Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 33 ( Zveřejněno: 22/08/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0902/08       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynový kotel – InterActice
 
Značka: Eco Therm Plus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WGB 15–70 C, WGB Pro 20 C, WGB-CK 20 C (pokud se použije kód C33)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko otravy a výbuchu z důvodu vysoké míry úniku oxidu uhelnatého (CO) (1,000 a 3,000 ppm) z důvodu neshody těsných kloubů na ventilační systémech. Kotle jsou instalovány se svislým vyváženým větráním, který má vedoucí funkci v komíně. Do spalin se pracuje přes horní kloboučku s účinkem tepla ze spalování. Při chlazení, když kotel není funkční, je víko smluvně vázáno otevřením spojových a zásuvkových spojů na šňůrách v komíně vzhledem k tomu, že se do výchozí polohy vzduchového hřídele nevrací z důvodu těsného obalu. Pokud se spaluje spaliny do kotle, může na začátku kotle vzniknout výbuch, který může způsobit popáleniny a požár. Úniky na čerstvým vzdušnému potrubí (existujícímu komínu) mohou být odváděny do přilehlých místností, kde je nebezpečí otravy CO osobami, které zde pobývají.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plynový kotel Baxi, který je zapojen do komínového komínu.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0900/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Jednorázové zapalovače
 
Značka: Samran SR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) na spodní části zapalovače, bez čárového kódu, 2) dole od zapalovače, čárového kódu: 6 040022027030, 3) na spodní části zapalovače, bez čárového kódu, 4) číslo 39030 na spodní části zapalovače, čárkový kód 604022027030
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, neboť nesplňuje požadavky příslušné normy EN ISO 9994: 06 na těchto indexech:Odolnost vůči pokračujícímu a cyklickému spalování,Odolnost proti šíření a zkouška osvětlení

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Jednorázové zapalovače „Samran SR“, kovové, neprůhledné, s generickým plamenem, s možností doplňování a regulací plamene a pomocí tlačítka bez obrazu, balené v baleních obsahujících 50 ks., bez informací o počtu kusů a modelu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0901/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Jednorázové zapalovače
 
Značka: Samran SR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) č. 39038, A-01 ve spodní části zapalovačů, čárového kódu 604022027030, 2) č. 39038 ve spodní části zapalovačů, bez čárového kódu
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože výrobek není zajištěn dětmi a nesplňuje požadavky příslušné normy EN ISO 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Jednorázové zapalovače, plastové, neprůhledné, s generátorem plamene a pěnicí a regulací plamene, pírování kovové části, s nápisem „SR“, balené v obalech, obsahující 50 pcs. zapalovačů, bez gravírování.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0906/08        
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Various: LIGHTER, LONG LIGHTER, BAIDA, GOOD LUCK, BEIJING 2008
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Obchodní značka: zapalovače ve tvaru motocyklu, ref.WY0352/300, čárový kód 9555078903520 Zapalovače ve tvaru motocyklu, ref.WY0370/500, čárový kód 9555078903707 Zapalovače ve tvaru mobilního telefonu bez odkazu Zapalovače ve tvaru zbraně, ref.WY0383/500, čárový kód 9555078903834 Vystavení účinkům světla LED: zapalovače se světly v obalu, ref.WY0379/500, čárový kód 9555078903711 — značka Bida zapalovačů ve tvaru mobilního telefonu s hudbou bez odkazu Zapalovače ve tvaru delfína a pero bez odkazu. Značka dobré LUCK: zapalovače ve tvaru pokeru, ref.FY0122/500, čárový kód 9555078901229 Zapalovače se světly v obalu, ref.WY0380/500, čárový kód 9555078903803 — BEYING 2008: zapalovače se světly v obalu, ref.WY0384/600, čárový kód 9555078908417 Zapalovače ve tvaru láhve na pití, ref. č. WY0126/500, čárový kód 9555078901267 Zapalovače ve tvaru trupu žen, ref.WY0349/400, čárový kód 555078903490 Zapalovače se světly v obalu, ref.WY0373/500, čárový kód 9555078903735 Zapalovače se světly v obalu, ref.WY0388/500, čárový kód 9555078903998 Zapalovače se světly v krytu s hudbou, ref.WY0386/400, čárový kód 9555078903865 Zapalovače se světly v obalu, ref.WY0353/500, čárový kód 9555078903933
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože konstrukce zapalovačů činí jejich lákavost pro děti, které by je mohly omylem používat u hraček, a nevhodné používání dětmi by mohlo vést k nebezpečím popálenin a požárů.Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN ISO 13869.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Zapalovače ve tvaru: motocykl, mobilní telefon, pistole; tlačný člun se světly obsaženými v obalu; zapalovače ve tvaru mobilního telefonu s hudbou, delfín na hrotu, poker, poker, hrací karty, lahvičky na pití a dolní části trupu se světly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0914/08        
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Jednorázové zapalovače
 
Značka: "Kai Kai"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  39029 na spodní části zapalovače
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, neboť nesplňuje požadavky příslušné normy EN ISO 13869, protože tyto zapalovače nejsou zabezpečeny proti použití dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Jednorázové zapalovače, neprůhledné plasty, odlišné barvy, bez rytí, pomocí tlačítka vytvářejícího plamen, možnost doplňování a regulace plamene a tlačítka pro svítilnu, bez obrázku/čísla 39029 ve spodní části oslehátka, balení, obsahující 25 pcs. zapalovacích zapalovačů, s rytím na obalu – „KAI KOI“, vyrobené z Číny, dovozce pro Bulharsko.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0917/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Jednorázové zapalovače
 
Značka: Jinyan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 604022027030
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože výrobek není zajištěn dětmi a nesplňuje požadavky příslušné normy EN ISO 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Jednorázové zapalovače, neprůhledné plasty, různé barvy, gravírování kovové části, ‚Jinyan‘ s tlačítkovým generátorem, a možnost doplňování a regulace plamene/č. 39036 uvedené na spodní části osví/, v balení obsahující 50 pcs. zapalovačů obsahujících pcs. zapalovačů s rytinou ‚Jinyan zapalovačů – položka JY – 228‘.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0890/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Qasšqai (J10) s těmito identifikačními čísly VIN: — SJNFCAJ10U1900421 — SJNFCAJ10U1900435 — SJNFCAJ10U1900450 — SJNFCAJ10U1900459 — SJNFCAJ10U1900470
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože v důsledku poruchy klimatizace u některých vozidel Nissan Qasashqai (J10). Klimatizační kompresor se může zabavit a způsobit, že motor vozidla bude nečekaně odříznut.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Značka Nissan, Qashaqai (J10) modelu motorových vozidel a SUV
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0904/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Kabát pro motocykly
 
Značka: HOLLY GHOST
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože po řadě tří dopadů, každý z nich odpovídá 50 Jouleova, je průměrná síla registrovaná u této vody mnohem vyšší než maximální přípustná hodnota (maximálně 24770 N pro 18000N). Následná ochrana praskne po třetím nárazu, a proto není možné provést všech pět nárazových zkoušek požadovaných normou.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1621.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý a žlutý kabát pro motocykly Přední a zadní strana: žlutá horní část a plece, černá část se žlutým kroužkem v bílé barvě. Žluté a černé rukávy. Pravá objímka označená jako „rychlost“ a ponechaná objímka, která je označena „Zónem“. Kabát vybavený ochranou na zádí, plec a kolen.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0922/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Sluneční brýle
 
Značka: Eyewear by Colmag
 
Název: Sunglasses
 
Typ/číslo modelu:  Vzor S101 (zrcadlové čočky), vzor S102 (zrcadlové čočky)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:Vzor s101: chybí upozornění „nevhodné pro sledování slunce“ nebo „nevhodné pro řidiče a účastníky silničního provozu“. Proto je výrobek nebezpečný s ohledem na nebezpečí záměny barev dopravních světel.Vzory s102: chybí upozornění „nevhodné pro sledování slunce“ nebo „nevhodné pro řidiče a účastníky silničního provozu“. Proto je výrobek nebezpečný s ohledem na nebezpečí záměny barev dopravních světel.Tyto sluneční brýle nejsou pro řidiče ani účastníky silničního provozu vhodné.


O tomto omezení jejich použití nejsou spotřebitelé informováni.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS a příslušnou evropskou normou EN 1836.
.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány.

 
Popis:  Sluneční brýle mají dvě etikety připevněné k rámu z plastového prstence. Jedna z nich má na jedné straně ochrannou známku sportovního poukazu v Comagu a na druhé straně čárový kód. Druhý štítek odpovídá pokynům pro uživatele, přičemž je uvedena kategorie filtru (CAT 3) a soulad s normami. Paže rámu nesou označení CE a referenční číslo: — s 101 U400 ce cata.3 S 102 U400 c.3
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0893/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Nábička dítěte
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 16133
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože:Obsahuje 14 – -15 % bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) hmotností v měkčených plastových materiálech,Obsahuje vysokou koncentraci olova (120–130 mg/kg).Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

 
Popis:  . Rodiče dětí s různými údaji o zvířatech a s růžovým, modrým nebo zeleným okrajem. Přední část je bílá textilní materiál s tištěné barevnými číslicemi, zadní část je bílý plastický materiál.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0898/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Řetězec pro šidítka „Tom & Jerry“
 
Značka: BOCEK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Množství na výrobku: 3999636, kód EAN: 8590310996367
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože klip pro upevnění na oblečení nemá žádné ventilační otvory, které by umožnily dýchání v případě, že by se v klipu v ústech přivelo dítě.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání spotřebitelů od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  . Výrobek je vyroben z PVC a obsahuje klip pro připojení k oblečení, řetězci a držiteli šidítek. Na klipu se vytiskne obrázek o lině. Produkt je balen v blistce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0908/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: TAŞPINAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:Jsou hrany o poloměru souměrnosti menší než 2 mm,Produkt se může ohnout bez použití nástroje. Mechanismus je uvolněn v rámci jediné akce na základě uplatnění síly menší než 50 N.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu „ЕN 1273“.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Ruční náchodníky „TAW PINAR“ balené v průhledném plastovém sáčku. Vyrobené z plastů, dvě barvy: žlutá a tmavě modrá, žlutá a červená, mechanismus sestávající z kovových trubek a z textilního sedadla s přizpůsobovacím mechanismem s 8 plastovými koly, umělohmotné doplňky, které nelze oddělit od zábavy dítěte, s označením v bulharštině s informacemi o výrobci a návody v bulharštině.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0918/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle pro děti – Detsky Dreveny Set (souprava pro děti)
 
Značka: BABY SET
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 8595054704360
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože neprochází zkouškou stability směrem dozadu a do boční stability, a může se proto převrhnout.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vysokou židli pro děti s tabulkou a předsedou (dvěma variantními řešeními). Pás slouží jako rozkrokový zádržný systém. Výrobek je balen v lepenku s označením LAUBR-CSPORT SK, BABY SET, kód EAN, instalační pokyny ve 2 jazycích (SK, CZ).
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0920/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle pro děti
 
Značka: Brestil
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Siviglia, článek 322
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože neprochází zkouškou stability zadní strany, když je opěradlo nastaveno na maximální sklopnou polohu, a výrobek se proto může převrhnout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skládací rám židle je vyroben z bílých kovových trubek, kola jsou plastická. Výška sedadla a sklonu opěradla je nastavitelná. Slivová krytka je z hnědého PVC s motivem nést, se zádržným systémem, který je zajištěn bezpečnostními pásy. Plastová tabulka je nastavitelná a odnímatelná. Balení – bílý lepenkový rámeček s vyobrazením produktu a označení.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0921/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle pro děti
 
Značka: AMAL II
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Paola (označení v nákupních dokumentech)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože výrobek představuje riziko zranění, protože neprojde zkouškou stability zadní strany, a může se proto převrhnout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informace o spotřebitelích objednaných orgány distributorovi.

 
Popis:  Vysoká židle pro děti se skládá z tabulky a předsedy (dvou variant). Rám je rám z bukového dřeva. Opěradlo a opěradlo jsou čalouněny v polyuretanové pěnu a PVC s motivem bunnose a hvězdami na modrém pozadí. Pás slouží jako rozkrokový zádržný systém. Návody k instalaci ve 3 jazycích (SK, PL, CZ) jsou připevněny obalové pokyny – kartonu bez označení.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0889/08       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Sada kotců – plnicí pera: 18 kotce vodních barev
 
Značka: Water Color Pens
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 8 711197 295460
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsah benzenu některých plůdků je až 76 mg/kg, což je větší než maximální limit 5 mg/kg.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  18 Pěstné kotce v různých barvách, střelnou barvu a horní limit korespondentské barvy, dlouhé přibližně 15 cm a dlouhé přibližně cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0895/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Výchovné nádoby a nádoby
 
Značka: Fisher Price
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H0679 – němčina. H0680-francouzština. H0681-English.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože chybějící šrouby v pánvi s modrou hračkou mohou způsobit, že čirý plastový kryt se uvolní a uvolní malé míčky.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Květináče a nádoby na miskách, které mají stohovatelné květináče a nádoby, víko a bloky na třídění. Hračky mají vlastnosti světla a zvuku, které fungují na třech bateriích AA. Dodává se v lepenkové krabici.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0896/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové struny
 
Značka: FASHION STRINGS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 18,7 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), který je v hračkách zakázán směrnicí 76/769/EHS o chemických omezeních.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání spotřebitelů ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka se skládá z plastových pletenců o délce asi 80 cm. Dítě může vytvořit různé formace za pomoci různých uzlů. Výrobek je balen v průhledném plastovém sáčku s označením CE, piktogramem věkové skupiny, upozorněními v angličtině na nebezpečí udušení a rokování.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0899/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka – panenky a loutky z roku 6
 
Značka: LOVELY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.: 222, Kód EAN: 5901792269123
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože dva plastové materiály, z nichž jsou vyrobeny hlavy panenky, obsahují:— 22,4 % a 14,9 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP),— 0,48 % a 4,17 % hmotnostních di „isononyl“ ftalát (DINP).Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů od spotřebitelů nařízené orgány

 
Popis:  . Souprava plastových loup upravených na textilní oděvy s monofilamenty a plastové obuvi s monofilamenty. Balený v papírové schránce s průhledným krytem, nálepka s označením v polském jazyce, která informuje, že výrobek byl vyroben v Číně pro společnosti GOLDSPYR a NOWA.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0903/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Automobilový automobil – Racing car
 
Značka: TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.: 353, kód: 5023
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože barvy (červené, bílé a žluté) obsahují:— 761,6 mg/kg olova (mezní hodnota 90 mg/kg),


— 158,2 mg/kg chromu (limit 60 mg/kg).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová automobil s jízdním mechanismem a setrvačníkem, barvený v červené, bílé a žluté barvě, s označením MOTIVE VYSOKÉ 32 SPENDY a číslem 36. Balené v plastovém sáčku s lepenkou vyznačenou na lepenku, s označením TOYS, MOST NOVÁ POLOŽKY, CE, piktogramu věkové skupiny pro děti (0–3) a z CHINA.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0905/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Kate
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.: B9938
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava a tělo panenka obsahují 25,75 % hmotnostních látky DEHP a 0,13 % hmotnostní DINP, které jsou zakázány v hračkách podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu s monofily (monofilamenty), oblečená do textilních oděvů a plastových bot, s malým plastovým pytlem a plástkem, balený v průhledném plastovém sáčku, s označením CE, piktogramem věkové skupiny, který se skládá z ČÍNY.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0919/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkký hračka „příčina“; barva na světě“; Dětská chodítka
 
Značka: BeNi Design
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo dávky č. 105750, položky č. 65.098, kód EAN: 4 013594 650984
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože žádost o použití stříbrných plastů obsahuje 2,6 % hmotnostních (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), který je v hračkách zakázán směrnicí 76/769/EHS o chemických omezeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu nařízené orgány Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Textilní lokomotiva s jednou přepravou; hlavní barvy: žlutá, červená, zelená, modrá; kola ze stříbrné hmoty je našité na obě strany kabiny strojvedoucího.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0891/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Klíčová peněženka z usně
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 4030681012500
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 1 123 mg/kg benzidinu.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/ES o omezení chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Klíčová peněženka z černého usně (6.5 x 11,5 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0894/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Celkem malé děti
 
Značka: MINI CLUB
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože rychlost uvolňování niklu z zadní části zdrhovadel, která je proti kůži, je 2,2–13,2 µg/cm² za týden, která přesahuje maximální povolenou úroveň 0,5 µg/cm² za týden.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

 
Popis:  Tmavomodré malé děti s barevnými číselnými údaji, 100 % polyester (rouno). Zip se nachází na přední straně látky.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0897/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta s příklonem a nábřeží pro dítě
 
Značka: AZIZ BEBE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  čárový kód: Kabát: 86983291517653 — Jlázní: 869832908226.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu distributorem objednaným orgány

 
Popis:  Dětské vestky s kapucí a provázkem s příčkou v příčkách z plastu, které jsou svedeny v blízkosti límce a přišroubované na šňůrách, na obou stranách přední části vesty ve tvaru kočky. Na etiketě jsou uvedeny tyto informace: Aziz bebe – Baby & mladší společnost; AZIZ LUKS BEBE, 2361, YESIL/6–9M; VEL MĚKKÁ HIRKA. — Chilské růžové cam-knicks s kulovou kapucí, se šňůrou s uměním dna, která je vázána v blízkosti límce; je posilován klíšťovými tlačítky se seražením na aplikaci. Na etiketě jsou uvedeny tyto údaje: Aziz bebe – Baby & mladší společnost; 1589 РЕМВЕ/18М.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0907/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: "Unique baby"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s normou EN 14682.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Dětská vesta s ochrannou známkou „jedinečný kojenec“, (průmyslový vzor 17037), která je vyrobena z prošívané pletená textilie v červené barvě, 100 % bavlna, kapucí se provázkem, krajky s plastovými krajkami a která je posilována pomocí zip. Existují dvě vnější kapsy a tisk se značkou „Průzkum dobrodružství“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0909/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské trička
 
Značka: "Idko Kids"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s normou EN 14682.


 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Dětské trička s kapucí a pletence v prostoru límce a pasu, modré barvy, hrdla límce a kapsy jsou ve světle modré barvy, s zdobením barevných tlačítek, pomocí výrobce s oznámeným obsahem textilní vlákniny 50 % bavlna a 5 % polyester.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0910/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta – Uchazeč na ulici
 
Značka: SALI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od výrobce trhu a distributora objednaného orgány

 
Popis:  Dětské vesty s ochrannou známkou „Salli“ s dlouhou rukávem, příklonem s struny a částmi z plastů, kapes, zip, s vyšívané nápisem na levé přední části“ se sešroubovaným na textilní značce v bulharštině s deklarovaným obsahem – 50 % bavlna, 50 % polyester.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0911/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské trička s pletencem v digestoři
 
Značka: "WAXMAN High Quality"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Dětské týkošile s struny v digestoři, s trvalým označením na vnitřní straně textilního výrobku s označením „WAEN pro vysokou jakost“ a papírové štítky s informacemi pro výrobek – dětské oděvy, obsah textilního vlákna – 100 % bavlna, mezinárodně uznávané symboly pro metodu zpracování, v barevném provedení – kombinace modré a oranžové barvy.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0912/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Blaha dětí
 
Značka: WENICE KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  čárový kód č. 8698281181055
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a stažení z trhu, které si dovozce objednal od spotřebitelů

 
Popis:  Dětské halenky s krátkým rukávem, barvy: šedá, fialová, elektrické modré a žluté barvy, podle velikosti 98 až 122. Na přední straně je nasežené použití tričko s struny o rozměru přibližně 40 cm, které jsou vázány za krčku. Na přední straně jsou otisky nápisy: WENICE, léto, nejlepší pro vaše funk, dovolená, visačka s informacemi o obsahu: bavlna – 100 % a symboly pro ošetření, země původu: Turecko.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0913/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sportovní obleky ve dvou částech
 
Značka: "WNC"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 8697845993486
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení v důsledku přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti střechy.Výrobek není v souladu s normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Dětské sportovní obleky ve dvou částech, barvy: olivová zelená, tmavě modrá, světle modrá, velikost 99 až 116, která se skládá z tričko s pletencem v digestoři, zip a dvě malé kapsy, na přední straně s nápisem: „VNC 1982, 5“ a dolní část: paty s pletencem v prostoru pasu, na levé nohy se nachází vyšívaný nápis „WNC“ a zapnutá aplikace „5“. Na vrchní a dolní části jsou uvedeny štítky s informacemi o obsahu: bavlna – 75 %, polyester – 25 % a symboly pro léčbu. Na horní části je uveden čárový kód 8697845993486.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0892/08       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Světelné zdroje pro zahradu se zahradami
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku (originál): 09.3817 a 09.3797, č. 351264 a 351266, EAN 8713219209400
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože knot a kovový kryt, který drží knot, se nachází pouze volně. Nádrže na palivo proto mohou být snadno odstraněny ze svítilny, a proto může být tento olej spolčen dětmi.Produkt nesplňuje evropskou normu EN 14059


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Světlý olejový světelný zdroj se skleněným kontejnerem (velikost skleněné nádoby 18 cm). Skleněná nádoba není připevněna do skříně a může být kdykoliv odebrána.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0916/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeče vlasů
 
Značka: SELECline
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: RCY 150C, čárový kód: EAN 3661121742353
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože některé z těchto modelů vysoušeče vlasů, části přicházejí s sebou až do vysoušeče vlasů.Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a informace o spotřebitelích ze strany distributora (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  RCY 150C modely vysoušeče vlasů pod značkou SELECline přijaté v Portugalsku dne 24. října 2007 a prodávané v období od listopadu 2007 do května 2008.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0923/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické kotle – Travel water ketkotl
 
Značka: FIF
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EK-100, art. No. Hofer: 6194, čárový kód: 24576956, číslo celního sazebníku: 8516797090.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— zábleskové světlo se může vyskytnout mezi aktivními částmi a vystavenými kovovými částmi, které jsou připojeny k zemnímu vodiče,— voda může být přítomna na izolaci, a tudíž i v cestě úniku a při teplotě se může snížit pod hodnoty stanovené normou.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání spotřebitelů ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrické kotle s objemem 0.5 litrů, včetně 2 košíčků a zásobníků, s automatickou uzávěrkou; 230 V/1000 W, 110 V/230 W, 50/60 Hz.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 33