Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 31 ( Zveřejněno: 08/08/2008)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0864/08       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Bicykl
 
Značka: ELECTRA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Amsterodamský vzor jízdních kol Classic 3, Original 3, Royal 8, and Sport 3.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek s sebou nese riziko zranění, protože je možné, aby se tendry vnitřního seřízení ochranného krytu kola odtlačily na řetězec, který je příčinou zranění.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jízdní kola mají uzavřené ochranné kryty. „Electra“ a „Amsterdam“ jsou vytištěny na rámu jízdních kol a /nebo ochraně řetězu. Jízdní kola s rámovou čísly začínající „F06“ nebo „EL“ nebo jízdními koly s ochrannými řetězci označenými „06/08“ nejsou dotčena. Číslo rámu je umístěno na spodní straně spodní konzoly.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0825/08       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: THUNDERBIRD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek N°38T10D, článek č. 01762 (podle dovozce)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti azbestových vláken v distančních vložkách v dvojité stěně baňky. Azbestová vlákna mohou představovat karcinogenní účinky.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Žlutá termobaňka s držadlem na straně a ve tvaru štěrbiny. Je opatřena štítkem, který zní: „VE VAKUOVÉ BAŇCE“ SE „UDRŽUJE“ „ZA TEPLA NEBO ZA STUDENA“. Obal je lepenkový rámeček s výkresem termobaňky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0831/08       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: Ronson
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model Shark, RXL 12070P, kód umístěný na zapalovače: 5011435623721; kód na společném balení: 5011435623738
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení, protože:Plamen je příliš vysoký: větší než 120 mm;— zkoušené zapalovače nebyly odolné proti hoření a tři z nich nebyly odolné proti plivání; hoření plynů vyhloubený z těchto tří zařízení;— v šesti zapalovačích nebylo nemohlo dojít k vyhubení plamene z důvodu zablokovaného zapalovacího mechanismu; ve dvou případech spaluje plyn nad zapalovači.Výrobek nesplňuje požadavky základní bezpečnostní normy EN ISO 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Tlačný člun je zhotovený z poloprůhledného plastu, barvený modrý, červený, zelený nebo žlutý. Je to stroj na jedno použití, nastavitelný zapalovači po míchacím hořáku. Na knoflíky mechanismu zapalování je uvedeno logo „RONSON“. Na lehčích vládách štítek s upozorněními v polštině: „VAROVÁNÍ! Obsahuje hořlavý plyn pod tlakem. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Použijte zdravotní péči. Vznítí se před obličejem a oděvem. Při teplotě vyšší než 50 °C nesmí být nikdy vystaveny dlouhodobému slunečnímu světlu. Netočit, zatrhnout, zatrhnout nebo vdechnout. Udržovat rozsvícené nepřetržitě po dobu delší než 30 s. Ujistěte se, že plamen je po použití úplně ukončen.“ V anglickém a EAN kódu existuje rovněž uživatelská příručka. Společné balení obsahuje informace: „Země původu: Vietnam“, název a adresa dovozce, kód EAN a upozornění, jakož i piktogramy zapsané v polštině.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0826/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Volkswagen Tiguan
 
Značka: Volkswagen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2.L TDI
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože:Zemské kabely nebyly vždy správně zpřísněny v souvislosti s elektrickým vytápěním prvkem;Bezpečnostní tlak na uzemnění topného prvku u doplňkového ohřívače vzduchu může být příliš vysoký. To může vést k vysoké teplotě tepla v oblasti připojení tohoto kabelu a k očení škody a v nejnepříznivějším případě požáru ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Koncern VW Období produkce: Od 11. července 2007 do 10. února 2008 Číslo podvozku: WVG ___ 5N _ 8 W 000002–026941; — WVW ___ 5N _ 8 W 000014–000094.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0827/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Vozidla pro přepravu osob na golfových hřištích – kyčelní opěrky
 
Značka: E-Z-GO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RXV Golf Cars, modely loďstev RXV, Freedom RXV a RXV Shutle 2 + 2
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobky představují riziko zranění, protože kyčelní opěrky na vozidlech se mohou oddělit od základny, což představuje riziko pádu a zranění.20 hlášených mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se plavidel RXV, Freedom RXV, RXV a RXV Šutyle 2 + 2 na golfových hřištích. Názvy modelů a logo E-Z-GO jsou vytištěny na bočních a předních panelech všech tří vozidel. Pořadová čísla od 9300001 do 9300188 a od 5000000 do 5021328 se tisknou na destičku připevněnou ke sloupku řízení a přední a zadní rámy. Dotčená vozidla byla od ledna do června 2008 prodávána prodejcům.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0828/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – Mercedes-Benz Vito & Viano
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  hrbolky Výrobek: Osobní automobily – Mercedes-Benz Vito & Viano Značka: Mercedes-Benz Druh/počet modelů: Osobní vozidlo: typ 639, ES schválení typu č. e9 * 2001/116 * 0048 a Lorry: typ 639/4, specifikace přijatelnosti (ABE) č. L275
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože na zadním levém brzdovém kabelu byl instalován plastový komponent s nesprávným složením materiálu, který se může roztrhnout. V důsledku toho ztrácí vozidlo svou výkonnost parkovacího brzdění. K přerušení může dojít i poté, co bylo vozidlo zaparkované a uvolněné.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozidla byla vyrobena v období od 2. do 9. června 2008 v těchto rozmezích identifikačních čísel vozidel: WDF639 * * * * 3448731 – WDF639 * * * * 3453749.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0834/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Zadní koloběžka
 
Značka: Peugeot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor Satelis 250cc
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje riziko zranění způsobených prasknutím, která se může objevit v paprsky zadního obvodu kvůli nedostatku konstrukce. Tím by mohla být narušena znalost silničního provozu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Koloběžky z VIN čísel VGAJ2ADA70020004 až VGAJ2ADA80090151
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0835/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: ory: Motor vehicles Product: Passenger car – Jaguar XK Coupe & Convertible
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XK 4.2 Coupe XK 4.2 XHP 4.2 Coupe XHP 4.2 Přepravou
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože zádržný systém (SKM), namontovaný na pravé straně, byl správně nakonfigurován pro levostranné řízení s ohledem na provoz bočních airbagů.V případě nehody, při které je od sedadla řidiče zapotřebí použít boční airbag, nesmí tento airbag, pokud není sedadlo pro cestující obsazeno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozidla z modelového roku 2007–2009 s těmito čísly VIN jsou ovlivněna: SAJAC43R379B05073 pro SAJAC43P895B28812.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0837/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – zábradlí s žebříkem – „střešní galerie“
 
Značka: Renault
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Velitel II
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje riziko zranění, protože může být nedostatečně připevněn ke šrouby, které mají průměr menší, než bylo doporučeno. Části mohou být během řízení ztraceny nebo zpoplatněny střešní galerii.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Je součástí dodatečně instalované střechy vozidla, které je určeno k použití jako další nosič. Dotčené automobily byly vyrobeny v období od září 2006 do července 2007
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0845/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – FIAT Bravo
 
Značka: FIAT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model společnosti Fiat Bravo s číslem VIN od 4007493 do 4044543
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, a to z důvodu rizika spojeného s nedostatečným svařováním uzlu zadních kol. Může vést k přerušení svarů a v důsledku toho ke ztrátě stability a ke vzniku dopravních nehod.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčené společnosti Fiat Bravo bylo vyrobeno v období od února do června 2007.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0851/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – šrouby se zadní brzdou – svorníky (maticové šrouby s třmenem) společnosti Toyota Corolla
 
Značka: Toyota
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  model Corolla TSPA
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože šrouby zadní brzdy se mohou uvolnit ze zadní nápravy. V nejhorším případě by oddělení zadního brzdového třmenu mohlo způsobit přerušení brzdových rotoru, což by mohlo vést k tomu, že by se vozidlo stalo nefunkčním.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odvolávají se na 2008 vzorového rozpočtového roku, který byl vyroben ve dnech od 18. ledna do 12. května 2008, a s těmito čísly VIN: — Vzorový kód ZZE150, VIN AHT LA5 # E # 03006397–03012306 — Vzorový kód ZRE151, VIN AHT LB5 # E # 03009636–03017221, AHT LB58E4 83008961, LB58E5 83009472 — Vzorový kód NDE150, VIN AHT LD5 # E # 03000671–03003539 — Vzorový kód ADE150, VIN AHT LE56E # 03002170–03002726, AHT LF56E # 03002317–03002926
Země původu:  Jižní Afrika
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0853/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – FIAT Grande Punto
 
Značka: FIAT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Grande Punto
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tento výrobek představuje nebezpečí požáru z důvodu nedostatečného nebo nedostatečného upevnění lanek v systému vytápění/chlazení, který může poškodit izolaci a vést k zkratu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Identifikační číslo VIN: od 00114670 do 00322635; od 01143872 do 01300776; a tři jediné číslo 00032678, 00088713, 00098589. Dotčené automobily byly vyrobeny od dubna 2006 do září 2007.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0856/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly – Triumh Triple
 
Značka: TRIUMPH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Otáčky Triple 1050i, typ 515NJ
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože řídítka se může pohybovat v důsledku nedostatečného upevnění, což by mohlo vést k pádu.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozidla z modelového roku 2008 s těmito čísly VIN jsou ovlivněna: — SMT500P08J356308 společnosti SMT500P08J359180 — SMT500P18J356308 společnosti SMT500P18J359180 — SMT500P28J356308 společnosti SMT500P28J359180 — SMT500P38J356308 společnosti SMT500P38J359180 — SMT500P48J356308 společnosti SMT500P48J359180 — SMT500P58J356308 společnosti SMT500P58J359180 — SMT500P68J356308 společnosti SMT500P68J359180 — SMT500P78J356308 společnosti SMT500P78J359180 — SMT500P88J356308 společnosti SMT500P88J359180 — SMT500P98J356308 společnosti SMT500P98J359180 — SMT500PKX8J356308 společnosti SMT500PKX8J359180 — SMTTE5815R8356308 až SMTTE5815R8359180 — SMTTE5865R8356308 až SMTTE5865R8359180 — SMTTE5915R8356308 až SMTTE5915R8359180
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0858/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Volvo zpětného vedení do elektrického vedení
 
Značka: VOLVO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní automobily, modely C30, S40, V50 a C70
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože určitý materiál v hadic pro řízení výkonu v přívodním vedení nebyl vulkanizován podle specifikace u dodavatele. To může vést k náhlému roztržením hadice a bude mít za následek náhlé odvodnění veškeré servoventily v systému a úplná ztráta servoventily. To se může objevit náhle a bez upozornění řidiče.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  U vozidel BHD se týká 2008–2009 vozidel (LHD) s motory B5xxxxx.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0859/08       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly – Fireblade
 
Značka: HONDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CBR1000RR8, typ SC59
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje riziko popálení, neboť silné vibrace se zesílí vysokými otáčkami motoru mohou způsobit, že se hadice s hadicí s pumpičkou vybavuje k přestávce, a to díky tomu, že chladiva s vysokým výkonem zahřívá na levé chodidlo, což může v nejhorším případě vést k opaření.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozidla z modelového roku 2008 s těmito čísly VIN jsou ovlivněna: JH2SC59A * 8K020002 až JH2SC59A * 8K020662 — JH2SC59A * 8M000038 až JH2SC59A * 8M013195 JH2SC59B * 8K020001 až JH2SC59B * 8K020088 — JH2SC59B * 8M000002 až JH2SC59B * 8M001687
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0846/08       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Solární tepelný kolektor
 
Značka: VAILLANT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  auroTHERM výhradní VTK 550
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože při práci systému existuje možnost utržením jedné nebo více trubek. Vzhledem k tomu, že je výrobek instalován na střeše, existuje riziko, že spotřebitelé budou zraněni rozbitým sklem, který klesá.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Systém se skládá z potrubí vyrobeného ze skla s tekutinou Tyfope nebo uvnitř. Výrobek je určen k montáži na střechu domů a používá se do teplé vody pro domácnost.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0861/08       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Sako a krátké kalhoty pro oplocení
 
Značka: Jiang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CE 350N
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek je vystaven riziku zranění, protože při zkoušce průrazem nedošlo k nebezpečí rozšíření.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13567.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Záchranné vesty a krátké kalhoty pro oplocení do úrovně 1 (350N)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0838/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Koloběžka pro děti
 
Značka: SCOOTER PRINCESA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5902849699085
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku:Ostré hrany svarů v kovovém rámu a sloty v plastovém košíku;Nedostatek brzdného mechanismu na zadních kolech;Nevhodný rozměr rukojetí (méně než 40 mm).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je koloběžka pro děti se třemi koly a koš sestávající z kovových a plastových prvků, barevná růžová nebo tmavě modrá. Na části, která má zůstat na nich, jsou barevné obrazy chlapce. Na straně výrobku je pod značkou „Skoster princesa“. Obal je lepenkový box zbarvený růžový nebo tmavý modře s fotografií dívky a obrázku výrobku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0847/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: CARREFOUR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.: 1302N; čárový kód: 2 862868 500027
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože:V přístupové zóně existují mezery, které jsou širší než 5 mm, ale menší než 12 mm, což představuje riziko uvíznutí prstů;Během zkoušky „Vozidlo kolmé ke svahu“ nesmí být golfový kočárek na svahu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Golfový kočárek s kovovou konstrukcí a červené plátkované sedadlo a opěradlo. Balí se do průhledného plastového sáčku uvnitř lepenkové krabice. Golfový kočárek má štítek vyrobený z karty s bezpečnostním tlačítkem, na němž je vyznačen kód čárky (2 862868 500027), referenční číslo (1302 N), varování (může být nebezpečné opustit dítě bez dozoru), distribuční údaje a slova „Vyrobeno v Číně“ a „Připevno k pásu pro bezpečnost vašeho dítěte“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: 0849/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle pro děti
 
Značka: Baby Point
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SAFIR- 200704–0078, kód EAN: 8592279020336
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože se v průběhu zkoušky zadní strany stabilita výrobku vysypává.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření distributora. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Vysoká židle pro děti se skládá z táže a židle, která nabízí dvě varianty. Rám židle a jímka je vyroben z plastových tvarovaných lišt společně plastových šroubů. Čalounění podložky z podložky a rouno v kombinaci růžice z PVC je oddělené. Opěradlo je seřiditelné. Rozkrokový zádržný systém se skládá z plastového materiálu. Plastická jímka je odnímatelná a nastavitelná. Balení v lepenkové krabici označené značkou, adresou distributora, zemí původu. Výrobek je označen CE (není správný). Bezpečnostní varování jsou pouze v českém jazyce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0854/08       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Brašna na přenášení dítěte
 
Značka: BABIDEAL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 21080100
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí poranění, protože plastové díly, které tvoří rohy postýlky, umožňují obrys o průměru 7 mm vstoupit do hloubky větší než 10 mm, což představuje riziko uvíznutí prstů dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 716.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu distributorem objednaným orgány.

 
Popis:  Jedná se o oranžovou postýlku. Obal je lepenkový rámeček, na kterém je uvedeno označení „BABIDEAL“. Vyrobeno v Číně. Bod: 21080100. Čistá hmotnost 9,2 kg. Hrubá hmotnost 9,8 kg 3220660033713.“ Uvnitř krabičky je brašna na přenášení dítěte do pytle. Existuje také návod k použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0829/08       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Kuličková pera
 
Značka: TipTop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  66630
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 044186 666304
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsah benzenu v barvách jednotlivých vláken překračuje maximální limit 5 mg/kg u hraček (byla zjištěna úroveň benzo [až 64 mg/kg]).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  30 kotce vláknin v roce 24, zjevně odlišné barvy, hlaveň a horní deska příslušné barvy, s černým koncem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0842/08       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Sada kotců s kolkami na kolečkách
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Roční období: 108 WGR: 911 Označeno: 2737800
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  27378009111000000100
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože vrchní razítko obsahuje 11,8 % hmotnostních (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), který překračuje mezní hodnotu 0,1 %.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany distributorů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  8 vláknokóně v různých barvách; strojové razítko s průhlednou plastovou paticí na jednom konci, terče na druhém konci s plastovým víčkem ve stejné barvě vláknové špičky; délka přibližně 11 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0822/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka – Bultak TOP
 
Značka: DEDE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8690476022266
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Tento výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění v důsledku malých částí s ostrými hranami a ostrými předměty, které mohou být přístupné.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Plastová koule s prvky přiléhajícími do nastíněných tvarů
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0823/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkké hračky
 
Značka: Vicky & Beck
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 29012. 20 cm, čárový kód: 8400000290128
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože některé části (whiskery, ocásky, přívěsky a příď) se mohou snadno oddělit od hračky a zcela zapadnout do válce pro malé části.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pár měkkých hraček nazývaných Beck a Vicky s kravami, které jsou výrazem „LOVE“. Jejich jména jsou vyznačena na podrážkách na levé nohy. Beck weaks Module a Vicky růžové.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0830/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kapsle z plastů
 
Značka: YC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  121
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


Poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku akustického tlaku překračuje 125 dB (z 130,9 dB na 141,2 dB);

Zranění očí při přestřelování jiskrami jsou z boků.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány.

 
Popis:  Rozměry balení (160x25x95) mm. uzávěry pro střelbu se prodávají v lepenkovém listu s nápisem: „72 Na každém střelbu s ohledem na naloženou střelnou zbraň se na každém vatu Treat nachází přes patice & SHOT PLASTIC DISK „A.“. B. Nikdy řezat nebo vystřelit své pistole na libovolné, naložené nebo vyložené. C. Hstaré střelné zbraně o délce poplachů při spalování. D. vykládají se, když se nepoužívají. E. Store Guns a střelivo zvlášť. Ochranné známce 00623881. „Pozor se nedoporučuje pro děti mladší 8 let. Bod č. 121. Vyrobeno na Tchaj-wanu. Obsahy, jejichž obsah je menší než 20 zrn na pyrotechnickém složení, tvoří chlorečnan draselný red fosforitý. Varování se nepovažuje za nebezpečí požáru v uchu, při němž se na vystřelbu hraček nepoužívá omezení vnitřního prostoru, může být nebezpečí, že zneužito by mělo být použito pouze pod dohledem dospělé osoby.“
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0840/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné hračky – dominové kameny
 
Značka: PLAYTASTIC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  4022107037440
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože výrobky ze dřeva obsahují silné podráždění, což způsobuje podráždění krku v důsledku uvolnění formaldehydu 24krát vyšší, než je povolená hodnota.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu a zničení produktů dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  250 natřené dřevěné dominové kameny, přibližně 2 x 4 cm. Barvy: červená, zelená, modrá, žlutá a přírodní. Rovněž nezabarvené a neneošetřené dřevěné komponenty pro stavební překážky, neošetřovanou dřevěnou tyč se zvonky a bílým tkaninovým sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0843/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových hraček – Jumbo Farm Set
 
Značka: Paradiso
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  837
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5425000338376
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


— nebezpečí zalknutí, protože malé části se mohou zcela oddělit a zařadit se do válce pro malé části;

Zranění, protože malá část mají ostré hrany a ostré hroty, mohou být k dispozici.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor plastových zvířat pro traktor a oplocení
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0855/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových hraček
 
Značka: HALLOWEEN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 54017
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje diisononyl-ftalát (DINP):— ještěrka 54 % hmotn v měkčených plastových materiálech,— černý myrapon obsahuje 44 % hmot. v měkčených plastových materiálech.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

 
Popis:  Sada hraček zahrnující různé oranžové a černé údaje z umělé hmoty, např. žáby, okýlovec, ještěrek, myrapa zabalená v jasném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0862/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor automobilů „Cars“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 766
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tyto výrobky představují chemické riziko, protože obsahují vysokou úroveň olova a chromu. Hodnoty se pohybují v rozmezí od 95 do 280 mg/kg u migrovaného chromu a od 499 do 1 270 mg/kg v případě přechodu na olovo.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balení plastových hraček autících. Automobily jsou v barvách červené, oranžové, modré a černé a zahrnují automobily i nákladní automobily. Čelní sklo předního okna má oči. Automobily jsou baleny na lepenkový obal (blistový obal), který zobrazuje pestrou krajinu. Na obalu je rovněž uvedeno označení CE, které je opatřeno označením CE. <b> Hračky jsou padělány;
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0863/08       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada kosmetických přípravků pro panenku
 
Značka: WEIQIAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2932, EAN 5901130686728
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože v zeleném oku stírá úroveň migrace chromu (Cr) 287 mg/kg a migrace olova (Pb) je 872,6 mg/kg.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava se skládá ze čtyř očí a aplikátoru, tři vlásničky vyrobené z barevných plastových a elastických proužků s zdobením a deddy jsou uvedeny v příloze. Obaly jsou vyrobeny z lepenkových světle modrých a průhledných plastových blistrů. V souvislosti s lepenkou se uvádí: „Vyrobeno v Číně“, „značka CE“, piktogram „není určen pro děti 0–3“, přísady. Obal a označení na něm naznačují, že existují různé typy této hračky, která se skládá z podobných výrobků (např. rtěnek nebo třmenu). Rovněž existuje štítek s informacemi a upozorněními v polštině, jméno a adresa dovozce a čárový kód.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0824/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský kabát
 
Značka: BYOND
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MA-86203
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:— udávení a uškrcení z důvodu přítomnosti gga a šňůr na stažení v oblasti střechy,Zranění očí nebo obličej při tažné šňůře pevně a uvolòující ji.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Státní znak žijící v tuleně kroužkovém. Kapuci lze opustit pomocí zdrhovadel. Na digestoři je elastický stahovací šňůrka s plastovým dogázem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0860/08       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Plastová odbavovací plocha
 
Značka: Zeeman
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C.33377,
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 25,1 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), který je toxický pro reprodukci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kliderschort. Odbavovací plocha, kterou děti využívají při lakování, třepení atd., aby ochránila svůj oděv.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0836/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže
 
Značka: Caro Light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  čárový kód: 950110137009B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 2 % hydrochinonu, což časté a prodloužené používání může ohrozit lidské zdraví.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zesvětlení na zesvětlení kůže s mrtvým olejem v oranžové a bílé láhvi, s modrým víčkem, obrázku na ženu a hnědého textu. Do seznamu složek je uveden odkaz „hydrochinon (max. 2 %)“.
Země původu:  Kongo
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0844/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže
 
Značka: Caro Light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  E28a022701552, vyrobený 11/07, exp. 11/09
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 2 % hydrochinonu.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Oranžová a bílá láhev, která znázorňuje ženu, text v hnědém. Na obalu jsou vytištěna tato upozornění: „Obsahuje hydrochinon. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabránit vystavení slunečnímu záření“. Do seznamu složek je uveden odkaz „hydrochinon (maximálně 2 %)“.
Země původu:  Kongo
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0857/08       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení na zesvětlení kůže s citrónem
 
Značka: CHABINE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje hydrochinon.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických prostředcích.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílá lepenková krabice s textem v hnědém a červeným logu (dále jen „C“) obsahuje bílou trubičku (50 ml). Na obalu jsou uvedena tato upozornění: „Zamezte jakémukoliv kontaktu s očima nebo sliznicemi. Pokud dojde k podráždění, obraťte se na svého lékaře. Nepoužívejte u dětí mladších 12 let. Uchovávejte mimo dosah dětí.“ Hydrochinon je uveden v seznamu složek.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0832/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dekorativní světelné zdroje ve tvaru delfínů
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JH0508
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


Vnitřní kabely nemají dvojitou izolaci;

— hlavní šňůra není zajištěna pomocí kotevního úchytu šňůry.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z trhu a zničení produktu objednaného orgány.

 
Popis:  Zařízení vyrobené z keramických materiálů s ozdobami (delfíny), mnoho malých světlometů s funkcí pro doplňování vody a zařízení pro vytváření vodopádu a s mnoha dekorativními prvky mořského životního stylu.
Země původu:  Spojené arabské emiráty
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0833/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ozdobné lampy ve tvaru želv
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JH0502
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


— živé části a součásti jsou přístupné;

Vnitřní kabely nemají dvojitou izolaci;

— hlavní šňůra není zajištěna pomocí kotevního úchytu šňůry.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z trhu a zničení produktu objednaného orgány.

 
Popis:  Spotřebič vyrobený z keramických materiálů s ozdoby (želvami), mnoho malých světlometů s funkcí pro doplňování vody a zařízení pro vytváření vodopádu a s mnoha dekorativními prvky mořského životního stylu.
Země původu:  Spojené arabské emiráty
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0839/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužovací souprava šňůry
 
Značka: IKEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  E0402 E0403 Rabalder
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


Horní sestavy kontaktů zásuvek nemají dostatečnou odolnost/pružinu, aby zajistily přiměřený dotykový tlak na kolíčky se zástrčkou.

Během vložení zkušební vidlice se docházelo k drtivým uzemněním.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz prodeje nařízený orgány. Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mnohočetná zásuvka se spínačem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0841/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna
 
Značka: Brennenstuhl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Terrazza článek 1 17430 0
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Použitý spojovací vedení je typu H05VV-F 3G 1,5 mm² místo připojovaného olova H05RN-F. Použitý vedoucí výrobce nabízí nedostatečnou ochranu před účinky na životní prostředí, které je třeba očekávat;Světelný zdroj má spojovací vedení o délce 3.04 metrů. Krátké olovo tohoto druhu není dostačující pro správné a bezpečné připojení světelného zdroje;Neexistuje žádné číslo nebo symbol IP označující stupeň ochrany na výrobku. Vzhledem k tomu, že výrobek je určen mimo jiné pro vnější použití, měl by být označen štítkem uvádějícím stupeň ochrany před vniknutím vlhkosti.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 60238 a EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Přenosná svítilna se třemi paticemi
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0848/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér
 
Značka: SANAT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  na obalu: EF-7, hnědý, EAN: 8595025324368, o přípravku: SN- 2–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože:Během zkoušky došlo k posunutí živých částí;Průměr netisku vzhledem k tomu, že míčky by neměly být větší než 2 mm, zatímco činí více než 5 mm;Při zkoušce doutnavého drátu při teplotě 750 °C dochází k viditelnému plamene, který se v průběhu 30 sekund po vyjmutí doutnavého drátu nezhasne.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá distributorem. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Elektrický adaptér – hnědý, zabalený v průhledném plastovém sáčku uzavřené s kartou s různými údaji o distributorovi a výrobku: „Sanat, typ SN-2–1, Pmax 2300 W“ a technické specifikace
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0850/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní nabíječka
 
Značka: CPA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Na obalu: ATCER 28MIINBK ERIC T28/T610, na výrobku: TC98A, Na etiketě produktu: CPAE-08/2005
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Konstrukce konvertoru není v souladu s požadavky na bezpečnou izolaci primární likvidace ze sekundárního;Délka vodičů umožňuje obcházení dvojité izolace v případě uvolnění konektoru, což může vést k výskytu síťového napětí na výstupním konektoru;Parametry přívodu elektrické sítě nejsou v souladu s normou;Neexistuje možnost stanovit parametry výstupu výstupů;Výrobek neprochází napětím ani v základní izolaci mezi výstupním konektorem a síťovými zátkami.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je černé zabaleno v samostatné červené kartonové krabici s označením CPA ®, buňkovým příslušenstvím, ATCER 28MIINBK ERIC T28/T610 a názvem přípravku ve čtyřech jazycích. Na zadní straně – informace v různých jazycích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0852/08       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přesahu (rozšíření)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KF-HY4–01, — 3 m: čárový kód: 4 770364 007040 — 5 m: čárový kód: 4 770364 007057 — 10 m: čárový kód: 4 770364 007026 — 15 m: čárový kód: 2 000524 007033.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje riziko požáru, protože teplota ve zásuvkách může vzrůst nad 45 K.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů ze strany dovozce, objednaného orgány.

 
Popis:  Rozšíření vede se zástrčkou a jednou zásuvkou, která je zabalena v průhledném plastovém sáčku. Článek se prodává samostatně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2008 - 31