Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 34 ( Zveřejněno: 24/08/2018)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1240/18       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Komín
 
Značka: House
 
Název: House piippusytytin
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6412988485405
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Při používání výrobku se může dřevěná manipulace s výrobkem uvolnit nebo přerušit.
Zdroj vzplanutí může způsobit požár nebo popáleniny pro uživatele.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.s-kanava.fi/web/s-ryhma/uutinen/takaisinveto-house-piippusytytin-puukahvalla-musta/4610804_384136

 
Popis:  Kominový komín s dřevěným držadlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1241/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Lehký přípravek
 
Značka: HOҐOZ
 
Název: LOLLY fali, mennyezeti lámpa, fehér
 
Typ/číslo modelu:  400 XXX 110;400 000 110/1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 999084 918552
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
V případě, že je svítilna odstraněna ve stínu, jsou přístupné živé části.
Uživatel se může dotýkat těchto živých částí a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Stropní nebo nástěnná světla (pevné svítidlo) s horní hranicí E27.Balení:průhledný plastový vak.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1225/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: A-Class
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2007/46 * 1829 * 00–01;Typ:F2A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 19. ledna 2018 do 17. dubna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Navigační software může být vadný, kde se uchovává nesprávné umístění vozidla.
V důsledku toho, kdy je použit systém tísňového volání (eCall), nemusí poloha sdělená středisku pro mimořádné události odpovídat současnému umístění vozidla.V takových případech by záchranné služby nebyly do vozidla správně směrovány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Polsko, Slovensko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1226/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mazda
 
Název: 6
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 98/14 * 0188 * 00–10;Typ:GG/GY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 3. června 2002 do 31. června 2005.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku nadměrného vnitřního tlaku se může stážím generátorového generátoru airbagu, který se může roztrhnout, když je airbag aktivován.
To může vést k tomu, že jsou obyvatelé vozidla zraněni kovovým drátem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní car.Recall kódy:AF037J a AF037K
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1229/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Sprinter
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:e 1 * 2001/116 * 0354;E1 * 2007/46 * 0294, * 0296, * 0300, * 0301, * 1760, * 1761, * 1762, 1763;typy:906 AC 35, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, KL3A4, FL3A4, KL3A5, FL3A5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidla byla vyrobena v období od 4. prosince 2017 do 28. května 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku chybného softwaru lze vypnout podsvícení výstražného výstražného spínače.
Spínač je tedy ve tmě špatně viditelný.To by mohlo vést ke zvýšenému riziku nehod.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Van
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Island, Polsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1235/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Kempink
 
Značka: VW/VW commercial vehicles
 
Název: T5, T6
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0220 *;E1 * 2001/116 * 0289 *;typy:7HC, 7HMA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Jsou ovlivněny modely Kalifornie se zabudovanou kuchyňskou vyráběnou v letech 14/1/2015 a 19/5/2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šnekové spoje v plynové instalaci vestavěné kuchyně mohou být nedostatečné.
V důsledku toho může únik plynu unikat a kvůli nedostatečnému větrání nelze vyloučit výbuch, pokud je současně přítomen zdroj zapálení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Kempink
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Irsko, Polsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1243/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Seat
 
Název: Ibiza
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E9 * 2007/46 * 3134Typ:KJ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla jsou poháněna stlačeným přírodním a vyrobena v roce 2018.
 
Druh rizika:  Požár
 
Ořechy plynového potrubí nesmí být dostatečně užitkovány, což způsobuje únik plynu.
Za přítomnosti zdroje zapálení se může vznítit plyn.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Řecko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1236/18       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětský koutek
 
Značka: HEMA
 
Název: Blanket cot animal face
 
Typ/číslo modelu:  Kód KN 33.32.8025
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Nit lze snadno uvolnit z okraje pokrývky.
Mohlo by se dostat do prvního obalu končetin nebo krku, což by mělo za následek zranění nebo uškrcení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Dětský koutek šedý s vyobrazením přední kočky.Po celé hraně se přikrývka nakrájená na bílou barvu s použitím bílé barvy.Rozměry:100 x 150 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Lucembursko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1224/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: FASHION GO Shopping
 
Typ/číslo modelu:  Č. 032
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje di (2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota):12,7 % hmotnostních a dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota:0,16 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Panenku z plastu s příslušenstvím, dodanou do barevné krabičky s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1227/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Hayley / Daffi
 
Název: Vogue lovely girl
 
Typ/číslo modelu:  B-624 (na připojeném štítku)Č. HB879 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5905422026247
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál plastu části panenky obsahuje 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:1,2 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Panenku z plastu v lepenkové krabici s okénkem z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1231/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pastelky vosku
 
Značka: Rubeez
 
Název: Crayon Rocks
 
Typ/číslo modelu:  CR.CMU.16
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3806369490615
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace hliníku z tmavomodrého kraňonu je příliš vysoká (naměřená hodnota:8,992 mg/kg).
Hliník je potenciálně toxický při požití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Lepenková krabička obsahující malé textilní sáčky o obsahu voskových desek v různých barvách ve formě malých oblázků, z lepenky, z podložku a vícebarevného nárazu.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1232/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: Toi-toys
 
Název: Slime animal
 
Typ/číslo modelu:  článek 35488
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8714627354881, číslo šarže 815057
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace boru z hračky slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota:529 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Hračka se skládá z pružné, plastové chobotnice figurky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1233/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská knížka s lehkým
 
Značka: Toi-Toys
 
Název: Belly Bear
 
Typ/číslo modelu:  71641
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  814030/8714627716412
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Při požití mohou knoflíkové články spustit vznik hydroxidu sodného v těle.Hydroxid sodný je vysoce korozivní látka.Expozice hydroxidu sodného způsobuje těžké popáleniny a poškození tkání.
Kromě toho se mohou knoflíkové baterie a pěnový kaučuk snadno oddělit od hračky.Malé dítě by je mohlo vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová kniha s obrázky zvířat pro kojence.Na jedné z stran se nachází případ se dvěma knoflíkovými články CR 1220.Na obalu výrobku se čte „Battery s 3 x button Cell LR55“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1234/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka – slizu
 
Značka: Flypop's, MGM
 
Název: Slim'pop - Pâte gluante
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3301040310751, CF18006-D-031075
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace boru z hračky slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota:3 151 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím bóru může poškodit zdraví dětí tím, že poškodí reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hračka – slizi v plastovém květináči o hmotnosti přibližně 300 g s lepenkovým balením.Barva je zelená, modrá, červená, žlutá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1239/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: Haza Original
 
Název: Party the Factory
 
Typ/číslo modelu:  Purpurová 30 cm446731
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8711319467317
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosaminů uvolněných balónem je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 0,36 mg/kg).
Nitrosaminy jsou genotoxické karcinogeny při vdechování, požití nebo dermální expozici.Dítě se může dostat do styku tím, že se balónek dostane do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–12.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  100 fialových balónů v průhledném a modrém obalu.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1244/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vypudá se podél hračky
 
Značka: P.H. Kris TAEM
 
Název: Funny Toys / Kogut pchacz
 
Typ/číslo modelu:  ITM.NO.00–58269 (na obalu)Č. 318–1 (o produktu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906160158269
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé plastové součásti (kolečka, válcovité prvky o ocas kohouta a na tyčince) se z hračky snadno oddělují.
Dítě může umístit malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastic, roost-tvarovaný na hraní.Baleno v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1217/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Power Flower
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AA111
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5553724141115
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vrchol bikiny je opatřen funkčními šňůrami, které mají být na zadní straně svázány.
Tyto šňůry mohou uvíznout během různých aktivit dítěte a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bikiny určené pro rok 8/10 staré dívky.Obě části mají vícebarevné stehové čáry.Horní část nese funkční šňůry, které mají být vázány na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1218/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská pornografie
 
Značka: G. S. KALLI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Stahovací šňůry v oblasti krku se mohou zachytit během různých aktivit dítěte, což vede k uškrcení.
Kromě toho jsou v pase příliš dlouhé šňůry a mohly by se zachytit v průběhu různých aktivit dítěte, které by mohly vést ke zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Modrá pohrina s bílými pruhy na rukách a kapes, určená pro děti ve věku 8 let.Tento oděv nese funkční kordové šňůry, které mají volný konec a 3D zdobení, v oblasti krku a pasu.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1219/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké šortky
 
Značka: BOY & STUDIO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  POLOLETÍ 6876
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existují funkční přívody u spodních hems, která je pod rozkroem.
Šňůry mohou uvíznout během různých aktivit dítěte a mohou vést ke zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Šortky pro děti do 4 let.Na spodním okraji má oděv funkční kordy, které jsou zavěšeny pod rozkrok.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1220/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka:  MONNALISA
 
Název: Beach
 
Typ/číslo modelu:  ČLÁNEK 9021, MOD 999000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  999990149299
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Stahovací šňůry v oblasti krku se mohou zachytit během různých aktivit dítěte, což vede k uškrcení.
Kromě toho jsou šňůry, které se pohybují na zadní straně, příliš dlouhé a mohly by se zachytit v průběhu různých aktivit dítěte, které by mohly vést ke zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor, Prodejce): Stažení výrobku z trhu, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bikini nastavený na 3 rok staré dívky.Oděv má vícebarevný, květový a je opatřen funkčními šňůrami pro horní a dolní část, které mají být spojeny na krku a v zadní části.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1221/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Hello Bikini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AHOJ – 019
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vrchní část soupravy bikiny má funkční šňůry, které mají být svázány na zadní straně.
Šňůry mohou uvíznout během různých aktivit dítěte a mohou vést ke zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bikiny určené pro dívky ve věku 4 let.Horní i dolní části soupravy mají růžovou a ozdobnou dužninou a květinami.Horní část nese funkční šňůry, které mají být vázány na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1222/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: DANSHAN / TAOSHUANG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YIDENGPIN – G53075006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Funkční šňůry v oblasti pasu jsou příliš dlouhé.
Šňůry mohou uvíznout během různých aktivit dítěte a mohou vést ke zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Mladá dívka z „denimu“ krátce po denimu.Tento oděv má funkční kordy se třírozměrnou výlišitou v oblasti pasu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1223/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí plavky
 
Značka: YES ! DO KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ANO – 070 X
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Tento oděv se vyrábí z funkčních provázků, na nichž jsou volné konce v horní části horní hranice tvořené kolem krku.
Šňůry v oblasti krku se mohou zachytit během různých aktivit dítěte, což vede k uškrcení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Květinový květový plavek, určený pro děti ve věku 7/8 let, ozdobený trims tasel trims v oblasti pasu.Tento jazyk ke koupání je opatřen funkčními šňůrami s volnými konci, které mají být vázány v oblasti horní části krku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1228/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská pornografie
 
Značka: SENIOR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  AB-CDS05
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
V digestoři existují stahovací šňůry s volnými konci.
Stahovací šňůry se mohou zachytit během varné činnosti dítěte, což vede k uškrcení.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvádění výrobku na trh za podmínek předem stanovených (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Dětská pohrina s různou strukturou (hlava slona nebo sluneční brýle) a stahovací šňůry s volnými konci v digestoři.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1238/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Šátek
 
Značka: A + more
 
Název: Cashmy
 
Typ/číslo modelu:  Styl 1810
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1234567323671
 
Druh rizika:  Chemické
 
Šátek obsahuje azobarviva, která uvolňují 790 mg/kg benzidinu.Pokud je přípravek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být aromatický amin absorbován kůží.
Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a mohou ovlivnit reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Tmavě modrý pakeř.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1237/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Pojištění pro kojence a malé děti
 
Značka: Pr.FRANCOISE BEDON Paris
 
Název: Lait de toilette Hydratant pour Bébé
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:216/06/17/10 Barcode:3 045050 086277
 
Druh rizika:  Chemické
 
Látky methylchloroisothiazolinone (MCI) a methylisothiazolinone (MI) jsou uvedeny ve složkách tohoto přípravku, který se neoplachují.
Mi a MCI jsou senzibilizující látky a mohou vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u senzibilizovaných osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Zvlhčující přísada určená k použití při změně dítěte.Balený v láhvi o objemu 1 000 ml s bílým víkem.Text o výrobku je v angličtině a francouzštině.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1230/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Užitkové vozidlo/těžké nákladní vozidlo
 
Značka: Multicar
 
Název: Hako
 
Typ/číslo modelu:  Multicar M31 = e1 * 2007/46 * 1136 * 00Multicar M30 (Fuo) = e1 * 2007/46 * 0493 * 01Multicar M27 = e1 * 19/2011 * 249/2012 * 0032 * 00Podniku Typ:M27, M31, M30 (Fumo)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v letech 2010 až 2014 jsou dotčena.Pouze vozidla vybavená motorem Euro V
 
Druh rizika:  Úraz
 
ABS může být aktivováno neúmyslně při rozjezdu na kluzký svaru, vozidlo se pohybuje dozadu a brzdový pedál je uzamčen.
V tomto provozním stavu není možné zahájit provozní brzdění asi 3 sekundy.To by mohlo vést ke zvýšenému riziku nehod a úrazů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Užitkové vozidlo/těžké nákladní vozidlo
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1242/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Vozidlo/vozidlo pro přepravu těžkého nákladu
 
Značka: VW
 
Název: Crafter NF
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 1616, e1 * 2007/46 * 1621Typ:SYN2Z, SZN1Z
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené vozidlo bylo vyrobeno mezi 23. únorem 2018 a 12. březnem 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Válec je nevyhovující a kabely z ruční brzdy jsou umístěny nesprávně.
V důsledku toho se kabely mohou prokluzovat a ohýbat, jakmile je parkovací brzda zabrzděna, což způsobí, že se brzda ztrhne v čase.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Vozidlo/vozidlo pro přepravu těžkého nákladu
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 34
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Lucembursko