Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 30 ( Zveřejněno: 27/07/2018)
Oznámení č. A12/0860/18 bylo odstraněno ze zprávy 2018–026 v návaznosti na přehodnocení rizika, které prokázal, že výrobek je v době výroby v souladu s platnými právními předpisy.Oznámení A11/0126/16 ze zprávy č. 2016–051 a A12/0904/18 zveřejněné ve zprávě za období 2018–027 byly na žádost oznamujících orgánů aktualizovány, aby zahrnovaly další informace, které by umožnily správnou identifikaci dotčených modelů.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1044/18       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Čistič pro ochranné brýle s čisticím koeficientem SWIM
 
Značka: Zoggs
 
Název: Fogbuster Lens Cleaner
 
Typ/číslo modelu:  Kód výrobku 300661
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód – 749266006615Číslo šarže:Šarže 105R prodaná v období mezi únorem a květnem 2018
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje acetaldehyd a /nebo propionaldehyd, což jsou látky s dráždivými účinky na kůži, a jsou rovněž karcinogenní účinky s dráždivými účinky na oči.
V případě styku s očima, požití nebo vdechnutí by to mohlo vést k podráždění očí nebo plic.Výrobek není v souladu s nařízením CLP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.zoggs.com/blog/product-recall-zoggs-fogbuster-and-lens-cleaner/

 
Popis:  Dvounápravové protimlhové a čisticí roztok, který se aplikuje na bazénu a čočky v maskování, aby je bylo možné udržet v čistotě a bez mlhy.Obal je modrá trubice s horním šnekovým šroubem.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Polsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1026/18       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: J&S Supply Laserpen Care 12.02.03
 
Typ/číslo modelu:  303 (týkající se výrobku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový paprsek je příliš silný.
Přímé sledování laserového paprsku může způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Obal obsahující plasty
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1027/18       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: ZHAOYAO
 
Název: High Power Green Laser Pointer Flashlight Pen
 
Typ/číslo modelu:  SKU 467356
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový paprsek je příliš silný.
Přímé sledování laserového paprsku může způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Laserový ukazovatel dodaný v obálce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1007/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidlo
 
Značka: neznámý
 
Název: Superglue
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4250245342960
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje příliš mnoho chloroform (naměřené koncentrace 39 % hmotnostních).
Chloroform v vysokých dávkách způsobuje podráždění kůže a při vdechování může poškodit zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Černým a černým roztokem lepidla v černém blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1039/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED světlo
 
Značka: Arcadia
 
Název: LED stretch
 
Typ/číslo modelu:  Napájení:ČERSTVÁ VODA VYUŽÍVAJÍCÍ VODNÍ ÚSEK/CS30XF
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  844046009685
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenost mezi živým primárním okruhem a přístupným vedlejším okruhem je příliš malá a k dispozici je sekundární okruh ovládacího zařízení.
Uživatel by se mohl dotýkat přístupných živých částí a úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598 a EN 61347.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Jednotka s možností prodloužení, která je dodávána s dodávkou energie, prodána v černé lepenkové krabici.
Země původu:  Finsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1017/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Astra, Cascada, Isignia, Zafira
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E4 * 2007/46 * 0204 * 32, e8 * 2007/46 * 0264 * 05, e4 * 2007/46 * 0996 * 11;typy:P-J/SW, Z-B, B-K
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 17. ledna 2018 do 4. dubna 2018.
 
Druh rizika:  Požár
 
Utěsněný uzavírací kruh může vést k úniku ropy z turbobrzdového potrubí.
Unikající olej se může vznítit a způsobit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1018/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Ducati
 
Název: Super Sport, Super Sport S
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:e 49 * 168/2013 * 00023;Typ:VA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2017 a 2018.
 
Druh rizika:  Požár
 
Odtoková hadice palivové nádrže by mohla být nesprávně umístěna.
Hadice tak může přijít do styku s výfukovým potrubím vedoucím k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Řecko, Irsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1019/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: 1, 3, M3, X1, Z4
 
Typ/číslo modelu:  Typy:187, 182, 390L, 392C, 1K2, 1C, 1K4, X1, ZR, 3L, 3K, 3C, M3, X1-N1, 3K-N1Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0287, e1 * 2001/116 * 0352, e1 * 2001/116 * 0308, e1 * 2001/116 * 0346, e1 * 2007/46 * 0273, e1 * 2007/46 * 0277, e1 * 2007/46 * 0283, e1 * 2007/46 * 0275, e1 * 2007/46 * 0373, e1 * 2007/46 * 0314, e1 * 2007/46 * 0377,E24 * 2007/46 * 0022, e24 * 2007/46 * 0024
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 12. září 2006 do 20. června 2011.Kódy stažení z oběhu:0061770400, 0061760300, 0061410400, 0061400400, 0061390400·
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zástrčka pro pozitivní kabel baterie může být vadná.
To by mohlo způsobit, že elektrická instalace vozidla a motor nejsou v pohybu, zatímco vozidlo je v pohybu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Řecko, Polsko, Slovensko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1023/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Seat
 
Název: Arona, Ibiza
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:e 9 * 2007/46 * 3134;Typ:KJ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v roce 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spony bezpečnostních pásů se mohou otevřít neočekávaně.
Existuje proto zvýšené riziko zranění v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Lucembursko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1043/18       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Hasicí přístroj
 
Značka: Firetech
 
Název: käsisammutin
 
Typ/číslo modelu:  PDB20
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6417783117667
 
Druh rizika:  Požár
 
Hasicí schopnost výrobku je mnohem menší, než je uvedeno v označení.
Výrobek nesmí požár uhasit, což může způsobit ještě větší nebezpečí požáru.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 3–7.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Hasicí přístroj o hmotnosti 2 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0999/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nákupní vozík pro hračky
 
Značka:  AMATOYS
 
Název: Shopping cart
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:TS36929 F11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435234979204
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Kola zkušebního vozíku se snadno rozbíjí, čímž se vytvoří malé části.
Dítě by je mohlo uvést do úst a zapojit se do úst.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček nebo příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Zelené a žluté nákupní vozík, který má být smontován, v podobě blistrového balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1000/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pistole s hračkou
 
Značka: Toinsa
 
Název: Shooting play together
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 03–6681 a č. 668
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8349030366819
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky na kulkách se vzpamatovávají snadno.
Dítě by je mohlo vkládat do úst a sytiče.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Střelná souprava, která se skládá z pušku z plastu a 4 projektilů s přísavkami.Sada se prodává v blistrech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1001/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor hraček „Kitchen“
 
Značka:  Amatoys
 
Název: ‘Pizza Funny’ and ‘Coffee World’
 
Typ/číslo modelu:  TS37229-TS37232-TS37233-TS38672Č. 633 a NO.635
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435234984925, 8435234980064, 8435234980071 a 8435234981962
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Některé malé části se mohou snadno oddělit od různých nástrojů.
Dítě by mohlo v ústech uvést jeden z nich do úst a zapojit se do nich.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a s požadavky příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  V blistru existují čtyři kuchyňské sady s různými nástroji.3 sad obsahujících pizzu, řezačky, misky, všechny misky a 1 sady obsahující kelímky, misky, lžíce a kávovar.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1002/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava hračky na pláži
 
Značka: Mistertoy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 101121, 101122, 101124 a 100982
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435509111223, 8435509111247 a 8435509109824
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Několik komponentů lázní krabičky, čímž se vytvářejí malé části.
Dítě může v ústech umístit malé části do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Čtyři hračky na pláž se prodávají v plastové síti.3 sestává z nákladního automobilu (v různých barevných kombinacích) s několika lopaty a díly v plastu.Čtvrtý soubor je plastový koš s lopaty a jinými plastovými plísněmi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1004/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Sweet Girl Fashion
 
Typ/číslo modelu:  článek 212a
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3858887907410
 
Druh rizika:  Chemické
 
Panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 7,4 % hmotnostních).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici, Zničení výrobku

 
Popis:  Plastová panenka s šaty v různých barvách, v lepenkové krabičce
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1008/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Evropská komise pro rozhodování o přijímání rozhodčího.
 
Značka: Pen@lty Zone
 
Název: Referee Set
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:2046170Čárový kód:42424001281000000200
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Zalknutí
 
Hladina akustického tlaku hračky je příliš vysoká (> 125 dB).To by mohlo vést k trvalému narušení sluchu.
Kromě toho se informátoři mohou od loděnice snadno oddělit.Dítě by ho mohlo vkládat do úst a kriticky se k němu zapojit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Fotbalové rozhodčího sady sestávající ze dvou karet (jedna červená a jedna žlutá) a píšťaly lanyloděnici.Souprava se prodává v lepenkových a plastových blistrech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1012/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Evropská komise pro rozhodování o přijímání rozhodčího.
 
Značka: Bussi-Bär
 
Název: Schiri-Set
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu:1161817
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:419912220350807
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku hračky je příliš vysoká (> 118 dB).
To by mohlo vést k trvalému narušení sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Fotbalovým listovým listům se uvádí časopis „Bussi Bär“ číslo 07 v blistru.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1015/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Píšťaly
 
Značka: Let´s Party
 
Název: Dextrose Pfeifen
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  LV17/0076 a LV17/0063Čárový kód:16394002071000000100
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku hračky je příliš vysoká (> 122 dB).
To by mohlo vést k trvalému narušení sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Smontovaná novinka, dlouhé přibližně 8 cm, obsahující sutýmovou tabletu.4 kusů se prodává v plastovém sáčku s lepenkovým štítkem.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1022/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pustná hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: SQUISHY FRIENDS
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže:9218/a
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4105560092185
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části (nohy a křídla) mohou být z hračky snadno odděleny.
Malé děti by se mohly dostat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Výpustné hračky ve tvaru krávy v sedící poloze (bílé, hnědé) a ptačí (růžové);zvířata se vrátí do původního tvaru po jejich lisování.Dodává se v barvicím, umělohmotném pytli.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1024/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: Balloonia
 
Název: Globos - Balloons
 
Typ/číslo modelu:  Hrdla hlavyČlánek 90125
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713647901259
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosaminů (0,15 mg/kg) uvolněných balonem je příliš vysoké.
Nitrosaminy jsou karcinogenní při vdechování, požití nebo dermální expozici.Dítě se může dostat do styku tím, že se balónek dostane do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–12.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Balóny ve tvaru srdce vyrobené z latexu z přírodního kaučuku, v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1025/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Miri Moo Laveables
 
Název: Glow Puppy
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. LUGA2AS/A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 715 427 023 809 EUR;Šarže č. 76579
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oči mohou snadno oddělit od měkkých hraček a vytvářet tak malé části.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Měkká hračka (disketa/medová), která zhasínají.S průhledným předkem z lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Lucembursko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1029/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vzdělávací hračka
 
Značka: Baoli / Van Cranenbroek
 
Název: Little Acrawl Ladybug
 
Typ/číslo modelu:  2010000812747, č. 1314/19100–310–00015
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou z hračky snadno oddělit.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová hračka ve tvaru ladyptáka se světly a zvuky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1030/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hračka
 
Značka: WIBRA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2120.0036
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 021 200 036 000 EUR;Dávka:6403979
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou z hračky snadno oddělit.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Dřevěný koláč mající 4 kusů, který zdobí na dřevěné desce dřevěným nožem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1031/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Bert Struis/ Chris Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CHY0318 (art.no.Chris Toys 12517)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oko (oči) tygra lze snadno oddělit.
Dítě by je mohlo vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Push tigers (3 různých typů)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1032/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební hračka
 
Značka: Playing Kids
 
Název: Muzikaal Vliegtuig
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 894 532 421 176 EUR;Šarže 06/2017 (v kolonce)
 
Druh rizika:  Udušení
 
Vrtule se může snadno zlomit, a to tak, že vytváří malou část.
Malá část dítěte se může dostat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Vícebarevná plastová rovina figurkou, balená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1033/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Psí hraèka
 
Značka: neznámý
 
Název: PIES B/O
 
Typ/číslo modelu:  U231/L1796
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5104732155849
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Prostor pro baterie lze snadno otevřít bez použití nářadí a bez použití knoflíkových článků se snadno zpřístupní.Dítě je může vkládat do úst a nechat je svléknout, což způsobuje dušení nebo poškození gastrointestinálního traktu.
Kromě toho mohou být malé části od hračky odděleny.Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115 a EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hračka napájená na baterie, napájená z textilního materiálu.Psí má plastové oči a nos.Balení v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1036/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sady střelných zbraní jako hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: Soft Gun Competition
 
Typ/číslo modelu:  5296
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1250101449355
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky projektilů se mohou snadno odpoutat.
Dítě by je mohlo uvést do úst a zapojit se do úst.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Pomocí tří plastových pistolí a devíti střel s přísavkami, které jsou dodávány v blistrech s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1037/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sady střelných zbraní jako hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: Shot Gun Super Power
 
Typ/číslo modelu:  220 A-5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6460012330078
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky mohou snadno odpoutat od projektilů.
Dítě by je mohlo uvést do úst a zapojit se do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Umělohmotná pistolí a tři střely s přísavkami, dodávané v blistru v blistrech s podložkou z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1038/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon v hračce – mobilní telefon
 
Značka: neznámý
 
Název: Toy Story 3 Mobile Phone
 
Typ/číslo modelu:  JS5619–7
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8013512213235
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Máslové jsou snadno dostupné, protože jsou volně uvnitř obalu hračky.
Malé děti by je mohly vkládat do úst a způsobit poškození vnitřních orgánů, včetně jícnu a žaludku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Hračka v mobilním telefonu se třemi knoflíkovými články, dodanou v blistru balení, včetně lepenkových baterií.Uvnitř balení jsou uvolněné baterie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1041/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Lovely
 
Typ/číslo modelu:  PK 124/LY-1916
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8881684860539
 
Druh rizika:  Chemické
 
Máslové jsou snadno dostupné, protože jsou volně uvnitř obalu hračky.
Malé dítě může tyto látky umístit do úst, což by při požití mohlo poškodit gastrointestinální trakt nebo zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Panenku z plastu se třemi článkovými bateriemi, která je dodávána v blistrovém balení s lepenkou z lepenky.V obalech se uvedou jako uvolněné baterie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1045/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava hračky na pláži
 
Značka: WIN WELL / EURASPA
 
Název: Lancha c/ Accessorios de playa / Camión playa
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 805769 a 805796
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435218514223 a 8435218514865
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Různé části hračky se mohou zlomit, generovat malé části.
Malé děti se mohou dostat do úst, kde by mohly zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pláž (nákladní loď nebo nákladní automobil) s odlišným příslušenstvím, která je balena do plastové sítě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1046/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: juguetes DAMAS
 
Název: Mini Baby Toys
 
Typ/číslo modelu:  ref..758D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8989200687582
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje di (2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota větší než 20 % hmotnostních).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastová panenka se dvěma loutky a poníky, dodávané v blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1049/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hraček a šipky
 
Značka: Toys Group
 
Název: Bow & Arrow
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. HK660 (na obalech)TG 219909 (na připojeném štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902280875109
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavka projektilů může snadno oddělit.
Pokud dítě dostane do úst projektil, přísavka by mohla oddělit a bránit dýchacích cestách.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Čepice s třemi projektily.Výrobek je připevněn k pestré lepenkové destičce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1052/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky – letadlo
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 0288
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  čárový kód:6955276112008
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Z hračky se mohou oddělit různé malé části.
Dítě se může do úst a sytiče zasunout do malé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Hračka pro letoun v jasných barvách vyrobených z tvrdých plastů s medvědem a bubnem.Produkt se balí do lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1055/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Angel baby - FASHION
 
Typ/číslo modelu:  745297, NO.389
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 901986 745297
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje di (2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota):15,4 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Panenku z plastu oblečeného s příslušenstvím v lepenkových obalech (28 cm vysoké) (cm vysoké).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1056/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Ever After High
 
Typ/číslo modelu:  GB-6675–2003, NO.G-9
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1 225222 025016
Výrobek může být padělaný.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hlavy doll-tolové hlavice obsahuje di (2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) (naměřená hodnota):14,9 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Sada 2 plastových panenek (26 cm vysoké) s příslušenstvím z lepenkových obalů.Panenky mají flexibilní zbraně a nohy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1057/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hračka
 
Značka: Plan Toys
 
Název: Ramp Racer
 
Typ/číslo modelu:  5379
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8854740053794
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části mohou z hračky přijít.
Malé dítě může do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Rampy a automobily vyrobené ze dřeva v lepenkové krabici
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Lucembursko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1005/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: LEONADO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  213-B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy na zadní straně bikiny se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bikini v modré barvě s bílými tečkami v ní, určený pro nosníky 7–8 let. dvoudílný oděv má funkční lana ke svázání na zadní straně.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1006/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Modern Ocean
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Art:CR 1907
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy na zadní straně bikiny se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bikiny určené pro 4leté dívky.Jak horní, tak i dolní část soupravy mají modrý tvar květin.Horní část nese funkční šňůry, které mají být vázány na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1009/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Hello Bikini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DOBRÝ DEN – 018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy na zadní straně bikiny se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dívky „bikini“ mají růžovou barvu a žluté zabarvení na horní i dolní části.Určeno pro dívky ve věku 8 let.Horní část soupravy nese funkční šňůry, které mají být na zadní straně svázány.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1010/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Power Flower
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F555
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy na zadní straně bikiny se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Pro dívky je určen pro 10 až 12 letých dívek.Horní i dolní části mají zelenou barvu a jsou ozdobeny velkými částmi.Horní část nese funkční šňůry, které mají být vázány na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1011/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kožený korzed
 
Značka: Orion, Zado
 
Název: LE-Corsage S SW
 
Typ/číslo modelu:  02020002101020
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  200021010204
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hodnota chromu (VI) v kůži je příliš vysoká (měřená hodnota do 14 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Korková sada sestávající z různých kusů černé usně sešité.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika, Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1013/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Platýs’pro plavecké areály
 
Značka: US FREE STAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ζ60-FC-SWM-RED-11/12YG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy na zadní straně bikiny se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Souprava dívky plavící se, sestávající z červených bikiny a bránice.Tento soubor je určen pro 11/12 let dívky.Horní část bikiny je opatřena funkční šňůrou, která má být na zadní straně svázaná.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1014/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Hello Bikini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2XY045–18/GSW9045
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy na zadní straně bikiny se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bikini souprava s melounem vodní a žlutými fritézami, která je určena pro 8 let dívky.Horní část soupravy nese funkční šňůry, které mají být na zadní straně svázány.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1016/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: N. MYLONAS & CO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MYL – 145
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5291545000067
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte a mohou vést ke zranění.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Šaty určené pro dívky mladší 7 let se stahovacími šňůrami s volnými konci v pase.Oděv je bílý s modrými pruhy a lemováním na koncích a na rukávy.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1020/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Oděvy pro kojence
 
Značka: Lace Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2NN10–10–18/GD47260
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry s volnými konci v oblasti krku se mohou zachytit během různých aktivit dítěte, což vede k uškrcení.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dětské obnožky v bílé barvě s upevňovacím vzorem na přední straně;která jsou určena pro děti od 6 měsíců do jednoho roku.Oděv nese stahovací šňůry v oblasti krku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1021/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Violetta Junior
 
Název: Moda mare
 
Typ/číslo modelu:  BB 730
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy na zadní straně bikiny se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Vícebarevné bikiny určené pro dívky ve věku 3–4 let.Horní část nese funkční šňůry, které mají být na zadní straně svázány.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1028/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: neznámý
 
Název: Activ Boutique
 
Typ/číslo modelu:  2XY99029–18/GSW843
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy na zadní straně bikiny se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bikini v červené a modré barvě s horkem, který je určen pro dívky od 3 do 4 let.Horní část nese funkční šňůry, které mají být na zadní straně svázány.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1034/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Power Flower
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F383
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy na zadní straně bikiny se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bikiny v modré barvě se žlutými květinami a včelami, které jsou určeny pro mladé dívky v období 2/4 let.Horní část soupravy nese funkční šňůry, které mají být na zadní straně svázány.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1040/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Fun Club
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  17–4008
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8417400803018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy na zadní straně bikiny se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.
Výrobek nesplňuje požadavky normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Vícebarevný bikkini s rybami, kraba, chobotnice na design, určený pro 8 let dívky.Horní část bikiny je opatřena funkční šňůrou, která má být na zadní straně svázaná.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1042/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Mini Kiss
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3360-GB-DRES-PNK-6/9MG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy na zadní části oděvu se mohou zachytit během různých aktivit dítěte, což vede ke zranění.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Šaty s funkčními šňůrami s volnými konci na hřbetu.Oděv má několik barev a je určen pro dívky od 9 do 12 let.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1048/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: LEONADO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  16200
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5873415752001
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy na zadní straně bikiny se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Růžový bikkini určený pro 4 až 5leté dívky.Horní část bikiny je opatřena funkční šňůrou, která má být na zadní straně svázaná.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1050/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Sweet Secret
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2707
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  587341527071
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy na zadní straně bikiny se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Květinové bikiny určené pro dívky ze 10 let.Vrchní část bikiny je na ní ozdobná a je k ní připojena funkční provázka, která má být na zadní straně svázaná.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1051/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Rae
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A 6604
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy na zadní straně bikiny se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Vícebarevné bikiny určené pro dívky ve věku 7–8 let.Horní část plavu je opatřena funkční šňůrou, která má být na zadní straně svázaná.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1054/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Hello Bikini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HELLO-016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy na zadní straně bikiny se mohou zachytit během různých činností dítěte, což vede ke zranění.
Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bikkini s dekorativním řezným škem určeným pro 6 let dívky.Horní část soupravy nese funkční šňůry, které mají být svázány na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1003/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér na cestě do vidlice
 
Značka: Mastar
 
Název: International Travel Adaptor with USB
 
Typ/číslo modelu:  ΝKY 9881 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290728008869
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Je možné zasunout jednopólové zasunutí do zástrčky.
Volný zbývající čep vidlice by se mohl dotýkat uživatele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Adaptér na cestě do vidlice s USB výstupem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1035/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér
 
Značka: neznámý
 
Název: Travel Adapter with USB
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Dvě zásuvky (euro a Spojené království) lze otevřít současně a jsou propojeny elektricky.
Pokud je jedna ze zástrček vložena do zásuvky, uživatel by se mohl dotknout kolíků druhé zástrčky a měl by být elektrickým šokem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Adaptér ve tvaru krychle (6,5 cm x 5,5 cm x 4,5 cm), skládací eurozátka, skládka, skládka do USA/AUS a zástrčka pro Spojené království.Univerzální zásuvka – 2 USB nabíjecích zásuvek na horní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0063/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: JUMI
 
Název: CHRISTMAS collection
 
Typ/číslo modelu:  Vzor E-348165
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 900410 348165
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Žárovky ve objímky se mohou snadno střídat a kontakty s objímky nejsou spolehlivě zajištěny proti posunu.
Pokud se v pootočených žárovkách nachází krátký okruh, mohou se světla přehřívat.Kontakty s živými objímky mohou být přístupné a uživatel může být elektrickým šokem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Řetěz osvětlovacího řetězce s vyměnitelnými 100 miniaturními žárovkami.Balíček obsahuje 2 náhradních cibulí.Balení:průsvitný plastový sáček s uzávěrem z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 30
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0061/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: WONDER KIDS
 
Název: Ballon Grelot Toudoux
 
Typ/číslo modelu:  A1200040 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  WDRKPE20174
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vnitřní vláknitý materiál je snadno přístupný prostřednictvím švu.
Dítě by mohlo svést náplň, zařadit ji do úst a sytiče.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: