Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 48 ( Zveřejněno: 05/12/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1402/08       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Plynový signál (houkačka) – smluvní strana Air Africký roh
 
Značka: Aliki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 6052, čárový kód 4012594100529
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Požár
 
Výrobek představuje riziko:


Požár, protože vrhovač je poháněn vysoce hořlavou hnací silou;Poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je vyšší než maximální mezní hodnota 115 dB (C) při tlaku hluku ve špičce C, což představuje nebezpečí nevratného poškození sluchu, a to případně i v případě, že se zátoka používá pouze jednou.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a poskytování informací spotřebitelům objednaných orgány.

 
Popis:  Smluvní strana sestávající z nádoby s aktivním uhlím s tlakovou plynem a červené plastové houkačky o délce 14,5 cm. Nádoba s aktivním uhlím je přibližně 13 cm dlouhá o průměru přibližně 5 cm a naplní se vysoce hořlavým plynem. Nádoba s aktivním uhlím obsahuje různá upozornění týkající se malých částí, chemických látek a nebezpečí výbuchu. Obal sestává z průhledné fólie se nálepkou, která je opatřena značkou CE, a symbolem, který označuje, že výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let. Existuje také varování v němčině a angličtině o nebezpečí zalknutí; uvádí se číslo kódu a EAN.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1416/08       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Spalovací hořák a plynová svítilna
 
Značka: TYLDUM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BRS-6 Moonwalker/Camp 6, BRS-8 Bootster Multifuel Z-498, BRS-21 Reperzistentní Plynová výbojka Z-497, BRS-9 Reperzistentní plynová láhev/plyn Burner 2800W Z-358, HM166 – L6 1/2 Versitale kempinková plynová pec/Himalya Varifuel Z-388 2/Himalaya Gas hořák Z-388–1, HHM166-L1 Plynový hořák, HHM166-L9 Camping kams.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení a výbuchu, neboť je v mnoha podrobnostech, např. v těsnicích kroužcích, na povrchu těsnění, nesprávné. To může vést k úniku plynu a ohni např. pod tryskou a změnou mezi hadicemi a trubkou.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plynové hořáky a plynové lampy určené pro venkovní použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 1391/08       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termobaňky – SUN KAPLER
 
Značka: SUN FLOWER - SHANGAI CHINA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A058H; A118H; A138 H; A 258H, A510.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože malé podložky v krytu dvojskleněného pláště kontejnerů jsou vyrobeny z vláknitého materiálu z azbestového azbestového vláknitého materiálu, který by mohl způsobit rakovinu při vdechování.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Různé termobaňky a nádoby.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1385/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: JAZZ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 3KD162
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože je atraktivní pro děti, zejména děti mladší 51 měsíců, které ji mohou mást hračkou.
Kromě toho výrobek nesplňuje požadavky normy EN ISO 9994 týkající se odolnosti vůči vysoké teplotě.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Plnitelné zapalovače, zapalovače neobvyklého typu (novelty) nebo růžové barvy s vyobrazením chlapce a dívky a fráze „Love je...“. Malé plastické obrázky jsou zavěšeny z kovové svorky v horní části zapalovače. Rozměry: 8.3x2.3x1 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1400/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Champ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Gorila
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože konstrukce zapalovačů činí jejich lákání pro děti, a to zejména pro děti mladší 51 měsíců, které by je mohly u hraček omylem odstranit. Nevhodné používání dětmi by mohlo vést k riziku popálenin.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  9 V zobrazovací jednotce umožňují opětovné nabití tvarovaných plynových zapalovačů.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1423/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy – rozsvícená světla se 100 světlomety nebo svítilnami
 
Značka: PHU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EL100MT, EL100MX
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Stávající průřez vodiče je přibližně 0,15 mm², požadovaný příčný řez je 0,5 mm², a proto je možné přetížení, protože se jedná o funkci prodlužujícího potrubí s připojeným svítidlem. Izolační izolace nesplňuje požadavky na dvojité izolaci podle normy EN 60598–2-20, a může tak být snadno poškozena.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vnitřní řetězec světelných zdrojů s 100 jadrnými lampami, které lze prodloužit, se zástrčkou pro Euro 230 V, s kapacitou 50 Hz, max. 35 W
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1424/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Keramické stolní lampy
 
Značka: Hemar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HY06, čárový kód: 5904543091103
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Ke zkroucení síly nedochází k účinné ochraně (ukotvení šňůry),Nesmí být objímky zajištěny proti uvolnění nebo otáčení,Neexistuje žádný transformátor, který generuje SELV (volný pohyb napětí 24 V), nebo a. c. dodává převodník sestupného trendu dodaný se světelnými zdroji.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Přenosná svítidla ve formě psů nebo veverů, která tak mohou být přitažlivá pro děti a používána jako hračky. Světelné zdroje nejsou vybaveny transformátorem, který vytváří velmi málo napětí, nebo transformátorem, který dodává převodník sestupného trendu. Hlavní konstrukční části svítilen: E14 plastová objímky (ZM 05001 E14 HD88 250V 2A T210° CE 0.5–1,5 mm²); přepnut vložený do kabelu (patent 99332137.2 99238813.9 KETI 303 2/250 ~ značky CE + schválení); elektrické zásuvky (KENIC 35 KE-21 2.5A 250V ~ „+ značky schválení); přívodní šňůru ze sítě (CCC AO36162 227IEC52 (RVV) 300/300V 2 x 0,75 mm² N/15382 H03VH2-F 2 x 0,75 mm² výše zdrojů LEADER – „+ značky schválení)“. Rozměry: Technické specifikace 10 cm x 9 cm x 27 cm: 230V, 50 Hz, 1XE14max: 40W, třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1389/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – řídicí jednotka řízení
 
Značka: Volkswagen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní automobily, vzory pro cestovní pasy (typ 3C) a cestovní pas (typ 3CC) (nějaká kampaň 48J1).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože řízení může během parkování kvůli závadě v důsledku poruchy v kondenzátoru v řídicí jednotce řízení.
Porucha kondenzátorů v řídicí jednotce řízení může ovlivnit pohyby řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel vyrobených v období od 15. srpna 2008 do 23. září 2008 s následujícími rozpětími podvozku: WVW ___3C _ 9 E 023951–057828 WVW ___ 3C _ 9 E 515773–523742 XW8 ___ 3C _ 9 G 004211 až 004323 WVW ___ 3C _ 9 P 026694 to 031381.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1405/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Cestující: 500, Linea, Detc, Dhoo Cargo, ALBEA, Grande Punto, Ide-CerIA: Ypsilon, Musa
 
Značka: FIAT and LANCIA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Automobily s 1,2 a 1,4 8v EVO a 1,4 EVO CNG.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Tyto výrobky představují riziko požáru z důvodu nedostatečných materiálů používaných v potrubí s benzinovým motorem, které mohou způsobit únik paliva.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčené automobily byly vyrobeny v září a v říjnu 2008 v Itálii, Turecku a Polsku. < ha href = „/spotřebitelů/bezpečnosti/raptex/docs/1405-vin.pdf“ >Seznam společností VIN –
Země původu:  Itálie, Polsko, Turecko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1407/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vůz – konektor pro parkovací brzda pro cestující
 
Značka: OPEL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vivaro
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, a to z důvodu možného vypraskání konektoru pro parkovací brzdy mezi primárním a mezilehlým kabelem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odvoláním se týká 2006 až 2008 modelu OPEL Vivaro van vozidel, s čísly VIN od 6V623373 do 8V666296 (továrna: Luton England) a od 6Y715311 do 8Y951548 (továrna: Barcelona, Španělsko).
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1417/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – střední konektor pro ruční brzdy
 
Značka: RENAULT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  model Trafic II
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože je možné, že se střední konektor pro pomocné lanovky může rozbít. V důsledku toho dojde ke ztrátě funkce ruční brzdy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel, která byla vyrobena v období od 1. ledna 2006 do 29. května 2008 v Barceloně (Španělsko) nebo 10. června 2008 v Luton (Anglie). Informační kampaň na místě 0B18.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1418/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily
 
Značka: NISSAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  J10 Qashqai a J10 Qashqai +2.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje riziko požáru, protože existuje riziko, že k připojení konektoru v palivovém systému pevných částic pro vznětové motory nelze připojit konektor, což může vést k úniku paliva z konektoru během cyklu regenerace filtru částic v naftových motorech.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení z oběhu zahrnuje osobní automobily s motorem K9K od 4. ledna 2008 do 28. října 2008. < ha href = „/spotřebitelů/bezpečnosti/raptex/docs/1418-vin.pdf“ >Seznam společností VIN –
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1419/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – SAAB 9–5
 
Značka: SAAB
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Saab 9–5 modelový rok 2006–2008 s 1.9 motorem TiD Identifikační číslo vozidla (VIN): YS3EF45W763500004-YS3EF45W083510845
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože materiál v hadicové hadici nesplňuje požadavky a může vzniknout praskliny. V důsledku toho by mohlo přijít palivo do kontaktu s teplými částmi, a to při vypuknutí požáru v motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobily.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1421/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – konektor pro parkovací brzdy v osobním automobilu Nissan
 
Značka: Nissan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model Primastar, typ X83
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože konektor pro parkovací brzdy mezi primárním a mezikabelem může být v důsledku poruchy výroby zlomenin.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení vozidel se týká vozidel vyrobených v období od 1. ledna 2006 do 10. června 2008 s číslem VIN od začátku výroby po: VSKJ4BHB6UY617785, VSKF4AHA6UY617647 a VSKF4AHA6UV178816.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1411/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní Socio-Sofar – Bootets Essatials
 
Značka: Boots
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód obuvi 55–15–769
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k tomu, že vadné tváření se způsobuje spontánním poruchou a poruchou prasknutí vyvolanému prasknutím, spojení závěsů se může během použití rozbít a vytvářet malé části.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské svorka s krátkým šňůrou, ke které je připevněna opasky. Výrobek je k dispozici v 4 různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1410/08       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Vodní paprsek – palivový hadici
 
Značka: Yamaha
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FX1800-G/H a FX1800AG/H
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože palivová hadice může být uvolňována volně z potrubí, kterým je palivová lišta na motoru. Mohlo by to způsobit rozprašování paliva do prostoru motoru s rizikem požáru nebo výbuchu.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká modelů pro užitková vozidla v letech 2008 a 2009. Rozmezí ID dotčených vodních vozidel jsou: 800101–809300 a 809301–815900
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1401/08       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Fixy
 
Značka: GAD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 4038732752191
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože barva jednotlivých fixů s fixními hrotem obsahuje:Tmavooranžová: 52 mg/kg benzenu,


Červenohnědá 14 mg/kg benzenu,


Světle žlutá: 15 mg/kg.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  24 Pětovací tužky v různých barvách, horní a horní hranice ve stejné barvě jako pero, bílá zátka v dolní části.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1386/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefony – mobilní telefon
 
Značka: FANTASTIKO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 15568, č. 6680B,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8413930155689
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení, protože teplota jednoho ze tří telefonů překračuje maximální limit 45 °C u přístupných kovových částí, pokud je izolace mezi částmi jiné polarity krátkolní.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Souprava tří plastových mobilních telefonů (zeleně, červené a oranžové). Obaly jsou etikety s nápisem „Novelty Mobile Telephone“ a „Vyrobeno v Číně“, označení CE, výstražný symbol, který není pro děti mladší 36 měsíců doporučen, údaj o tom, že je napájený baterií a údaje o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1387/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka pro děti
 
Značka: SCOOTER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: JS402–4, čárový kód: 8435225842609
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí poranění v důsledku ostrých hran.Kromě toho, vzhledem k tomu, že montážní pokyny jsou k dispozici pouze v angličtině, může být výrobek nesprávně sestaven tak, aby uživatel spadal.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Růžová koloběžka s košíkem zdobenou květinou. Obaly jsou označeny růžovým lepenkem označovaným jako „SCOOTER“, s označením CE a s pokyny pro montáž v angličtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1390/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka – kachna hračka Charisma
 
Značka: Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Charisma
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:— nebezpečí udušení, protože malé části mohou být snadno odděleny (plastové koule, kola);Zranění v důsledku pevných kovových kolíků.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení zbývajících zásob a informace spotřebiteli, které si objednali orgány.

 
Popis:  Kachna hračka z plastů, s druhým menším kachnem na zadní straně. Druhý z nich má malý kruhový objezd ve svém zobáku, ke kterému jsou připojeny čtyři míčky. Na zádi je plastové vybavení, k němuž je připojen řetězec, a uvnitř (spirálové pružiny) hnací mechanismus. Kachna existuje žluté nebo zelené s růžovými koly; kruhový objezd je zelený nebo fialový. Délka přibližně 10 cm, výška přibližně 11,5 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1392/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Obličejová maska – MASK
 
Značka: Widmann
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  REF. 2680U Čárový kód: 8003558268009
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, neboť nevyhoví zkoušce plamene (požár trvá déle než 2 sekund poté, co plamen zhasne).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Panda nese maska připevněnou k lepenkové etiketě s názvem WIDMANN, s upozorněním na nevhodnost pro méně než 3s, značku CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1393/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická konstrukce
 
Značka: Simba
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: MAGNETY S MAGNETEM,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4006592620820
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože není v souladu s rozhodnutím Komise 2008/329/ES, který stanoví, že musí být uvedeno toto upozornění: „Pozor!! Tento výrobek obsahuje magnety s magnety. Magnety se mohou navzájem pohybovat uvnitř lidského těla, což způsobuje vážné zdravotní riziko. Pokud byly magnety spolknuty nebo vdechnuty, poraďte se s lékařem.“
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jedná se o magnetické stavební hry složené z 19 kovových mínek a 32 malých kousků pevného, polymerního materiálu v různých barvách a magnetů na koncích. Balí se v blistovém balení uvnitř lepenkové krabice vytištěné v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1394/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Playset – Weapon set
 
Značka: ATOSA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 79.496.- ref. č. 0606S410,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  822259794967.
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části mohou být snadno odděleny od houkačky a děti mohou být spolknuty nebo vdechnuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plastový pytel se čtvercovými oky s plastovým šslovem, plastem z plastu, který je ve tvaru houkačky, vytištěn s pirátovým čelem, a na vnější straně postříká náplast označený pirátovou stranou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1397/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Napodobenina hračky napodobující hmyz
 
Značka: BEETLE insect family
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Skupina hmyzu, hudba a světlo, kód 823–01
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a střihnutí, protože antény brouka se mohou oddělit a mohou se vytvořit malé ostré části, které se zcela vejdou do válce pro malé části.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Vícebarevná plastová hračka ve formě brouka (žlutá hlava, červená nos, zelená barva, červená a černá křídla, bílá antény). Hračka se skládá z hudby a světla, když se křídla lisuje. Přibližné rozměry: délka 15 cm, šířka 10 cm, výška 12 cm. Hračka se zabalí do zelené a červené lepenkové krabice s průhledným okénkem. Na obalu je označení CE a označení „3 +“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1398/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rohože z puzzle
 
Značka: Eva puzzle mats
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 8009761124309
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti acetofenonu, látky klasifikované směrnicí 67/548/EHS jako škodlivé při požití a při podráždění očí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Každá podložka je tvořena 10 barevnými tvarovkami z gumových puzzle (žluté, zelené, modré, oranžové atd.), z nichž každý má ve středu vzhled zvířete.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1399/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Upravené množství
 
Značka: DASINI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Značka Up Up, bod č. 70306,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 203266 468309
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje olovo (Pb/260 + 1 ppm) a chrom (Cr/80,0 + 0,2 ppm).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a směrnici 76/768/EHS o kosmetických přípravcích, přítomnost těžkých kovů v kosmetických přípravcích není povolena.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Souprava smetany určená k použití jako hračka. Sada se skládá ze čtyř barev (bílých, modrých, žlutých a červených) a dvoudílného malého kartáčků pro aplikaci smetany. Balení: obal s blistrem s vyobrazením čela průkazu na kartě (přibližné rozměry: 18,5 cm x 21,5 cm x 2 cm); upozornění: „CHOZING NEBEZPEČNOST – Malé části, nikoliv pro děti mladší 5 let“ a odpovídající piktogram.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1403/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní
 
Značka: Circling Music Dog
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 6927544609190
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části mohou být spolknuty (přestávku na háku 45 N, vzhledem k tomu, že by měla být schopna odolat síle 90 N).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mobilní zařízení pro děti mladší 36 měsíců, sestávající z několika částí, které mohou být smontovány a upevněny na lůžku dítěte. Balení: lepenkové krabice s vestavěným držadlem. Všechny pokyny a informace na obalu jsou v angličtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1404/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rohože z puzzle
 
Značka: Tappetino Eva con Gioco ("Eva mat with game")
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  16649
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti acetofenonu, látky klasifikované směrnicí 67/548/EHS jako škodlivé při požití a při podráždění očí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

 
Popis:  Každá podložka je tvořena 10 barevnými tvarovkami z pryže (žluté, zelené, modré, oranžové atd.) čísel.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1406/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rohože z puzzle
 
Značka: Tappetino "Baby Puzzle" ("Baby Puzzle" mat)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzory 30801 a 30802.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti acetofenonu, látky klasifikované směrnicí 67/548/EHS jako škodlivé při požití a při podráždění očí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zabavení výrobků objednaných orgány.

 
Popis:  Vzor 30801: každá podložka je tvořena 10 zabarvenými gumovými puzzle (žluté, zelené, modré, oranžové atd.). Vzor 30802: každá podložka se skládá ze 10 zbarvených gumových puzzle (žluté, zelené, modré, oranžové atd.) každého z nich s vyobrazením zvířete (např. ryby) uprostřed.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1408/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Elektronické kuchyně
 
Značka: HONG CHANG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód č. 011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože plastový pytel, který se nachází uvnitř balení (s obvodem nad 380 mm) má tloušťku menší než 0,038 mm – což je minimální povolený limit. Plastové sáčky, které nejsou dostatečně silné, představují vážné nebezpečí udušení.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Kuchyňské hračky z plastů, které vyzařují hluk při zatlačování a při otevření dveří trouby (přibližné rozměry: 60 cm x 58,5 cm x 31,5 cm). Kuchyně zahrnuje 22 kuchyňských doplňků a je balena průhledným pylem uvnitř červené a zelené lepenkové krabice (přibližné rozměry: 50 cm x 50 cm x 10 cm), který má označení CE a označení „3 +“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1409/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Jízdní kola BMX (článek 330A)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 4893126191983
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože kolo nemá brzdové zařízení, a měl by mít jeden brzdový systém, který ovlivňuje přední nebo zadní kolo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jízdní kolo „BMX“ (článek 330A) u dětí ve věku 4–8 let s pedály připojenými k předním kole a s přímým pevným ozubem. Rám je zhotoven z modrého a bílého kovu se dvěma podpůrnými koly. Ruční držadla jsou pokryta měkkými plasty. K řídítkám je připojena hudební skříňka. Existují dvě velká kola s otvory a dvěma malými nosnými koly bez otvorů z tvrdého plastu. Součásti jsou vyrobeny z kovu a plastu. Na kole je připevněna barevně plastová nálepka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1412/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rohože z puzzle
 
Značka: Eva puzzle mats
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 6 931268732003 uvádí vnitřní prokluz papíru a kód 8 002866100834 znázorněný na vnějším obalu.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti acetofenonu, látky klasifikované směrnicí 67/548/EHS jako škodlivé při požití a při podráždění očí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zabavení výrobků objednaných orgány.

 
Popis:  Každá podložka je tvořena 10 barevnými tvarovkami z pryže (žluté, zelené, modré, oranžové, purpurové atd.), každý s konstrukcí ovoce nebo zeleniny uprostřed. Ostatní tvary ukazují čísla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1413/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vak z ramenního vaku
 
Značka: Sunkid
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 99405, EAN 4016833994054
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení, protože ramenní popruh se neoddělí v tažné síle 25 N, a je proto příliš dlouhý. Vzhledem k tomu, že sáček se jeví jako hrdková hračka, je pro děti mladší 36 měsíců velmi lákavý. Vzhledem k tomu, že výrobce uskutečnil pouze krátký odkaz v angličtině na obalu („Up až 3 let“), nelze vyloučit použití dětmi ve věku do 3 let.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šířka: přibližně 140 mm, výška: délka šňůry přibližně 140 mm: zhruba 1 100 mm,
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1415/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Světlo na ústa – lesklý náustek
 
Značka: MULT-GLOW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje:Nebezpečí zalknutí, protože kus hračky, který zapadá do válce pro malé části, lze snadno oddělit;Chemické riziko, protože vzhledem k tomu, že se jedná o prostředek určený pro vkládání do úst a aktivovaný zubními zuby, je možné, že může přijít o vodní těsnost, čímž se vystavuje vnitřní obvod a knoflíkové baterie do kapalin (sliny), které by mohly způsobit zkrat a únik chemických látek.
Navíc chybí označení a bezpečnostní pokyny vyžadované normou.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami EN 71 a EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jedná se o hračku patřující k ústí do úst. Výrobek je určen k použití jako patře a obsahuje knoflíkové baterie a světla, které jsou pod tlakem. Balení je baleno v průhledném blistém obalu. Na přední straně je dáno MULTT-GTOW. Na zadní straně je návod k použití, "Výstražný nebezpečí. tato hračka má malé části, nedoporučuje se pro děti do 5 let. Vyrobeno v Číně.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1422/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pistolka s vodou „SUPER“
 
Značka: HUI YUAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: BL 70; čárový kód: 8436019620946
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obvod otvoru ve vaku je větší než 380 mm a jeho tloušťka je menší než 0,038 mm. tento obal představuje riziko udušení v případě, že by dítě mělo na hlavu vnitřek.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pistoli na vodu s štítkem, na němž je uveden odkaz „BL 70“. Pistolka je označena jako „C-508“. Výrobek je balen v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1383/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv – sandály
 
Značka: Hanny
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F30–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje zdravotní riziko, protože konstrukce obuvi není vhodná. Sbíhavá část je příliš úzká a jediný je příliš pevný a tvrdý. Proto by mohla být překážkou zdravého vývoje chodidla.
Produkt nesplňuje vnitrostátní normu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Obuv je vyrobena z bílé kůže, horní části usně, podšívky z usně a z plastu. Na přední straně boty je třeba být zdoben a na ní je nápis „Hanny“ nápis „Hanny“. Velikost: 23.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1395/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Přední děti – Club kůzlat – SEARD – TOOP esc
 
Značka: URCHIN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy. Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vyšívaný zelený a žlutý potýčný šitý na přední straně s bílým a žlutým vytištěným vzorem na přední straně, se zdrhovačkou a kapucí, která obsahuje stahovací šňůrku s uzly. Složení: 100 % bavlna. Velikost: 6 (6 let).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1396/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Horní děti – ČES KA MILANO
 
Značka: LES KA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 22
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zelený kabát s kapucí a zip, obsahující elastický šňůrku s kugací v oblasti střechy. Na štítcích je uveden nápis „LES K A milano“. Připojená etiketa je rovněž opatřena štítkem, který je opatřen nápisem: „STYDOVANÁ ITÁLIE“. Složení: 100 % nylonové. Velikost: S (malá).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1414/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka
 
Značka: YISILI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko udušení a uškrcení v důsledku přítomnosti zdrhovadel a gggles. Kromě toho při tažnosti elastického stažení z plastů na koncích může dojít k poranění oka nebo čelu, pokud se náhle uvolňují.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Růžový nátěr zdobený glátkou. Kapuci jsou odnímatelné a na konci obsahují elastický stahovací šňůrku s plastickým papírem. Velikost: A 98–104, 104–110
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1384/08       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Balíčky lithium-iontových akumulátorových baterií používaných s notebooky společností Hewlett-Packard a Compaq pro notebooky
 
Značka: Hewlett-Packard and Compaq
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Tyto lithium-iontové akumulátorové soustavy jsou používány s různými notebooky Hewlett-Packard a Compaq pro notebooky, jak je uvedeno níže: ZZ pavilon: DV1000, dv8000 a ZD8000. Compaq Preario: V2000. HP Compaq: NC6110, NC6120, NC6220, NC6230, nx6110, nx6120, nx4800 a nx9600. (Compaq Prerio V2400, Compaq NC6140 a nx4820 jsou zahrnuty do celosvětového programu stažení z oběhu, avšak podnik HP tyto podílové jednotky neuvádí na trh v EHP/ESVO). Dotčené balení musí obsahovat kódování od A0, L0, L1 nebo GC. (připomínáme, že ne všechna balení s tímto kódem jsou ovlivněna.) Ověření celého kódu podle HP je povinný. Výrobky vyrobené během období od prosince 2004 do března 2006.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko požáru a popálenin, protože určité balení baterií (dodávané v noteboocích výrobků vyrobených v období od prosince 2004 do června 2006) může převednout.
28 hlášených mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Existují čtyři různé konstrukce baterie, z nichž každá je kompatibilní s podmnožinou notebooků uvedených na seznamu. Kód data je začleněn do kódu vytištěného na nálepce připevněné k vnitřnímu povrchu napájecí sady. (baterie musí být odstraněna z notebooku, aby se umožnil přístup k tomuto štítku). velká většina dotčených sad baterií bude zahrnuta do 15 vzorů notebooku, do kterého patřily. Tyto notebooky byly naposledy uvedeny na trh počátkem roku 2006 a je velmi pravděpodobné, že všechny obaly budou od té doby vyřazeny.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1420/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Restrukturalizační maska
 
Značka: Optima
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Všechny šarže produktu. Na obalu v fotografie je čárový kód: „8 028149 000141“.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože seznam složek obsahuje látku „bis-hydroxyethyl bilisonylamid“, která je v kosmetických přípravcích a výrobcích pro osobní hygienu podle směrnice 76/768/EHS zakázána.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Přípravek na ochranu vlasů pro poškozené chlupy k použití v 150 ml balení, který je označen: „Optimální – Restructuring Restructuring for Damaged And currentled asands“ („Optimální – Restrukturalizace – Restrukturalizace podniku Damazrnek a currátů“).
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1388/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický adaptér
 
Značka: LEIVA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 13201
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Jeden kolík do zásuvky adaptéru je možné zasunout, zatímco druhý kolík je volně přístupný,Rozměry základny adaptéru se liší od těch, které jsou uvedeny v normě pro dvoukolíkové zařízení 10A 250V se zemním stykem,— je možné do oddílů na základně vložit tuhý ocelový drát o průměru 1 mm přes těsnění, když se nevloží žádná zátka.Produkt není v souladu s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Třícestný elektrický adaptér. Balení v blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 48