Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 35 ( Zveřejněno: 05/09/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0951/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Svíčky
 
Značka: ROXAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: 100629,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4044984013584
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení vzhledem k jeho charakteristické formě, vzhledu, barvě a velikosti, výrobek může být zaměněn za potravinu. To může vést děti k tomu, aby ji umístili do úst a aby ji zastavili, což by mohlo znamenat riziko asfyxie nebo maření zažívacího traktu.

Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Svíčky se předkládají ve formě zmrzliny a ovoce: hrušně, meloun, broskvoň atd., ve skleněných miskách. Svíčky jsou v průhledných plastových bednách obsahujících 12 „sundaes“ ve čtyřech různých modelech. Každý z nich obsahuje štítek obsahující informace, včetně čísla výrobku, čárového kódu a slova „Vyrobeno v Číně“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0974/08       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Dekorační kameny
 
Značka: DEPOT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: KST002.560, kód EAN 4 002770 196071
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí poranění úst a hrdla, jícnu nebo gastrointestinálního traktu, protože může být zaměněno za potraviny, zejména u dětí.
Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení a zničení výrobku dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Průhledné, nepravidelně tvarované kameny s ostrými hranami a ostrými hranami, o průměru 1 až 2,5 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0958/08       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Methanol a ethanová gelová paliva
 
Značka: LACOR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.: 69008, 69009,69108, 69109 A 69107
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Požár
 
Výrobek představuje:
— chemické riziko, protože víko není odolným dětem, což může vést k vážnému nebezpečí, pokud je výrobek vdechnut, může přijít do styku s kůží nebo je spolknut.
Požár na základě nedostatečných bezpečnostních varování, která by mohla vést ke zneužití výrobku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  1 litru plastových lahví na ethanolový gel, 4 kg plastových kostek na bázi gelu a kostek s obsahem ethanolu gelu a 225 g plechovek na ethanolový gel a 225 g inů methanolu gelu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0948/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: ATOMIC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Viz 82320 vzor Skřídlo, čárový kód 4014663028451 — č. 36568 vzoru elektronického, čárového kódu 4014663365686 — č. 3652006 vzoru elektronického, čárového kódu 4014663003793 Ref.36003 Model Electronic, čárový kód 4014663360032 Ref.36621 Model Electronic, čárový kód 4014663366218 Ref.36141 Model Electronic, čárový kód 4014663361411 Ref.3652107 Model Electronic, čárový kód 4014663014850 Ref.36510 Model Electronic, čárový kód 4014663365105 Ref.36520.08 Model Electronic, čárový kód 4014663005384 Ref.36610 Model Electronic, čárový kód 4014663366102 Ref.36624 Model Electronic, čárový kód 4014663366249 Ref.3620115 Model Electronic, čárový kód 4014663017912 Ref.36201.58 Model Electronic, čárový kód 4014663042693 Ref.36201.50 Model Electronic, čárový kód 4014663035077 — Ref.3620134 Model Electronic, bredising, čárový kód 4014663026266 — Ref.3620124model Electronic, Fruits, čárový kód 4014663020165 Ref.3620114 Vzor Electronic, koktejl, čárový kód 4014663017882 Ref.36201.28 Vzor Electronic, Golf, čárový kód 4014663023579 Ref.3620123 Model Electronic, čárový kód 4014663020134 Ref. 3620137 vzor elektronického čárkového kódu 4014663026358 Ref. č. 3638200 Model Electronic Beauti, čárový kód 4014663013006 Viz 3620131 vzor Reggae, čárový kód 4014663024491 Ref. č. 3620105 vzoru Ladies, čárový kód 4014663013364 Ref. č. 3602703 vzoru colgante pro forma Enfermera, čárový kód 4014663060413 Ref. č. 3602705 vzoru colgante (forma typu „cogiante“), čárového kódu 4014663060475 Ref. č. 3602702 vzoru colgante (forma typu „muñeca“, čárový kód 4014663060154)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru kvůli nedostatku nepropustnosti dětí, bezpečnostní mechanismy pro některé zapalovače s novými návrhy. Tyto nesrovnalosti by mohly mít za následek, že zapalovače budou používány nevhodně dětmi, což může způsobit požár či popáleniny.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Různé zapalovače, z nichž některé jsou zapalovače neobvyklého typu (novelty), zatímco jiné jsou zdobeny různými obrázky. Prodávají se v krabičce ve tvaru displeje. Štítky mají návod na bezpečné a správné používání výrobků v souladu s EN ISO 9994.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0949/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna
 
Značka: Sunlit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.: 2002,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435105510024
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:
Požár, protože světelný zdroj není dostatečně stabilní a mohl by spadnout,
Elektrický šok, protože zástrčka nemá stejnou úroveň ochrany jako světelný zdroj.
Kromě toho nejsou k dispozici bezpečnostní pokyny, symbol původu, symbol třídy II nebo odpovídající symboly pro svítidla.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Černoliniová svítilna balená v lepenkové krabici.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0965/08       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo – Disney Magic Not Light
 
Značka: Magic Night Light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: YY003–01,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8714143021007
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a hoří, protože:
— je možné změnit baňku a přijít do styku s interními živými částmi, zatímco noční světlo je připojeno k dodávce energie,
Obal je tvarovaný a zdobený tak, aby se s nimi děti mohly zacházet jako s hračkou,
Značení při výměně světelného zdroje není viditelné.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Noční světlo je poloválcový tvar se zdobeným krytem. Má jeden světlomet s jmenovitým výkonem 7w a frekvencí 230 Hz a frekvenci 50 Hz. Na obalech je uveden tento nápis: „Wage-Flogic Not Light“ není hračkou!“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0970/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ouder 2.2 DI-D, s motorem HDI vyrobeným skupinou PSA
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a požáru, protože existuje riziko úniku paliva do návratových palivových hadic, které by mohly vést k samovznícení a způsobit dopravní nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Různé čísla VIN (viz seznam připojený).
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0953/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: HAUCK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RYCHLOST SLUNCE
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:
Brzdové zařízení nefunguje správně a golfový kočárek neudrží na svahu,
— mezery v kočárku jsou přístupné a mohly by způsobit uvíznutí prstů dětí.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Golfový kočárek sestávající z kovové konstrukce s plátěným sedadlem a podavače popruhů a pásu za účelem zabezpečení dítěte. Balení: lepenkové krabice s následujícími informacemi o označení: Název položky: 131954. Barvu krku, barvu založenou na zbarvení. GW: 7,8 kg. Rozměry: 25x20x100,5 cm, Carton No 21, 90 Hostik pro děti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0954/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle
 
Značka: Tomi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KONRAD III
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože neprojde zkouškou stability při zkoušce stability a může se převrhnout.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Dítě vícečlenné vícečlenné vícečlenné předsednictví z bukového bloku. Sedadlo a zadní zbytek jsou čalouněny v polyuretanové pěnu a PVC s motivem strany clon na modrém pozadí, přičemž pás tvoří pás jako rozkrokový prvek. Výrobek má dvě polohy: vrchní sedačku a malá židle s tabulkou. Pokyny pro montáž a výstrahy jsou přiloženy. Výrobek je balen v lepenkové krabici s označením „krzselko wielofunkcyjne, typ: KONRAD III, GAT: A- B, nebo: sona“.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0955/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vícefázová vysoká židle s více funkcemi
 
Značka: Sun Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek BIMBO J-D001, kód EAN: 5907478641627
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože neprojde zkouškou stability při zkoušce stability a může se převrhnout.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Víceúčelovému posklápění vysoké židle z plastu v různých barvách zelené s čalouněním textilií. Na této straně je označení „SUN BABY“. Balení: barevný lepenkový rámeček s nápisy „VYSOKÁ CHAIR“ atd.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0976/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: FURKAN GROUP
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BABIESS F 8888
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:
Šířka sedadla je menší než 50 mm,
Výška sedadla v jeho nejnižší poloze je menší než 180 mm,
Mechanismy pro skládání a seřizování nesplňují požadavky,
Výrobek není zkouškou statické stability.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou? N 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Dětská chodítka („baby walker“), vyrobená z plastu a z textilie, v různých barvách.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0978/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Zahrada pro zahradu se slunečníkem
 
Značka: Suntime.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:
Zranění (propíchnutí nebo propíchnutí) z důvodu tenkých jehlových drátů, které se objevují při odstraňování slunečníků,
U nebezpečí zalknutí, které je přístupné při odstraňování parazitolu z podpěrné podpěry.
Kromě toho chybí pokyny a bezpečnostní informace.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Potažená, ocelová trubka, lehká, sklopná vnější židle s plastovými zbraněmi a stlačitelné stlačitelné body, které se skládají z skládací zastřešující soustavy, ocelových trubek a paprsků a stínkového stínu. Předseda přichází v několika barvách a dodává se v průhledném, polyethylenovém sáčku společně s návodem k použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0952/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Psovod s měkkým hradlem
 
Značka: SL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. R0423,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8657911070121
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, a to z důvodu malých částí. Oči psa, které jsou vyrobeny z tuhého polymerního materiálu, se mohou oddělit a ty se zcela zapadnou do válce pro malé části.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  „měkkým hradlem na hraní“ se na štítku uvádějí tyto informace: „Nedoporučeno pro děti mladší 36 měsíců, RO423, sedícího hudební psa“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0960/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozšíření hraček – zvířata v zájmovém chovu – domácí zvířata v zájmovém chovu
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9414760000247
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části (nohy) se zcela vejdou do válce pro malé části a mohou být snadno odděleny. Tyto malé části mohou vzrůst o více než 50 % (naměřená hodnota: 25.7 190,6 %).
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Aligátor je uvnitř vajíčka, který je podle návodu k použití ponořen do vody a rozroste. Rozměry vajec jsou přibližně: 60 x 46 mm. obal: kapsle z plastů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0961/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozšíření velikonočních vajec v hračkách na „Velikonoce vajec“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0988426566549
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení v důsledku malých částí (nohy a ucha), které se zcela vejdou do válce pro malé části a mohou být snadno odděleny. Tyto malé části mohou vzrůst o více než 50 % (naměřená hodnota: 84.8 255,8 %).

Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Z malé hračky králičí uvnitř jednoho vejce, které je ponořeno do vody a které je ponořeno do vody podle návodu k použití. Rozměry vajec jsou přibližně: 60 x 46 mm. obal: kapsle z plastů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0962/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozvíjející se hračky – Tornaise vejce a krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9414760000247
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení v důsledku malých částí (nohy a hlavy), které se zcela vejdou do válce pro malé části a mohou být snadno odděleny. Tyto malé části mohou vzrůst o více než 50 % (naměřená hodnota: 69.8 – -176,8 %).

Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Želva skrytá ve vejcích, které jsou v souladu s návodem k použití ponořeny do vody a rozroste. Rozměry vajíček: přibližně 60x46 mm. balení: kapsle z plastů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0963/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná chrastítka – Touch Ring Rainbow
 
Značka: Heimess
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód šarže: 733460,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 011534334604
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože:
— se silou 44 newtonů (N) lze oddělit tvar patky uprostřed modré patky. Patky mohou být vytaženy uzlovaným koncem elastické šňůry, která ji zajišťuje, přičemž párové, tmavomodré patky a elastickou šňůrou připevněnou k centrálnímu prstenci.
Tmavé modré patky lze oddělit silou menší než 5 N spolu s připojenou šňůrou.
Patka i patka se šňůrou připevněnou a zcela zapadnou do válce pro malé části.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěné kroužkové chrastítka, se závitem s barevnými kuličkami a zvonem. Výrobek je opatřen označením CE.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0964/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozvíjející se hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4029069285902
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části, které se zcela vejdou do válce pro malé části, mohou být snadno odděleny. Tyto malé části mohou vzrůst o více než 50 % (naměřená hodnota: 50.4 190,6 %).
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Užovka, která je podle štítku schopna expandovat do vody po ponoření do vody o 600 % po dobu 72 hodin. Rozměry balení: 13 x 38 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0967/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek pro panenky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GG 7007/886 ADBU
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:
Ke konci drátů nejsou pevné části drátů stanoveny. Mohou být vypnuty a dráty by tak mohly poškodit oči dítěte,
— nejsou zahrnuty některé části trubek používaných v kočárku; kryty nejsou pevné a lze je snadno odstranit,
— na hračce je jen jedno blokovací zařízení, golfový kočárek se může snadno zhroutit, stavba může být poškozena a zranění může být zraněno.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Golfový kočárek pro panenky v červené nebo zelené barvě se slunečníkem, který se prodává v plastovém obalu. Označení na obalu: Označení CE; a informace jako „Nepovoleno dětem do 3 let.“ Obsahuje malé části. Obal není součástí hračky. Uchovávat informace pro budoucí použití. Jsou určeny pouze pro hraní. Měly by být prováděny pouze panenky a loutky. Montáž povolena pouze pro dospělé“.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0973/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky na tahání
 
Značka: TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  W-1603,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2408000001030
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:
Udávení, protože vytváří malé části,
Úrazy, protože mají ostré hrany.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Plastové kolové draky, které mají ve svých předních nožek příčí vejce, jež je drahá dračí. Ocas má otvor, na který se vloží tyčinka. Výrobek je tvořen částmi, které mají být spojeny. Je zabalen v průhledném plastovém sáčku, na němž se opakovaně opatřuje lepenková pás, na němž se opakovaně přenáší slovo TOYS, „značka CE“ a logo, které uvádí, že není vhodné pro děti mladší 3 let, vyrobené v ČÍK a čárovém kódu. Návod k montáži se dodává uvnitř obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0969/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kabát o dítěti s kapucí
 
Značka: GLORIOUS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GO-3484
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999032 734845
 
Druh rizika:  Udušení, Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:
Udušení a uškrcení v důsledku přítomnosti gga a šňůr na stažení v oblasti střechy,
Poranění očí nebo obličej v důsledku gggles, když je tažné šňůry napevno a uvolněte jej.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Světlý modrý plášť pro děti s kapucí, které lze zazipnout. Kapuci mají elastický stahovací šňůrku s plastem z plastu. Velikost: 110/4–5 roky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0971/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pocení dítěte jako digestoř
 
Značka: H&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F-853 B,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1000000 132 014 A 554321679
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v oblasti střechy.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Béžové potýkové košile s kapucí a zip. Kapota zahrnuje stahovací šňůrku. Velikost: 134
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0972/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  2mešská výzbroj a výstroj pro dívky
 
Značka: FU TONG PAI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F-853 B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko udušení, uškrcení a poranění v důsledku přítomnosti gga a šňůr na stažení v oblasti střechy.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Růžový, dvoudílný oděv s kapucí obsahující šňůrky a plastové výrobky. Velikost: 6.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0977/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Območje oblékání dítěte pro děti
 
Značka: SEAGULL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód šarže: 6 Selu 751, CSQ-751,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7000042983722 A 545321697
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:
Uškrcení a poranění v důsledku přítomnosti gga a šňůr na stažení v digestoři a v pase.
Hračka není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Ochranný oděv ve dvou dílech s kapucí a vytištěným vzorem. Kapota zahrnuje stahovací šňůře a plasty do ggles. V oblasti pasu má kalhoty další šňůrku, která není zajištěna alespoň v jednom bodě. Velikost: 4 A 6
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0956/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty
 
Značka: inm
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — Dozý lakový lakový lakový lakový počítač „Dobrý rok S239239“ (EAN: 670387002395) — Out The benefit Heart of Glass S239207 (EAN: 670387002074) — Out The Da-Merlot S239208 (EAN: 670387002081)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 3 – -5,95 % hmotnostních dibutyl-ftalátu (DBP), který je zakázán podle směrnice o kosmetických přípravcích 76/768/EHS.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Lak na nehty v 15 ml skleněných lahví. Přibližná velikost lahve: 30 x 70 mm.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0975/08       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Svíčky
 
Značka: Home Fragrance Christmas
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  číslo položky na faktuře: 029202
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože v době, kdy se svíčky zapnou, vyskytuje přeskop, dochází k samovznícení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  25 kus sady malých svíček zabalených do krabičky z lepenkové krabice. Obal se balí do čirého plastového materiálu. Každá svíčka se skládá ze skla (tj. svíčkové) o průměru 4,5 cm. Dovážená šarže obsahuje podobný soubor také v stříbrných a červených barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0950/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dobíjecí elektrické holicí strojek
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8432583063783
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:


Krytí, které brání přímému přístupu k čepele, lze odstranit bez použití nástroje, přičemž řezná část je ponechána k dispozici i v okamžiku, kdy je stroj v provozu,

Rozměry mobilní základny pro napájecí kabel nesplňují požadavky normy.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Stříbřitá elektrická holicí stroužka s černými díly a průhledné horní část balení ve válcovité lepenkové krabici obsahující tyto informace: „Obnovitelné holicí strojek“, ref. 0206378. AC 220 V-50 Hz-CE
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0957/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Tocaster
 
Značka: IDEEO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 0915, článek ID 0915, IČ 0916.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vytápěcí cívka zůstává živě i v okamžiku, kdy je vypnutý stav. existuje riziko zasažení elektrickým proudem v případě, že si ruce nebo vodivé butenusil vloží do pece (například za účelem odstranění překážky nebo z čištění) a dotýkají se ohřívací cívky.

Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dvouslot toster 220–240 V -50 Hz, 680–800W; modrá a bílá. Rok, ve kterém byl výrobek poprvé uveden na trh: 2004
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0959/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sada televizorů s plochou obrazovkou
 
Značka: Philips
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  19PFL5403D/1020PFL3403/10 a 20PFL3403D/1022PFL5403D/1026PFL3403/10 a 26PFL3403D/10 s pořadovým číslem: CG1A0813xxxxxx -CG1A0832xxxxxx, kde x může být libovolné číslo.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu kontaminovaných částí, které mají vliv na mechanickou vnitřní konstrukci televizního signálu. Časem by tato škoda mohla vést k uvolnění vysokého napětí, a tím umožnit přístup k živým částem, zejména ke vstupu antény, což by mohlo vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada televizorů s plochou obrazovkou. Balicí materiál: lepenkové krabice. Dotčené výrobky byly vyrobeny v období od března (do týdne 13) do srpna 2008.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0966/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka mobilních telefonů
 
Značka: maxpower
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  T 180B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:
Konstrukce konvertoru není v souladu s požadavky na bezpečné oddělení primárního vinutí od druhotného vinutí,
Bezpečnostní vzdálenosti nejsou v souladu s požadavky na dvojitou izolaci,
Délka vodičů umožňuje přejíždění dvojité izolace v případě uvolnění konektoru a možnost přítomnosti síťového napětí na výstupním konektoru,
— velikost vidlice nesplňuje požadavky,
Výrobek nesplňuje požadavky na zesílenou izolaci mezi výstupního konektoru a elektrické zásuvky pro dvojitou izolaci,
— výrobek nesplňuje požadavky na elektromagnetické emise.
Kromě toho chybí symbol pro třídu II, jmenovitý výkon.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60950, EN 55022 a 55024.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je černý a prodává se v lepenkovém boxu s označením „maXemage“, mini cestovní nabíječka, ladoarka sileckowa, vysoce jakostní produkty, mini cestovní nabíječka pro mobilní telefon, vyrobená v Číně, CE, MOT T 191’. Označení na výrobku: „Travel dmychadlo, Mot T 191, CE, vyrobeno v Číně, typ T 180B, vstup AC 100–240V, 50–60 Hz, výstup DC 5V-11V, 200–300MH, Pozor: pouze pro vnitřní použití“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0968/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka mobilních telefonů
 
Značka: Koracell (on package) - eastern alliance (on product)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Na obalu jsou uvedeny tyto údaje: 1 produkt – LG KG 800, 2 produkt – LG 7050 3. výrobek – SO.ERI K750 Na výrobcích: typ MS- TC- 004E/1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:
Konstrukce konvertoru není v souladu s požadavky na bezpečné oddělení primárního vinutí od druhotného vinutí,
Bezpečnostní vzdálenosti nejsou v souladu s požadavky na dvojitou izolaci,

Délka vodičů umožňuje přejíždění dvojité izolace v případě uvolnění konektoru a možnost přítomnosti síťového napětí na výstupním konektoru,

— velikost vidlice nesplňuje požadavky,

Nejsou splněny požadavky na zesílenou izolaci mezi výstupním konektorem a síťovou zástrčkou pro dvojitou izolaci,

— výrobek nesplňuje požadavky na elektromagnetické emise.

Kromě toho se jedná o chybějící označení pro jmenovitý výkon a frekvenci.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950, EN 55022 a 55024.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobky jsou určeny pro mobilní telefony LG a Sony Ericsson. Jsou černé, prodávají se odděleně v balíčku blistru s označením: „Korakell ®, mobilní svět“. Označování produktů: východní aliance, typ: MS-TC-004E/1, vstup: AC 90V-250V, produkce: DC 4,5 V- 12 V. Funguje pouze v Číně, vyrobeno v Číně, značka „CE“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0979/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní nabíječka
 
Značka: CPA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  typ: TR-613–08CE/C73CE169 (3310/3210), CPA E-08/2005 (štítek), kód EAN: 8595097718683
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:
Konstrukce konvertoru není v souladu s požadavky na bezpečné oddělení primárního vinutí od druhotného vinutí,
Bezpečnostní vzdálenosti nejsou v souladu s požadavky na dvojitou izolaci,
Délka vodičů umožňuje přejíždění dvojité izolace v případě uvolnění konektoru a možnost přítomnosti síťového napětí na výstupním konektoru,
Nejsou splněny požadavky na zesílenou izolaci mezi výstupním konektorem a síťovou zástrčkou pro dvojitou izolaci.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60950, EN 55022 a EN 55024.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černá cestovní nabíječka v balení s označením – CPA ®, příslušenství pro mobilní telefony, data o výrobku – TR-613–08CE/C73CE169, 100–240 V-/50–60 Hz/45 mA, 5,2 V/450 mA, SNG-49–2-1/1456IEC 60950, IP 40, T45/E.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0980/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektronické zjednodušené nabíječky — 1) Mini cestovní nabíječka v elektronické podobě 2) Fast Mini subjekt
 
Značka:  1) TF1- Tel Force One, FOREVER 2) TF1- Tel Force One
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) TC-02FR, LAD 107/6610/3310/6600/6310, 3310 NOK 2) Typ: TC-02TF, NRG 60, LAD 864/6101/N91/N70/6103
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Konstrukce konvertoru není v souladu s požadavky na bezpečné oddělení primárního vinutí od druhotného vinutí,Bezpečnostní vzdálenosti nejsou v souladu s požadavky na dvojitou izolaci,Délka vodičů umožňuje přejíždění dvojité izolace v případě uvolnění konektoru a možnost přítomnosti síťového napětí na výstupním konektoru,— velikost vidlice nesplňuje požadavky,Nejsou splněny požadavky na zesílenou izolaci mezi výstupním konektorem a síťovou zástrčkou pro dvojitou izolaci,— výrobek nesplňuje požadavky na elektromagnetické emise.Kromě toho není uvedeno žádné označení typu a příkonu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950, EN 55022 a EN 55024.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černá, lepenková balení s označením. Údaje o výrobku: 1) PŘEDMLUVER, TC-02FR, vstup 100–240 V, 50–60 Hz, max 80mA, výstup DC 5V-10V, max. 600mA, CE značka, navržený TF1 v EU, vyrobený v ČLR pro společnost Forever Europe. www.forevergsm.com 2) NRG60, typ TC-02TF, vstup 100–240 V, 50–60 Hz, výstup DC 5V-10V, max. 600mA, CE značka, navržený TF1 v EU, vyrobený v ČLR pro společnost Forever Europe.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 35