Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 24 ( Zveřejněno: 15/06/2018)
Oznámení A12/0024/18 ze zprávy t-2018–003 bylo z lokality trvale odstraněno na základě výsledků nových zkoušek, což naznačuje, že výrobek nepředstavuje riziko.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0800/18       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovyvažující elektrická koloběžka
 
Značka: Max Rider
 
Název: Smart Balance Wheel
 
Typ/číslo modelu:  W2, W1, W1S
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace elektrické napájecí jednotky je nedostatečná.
Uživatel může dostat elektrický šok z přístupných částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Elektrický vyvažovač („vznášedlová loď“) dodávaný s napájecím zdrojem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0804/18       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: Miniinthebox
 
Název: Laser 303.
 
Typ/číslo modelu:  JD 303
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8138234 S227754400001
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový svazek je příliš silný.
Přímý výhled laserem by mohl způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Laserový ukazatel dodaný v obálce prostřednictvím pošty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0805/18       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: HTPOW
 
Název: Laser Pointer
 
Typ/číslo modelu:  HQ0100046
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový svazek je příliš silný.
Přímý výhled laserem by mohl způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Laserový ukazatel v lepenkové krabici s pěnovým plněním.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0799/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 180 LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  XM-LED2–180C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9796104579030
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Mechanická pevnost ovládacího zařízení není dostatečná.
Ovládací zařízení by se tedy mohlo zlomit, což by mohlo vést k tomu, že se na ně bude mít přístup k živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetěz osvětlení s 180 světly LED, která je zabalena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0801/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Vianocne lampicky 300 LED
 
Typ/číslo modelu:  CL-318
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Mechanická pevnost ovládacího zařízení není dostatečná.
Ovládací zařízení by se tedy mohlo zlomit, což by mohlo vést k tomu, že se na ně bude mít přístup k živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetěz osvětlení s 300 světly LED, která je zabalena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0816/18       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Řetězová pila
 
Značka: Sanli
 
Název: Petrol Chainsaw
 
Typ/číslo modelu:  SCS 4950
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Množství chytřeného řetězu je nedostatečné.
V případě, že se řetězec zlom rozbije, mohl by podnik selhat.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 11681.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  https://www.tucksobrien.ie/News/tabid/123/Post/867/Safety-Alert-SANLI-SCS4950-CHAINSAW

 
Popis:  Řetězová pila s benzinovým pilem v lepenkové krabici
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0802/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: V-Class
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0457 *;Typ:639/2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 15.02.2018 až 19.02.2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Složky chybí z rukojetí dveří.
Dveře mohou být otevřené v případě bočního nárazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0810/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chrysler
 
Název: 200
 
Typ/číslo modelu:  Typ:JS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 19. června 2011 do 31. prosince 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje vnitřní závada v řídícím modulu pro uživatele zádržného zařízení pro uživatele.
V případě nehody zadního nárazu může vést k tomu, že aktivní opěrky hlavy nejsou spouštěny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0811/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dodge
 
Název: Avenger
 
Typ/číslo modelu:  Typ:JS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 19. června 2011 do 31. prosince 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje vnitřní závada v řídícím modulu pro uživatele zádržného zařízení pro uživatele.
V případě nehody zadního nárazu může vést k tomu, že aktivní opěrky hlavy nejsou spouštěny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0812/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep
 
Název: Cherokee, Liberty
 
Typ/číslo modelu:  Typ:K1/KK
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 19. června 2011 do 31. prosince 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje vnitřní závada v řídícím modulu pro uživatele zádržného zařízení pro uživatele.
V případě nehody zadního nárazu může vést k tomu, že aktivní opěrky hlavy nejsou spouštěny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0806/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: neznámý
 
Název: EVA Puzzle MATS SERIES
 
Typ/číslo modelu:  TH-14601 (ID:17099)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999057782944
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Podložka má oddělitelné malé části, které lze z výrobku snadno oddělit.
Malé děti by na ně mohly umístit malé části do úst a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Pestrolní podložka puzzle s odnímatelnými čísly, která obsahují další odnímatelné prvky.Balení:průhledná fólie z plastů
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0807/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Lide style
 
Název: Beauty Fashionable joker
 
Typ/číslo modelu:  8800
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8545233211776, 8590467423443, POLOŽKA:CHO43, POLOŽKA:JD21177
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hlavy panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:17,9 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu, která je k dispozici v různých barvách 30 cm vysoké s dlouhým vlascem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0808/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Sen Li
 
Typ/číslo modelu:  328
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  KT2554–35
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hlavy panenka obsahuje bis (2-ethylhexyl-ftalát (DEHP)) (naměřená hodnota:18,2 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu, která je k dispozici v různých barvách 28 cm, s dlouhým vlascem s vlasy a příslušenstvím.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0809/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Popínač na aktivitu
 
Značka: Lorelli Toys
 
Název: Baby educational toy/ Piano fitness frame
 
Typ/číslo modelu:  Článek 1030039
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3800151938002
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Plastové prvky, které spojují ránek na oblouk, se mohou roztrhnout a vyrábět malé části.
Malé děti by na ně mohly umístit malé části do úst a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Hradla se houbou podhoubou, kde lze zavěsit 5 chrastidel.Výrobek zahrnuje hudební jednotku s dálkovým ovládáním.Balení:lepenková krabice s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0817/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Křovinořezy
 
Značka: neznámý
 
Název: Crea-Play
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  H0P041 06/2012/2910170705
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství niklu uvolněného kovovou částí štětnice je příliš vysoké (hodnota:až 4,8 mg/cm²/týden).
Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Štětcem vyrobený z různých barevných plastů s páskem z oblasti uchopení kovu v oblasti uchopení;obsahuje malou kolonku osmi nátěrových barev ve formě tablet;vícebarevné tištěné skládací skřínky.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0803/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Vlhčené ubrousky
 
Značka: Ela kozmetik
 
Název: Wet Towel - Islak Havlu, Chamomile
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697434120965, Lot.0281 PD:20/04/2017 ED:20/04/2020,
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje konzervační látky methylchloroisothiazolinon a methylisothiazolinon (MCI/MI).
Dermální kontakt s výrobky obsahujícími MCI a MI obsahujícími výrobky může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zničení produktu

 
Popis:  Papírové ubrousky se zaplňují uzavíratelným víčkem.Heřmánek z heřmánku a alkoholu bez alkoholu, bod 5.5.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0814/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Koupelové mýdlo
 
Značka: BadeFee
 
Název: Love me
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  umění. CB006D/čárový kód 4260212375358
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti může být tento výrobek zaměňován za potraviny a lákat zvídavost dětí.
Malé části mohou být z výrobku snadno odděleny, což může mít za následek, že je děti zatlačí do úst a sytiče.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích a s požadavky směrnice o napodobenin potravin.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Lázní mýdlo ve tvaru oranžové čokoládové tyče se lákavou vůní.Výrobek je dodáván do plastového sáčku s lepenkou.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0815/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Úprava soupravy
 
Značka: Claire's
 
Název: makeup set
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  04/17, 38783, 5053264387832
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje azbestová vlákna.
Azbestová vlákna představují karcinogenní riziko.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Třípatka kosmetických prostředků (ve tvaru fialového srdce) obsahující okulády, šstína, barviva na rty, kompaktní prášek, glter masara a další.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko, Španělsko
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0049/18       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: home by somogyi
 
Název: LED LIGHT CHAIN
 
Typ/číslo modelu:  KI 100C LED/WW
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 999084 934927
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Přístupné dráty se mohou dostat do kontaktu s ostrými hranami řídicí jednotky.
Živé vodiče drátů by mohly být přístupné pro uživatele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Řetěz osvětlení se 100 světelnými zdroji LED.Balení:průhledná plastová skříňka s červenými mapami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0046/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dárek pro notebook
 
Značka: Disney FROZEN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FR 17320
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8712916070122, I1600273
 
Druh rizika:  Chemické
 
Malá růžová/purpurová razítka obsahuje di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP) (0,63 % hmotnostních).
Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Dárek pro notebooky s modrou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0048/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kapesní svítilna
 
Značka: Tiger
 
Název: projector torch
 
Typ/číslo modelu:  3003542
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0200030035427, číslo šarže:201515
 
Druh rizika:  Popálení
 
Ke zkratu může dojít, když jsou staré baterie nahrazeny novými bateriemi, což vede k přehřátí výrobku.
V důsledku toho se uživatelé mohou dotknout horkých dílů a utrpí popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1 a EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Přípravky na hraní s vidlicovými motivy uvedenými v lepenkových a plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0047/18       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Tělová smetana
 
Značka: neznámý
 
Název: Dairy fun - Creamy Body Balm
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5060061201797
 
Druh rizika:  Chemické
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti může být produkt mylně považován za potravinu (jogurtové nápoje).
Vzhledem k tomu, že výrobek lze snadno zaměnit s jogurtovým pivem, děti si mohou náhodně vybrat, což by mohlo vést k chemické zánětu plic.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích a požadavky směrnice o výrobcích napodobujících potravinách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Smetana dodávaná do láhve o objemu 400 ml.Prezentace a forma obalu napodobeného jogurtu a je zdoben obrazy bobulí.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2018 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0818/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: EvoBus
 
Název: Citaro, Capacity
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0087, e1 * 2007/46 * 0090, e1 * NKS * 0050 * 00;typy:628 02, 628 03 A 628 09
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od prosince 2017 do března 2018.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V návaznosti na postup modernizace (změna z příruby neotočného čtyřotvoru na přírubu se dvěma otvory) může hydraulická hadice pohybovat se a dotýkat se v důsledku toho ventilátoru.
Při rozlití oleje a motoru na silnici existuje možnost úniku oleje.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 24