Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 20 ( Zveřejněno: 18/05/2018)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0691/18       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Bunk
 
Značka: neznámý
 
Název: Happy Bus bunk bed
 
Typ/číslo modelu:  1723
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Bezpečnostní bariéra není dostatečně vysoká a vzdálenost mezi horním schůzemi žebříku a stranou lože je příliš velká.
Dítě by proto mohlo spadnout z horní části postele nebo proklouznout přes mezeru mezi schůzemi a náznakem a držte se hlavou, což vede k zranění nebo uškrcení.Výrobek není v souladu se směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků a příslušnými evropskými normami EN 747–1 a EN 747–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Bunk je staven jako autobus s žebříkem na zadní straně postele (není povinné).
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0683/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Příslušenství pro vlasy
 
Značka: EGW
 
Název: D Accessories - Diamante Hair Clip
 
Typ/číslo modelu:  D/HC00182
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5391519001820, Batch 800219-C
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství niklu uvolněného produktem je příliš vysoké (naměřená hodnota 1.1 µg/cm²/týden).Obsahuje také olovo a kadmium (naměřené hodnoty 5,9 % hmotnostních a 33,8 % hmotnostní).
Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Expozice olovu je škodlivá pro lidské zdraví a kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože v těle se hromadí a mohou poškozovat orgány a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Kovové svorky ve tvaru motýly s rýhami, balené v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0684/18       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JA 1776
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 060225 240051
 
Druh rizika:  Chemické
 
Náhrdelna obsahuje olovo (naměřená hodnota 3,95 % podle hmotnosti).
Expozice olovu je zdraví škodlivá pro lidské zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Pozlacené náhrdelé s pendantem s rýhami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 20

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0694/18       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Přípojné vozidlo se dřevní štěpkou
 
Značka: Timberwolf
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TW 230DHB Woodštěpr
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Konkrétní přípojná vozidla postavená od 29/08/2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ocel použitá k podvozku přívěsu může být nedostatečná.
To by mohlo vést k tomu, že se přípojné vozidlo stane v době použití dřevěné loubky ze dřeva nestabilním, což způsobí zranění uživatelů dřevěné loubky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Přípojné vozidlo určené pro zvláštní účely, které je vybaveno dřevovníkem.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0685/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sametu mající povahu hraček
 
Značka: Cofalu, Kim'play
 
Název: Slime
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 463.2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže 2644
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru z slizu je příliš vysoká (naměřená hodnota:512 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím boru může poškodit zdraví dětí tím, že poškozuje reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Modré slimuni tmely, v nádobě o hmotnosti 130 g.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0686/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Puffer
 
Značka: QUE GUAY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 65–909 a 65–911
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8400000659116
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Měkké špičky (CREST) a paže mohou být odděleny a vytvářet malé části.
Malé dítě může umístit malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Oranžový puffer s krests a elastickou šňůrou.Jeden model má zbraně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0687/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kuchyňské zařízení pro hračky
 
Značka:  MINGZHI
 
Název: KITCHEN
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 3078
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435331330786
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Manipuluje se s víčkem snadno a je jen malou částí.
Malé dítě se může zatlačit ústa a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Kuchyňské nádobí používané k hraní s nejrůznějšími nástroji v balíčku blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0688/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kytaru
 
Značka: Marcos Toys
 
Název: Guitar
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 1657
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435399016578
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Kytarové ladičky se oddělí, když vytváří malé části.
Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Malá hračka kytar.Výrobek je určen v blistém obalu s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0689/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska zárkatá, maska
 
Značka: FIORI PAOLO
 
Název: Scream mask with hood
 
Typ/číslo modelu:  Článek 79471
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8008092794717, část 0317
 
Druh rizika:  Popálení
 
Maska je vysoce hořlavá.
V případě požáru by uživatel mohl utrpět popáleniny, zejména na obličeji.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Bílá plastová maska, příslušná k obrysu obličeje černobíle.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0690/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sametu mající povahu hraček
 
Značka: Môm Fun
 
Název: Pâte slime - barrel o slime
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 139161
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3287951391617
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru ze žlutého gelu je příliš vysoká (naměřená hodnota:710 mg/kg).
Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím boru může poškodit zdraví dětí tím, že poškozuje reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hračky svápno (tmely), dodávané v 130 g nádob.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 20

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0693/18       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská hračka
 
Značka: Oli & Carol
 
Název: Sammy l'otarie (Sammy the Seal)
 
Typ/číslo modelu:  LVTAN-SEAP
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8437015928319
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Koule má na noze na noze.
Pokud dítě vtlačí do úst a padá se, vyčnívající koule by mohla způsobit zablokování dýchacích cest, které způsobují udávení a poranění kolem hltanu nebo průdušnice.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Dětská latexová hračka ve tvaru těsnění, s kuličkou připevněnou k nose.
Země původu:  Maroko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0692/18       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Digitální multiměr
 
Značka: Trotec
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BE48
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Pojistky v multimetru nejsou vhodné pro uvedené kategorie měření.
V důsledku toho může měření v rozsahu napětí více než 250 V poškodit výrobek.To by mohlo pro uživatele vést k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Multimetr používaný pro kontrolu napětí a proudu v elektrických obvodech určených pro detekci do 600 V podle návodu k použití a na zařízení.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2018 - 20