Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 33 ( Zveřejněno: 17/08/2018)
Oprava:Oznámení A12/1059/18 ze zprávy -2018–031 bylo na žádost vnitrostátních orgánů z internetových stránek dočasně staženo, přičemž analyzuje nové zkušební protokoly obdržené od výrobce.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1188/18       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: uvex
 
Název: tensa light
 
Typ/číslo modelu:  velikost 10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 043197 282015
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota 39,2 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hnědé rukavice, vyrobené částečně z usně a částečně z textilie s vlastním prostředkem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1216/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: PURPLE LABEL
 
Název: VPG 100MG Nicotine 250 ml
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Body Ap80–100, Best před:01.2020
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje více než maximální povolené množství nikotinu (oznámené hodnoty 100 mg/ml) a je předkládán v nádobě, která je příliš velká.
Nikotin je akutně toxický a může ohrozit bezpečnost uživatele, zejména pokud výrobek přichází do styku s kůží nebo je požitý.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o tabákových výrobcích (2014/40/EU).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Elektronické cigarety v plastové láhvi (250 ml) s bílým plastovým víčkem.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1186/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: DUPI
 
Název: TUBO LUMINOSO
 
Typ/číslo modelu:  GUIRLANDE GLUMEUSE 10 METRŮGUIRLANDE GLUMEUSE 20 METRŮ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8421790004313 A 8421790004320
 
Druh rizika:  Požár
 
Plastový materiál světelného řetězce je nedostatečný a má nízkou odolnost vůči teplu.
Může převednout na teplo.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Systém osvětlení balený v lepenkové krabici, na níž jsou uvedeny informace ve španělštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1193/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: E-Class
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0480 * 16, e1 * 2001/16 * 0480 * 26;Typ:204X
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou i vozidla, která byla vyrobena v období od února 2017 do ledna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Navigační software může být vadný, musí ukládat nesprávnou polohu vozidla.
V důsledku toho nemusí být v případě, kdy se používá systém tísňového volání (eCall), místo, které bylo oznámeno středisku tísňového volání, v souladu se skutečným umístěním vozidla.V takových případech nemohly být nouzové služby nasměrovány do vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Irsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1199/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Combo-D
 
Typ/číslo modelu:  Modelový rok:2018Číslo ES schválení typu:E3 * 2007/46 * 0076 * 14.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Skříň kormidelního zařízení může být vadná.
V důsledku toho by mohlo dojít ke snížení úniku oleje a může být snížena spotřeba elektrické energie.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Lucembursko, Polsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1200/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Insignia A
 
Typ/číslo modelu:  Modelový rok:2017Číslo ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0374 * 20
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zlomky spony předních sedadel mohou být uvolněné.
V důsledku toho se u spon bezpečnostního pásu může v případě nehody od rámu sedadla oddělit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Německo, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1201/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: BMW
 
Název: F 750 GS (K80) and F 850 GS (K81)
 
Typ/číslo modelu:  Čísla ES schválení typu:E1 * 168/2013 * 00058 a e1 * 168/2013 * 00059;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:mezi lety 18.06.2018–03.07.2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesmí být správné přišroubování naftového čerpadla.
Dodávka oleje do motoru nesmí být zaručena a motor může nečekaně klesnout.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1202/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Proace
 
Typ/číslo modelu:  Číslo ES schválení typu:E2 * 2007/46 * 0538 a e2 * 2007/46 * 0537;modelový rok:2018.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Byl nainstalován nesprávný software pro naftové motory, což znamená, že teplota oleje nad určitou prahovou hodnotou není zjištěna.
V důsledku toho by mohlo dojít k úniku ropné části z důvodu nepřiměřených teplot v motoru a mohlo by dojít k tomu, že by olej z motoru mohl unikat a spadnout na silnici, což představuje riziko pro následující provoz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Lehké užitkové vozidlo.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1203/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: ASX
 
Typ/číslo modelu:  ASX (GA0W);Číslo ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0368 * 00;Modelový rok:2011–2015;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:od dubna 2010 do září 2014;
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední paluba není nepromokavá a voda může spadnout na spojku stěrače.
V důsledku toho může společná spojovací koule stírače způsobit korozi a způsobit nadměrné opotřebení pryskyřice společného kulového kloubu.Propojení stírače se může oddělit a stírače čelního skla mohou být nefunkční.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Polsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1215/18       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Zástavba do jímací vaku
 
Značka: Riber Products
 
Název: Throw Rope
 
Typ/číslo modelu:  15 m 4042/20 m 4062/25 m 4043
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Vedle toho se lze setkat s dvěma svařovanými částmi lana.
Pokud byla osoba během záchrany použita, mohla by být sewn.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Vyhazování pylových záchranných linií – 15 m dlouhé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1194/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Píšťaly s píšťalky
 
Značka: neznámý
 
Název: Dětský deštník 49 cm
 
Typ/číslo modelu:  F2972 4D8 x 120
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8592972015127
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Malou část (píšťalky) lze snadno oddělit od hračky a víčka na koncích spolů mohou přijít.
Dítě může inhalátory a sytič vdechnout.Při otevření deštníku může být dítě zraněno v ostrém konci zastřešujících paprsků.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Děti zastřešené automaticky.Při otevření deštníku patří uši kočičí v horní části.Oka kočky a nosu se tisknou na zelený porost.Malá píšťalka je spojena se šňůrou na rukojetí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1206/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení kuchyňské hry
 
Značka: Victoria Party
 
Název: Cooking / Tea set
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. E6330262 (kuchyňské sady) a E6298794 (sady čaje)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Část kuchyňské hry se může zlomit (miska cukru) nebo oddělit (rukojeti nožů a stonek rajčat) vytvářející malé části.Malá část víko je také malá.
Pokud dítě stáčí do úst malé části, mohli by zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Kuchyňské hraní s různými doplňky (jeden u hraček jako potravin a jeden se čajovým příslušenstvím), dodávané v blistvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1208/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební hračka
 
Značka: Primark
 
Název: Water Flutes
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  53971192974412571–080493,
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku flute jsou příliš vysoká.
To by mohlo vést ke snížení hodnoty slyšení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  3 plastové flétny (červené, žluté, zelené) s průhledným hlavním orgánem a šroubovým koncem.Dodává držiteli modré kapaliny v balíčku blistru s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1211/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Jedoucí (jedoucí) hračka
 
Značka: Eddy toys
 
Název: Vélo pour enfant / Kids bicycle
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 01962
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711252019628úsek 2040666
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Kola se mohou oddělit, přičemž vyčnívající část je přístupná.Sloupek řízení lze oddělit a mezi koly a tělem hračky jsou přístupné mezery.
Dítě by mohlo spadnout, zejména pokud jde o vyčnívající konec, které by mohlo způsobit zranění.Tyto mezery mohou vést k uvíznutí prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Plastové hračky (jízdní kolo) s červeným tělem, žlutou sedlem, černými koly a řídítky, trubicemi pro řízení, určené pro děti méně než 36 měsíců nebo o hmotnosti menší než 20 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1212/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sametu mající povahu hraček
 
Značka: C&T Handels
 
Název: Barrel-O-Slime
 
Typ/číslo modelu:  HB-1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4250111300223
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace boru z tohoto produktu je příliš vysoká (naměřená hodnota až do 1 853 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím boru může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Slizu v plastové nádobě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1187/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké oděvy
 
Značka: La Ormiga
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 1820190507
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435506246966
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tlačítka jsou snadno odstranitelná a vytvářejí malé části.
Vyhradí-li dítě tlačítka v ústech, mohou zablokovat dýchací cesty.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Souprava oděvů složená z horního a růžového kalhoty pro děti ve věku 12 měsíců.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1189/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Power Flower
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AA 159
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5553724141597
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní část bikini má funkční kabely, které mají být na zadní straně vázány.
Šňůry se mohou zachytit během různých činností dítěte s následkem zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Červená a modrá biokini se vzorem pro srdce pro období 6/8 – staré dívky.Horní část sady bikli má ozdobný závěs a funkční šňůry, které mají být na zadní straně vázány.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1190/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: YES ! DO KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ANO – 99024 X
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní část bikini má funkční kabely, které mají být na zadní straně vázány.
Šňůry se mohou zachytit během různých činností dítěte s následkem zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bikini s květovým vzorem na období 7/8 – staré dívky.Horní část má růžové fritézy a funkční šňůry, které mají být vázány na zadní část.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1191/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: EBITA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  186234
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento oděv má funkční šňůru, která má být na zadní straně vázána.
Šňůra se může zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plechová růžice bez rukávů, s krajovou zdobením pro 1leté dívky.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1192/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka v jehlamu
 
Značka: Asida
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0199
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
V oblasti hrudi/ramenního kloubu existují šňůry na stažení.
Stahovací šňůry se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by mohly být upraveny tak, aby se dosáhlo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílé a růžové barvy na bílém podkladu, určené 6letým dívkám.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1198/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bránice
 
Značka: neznámý
 
Název: L-Rock XL sw Spi.+ Niete
 
Typ/číslo modelu:  20008141050
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kožených částech kůže je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 43 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zastavení prodeje (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Kůže z usně s dekorativními nýty a na zdrhovadlo uprostřed, s textilními součástmi.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1207/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Power Flower
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AA112
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5553724141122
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na zadní straně horní části trupu se mohou zachytit během různých činností dítěte s následkem zranění.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bikini, která je určena pro 6/8 roku staré dívky.Horní i dolní části mají modré a bílé pruhy.Horní část nese funkční lana, které mají být na zadní straně vázány.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1209/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Hello Bikini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HELLO-027
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na zadní straně horní části trupu se mohou zachytit během různých činností dítěte s následkem zranění.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Růžová bikkini zdobená fritami, určená pro 8 let staré dívky.Horní část bikini nese funkční kabely, které mají být na zadní straně spojeny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1210/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka v jehlamu
 
Značka: Lux Moda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B408
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
V oblasti pasu je šumbač na stažení.
Ty se mohou ocitnout v pasti během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Červený český oděv určený 6 letým dívkám zdobeným vícebarevné střapce.Tento oděv má v oblasti pasu nejméně 14 cm na přední straně.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1197/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Koupelové prostředky z koupele
 
Značka: Bomb cosmetics
 
Název: Apple & Raspberry bath mallow
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5037028259085
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti může být tento výrobek zaměňován za potravinu a malé části z ní mohou být snadno odděleny.
To může vést k tomu, že se spotřebitelé a zvláště děti dostanou do úst a že je dostanou do úst, což by mohlo znamenat nebezpečí udušení.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích, pokud jde o požadavky směrnice o napodobenin potravin.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Koupelové výrobky ve tvaru chleba.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1195/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické křídlové kolejnice
 
Značka:  INTESA, IDROTRADE/STORM, IRSAP
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Obchodní značka/STORM:ELEKTRICKÝ EF, ELEKTRICKÝ EOZnačka INTESA:Věž EF, Brand IRSAP:ARES EL, ARES EL, ARES EL, NOVO EI, NOVO EL, NOVO EY, VELA EY, VELA EI, VELA EZ, VENUS EY, VENUS EI, NOVO EZ,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  pořadová čísla od 140526035 do 140613040, od 140627108 do 140723152, od 151117275 do 151203516 a od 160811037 do 160905229
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem ke zvýšení vnitřního tlaku se svislé kolektory radiátoru mohou stát deformovanými a mohou se roztrhnout.
V důsledku toho může kolejnice ručitelského vedení oddělit od úchytů stěn, které představují riziko zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.irsap.it/it/richiamo-prodotti/828-richiamo-radiatori-elettrici

 
Popis:  Elektricky vyhřívaná ručitelská kolejnice v oceli naplněné teplonosnou kapalinou.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1196/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka USB
 
Značka: 4-OK
 
Název: Travel adapter
 
Typ/číslo modelu:  RT-63/PKUS2A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8428728092190
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace nabíječky je nedostatečná.
Uživatel by se mohl dotýkat dostupných živých částí a získat úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nabíječka USB, prodávaná v tištěné, částečně transparentní lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1213/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: STOW
 
Název: Slimmest Travel Adaptor
 
Typ/číslo modelu:  YT-TA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Různé zátky lze otevřít současně a jsou elektricky propojeny.Může se použít jednopólový vložení vidlice.
Jestliže se do zásuvky vloží jedno ze zástrčky nebo jednoho kolíku, uživatel se může dotknout kolíků druhé vidlice nebo zbývajícího kolíku a může obdržet úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí, příslušné evropské normy EN 60950 a vnitrostátní normy BS1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Mezinárodní uzel pro přepravu s sklopnými zátkami a výstupními otvory pro střídavou zátorua připojení USB.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1214/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: Narken
 
Název: Travel Adaptor
 
Typ/číslo modelu:  XD-603/PK34
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6985183559603
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek neposkytuje ochranu uživatelům z důvodu chybějící okenice na živých částech.
Proto by se uživatelé mohli dotýkat dostupných živých částí a dostat se za elektrický šok.Kromě toho tento adaptér nemá žádnou nadběžnou ochranu u spotřebičů, které jsou vybaveny nekondenzovaný zátorem.Výrobek není v souladu s příslušnou britskou normou BS 1363.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zničení produktu

 
Popis:  Zástrčka pro bílý zdvih (250 V) s 3 piny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 33