Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 29 ( Zveřejněno: 20/07/2018)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0962/18       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Bicykl
 
Značka: Tunturi
 
Název: Tundra Fatbike
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Prodáno v letech 1.1.2018–31.5.2018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Blokování předního kola do přední vidlice s rychlým uvolňováním sklidí může být nedostatečně těsno.
Přední kolo by se tedy mohlo pohybovat po jízdě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://www.tunturi.fi/takaisinhuoltokutsu-tunturi-tundra-fatbike/

 
Popis:  Fatkole
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0977/18       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Vodárenská obuv
 
Značka: Aqua Sphere
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Černý/modrý „Bechwalker Junior“
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:PO # 227P3;EAN:8032621390118
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) chrysen a benzo [e] pyren (měřené hodnoty:11 mg/kg a 1,7 mg/kg).
Tyto PAU jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Booprská obuv, černá nebo modrá,prodávané bez obalu
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0971/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tekutá pro elektronické cigarety
 
Značka: ARAMAX
 
Název: Vape Juice
 
Typ/číslo modelu:  3 mg/ml, 6 mg/ml, 12 mg/ml, 18 mg/ml nikotinu
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nikotin (mezi 3 až 18 mg/ml), který je klasifikován jako akutně toxický.S doporučeními na správné a bezpečné použití přípravku, jak se vyžaduje u škodlivých směsí, není přiložen příbalový leták.
Uživatel nemá žádné informace, které by umožnily vyhnout se nebezpečí, že výrobek přichází do styku s kůží nebo je požito.Výrobek není v souladu se směrnicí 2014/40/EU o tabákových výrobcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Přijímají se opatření k tomu, aby byly výrobky uvedeny do souladu, tj. aby byl známým maloobchodníkům z distributorů poskytnut informační leták, který má být umístěn na trh u každého jednotlivého balení., Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://www.ecirette.ie & www.vapourpal.com

 
Popis:  Kapalina pro elektronické cigarety (náhradní náplň) v pravoúhlé krabici.Vnější obal se liší barvou v závislosti na chuti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0973/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: CARAMEL
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ŠARŽE 06/17/16
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatické aminy o-anisidin (naměřená hodnota:16 mg/kg) a toluidin (naměřená hodnota:64 mg/kg).
Tyto aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními mutacemi, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a stálé činidlo a neměly by se uvolňovat z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  30 ml láhve žluté/oranžové pigmentu
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0974/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: ORANGE
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ŠARŽE 11/24/15
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatické aminy 2,4-toluendiamin (naměřená hodnota:24 mg/kg).
Tento aromatický amin může vyvolat rakovinu.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními mutacemi, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a stálé činidlo a neměly by se uvolňovat z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  30 ml láhve žluté/oranžové pigmentu
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0975/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: LED ROPELIGHT SET
 
Typ/číslo modelu:  2 LINE CLEAR 10M
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901477322181
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Některé živé části mohou být přístupné při manipulaci.
To může vést k úrazu pro uživatele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Světelný řetězec ve tvaru hadice balené v plastovém sáčku s návodem k použití.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0976/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidlo
 
Značka: YOLOMO
 
Název: LED FOLDABLE RECHARGEABLE DESK LAMP
 
Typ/číslo modelu:  Č. 1055
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6868000004404
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Při připojování nebo odpojení elektrické sítě jsou živé části přístupné.
To může vést k úrazu pro uživatele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Přenosná světelný zdroj LED.Elektrické specifikace:AC 110–220 V, 50–60 Hz, 1 W, třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0983/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Dekorativní světlo
 
Značka: neznámý
 
Název: világító jégcsapok
 
Typ/číslo modelu:  Č.:17292/1308
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 019005 013085
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kabel není řádně ukotvený, dostupné dráty mají pouze základní izolaci a kabel je příliš tenký.
Základní izolovaný kabel by mohl oddělit nebo být poškozen, zůstat přístupný u živých vodičů.To by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.Kromě toho by kabel mohl převednout na oheň.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Ozdobná ozdobná světla s nevýměnnými diodami vyzařujícími světlo (LED).Světla se mohou střídat střídavě po zelené zelené louce a modře.Balení:průhledný plastový pytel s samolepicím štítkem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0957/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: C-Class, E-Class
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0431 * 43–44;E1 * 2001/116 * 0464 * 21–22, e1 * 2007/46 * 1666 * 01–02;Typ:204, 204 AMG, R1EC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od dubna 2017 do srpna 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zadní sedadla nesmějí být plně upevněna na pravé straně předních sedadel.
V případě nehody nesmí být jakýkoli nezajištěný předmět na zadních sedadlech vozidla upoután, čímž se zvyšuje riziko zranění cestujících na předních sedadlech.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0960/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: Outlander
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0406 * 00–04 e1 * 2001/116 * 0482 * 00–09Typ:CW0, CWBKód:R30328 – R30341
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2005 až 2012
 
Druh rizika:  Úraz
 
K korozi může dojít uvnitř motoru stěrače čelního skla.
To může vést k poruše stíračů čelního skla při jízdě, která by mohla vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0961/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Tiguan Allspace
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0450 * # #;typ:5O S. Š.Kód:40N4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena mezi 01/08/2017 a 25/01/2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Upevňovací matice na pravé a levé straně přední nápravy nesmí být utažena správným momentem.
Upevňovací matice se proto může oddělit od kloubu koule, což má za následek ztrátu dopředného pohonu a ztrátu stability při jízdě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Irsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0963/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/osobní vůz
 
Značka: Ford
 
Název: C-Max, Focus, Kuga, Mondeo, Galaxy,Transit Connect
 
Typ/číslo modelu:  Různé
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla vyrobená mezi 2014 a 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přetlaková deska se může roztrhnout.
Pokud k tomu dojde v době, kdy je vozidlo v pohybu, může dojít ke ztrátě pohonu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil/osobní vůz
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Island, Irsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0978/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Přívěs
 
Značka: Böckmann
 
Název: Various
 
Typ/číslo modelu:  Typ:AB1, AB1C, AT1, C22, CHF, CHSC, P12, PHA, PHC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené přívěsy byly vyrobeny mezi 01/03/2018 a 18/05/2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Svařování v bubnové brzdě může být vadné.
To by mohlo vést ke ztrátě funkce brzd.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Přívěs
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0993/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Audi
 
Název: Q5
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 1550 *.Typ:ROZPOČTOVÝ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od dubna 2018 do května 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Jednotlivé písty na zadním kole nesmějí pracovat tak, jak je požadováno.
To by mohlo vést ke zpožděnému výkonu brzd, čímž by se zvýšilo riziko nehod.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  SUV osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Lucembursko, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0953/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové panenky s příslušenstvím
 
Značka: Anlida
 
Název: Sweet Princess
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:666–07
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8989200666075
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hlavy panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota větší než 20 % hmotnostních) a diisononylftalát (DINP) (naměřená hodnota:10,8 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém a játra.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka s kosmickým příslušenstvím a složení.Jde o tzv. „blistister pack“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0954/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hra s hračkou
 
Značka: Toi-Toys
 
Název: Cap Rocket
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:814677, kód EAN:18068400–001
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku hračky je příliš vysoká.
Mohlo by to způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Balení s blistrem obsahující 1 art a 48 rozněcovačů, které lze připevnit na konec umění odděleně.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0956/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky ze dřeva
 
Značka: Delgado Gifts
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ref. MU61, MU62, MU64
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435221343889, 8435221343902 a 8435221343896
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou z hraček snadno oddělit.Kromě toho vyřizuje machtový přesah.
Dítě mohlo umístit malé části nebo vyčnívající manipulaci do úst, které by mohlo zablokovat dýchací cesty a způsobit udávení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dřevěné hudební hračky:Rátna/fotbal (ref. MU61), machas s jedněmi zvonky (ref. MU62) a chrastín (č.j. MU64).Výrobky jsou zabaleny v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Malta

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0959/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: Prémaman
 
Název: Tapis-puzzle
 
Typ/číslo modelu:  0PDPE3G/OPDE3F
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3534443144863
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části mohou být z hračky snadno odděleny.
Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Podložka pro puzzle zabalená v průhledném sáčku se zdrhovadlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0964/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Beauty Lovely
 
Typ/číslo modelu:  Č. L-5–1 (na obalu);TG362797 – L-5–1 – 159 (na připojeném štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5902280875659
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:7 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Panenka z plastové panenka, která musí být opatřena květinovým motivem a modrou halenkou z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0965/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada
 
Značka: Universe of imagination
 
Název: Discovery Ramp Racer
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN: 803516233289, Lot: 06182017
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství niklu uvolněného z klobouků nábojů na kolech je příliš vysoké (naměřená hodnota:až do 9.96 µg/cm² za týden).
Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Závodní trať se 4 rampami a 4 dřevěnou automobilkou v různých barvách, s kovovými koly.Balení:Lepenkové krabice s plastovým oknem
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0966/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sfidget spvnitřních
 
Značka: neznámý
 
Název: LED Spinner
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:CH-02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  105849S30427, šarže č.:S30427
 
Druh rizika:  Úraz
 
Prostor pro baterii lze snadno otevřít a vnitřní baterie knoflíků jsou snadno přístupné.
Děti by je mohly vkládat do úst a klamat je, což způsobilo poškození gastrointestinálního traktu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 62115.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Křeslo spálé se světly LED, která je balena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0967/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Loving you
 
Typ/číslo modelu:  TG 364868
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5902280877547
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:17 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Panenka z plastu (10 cm) s smyčkou na její visení.Společné balení obsahuje 15 panenky, každý balený v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0968/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kytaru
 
Značka: ADAR
 
Název: Music Guitar
 
Typ/číslo modelu:  951
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5901271148185Zásilka č.:9340
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Hračka kytaru je vybavena popruhem, který je určen k nošení úplně nebo částečně kolem krku.
Popruh se může zachytit v průběhu různých činností dítěte a vytvořit smyčku kolem krku dítěte.Neexistence mechanismu pro rychlé uvolnění, který by dítěti umožnil oddělení popruhu oddělit, může vést k uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nápravná opatření:odstranění popruhu z kytaru, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hračka kytarová ve formě zhotoveného z barveného plastového materiálu, s připojeným popruhem.Kytař je napájen z baterií a je balen v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0969/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: Powerful gun
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:SE 120538
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5907714434433
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavka projektilu může snadno oddělit.
Pokud dítě vystřela projektil v ústech, mohlo by dojít k oddělení sání a zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastová střelná zbraň s tříprojektily, která se prodává s blikavým obalem z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0979/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kytaru
 
Značka: neznámý
 
Název: Zabawka na baterie
 
Typ/číslo modelu:  DAF103458 (na etiketě)Č. 3939–48 (na výrobku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:6991201034588
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Popruh kytaru nemá mechanismus rychlého uvolnění.Pokud se nosí kolem krku, může tvořit smyčku a zachytit se do pasti, což by mělo vést k uškrcení.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Kytaru na kytaru z barevného plastu, s popruhem upevněným a poháněným bateriemi.Balení v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0980/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové chrastítka
 
Značka: K-R-Toys
 
Název: Flash Toys
 
Typ/číslo modelu:  DPA239546
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:6991202395466
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chrastítka chrastítka je příliš dlouhá.
Dítě může umístit do úst, kde by mohlo dojít k zablokování a zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Kojenecké plastové chrastítka, bateriové, balené v blistvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0981/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové chrastítka
 
Značka: neznámý
 
Název: Grzechotka
 
Typ/číslo modelu:  DC-50 (na připojeném štítku)Číslo: 828 (na výrobku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5900869200069
 
Druh rizika:  Pořezání, Zalknutí
 
Chrastítka chrastítka je příliš dlouhá.Dítě může umístit do úst, kde by mohlo dojít k zablokování a zablokování dýchacích cest.Hračka má ostré hrany.
Hračka má ostré hrany, které mohou způsobit škrty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Malá plastová chrastítka, která jsou k dispozici v různých barvách, zabalená v plastovém sáčku.Každé zavazadlo obsahuje 12 rádel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0982/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada
 
Značka: Mentari
 
Název: Rainbow Slope
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:MT 3367/02442Sériové:SL-26–704
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN:87 17255 02442 3
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části (kola) se mohou z hračky snadno oddělit.
Mladý člověk může vkládat do úst malou část, což by mohlo vést k zablokování a zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dřevěná rampa na hraní s automobily, která je balena v lepenkové krabici.
Země původu:  Indonésie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0985/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: Balloonia
 
Název: Pro Quality
 
Typ/číslo modelu:  50 Red P Balos red P25
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8713647901945
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosaminů (0,13 mg/kg) uvolněných balony je příliš vysoké.Nitrosaminy jsou genotoxické karcinogeny prostřednictvím inhalace, požití nebo dermální expozice.
Dítě se může dostat do kontaktu s balonem v ústech.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–12.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Balónové balóny vyrobené z latexu přírodního kaučuku, které jsou zabaleny do bílého plastového obalu.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0986/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: Balloonia
 
Název: Balloons
 
Typ/číslo modelu:  100 balóny Red P25
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  873647902126
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosaminů (0,11 mg/kg) uvolněných balony je příliš vysoké.Nitrosaminy jsou genotoxické karcinogeny prostřednictvím inhalace, požití nebo dermální expozice.
Dítě se může dostat do kontaktu s balonem v ústech.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–12.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Červené balony v bílém a průhledném plastovém balení.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0987/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: neznámý
 
Název: Ballonnen - High Quality
 
Typ/číslo modelu:  Měď/hnědá barva
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8713647901143
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosaminů (0,39 mg/kg) uvolněných balony je příliš vysoké.Nitrosaminy jsou genotoxické karcinogeny prostřednictvím inhalace, požití nebo dermální expozice.
Dítě se může dostat do kontaktu s balonem v ústech.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–12.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Balóny vyrobené z přírodního kaučuku latexu zabaleného do průhledných plastových obalů.
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0988/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: D&F
 
Název: Gelukkig Nieuwjaar! Ballonnen
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8717928139249
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosaminů (0,14 mg/kg) a nitrosovatelných látek (3,22 mg/kg), které balony uvolňují, je příliš vysoké.Nitrosovatelné sloučeniny lze přeměnit na nitrosaminy, což jsou genotoxické karcinogeny prostřednictvím inhalace, požití nebo dermální expozice.
Dítě se může dostat do kontaktu s balonem v ústech.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–12.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Balóny vyrobené z přírodního kaučuku latexu zabaleného do průhledných plastových obalů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0989/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: Boland
 
Název: PEACE
 
Typ/číslo modelu:  1643
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8712026445070
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosaminů (0,18 mg/kg) uvolněných balony je příliš vysoké.Nitrosaminy jsou genotoxické karcinogeny prostřednictvím inhalace, požití nebo dermální expozice.
Dítě se může dostat do kontaktu s balonem v ústech.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–12.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Balóny vyrobené z přírodního kaučuku latexem v průhledných plastových obalech.
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Francie, Polsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0990/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: Shen hua
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:3–385
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 4561237 808013 (na nálepce), kód EAN 6970163 556987 (na kartonové kartě)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosaminů (3,38 mg/kg) uvolněných balony je příliš vysoké.Nitrosaminy jsou genotoxické karcinogeny prostřednictvím inhalace, požití nebo dermální expozice.
Dítě se může dostat do kontaktu s balonem v ústech.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–12.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Oranžové balony balené v plastovém obalu s růžovým lepenkou.10 balóny pro každé plastové pytle.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0991/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: Shen hua
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 4–599
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 6970163 556987
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosovatelných látek (3,38 mg/kg), které balony uvolňují, je příliš vysoké.Nitrosovatelné sloučeniny lze přeměnit na nitrosaminy, což jsou genotoxické karcinogeny prostřednictvím inhalace, požití nebo dermální expozice.
Dítě se může dostat do kontaktu s balonem v ústech.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–12.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Světlovcové výročí balónů, které jsou zdobeny na obrázku „1“.Každé zavazadlo obsahuje 10 balónů.Je připevněna lepenková etiketa.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0992/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Fotodokumentace
 
Značka: Toy Toy Toy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  449176
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:Kód 412480/EAN:9008034609894
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku hračky je příliš vysoká (> 119 dB).
To by mohlo vést k trvalému poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Plastová fotbalová houkačka, zdobená ostřím v ústech a se žlutou korbou.Musí být dodáno v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0994/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: Balloons
 
Název: Happy Ballons - Globos decorativos
 
Typ/číslo modelu:  100 ks – Red
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosaminů (14 mg/kg) a nitrosovatelných látek (12 mg/kg), které balony uvolňují, je příliš vysoké.Nitrosovatelné sloučeniny lze přeměnit na nitrosaminy, což jsou genotoxické karcinogeny prostřednictvím inhalace, požití nebo dermální expozice.
Dítě se může dostat do kontaktu s balonem v ústech.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–12.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Vývozce)

 
Popis:  100 červené balony v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0995/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: Balloons
 
Název: Happy Ballons - Globos Decorativos
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  S507831300008
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosaminů (0,7 mg/kg) a nitrosovatelných látek (3,7 mg/kg), které balony uvolňují, je příliš vysoké.Nitrosovatelné soli mohou být přeměněny na nitrosaminy, což jsou genotoxické karcinogeny prostřednictvím inhalace, požití nebo dermální expozice.
Dítě se může dostat do kontaktu s balonem v ústech.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–12.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Vývozce)

 
Popis:  100 zelené balony v plastovém sáčku
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0996/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: DUILE - Tong Rui
 
Název: Party balloons
 
Typ/číslo modelu:  SKU716872–3D1Q0 EVK
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1109–0 – 22260
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosaminů (0,14 mg/kg) a nitrosovatelných látek (1,12 mg/kg), které balony uvolňují, je příliš vysoké.Nitrosovatelné sloučeniny lze přeměnit na nitrosaminy, což jsou genotoxické karcinogeny prostřednictvím inhalace, požití nebo dermální expozice.
Dítě se může dostat do kontaktu s balonem v ústech.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–12.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Vývozce)

 
Popis:  100 perleť-oranžové barvy, 10’„balóny“ v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0997/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Malba pro otisky prstů
 
Značka: ARTOYS
 
Název: 24 COLOR FINGER PAINT
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:A0200 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:9348908002001
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Celkový počet aerobních bakterií v tmavě modré barvě je příliš vysoký (měřené množství:4 x 105 KTJ/ml), z nichž byly zjištěny některé oportunistické patogeny.
Tyto bakterie představují riziko vzniku zadavatelů, kteří mohou přijít do styku s otevřenými ran, ústím, rukama nebo očima.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Sada sestávající ze 24 květináčů barev prsních barev různých barev.Prodává se v schránce s plastovým oknem na jedné straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0955/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Tělová smetana
 
Značka: Jardin Naturel
 
Název: Teufelskralle Balsam
 
Typ/číslo modelu:  ČLÁNEK 231200
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 260132 323125
 
Druh rizika:  Chemické
 
Smetana obsahuje látku methylisothiazolinone (MI).
Dermální kontakt s přípravky obsahujícími MI může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Smetana, v černé, bílé a červené barvě 250 ml, s červeným víčkem.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0972/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Koupelové mýdlo
 
Značka: BadeFee
 
Název: Bath Praline Glam Queen
 
Typ/číslo modelu:  článek BP061D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 4260212377994
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti může být produkt mylně považován za potravinu.Malé části se mohou snadno oddělit nebo bit od výrobku, což může mít za následek, že se děti dostanou do úst a sytimu.
Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích a požadavky směrnice o výrobcích napodobujících potravinách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Lázeňský výrobek ve tvaru košíkářského pečiva, zdobeného napodobeninou krémů a povlakovým ozdobem.Balené v papírové podobě ve formě papíru v lepenkových obalech.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0958/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječ
 
Značka: YOSS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.
Uživatel může dostat elektrický šok z přístupných částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  USB nabíječkou s jedním nebo dvěma porty USB.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0970/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Stropní lampa
 
Značka: V-Tac
 
Název: LED surface panel light
 
Typ/číslo modelu:  VT-605 RD/SKU 4904 6W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3800157605380
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části se mohou dotýkat během montáže a izolace je nedostatečná.
To by mohlo pro uživatele vést k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Kulatý výbojkový zdroj LED s LED modulem (LED modulem), který je balen v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0984/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér
 
Značka: Charge Worx
 
Název: International Travel Adapter
 
Typ/číslo modelu:  CX5001X;CX2602BK;CX3111BK
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části jsou přístupné při zapojení adaptéru do zásuvky.
Uživatel by se mohl dotýkat živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Cestovní adaptér v plastových a lepenkových obalech
Země původu:  Irsko
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0059/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: VOLTENO Life Energy
 
Název: Kurtyna Swietlna 100 LED
 
Typ/číslo modelu:  VO0488, VO0489
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5901508192134, EAN:5901508192141
 
Druh rizika:  Požár
 
Kabely jsou příliš tenké.
To může při používání vést k nadměrnému teplu a vést k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Řetězec osvětlení se 100 diodami vyzařujícími světlo (LED), buď v barvě modré nebo žluté, zabalených v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0060/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tříkolka
 
Značka: neznámý
 
Název: Kacsa tricikli rózsa
 
Typ/číslo modelu:  TRI-JY11-R
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998083591643
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mezi pohybujícími se prvky tříkolky jsou přístupné mezery.
Při použití tříkolky by se prstů dítěte mohlo dostat do otvorů a být zraněno v důsledku pohybu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tříkolka v růžové a purpurově fialové barvě s klamou na hracích kachen.Na rám je nápis tříkolka:„Baby’aby’ aby’’’’’’’’’’’’’’Doporučený věk:3–5 let.Kapacita:25 kg
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 29