Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 38 ( Zveřejněno: 26/09/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1065/08       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Rozprašovací sprcha „schiuma“
 
Značka: SOLCHIM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 8011400003470
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje látky s dráždivými účinky na kůži a látky s dráždivými účinky na oči – laurylsarkosinát sodný a amidy, N, N-bis (2-hydroxyethyl) amidy mastných kyselin kokosového oleje, které jsou rovněž klasifikovány jako R 41 „Riziko vážného poškození očí“.


14 hlášených mimořádných událostí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Preventivní zabavení. Pozastavení výroby a stažení z trhu objednaných orgány

 
Popis:  Sprej na karnevalové pěny s četnými upozorněními v různých jazycích: „Shake well před a během použití. Při okolní teplotě se použije 20 °C. obsahuje 9 % hmotnosti hořlavých složek. Přetlaková nádrž. Chraňte před přímým slunečním svitem a nevystavujte teplotě vyšší než 50 °C. Nerozprašují na volném plameni nebo na žhaveném materiálu. Uchovávejte odděleně od jakéhokoli zdroje spalování. Nekouří. Uchovávejte mimo dosah dětí. Neobsahuje hnací plyny poškozující ozonovou vrstvu. Upozornění Nevhodné pro děti mladší 3 let. Upozornění Sestává z malých částí a může být nebezpečný, není-li vhodně používán. Nevdechujte ani postříkněte na volném plameni nebo na žhaveném materiálu. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby a Uchovávejte mimo dosah velmi malých dětí. Varování vhodné pro děti starší 5 let.“
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1053/08       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Bicykl
 
Značka: B-TWIN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model B-TWIN KWAHILI: velikost M (562155) a velikost L (562230) — Vzor B-TWIN 7: velikost M (475.974) a velikost L (476.859)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a snížení počtu zranění, protože některé vidle mohou mít chybné seřizovací šrouby, které mohou pro uživatele způsobit úraz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jízdní kolo. K modelu B-TWIN KWAHILI; dotčená jízdní kola byla zakoupena v období od 8. února 2008 do 4. dubna 2008. Pokud jde o model B-TWIN 7, jsou dotčena pouze jízdní kola s výrobními pořadovými čísly 28354, 28300, 28386, 28523, 28529, 28535, 28553, 28587, 28670 a 28770 (výrobní pořadové číslo je uvedeno v přívodním krytu kola).
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1059/08       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidlo – super Glede Extra super-Z
 
Značka: SUPER GLUE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 8435233232355
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují:Chloroform


— dichlorethan,


Ethyl-kyanatan,Hladiny chloroformu a dichlorethanu umožňují, aby se tato příprava klasifikovala jako akutní, letální dráždivá s vážnými účinky po opakované nebo dlouhodobé expozici.Výrobek není v souladu s pravidly pro chemické omezení směrnice 76/769/EHS. dobrovolné stažení z trhu a odvolání ze strany spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení oznámených výrobků objednaných orgány.

 
Popis:  6 x 3 gramů lepidla v blistrech.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1063/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: AIKON
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 4742279000201; model A7 (EL-40) dovozcem a model ZY 218 CB1 výrobcem; 5místné číslo 44002.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože nesplňuje bezpečnostní požadavky stanovené normou ISO 9994, pokud jde o:Výška plamene,Odolnost vůči sprašnosti, rozprašování nebo hoření,Hašení plamene,Odolnost vůči pádu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plnitelných, seřiditelných, elektronických, plynových zapalovačů z barevného plastu (stříbro, zlato, tmavě modré, tmavě zelené barvy). Zapalovače jsou opatřeny logem „Aikon“ a nálepkou s bezpečnostními informacemi v estonštině a s údaji o dovozci. Na společném obalu jsou uvedeny tyto nápisy: „C• R lehčí typ A7 Aikon; EAN 4742279000201; 50 ks; Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje hořlavý plyn pod tlakem. Nevystavujte teplotě vyšší než 50 °C a nenarušují přímý sluneční svit. Při podsvícení před obličejem a oděvem. Nebojte se do otevřeného plamenů. Ověří se, že po použití zhasne tlačný člun. Nechejte déle používat méně než 10 sekund.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 1066/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily provedené společností Daimler AG
 
Značka: MERCEDES-BENZ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 169 (vzor A), EU schválení typu e1 * 2001/116 * 0288 * 08: A 160 CDI, A 180 CDI, A 200 CDI, A 150, A 170, A 200, A 200 Turbo, Typ 245 (vzor B...), EU schválení typu e1 * 2001/116 * 0314 * 05: B 180 CDI, B 200 CDI, B 150, B 170, B 200, B 200 Turbo.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože v důsledku kolísání teploty během procesu posílení dodavatele nesmí jednotlivá vratka bezpečnostních pásů pro řidiče, přední sedadla pro cestující a zadní sedadla a zadní sedadla na zadní straně sedadla splňovat bezpečnostní normy výrobce. V nejhorším případě může síla, která nastane v případě havárie, způsobit poškození vadné součásti a dát za následek bezpečnostní pás, který je uvolněn.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se vozidel postavených v letech 7.8.2008 až 13.8.2008.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 1064/08       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: ory: StationeryProduct: Stationery setsBrands: “SWEET SIRENA”, “KOLORKI” (Colors) and “ACTIVITY CLUB”.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5907808880153
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí škrtů a zranění v důsledku ostré hrany – „papírkové nože“, který tvoří součást soupravy a je velmi nebezpečný pro děti. Rány, které tato čepel vznikla, by mohly být hluboké.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek se skládá z více kusů, včetně organizátora, nůžek, malého řezacího nůž, 2 kotců, kuličkového pera, brousků, sešívaček, sešívaček, svorníků, svorníků a zásuvek. Souprava je barevná zelená, oranžová nebo růžová a vyrobena z poloprůhledného plastu. Riziko se týká ostří nože s velmi ostrou, klouzavým listem a na konci, a lze ji snadno odstranit. Balení: obal s blistrem s lepenkou opatřenou názvem produktu, názvem a adresou distributora, obsahem obalu, „vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 1052/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skútr pro děti – Fashionkoloběžter
 
Značka: MINI SCOOTER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 8592006013921
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Průměr předního kola je 115 mm (minimum vyžaduje: 120 mm),Účinnost řídítek je 25 mm (požadují se minimální požadavky: 40 mm),Neexistují žádné pokyny pro použití a maximální zatížení není uvedeno.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Koloběžka má kovový rám s plastovým košíkem na řídítek a na růžovém, umělohmotné stopě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1054/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastu Strand/Scoubidou „Tatotum“
 
Značka: FILOFUN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8714274090132
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože různé barevné prameny obsahují 25 – -28 % (žlutá 26 %) hmotnost di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Tato ftalát je v hračkách zakázána pro použití ve směrnici 79/769/EHS o chemických omezeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové prameny v různých barvách, dlouhé 2 m.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1055/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastů Strand/Smăbidou „fluorescenční“
 
Značka: CREADOUOO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 4039169031811
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože různé části obsahují mezi 8.9 – -14 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 16 – -19 % dibutylftalátu (DBP), které jsou zakázány v hračkách podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové prameny v různých barvách, dlouhé 2 m.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1056/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastu Strand/Scoubidou
 
Značka: RAYHER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 4006166548536
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože různé barevné prameny obsahují:— mezi 2.6 – -23 % (růžový 22 %) hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP),— mezi 2.8 – -22 % (růžový 2,8 %) hmotnostních dibutylftalátu (DBP).Tyto ftaláty v hračkách jsou zakázány směrnicí 79/769/EHS o chemických omezeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové prameny v různých barvách.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1058/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hry – příďové příď a šipky
 
Značka: CAVALIER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.: 642097,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435031219916
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení, protože přísavky se mohou snadno oddělit od šipek, které mohou způsobit udušení, pokud děti dostaly do úst.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Sada se skládá ze slova hračky s pláštěm, přídě se třemi šipkami s přísavkami a šipek pro šipky. Jednotlivé části hračky jsou spojeny s barveným lepenkou s označením CE a s piktogramem, že hračka není doporučena pro děti do tří let. Na zadní straně průkazu je štítek uvádějící jméno dovozce, čárový kód, referenční číslo a oznámení, že se nejedná o hračku a není vhodná pro děti mladší 16 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1060/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vzduchová matrace pro panenky „Pupper Luftosobní atzze“
 
Značka: HELESS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 4 001949 003219
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 4,8 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), který je v hračkách zakázán směrnicí 76/769/EHS o chemických omezeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Žlutá nafukovací matrace pro panenky a loutky s motivem a ventilem vyrobeným z průhledného plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1062/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kosmetické přípravky pro panenky
 
Značka: HEART PALETTE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5907791533692, článek 2061B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek (akronmarin oční stín) představuje chemické riziko, protože obsahuje 172 mg/kg chromu (maximální povolený limit je 60 mg/kg) a 1 620 mg/kg olova (nejvyšší přípustná hodnota je 90 mg/kg).Kromě toho chybí upozornění a informace pro spotřebitele.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava se skládá z plastu, průhledné krabice se stínem 6 očí a aplikátor. Barvy očí se vyznačují těmito vlastnostmi: tmavě a světle růžové, žluté, turokyse, cihlové, akvamarín. Obalem je plastové průhledné pytle.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1067/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Informace o ženách
 
Značka: IDENTIC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Roční období: 107, WGR: 548, 51186005481190000399, vyhláška č.: 5118600
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje zakázané azobarviva, 270 mg/kg 3,3’-dimethylbenzidinu v červené tylu (podšívku).Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Červené dámské kalhotky složené z elastického materiálu a vyšívané tyl. Podle distributora dotyčné zboží pochází z odpadu z roku 2007.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 1057/08       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Svíčky se světlým světlem
 
Značka: SPEKTRUM CZ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  čárový kód 8594008874678
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože:Knot v svíčky může zapálit spodní část nádoby, která způsobuje úniku kapaliny,Ve spodní části nádoby se může roztavit,Druh použitého plastového materiálu není vhodný pro výrobu svíček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Svíčky pro zkoušení tea-světla v nádobách z černého plastu prodávané v baleních s obsahem deseti pieces/250 g.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1020/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dětské monitorovací zařízení (telefon pro kojence)
 
Značka: ANSMANN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Paříž, EAN 4013674700325
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem při aktivaci tlačítka znovunastavení. Pokud se k přístupu a aktivaci resetovacího spínače použije papírový klip, jehlu nebo podobný kovový předmět, který je jemnější, může elektrický šok vzniknout, protože tento resetující vypínač má pouze jednoduchou izolaci fólií.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Telefon pro malé děti existující od listopadu 2006 v tomto technickém návrhu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 1061/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Moduly elektrického napájení
 
Značka: GSI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PL-01 a PL-02
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože vnitřní rozvody v deskách s moduly jsou nesprávně instalovány.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Gemlinové moduly energetické značky používané ve stojáncích systémech DJ. Dalšími modely zahrnutými do stažení jsou položky PL-01 a PL-02. Vzorová čísla jsou vytištěna na přední části modulu v blízkosti výkonového vypínače. Moduly mají logo ETL na zadní desce a byly prodány v období od července 2004 do září 2007.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 38