Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 48 ( Offentliggjort på: 05/12/2008)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1402/08       
Kategori:  Specielle artikler (gadgets)
 
Produkt:  Gassignal fra horn fra Party (lufthorn)
 
Mærke: Aliki
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 6052, stregkode 4012594100529
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Høreskader
 
Produktet frembyder en risiko for:


Brand, fordi Hooter er fremdrevet af et meget brændbart drivmiddel— beskadigelse af hørelsen som følge af, at lydniveauet er højere end maksimumgrænsen på 115 dB (C) for så vidt angår det maksimale lydtryk i C-frekvens, hvilket medfører en risiko for uoprettelig skade, eventuelt også selv om denne kun anvendes én gang.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og påbud til forbrugerne fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  En part, der består af en tryksat gasbeholder og en rød plaststol med en længde på 14,5 cm. En gasbeholder er ca. 13 cm lang med en diameter på ca. 5 cm og fyldes med en meget brandfarlig gasgas. Beholderen er forsynet med forskellige advarsler vedrørende små dele, kemikalier og eksplosionsrisici. Emballagen består af en gennemsigtig folie med en selvklæbende mærkat med CE-mærket og et symbol, der angiver, at produktet er uegnet for børn under 3 år. Der er også en advarsel på tysk og engelsk om risikoen for kvælning. artikelnummer og EAN-koden er angivet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1416/08       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Flerbrændselsbrænder og gaslygte
 
Mærke: TYLDUM
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BRS-6 Moonwalker/Camp 6, BRS-8 Booster Multifuel Z-498, BRS-21 Wind Resistant Gas Lampe Z-497, BRS-9 Gaolin/Gas Multi Stove, HM166-L3 Mini gacoger/Gas Burner 2800W Z-358, HM166-L6 1/2 Versitercamp-oliegasovn/Himalaya Varifuel Z-388-388, HM1-L166-brænder, HM1-L166-brænder og HM9-L-brænder.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 

Produktet frembyder en risiko for at brænde og eksplodere, fordi det er unøjagtigt i mange detaljer, f.eks. pakninger, overflader til pakninger. Dette kan medføre gaslækage og brand fra f.eks. dysen og skift mellem slange og slange.En hændelse, der er rapporteret.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Gasblus og gasblus, der er beregnet til udendørs brug.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 1391/08       
Kategori:  Køkken-/madlavningsudstyr
 
Produkt:  Termoflasker — SUN FLOWER
 
Mærke: SUN FLOWER - SHANGAI CHINA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  A058H A118H A138 H; A 258H, A510.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi beholderne er fremstillet af komprimerede, chrysoticis- og fiberholdigt materiale, der kan fremkalde kræft ved indånding.
Produktet opfylder ikke Chemical Restriction direktiv 76/769/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Diverse termoflasker og -beholdere.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1385/08       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Lightere, der kan henføres under kategorien gadgets
 
Mærke: JAZZ
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Standardcertifikat 3KD162 CR I LOVE U
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet frembyder en risiko for forbrændinger, fordi det er attraktivt for børn, navnlig børn under 51 måneder, som kan forveksle det med et stykke legetøj.
Desuden opfylder produktet ikke kravene i EN ISO 9994 om modstandsdygtighed over for høje temperaturer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Genopfyldelige tændere i lyseblå eller rosa farve med billede af en dreng og en pige, og sætningen "Loves is...". Små plastikfigurer opslæmmes fra metalclips oven på lighteren. Dimensioner: 8.3x2.3x1 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1400/08       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Lightere, der kan henføres under kategorien gadgets
 
Mærke: Champ
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Gorilla
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet frembyder en risiko for at brænde sig, fordi lightere gør det attraktivt for børn, især børn under 51 måneder, der kan begå en fejl i forbindelse med legetøj. Uhensigtsmæssig anvendelse af børn kan føre til forbrændinger.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet af detailhandleren. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  9 cigarettændere og lignende gaslightere i en displayenhed, der kan genoplades.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1423/08       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde — Lyslys med 100 lygter
 
Mærke: PHU
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EL100MT, EL100MX
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Den eksisterende ledertværstrækning er ca. 0,15 mm², det nødvendige tværsnit er 0,5 mm², hvilket er muligt, da funktionen er en forlængerledning med et lysarmatur. Den ledende isolering opfylder ikke kravene til dobbelt isolering i henhold til EN 60598-2-20, så den let kan beskadiges.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Indendørskæde med 100 få donlyskilder, som kan forlænges med en Euro stik på 230 V, 50 Hz, højst 35 W
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1424/08       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Papirlampe af keramisk materiale
 
Mærke: Hemar
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HY.06. stregkode: 5904543091103
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produkterne udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:— Der er ingen effektiv beskyttelse (forankring af snor) i forhold til tvindekraft.— lampefatningerne er ikke sikret mod løsnet eller rotation.— der findes ingen transformator, der genererer SELV (ekstralav voltage-24 V), eller a c. har leveret steppekonverterkonverteren forsynet med lyskilderne.Produkterne opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Transportable lamper i form af et hunde- eller egern, der således kan være tiltrækkende for børn og anvendes som egern. Lyskilderne leveres ikke med en transformator til produktion af selv (ekstra lav spænding) eller en forskudt omformer med step-down. Lygternes hovedbestanddele: E14 pladelamper (ZM 05001 E14 HD88 250V 2A T210°CE 0.5-1,5 mm²) omskifter indbygget i kablet (Patent 99332137.2 99238813.9 KETI 303 2/250 CE ± godkendelsesmærker) lysnet (KENIC 35 KE-21 2.5A 250V ~ + godkendelsesmærker) lysnet (CCC A36162 227IEC52 (RVV) 300/300V 2 x 0,75 mm² N/15382 H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² LEADER TOP RESSOURCER "+ godkendelsesmærker). Dimensioner: 10 cm x 9 cm x 27 cm 230V, 50 Hz, 1XE14 max: 40W, klasse II.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1389/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler — betjeningsindretning for styretøj
 
Mærke: Volkswagen
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Personbiler, modeller Passat (type 3C) og Pasat CC (type 3CC) (Recall Campaign 48J1).
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi styringen kan fungere som en fejl i forbindelse med parkering på grund af en fejl i kondensatoren i styreapparatets styreenhed.
En fejl i kondensatorerne i styretøjets betjeningsindretning kan påvirke styrebevægelserne.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende handlinger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer, der er fremstillet mellem den 15. august 2008 og den 23. september 2008 med følgende chassisnummerserier: WVW ___3C _ 9 E 023951-057828 WVW ___ 3C _ 9 E 515773-523742 XW8 ___ 3C _ 9 G 004211-004323 WVW ___ 3C _ 9 P 026694-031381.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1405/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passagerbiler — FIAT: 500, Linea, Doblo, Doblo Cargo, Albea, Grande Punto, idea-LANCIA: Ypsilon, Musa
 
Mærke: FIAT and LANCIA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Personbiler med 1,2 og 1,4 8 v EVO og 1,4 EVO CNG.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produkterne udgør en brandrisiko på grund af utilstrækkelige materialer, der anvendes i benzindrevne udstødningsmanifold, som er i overensstemmelse med kravene, og som kan forårsage lækage for brændstof.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  De berørte biler blev produceret i september og oktober 2008 i Italien, Tyrkiet og Polen. Liste over VIN-numre
Oprindelsesland:  Italien, Polen, Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1407/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passagervogn — parkeringsbremsekabel til passagervogn
 
Mærke: OPEL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Vivaro
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader på grund af et eventuelt brud på parkeringsbremsens kabelforbindelse mellem primære og mellemliggende kabler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende handlinger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører 2006-2008 modelårgang OPEL Vivaro van vehicles med et serienummer på 6V623373-8V666296 (fabrik: Luton England) og 6Y715311-8Y951548 (fabrik: Barcelona Spanien).
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1417/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler — Handbremse-mellemkobling
 
Mærke: RENAULT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  standardcertifikat Trafic II
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi der er mulighed for, at det håndbremsede kabelforbindelsesstik brydes. Det betyder, at håndbremsefunktionen vil gå tabt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende handlinger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer fremstillet mellem den 1. januar 2006 og den 29. maj 2008 i Barcelona (Spanien) eller den 10. juni 2008 i Luton (England). Tilbagekaldelseskampagnen OTS 0B18.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1418/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler
 
Mærke: NISSAN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J10 Qashqai og J10 Qashqai + 2.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder en risiko for brand, fordi der er en risiko for, at en konnektor i dieselpartikelfiltersystemet ikke er fastgjort, hvilket kan føre til udslip af brændstof fra konnektoren i en dieselpartikelfilter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen omfatter personbiler med K9K-motor, der er foretaget fra den 4. januar 2008 til den 28. oktober 2008. Liste over VIN-numre
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1419/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler — SAAB 9-5
 
Mærke: SAAB
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Saab 9-5 Model for 2006-2008 med 1.9 TiD-motor Serienummer: YS3EF45W763500004-YS3EF45W083510845
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder risiko for brand, fordi materialet i brændstofslangen ikke opfylder krav og revner. Som følge heraf kan brændstof komme i kontakt med varme dele og starte en brand i motorområdet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbiler.
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1421/08       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — parkeringsbremse kabelkonnektor til personbil
 
Mærke: Nissan
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Standardcertifikat Primus, type X83
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet frembyder en risiko for skade, fordi parkeringsbremsekabelforbindelsen mellem primær og mellemkabel kan give anledning til brud på grund af en produktionsfejl.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende handlinger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen gælder for køretøjer, der er produceret i perioden fra den 1. januar 2006 til den 10. juni 2008, med VIN-numre fra begyndelsen af produktionen til: VSKJ4BHB6UY617785, VSKF4AHA6UY617647 og VSKF4AHA6UV178816.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1411/08       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Babyderhuer — Boothers — Boots Essentials
 
Mærke: Boots
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Box kode 55-15-769
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en kvælningsrisiko, da det på grund af en defekt formgivning, der fører til en spontan fiasko eller svigt som følge af stress, kan brydes, at hængslet kan gå i stykker under anvendelse og generere små dele.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Børnebeklædning med kort snor, hvorpå der er fastgjort en suter. Produktet fås i 4 forskellige farver.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 1410/08       
Kategori:  Fritidsfartøjer
 
Produkt:  Vandstråle — brændstofslange
 
Mærke: Yamaha
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  FX1800-G/H og FX1800A-G/H
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder en risiko for brand, fordi den kan være løs fra den, der er beregnet til brændstof af den pågældende motor. Dette kan medføre, at brændstoffet sprøjtes ind i motorrummet med risiko for brand eller eksplosion.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende handlinger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører vandkøretøjer i 2008 og 2009 år. De berørte vandkøretøjers ID-nummer are:800101-809300 og 809301-815900
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1401/08       
Kategori:  Kontorartikler
 
Produkt:  Felt-tipens penne
 
Mærke: GAD
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN: 4038732752191
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi blækket fra de enkelte felt-tipens penne indeholder:Mørk orange: 52 mg/kg benzen


— rødbrun 14 mg/kg benzen


Lysegul: 15 mg/kg.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  24 felt-tipfolde i forskellige farver, top og hætte i samme farve som kuglepen, hvid prop forneden.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1386/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsmobiltelefoner — Nytty Mobile Phone
 
Mærke: FANTASTIKO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. 15568, nr. 6680B,
 
Batchnummer/stregkode:  8413930155689
 
Risikotype:  Forbrændinger
 

Produktet frembyder en risiko for forbrændinger, fordi temperaturen i en af de tre telefoner overstiger maksimumgrænsen på 45 °C for tilgængelige metaldele, hvis isolering mellem dele af forskellig polaritet er kortsluttet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  En pakke af tre plasticlegetøjsmobiltelefoner (grønt, rødt og orange). Emballagen er et blisterkort med påskrifterne "Novely Mobile Phone" og "Fremstillet i Kina", et CE-mærket, en advarsel om, at det ikke anbefales til børn under 36 måneder, et tegn på, at det er batteridrevet, og oplysninger om importøren.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1387/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Scooter for børn
 
Mærke: SCOOTER
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: JS402-4, stregkode: 8435225842609
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet frembyder fare for skader på grund af skarpe kanter.Da monteringsvejledningen kun findes på engelsk, kan produktet være forkert samlet, hvilket giver brugeren anledning til at falde.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  En pink farvet scooter med en kurv af blomster. Emballage er en lyserødt papkasse, der er mærket "SCOOTER", med CE-mærkning og monteringsvejledning på engelsk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1390/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj af plast — Charisma legetøjsand
 
Mærke: Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Karisma
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet frembyder en risiko for:Kvælning, fordi små dele let kan løsnes (kugler, hjul)— personskader, der skyldes stifter af et fast metal.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Destruktion af de resterende bestande og oplysninger til forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Fremstilling af legetøjsprodukter af plast med en anden mindre and på ryggen. Sidstnævnte holder en lille rundkørsel i næbbet, hvortil der er knyttet fire kugler. Der er en plastdel på bagenden, hvortil der er fastgjort en snor, og der er en drivmekanisme i (spiralfjeder). At den er gul eller grøn med lyserøde hjul rundkørslen er grøn eller mauve. Længde ca. 10 cm, højde ca. 11,5 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1392/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ansigtsmaske — MASK
 
Mærke: Widmann
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  REF. 2680U Stregkode: 8003558268009
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet udgør en brandfare, da den ikke er i overensstemmelse med flammen (branden fortsætter i mere end 2 sekunder efter, at flammen slukkes).Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Panda bærer maske på en papetiket med navnet WIDMANN, en advarsel om manglende egnethed for børn under 3 år, CE-mærket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1393/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Magnetisk byggespil
 
Mærke: Simba
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: MAGNETSTAVE
 
Batchnummer/stregkode:  4006592620820
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi det ikke er i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2008/329/EF, hvori det hedder, at følgende advarsel skal medtages: "advarsel!!! Dette produkt indeholder magneter eller komponenter med magneter. Magneter kan holde sig til hinanden i menneskekroppen og dermed forårsage en alvorlig sundhedsrisiko. Søg lægehjælp straks, hvis magneterne er blevet slugt eller indåndet."
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Det pågældende produkt er et magnetkraftspil bestående af 19 metalkugler og 32 stive polymere materialer i forskellige farver med magneter i slut.Det er pakket i et blisterkort i en papkasse trykt i forskellige farver.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1394/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plalayouts — Weapon
 
Mærke: ATOSA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode 79.496 — Ref. 0606S410
 
Batchnummer/stregkode:  822259794967
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi små dele let kan løsne sig fra horn og blive sluge eller indåndes af børn.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  En plastpose med plastsværd, der indeholder et plastsværd i form af et horn, der er trykt med en pirat-face, og en øjenplaster, der er markeret med en pirat-face på ydersiden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1397/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Insektliggørende legetøj
 
Mærke: BEETLE insect family
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Insektfamilie, musik og lys, kode 823-01
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Snitsår
 
Produktet er forbundet med en risiko for kvælning som følge af, at billens antenner kan løsnes, og at der kan frembringes små skarpe dele, der helt passer ind i cylinderen til smådele.
Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  En flerfarvet plastiklegetøj i form af en bille (gul hoved, rød næse, grøn krop, røde og sorte vinger, hvide antenner). Legetøjet producerer musik og lys, når vingerne presses. Omtrentlige dimensioner: længde 15 cm, bredde 10 cm, højde 12 cm. Legetøjet er pakket i en grøn og rød papkasse med et gennemsigtigt vindue. På emballagen er CE-mærket og angivelsen "alder 3 +".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1398/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespil af puslespil
 
Mærke: Eva puzzle mats
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 8009761124309
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko på grund af tilstedeværelsen af acetophenon, et stof, der i henhold til direktiv 67/548/EØF er skadeligt ved indtagelse og irritation.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Hver måtte består af 10 farvede gummipuslespil (gule, grønne, blå, orange mv.), der hver især er forsynet med et dyredesign i midten.
Oprindelsesland:  Malaysia
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1399/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Opfyldning
 
Mærke: DASINI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Tegn Make Up, punkt 70306,
 
Batchnummer/stregkode:  5 203266 468309
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder bly (Pb/260 + 1 ppm) og chrom (Cr/80,0 + 0,2 ppm).Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og kosmetikdirektiv 76/768/EØF, og tilstedeværelsen af tungmetaller er ikke tilladt i kosmetik.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Makeup, der er beregnet til at blive brugt som legetøj. Sættet består af fire farver (hvide, blå, gule og røde) og en tosidet lille pensel til anvendelse af creme. Emballage: blisterpakning med billede af et skræmmende ansigt på kortet (omtrentlige dimensioner: 18,5 cm x 21,5 cm x 2 cm) advarsler: "CHOKING HAZARD — smådele, ikke til børn under 5 år" og det tilsvarende piktogram.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 1403/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobil
 
Mærke: Circling Music Dog
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 6927544609190
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en risiko for kvælning på grund af små dele, der kan sluges (krogens brud ved 45 N, mens den skal kunne modstå en kraft på 90 N).Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En mobiltelefon til børn under 36 måneder, som består af flere dele, der kan samles og fæstnes til barnets seng. Emballage: en papkasse med indbygget håndtag. Alle angivelser og oplysninger på emballagen findes på engelsk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1404/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespil af puslespil
 
Mærke: Tappetino Eva con Gioco ("Eva mat with game")
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  16649
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko på grund af tilstedeværelsen af acetophenon, et stof, der i henhold til direktiv 67/548/EØF er skadeligt ved indtagelse og irritation.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Hver måtte består af 10 farvede gummipuslespil (gule, grønne, blå, orange, osv.).
Oprindelsesland:  Malaysia
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1406/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespil af puslespil
 
Mærke: Tappetino "Baby Puzzle" ("Baby Puzzle" mat)
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model 30801 og 30802.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko på grund af tilstedeværelsen af acetophenon, et stof, der i henhold til direktiv 67/548/EØF er skadeligt ved indtagelse og irritation.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  — Model 30801: hver måtte består af 10 farvede gummipuslespil (gule, grønne, blå, orange osv.), der skildrer antallet. — Model 30802: hver måtte består af 10 farvede gummipuslespil (gule, grønne, blå, orange mv.) med et billede af dyrene (f.eks. en fisk) i midten.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1408/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Elektronisk køkken
 
Mærke: HONG CHANG
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Regulativ nr. 011
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 

Produktet frembyder en risiko for kvælning, fordi den plastpose, der befinder sig inden i pakningen (med en tykkelse på over 380 mm, er mindre end 0,038 mm tyk — hvilket er det tilladte minimum. Plastposer, der ikke er tilstrækkeligt tykke, udgør en alvorlig risiko for kvælning.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Et legetøjsstykke af plast, der udsender en støj, når knapperne skubbes, og et lys, når ovnens dør åbnes (omtrentlige dimensioner: 60 cm x 58,5 cm x 31,5 cm). Køkkenet omfatter 22 køkkendele og er pakket i en gennemsigtig taske i en rød og grøn papæsker (omtrentlige dimensioner: 50 cm x 50 cm x 10 cm), forsynet med CE-mærkning og påskriften "Age 3 +".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1409/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Cykel BMX (artikel 330A)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 4893126191983
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skader, fordi cyklen ikke har bremseapparat, og det bør have et bremsesystem, der påvirker for- eller baghjulet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Cykel "BMX" (artikel 330A) for børn i alderen 4-8 år med pedaler fastgjort til forhjulet og et direkte fast gear. Rammen er fremstillet af blå og hvid metal med to bærende hjul. Håndgreb er dækket af blød plast. Et musikstykke er fastgjort til styret. Der er to store hjul med åbninger og to små drivhjul uden åbninger, der er fremstillet af hård plast. Komponenterne er fremstillet af metal og plast. En farverig plastmærkat er fastgjort på cyklen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1412/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespil af puslespil
 
Mærke: Eva puzzle mats
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode 6 931268732003, der er vist på indersiden af pakningen, og som er vist på indersiden af pakningen, og kode 8 002866100834.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko på grund af tilstedeværelsen af acetophenon, et stof, der i henhold til direktiv 67/548/EØF er skadeligt ved indtagelse og irritation.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og beslaglæggelse af de produkter, myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Hver måtte består af 10 farvede gummipuslespil (gule, grønne, blå, orange, lilla osv.), der hver især er udformet i midten. Andre former viser tal.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 1413/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Skulderpose — sækkepose
 
Mærke: Sunkid
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt 99405, EAN 4016833994054
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 

Produktet frembyder en risiko for kvælning, fordi skuldergjorden ikke fjerner sig under en trækkraft på 25 N og derfor er for lang. Da tasken ligner et særligt legetøj, er det meget tiltrækkende for børn under 36 måneder. Da producenten kun har foretaget en kort reference på engelsk på emballagen (herefter "Op til 3 år gammel"), kan det ikke udelukkes, at børn under tre år anvendes.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra importørens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bredde: ca. 140 mm, højde: længde på ca. 140 mm, længde af snor: ca. 1 100 mm
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1415/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mundlyst — flash-mundstykke
 
Mærke: MULT-GLOW
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør:— en kvælningsrisiko, fordi et stykke legetøj, der passer ind i cylinderen til smådele, let kan løsnes.— en kemisk risiko, da det er en anordning, der er beregnet til at blive puttet i munden og aktiveres af tænderne, er det muligt, at den risikerer at miste sin vandtæthed, hvorved det indre kredsløb og knaphedsbatterier (spyt), som kan medføre et kort kredsløb og udslip af kemikalier, kan fjernes.
Desuden mangler den mærkning og sikkerhedsvejledning, som standarden kræver.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71 og EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Det er en legetøj, der blinker op i munden. Produktet er beregnet til at blive anvendt som smag og indeholder knapbatterier og lys, der aktiveres ved tryk. Det er pakket i gennemsigtig blisterpakning. Med midten af MULT GLOW. Det modsatte bærer brugsanvisningen, "Warning Choking Hazard", og dette legetøj indeholder små dele, som ikke anbefales til børn under 5 år. Made in China."
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1422/08       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Vandpistol "suppler"
 
Mærke: HUI YUAN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model: KONTO 70; stregkode: 8436019620946
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 

Produktet frembyder en risiko for kvælning, fordi krumtaphusets perimeter er større end 380 mm og dets tykkelse er mindre end 0,038 mm. denne emballage udgør en risiko for kvælning, hvis et barn anbringer hovedet indefra.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  En vandpistol med en mærkat mærket med reference "BL 70". Selve pistolen er mærket med referencen "C-508". Produktet er pakket i en plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1383/08       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnesko — sandaler
 
Mærke: Hanny
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  F30-1
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Sundhedsrisiko/andet
 
Produktet udgør en sundhedsrisiko, fordi det ikke er hensigtsmæssigt at designe fodtøjet. Toe-delen er for snæver, og sålen er for rigid og hård. Fodtøjet kan derfor hindre en sund udvikling af foden.
Produktet opfylder ikke den nationale standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Fodtøjet er fremstillet af hvid-, læder-, læder- og plastsål. Der er en fugledekoration på forsiden af skoen, og indskriften "Hanny" er indikeret på sålen. Størrelse: 23
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1395/08       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnetop — Club kid — Sead — TOOP ec
 
Mærke: URCHIN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 

Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af snorelukninger i emhætten. Produktet ikke opfylder den relevante europæiske standard EN 14682
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende handlinger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Grøn og gul sweatskjorte top broderet med hvide og gule trykmønstre fortil, med en lynlås og en hætte, der indeholder en snor med knuder. Sammensætning: 100 % bomuld. Størrelse: 6 (6 år gammel).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1396/08       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Barnets overside — LES KA MILLO
 
Mærke: LES KA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Standardcertifikat 22
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 

Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af snorelukninger i emhætten.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende handlinger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Grønt pels med hætte og zip, der indeholder en elastisk snor med snoreller i emhætten. Etiketterne indeholder påskriften "LES K A milano". Der er også et mærke, der indeholder indskriften: "STYLEDES ITALIEN". Sammensætning: 100 % nylon. Størrelse: S (lille).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1414/08       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Coats for piger
 
Mærke: YISILI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader, Strangulering
 
Produktet frembyder en risiko for kvælning og strangulering på grund af snorest- og trækkrogen. Når plasten trækker den elastiske snor i enderne, kan det desuden forårsage skade på øjet eller i tilfælde af udslip pludselig.
Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Pink dekoreret med strøelse. Emhætten er aftagelig og indeholder en elastisk snor med plastik til enden. Størrelse: 98-104, 104-110
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 1384/08       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Genopladelige lithium-ionbatterier, der anvendes af genopladelige batterier, og som anvendes af bærbare computere til Compaq
 
Mærke: Hewlett-Packard and Compaq
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Disse lithium-ion-genopladelige batteripakker anvendes sammen med en række bærbare computere, Hewlett-Packard og Compaq, som anført nedenfor: — HK pavillon: DV1000, dv8000, og ZD8000-serien. — Compaq Presario: V2000. — HP Compaq: NC6110, NC6120, NC6220, NC6230, nx6110, nx6120, nx4800 og nx9600. (Compaq Presario V2400, Compaq NC6140 og nx4820 indgår i det verdensomspændende tilbagekaldelsesprogram, men HP har ikke bragt disse enheder i omsætning i EØS/EFTA). Berørte pakninger skal programmere, der begynder med A0, L0, L1 eller GC. (Bemærk, at det dog ikke er alle pakninger med denne startkode, der berøres). Produkter fremstillet i perioden fra december 2004 til marts 2006.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produktet frembyder en risiko for brand og forbrændinger, fordi visse batteripakker (overført i bærbare computere PC-produkter fremstillet mellem december 2004 og juni 2006) kan overophede.
28 hændelser rapporteret.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Der findes fire forskellige modeller for batteripakker, som hver især er kompatible med en del af de opregnede bærbare computere. Datokoden er indlejret i en kode, der er trykt på en selvklæbende etiket, der fastgøres på batteripakkens indre overflade. (batteripakken skal fjernes fra den bærbare computer for at give adgang til denne etiket). langt størstedelen af de berørte batteripakker vil være omfattet af de 15 modeller på den bærbare computer, som de tilhørte. Disse bærbare computere blev sidst bragt i omsætning i begyndelsen af 2006, og det er meget sandsynligt, at al emballage vil blive kasseret.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 1420/08       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Omstrukturering af hårmaske
 
Mærke: Optima
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Alle partier af produktet. På fotoet er stregkoden: "8 028149 000141".
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi listen over ingredienser omfatter stoffet "bis- hydroxyethyl-butylmalonamid", som det er forbudt at anvende i kosmetiske produkter og produkter til personlig hygiejne i henhold til direktiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Et hårplejemiddel til beskadiget hår indeholdt i en emballage på 150 ml mærket: "optimal — Omstruktureringsbehandling til Damage- og curledet Hair".
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 1388/08       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk adapter
 
Mærke: LEIVA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 13201
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:Det er muligt at indsætte en stift i stikket på stikkontakten i adapteren, mens den anden stift er frit tilgængeligDimensionerne på adapterens base er forskellige fra dem, der er angivet i standarden for en 10V-2-pin-anordning med jordkontakt.Det er muligt at indsætte en stiv ståltråd med en diameter på 1 mm i rummene på basen via seglene, når der ikke isættes et stik.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  En trevejsteknisk adapter. Pakket i blisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2008 - 48