Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 43 ( Zveřejněno: 31/10/2008)
Oprava:

Oznámení 1217/08 z 2008 v týdnu 42 bylo odstraněno z toho důvodu, že po více šetřeních byl výrobek shledán v souladu s příslušnými evropskými požadavky.

Oznámení 1081/08 z týdne 39 v roce 2008 bylo aktualizováno.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1240/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Svíčková svíčka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 633006, čárový kód 6930988800597
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristickým tvaru, vzhledu, vůni, barvě a velikosti, může být výrobek zaměněn za potravinu. To může mít za následek, že si děti mohou výrobek umístit do úst, do úst, nebo ji spolknout, což by mohlo znamenat nebezpečí zalknutí nebo perforace nebo zakrytí trávicího traktu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Šest dekorativních potravin, které se podobají výrobkům ve tvaru půl zelené jablko, jež jsou baleny v kovovém případě a na které se vztahují plastové průhledné filmy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1243/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Lepidlo ve tvaru láhve na dítě
 
Značka: WARM BABY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože kromě nedostatků, pokud jde o označování, se lepidlo balí do láhve, která přesně vypadá jako dětský válec, a může tedy uvádět děti v omyl. U dětí, u nichž je nebezpečí lepení, hrozí riziko otravy nebo gastrointestinální uplokace.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jedná se o lepidlo balené v lahvi, která má tvar lahve pro kojence.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1249/08       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Joke zboží – FUNNY DROPS – Exployment candies
 
Značka: WIDMANN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 4835X, čárový kód: 8003558483501
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko zranění a popáleniny, protože při zatížení zařízení může vybuchnout na ruce a zranit oči. Kapsle se vystřelí plamenem, což může způsobit popáleniny.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Loketu pod položkou „FUNNY DROPS“ v plastové blistce připojené k lepenku. Výrobek se skládá z tvrdého plastického válce v podobě dutinky z bonbónů, zdobeného ovoce a bonbony. K trubičce je připevněna prstencová kapsle s 8 kusy. Uvnitř válce je kovovým zařízením kapsle.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1233/08       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Regulátory a adaptéry
 
Značka: AQUA LUNG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Titan DIN 1. fáze scuba, jakož tatan/Conšelf scuba adaptéry
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 

Výrobek představuje riziko utonutí, protože příliš utažení DIN ponechávající subjekt během instalace v zařízení může vést k tomu, že vystupuje při tlaku pod tlakem, že se rychlý únik vzduchu z válce scuba a regulační orgán oddělí od tlakové láhve scuba.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Regulační orgány mají z mosazného DIN ponechaný subjekt, který byl vyroben před červnem 2006. Společnost Aqua Lung Titan Din 1. etapa má na straně orgánu regulačního orgánu pořadové číslo nižší než 6062501. Na straně jedné z ní byl zařazen Titan/Conšelfový adaptér s označením „300 BAR MAX“. Do tohoto oběhu nejsou zahrnuty adaptéry podle DIN „300 BAR MAXI“.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1264/08       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Barva nanášených barev
 
Značka: VIVECHROM (ΒΙΒΕΧΡΩΜ)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Vysokoteplotní černá barva, s číslem šarže 071128, vyrobeno dne 28.11.2007. 2. Černá barva koberce s číslem šarže 070404 (vyrobeno v 4.4.2007) a 071128 (vyrobeno dne 28.11.2007). Čárové kódy: 5202565 700493–700523–700530
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a chemického rizika, protože v důsledku poruchy v spojkovém švu kovové nádrže může nádoba vybuchnout, zatímco spotřebitel před použitím třepe spotřebitel.Byly hlášeny tři incidenty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Tisková zpráva byla vydána na trhu z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dva druhy rychlého sušení akrylové barvy, balené v kovovém, vysokém tlaku, v plechovkách, ve spreji, s barevnými uzávěry. Barva klobouku označuje barvu barvy. Nátěr může být použit na dřevěné nebo kovové povrchy.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 9 fotografií

2 ze 9 fotografií

3 ze 9 fotografií

4 ze 9 fotografií

5 ze 9 fotografií

6 ze 9 fotografií

7 ze 9 fotografií

8 ze 9 fotografií

9 ze 9 fotografií

Číslo varování: 1236/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: EXRA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. PT-03 a ref. č. XHD32, čárové kódy: 8435056808041, 8435056808027, 8435056804302 a 843505680429
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tyto výrobky představují nebezpečí požáru a popálenin, protože neobsahují bezpečnostní zařízení, které je zajišťuje pro děti, jak vyžaduje rozhodnutí Komise 2006/502/ES, aby se zajistilo, že na trh se uvádějí pouze zapalovače, které jsou odolné dětem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Různé zapalovače, které provozují nepravidelně a nemají žádný bezpečnostní mechanismus. Model s referenčním číslem XHD32 je nabízen jako dar s koupí značky RIZLA značky podniku RIZLA. Zapalovače jsou dodávány v skříních s pokyny pro správné, bezpečné použití. < an href =“ http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/1236-08.pdf „>Seznam odkazů a čárových kódů
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1237/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: EXRA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. PT-03 a ref. č. XHD32, čárové kódy: 8435056808041, 8435056808027, 8435056804302 a 843505680429
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tyto výrobky představují nebezpečí požáru a popálenin, protože neobsahují bezpečnostní zařízení, které je zajišťuje pro děti, jak vyžaduje rozhodnutí Komise 2006/502/ES, aby se zajistilo, že na trh se uvádějí pouze zapalovače, které jsou odolné dětem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Různé zapalovače, které provozují nepravidelně a nemají žádný bezpečnostní mechanismus. Model s referenčním číslem XHD32 je nabízen jako dar s koupí značky RIZLA značky podniku RIZLA. Zapalovače jsou dodávány v skříních s pokyny pro správné, bezpečné použití.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1239/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: KKK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  REF.3KD128, čárový kód: 6926384026952
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tyto výrobky představují nebezpečí požáru a popálenin, protože neobsahují bezpečnostní zařízení, které je zajišťuje pro děti, jak vyžaduje rozhodnutí Komise 2006/502/ES, aby se zajistilo, že na trh se uvádějí pouze zapalovače, které jsou odolné dětem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Lehčí s vyobrazením hlavy orel, která nemá žádný mechanismus pro boj proti otevření dětmi. Zapalovače jsou dodávány v 50 jednotkách, které jsou označeny pokyny pro správné a bezpečné použití výrobku a jsou označeny nápisem „SHANKAK VYSOKÁ JAKOSTNÍ SVĚTCE – ISO 9001“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1258/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Zapuštěná světla – světla Sirius
 
Značka: LightStyle
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Jupiter chróm č. 017773, 2. URAN zlato č. 017703, 3. Ms chrome No. 017523, 4. Mars bílá č. 017515, 5. Společnost Mars chróm č. 017515
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože držitel halogenových žárovek na 220 V je shodný se světelným zdrojem určeným pro další nízké napětí (≤ 50 V). Objímky žárovek, které jsou původně určeny pro nízké napětí, by se neměly používat pro světelná zařízení určená k použití s wolframovými halogenovými žárovkami o napětí vyšším než 50 V.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Svítidla NN 017773, 017703 a 017523 s těmito technickými údaji na obalu: 3х50W, 230V. Svítidla NN 017515 a 017525 s těmito technickými údaji na obalu: 5х50W, 230V. Zapuštěná světla jsou dodávána halogenovým výbojům s odrážečem (technické údaje: 220 V, – 240 V, 50–60 Hz, 50 W), s čepem a s kolíkem k čelu.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1274/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo
 
Značka: düwi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  typ FH-104 a typ FH-105.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Kryt noční světla se může roztrhnout z živých částí, které jsou k dispozici,Po prodlouženém používání může být mělká komora konvergenčního typu (noční) osvětlení v komoře,Výška písmen a číslic na štítku je 1,3 mm (vyžaduje se nejméně 2 mm).Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Noční světla mají kruhový kryt. Kryt druhu FH-104 je vyroben z bílého plastu a kryt typu FH-105 je průhledný. Rozměry: průřez obalu je 4 cm, noční čidlo osvětlení v denním/nočním panelu je 105 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1279/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Lampou
 
Značka: LAMPARA MOVIMIENTO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LD-02
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Rozměry lanka nesplňují požadavky,Není vhodný kotevní úchyt šňůry chránící proti tažné a tažné síle,Přístupná kovová část je ve styku se základními izolovanými dráty,
Doplňková izolace není vhodná.Kromě toho při běžném používání existuje mírné riziko popálenin v důsledku přehřátí světelného zdroje.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Žárovka na bázi kovu, která osvětluje horní část skla, která je naplněna kapalinou. S výrobkem je opatřena baňka E14. Hlavní složky produktu: držitel světelného zdroje („ONLY.230V 25W“), přepsaný do kabelu („2/250 ~ patent 99332137.2 99238813.9“); zástrčka („2,5A250 V“). Výška: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 41 cm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1230/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Elektrické topné těleso v osobním automobilu
 
Značka: LAND ROVER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor Freelander 2: motorová nafta (číslo programu P011)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože kondenzace výparníku vzduchu namontovaného v klimatizační jednotce může přijít do styku s ovládacím obvodem doplňkového elektrického přídavného ohřívače; vedoucí k zkratu. To by za normálních okolností vedlo k odvodnění baterie, která bude nakonec plochá, což by vedlo k situaci, kdy by baterie nebyla zahájena.


Kromě toho může zkrat vést k zřetelné vůni za tepla a /nebo roztavných součástí, která se v extrémních podmínkách může vyvíjet na oheň uvnitř vozidla. Všechny tyto příznaky se mohou vyskytnout buď v okamžiku, kdy se vozidlo používá nebo parkuje a bez dozoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odvolání je specifické pro 2007–2009MY Freelander 2 Motorová vozidla vybavená elektrickým přídavným ohřívačem. VIN z H000100 až H111695.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1247/08       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Detektory plynu
 
Značka: HP POPP McTOXI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  McTOXI, bod č. 58613.00.001.01, pořadové číslo 745163, EAN 4004705745163, (BST 73859200606).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože poplach je spuštěn až poté, co byla překročena nižší hladina výbuchu. Detektor plynů není vhodný k tomu, aby poskytoval varování před nebezpečím výbuchu způsobeného únikem plynu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Detektory zemního plynu pro zemní plyny: rozměry butanu, propanu, methanu a ropného plynu atd. Rozměry: výška: 100 mm, šířka: 76 mm, tloušťka: 43 mm, napětí: 9 V DC, pomocí akustického signálu elektrického napájení adaptéru: 85 dB. Rok výstavby: 2006, První rok obchodní distribuce: 2007.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1280/08       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Elektronický cigaretový/nikotinový inhalátory
 
Značka: Mini cigarette
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DSE901
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje zdravotní riziko pro spotřebitele, a zejména pro děti, které mají kontakt s kůží nebo vyrážejí do patrony s obsahem nikotinu. Podle CHIP 2002 (1999/45/ES) by přípravky obsahující nikotin měly být označeny „Vysoce toxické“, „toxické“ nebo „škodlivé“, pokud obsahují nejméně 0,1 % nikotinu a které musí být provázeny bezpečnostními pokyny, jako je „toxický při styku s kůží nebo spolčením“.

Zatímco byl tento výrobek odeslán k analýze a výsledky zkoušek se očekávají, prohlášení o obsahu nikotinu v samotném výrobku činí nominální obsah 18 mg i v nádobkách se střední silou. Na tomto základě, pokud jde o látku CHIP 2002, by byl výrobek umístěn alespoň v kategorii látkového kódu a vyžadoval by mnoho varování týkajících se rizik, hmatatelné výstrahy a možná i balení s vyšší pevností, obaly odolné proti otevření dětmi, z nichž všechny nejsou přítomny.Kromě toho nemá výrobek žádná konkrétní upozornění na nebezpečí, která pro uživatele představuje, maximální dávkování nebo informace o možném nebezpečí pro děti z používání výrobku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Pozastavení prodeje objednané orgány.

 
Popis:  23 x 7 x 5 cm vnější krabice s obsahem obsahující jednu „elektronickou cigaretu“, náhradní baterii, nikotinové kazety, nabíječku a adaptér.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1232/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Rukavice odolné proti ruční manipulaci
 
Značka: STIHL ECONOMY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo série: 0000 883 1508, 09, 10, 11,
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 

Výrobek představuje riziko snížení, protože má pouze 10 vrstev snížení odolnosti namísto požadovaných 18 vrstev.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 381.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rukavice odolné proti ruční manipulaci.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1266/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: Maggiolino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  V 249/EAN 2090450099905, vyrobeno v lednu 2005
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Při působení síly menší než 200 N, která trvá po dobu dvou minut, se nezrudí,Při zvedání horní části chodníku, bez použití jakéhokoli kontrolního mechanismu, při síle pod 50 N, může chodník ohnout.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu „ЕN 1273“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Chodník má tvar hračky. Je zhotoveno z plastu s kovovými trubicemi ve skládacím mechanismu a textilním sedadlem se dvěma legálními otvory. Neexistuje žádné bezpečné blokovací zařízení. Na walker jsou umístěny tři malé hodnoty.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1275/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská sedačka – Remli 2 Cestovní základní sedadlo pro vozidla
 
Značka: I.W.H.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu: 650455 Čárový kód: 4002850650455
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože popruh/postroj se může stát závitu od nastavení sedadla pro vozidla (např. při vyjmutí krytu pro čištění) s možností, že pokud se přestane nesprávně závit nesprávně, mohou být omezení vozidla znehodnocena.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská sedačka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1277/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle
 
Značka: Deluxe Healthy Care High Chair
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HC13–1, čárový kód: 5998032200374
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Vysoký předseda se může převrhnout,Otvory konstrukce nejsou v souladu s požadavky a mohou se usazovat prsty.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 14988 a EN 1178.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Sklápěcí sedačka se sklápěcí plošinou s odnímatelnými zdvojenými táhami, ochranným pásem a bezpečnostním pásem. Výška vysoké židle má 7 poloh, plata a sklon zpětného odpočinku lze nastavit na 3 poloh. Rozměry: 620x520x200 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1238/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sáček s měkkým hradlem – batohy s batohy
 
Značka: TEDDY BYKIDS BAG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 50141C, EAN 4042624117807
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení, protože přepravní popruh tohoto pytle je příliš dlouhý: 950 mm místo maximálně 220 mm.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. Stažení z trhu nařízené orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkčený tašový vak o délce přibližně 20 cm, který je opatřen měkkou vycpávkou, zip, držadlem a odnímatelným ramenním popruhem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1244/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plůdková hračka – Dolysimi
 
Značka: ESSE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek DE381 – na etiketě papíru, EAN: 8027501989742
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože během zkoušky tahem byl kovový mžikový hák a oči odděleny silou 10 N a čelní silou 30 N. Volné části se vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Kloubová hrachová hračka ve tvaru králíka s plastovým kroužkem na krk a kovovou žilákovou háčku na zadní straně, s papírovým štítkem na uchu značeného „Dolysimi“, CE, umění. DE381, EAN, Made in P.R.C.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1246/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bojové soubory
 
Značka: Military
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5907308153122; NR 5512A.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože píšťalky, které tvoří součást soupravy, zcela zapadá do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava se skládá z vícebarevných plastových hraček: střelných zbraní, 3 z nich je ukončeno s přísavkami pro přísavku, píšťalky, pouta a bata. Balení je blistka z lepenkových a průhledných plastů. Na obalu se označují nápisy a nápisy: „Vyrobeno v Číně“, „značka CE“, název hračky „Kontakt pro vojenské účely“, jméno a adresa dovozce, EAN, piktogram týkající se omezení ve věku 0–3 let a „Upozornění!“. Obsahuje malé prvky – riziko bujení.“, „Balení není hračka“, „Uchovávejte obal“, „Play jen pod dohledem dospělého“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1248/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební hračka – „Mi první kytar“
 
Značka: Bontempi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PR3131, čárový kód 4766329263
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože části hračky se mohou při působení síly menší než 90 N porušit, a tyto části se zcela vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plastová hudební hračka ve tvaru kytaru, s kočkou umístěnou na kytaru. Kytař je novou hračkou v červené a bílé barvě. Je označen slovy „My First Guitar“. Kočka je bílá a má modré dungarees. Kočka má černý a bílý proužek a má žlutou náplast mezi uši. Obal je žlutý lepenkový rámeček, na jehož základě lze hračku vidět. Je označen slovy „Bontepi“ a „My First Guitar“. Je to pohled na kočku z pasu, podobně jako kočka na hračce, která má červený hudební doklad.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1250/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračka – Pulling slon/hlippa
 
Značka: HAPPY HIPPO, HAPPY ELEPHANT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.: 3318, na štítku: Článek B110851
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože:Malé klobouk na hlavě hpippa lze snadno oddělit a zcela zapadnout do válce pro malé části,Plastový kruh lze oddělit silou 10 N a zcela zapadnout do válce pro malé části;představuje riziko uškrcení, protože délka řetězce táhla je 600 mm a spolu s plastovým kroužkem umožňuje, aby se vytvořila smyčka, která představuje nebezpečí uškrcení.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová hračka ve tvaru Hippopotamus na kolech s textilní šňůrou na tahání a plastová tyč pro tlačení. Zabalený do plastového sáčku s barevnou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1251/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Telefonní číslo
 
Značka: Fashion Angel – Intercom phone set
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka není uvedena na faktuře 118100718 nebo 38084 (v obalu no 1008)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože vytváří zvuk pomocí vážených emisí akustického tlaku 90 dB, který přesahuje povolenou mezní hodnotu 80 dB.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Přístroj napájený baterií, z růžové barvy (2 kusů, který je spojen s drátem) do fialové lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1255/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Baby English Phone
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8005A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože:Plastové díly, které se zcela vejdou do válce pro malé části, se mohou zlomit,Zakrytí baterie lze odstranit bez použití nástroje.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami EN 71 a EN 50088.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu nařízené orgány. Dobrovolné zničení produktů distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová telefonu, dolní část žlutá, horní část růžová se žlutým snímačem baterií, baterií, vyrábí nory a hraje tuni.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1256/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hokývání
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. položky na faktuře BF-008 (položka č. 12596 pro finské trhy)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože materiál z plastu, který byl použit v sedla, obsahuje 12 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), který překračuje maximální limit 0,1 % hmotnostních.Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Zlatohnědý kýmený kůň s černými dráhami, bíle a ocas. Hnědý kořen a sedlo. Přibližně 64 cm vysoké. Dřevěné pěničky. Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1265/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové chrastítka
 
Značka: Funny toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 23
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 

Výrobek představuje riziko krácení, protože koule s kuličkami je nevhodně vyráběna a má vyčnívající ostré hroty. Některé části (tvar ruky) jsou nebezpečné vzhledem k jejich pikantnosti a mohou dítě oddělit.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Chrastítka vyrobená ze žlutého, oranžového a zeleného plastu. Uvnitř chrastítka je koule a korálky. Na obalu je uvedeno prohlášení o shodě a piktogram s omezením věku do tří let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1268/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon pro děti – Ball star elegant
 
Značka: Ding Li
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 929-B – o výrobku, XK 3266, EAN: 5999555064658 na nálepce
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Hračka představuje riziko poškození sluchu, protože naměřená hodnota zvuku vydávaného dětskými mobilními telefony je 93,9 dB. V případě takových hraček, které jsou jasně vyrobeny pro použití v blízkosti ucha, nesmějí vážené emise akustického tlaku překročit hodnotu 80 dB. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská plastová mobilní telefon s dvěma knoflíkovými bateriemi o napětí 1.5 V, vybavená anténou a zádí tak, aby mohla být visena kolem krku dítěte. Přední strana, jakož i obrazovka, jsou opatřeny štítky s fotbalovým hráčem a textem. Obaly označené „Ball star elegantní vzhled“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1271/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Náklony a vřeténka – ozdobné předměty
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 181985 (náhrdelníky) a 181984 (sucálek)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 5 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 8 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP). Kromě toho existuje uvnitř plastového materiálu kapalina, která obsahuje 50 % ethylenglykolem (1,2-etanodiol), a proto existuje riziko otravy, pokud tato kapalina na umělém plastovém náklopu a protápěla dítě.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Plastové náhrdelníky a náčinek s přívěskem.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1273/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sesall a basketbal
 
Značka: Zeeman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C.31091,
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 28,6 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Sesall a basketbal.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1278/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Káva na hračku – „káva“
 
Značka: Vidal Europa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 0218104; Čárový kód: 8432583181043
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí zranění, protože vřetena na plunžru kávového příslibu pochází z působení méně než 60 N, která produkuje nebezpečnou vyčnívající část.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hračka je sada kávy, která se skládá z 4 košíčků, 4 desek, 4 lžilžiček a jednoho kávovníku. Obal je lepenkový rámeček s průhledným okénkem, jehož pomocí je obsah viditelný a který je opatřen touto etiketou: „Nevhodné pro děti mladší 3 let. Vyrobeno v Číně.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1231/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Blaha dětí
 
Značka: MAGIC KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Be-be, čárový kód: 5907258972385
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Růžový vrchní deska dítěte, 100 % bavlna. Límec je vyšířen s malým květnem. Okvětní lístky květiny jsou vyrobeny z nylonu a ve střední části jsou plastové korálky sešity na světlou výšku. Velikost: 68/92.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1253/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Train
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, a to vzhledem k přítomnosti šňůr na stažení u prostorů v digestoři a v pase. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská vesta s textilními kordy a gggami. Existuje ochranná známka „Vlak“, vyšívaný text „Help me!“. Jsem bruslava a libra“, „Stop!!!“, „Stop bruslení“. Na etiketě jsou uvedeny materiály: 65 % bavlna, 35 % polyester, země původu – Turecko, jakož i některé informace o dovozci bez identifikačních údajů. Výrobek je dodáván bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1254/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pocení s kapucí
 
Značka: Diteks
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti šňůr na stažení s uzly v oblasti střechy. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské zednické potýnky s kulovou kapucí a šňůry kolem krku na konci hrdla. Na přední části jsou vytištěna slova „Driver“ a „Classic“. Označení s některými údaji v bulharštině: k produktu je připojena významná 100 % bavlna, dovozce a původ – Turecko.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1257/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy složené ze tří částí
 
Značka: Piaoliang xiong di
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti šňůr na stažení v hrdle a v prostoru pasu. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské oděvy složené ze tří částí: běžecké vesty na tričko, tričko a zipy. Kabát má kulovou kulovou zónu a léčí část krku. Kalhoty mají řetězec okolo pasu. Souprava je určena pro děti do 7 let a méně než 134 cm. Na štítku jsou uvedeny informace o dovozci, výrobci a názvu – „nastavení“. Výrobek sestává z: 35 % bavlna a 65 % viskóza; velikost – 4. Existují některé symboly, které dávají návod na mytí, žehlení a suché čištění. Na vnější straně vestu se nachází vyšívaný počet „16“, výtisk: SOUTĚŽ PRO MLADÉ ODBORNÍKY. Na krku je reklamní značka: „Pialiang xiog di“ a výška – 4.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1259/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení – Children Fashion
 
Značka: ANDI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dětské oblečení – krátké kalhoty a rukávů, s květinovým motivem a textilními tkaničkami kolem krku; materiály: 100 % bavlna, štítek s nápisem „ANDI“. Dodává se v průhledných obalech.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1260/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské soupravy sestávající ze dvou částí – Medvědí
 
Značka: Albi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Dětský souprava sestávající ze dvou částí, ochranná známka „Albi“: Kabát, který má dvě kapsy s tlačítky; červený tisk na levé straně s nápisem „medvěd“ přibližně na obrázku; kapota s elastickou žluté šňůrou o délce 45 cm, která končí s plastovým pouzdrem; Celkově s červeným písmem na přední části a nápisem „nést“ a dvěma slepnými oranžovými motivy nést dvě slepené plastové oči. Na štítku jsou uvedeny materiály: 40 % z akrylového, 30 % viskózy, 30 % bavlny. Dodává se bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1261/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Přední část pro děti s kapotou, K 33
 
Značka: Point for boys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Horní část krku s kapucí a tkaničky kolem krku na konci, s krátkým slechem, s barvou červenou barvou, tiskem na přední části a nápisem „K 33“ a štítkem s některými údaji v bulharštině: materiálů 100 % bavlny; kód 1166000.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1262/08       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Sparic & Shimmer vánoční strom s baubly – čajovník – čajovník —
 
Značka: Salco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  75–0811/75S0811/75R0811/75B0811. Čárový kód: 5023313897094.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože:Čajové svíčky mohou nastavit světlo na bauxity při používání vánočních stromků,— baubity jsou vysoce hořlavé,Maximální teplota povrchu, která se pravděpodobně dotkne, je 80 °C s maximálním limitem 65 °C,— některé z nich mohou roztavit a ostatní se mohou změnit změněnou barvou. Během zkoušek byly úmyslně vyžíhány baubity, a to po: zlato: 19 sekund, červená: 5 sekund, stříbro: 20 sekund a rychle spálené s výškou plamene dosahující 110 mm.Byly hlášeny tři incidenty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je čajovým držákem ve tvaru vánočního stromku. Výrobek je vyroben z kovu a je složen ve čtyřech barvách: zlato, stříbro, červené a hnědé. Tato položka má baubité ze stočeného drátu kolem hlavního vertikálního rámu, který má šest vedoucích čajových držitelů, a je doplněn hvězdičkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1234/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Skleněná trubice pro solární lůžka – Ergoní účinná Tan
 
Značka: Ergoline
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D-12664, D12664–01, a D-12386
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení v případě, že je zjištěno, že emise UV záření překračují mezní hodnoty pro UV záření typu 3, a to faktorem 2–3 pro pásmo zkratového pásma (maximální přípustná 0.15 W/m² pro vlnové délky od 250 do 320 nm) a více než faktor 1.5 pro dlouhé pásmo (maximální přípustná 0.15 W/m² pro vlnové délky od 320 do 400 nm).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Trubice pro montáž do solárních lůžek. Trubicové lampy jsou označeny Ergoline Effect Tan + (plus) 100 W Super Power D-12664 nebo D12664–01 a Ergonoho Efficient Tan 160 watt turbo D-12386.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1235/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrická trouba
 
Značka: SMEG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SE 210X-5
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení v důsledku:Nadměrné teploty na částech přístupných uživatelům,Nedostatek informací v uživatelské příručce o čištění.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1241/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Železo
 
Značka: RIWEI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RW 1806
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6926488818064
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Vodiče jsou v systému správně připojeny, ale země a neutrální terminály jsou označeny nesprávně, což představuje riziko úrazu elektrickým proudem při výměně elektrického kabelu,

Uživatelská příručka neobsahuje tato upozornění: „uživatelé nesmějí opouštět železné bez dozoru, pokud jsou připojeny k napájecímu zdroji“; „železo musí být použito a usazeno na stabilním povrchu“;

a představuje zdravotní riziko, protože před aktivací zařízení na ochranu tepla vydává zařízení kouř v nebezpečných množstvích, což představuje riziko intoxikace.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Parní železo s výkonem 1500 W. Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Třída I a elektrický kabel s přípojkou typu X. Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1242/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Skleněná trubice pro solární lůžka – Sotron účinná tan plus supermoc
 
Značka: Soltron
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D-12665–00 a D-12390 a D-12391
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení v případě, že je zjištěno, že emise UV záření překračují mezní hodnoty pro UV záření typu 3, a to faktorem 2–3 pro pásmo zkratového pásma (maximální přípustná 0.15 W/m² pro vlnové délky od 250 do 320 nm) a více než faktor 1.5 pro dlouhé pásmo (maximální přípustná 0.15 W/m² pro vlnové délky od 320 do 400 nm).
Solární lůžka vybavená systémem Soltron Efficient Tan Plus super, 100 Watts D-12665–00 a Solonu Efficient Tsan turbo 160 Watt D-12390 a D-12391 by se neměly považovat za solární lůžka s UV zářením typu 3.Výrobek nesplňuje specifikace typu UV 3 uvedené v příslušné evropské normě EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Trubice pro montáž do solárních lůžek. Zářivky se označují pomocí super Tan Plus super Plus super 100 Watt D-12665–00 a Soltron Efficient Than turbo s výkonem 160 wattu D-12390 a D-12391.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1245/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nástavec pro prodloužení šňůry – olovo 4-zástrček
 
Značka: AdR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.: 02395, čárový kód: 8431869023954
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a hoří, protože:U obou vodičů je plocha průřezu obou vodičů 0,1 mm², což je méně než požadovaných 1 mm²,Po dvouminutovém provozu při maximálním přípustném zatížení (16 A) začíná výkonový kabel v důsledku extrémních zahřívání vodičů, zatímco elektrická izolace se rovněž rychle zhorší, což může vést k tomu, že dráty jsou přístupné, což vede k nebezpečí nárazu a k riziku popálenin a kouře.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou IEC 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Jedná se o laku bílého typu 4-zátoru. Jedná se o obal s blistvou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1252/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Toaster – Daisy, elektrické tocaster se zvukem
 
Značka: Breville
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Advokátní komora Breville TR13s: 5011773015790
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a hoří, protože:— má uzavřený prostor, je zdoben jako kráva a vyšle moo zvuk, což znamená, že je pravděpodobné, že se s nimi děti považují za hračky,Nejsou k dispozici žádné kotevní úchyty pro dodávku kordu,Chybí správná upozornění na horké povrchy.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Elektrický stolic má barevný kryt, je zdravý a má tvar krávy. Má jmenovitý výkon 500 W při napětí 230–240 V a frekvenci 50 Hz. Balení je označeno: „Tento výrobek není hračka a musí být ponechán bez dozoru v přítomnosti dětí.“
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1263/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrická varná zařízení s horkou vodou
 
Značka: NEO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KE-928
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože spřáhlo na spotřebiči z bezdrátového kotle není odolné vůči mechanickému a elektrickému poškození. Pružinový pružinový prvek spřáhla na zvláštním stojanu může být poškozen.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Elektrická tickýř s oddělitelnou základnou 360°. Technické parametry: 2000W, 230V ~, 50 Hz.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1267/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Stálý ventilátor
 
Značka: GOLDEN CROWN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GC-8830
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Ochrana mříže nezajišťuje ochranu před otáčejícími se listy a nemá dostatečnou mechanickou pevnost,Ventilátor se převrátí, když se převrátí na svahu o velikosti 10°.Kromě toho není spotřebič označen požadovaným symbolem a návod k použití nemá bezpečnostní informace.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Stolový ventilátor podlahy, světle šedá, celková výška cca 1 m; stojan je upevněn k příčné tvaru a je vybaven ovládacím panelem se čtyřmi tlačítky a světelným zdrojem, rotujícími přístroji chránícím průměrem mřížky o průměru větším než 45 cm; přívodní kabel H03 VV H2-F s tvarovanou zátkou: 2,5А 250V. Stojící ventilátor při rychlostech 3 otáček. Technické údaje: 45W, 220V, 50 Hz.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1269/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťky na vlasy – Proclipper
 
Značka: Sanusy Austria
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S. 3999, Čárový kód: 9191439003500
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Základní izolované části jsou přístupné,Rozměry elektrické zásuvky nejsou v souladu,Dráty nejsou chráněny proti uvolnění.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Spotřebič je vyroben z černého a šedého plastu. Hlavní součásti spotřebiče: zásuvka (6 A; 250 V ~; + značky schválení); kabel ze sítě H03VH2-F; 2x0,75 mm²; VDE); síťový switch (SAN LIAVN; KC 888; 6 A; 250 V; AC). Technická specifikace: 230 V ~; 50 Hz; 35 W, Třída II.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1270/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťky na vlasy – Maurice
 
Značka: Trion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TR-363, čárový kód: 9120020490511
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože rozměry vidlice nejsou v souladu.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Spotřebič je vyroben z černého a šedého plastu. Hlavní součásti spotřebiče: zásuvka (Y001; 2.5 A; 250 V ~; VDE); kabel ze sítě H03VH2-F; (2x0,5 mm²; VDE); hlavní vypínač (YY; KC 103; 6 A; 250 V; AC). Technická specifikace: 230 V ~; 50 Hz; 9 W, Třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1272/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vedoucí skok/startér 120A
 
Značka: VETO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9606
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711938104563
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože:Jejich napojení na terminál pincers je vadné. Spojení je uvolněné, a to i při nízké tažné síle,Průměr kabelu je přibližně 3 mm² místo požadovaných 16 mm²,Svorky na terminálu jsou izolovány pouze v rukojeti, a dokonce i jejich izolace je vadná.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je uzavřen v plastovém plastu označeném „Starterbel/Analasserkabel Kupfer“ v němčině a podobně v jiných jazycích („startér“/skokový olovo – měď‘) a číslo „9606/120A“. Položka se vytiskne kód EAN, číslo položky a malý, zjednodušený obraz spojení s bateriemi.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1276/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeče vlasů – Silka N 1000
 
Značka: Inter Natianol
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Rin – 2000.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:

Plocha průřezu šňůry je příliš malá (0,3 mm²),

— rozměry vidlice nejsou v souladu s požadavky, živé části jsou přístupné během abnormálního používání;a riziko požáru a popálenin, protože výrobek, který byl při zkoušce vznítil, při zkoušce za abnormálních použití.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Vysoušeč vlasů je zhotoven z plastu s výkonovým vypínačem. Není k dispozici vestavný tepelný spínač ani žádná tepelná ochrana. Hlavní části spotřebiče: zástrčka pro „CE“; „síťový kabel“: „RVV 300/300V 2x0,3 mm² GB5023.3–97“; vestavěný spínač „JINXING CQC JX95–01 3A250V“. Technické požadavky: 220 V, 50 Hz, 450–1000 W, třída II. Výrobek byl dodán na produkt jako dárek.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 43