Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 27 ( Zveřejněno: 06/07/2018)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0899/18       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovářecí koloběžka
 
Značka: DENVER
 
Název: Hoverboard White 2*350W Balance scooter
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:DBO 6501 BÍLÝ MK2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  výrobní číslo:11178–07/17/00461
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Odolnost proti vlhkosti je nedostatečná a voda může přijít do styku s živými částmi (externí konektor pro nabíjení baterie), který by mohl vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Vypouštěcí napětí na připojovacích kolících jednotky elektrického napájení je příliš vysoké a může vést k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60335–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Elektrický vyrovnávací skútr („vznášedlová loď“), bílý s modrým LED světlem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Maďarsko, Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0907/18       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Píšťaly
 
Značka: TRIXIE
 
Název: Trillerpfeife
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 2253
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 011905 022536
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství niklu uvolněného kovem je příliš vysoké (naměřená hodnota:1,47 mg/cm²/týden).
Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Kovovým píšťalkem s stříbřitou kroužkem pro zavěšení.Krabi s modrou lepenkou s vyobrazením psa.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Maďarsko, Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0906/18       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: All sub-brands
 
Název: Liqua
 
Typ/číslo modelu:  Všechny směsi a chutě3 mg/ml, 6 mg/ml, 12 mg/ml, 18 mg/ml nikotinu
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  všechny
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek obsahuje nikotin (mezi 3 až 18 mg/ml), který je klasifikován jako akutně toxický.
Výrobek neobsahuje leták s doporučeními pro správné a bezpečné použití přípravku potřebného pro škodlivé směsi.Uživatel proto nemá žádné informace, které by umožnily vyhnout se nebezpečí, že výrobek přijde do styku s kůží nebo je požita.Výrobek není v souladu se směrnicí 2014/40/EU o tabákových výrobcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Byla přijata opatření k uvedení výrobků do souladu, tj. informační leták byl dodán všem distributorům v Irské republice, kteří mají být zapsáni do každého jednotlivého balení na trh., Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Kapalina, s různými koncentracemi chuti a nikotinu, pro opětovné plnění elektronických cigaret.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0887/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Qashqai
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:J11;Číslo ES schválení typu:E11 * 2007/116 * 0963;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Datum výroby:05/06/2017 až 05/10/2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Identifikační číslo vozidla (identifikační číslo vozidla) obsahuje nesprávné informace GCW (Hrubá kombinovaná hmotnost).
To by mohlo vést k tomu, že uživatel překročí kapacitu přípojného vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Polsko, Slovensko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0888/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Grandland X
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E2 * 2007/46 * 0597 * 00 – * 04;Typ:Z:
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 19. června 2017 do 27. listopadu 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Na sedadle je vadný švu.
V případě nehody to může vést k tomu, že by záchranné airbagy nezaváděly podle plánu.Existuje tedy zvýšené riziko zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Francie, Řecko, Lucembursko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0889/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Zero Motorcycles
 
Název: DS, S, DSP
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E11 * 2002/24 * 0506 * 05Typ:Z1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčné motocykly byly vyrobeny mezi 21/10/2011 a 23/07/2012.
 
Druh rizika:  Požár
 
Kontakt mezi pláštěm baterie a jeho montáží může vést k poškození střeva.
To může způsobit průniku vlhkosti do baterie, což může vést ke zkratu a požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0890/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Crossland X
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E4 * 2007/46 * 1194 * 00- * 03;Typ:P7 Moocab C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 2016 a 2018 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Požár
 
Může se vyskytnout odření kabelového svazku karoserie.
To by mohlo vést ke zkratu a požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Finsko, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0909/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Díl vozidla
 
Značka: Knott
 
Název: Brake 200x50 Spr. Backmat
 
Typ/číslo modelu:  Typ:20–2425/1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadné svařování v bubnové brzdě může vést ke ztrátě funkce brzd.
To by mohlo vést k nehodám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 1. dubna 2018 do 30. května 2018.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Polsko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0911/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Hyundai
 
Název: Santa Fe
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E11 * 2007/46 * 0633;Typ:DM
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 15.6.2017 až 25.1.2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sestava volantu se může zlomit a oddělit od sloupku řízení.
V důsledku toho by nebylo možné řídit vozidlo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Island, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0912/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: BMW
 
Název: G 310 GS (K02) and G 310 R (K03)
 
Typ/číslo modelu:  Číslo ES schválení typu:E1 * 168/2013 * 00017, e1 * 168/2013 * 00052;Vzory:G 310 GS (K02) – 0G02, 0G12, 0G22/-G 310 R (K03) – 0G01, 0G11, 0G21;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období výroby v letech 21.04.2016–02.05.20
 
Druh rizika:  Úraz
 
Připojení na straně může být ohnuto nebo zabrzděno.
To může vést k nejisté poloze motocyklu, která vede ke zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Irsko, Polsko, Slovinsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0883/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové panenky s příslušenstvím
 
Značka:  DAMAS
 
Název: Young Doctor
 
Typ/číslo modelu:  ref. 368B-3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8989201236833
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hlavy panenky obsahuje bis (2-ethylhexyl-ftalát (DEHP)) (naměřená hodnota větší než 20 % hmotnostních).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka z plastu s lékařským příslušenstvím v balíčku blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0892/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: neznámý
 
Název: EVA Puzzle Mats Series
 
Typ/číslo modelu:  TH-14301 (ID:17098)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999057782937
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Podložka má odnímatelné malé části.
Malé děti by na ně mohly umístit malé části do úst a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  36kovou pestrou, puzzle pěnový podložku s odnímatelnými čísly a písmeny obsahujícími další odnímatelné prvky.Balení:průhlednou plastovou fólií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0893/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zbraně na hraní hraček
 
Značka: Avengers / Superjuguete
 
Název: Captain America
 
Typ/číslo modelu:  227 a 383
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435265717882 a 8435265717806
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavka projektilu může snadno oddělit.
Pokud dítě vystřela projektil v ústech, mohlo by dojít k oddělení sání a zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pušky s přísavkami, s přísavkami, s přísavkami 3 nebo 6
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0895/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové panenky s příslušenstvím
 
Značka: AMATOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TS39360 3310
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435234985120
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Po stranách postýlky a zdrhovadlo je možné snadno snadno vytvářet malé části.
Dítě může umístit malé části do úst, které může zablokovat dýchací cesty a způsobit udávení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka pro kojence pomocí zvuku, upraveného na pyžama, a plastová postýlka s tyčkami na bocích.Zabaleny v průhledném plastovém sáčku s zipy a rukojetí pro jeho přepravu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0897/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Neca
 
Název: Plush Doll "Gremlins"
 
Typ/číslo modelu:  30600
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  63448230600
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Části rukou hračky mohou snadno vytvářet malé části.
Pokud je dítě stáčí do úst, může zablokovat dýchací cesty, což způsobí udávení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Měkká hračka ve formě znaku „Gizmo“ a „Gremlins“, s hnědými a bílými kožešinami a pevnými plastovými jími, ústy a nožek.Balené v kartonové schránce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0898/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kuličky s elastickou šňůrou (Yo-Yo míčky)
 
Značka: BEACH WORLD
 
Název: Bounce Ball
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 87465, 87464, 87467 a 87462.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8867938874651, 8867938874644, 8867938874675 a 8867938874620
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Míčky jsou elastické šňůry, která je delší než maximální povolená délka.
Jestliže zátek dítěte tvoří kolem krku, existuje riziko uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Gumové výřezy opatřené elastickou šňůrou, s níž jsou svázány na prst a používají se jako yo-jo.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0908/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky na vápno
 
Značka: Every
 
Název: 1.) BARREL-O-SLIME; 2.) EVERY; 3.) NOISE PUTTY
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 94199019090 07 (kód AZ900);Čárový kód 94199019090 14 (kód AZ901);Čárový kód 9419901 9900 05 (kód AZZ900P);čárový kód 94199019090 21 (kód AZ902)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje bór (naměřená hodnota do 1 103 mg/kg) a chrom VI (naměřená hodnota do 0,054 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím boru může poškodit zdraví dětí tím, že poškozuje reprodukční systém.Při požití je chrom (VI) karcinogenní.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Sliznice v různých nádobách různých tvarů v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0913/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: SHUN SONG
 
Název: Baboliy
 
Typ/číslo modelu:  NO.SS-003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8595369179068, ITEM NO: T5369K28
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hlavy panenka obsahuje bis (2-ethylhexyl-ftalát (DEHP)) (naměřená hodnota:18 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu s motýly 20 cm vysoké.VĚK 3 +.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0880/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké oděvy
 
Značka: Cotton & Sugar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 341804
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  341804000018
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tlačítka na oděvu lze snadno oddělit a vytvářet malé díly.
Vyhradí-li dítě tlačítka do úst, mohou způsobit zalknutí.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Kojenecké mořské škeble pruhované.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0881/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánské sandály
 
Značka:  Vicmart
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ref. 463–5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota:61,8 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pánské černé sandály, balené v kartonové schránce s uvedením značky, modelu a velikosti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: A12/0894/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké oděvy
 
Značka: Cotton & Sugar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  241815, 241835 a 241845
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  241815000024, 241835000009 a 241845000006
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tlačítka jsou snadno vypnuta.
Dítě by je mohlo umístit do úst, blokovat dýchací cesty a způsobit udušení.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné normy UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dvě dětské šaty se čtyřmi tlačítky v zádech a v jedné dětské čko se třemi tlačítky na přední straně, všechny v tenké textilie s krátkými rukávy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0896/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv
 
Značka: Alvaro Moreno
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NAUTICO OU18(článek 614118002)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8434658048114
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) zjištěné v podešvi je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 14,2 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pánská obuv určená pro dospělé, v hnědé barvě.Jazyk udává značku a velikost.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0903/18       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Plochá čerpadla
 
Značka: Isotoner
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Referenční číslo 93363-AN
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota:34,5 mg/kg).
Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Válečková čerpadla typu „ballerina“;jarní letní sezóna 2017 – všechny barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0884/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Tělová smetana
 
Značka: Biotanicus
 
Název: Active Herbal Balm
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718692419254
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje konzervační látky methylchloroisothiazolinon a methylisothiazolinon (MCI/MI).
Dermální kontakt s výrobky obsahujícími MCI a MI obsahujícími výrobky může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Krémová smetana v bílé nádobě s tmavozeleným víkem a bílé a purpurové označování
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0885/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Tělová smetana
 
Značka: HT26 Paris
 
Název: Soin Multi-Hydratant et Nourrissant
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3440571190187/L16019A
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje konzervační látky methylchloroisothiazolinon a methylisothiazolinon (MCI/MI).
Dermální kontakt s výrobky obsahujícími MCI a MI obsahujícími výrobky může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Mléčné mléko v bílé láhvi o objemu 500 ml s červeným tiskem.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0886/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Tělová smetana
 
Značka: HT26 Paris
 
Název: Lait Multi-Eclaircissant Harmonie du teint
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  L15114
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje konzervační látky methylchloroisothiazolinon a methylisothiazolinon (MCI/MI).
Dermální kontakt s výrobky obsahujícími MCI a MI obsahujícími výrobky může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Mléčné mléko v bílé láhvi o objemu 500 ml s červeným tiskem.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0900/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Nožní smetana
 
Značka: Footner
 
Název: Daily Repair Cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6430037940194šarže 0272A
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje konzervační látky methylchloroisothiazolinon a methylisothiazolinon (MCI/MI).
Dermální kontakt s výrobky obsahujícími MCI a MI obsahujícími výrobky může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Smetana pro nohy v bíle z bílého a růžového kartonu.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0901/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Tělová smetana
 
Značka: Just Desserts
 
Název: Body Custard - Chocolate Soufflé
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5025135411588šarže 26001
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje konzervační látky methylchloroisothiazolinon a methylisothiazolinon (MCI/MI).
Dermální kontakt s výrobky obsahujícími MCI a MI obsahujícími výrobky může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Smetana se skládá ze smetany v nádobě s černým a hnědým krytem.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0902/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Tělová smetana
 
Značka: Biotanicus
 
Název: Soft Udder Cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718692412262šarže LE14–00642A2
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje konzervační látky methylchloroisothiazolinon a methylisothiazolinon (MCI/MI).
Dermální kontakt s výrobky obsahujícími MCI a MI obsahujícími výrobky může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Smetana v bílé nádobě s modrým víkem a bílé a modré značení.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0910/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Koupelové mýdla
 
Značka: BadeFee Baby
 
Název: Badepralinen
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4260212378601
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem k jejich charakteristické formě, barvě a velikosti mohou být produkty zaměněny za potraviny.
To může vést k tomu, že spotřebitelé a zvláště děti budou tyto děti vkládat do úst a že je dostanou do úst, což by mohlo znamenat nebezpečí zalknutí.Výrobek není v souladu s nařízením 1223/2009/ES o kosmetických přípravcích a směrnice 87/357/EHS o kosmetických přípravcích, která se jeví jako jiná, než jsou ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Malá čísla mýdla v různých tvarech (zvířata, předměty, hračky), která napodobuje bílou čokoládu.Samostatně zabalené v plastu a musí být dodány do rámečku, který je hledán jako přítomný.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0882/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: Out of Blue KG
 
Název: Universal Travel Adaptor
 
Typ/číslo modelu:  57/9206
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4029811353934
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé kolíky jsou přístupné při zapojení adaptéru do zásuvky.
Uživatel se může dotýkat živých kolíků.Výrobek není v souladu s příslušnou normou IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Adaptér pro cestující zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0891/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro zástrčku
 
Značka: HJT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  N01238
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části jsou přístupné při zapojení adaptéru do zásuvky.
Uživatel by se mohl dotýkat živých částí.Výrobek není v souladu s příslušnou normou IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Adaptér se třemi zásuvkami.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0905/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Digitální signální hodiny
 
Značka: neznámý
 
Název: Clock ON /OFF
 
Typ/číslo modelu:  Nové 1145649 X005BICDV
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Životní prostředí
 
Alarmující přístroj s náklonem naplněný přibližně 10 µl rtuti.V případě poškození výrobku by uživatel mohl být vystaven rtuti.
Rtuť je jedním z nejnebezpečnějších environmentálních toxinů a ohrožuje životní prostředí a prostřednictvím životního prostředí lidské zdraví.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS 2).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výmaz online nabídky.

 
Popis:  Výstražné signály v různých barvách s nápisem „zapnuto“ a „vypnuto“.Zabalení do hnědé lepenkové krabice s náčrtem hodin.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 27
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0053/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tříkolka
 
Značka: baby mix
 
Název: Gyermek tricikli
 
Typ/číslo modelu:  FJG-855 (Položka č. JG-885)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5904378869465 (UR-TR-JG-02/2017)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mezi pohybujícími se prvky tříkolky jsou přístupné mezery.
Při jízdě na tříkolku se mohou prsty v otvorech zachytit a dítě by mohlo být zraněno v důsledku pohybu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tříkolka v růžové a bílé barvě s hradlem, který je opatřen hradlem.Doporučený věk:3–5 let.Kapacita:25 kg
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0054/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tříkolka
 
Značka: neznámý
 
Název: Tricikli cicás rózsaszín
 
Typ/číslo modelu:  TRI-JY14-R
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998083591650
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mezi pohybujícími se prvky tříkolky jsou přístupné mezery.
Při jízdě na tříkolku se mohou prsty v otvorech zachytit a dítě by mohlo být zraněno v důsledku pohybu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tříkolka v růžové a žluté barvě s vyobrazením hudební kočky na řídítek.Doporučený věk:3–5 let.Kapacita:25 kg
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0052/18       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Svíčka
 
Značka: Balmuir
 
Název: Velvet pilar candle
 
Typ/číslo modelu:  Číslo produktu:113077530
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438232132253
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Okraj svíčky se může vznítit a během použití i nadále hořet.
Může to způsobit popáleniny nebo požár.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 15493.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Svíčka v šampaňské, 8 x 15 cm.Zabalí se do průhledové plastové skříňky s obdacím materiálem.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 27