Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 42 ( Zveřejněno: 24/10/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1181/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Želatina ve tvaru želatiny – „JEL okna se lepkavá“
 
Značka: FOTOALBUM (on the sticker)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 8511690050111 (na štítku).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože i když výrobek není potravinou, jeho forma a vzhled jsou takové, že je pravděpodobné, že spotřebitelé, zejména děti, ji zamění s potravinou a umístí ji do úst, očí nebo že ji označí v ústech, což by mohlo být nebezpečné. Menší srdce se zcela vejdou do válce pro malé části a představují pro děti riziko udušení.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení dovozu, stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  9 velkých a 4 malých srdce vyrobených z plastových materiálů podobných želatiny, balených v průhledném plastovém sáčku se nálepkou, která je označena názvem „FOTOALBUM“, zemí původu Čína, značkou CE a kódem EAN.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1216/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  „Nougat“ mýdlo
 
Značka: DE LAURIER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože vzhledem k jeho vzhledu, barvě, velikosti, názvu a obalu by mohl být zaměněn s potravinou, zejména u dětí. To může vést děti k jejich umístění do úst a při vzniku bitvy mohou vzniknout malé části, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pravoúhlá žlutá a světle žlutá mýta zabalená na průhledném celofánu, svázaná na každý konec žlutou páskou a označena takto: „Sop (ve čtyřech jazycích), Nougat“, seznam přísad, „nejedlé“.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1218/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Koupelové soli – šumivé lázní „pralinky“
 
Značka: DE LAURIER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5 425013 551106.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udávení, jelikož vzhledem k jeho vzhledu, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn za potravinu. To může vést děti k tomu, aby ji umístili do úst a aby ji zastavili, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu. „pralinky“ se zcela vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení od spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šumivé lázní „pralinky“ – čtyři kvádry: dva modré barvy a dva bílé barvy zabalené v průhledném celofánu mají na obou koncích tmavě modrou pásku obsahující samolepicí štítek obsahující tyto údaje: „pralinky ferminvecenes pour le bain Bleu, Brude Bpralines Blauw“ a seznam složek, 55 g.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1219/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Mýdlo „Brochette de savons“
 
Značka: DE LAURIER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5 425013 551106.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti, výrobek může být zaměněn za potravinu. To může vést děti k tomu, aby ji umístili do úst a aby ji zastavili, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu. Kulová mýdla se zcela vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení od spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pět růžových a bílých mýdel na hranolky s označením vyznačeným ve francouzštině: „kolekce malých zbarvených mýdel, které vám poskytnou chuť po delší dobu, glycerinový mýdlo obohacené základními oleji – nejedlý.“
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1221/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Malé šumivé mílové míčky
 
Značka: DE LAURIER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti, výrobek může být zaměněn za potravinu. To může vést děti k tomu, aby ji umístili do úst a aby ji zastavili, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu. Kuličky se zcela vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení od spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malé bílé, růžové, žluté a zelené kuličky v průhledném celofánu uzavřené růžovou páskou a označené takto: (přední) „Barzing vane Delicicing – Heavenně sladký“; (boční) „Petites les files fervescenes“.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1199/08       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Terasový ohřívač „Cosystand Edelstahl Classic“
 
Značka: ENDERS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CE0085AS0452, 12 kW/870 g/h
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení, protože jej lze zapálit na plnou kapacitu. Vznícení tepatiku topení může být provedeno při maximální kapacitě spotřebiče, která činí 12 kW, přičemž je povoleno maximálně 5 kW. Díky tomu může dojít k roztrhávání plamenem, což představuje riziko pálení oblečení a /nebo kůže.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány.

 
Popis:  Ohřívač z nerezavějící oceli Toto oznámení se týká modelů s označením „2006“
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1195/08       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Vályčka pro hraček „Mitra“
 
Značka: LINEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  čárový kód 8019050249637
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Tento výrobek představuje riziko poškození zraku, protože obsahuje laser třídy 3B, který je nebezpečný v případě, že přímý paprsek, nebo ani světlo odražené z reflexního povrchu dopadne nechráněné oko.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zabavení od dovozce, které bylo nařízeno příslušnými orgány.

 
Popis:  Výrobek je balen v lepenkové krabici obsahující tyto nápisy: „MITRA“ (tj. „strojové pistole“); „Nárazkou na spuštění systému vás automaticky aktivuje infračervené světlo a bulety uvnitř zásobníku rotují, vytvářejí světla a zvuky“. „barvy, vlastnosti a obsah se mohou lišit od zobrazené fotografie.“; „produkt dovážený v souladu s pravidly stanovenými legislativním nařízením č. 313 ze dne 27. července 1991, Made in ČÍNA“. Symbol označující nevhodnost pro děti mladší tří let, označení CE, návod k použití baterií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1201/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Plastové zapalovače
 
Značka: BIZWORK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 39033
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8482841007028
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože v něm není žádné zařízení, které by bylo bezpečné pro děti.
Výrobek navíc neobsahuje bezpečnostní informace nebo informace, které by uživatelům umožnily správnou vazbu mezi náplní nebo kontejnerem s náplní a vzduchojem lehčího paliva.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN ISO 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Žlutý plastové lehátko s jasnou nádržkou a čárovým kódem na nálepce. Na základnu zapalovače je uvedeno číslo 39033.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1203/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Bílý zapalovač
 
Značka: BIZWORK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8482841007059
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože:— zapalovač nezahrnuje zařízení pro jeho bezpečnost pro děti,Nesplňuje požadavky na seřízení výšky plamene,— zapalovače nejsou opatřeny bezpečnostními informacemi, které poskytují uživatelům správné návod k použití.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN ISO 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Bílé zapalovače, z nichž každá je opatřena nálepkou s čárovým kódem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1220/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: DORA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 39018 Čárový kód: 8435168193998.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože neobsahuje zařízení pro jeho bezpečnost pro děti, jak vyžaduje rozhodnutí Komise 2006/502/ES, čímž se zajistí, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty)Kromě toho zapalovače nejsou doprovázeny příslušnými informacemi, aby uživatelé měli k dispozici správné návod k použití nebo konkrétní podrobnosti o tom, jak bezpečně doplňovat zapalovače.Tento zapalovač není v souladu s těmito kapitolami normy EN ISO 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Šedý a chromický zapalovač („chromování“).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1224/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: GIANNI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 37505003 a 9 ostatní,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4014663008118 a devět dalších.
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálenin a požárů, protože zapalovače neobsahují bezpečnostní zařízení, které je zajišťuje pro děti, jak vyžaduje rozhodnutí Komise 2006/502/ES, čímž se zajistí, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Různé zapalovače, které pracují nelegálně a neobsahují žádný bezpečnostní mechanismus. Zapalovače jsou dodávány v skříních s pokyny pro správné, bezpečné použití.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1225/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: MUNDO BAZAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. BBD889–2, čárový kód: 8482841007059 REF. BBD319, čárový kód: 8482841007028
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálenin a požárů, protože zapalovač nezahrnuje zařízení, které je bezpečné pro děti, jak vyžaduje rozhodnutí Komise 2006/502/ES, aby se zajistilo, že na trh se uvádějí pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dva zapalovače neobvyklého typu (novelty), které mohou být rovněž používány jako svítilny, které fungují nepravidelně a které neobsahují žádný mechanismus pro bezpečnost dětí. Zapalovače jsou dodávány v obrazovkách, na kterých nejsou pokyny pro bezpečné a správné použití výrobku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1226/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: PROF
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MODUL 801702
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  873159036074
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálenin a požárů, protože zapalovač nezahrnuje zařízení, které je bezpečné pro děti, jak vyžaduje rozhodnutí Komise 2006/502/ES, aby se zajistilo, že na trh se uvádějí pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Zapalovače bez mechanismu bezpečnosti dětí, předložené v 50-jednotkách obrazovky, bez instrukcí pro správné, bezpečné použití výrobku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1228/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: BAIDE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. REF. E2623D,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6935071310168 2. Ref. E01–23d, čárový kód: 6935071310014 3. Ref. E02–23d, čárový kód: 6935071310199 4. Ref. E30–22d, čárový kód: 6935071310120 5. Ref. F27–22a, žádný čár6. Ref. F25–24e, žádný čár7. Ref. E25–24, čárový kód: 6935071310144 8. Ref. E26–24d, čárový kód: 6935071310182 9. Viz F26–22e, žádný čárový kód.
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tyto výrobky představují nebezpečí požáru a popálenin, protože neobsahují bezpečnostní zařízení, které je zajišťuje pro děti, jak vyžaduje rozhodnutí Komise 2006/502/ES, aby se zajistilo, že na trh se uvádějí pouze zapalovače, které jsou odolné dětem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Různé zapalovače bez bezpečnostních mechanismů na dítě, ve vyznačeném stavu, ve kterém existují pokyny pro bezpečné a správné použití výrobku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1229/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: SOWA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tyto výrobky představují nebezpečí požáru a popálenin, protože neobsahují bezpečnostní zařízení, které je zajišťuje pro děti, jak vyžaduje rozhodnutí Komise 2006/502/ES, aby se zajistilo, že na trh se uvádějí pouze zapalovače, které jsou odolné dětem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1183/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosné výklopné lampy
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Viz 889150, EAN 5608888891002.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Neexistuje žádný kotevní úchyt, který by zabránil vytažení elektrického kabelu z elektrického proudu,Dráty v kovových částech vybavení neizolace,Dráty nejsou správně přivařeny,Izolační obložení a rukávy mohou být snadno přemístěny.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vhodnou svítilnou s černým, plastickým a kovovým základem a modrým plastickým odstínem. Výrobek může být upevněn na části nábytku pomocí klip. Do montáže lze namontovat šroubovou závitu s E-27.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1192/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna
 
Značka: LAVA.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) LAVA LD-11, 230 V/50 Hz, 40 W 2) LAVA LD-01, 230 V/50 Hz, 25 W.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko popálení, úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


Napájecí vodiče jsou zcela galvanizovány a nejsou řádně upevněny na současném terminálu,

Šnekové spoje a upevnění mezi vybavením a dna jsou uvolněné, když se baňka mění.

Chybí uživatelská příručka a podstatná varování.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Barevný světlomet a výbojku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1212/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: PIN BO PB
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— chybí ukotvení k tomu, aby se zabránilo vytažení elektrického kabelu,Dráty v kovových částech vybavení postrádají izolaci.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je světelný zdroj se základem alabastru a plastový stínič. V upevnění může být zabudováno šroubový závit s E-27.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1204/08       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Zvedák
 
Značka: SC Heim SRL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Adler
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Brzdné zařízení nefunguje,Neexistuje žádné nouzové uvolnění nebo ruční kolo,Neexistuje nouzové brzdění, které je umístěno na ovládací jednotce umístěné v lomici,Neexistují žádné spínače pro indikování pohybu,
Jsou k dispozici pohon kogkolech,Funkce snímačů překážek na chodníku nejsou práce,— zdviž se nezastaví, pokud se objeví překážky, které se zvedávají směrem nahoru.Výrobek není v souladu se směrnicí 98/37/ES o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Výtah pro osoby se zdravotním postižením, vzdálenost přibližně 3 m, dva přístupové body vyrobené před 2005
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1207/08       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Sekačka na trávu
 
Značka: HONDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HRX537C1 (TDEA, HXEA, HMEA, VYEA).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění kvůli nedostatečné bezpečnostní komponentě vyrobené z kaučuku. Dojde-li k přerušení ochrany kaučuku, může být obsluha během provozu exponována předměty, které vrhají z funkce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sekačky na trávu s benzinovými motory. Dotčené modely byly vyprodukovány v období od 1. září do 26. listopadu 2007. Jedná se o rotační sekačky na trávu s trasami s travou, o šířce řezu – 530 mm.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1182/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motorcyst Motorcycle Limited Sprint ST
 
Značka: TRIUMPH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 215NA, ES schválení typu e11 * 2002/24 * 0438 * 02
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože šrouby se používají v systému pro odpor proti podjetí zezadu, což může vést k pádu jezdce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčená vozidla jsou 2008 modely s různými identifikačními čísly vozidla – < ha href =“/spotřebitelů/bezpečnosti/raptex/docs/1182–08triumph VINs.pdf "> viz seznam připojený.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1197/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ RHP2, model Enduro HP2/K25/HP
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože v určitých případech se může přední šroub paralopu uvolnit. Pokud dojde zcela k západku, není zajištěna stabilita jednotky pohonu zadní nápravy a vozidlo může být k jízdě nebezpečné.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  To se týká vozidel postavených v letech 2004 až 2006 s číslem schválení typu e1 * 2002/24 * 0254 * 00 a připočítáním.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1206/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Přenosné hasicí přístroje
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor MFQ3 52542,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5706245230015
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože označení klasifikace 0,6B nesplňuje požadavky na ruční hasicí přístroje definované v normě SS-EN 3 – nejnižším označením definovaným v normě 21B. Označení na hasicím přístroji tvrdí, že je vhodný pro všechny požáry, a to i elektrické požáry, takže spotřebitel může být výkonností výrobku v omyl.Hasicí přístroj neodpovídá příslušné evropské normě EN 3–7.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přenosný hasicí přístroj ve tvaru rozvaděčů. Má červenou pryžovou manipulaci, označení a piktogramy. Označení se překládá do angličtiny jako: „Idohoda pro požární třídy A, B a C. speciálně pro elektrické požáry. Lze použít pro obranu.“
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1209/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Náklony pro kojence „Coquin Requin“
 
Značka: PYLONES PARIS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  20429224
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože množství di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v náprsenkové kalhoty překračuje limit 0,1 %. Čiré plastové materiály v bibách obsahují 23 % látky DEHP hmotně v měkčených plastových materiálech.Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jeho náprsenkové kalhoty se zdobí čtyřmi číslicemi. Vyrobené z čirého plastového materiálu, se oranžovým okrajem.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1227/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Množiny slunečních žaluzií
 
Značka: AUTO COMFORT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz: „Důvody“, zèbre/zebra atd.,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  26077383. Distribuováno ve skladech ALDI.
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku snadného odstraňování přísavek na slunečních žaluziích a vzhledem k tomu, že boční sluneční clony jsou určeny k montáži v blízkosti malých dětí, může být přísavka vytažena dítětem a umístěna do úst. Přísavky na všech 3 modelech lze oddělit v jednotkách mezi 8 N a 72 N (namísto požadované odolnosti 90 N) a mohou se zcela zařadit do válce pro malé části.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek prodávaný v lepenkové krabici s označením „AUTO COMFORT. Množina slunečních žaluzic „cizích“, „Zèbre“. Materiál: Polyester. Rozměry: zadní slunce: 100 x 40 cm, boční sluneční clony o délce 45 až 40 cm, barva: černé/tištěné.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1184/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek (panenka)
 
Značka: ANGRILIAL BABY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GKU 55247, EAN 8594088050146
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí škrtů a zranění, protože:— struktura golfového kočárku obsahuje čtyři neotevřené trubky, které umožňují přístup k ostrým okrajům,— ostatní chrániče koncových bodů nejsou správně připevněny a jsou snadno odstranitelné,— hračka má pouze jedno blokovací zařízení a prsty dětské prstů lze v případě zániku hračky stabilizovat.Pohybující se části a pohybující se pouze 3 mm namísto 12 mm.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Golfový kočárek pro hračky s panenkou, prodávaný v plastovém obalu s nápisy: Angrilial Baby no. KU 55247–163.80, značka shody, informace o nevhodnosti pro děti mladší 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1185/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.: 015
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění, protože tělo hračky lze rozbít, přičemž se může oddělit hranice a další malé části. V některých částech jsou vystaveny ostré hrany a hroty. Kromě toho by mohl být přístupný kovový mechanismus, který by umožňoval přístup k hluku „jingling“, který by odhalil nechráněné rady.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Plastové vložky pro kojence a malé děti mají horní hranici. Medvěd má a uvnitř, kde se pohybuje, vytváří zvuk, který se rozlévá. V průhledném sáčku uzavřeném s barevnou etiketou s označením „Toys, No: 015“. Varování na nálepce – není vhodné pro děti mladší 3 let. Obsahuje malé části.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1189/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kosmetika.
 
Značka: NEW STYLE BEAUTY/BEST MAKE UP
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5900700032064.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti skla použitého v výrobku určeném pro hraní (zrcátko) a ostrém okraji (zrcátko).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava se skládá z 12 kusů očí, 8 rtěnky, malého kartáčů, 2 aplikátorů a kapesního zrcátka. Čtyři oční stíny jsou zabaleny do dalšího obalu – průhledné, plastové skříňky. Balení: blistka s růžovým lepenkou vyznačenou těmito údaji: „Vyrobeno v Číně“, „značka CE“, piktogram „není určeno pro děti 0–3“ a seznam složek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1190/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  „Kosmetyki – Mój prawdziwy makijaż“ („Moje skutečné provedení práce“)
 
Značka: DROMADER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 59003631120028.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Výrobek představuje:Nebezpečí poranění v důsledku výskytu ostrých hran na vlásničky,Chemické riziko z důvodu vysoké úrovně migrace chromu (zelené oči stíny).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava se skládá z 2 plastových vlásničky ve tvaru klobouku (barvy žluté a růžové), 2 plastových kroužků (barvy růžové a modré), lak na nehty a rtěnky s rtěnky, modráčka na 4 očí (fialové, hnědé, modré a zelené) a aplikátor. Balení: blistka s růžovým a modrým lepenkem označená těmito údaji: „Vyrobeno v Číně“, „značka CE“, piktogram „není určeno pro děti 0–3“ a seznam složek. V polštině je rovněž nálepka s informacemi a upozorněními v polštině, jméno a adresa dovozce, čárový kód a informace o tom, že produkt byl osvědčen institucí odpovědnou za zdraví dětí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1194/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plameing
 
Značka: INTEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Řádek: Wet Set 59241; čárový kód 078257592418
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 10 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).
Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení orgány.

 
Popis:  Plastem obsaženým v průhledném plastovém sáčku, ve kterém je vysvětlující přehled s těmito symboly: Označení CE, piktogram označující skutečnost, že výrobek je určen pro děti ve věku od 6 do 10, piktogram označující, že je recyklovatelný. Její průměr je 61 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1196/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – medvěd hnědý
 
Značka: HERO GIFTS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod 806900, 4004LM01
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože oči z nich (13,75 mm), které se zcela vejdou do válce pro malé části, mohou být uvolněné.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Na povrchu hnědé barvy je přibližně 15 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1198/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „Doka i plastväska“
 
Značka: BILTEMA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Panenka 25 cm, články 28–316
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože množství bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) překračuje limit 0,1 %. Čirý plastový materiál plastového sáčku obsahuje 19 % DEHP a růžový plastický materiál obsahuje 14 % hmotn. měkčeného plastického materiálu. Látka DEHP je v hračkách zakázána směrnicí 76/769/EHS o chemických omezeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka dítěte s příslušenstvím v plastovém sáčku. Výška panenky je 25 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1202/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada magnetických částí hračky
 
Značka: U-Mag
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Výrobce magnetické hračky, 0403, 138/92 + 46/U-Mag, 2. Výrobce magnetické hračky, 0405, 126/80 + 46/U-Mag.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože při požití mohou magnetické kusy lákat další vnitřní traumatologie (perforace) a ucpání střev.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Magnetické stavebnice balené v lepenkových krabicích označených nálepkou s označením „Co“ pro shodu a jméno a adresa dovozce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1205/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Binokulární dalekohledy – „Úrodní dalekohled UFO dalekohled“
 
Značka: XIAOGOU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 5050577950876
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují chemické riziko, protože měkčený materiál, který tvoří oční dílec s dalekohledem, obsahuje 4,94 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 0,14 % di (isodecyl) ftalátu (DIDP) a 1,00 % diisononylftalátu (DINP).
Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stříbrné a černé plastové hračky s dalekohledem s černým šňůrou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1210/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor fotbalových a kornoutů – „školitel v kopané“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 6408641638127
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože množství di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a diisononyl-ftalátu (DINP) nepřekračuje limit 0,1 %. Plastové materiály ve stojanech obsahují 36 % látky DEHP a 4,5 % hmotn. měkčeného plastického materiálu.
Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská fotbal se čtyřmi šišky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1211/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka „The Dog“ – Bound Hund, Bullppes a Pug
 
Značka: ARTLIST INTERNATIONAL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód produktu: — Bound Hund: kód výrobku 1002282, kód šarže: 6253/L36L. Podniku Bullpka: kód výrobku 1002283 — Pug: kód výrobku 1002287
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují chemické riziko, protože plastový materiál v nosu psa obsahuje Di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), který překračuje mezní hodnotu 0,1 % hmotnostních. Jedna z hraček obsahuje 16 % hmotnostních DEHP.Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svíčka s měkkým hračkou s tmavohnědým nosem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1213/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hospodářská zvířata – kráva
 
Značka: WIKY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 8590331169320 A 116932
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Plastový materiál obsahuje 1 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 7,38 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Plastové krávy, k nimž je označena lepenková značka, označená jako „FARM ZVÍŘATA“. Bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1214/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „Annie Fashion Doll“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 6410410122676
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje 35 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP), který překračuje limit 0,1 %.Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka s vlasy blikanými, výška 29 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1187/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení – točení horní části pro dívky
 
Značka: SEAGULL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CSQ-662; čárový kód: 1000108735018
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení a suků v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Tmavě hnědá pocení horní části s kapucí, která obsahuje stahovací šňůrku s uzly na koncích. Velikost: J. N.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1193/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Ratiko pro malé děti – „perlesada různých batolat“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H826; čárový kód 6931686600199
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože průhledná plastická clona od digestoře obsahuje 34 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení orgány.

 
Popis:  Sytě obarvená praku s kapucí. Obrázek na kresleném znaku je vytištěn na levé straně deštného ratu. Každá deštná rasa má různý obraz. Výrobek je prodáván v barevném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1200/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kryty
 
Značka: XPrmt
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti šňůr na stažení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Dětské košile s struny v oblasti krku v různých barvách, s výšivek a obrazovými vzory na přední straně. Štítky obsahují tyto nápisy: „XPrmt, tekstil“, složení: 100 % bavlna. Tato položka se prodává bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1208/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Sportovní oděv pro chlapce
 
Značka: BALAFISH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  06011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení v důsledku přítomnosti gga a šňůr na stažení v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Oranžový a tmavomodrý sportovní oděv pro chlapce skládající se z 2 částí, včetně příklopu s nášekem na konci na koncích. Velikost: 18 M.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1222/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský kabát
 
Značka: AOLES
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CM 865
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:— udušení v důsledku přítomnosti gga a šňůr na stažení v oblasti střechy,Zranění očí nebo obličeje, když se tažné šňůry pevně táhnou a uvolňují.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Oranžová a růžová vrstva s podšívkou, která je opatřena zipem a kapotou. Kapota, která je připevněna na vestu pomocí patentek, obsahuje elastický šňůrku s umělotvornou na koncích. Na přední straně na přední straně je nápis „Imces 23“. Velikost: 1–2
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1223/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: MODNA MAJA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  k dispozici na adrese: code:5907354012718
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože ozdoby lze snadno oddělit s nízkou silou, která vytváří malé části, které by se mohly snadno vdechnout nebo spolknout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Dětské šaty s krátkými rukávy, vyrobené ze 100 % bavlny, barevné modře. Na přední straně je malá dekokční ozdobka vyrobená adhezivními věšáky. Velikost: 68/92.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1186/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Karoserie – QEI + Paris Moisturising opening Body Lotion
 
Značka: LABORATOIRE PHARMAPLUS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  080223
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 4,8 % hmotnostních hydrochinonu.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílá barva v plastové láhvi na 500 ml.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1215/08       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Zahradní kapesní svítilna
 
Značka: ARISTO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Atény, Alexandrie, Amsterdam, Brusel, Káhira, Caracas, Kodaň, Manhatman, Mnichov, Řím, Benátky
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:Víčko plnicího hrdla není pro děti bezpečné,Ochrana proti úniku a ochrana knotu chybí.To by mohlo vést k tomu, že se z nezajištěných ropných lamp vypíšou malé děti.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14059.Bylo hlášeno několik mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Různé zahradní svítilny (olejové lampy) s olejovou jímkou z korozivzdorné oceli.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1188/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrolýza
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože elektrody jsou přístupné při připojení k elektrické síti a neexistuje dostatečná ochrana.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je plastovým pouzdrem o rozměrech přibližně 9 x 5 x 2,5 cm. Ve spodní části jsou vyrobeny 2 až 2 elektrody z hliníku a železa (délka: 62 mm, průměr: 8 mm). Červené LED a přívodní napájení ze síťového přívodu se umístí na stranu. Hlavní vypínač (ZX; KCD1–101; 2A/8A 250 V; CQC), pojistka F8A/250V, pojistník a usměrňovač (PEC; GBU; 8j) jsou uvnitř skříně. K výrobku není připojena žádná tabulka s údaji.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1191/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér elektrického napájení
 
Značka: CHIEFTEC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CFT-620-A12S.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru v důsledku:Nevhodné zapojení mezi zemí a základnou (je pouze svařované),Minimální izolační vzdálenosti nejsou dodržovány,Ostré hrany mohou omezit části izolace.Napájecí dráty jsou pouze svařované.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Adaptér elektrického napájení pro počítače, zabalený v průhledném plastovém sáčku a lepenkové krabici.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 42