Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 40 ( Zveřejněno: 10/10/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1099/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Svíčky
 
Značka:  1. Cakes: Hoff Interieur – Wohnen und Schenken 2. Pots: "Chocolate & Cacao Fragrant Candle" Description : 1. Candles which resemble cakes and biscuits. 2. Metal pots resembling a mousse with candy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože ačkoli se nejedná o potravinu, tvar a vzhled jsou takové, že je pravděpodobné, že spotřebitelé, zejména děti, ji zaměňují s potravinou a následně buď výrobek vloží do úst, sutí nebo pojídají výrobek, což by mohlo způsobit zalknutí.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktu objednaného příslušnými orgány.

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1109/08       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Odkazy na zásuvku v tuhém skle – „KVIBY“
 
Značka: IKEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5místný dodavatel číslo 10269, 4místné razítko (WW)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí škrt a roztržením zranění ruky, pokud dojde k přerušení skleněné zásuvky. K tomu může dojít v důsledku nadměrného utažení šroubovky, která slouží k upevnění zásuvky před zásuvkou, a to buď při montáži nebo při běžném používání.V celosvětovém měřítku bylo hlášeno 14 mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá maloobchodníkem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Do zásuvka do zásuvka se vloží skleněná zásuvka KVIBY, která je připevněna do zásuvka. pomocí závitořezných šroubů se vloží závitořezné šrouby a plastová vložka. Země výroby, Dánsko, je uvedena na nálepce připevněné ke spodní straně nebo zadní části rámu.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1112/08       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Krycí fólie a pohovky
 
Značka: LINKWISE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Interní reference Conforama: 121944, 122011, 122012, 133114, 133116, 133117, 133118, 132072, 137214, 137215, 137216, 137218, 138512, 144474, 144475, 145862 a 145865.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko a může způsobit podráždění kůže kvůli přítomnosti dimethylfumarát (dále jen „DMF“). Tato látka je fungicidem, která byla použita pro potírání plísní během monzního období. Tato látka je balena v sáčcích vložených do zbrojního a /nebo sedadla a /nebo pěny vložek a pohovek. Dimethyl-fumarát obsažený v sáček může být alergenní v závislosti na rychlosti uvolnění nebo na množství uvolněném ze sáčku, které poté, co se vytáhne kůži, vytáhne.Bylo nahlášeno deset případů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kožené vložky. To se týká pouze výrobků vyrobených během tohoto okamžiku, což obchodníkovi umožnilo identifikovat dovozy, kterých se riziko týká.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1126/08       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Nábytek
 
Značka: Bedanfer
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  N703–1 (1 Hlavní hnědá), N703–2 (2 Hlavní hnědá), N703–3 (3 Hlavní hnědá), JN223–1 (2 leťová smetana), JN223–3 (3 leťová smetana), JN223–1 (1 Černá Hora), JN223–2 (2 černočerný), JN223–3 (3 černočerný), — N705–1 (2 černočerný), — N705–3 (3 černočerný), — N923, — T044.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobky představují nebezpečí požáru, protože selžou při zkoušce zapalování:Volně ložená vlákna,


Textilie z PVC,


Vícevrstevná vlákna.Kromě toho veškerý nábytek není v souladu s požadavky na označování požární bezpečnosti nábytku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Různé nábytek – křesla a pohovky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1103/08       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Janina
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 49627006211000000100, č. 49627.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje migraci v hodnotě 5 µg/cm² za týden, která přesahuje limit stanovený směrnicí 76/769/EHS o chemických látkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náušnice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1117/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – Darboes
 
Značka: Royal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0608–105L, 2.5x0,5 m, čárový kód: 6924524300122
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Délka šňůry mezi síťovou zástrčkou a prvním objímkou je příliš krátká (0,48 m),— existuje pouze základní izolace na pájené spoje světelného zdroje,Průřez jádra je příliš malý,Bipolární zásuvka a síťová zátka má nestandardní typ.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  V řetězci osvětlení se nachází 105 sériově spojených žárovek s mostem rezistencí a s pobivou zásuvkou. Hlavní části svítidla: zástrčka ze sítě s nápisem: „2.5 A 250 V ~; zásuvka s nápisem: 2,5/250 + CE; optické kabely bez označení. Technické parametry: 230 V ~, 50 Hz, 104 W; 2,2 V; 0,07A; 0,65W; Třída II, IP20
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1127/08       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Royal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  100L RRICE;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6924324307017
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— existuje pouze základní izolace na pájené spoje světelného zdroje,Plocha průřezu je menší, než je požadováno,Dráty se rozpadly v okamžiku, kdy bylo kontrolováno ukotvení šňůry.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Řetěz osvětlení s 100 miniaturními, nevýměnnými, žárovky a blikajícími jednotkami s funkcí 8. Blikající jednotka ovládá čtyři paralelní obvody. Hlavní části svítidla: zástrčka ze sítě s nápisem: „B, 2,5 A 250 V“; blikající jednotka s nápisem: „FLASHER KONTROLA 230 V AC 50 [HORIZONTÁLNÍ NAŘÍZENÍ] 0.83A CE TÜV EMC PRESS. Technické parametry: 230 V ~, 50 Hz, 63 W, 9 V; 0,07A; Třída II, F-značka.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1108/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Alpská přilba
 
Značka: Aldo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: razer
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek s sebou nese riziko zranění, protože se do něj nezadržuje podlovka se zřetelem na přilbu a přilba by mohla přijít do čela.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1077.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modrá přilba s bílým nápisem „RAZER přilba“ na přední straně. V šedém boxu s černými tečkami a silným černým pruhem uprostřed a štítkem s označením „lyžování HELMET“. Na vnitřní straně přilby je štítek s těmito údaji: „YJ-2 ptilba pro sjezdliloulovi. Datum: VII/07 hmotnost 565 g. helmy RZ, vyrobeno v Číně, CE EN 1077 vel.: 54 cm“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1118/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Alpská přilba
 
Značka: Carrera
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor: Prorace 2001/article: E001703GQ, E001702BX, E001705BM/čárový kód: 221801113/batch code:65061080.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože zkouška schopnosti absorbovat otřesy (nízká teplota, oblast nárazu) ukazuje, že maximální zrychlení překračuje 250 g.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1077.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Červené, stříbrné nebo modré barvy, zdobené tvaru stříbra a označené nápisem „PŘEPRAVA“. Vnitřek ochranné přilby je zakryt v textiliích s označením „PŘEPRAVA“. Je rovněž opatřen štítkem s označením CE a těmito informacemi: „Model-PRORACE 2001, EN 1077, Itálie“. Jedná se o černou listinu s označením „PŘEPRAVA“.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1134/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Alpská přilba
 
Značka: R.E.D.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor: Stopa 05, článek: R70706074/
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože v důsledku nedostatečné schopnosti absorbovat nárazu mohou ostré kusy hmoty přijít na přilbu a vést k otřesu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1077.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přilba je černá s následujícími informacemi na vnitřní straně: „odpovídat ASTM F2040–00 a EN 1077, mod. Stopa 0.5, velikost, hmotnost 489 g., místo, kde se vyrábí Čína, značka CE a varování. Obal je červený rámeček s označením: „TRACE 0.5 Youth M, blac./niir.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1135/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Lyžařská headmet- winter-sportovní přilba
 
Značka: Scott
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LOLORIDER, článek: 207399, velikost L (58–59),
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0948867000101.
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože v důsledku nedostatečné schopnosti absorbovat nárazu v případě nárazu nejvyšší zrychlení přesáhne 250 g, což může vyvolat otřes.Výrobek není v souladu se směrnicí 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 1077.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a likvidace ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přilba je bílá a na zadní straně je nápis „SCOTT“. Na vnitřní straně přilby jsou symboly, varování a následující informace: „Vyrobeno v České republice, označení CE, norma EN 1077/96“/Obalu je černý rámeček s označením „Jistota na zimu na zimu“.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1129/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské kolo
 
Značka: tpt Power
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  T16133/TJ 080111891.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Podpůrná kola neodolají rázové zkoušce a vzniklé trvalé deformace jsou 56 mm a 61 mm (povoleno 15 mm).Řídítka nevyhovuje.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14765.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dětské jízdní kolo tpt Power model T16133.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1105/08       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Mazací pryž
 
Značka: Stabilo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Swano 1195, čárový kód: 9556091107339
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 49,5 % hmotnostních dihexyl-ftalátu (DEHP). Výrobek je atraktivní pro děti, které jej mohou vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Stíraná pruhy z PVC se světlými, oranžovými a tmavomodrými pruhy. Balení: plastová fólie a lepenka. Rozměry: 4 x 3 x 1 cm.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1106/08       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Mazací pryž
 
Značka: Bensia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XS45, 0202048132
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 47 % hmotnostních dihexyl-ftalátu (DINP). Výrobek je atraktivní pro děti, které jej mohou vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Mazací pryž v podobě zmrzliny s ovocnou vůní, která je k dispozici v různých barvách. Výrobek je balen v plastovém sáčku. Rozměry: 44 x 9 x 3 mm.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1096/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Splyšková hračka hippopotamus
 
Značka: HERO GIFTS NL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA 806900
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože oči se mohou snadno oddělit a ty se zcela zapadnou do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Přibližně 15 cm na výšku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1097/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Psovka býčí
 
Značka: GLOBAL PLUCHE TOYS B.V.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod GPT001006
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože zip lze snadno oddělit a zcela zapadá do válce pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

 
Popis:  Na šířku plněného psa je cca 13 cm. Psem je bílý a hnědý, oblečený v tukolu s čepem na zip.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1098/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon pro děti LCD
 
Značka: Wiky
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  118228
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Hračka představuje riziko poškození sluchu, protože naměřená hodnota zvuku vydávaného dětskými mobilními telefony je 96,4 dB. U hraček, které jsou jasně vyrobeny pro použití v blízkosti ucha, nesmí vážené emise akustického tlaku překročit hodnotu 80 dB. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mobilní telefonní číslo pro děti vyrobené z plastu, provozované 2 bateriemi o výkonu 1.5 V, typ AO.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1101/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Množina vojenských vůle
 
Značka: Force Military
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5900851208981
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože přísavky lze snadno oddělit.Kromě toho není žádné upozornění na nutnost používat pouze patronu, která je k hračce připojena, nebo upozornění „Pozor! Nekladou se na obličej a oči.“Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka se skládá z pistole vyrobené z šedé a černé umělé hmoty, nábojnice, čtyři šičky dlouhé 98 mm s přísavkami s přísavkami o průměru 24 mm, dvěma cívkami, hodinkami, dutinou a dvěma odznaky. Hračka je označena značkou CE a piktogramem ohledně omezení věku 0–3. V polštině se na štítku připojí následující informace: jméno a adresa dovozce. Číslo EAN, „Balení není hračka“, „Uchovávejte pro další referenční účely“, „vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1102/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Popoj hračky „Trendy Magnetická sada“
 
Značka: TEDi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 68243001211000000200 108
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje (6,8 %) bis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP).Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada sestávající ze dvou plastikových ponů, plastových příslušenství, malého kartáčků a plástečky v barevné krabici (převážně žluté a růžové) s plastovým oknem a upozornění „Neplatí pro děti mladší 3 let“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1107/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pletená hrachová pletená hradla
 
Značka: Mr Bean
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LGS-165
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože oči z boku mohou být odděleny malou silou, což má za následek malé kousky. Kromě toho lze snadno otevřít švy, které umožňují přístup do náplně.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celním orgánem.

 
Popis:  Měkké, hnědé, pletené s bílým vycpávkou a o rozměrech přibližně 20 cm. Na štítku s nápisem „Vyrobeno v Číně“ je našitý bílý štítek. K této značky je připojena další etiketa, na níž je uvedena značka. Balení neobsahuje žádný obal.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1110/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magická tyčinka – „PAEA MAGIKA“
 
Značka: TOYS.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 5903292233703
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobky představují nebezpečí udušení, protože obsahují malé části (náustku), které mohou děti snadno oddělit a spolknout.
Výrobek se zcela shoduje s válcem pro malé části.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Píšťalka na hraní z tvrdého plastu skončila náustkem z měkkého plastu. Obal je průhledný plastový pytel, který je uzavřen složený, barvenou uměloplastickou. Na obalu jsou dva štítky obsahující tyto informace: Označení CE: „Vyrobeno v Číně“, číslo EAN, název a adresa dovozce, a upozornění: „Attention! Nevhodné pro děti mladší 3 let“. Existuje také piktogram týkající se omezení na období 0–3.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1111/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada zvláštních přísad pro hračky
 
Značka: Country Force
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5908445704895, č. 6311
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku:Ostré hrany s nožem,Přísavky, které se mají oddělit při zkouškách, které odhalují ostré hrany,Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka se skládá z: Zbraně vyrobené z šedé plastu, — tři tečky, skončil oranžovými přísavkami, — imitace nožů, visie-talkie a odprůkaz. Hračka je zabalena v lepenkovém obalu označeném značkou CE, piktogramu týkajícímu se omezení věku 0–3 a následujících informací v polštině na štítku: jméno a adresa dovozce. Číslo EAN, „Balení není hračka“, „Uchovávejte pro další referenční účely“, „vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1113/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava pro střelbu
 
Značka: Special toys collections
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 681
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:Při zkoušce tahem se přísavky oddělily při zkoušce tahem v tahu 42, 50 a 41 N. Existuje riziko, že oddělená sací baňka by mohla zablokovat dýchací cesty způsobující udušení, pokud jsou vkládány do úst.Zranění způsobená kinetickou energií šípů od přídě 0.1305J. V případech, kdy kinetická energie překročí 0.08 J, měl by být spotřebitel upozorněn na nebezpečí, které představuje: o tomto výrobku se nejedná.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Hračka se skládá ze 1 přídě, 3 šipek s přísavkami a díry z PVC.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1114/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zbraň mající povahu hraček
 
Značka: Police set
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5908445713743, č. 2010 nebo 2011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože přísavky lze snadno oddělit.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka se skládá z pistole vyrobené z černého plastu, dvou hrudek, zakončeného oranžovými přísavkami, napodobeninou líchečkou a malou tečkou. Hračka je zabalena v lepenkovém obalu označeném značkou CE, piktogramu týkajícímu se omezení věku 0–3 a v polštině tyto informace: jméno a adresa dovozce. Číslo EAN, „vyrobeno v Číně“. Existují další užitečné informace a označení, jakož i návod pro uživatele.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1115/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bočního příď
 
Značka: Super Heroes Bowman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 189-A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek představuje riziko udušení, protože přísavka může být oddělena silou menší než 90N (20, resp. 21N). Pokud není přísavka řádně připevněna k hračce, mohla by být při běžném používání snadno oddělena. Vzhledem k tomu, že děti často odsají přísavky do úst, aby se mohly navlhčit na povrchu, existuje riziko, že přísavka by mohla zablokovat dýchací cesty způsobující udušení.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány.

 
Popis:  Tato hračka se skládá z 1 křížů, 2 šipek s přísnými košíčky vyrobené z PVC a siterové desky vyrobené z papíru, balení – blister.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1116/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Deštník (Gyral zastřešující) – Kýtakun
 
Značka: Clockwork
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5906713824603, SPS 228.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí poranění v důsledku ostrých hran a vyčnívající jehly, která může být přístupná v různých částech hračky.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je sklápěcí kruhový objezd, který vyzařuje zvuky v pohybu. Hračka je vyrobena z různých barevných plastových materiálů. V horní části je zavěšeno na základe s rohovými částmi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1119/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pram pro panenku
 
Značka: BABY Cart
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 8826AH, EAN: 8591945023886
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:— některé otevřené hrany kovového rámu nejsou chráněny víčky z plastu,— průměr kovových trubek umožňuje uvíznutí dětských prstů, což vede k možným zraněním,Pram nesplňuje požadavky na blokující zařízení.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kopram pro panenku, kovový rám s plastovým příslušenstvím a kapuci a vak z textilu. Zabalená v lepenkové krabici s fotografiemi prmy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1121/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada zvláštních přísad pro hračky
 
Značka: SWAT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5902849810435, č. 9009
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění a udušení, protože:Píšťaly nevhodné rozměry a zcela zapadají do válce pro malé části.Přísavky lze snadno oddělit.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka se skládá z: jedna střelná zbraň vyrobená z šedé plastu, o délce tří mm dlouhých 80 mm, zakončená oranžovými přísavkami o průměru 24 mm, píšťalkem, imitace granánů, dalekohledem, pouta s klíčkou, radiolokátory a odznakem. Na obalu je označení CE, piktogram týkající se omezení ve věku 0–3 let a následující informace v polštině na štítku: jméno a adresa dovozce. Číslo EAN, „Balení není hračka“, „Uchovávejte pro další referenční účely“, „vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1122/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dítě pro malé děti – Dino
 
Značka: Gunkon baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Kostra pro kojence žlutě a modrá a kapuci obsahující stahovací řetězce zakončily textilní střapce. Přední horní část má obraz hlavy dinosaur, který je označen jako „DINO“. Zavřete přední část přední strany s 5 stiskací hroty, umístěnými diagonálně zleva doprava. Uvnitř je našitý textilní štítek s informacemi v cizím jazyce, „Gunkon baby“ a velikost. Štítek s kartou je v bulharštině přiložen k těmto informacím: Vyrobeno v Turecku, materiál: bavlna, tři symboly pro správné ošetření oděvů. Na zadní straně je obrázek ze strany Santa Claus a text „Baby podřízeni Vám předváš Merry Vánoce a Happy New Year. Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro nás!“
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1123/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Souprava dětského oblečení
 
Značka: Vis Vitalis
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  čárový kód 00010422, soubor „Fani“
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Dítě umístěné ve dvou částech (bez rukávů, ječné a kabriolety) růžové a modré, zakončené stahovací šňůrou z plastu medvědi. Oděv má tlačítka v plece a na králících, které jsou na přední straně vyšívané. Na zadní straně je přišitý textilní štítek s následujícími informacemi v bulharském jazyce: „Vis Vitalis“, napsaný pod značkou a velikostí. Na zadní straně štítku: 100 % bavlna a 3 symboly týkající se správného čištění oděvů, „Vyprodukováno v Bulharsku“. Kabát obsahuje kapotu s šitím na stažení s plastovým medem, který je spojen s 5 tiskovými patentky. Kabát má na přední straně 3 tlačítek a je vyšívaný s náladou a květinou. Na vnitřní straně je štítek, který je stejný jako u kalhot, a je opatřen štítkem s bezpečnostním kolíkem a je opatřen vyobrazením a logem společnosti. Souprava pro kojence je zabalena v průhledném balení se nálepkou s přilnavým papírem opatřeným čárovým kódem „Fani“, „prošívaná pletená textilie, 100 % bavlna“ a s velikostí.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1120/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže
 
Značka: Tura England
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  023721100045
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko vzniku senzibilizace kůže v důsledku přítomnosti methyldibromglutaronitrilu, který je zakázán podle směrnice 76/768/EHS o kosmetických prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Smetana pro zesvětlení kůže. Žlutý karton s textem v modré barvě a bílé logo. Na obalu jsou ve francouzštině uvedena tato upozornění: „Pokud přichází do styku s očima, vypláchněte vodou hodně vody. Používejte společně se ochranným slunečním zařízením.“ V seznamu složek je uveden methyldibromglutaronitril.
Země původu:  Jižní Afrika
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1100/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dodávka energie do jiného režimu
 
Značka: EuroCASE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ATX-350 JSP, P # 2007–09, 0718001382, ATX 2,03AAA (P4), E401–9
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Konstrukce konvertoru není v souladu s požadavky na vzdálenost mezi primárními a sekundárními vinutími pro zesílenou izolaci,Kondenzátory – kondenzátory v primárních obvodech nejsou v souladu,Délka vodičů umožňuje přejíždění dvojité izolace v případě uvolnění konektoru a možnost přítomnosti síťového napětí na výstupním konektoru,Nejsou splněny požadavky na zpevněnou izolaci mezi výstupním konektorem a síťovou zástrčkou pro dvojitou izolaci.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 55022 a EN 55024
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Napájení počítačů, prodávané bez obalu, uživatelské příručky nebo návodu k montáži. Štítek na straně produktu označený poznámkou „EuroVĚCI ®“, CE, technickými parametry atd.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1104/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dodávka energie do jiného režimu — ATX změna napájecího zdroje
 
Značka: Mercury
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Kód EAN 4400, kód EAN: 027050045325/KE 11071396, 027050045383/KE 11071396
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Konstrukce konvertoru není v souladu s požadavky na vzdálenost mezi primárními a sekundárními vinutími pro zesílenou izolaci,Kondenzátory – kondenzátory pro primární okruhy nejsou v souladu,Možné nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené nahromaděním chladiče po odpojení zařízení z elektrické sítě,Délka vodičů umožňuje přejíždění dvojité izolace v případě úniku konektoru a možnost přítomnosti síťového napětí na výstupních konektorech,— není možné stanovit výstupní parametry,Nejsou splněny požadavky na zpevněnou izolaci mezi výstupním konektorem a síťovou zástrčkou pro dvojitou izolaci.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 55022 a EN 55024
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Napájení počítačů, prodávané bez obalu, uživatelské příručky nebo návodu k montáži. Nálepka na straně výrobku je označena slovy: „rtuť“, CE, technické parametry atd.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1124/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozvod elektrického napájení
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ATX-350W P4
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Konstrukce konvertoru není v souladu s požadavky na vzdálenost mezi primárními a sekundárními vinutími pro zesílenou izolaci,— napájecí a sekundární vodiče nejsou dostatečně upevněny na desce plošných spojů,— materiál ze síťového připojení neprojde zkouškou odolnosti proti nadměrnému teplu,Výrobek neprochází napětím mezi výstupním konektorem a zástrčkou pro dvojitou izolaci.Z důvodu nedodržení technologických požadavků na tento typ výrobku může rušivý vliv dojít mezi světlostí, proplachtou vzdáleností a příslušnou izolací, čímž dochází k napětí na výstupu konektoru na výstupu, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem, pokud by se dostal do styku s uživatelem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 55022 a EN 55024.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení dovozu, stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zdroj energie pro počítače se nálepkou na straně označení. Prodávané bez obalu.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1125/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dodávka energie do jiného režimu
 
Značka: EuroCASE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ATX-450 JSP, P # 2007–09, 0718014014, ATX 2,03AAA (P4), E401–9
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Konstrukce konvertoru není v souladu s požadavky na vzdálenost mezi primárními a sekundárními vinutími pro zesílenou izolaci,Kondenzátory v primárních obvodech nesplňují,Hodnoty vzdáleností a vzdáleností uchycení jsou menší než požadované minimum,
Délka vodičů umožňuje přejíždění dvojité izolace v případě úniku konektoru a možnost přítomnosti síťového napětí na výstupních konektory,Materiál z konektoru není odolný vůči nadměrnému teplu,Výrobek neprošel zkouškou tahem pro základní izolaci mezi kryty a síťovými zátkami.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a příslušnými evropskými normami EN 60950, EN 55022, EN 55024 a EN 61000.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Napájení počítačů prodávaných bez obalu, uživatelské příručky a instalační příručky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1128/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka baterií
 
Značka: home
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BAT 6 (transformovaná verze síťového adaptéru SAX 500)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože:Odchylka skutečné hodnoty sekundárního proudu od nominální hodnoty je značná (+48,5 %),Návod k použití neobsahuje všechny informace nezbytné pro bezpečné použití výrobku.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  BAT 6 bylo transformováno z výstupní kordy ze síťového adaptéru SAX 500, přičemž se odstraní původní zátka a nahradí je červenou a černou dělenou zástrčkou. Výrobek je černý a má zabudovanou síťovou zástrčku. Hlavní část výrobku: odborový transformátor (MW TF-70GS); tepelný odkaz (MW W3 Tf135 °C 250V 2A). Technické parametry: 230 V; 50 Hz; 12 W, 3–12 V; 500mA; 6va max. Třída II; 6 V; 400 mA.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1130/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: TRUST
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PS370, položka č. 14885, kód EAN: 8713439148865
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Konstrukce konvertoru není v souladu s požadavky na vzdálenost mezi primárními a sekundárními vinutími pro zesílenou izolaci,Kondenzátory v primárních obvodech nesplňují požadavky,Délka vodičů umožňuje přejíždění dvojité izolace v případě uvolnění konektoru a možnost připojení síťového napětí na výstupní konektory,— materiál konektoru není odolný vůči nadměrnému teplu,Výrobek neprochází s tahem pro základní izolaci mezi krytinami a síťovými zátkami.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60950, EN 55022 a EN 55024.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Napájení počítačů s označením „Trust“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1131/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozvod elektrického napájení
 
Značka: ALLIED
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  typ: AL-8400BTX druh: AL-8360BTX
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Konstrukce konvertoru není v souladu s požadavky na vzdálenost mezi primárními a sekundárními vinutími pro zesílenou izolaci,Kondenzátory v primárních obvodech nesplňují požadavky,Délka vodičů umožňuje přejíždění dvojité izolace v případě uvolnění konektoru a možnost připojení síťového napětí na výstupní konektory,Výrobky neprojdou zkouškou tahem za dvojitou izolaci mezi krytinami a síťovými zátkami.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60950, EN 61000, EN 55022 a EN 55024.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Napájecí zdroj pro počítače s označením CE a směrnicí o nebezpečných látkách, bezpečnostní varování v angličtině, němčině, italštině a francouzštině.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1132/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  DVD přehrávač
 
Značka: Qvision
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QV-53
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem způsobené:Základní izolace mezi primárními vodiči a pláštěm třídy 2 (vyžaduje dvojitá izolace),Bez světlých vzdáleností/vzdáleností v transformátoru, jak je požadováno pro dvojitou izolaci (5 mm),Živé připojení primárního vstupního napětí a ohroženého výstupního napětí na videoa audio výstupu a v krytu.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se všech výrobků s číslem modelu QV-53.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1133/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Změna napájecího zdroje – Nová generace
 
Značka: COLORSit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: 400U-OCELOVÉ TRUBKY A DUTÉ PROFILY
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Výkon kondenzátoru není dostatečný,Délka vodičů umožňuje přejíždění dvojité izolace v případě uvolnění konektoru a možnost přítomnosti síťového napětí na výstupních konektory.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Napájení počítačů. Výrobek je balen v lepenkové krabici s označením „COORSit The New Generace“ (nová generace), označením CE a odkazem na normu EN 60950.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 40