveřejněno: 31/08/2018)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1252/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: PANTHERA XP
 
Název: DARK SUMY
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 90317, datum výroby:09/03/2017, platnost do:03/2019
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) s (naměřenou hodnotou celkový obsah PAU:0,7 mg/kg).
Některé PAU jsou karcinogenní.Usnesení Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých líčení doporučuje, aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Dočasný zákaz výdeje, nabídky k dodání a vystavení výrobku

 
Popis:  Tetování černou barvou v černé 150 ml lahvi.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1260/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  řetěz osvětlení
 
Značka: neznámý
 
Název: 100 LED ICICLE LIGHTS
 
Typ/číslo modelu:  Kr-020 (barevný) vagy KR-022 (bílý)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 905990 160359 (KR-020);6 905990 160373 (KR-022)
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kabely nejsou řádně ukotveny, přístupné dráty mají pouze základní izolaci a kabel je příliš tenký.
Základní izolovaný kabel by mohl oddělit nebo poškodit živé vodiče, které by mohly vést k úrazu elektrickým proudem.Kabel by mohl přehřívat vedoucí ke vzniku požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Světelné řetězy s 100 nevýměnnými zdroji světla LED ve formě ramchýřky.Diody LED mohou vydávat bílá (KR-022) nebo barevné (červená, zelená, žlutá, modrá) světlo (KR-020).Balení:krabička na krabičky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1246/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Honda
 
Název: CRF1000, CRF1000A, CRF1000D, CRF1000A2, CRF1000D2
 
Typ/číslo modelu:  Modelový rok:2016–2018.Číslo schválení typu:E4 * 2002/24 * 3185 * 00, e4 * 168/2013 * 00033 * 00, e4 * 168/2013 * 00033 * 01, e4 * 168/2013 * 00033 * 02;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:jednotky v rámci produkce 2016, 2017 & 2018;
 
Druh rizika:  Úraz
 
Může se snadno rozbít cirsvorka hlavního stojanu.
V důsledku toho se motocykl může v okamžiku, kdy je motocykl umístěn na hlavní stojan nebo hlavní stojan, odpoutat, když je motocykl potlačen.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Island, Irsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1247/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Přívěs
 
Značka: TPV
 
Název: EB2, EB2-AR, MB-P2, KT-EB2, EB3, and others
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0170, e1 * 2007/46 * 0171, e1 * 2007/46 * 0182, e1 * 2007/46 * 0184, e1 * 2007/46 * 0225, e1 * 2007/46 * 0226, e1 * 2007/46 * 1767,Typ:EBC, ATD., MB3, BBC, BTC, EBK, TBHC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená přípojná vozidla byla vyrobena v letech 01.03.2018 až 18.05.2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V bubnové brzdě je vadný svalová španá slož.
To může vést ke snížení brzdných účinků, což by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Přívěs
Země původu:  Slovinsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1256/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skútr
 
Značka: Piaggio
 
Název: Beverly, Fuoco, MP3, X EVO, SRV
 
Typ/číslo modelu:  Vzory:Beverly300–350, Fuoco500, mp3 300–500, X EVO 125–250, SRV850
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v letech 2016 až 2017 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Požár
 
Vadné palivové nádrže mohou vést k úniku paliva.
Pokud byl motor vypnut, existuje nebezpečí požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skútr
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Estonsko, Řecko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1259/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Hyundai
 
Název: Ioniq
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E4 * 2007/46 * 1157 * 05.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:15/12/2015 až 20/09/2017
 
Druh rizika:  Požár
 
Vnitřní pouzdro hydraulického spojkového ovladače (HCA) se může rozloučit, což může v průběhu času poškodit duše ropou.
V důsledku toho může dojít k úniku oleje do oblasti horního limitu, který by mohl způsobit zkratu a motorový prostor by se mohl vznítit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Island, Norsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1261/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Honda
 
Název: HRV
 
Typ/číslo modelu:  Vzor kodexu:RU1;Modelový rok:2016–2018.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:29/09/2014 a 19/04/2018;
 
Druh rizika:  Úraz
 
Svazek kabelů z kabiny nemusí být správně zabezpečen na přední části podvozku levého podvozku/zavěšení kola.
To může vést k poškození kabeláže a krátkého obvodu, což má za následek zastavení motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Irsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1263/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Honda
 
Název: Odyssey
 
Typ/číslo modelu:  Typ:RL5;kód:6RL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2013 až 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sedadla ve druhé řadě nejsou bezpečně uzavřena.
V případě nehody existuje pro cestující větší riziko zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1245/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z měkkého plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Icelovaná smetana:916062)916083) Panda:91604):916035) Strawberry:91601
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 64266009160625) 6426600916017
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části plastické hmoty mohou být snadno odděleny od hračky.
Dítě by je mohlo vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračky z měkkého plastu v různých formách.Balí se do malého průhledného plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1248/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: DC SUPER HERO GIRLS - HARLEY QUINN
 
Typ/číslo modelu:  Č. SH-11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:4,6 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu v džíninách, která má výšku s hlavou – přibližně 28 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1249/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Mаша и Mедведь ('Masha and the Bear')
 
Typ/číslo modelu:  TB-2761
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4–96–144, 8598800027614
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál výrobku obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:14 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Pěveček, plastický panl „Mashand a Bear“ (jméno v cyrilici) s červeným oblékání a šátek (přibližně 30 cm tálový) a malý plast (10 cm vysoký).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1253/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zahradní produkce pro děti
 
Značka: CAP Nature
 
Název: Mon set de jardinier
 
Typ/číslo modelu:  Č.j. WW-GA10157/Frs 2601 2301117
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3393142975204
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zuby soupravy nejsou dostatečně chráněny a žlutá osnova má tuhé součásti ve formě výčnělků.
Při hraní se sklonem nebo předkyem může mít dítě vinu sám za sebe.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Zahradnické sady s vsázkou (spáda), výstřih (leverage), sklon a houževnatost zahradní produkce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1254/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hradková bublina hradla
 
Značka: neznámý
 
Název: Seifenblasen Schwert
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 20026
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 038732 200265
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Roztok mýdla z hračky obsahuje mezofilní aerobní bakterie (měřené množství 380000 cfu/g) a výskyt Pseudomonas aeruginosa.
Hrozí, že dojde k infekcím, protože roztok může přijít do styku s ústy, rukou a očima.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastová nádoba zbarvené ve tvaru sword, s sodovou tekutinou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1257/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Norimpex
 
Název: Magiczny maly smok
 
Typ/číslo modelu:  NO-1000638
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5902444006387
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:9 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastová hračka ve tvaru Dragonu.Každá hračka se nachází v plastové „vajíčko“ s připevněným štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1258/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: Squishy Fruit
 
Název: Squishies Fruit
 
Typ/číslo modelu:  PB801
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  106669S32097;S32097
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části fomie lze snadno oddělit.
Malé části by dítě mohlo umístit do úst a zapojit se do nich.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Banánová hračka ve tvaru plodu v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1250/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže pro zesvětlení kůže
 
Značka: Clinic Clear
 
Název: Whitening Body Cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:0004878
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje hydrochinon (naměřená hodnota 3 % hmotnostních).
Dlouhodobá dermální expozice této hladině hydrochinonu může způsobit dermatitidu.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Krční smetana v díži s oranžovou a bílou etiketou.
Země původu:  Togo
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1251/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro rovnání vlasů
 
Značka: Brazilian Blowout
 
Název: Original Smoothing Solution
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje vysoké množství methylenglykolu (naměřené hodnoty až do výše 7 %).
Když se methylenglykol používá k rovnání vlasů, může uvolňovat formaldehyd, který byl klasifikován jako potenciální karcinogen lidského, a představuje zdravotní rizika.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  K rovnání vlasů v nádobě s hnědým 1 litru s čerpadlem v horní části čerpadla, která vydává tento výrobek v horní části.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1255/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka USB
 
Značka: 4-OK
 
Název: Home charger
 
Typ/číslo modelu:  RT-29A/CLUS2A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8428728063046
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná a mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nejsou dostatečné vzdálenosti mezi primárními a přístupnými sekundárními obvody.
V důsledku toho se uživatelé mohou dotýkat živých částí výrobku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Nabíječka USB v tištěné lepenkové krabici s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1262/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér na cestníku se zástrčkou
 
Značka: AS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SKU253385–113380890326–8335–20167D-Z-08–13
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Přístupné části adaptéru jsou přístupné a jednopólové nebo částečné připojení vidlice je možné, že volné zbývající živé části nebo částečně zástrčkové čepy vidlice jsou přístupné.
Uživatel by mohl mít dopad na živé části a úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Síťový adaptér pro více cest.Produkt byl prodáván na internetu (např. prostřednictvím Alivýslovného).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1264/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Zemědělský traktor
 
Značka: CLAAS
 
Název: Axion, Arion
 
Typ/číslo modelu:  E1 * 167/2013 * 00096, e2 * 167/2013 * 00001, e13 * 167/2013 * 00070;Typy:A44 (AXION), A60 (AXION), A74 (ARION)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v období od 27. února 2018 do 27. dubna 2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Píst bezpečnostního ventilu je příliš malý, což způsobí jeho netěsnost nebo naklonění.
To může mít za následek poruchu brzdového systému přípojného vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Zemědělský traktor
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Slovensko, Švédsko