Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 41 ( Zveřejněno: 17/10/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1143/08       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Nápojové sklo
 
Značka: &k
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 

Výrobek představuje nebezpečí škrtů v ústí do úst, protože horní okraj skla se může zlomit po mytí myčky nádobí. Sklo je velmi tenké a může být obtížné pozorovat ostrý okraj před použitím skla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nápojové sklo ve třech velikostech, o výšce 6, 9 a 12 cm. Barvy: turtaiové, tmavě modré, kouřové a nachové zbarvení. Spodní část skla se označí & k.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1167/08       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserová ukazovatel – 3 v 1 Laser.LED & pero
 
Značka: Laser.LED & pen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S /N: 2004101
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  529065601658
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Tento výrobek představuje riziko poškození zraku, protože obsahuje laser třídy III A, který je pro hledaný uživatel nebezpečný. V případě nesprávného použití může laserový svazek způsobit závažné poškození nechráněného oka.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hliníkový pero, který vydává bílé světlo LED a laser. Výrobek je zabalen do krabičky s bateriemi 3 x AG3 a nese tyto nápisy: 1. Na výrobku – Zamezte expozici je laserové záření emitováno z tohoto otvoru, DANGER laserové záření, zamezení přímému působení očí, Maxe výstupu < 5MW, vlnovou délkou 650 ± 10, třídu III A laserový produkt. 2. Na obalu – NOVÉ 3 v roce 1 LASE.LED & PEN a na zadní straně: informace o bateriích, pokynech pro uživatele a varováních: Nebezpečí využívající laserové záření, před přímým přístupem na oči, s využitím sítě „Laser“, „Wood Lending Length“: 650 ± 10, Max Production < 5 MW, třída III laserový produkt, Uchovávejte mimo dosah dětí, FDA schválení, přistoupení č. 0411146 a označení CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1168/08       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Zařízení pro opravy jízdních kol – pryžový roztok
 
Značka: Perfect / RED SUN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. EP031,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902188032635
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože pryžový roztok obsahuje 34,45 % hmotnostních benzenu.
Benzen je klasifikován jako karcinogen kategorie I a mutagen kategorie II.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Souprava se skládá z kovových plechů jízdních kol, dvou malých kovových páček, 2 pneumatik ventilů, kovové stěrky, 3 částí pryže. Preparát kaučuku „RED SUN“ v malé bílé trubce označené v angličtině se symbolem lebky a oranžové plamene na bílém pozadí a nápis „Nebezpečí“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1137/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – Jégcsap égö
 
Značka: Chang Hong
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  224L,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6908010071314
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— existuje pouze základní izolace na pájené spoje světelného zdroje,Plocha jádra průřezu je menší, než je požadavek,Dráty se při kontrole kotevního úchytu šňůry rozpadly,Ochrana před vniknutím vody chybí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je osvětlovací řetězec obsahující 224 sériově paralelních, žárovky, nevýměnných žárovek s pulsem. Existují přerušované jednotky ovládání a čtyři paralelní obvody. Zástrčka ze sítě s nápisem: ‚CH, TS-01, 2,5A 250V, VDE‘; blikající jednotka s nápisem: „FLASHER KONTROLA 230 V AC 50 [HORIZONTÁLNÍ NAŘÍZENÍ 0.83A CE TÜV EMC PRESS“. Technické parametry: 230 V ~, 50 Hz, 55 W, třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1152/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – 20L světlo LED
 
Značka: Royal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu: 0618
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— existuje pouze základní izolace na pájené spoje světelného zdroje,Průřez jádra je příliš malý,Přívodní kabel do rektifikační jednotky má ostré hrany,V rektifikační jednotce chybí ukotvení šňůry.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je osvětlovací řetězec včetně plastového a kovového rámu ve formě střelovací hvězdičky, s 20 připojenými nevyměnitelnými diodami vyzařujícími světlo (LED), 20 odpory a rektifikační jednotkou. Zástrčka ze sítě s nápisem: „2.5 A 250 V ~ CE + VDE; rektifikační jednotka s nápisem: LX-01 24-V-240V 50/60Hz 1.0A + CE; rezistory 620 ohmu; Diody vyzařující světlo (LED) bez označení, síťového kabelu bez označení. Technické parametry: 230 V ~, 50 Hz, 4,6 W; 3 V; 0,02A; 0,06W; Třída II, IP20.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1153/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – 20L světlo LED
 
Značka: Royal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu: 0620, 20L-43x32,5x5 cm,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6924524300122
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— existuje pouze základní izolace na pájené spoje světelného zdroje,Průřez jádra je příliš malý,Přívodní kabel do rektifikační jednotky má ostré hrany,V rektifikační jednotce chybí ukotvení šňůry.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Výrobek je osvětlovací řetězec včetně rámu ve tvaru hvězdičky s 20 připojenými nevyměnitelnými diodami vyzařujícími světlo (LED), 20 odpory a rektifikací jednotky. Zástrčka ze sítě s nápisem: „2.5 A 250 V ~ CE + VDE; rektifikační jednotka s nápisem: LX-01 24-V-240V 50/60Hz 1.0A + CE; rezistory 620 ohmu; Diody vyzařující světlo (LED) bez označení, síťového kabelu bez označení. Technické parametry: 230 V ~, 50 Hz, 4,6 W; 3 V; 0,02A; 0,06W; Třída II, IP20.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1155/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – MD 0604
 
Značka: Royal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0604–240L-13M,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 924 524 300 122.
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Délka šňůry mezi síťovou zástrčkou a prvním objímkou je příliš krátká (0,98 m),— existuje pouze základní izolace na pájené spoje světelného zdroje,Průřez jádra je menší než požadavek,Přívody k kabelu jsou ostré,— Dobrý kotevní úchyt je chybí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Řetěz osvětlení zahrnující 240 miniaturních nevyměnitelných žárovek s pulsem rezistencí a blikavostí 8. Blikající jednotka ovládá čtyři paralelní obvody. Zástrčka ze sítě s nápisem: „2.5 A 250 V ~ VDE CE“; blikající jednotka s nápisem: „FLASHER KONTROLA 230 V AC 50 [HORIZONTÁLNÍ NAŘÍZENÍ 0.83A CE TÜV EMC PRESS“; optické kabely bez označení. Technické parametry: 230 V ~, 50 Hz, 63.7 W, třída II, IP20, 9 V, 70 mA.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1176/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Royal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MD 0615, čárový kód 6924524300122
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— existuje pouze základní izolace na pájené spoje světelného zdroje,Plocha jádra průřezu je menší, než je požadavek,— v blikající jednotce chybí kotevní úchyt.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Linie osvětlení zahrnující 180 miniaturních, nevýměnných a žhavených žárovek se zásuvkou a blikající jednotkou 8. Blikající jednotka ovládá čtyři paralelní obvody. Zástrčka ze sítě s nápisem: „2.5 A 250 V ~ VDE CE“; blikající jednotka s nápisem: „FLASHER KONTROLA 230 V AC 50 [HORIZONTÁLNÍ NAŘÍZENÍ 0.83A CE TÜV EMC“; 2-jádrový kabel bez označení. Technické parametry: 230 V ~, 50 Hz, 104 W, třída II, IP20, cibule: 2,2 V, 0,07 A; Značka F-@@
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1178/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Halogenová podlahová žárovka – halogenová výška na podlaze
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Katalog Argos Číslo 430/8052. Článek ze základního článku článku 776111
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože může dojít k přerušení izolace a může dojít k životu při obrábění kovů. Každý, kdo se dotýká živých kovů, způsobí úraz elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Halogenová síla na podlaze
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1146/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Mercedes-Benz Sprinter
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  typ 906
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože instalace zadních listů pružinových pružin s omezenou střední délkou života může způsobit náhlou předčasnou zlomení závěsných listů. V kritických situacích nemůže být již vozidlo bezpečně kontrolováno, což by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozidla vyrobená v období od 24. října 2008 do 29. října 2008 s čísly VIN: WD * 906 * 3 * * S241267 až S245275.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1147/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – Mini Coupe John Cooper“ a Mini Clubu Johna Cooper
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Mini-N, ES schválení typu e1 * 2001/116 * 0343 * 10
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože u určitých automobilů bylo místo 17 palců vybaveno 16 palcové brzdové kotouče. V případě použití intenzivního brzdění se tak může objevit bublinky par v brzdové kapalině, čímž se sníží brzdný účinek a způsobí riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozidla vyrobená mezi 07.05.2008 a 01.08.2008 jsou dotčena.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1169/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil – U-Bot
 
Značka: MITSUBISHI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Nákladní automobil s lehké nákladní dopravou, vzor L200 (KA4T & KB4T)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože je možné, že se projektil poruší z důvodu nesprávné výroby. V důsledku toho může být ovlivněna stabilita vozidla a může vzniknout silný protihlukový hluk ze zadní nápravy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel na rok 2006 a 2007 na modelovém roce. Různé identifikační číslo vozidla (VIN).
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1180/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle pro děti – „Helen“
 
Značka: MEGGY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 5906598350082
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože během zkoušky stability směrem dozadu potrhal.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14988.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Rám židle je vyroben z kovových trubek s plastovými rohy, aby byla zajištěna stabilita. Sedadlo a opěradlo jsou vyrobeny ze zelených plastových materiálů, polyuretanové pěny z polyuretanové pěny a PVC. Má textilní pás. Plastická jímka je odnímatelná a nastavitelná. Výrobek je balen v bílé lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1165/08       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Lodní motory – dieselové motory s vnitřním a záďovým pohonem
 
Značka: Volvo Penta Marine engines
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D3–110I, D3–130, D3–160 a D3–190
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru z toho důvodu, že dodavatel vychylovaného jměrek používá mylnou slitinu, která je pro to, aby jsi mohl způsobit zlomení a únik paliva.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vznětovým motorem pro rekreační plavidla.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1136/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka pro mobilní telefony – Super Telefon
 
Značka: Benign Girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 5906722061242
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože vytváří zvuk pomocí vážených emisí akustického tlaku 87,9 dB, který přesahuje povolenou mezní hodnotu 80 dB.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské plastové hračky – mobilní telefon provozované 2 knoflíkové baterie 1.5V, vybavené řetězcem, který je zavěšen na krk dítěte. Přední strana telefonu má obraz u panenky označené výrazem „Beauty“. Produkt je balen formou blistku s označením „Benign Girl Super Telefon“ a na zadní straně označení „TELEFON KOMORKOWY“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1140/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rohože z puzzle
 
Značka: EVA PUZZLE MATS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  čárový kód 2000457954015
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti acetofenonu, které je škodlivá látka při požití a může způsobit podráždění očí.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabaveny orgány.

 
Popis:  Rohože jsou tvořeny tvarovkami z 36 gumových puzzle v různých barvách (žluté, zelené, modré, oranžové atd.), každý s počtem zvířat (slony, ryby atd.) uprostřed.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1141/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Taštičky pro hračky na tahání
 
Značka: HangeLei Toys.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pul-Push BUTTERFLY OF as-NO.2135, čárový kód: 8655611705671
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, a to z důvodu malých částí, které se mohou oddělit a které mohou představovat riziko asfyxie pro malé děti. Ačkoli označení udává, že hračka není doporučena pro děti mladší 3 let, je tato hračka určena pro děti tohoto věku.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Nabarvené protahové míčky s rotujícími kuličkami na koncích křídel a antén sestávajících ze zelených míčků, které jsou k hlavě připevněny pružinou. Hračka se nachází v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1149/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrát v plachtě
 
Značka: Holiday
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 8712427087077
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje riziko pro zdraví v důsledku toho, že je hračka uzavřena zip, což pro tento typ hračky není povoleno. Hračka s vchody, dveřmi nebo kryty by měla být konstruována tak, aby otevření zevnitř bylo možné při síle 50 N nebo menší.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je vůle ve tvaru pyramidy, rozměry: 140 cm x 120 cm x 90 cm. Hračka je vyrobena z jemné a umělé textilie, která je připevněna společně s plastovými tyčinkami (6 kusů). Vstup do stanu se uzavírá se zipem. Obal je lepenkový rámeček, který je zbarvený převážně žlutě, s vyobrazením stanu a ze dvou dětí. Hračka má označení CE, piktogram týkající se omezení věku 0–3 a následující informace: „Vyroben v Číně výlučně pro společnost Impag HK Ltd.“, „Nevhodné pro děti do 3 let staré, z důvodu malých částí“, „Využívání a montáž pouze pod dohledem dospělých“, „Uchovávejte informace pro další odkaz“, „Pozor! Plachta se umístí v bezpečné vzdálenosti od ohně nebo zdrojů tepla.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1150/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Traktor mající povahu hraček
 
Značka: Simba
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  4006592478384
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože světlomet traktoru může být snadno odpojený. Světlomet se zcela vejdou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Plastové traktory a zvířata v bílé a modré krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1157/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: euro-one
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 630, EP 116,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436002007631
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje 29 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), který je v hračkách zakázán směrnicí 76/769/EHS o chemických omezeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Panenka z plastu. Výška: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 33 cm. Dvě panenky se balí do jednoho obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1158/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kuličkové sady
 
Značka: euro-one
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EP 490,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5131475802433
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahují 25 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  4 pestromové plastové míčky balené ve vaku pro balení ok. Průměr koule: přibližně 6,5 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1160/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka pro děti – „Hulajnoga“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H8010B/L, EAN 5900700025707.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku:Ostré hrany na kovové rám a sloty v plastovém košíku,Nevhodný rozměr rukojetí (méně než 40 mm),Nedostatek informací o tom, zda by hračka měla být namontována jednou dospělou osobou nebo alespoň pod dohledem dospělé osoby.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Skútr dítěte se třemi koly, koš a zvukové a světelné zářiče. Hračka je vyrobena z modrých kovových a plastových prvků a je zabalena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1162/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozvíjející se hračky
 
Značka: Growing pet
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ptačí vejce, EAN 5907479468278
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože po 72 hodinách ve vodě se hračka rozšiřuje v různých rozměrech: 97 % – 151 % (maximální povolená norma je 50 %).Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vejce hračky obsahující želva. Rozměry vajec jsou přibližně 59 x 46 mm. uvnitř vejce se nachází želva vyrobená z tvrdého plastu, která je žlutá a červená. Dodávané spolu s hračkami jsou visačky s označením CE, piktogramem týkajícím se omezení věku 0–3 a výstrahami: „Neumožněte“, „Výrobky pro výrobu dětí do 36 měsíců“, „pouze pro použití pod dohledem dospělé osoby“, „Store mimo dosah dětí mladších 3 let“, „Malé části – nebezpečí zalknutí“, „Balení není hračka“, „Podložte si další odkazy“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1164/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bliká koule s lopatkou
 
Značka: euro-one
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EP 437, čárový kód: 9000999992479
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože koule obsahuje 2,3 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), který je v hračkách zakázán směrnicí 76/769/EHS o chemických omezeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Blikající koule s přísavkami a dvěma lopatkami. Průměr lopatce: přibližně 17,5 cm, průměr koule: přibližně 5,5 cm. Výrobek je balen v sáčku o velikosti ok.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1173/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: EVA PUZZLE MATS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000139587012
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti acetofenonu, které je škodlivá látka při požití a může způsobit podráždění očí.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. Zabavení produktů objednaných orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Každá podložka se skládá z 10 gumových puzzle v různých barvách (žluté, zelené, modré, oranžové atd.), každý s zvířeti (slony, ryby atd.) uprostřed.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1174/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání do hračky
 
Značka: RONG HUA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  č. 5403
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože některé části mohou být odděleny a vytvářet malé části, které mohou představovat riziko asfyxie pro malé děti. V označení je uvedeno, že hračka není doporučena pro děti mladší 3 let, ale tato hračka je určena pro děti tohoto věku.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Plastová hračka ve tvaru plastové části, s koly ve spodní části a šňůrou, s ramenem na jednom konci za jejím provšením. Hračka má rovněž tři formy, a to ve formě krabů, kachnu a rybám, aby mohly být formovány s pískem. Obaly jsou plastové obaly s štítkem, na nichž je uveden obrázek o hře s pískem, označení CE, vyrobená v Číně, a piktogram označující hračku se nedoporučuje pro děti do 3 let.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1175/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební hračka s hradlem
 
Značka: SHENGJIE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LGS-175
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 

Výrobek představuje riziko škrtů, protože klávesnice má ostré hrany. To představuje riziko, že děti hrající tento hudební nástroj sníží své prsty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Typ „Modrý“ a „modrý“ se sedmi klíčkami a třemi bílými tlačítky. Obal se skládá ze žlutého lepenkového boxu s fotografií přední směnice na přední straně a z textu „hlava, 10 klíče, 14 tónů“, jakož i doporučení o stáří, obchodní značka a stave s hudebními tóny. Zadní strana krabice je opatřena piktogramem, který uvádí, že výrobek se nedoporučuje pro děti do tří let, a bezpečnostní pokyny v různých jazycích, včetně španělských.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1177/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky: 1. Challenger: Obojživelník obojživelný, 2. F1 Racing: Vzorec 1 dostihové série osobních automobilů 3. Seriály pro závody.
 
Značka: NQD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. 95000 (757T-2042); 2. 95001 (757–2048); 3. 95002 (757–5034)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tyto výrobky představují chemické riziko, protože černý materiál na pásovém podvozku/pneumatikách obsahuje 24 – -27 % hmotnostní di (2-ethylhexyl) -ftalátu (DEHP), který je v hračkách zakázán směrnicí 79/769/ES o chemických omezeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  1. Zelený, plastový dálkově ovládané panzer s černým pákovým kolejí v krabičce s modrým lepenkou s průhledným okénkem. 40 MHz. 2. Dálkově ovládaný vzorec F1 závodní automobily (1: 12) s černými pneumatikami v červené/bílé lepenkové krabici s průhledným okénkem. 27 MHz. 3. Červené plastové dálkově ovládané sportovní automobily (1: 10) s barevnými motivy na straně (lebka atd.) a černé pneumatiky v hnědém lepenkovém boxu s průhledným okénkem. Velikost dovezené partie je 288 ks (95000); 1800 ks (95001) a 160 ks (95002)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1179/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek pro panenky – Přepravce
 
Značka: Xin Youan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 0881, # H7651/0881M, 24170, kód EAN: 5908310575087
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:— některé otevřené hrany kovové konstrukce nejsou chráněny fóliemi z plastů a musí obsahovat otřepy způsobené vločkováním,— průměr kovových trubek umožňuje uvíznutí dětských prstů,— golfový kočárek nesplňuje požadavky na blokující zařízení. Spotřebitel se může domnívat, že golfový kočárek je plně rozložený. Po načtení golfového kočárku je ihned zablokováno.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zastavení prodeje, dobrovolné stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů jedním distributorem. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které uložily orgány druhému distributorovi.

 
Popis:  Výrobkem je sklopný kočárek pro panenky, s kovovým rámem a plastovým příslušenstvím. Část sedadla je vyrobena z textilního materiálu. Výrobek je balen v průhledném plastovém sáčku uzavřeném lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1138/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Blaha dětí
 
Značka: Asilgüc
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 8317
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože senanuté korálky, které se zapadnou do válce pro malé části, mohou být snadno odděleny.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Ústa dívka s krátkými rukávy, ramenními popruhy a gumou, zdobená našitím korálků. Je připojeno označení s nápisy: „Asilüc, Kids junior, 100 % bavlna, vyrobená v Turecku, vzor č. 8317, velikost 0–14.“
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 1145/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikini
 
Značka: Sport
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 4330717128626
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože černé švy bikiny obsahují zakázána azobarviva (356 mg/kg 4-aminoazobenzenu), která, jsou-li členěny, mohou vytvářet karcinogenní aminy.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zničení zbývajících zásob maloobchodníkem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bikinec horní a spodky vyrobené z elastického textilního materiálu, obojí s květinami květin v barvách béžové, hnědé a černé. V horní části informací je spona bílá. Píst „bikini top“ má nadšení. Jsou zde černé švy, které přicházejí přímo do kontaktu s tělem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1154/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské boty
 
Značka: COCKATOO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TR-790 TURECKO
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože perly upevněné na vnější straně boty lze oddělit působením nízké síly a mohou být spolknuty nebo vdechnuty.Kromě toho existuje zdravotní riziko, protože není žádné horní a podpatové části bot, aby se zabránilo tomu, že se boty během používání deformují. To by mohlo poškodit zdravý vývoj chodidla.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Horní část je vyrobena z černé usně a umělého suede, zdobená střídáním stříbra, šňůr a perel. Boty mají textilní obložení a jazyk obecný. Velikost: 22.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1159/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské obušky s kapucí
 
Značka: Lilax
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Návleka dítěte a kapota se šňůrami kolem krku, přední zdrhovadla a tkaničky. Na přední straně oblečení je nápis „Lilax dívka“; štítky s nápisy: „Lillex“, vyrobený v Turecku, 100 % bavlna. „výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1161/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pocení s kapucí
 
Značka: Blue jeans
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení a gggles v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Šedé pocení s kapucí pro chlapce. Kapota zahrnuje stahovací šňůrku s kotníky na koncích. Prostor pasu pro pocení zahrnuje elastický šňůrku, který je vázán a dodáván s plastickým kloubem na obou koncích. Velikost: 134.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1163/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: HEDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože provázek není připevněn alespoň v jednom bodě a na koncích stažení se používá togles.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Kalhoty s podšívkou pro děti. Prostor pasu zahrnuje stahovací šňůrou, přičemž na konci musí být gggles. Velikost: 98.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1166/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko pro pocení pro malé děti
 
Značka: LITTLE Girl star- SAFARI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek A69AB; Čárový kód: 6000000074188
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože při aplikaci nízké síly a při požití nebo vdechnutí dětí je možné u dekorativních perel snadno oddělit.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Pocení dítěte s kapucí. Oranžová barva s růžovými motivy zdobenými perlami. Velikost: 74/6–9M.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1170/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské boty
 
Značka: Giolan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6029-HX306–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:Nebezpečí zalknutí, které může snadno oddělit dekoraci,Zranění, protože šňůry mohou být snadno odděleny od zavazadlového prostoru, který je příčinou jízdy dítěte.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dívčí boty zhotovené z černé, usně a umělé kožešiny, s neumělým kožešin označených nápisem „GIOLAN“ a podešví z plastu. Na vnější straně obuvi je ozdoba zhotovená z šňůr a perel, jakož i spony kovovou. Velikost: 25.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1171/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Mc.ENDO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udávení, protože obsahuje snadno odstranitelné části, které se mohou dostat silou 42 N namísto požadovaných 90 N, a proto mohou být při požití dětmi nebezpečné.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská výzbroj a výstroj sestávající ze dvou částí – vrchní vrchní deska, zdobená květy a korálky, pár kalhot, zdobená květinami, s přiloženým štítkem, které obsahuje tyto informace: ‚Monc.ENDO Girls Club‘, vyrobený v Turecku, 80 % bavlna, 20 % viskóza. Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1151/08       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Cement – portlandský cement CEMETEX
 
Značka: Broceni
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CEM II/B-M (S-T) 42,5N
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4751002340071
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rozpustný chrom VI 0,000425 %. Hydratovaný cement a přípravky obsahující cement, které obsahují více než 0,0002 % celkové hmotnosti sušiny cementu, nesmějí být používány nebo uváděny na trh.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Talový vak z papíru o hmotnosti 40 kg.
Země původu:  Lotyšsko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1172/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Sada zubní zubní zubní pasty („anys on the go!“ – „Yanys to the go!“)
 
Značka: YANYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.: 004 820
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3374470048204
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože zubní pasta obsahuje 5 % diethylenglykolu, což může být toxický při požitcích u malých dětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1 bílá trubka, 10 ml, se slovem „zubní pasta“, ve vaku se snese „zubní zubní pasta“. Tyto dvě položky jsou uzavřeny v průhledném listu blistru s lepenkou; barvy na pozadí bílé a oranžové.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1148/08       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Zahradní svítilna – „Kairo“ Edelstahl Ollamine
 
Značka: SIENA GARDEN exclusive line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 4019111341410, článek 590182.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti azbestových vláken (chrysotilu > 40 %) mezi nádrží na olej a pojistníkem. Azbestová vlákna mohou představovat karcinogenní účinky.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Zásobník z nerezavějící oceli, kuželovitá těsnění mezi držákem a nádržkou oleje jsou perforované a natřené červenou barvou; cardbotree jako struktura s mnoha chomáčky vlákna, přibližně 30 mm, perforace cca 3 mm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1139/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní nabíječka
 
Značka: CPA®
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  na obalu: ATCLG 1100MIBK U8210C/1100/1200, o produkt: TC98A, na štítku umístěného na výrobku: CPAE-08/2005.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Konstrukce konvertoru není v souladu s požadavky na bezpečné oddělení prvotní likvidace z druhotného vinutí,Délka vodičů umožňuje přejíždění dvojité izolace v případě uvolnění konektoru a možnost přítomnosti síťového napětí na výstupním konektoru,Parametry napájení ze sítě nesplňují požadavky normy,Výrobek neprošel zkouškou napětí mezi výstupním konektorem a síťovou zástrčkou i pro základní izolaci.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60950, EN 55022 a EN 55024.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány

 
Popis:  Černá, prodávaná samostatně v červené lepenkové krabici s označením CPA ®, buňkové příslušenství, ATCLG 1100MIBK U8210C/1100/1200, název přípravku ve čtyřech jazycích.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1142/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zástrčka elektrického zásuvky – zástrčka pro výkon
 
Značka: Chengyuanpai
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.: 80132 Čárový kód: 8757958801327
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem způsobené:Neexistence ochranného dutého uzavřeného prostoru v základně,Adaptér nese protiprávně označení CE a neuvádí maximální přípustnou úroveň výkonu.Produkt není v souladu s příslušnou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Adaptér bílé elektrické energie s těmito nápisy: Pro cestovní ruch. 41–13619. 2.5/250 V 10 A Obaly jsou průhlednou plastovou blistvou. Na štítku je uvedeno jméno dovozce, odkaz, označení CE, čárový kód a symboly pro recyklaci a doporučený věk.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1156/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Konvektor ochrany před mrazem
 
Značka: EWT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CLIMA 404 TL
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože rozměry vidlice nejsou v souladu (nátěry chybí), a proto je možné se dotýkat živých částí zátky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Vektor namontovaná na stěnu, barva: béžová, určená ke zvýšení teploty v místnosti při poklesu teploty pod nulu. Přípojka výkonu je ohebná šňůra. Parametry: 230V AC, 500W, třída ochrany II. Výrobek je balen v lepenkové krabici o rozměrech 10 x 27 x 25 cm.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 41