Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 28 ( Zveřejněno: 13/07/2018)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0914/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Likvidní prostředky pro elektronické cigarety
 
Značka: Bunkerbase & Co.
 
Název: Unflavored e-liquid base
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje více než nejvyšší přípustné množství nikotinu (uváděná hodnota 150 mg/ml) a je dodáván v nádobě, která není odolná proti otevření dětmi a je příliš velká.Nikotin je akutně toxický a může ohrozit bezpečnost uživatele, zejména pokud výrobek přichází do styku s kůží nebo je požita.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o tabákových výrobcích (2014/40/EU) a nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Láhev na hnědé sklo (150 ml) pro elektronické cigarety s bílým plastovým víčkem a bílým štítkem s černým potiskem.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0918/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: neznámý
 
Název: 140 LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  XM-LED1–140C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 796104 579177
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kabely nejsou řádně ukotveny a jsou příliš tenké.Přístupné vodiče mají pouze základní izolaci a izolace u diod LED je nedostatečná.Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.
Základní izolovaný kabel by mohl oddělit nebo poškodit živé vodiče.Pronikání vody může způsobit úraz elektrickým proudem.Kabel by mohl přehřívat vedoucí ke vzniku požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Řetězec osvětlení s nevýměnnými zdroji LED 140 (35 modrá, 35 zelená, 35 žlutá, 35 červená).Balení:krabička na krabičky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0945/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Řetěz osvětlení
 
Značka: neznámý
 
Název: LED Decorative Lights
 
Typ/číslo modelu:  140L LED
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kabely nejsou řádně ukotveny a jsou příliš tenké.
V důsledku toho by se kabel mohl oddělit nebo poškodit, přičemž živé části by byly přístupné.Mohlo by také přehřát teplo vedoucí ke vzniku požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Řetězec osvětlení s 140 nevýměnnými LED lampy (42 bílá, 28 červená, 41 modrá, 29 zelená).Výrobek zahrnuje zásuvku, která umožňuje připojení dalšího osvětlovacího řetězce.Balení:krabička na krabičky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0915/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Horní mezní hodnota světla
 
Značka: Zyurong
 
Název: LED Ceiling Lamp
 
Typ/číslo modelu:  XH4545N
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Světlo nemá pozemkový terminál.
V důsledku toho existuje riziko, že by mohl být připojen k elektrické síti bez uzemnění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Čtvercové patice dodávané v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0919/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna LED/kapesní svítilna
 
Značka: Jia Hao
 
Název: Portable Hanging Lamp
 
Typ/číslo modelu:  JH-668
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 876541 234560
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kryt světelného zdroje může být při nabíjení snadno odstraněn.Rozměry zásuvky a ploché zásuvky nejsou vhodné.Oblast příčného průřezu vnitřních a vnějších odběrů drátů je příliš malá.
Zakrytí světelného zdroje může být snadno odstraněno a možné živé části mohou být přístupné.Mohou být zmíněny živé části nabíječky.Plocha průřezu vnitřních a vnějších vzorků je příliš malá a dráty mohou přehřívat.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Přenosná svítilna (svítilna) s 3 LED moduly a hangeremMůže být nabita přímo ze sítě nebo vestavěným solárním modulem.Výrobek je dodáván s nabíječkou a je zabalena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0920/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná LED lampa
 
Značka: YuTian
 
Název: Rechargeable Camping Lantern
 
Typ/číslo modelu:  YT-821
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Zakrytí světelného zdroje může být snadno odstranitelné při nabíjení, při kterém jsou živé části přístupné.Rozměry zásuvky a ploché zásuvky nejsou dostatečné.Plocha průřezu jádra nabíječky je příliš malá a dráty mohou přezahřívat.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dobíjecí, přenosná svítilna s USB port, která může být provozována přímo ze sítě, baterií nebo vestavěného solárního modulu.Výrobek je dodáván s nabíječkou a je zabalena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0921/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna LED/kapesní svítilna
 
Značka: Amy
 
Název: LED multi-functional energy-saving
 
Typ/číslo modelu:  505
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 999880 032407
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Zakrytí světelného zdroje může být snadno odstraněno v průběhu nabíjení a zpřístupnění živých částí.Rozměry zásuvky a ploché zásuvky nejsou dostatečné.Oblast příčného průřezu vnitřních a vnějších jader pro předvedení je příliš malá a dráty mohou přehřívat.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor, Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dobíjecí, přenosná svítilna s LED s 1 + 16 diodami, která může být naúčtována přímo ze sítě.Je dodáván s nabíječkou a je zabalena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0923/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Širokoúhlé světlo
 
Značka: neznámý
 
Název: Rechargeable LED Floodlight; Power Line
 
Typ/číslo modelu:  CLAE XL-L2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Rozměry zásuvky jsou příliš malé.Elektrická izolace elektrického napájení je nedostatečná.Uživatel se tak může dotýkat živých částí.
Uživatel mohl mít elektrický šok z přístupných živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Diodovým světlem LED se žlutým plastovým pouzdrem a černým, nastavitelným a kovovou základnou.Výrobek je dodáván s 3 lithium-iontovými bateriemi a jedním nabíječem baterií.Balení:lepenková krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0924/18       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Hlavová kapesní svítilna
 
Značka: XINGMEI
 
Název: CHARGE TYPE HEAD LAMP
 
Typ/číslo modelu:  XM-706
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Zakrytí světelného zdroje může být snadno odstraněno v průběhu nabíjení a zpřístupnění živých částí.Rozměry zásuvky a ploché zásuvky nejsou dostatečné.
Plocha průřezu vnitřních a vnějších vzorků je příliš malá a dráty mohou přehřívat.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Černý, přední mlhový světlomet s 9 diodami vyzařujícími světlo (LED).Výrobek se dodává s nabíječkou baterie, která může být připojena přímo k elektrické síti.Balení:lepenková krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0937/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dacia
 
Název: Logan, Sandero
 
Typ/číslo modelu:  Logan II MCV – Sandero II (X52);E2 * 2001/116 * 0314 ext.59 až 76
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla s právem na ruční řízení vybavená motorem K9K 612 vyrobená v období od února 2013 do června 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Palivová hadice může rubu proti různým dalším součástem.
Opotřebení hadice způsobené v důsledku může vést k rozšíření motorové nafty na silnici a k ohrožení ostatních účastníků silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Maroko, Rumunsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0938/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: 2 and X1
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:e 1 * 2007/46 * 1676;typ:F1X, číslo schválení typu:e 1 * 2007/46 * 1677;typ:F2GT;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 24. dubna 2018 do 1. května 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ložiska na přední nápravě se mohou zlomit.
Pokud by k tomu došlo, mohlo by dojít ke ztrátě ovládání kol při řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Řecko, Island, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0939/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mini
 
Název: Countryman
 
Typ/číslo modelu:  e 1 * 2007/46 * 1682;FMX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 26. dubna 2018 do 1. května 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ložiska na přední nápravě se mohou zlomit.
Pokud by k tomu došlo, mohlo by dojít ke ztrátě ovládání kol při řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Polsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0942/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Audi
 
Název: A4/A5/A6/A7/Q5
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 2001/116 * 0430 *;E1 * 2007/46 * 0436 *;E1 * 2001/116 * 0473 *Typ:B8;4G, Q5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od března 2011 do prosince 2016.
 
Druh rizika:  Požár
 
Čerpadlo chladicího média se může chopit.
To by mohlo vést k přehřátí čerpadla poté, co byl motor vypnut, a to s rizikem, že by se vozidlo mohlo vznítit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Lucembursko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0943/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: G-Class
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E1 * 96/79 * 0064 * 38 Typ:463
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od prosince 2017 do dubna 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Bezpečnostní kroužek na hřídeli na přední nápravě nemusí být správně namontován nebo může chybět.
To by mohlo vést k tomu, že se na přední straně náhle zablokuje nebo způsobí úraz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0944/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Maserati
 
Název: Ghibli, Levante, Quattroporte
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu č.:E3 * 2007/46 * 0224 * 10;Typ:M156
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 24.7.2017 až 18.12.2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Svařování na předním nápravovém rámu může být vadné.
To by mohlo způsobit ztrátu stability při řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Polsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0922/18       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní
 
Značka: Аizhilang Algo
 
Název: Pacifier
 
Typ/číslo modelu:  Článek 8316
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6954971883169
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Teze všech ostatních boků snadno praskne a vytváří malou část.
Malé dítě by se mohlo dostat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 1400.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Soli vyrobené ze silikonu;12 kusů spojených s jednou lepenkovým obložením.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0916/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky na xylophony
 
Značka: Delgado Gifts
 
Název: Wonderful Voice
 
Typ/číslo modelu:  ref. XL77PQ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435221344039
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části mohou snadno od hračky snadno oddělit.
Pokud dítě dostane tyto malé části do úst, mohly by zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Vícebarevný xylofon dodávaný do lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0917/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mačkací hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: I Love Squishy
 
Typ/číslo modelu:  Lušník jumbo
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  106760S32431;šarže S32431
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Z hračky se mohou oddělit malé části plastového materiálu.
Malé děti mohou umístit malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Odpařovací hračka v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0929/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vnější koloběžky
 
Značka: EVO
 
Název: Inline Scooter
 
Typ/číslo modelu:  143687
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0715
 
Druh rizika:  Uvíznutí
 
Mezi pohyblivými částmi koloběžky jsou dostupné mezery.
V důsledku toho se prsty mohou zachytit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Spustitelný kooběžník pro děti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0930/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hračka – vlak
 
Značka: neznámý
 
Název: Wooden letter name train
 
Typ/číslo modelu:  7894/7464/10346/10370/10368/10365/10359
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části (spojovací háčky, kola všech vozů, nálevka všech lokomotiv, částí lokomotiv a podvozku) se mohou z hračky snadno oddělit.
Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Dřevěné dětské kočárky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0931/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vodní balony
 
Značka: Out of the blue
 
Název: WATER BOMBS
 
Typ/číslo modelu:  43/8998
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4029811250547
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosovatelných látek uvolňovaných balonem je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 1,78 mg/kg).
Nitrosaminy mohou být karcinogenní při vdechování, požití nebo dermální expozici.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Malý průhledný vak obsahující 100 vodních balónů různých barev.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0932/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hraèka hraèka na kytaru
 
Značka: KE GUAY
 
Název: Rock Guitar
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 74126 (22333)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430373019330
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Pračky na kytaru se snadno dostávají, čímž se vytvářejí malé části.
Pokud dítě dostane malé části do úst, mohl by zablokovat dětské dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastová hračka na kytaru v blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0933/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším barelem z lepenky
 
Značka: BMR Group
 
Název: Hand spinner bluetooth
 
Typ/číslo modelu:  hsbt01hsbt02hsbt03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  06–17/01 a 05–17/01
 
Druh rizika:  Chemické, Popálení
 
Prostor pro baterie může být snadno otevřen bez použití jakýchkoli nástrojů a knoflíkové články uvnitř snadno přístupné.Baterie může také snadno přezahřívat, jsou-li části s různými polarizačními body zkratovány zkratkami.
Děti mohou knoflíkové baterie vkládat do úst a spolknout, což způsobuje poškození jejich gastrointestinálního traktu, nebo by mohly utrpět popáleniny ze horký povrch chmelnic.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Růžová, zelená a modrá ruka s diodami z bluetooth.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0934/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka na pláži
 
Značka: CLADELLAS
 
Název: Conjunto Playa Helado con 11 Accesorios
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:B004 (208 – B004)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435010991819
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Plísňová výroba se snadno rozbije, čímž se vytvoří malé části.
Pokud dítě dostane malé části do úst, mohly by zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Souprava hračky na pláži, která se skládá z forem s ledem s ledem ve tvaru těsta.Produkt se balí v plastové síti s tištěným štítkem, který je k němu připevněn.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0935/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební kazeta
 
Značka: TOINSA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:03–5566
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8349030355660
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Počet tlačítek se snadno vypíná, což generuje malé části.
Pokud dítě dostane tyto malé části do úst, mohly by zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Umělohmotné telefonní přístroje na hračky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0940/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Upozornění na hračky
 
Značka: BG
 
Název: Sifflet Geant/ Pfeife
 
Typ/číslo modelu:  Č. 36884
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3588270036884, šarže CF140069
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku oznamovatelů je příliš vysoká.
Je-li hračka použita v blízkosti ucha, mohla by způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Píšťalové, zelených/žlutých tvrdých plastů, délka cca 8 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Francie, Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0941/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Upozornění na hračky
 
Značka: Die Spiegelburg
 
Název: Kolbenflöte - Die lieben Sieben
 
Typ/číslo modelu:  13603
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4029753136039
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku oznamovatelů je příliš vysoká.
Je-li hračka použita v blízkosti ucha, mohla by způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Dřevěná předloktí v plastovém sáčku.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0946/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: HAP PY
 
Název: Cupcake surprise
 
Typ/číslo modelu:  Č. WY007
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje diisodecylftalát (DIDP) (naměřená hodnota:13,3 % hmotnosti).
Tento ftalát může způsobit škody na játrech.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Plaketový koláč, který může být transformován na panl s hatinm. molem a bránicí, je vyroben z měkkého plastu, kostra panenky a klobouk jsou vyrobeny z tvrdého plastu.Hračka je zabalena v lepenkových a plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0947/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Meume ffancycle
 
Značka: Gift Tower
 
Název: Lordliness king
 
Typ/číslo modelu:  M – 110–120 cm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  B-0057
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Jsou zde šňůry, které mají volné konce v oblasti krku za hradu fanacyku.
Ty se mohou zachytit během různých aktivit dítěte, což vede k uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Kroka pro děti se skládá z popele, kalhot, koruny, košile a větvičky.Oblak je určena velikost „M“ – 110 až 120 cm.Je baleno v plastovém sáčku s kartónem, s fotografií dítěte v krojí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0951/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Řetízkový řetěz
 
Značka: Selecta Spielzeug
 
Název: Rosali - Chaîne de landau
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:1355
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Blatníky co nejkorektněji a jiných malých částí se odpojí.
Malé dítě by je mohlo uvést do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Přímočový řetěz s dřevěnými částmi v podobě květů a trochu neúspěšní s zavěšenými zvotky.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0925/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské boty
 
Značka: Papulin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1036 PLN
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:7712000005062
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Stužka a květina na přední straně lze snadno oddělit.
Malé dítě by je mohlo vkládat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bílá obuv pro děti do 3 let, s bílou stuhou, květinou a tylem na přední straně.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0926/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské boty
 
Značka: Papulin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1089 PLN
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7712000009565
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Stuha v přední části se může snadno oddělit a vytvářet malé části.
Malé děti by se mohly dostat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Růžová obuv určená pro dívky do 3 let věku, s rýžovým popruhem a bílou textilních květinou, která je na nich slepená nosorožec.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0927/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí sukně
 
Značka: Aynur Girls and Boys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sukně jsou tvořeny funkčními stahovacími řetězci, na nichž jsou na přední straně volné konce.
Ty se mohou zachytit a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  U dětského modrého denimu s výšivkou na přední straně.Pás je narůžový a bílý a má růžové stahovací šňůry.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0928/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Aynur Girls and Boys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení nejsou k oděvu připojeny v nejméně jednom bodě, který je od bodů výstupu ve stejné vzdálenosti.
Stahovací šňůry v oblasti pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Kalhoty z denimu a provázky v pase, určené pro malé děti do 7 let věku.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0948/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenci
 
Značka: PUAN BABY
 
Název: Papatya Dantelli Elbise
 
Typ/číslo modelu:  PB-5542
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697749074564
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek má popel v oblasti pasu s volnými konci a dekorativní nosorožci, které se odpojí snadno.
Popel by se mohl zachytit a způsobit zranění.Dítě v ústech se může do úst nebo k jejich sytistnímu prohoru vystavit zpět.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Kojenci oblečení do bílého materiálu s tulem přes sukně a kolem krku.Okolo pasu má bílý sváček s dekorativními lepenými růže, rhinostany a perly, které se nacházejí uprostřed.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0949/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenci
 
Značka: BULSEN BABY
 
Název: Kadife Kemerli Dantelli Elbise
 
Typ/číslo modelu:  KOD 348
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8680445163489
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nosorožec na ozdobném květu, který je na ozdobném poli, se může snadno oddělit.
Malé dítě by se mohlo dostat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Kojenci oblečeni do bílého materiálu a tulale zdobená tkaničkami ve tvaru květu s temnou rinestrosem.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0936/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Gel na vlasy
 
Značka: Kallos cosmetics
 
Název: gogo Styling gel strong hold
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Gel obsahuje chloroisothiazolinone (MCI) a methylisothiazolinone (MI).
Dermální kontakt s produkty obsahujícími MI a MI může u senzibilizovaných osob vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Styling gelu v tyrkysové trubce se žlutým pruhem uprostřed.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0950/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Řasenka
 
Značka: Infiniment vous
 
Název: Regard 3D - Black Edition
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:3760091690043
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje zirkonium, kobalt a chrom (naměřené hodnoty 0,3 %, 0,025 % a 0,09 % hmotnostních).
Jejich přítomnost je v nařízení o kosmetických přípravcích zakázána.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů

 
Popis:  Černý mačara v černé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0952/18       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Dekorativní ovoce
 
Značka: DECORATION HOME&STYLING
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  499780
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8719202325218
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem ke své formě, barvě, vzhledu a velikosti může být výrobek mylně považován za potravinu.
Malé části se mohou snadno oddělit od výrobku, což může vést děti k jejich vkládání do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dekorativní produkt napodobující malé červené ovoce, který má hrudky v blistru s podložkou z lepenky (9 položek v každém obalu).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 28
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0055/18       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Žehlicí prkna
 
Značka: aya
 
Název: Table à repasser
 
Typ/číslo modelu:  TAR111
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4894223194518
 
Druh rizika:  Úraz
 
Žehlicí prkna nejsou dostatečně stabilní a mohou vrhat přes zatížení o hmotnosti 5 kg nebo více.
To by mohlo vést k zraněním.Výrobek nesplňuje příslušnou vnitrostátní normu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Bílá žehlicí prkna s černým krytem s geometrickým vzorkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0056/18       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Fyrværkerieksperten A/S
 
Název: Proline 34R
 
Typ/číslo modelu:  Endivie
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 5704777021163Číslo šarže: 600669–14
 
Druh rizika:  Popálení
 
Žákovník je příliš plochý a výbušný v příliš nízké nadmořské výšce.
Postižené osoby by mohly být zasaženy částmi zábavní pyrotechniky, které způsobují popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky evropské normy EN 15947–5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Samostatná raketa s charakteristickým červeným plastickým plastovým kulem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A11/0057/18       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Bright Star Fireworks A/S
 
Název: Jungle Strike, Desert Strike, Arctic Strike
 
Typ/číslo modelu:  Typ modelu:EndivieČíslo modelu:E0006–01, E0006–02, E0006–03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5703493004160
 
Druh rizika:  Popálení
 
Ohnivzdorná práce se může roztrhnout příliš blízko země (ve výšce pod 8 m).
Postižené osoby mohou být zasaženy částmi zábavní pyrotechniky, které způsobují popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky evropské normy EN 15947–5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Sadu tří raket v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 28

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0058/18       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: NFC ApS
 
Název: Magical Ball 5 Ran
 
Typ/číslo modelu:  Roman Candle
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8595182440970
 
Druh rizika:  Popálení
 
Doba hoření pojistky je příliš dlouhá.Žárovka hoří příliš dlouho a příliš blízko k zemi.
Uživatel se může vrátit na zábavní pyrotechniku a mít popáleniny.Postižené osoby mohou být zasaženy částmi zábavní pyrotechniky, které způsobují popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky normy EN 15947–5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Římská svíčka se 5 snímky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 28